2008-04-30

Földmegfigyelés földi szegmense információs rendszerei és szolgáltatásai és a téradat infrastruktúra

Martha E. Maiden asszony, a Földmegfigyelési Csoport Információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoportja (WGISS) vezetője kezdeményezésére telefon megbeszélésre kerül sor május 7-én  a Globális Téradat Infrastruktúra Társulás valamint a munkacsoport közötti információcseréről. Mint ismeretes, a GSDI és a CEOS WGISS közötti formális összekötői képviseletről a WGISS 22 budapesti ülését követően határoztak Prof. Harlan Onsrud a GSDI akkori elnöke valamint Ivan Petitville (ESA) és Kenneth McDonald (NASA GSFC), a WGISS akkori társelnökei. Az összekötői szerepet azóta a GSDI vezetőségi testület HUNAGI tagja látja el (http://wgiss.ceos.org/liaisons.html). A budapesti, annapolisi és oberpfaffenhofeni munkaülésekről a HUNAGI hírnaplók is beszámoltak. A WGISS új elnöke a NASA Tudományos Küldetések Főigazgatóságán a Földtudományi Adatrendszerek részlege programigazgatója.

2008-04-28

A HUNAGI 2008. évi közgyűlésének programja


Napirenden a közhasznúsági jelentés megvitatása

A HUNAGI elnöksége április 23-i ülésén megvitatta és jóváhagyta a Magyar Térinformatikai Társaság  ez évi közgyűlésésének időpontját és helyszínét. A tagság az alábbi tervezett napirenddel kapja meg a meghívót még a mai nap folyamán:Annak, aki navigálva érkezik :)  47-29-42,38N 19-02-03,55E    Forrás: Google Earth, 2008
A Közgyűlés  időpontja, helye és napirend-tervezete:

2008.  május 16 (péntek) 9:30 óra

VÁTI tanácsterem, Budapest I. ker Gellérthegy utca 30-32

(Határozatképtelenség esetén 2008. május 16 10:00 óra)

A Közgyűlés programja és napirend-tervezete:

20 perces szakmai előadások (INSPIRE, eSDI-Net+)  a kezdésig

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető, hitelesítők és a szavazatszedők megválasztása.

2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI 2007 évi tevékenységről. (főtitkár és pénztárnok).

3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt)

4.      Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

5.      Alapszabály változtatási javaslat ismertetése, hozzászólások, határozathozatal

6.      Tisztségek betöltése. Elnökségi tagsági tisztségre vonatkozó elnökségi javaslat ismertetése, hozzászólások, határozathozatal majd a felügyelő bizottsági tagsági tisztségre vonatkozó elnökségi javaslat ismertetése, hozzászólások, szavazás)

7.      Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal.

8.      A 2008. év feladatai a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében (főtitkár) és a 2008. évi költségvetés (dr. Alabér László). A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal

9.      Egyebek  

A 9. napirendi ponthoz a max 5-5 perces bejelentések rövid leírását május 12-én 17:00 óráig várjuk elektronikus postán a hunagi@hunagi.hu címre.

Homloktérben a fejlesztés

Az új magyar kormány a fejlesztést állítja a középpontba. Ehhez igazodik a kormány új összetétele és intézményi átalakítása is. Várhatóan felértékelődik a K+F és általában az infrastruktúra-fejlesztés jelentősége. Remélhetően ez kihat a most már EU irányelv által megszabott téradat infrastruktúra kiépítésére is, melynek jelenlegi helyzetét három teher nyomasztja: a stratégia, a koordináció és az együttműködési készség hiánya illetve gyengesége. Ezek nélkül viszont nem is várható a negyedik alapfeltétel, a stabil fejlődés számára elengedhetetlen források biztosítása, melyekhez megalapozott hatástanulmányokkal igazolt olyan megoldásszolgáltatások felkínálására van szükség, amelyek szervesen beépülnek az ezt igénylő alkalmazási környezetek fejlesztésébe.

A téradat infrastruktúra szerepe a gazdaságfejlesztésben

Egykori magyar térinformatikai delegáció (b.j.: agrárattasénk, Apagyi Géza†, dr. Berczi Norbert és  dr. Mihály Szabolcs) a Világbank washingtoni központjában. Kép: RFG, HUNAGI fotógyűjtemény, 2004
A Globális Téradat Infrastruktúra Szervezet vezetőségének múlt heti távkonferenciáján jelentette be Bruce McCormack, az EUROGI alelnöke, hogy május elsején a Világbank washingtoni központjában mintegy 30 világbanki döntéshozóval találkozik a térinformatika nemzetközi szaktekintélyeinek egy csoportja a GSDI nevében abból a célból, hogy megvitassák a téradat infrastruktúrák jelentőségét a Világbank különböző nemzetgazdasági fejlesztési programjainak hatékony tervezése és végrehajtása területén. Mint emlékezetes, a témáért felelős hazai helyettes államtitkár szintű delegáció - a honi és régiónkbeli világbanki projektek kapcsán, éppen a HUNAGI és kapcsolatrendszere előkészítésében - 2004-ben hasonló célból járt a Világbanknál, az ENSZ térképészeti részlegénél, az USA tárcaközi Szövetségi Térinformatikai Bizottságánál (FGDC) és a Kongresszusi Könyvtárban. 
A megbeszélésre az EUROGI külügyi munkacsoport tagjaitól, így a  HUNAGI képviselőjétől is kértek ma javaslatot. Ez várhatóan az lesz, hogy hasznos lenne, ha a Világbank égisze alatt készülne egy, a kormányzatok pénzügyi szakembereit meggyőző figyelemfelhívó háttéranyag a világszerte folyó alkalmazások legsikeresebbjeiből, és az elért közgazdasági haszonról.
Ugyancsak javasolható az EUROGI módszertani hozzájárulása az eSDI-Net+ projekt keretében, ahol a téradat infrastruktúrák értékelési szempontjainak kidolgozására kerül sor az év végéig a legjobb gyakorlatok objektív megítélése és nyilvántartásba vétele céljából.
Utóírat (április 29)
Az azóta megküldött javaslatok lényege a következőkben foglalható össze:
- hosszabb távú partnerségre törekvés a Világbankkal,
- a GSDI téradat infrastruktúra szakácskönyv továbbfejlesztése világbanki használatra,
- függelékében a legjobb gyakorlatok bemutatásával,
- az eSDI-Net+ értékelési módszertan alkalmazásának beépítése a legjobb gyakorlatok objektív minúsítésébe,
- egy Világbanki Útmutató készítése a világszerte zajló nemzetgazdasági fejlesztésekben a téradat infrastruktúra szociális és gazdasági hasznosságáról
- Közép-Keleteurópa potenciális tesztágy, ahol az elmúlt két évtizedben a társadalmi, gazdasági változások különösen nagyok voltak és ahol jó példák llnak rendelkezésre a téradat infrastruktúra fejlesztésében.
A javaslatok az EUROGI Külügyi Bizottságának a holnaputáni washingtoni szemináriumon részt vevő tagjaitól (Bruce McCormack és Roger Longhorn) igen pozitív fogadtatásban részesültek.

Térinformatikai sikerek az EU elektronikus-tartalomszolgáltatás pályázatok terén

A MATISZ múlt heti GKM-beli rendezvényén felkérésre bemutatkozó sikeres  projektek az eContentplus program térinformatika,  oktatás és  kultúra (pld. az Európai Digitális Könyvtár: www.europeana.eu)  területét képviselték. A négy projektismertetésből kettő a térinformatikával volt kapcsolatos.
Imponáló, és a hivatásos eContent pályázatértékelő elismerését is kivívta a FÖMI eredményes szereplése, amelyben alvállalkozó partnerek is részt vesznek, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar sikeres szereplése. Maga a HUNAGI is önálló konzorciumi résztvevő és projektjében a HUNAGI tagság számára is biztosított a részvétel (A részletekről szó lesz a HUNAGI május 16-i közgyűlésén). Minden hazai térinformatikai közreműködő (beleértve az alvállalkozókat is)  a HUNAGI tagja. 
A térinformatikai projektek helyzete összefoglalóan itt annyit, hogy Hargitai Ferenc, az eContent magyar kapcsolati pont (MATISZ) megszemélyesítője kimutatása alapján az európai szinten 16 sikeres pályázatból  2 tématerületen, 6 projektben 5 magyar partner szerepel . A földrajzi információk területén a 2007 évi felhívásban nyertesek között a következő hazai intézmények tagjai eContentplus projektek konzorciumainak:
FÖMI (ESDIN)
FÖMI (EURADIN)
NymE Geoinformatikai Kar (NATURE-SDIplus)
Magyar Állami Földtani Intézet (OneGeology)
A 2006-os eContentplus kiírásban nyertes  hazai eContentplus projektszereplők:
FÖMI (GIS4EU, amely az értékelésnél 85.5 pontot kapott a lehetséges 100-ból!)
HUNAGI (eSDI-Net+)
 A FÖMI sikeres szereplése az elmúlt években kiegészül az FP6-os Humboldt projekttel, ahol ma Iván Gyula az Alkalmazási munkacsomag vezetője átvéve a stafétát Winkler Péter volt tudományos főigazgatótól. A HUMBOLDT projekt nemzetközi értékelő (reviewer) testületének HUNAGI tisztségviselő is tagja. 

2008-04-26

Űreszközök és -megoldások a légkör és a felszínborítás modellezésére

Az ENSZ-Európai Űrügynökség-Ausztria közös szimpóziuma
Graz, 2008 szeptember 9-12
"We would like to inform you that the United Nations/Austria/European Space Agency Symposium on “Space Tools and Solutions for Monitoring the Atmosphere and Land Cover ” will be held in Graz, Austria from 9 to 12 September 2008.
The Symposium is part of a series of annual symposia held in Graz since
2003 concerned with the use of space applications for sustainable
development to support the Plan of Implementation of the World Summit on
Sustainable Development. It will be hosted and co-sponsored by the Federal
Ministry for European and International Affairs and the Federal Ministry
for Transport, Innovation and Technology of the Government of Austria, the
State of Styria, the City of Graz and by the European Space Agency (ESA).
Detailed information on the Symposium, including the application form, is
available online at
http://www.unoosa.org/oosa/SAP/act2008/graz/index.html.
Within the limited funds available to the co-sponsors, a number of selected
participants from developing countries and countries with economies in
transition, will be offered financial support to attend the Symposium.
Applicants fulfilling the conditions and seeking financial support are
invited to fill out and return the application form by mail, no later than
Friday, 20 June 2008.
If you or your organization wishes to contribute to the Symposium, e.g. by
making a presentation or demonstration of relevant space applications, or
by sending representatives, please also do not hesitate to contact us.
We also kindly ask you to forward this announcement to anyone who might be interested."

2008-04-25

Nyári Egyetem: Információtechnológia a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben

Dr. Herdon Miklós, tag- egyben partnerszervezetünk a MAGISZ elnöke írta ma érkezett levelében:
"..ebben az évben is megrendezésre kerül az Agrárinformatikai Nyári Egyetem a Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Centrumában. A rendezvény nyelve magyar/angol. A rendezvényre várjuk érdeklődő tagjainkat előadással (magyar vagy angol nyelven) vagy résztvevőként.
A rendezvényre a http://odin.agr.unideb.hu/su2008hu web oldalon lehet jelentkezni, illetve itt érhetők el a konferencia részletes információi."
Bátorítjuk a HUNAGI közösségéhez tartozó intézmények szakértőit, tagszervezeteinket, diáktagságunkat, hogy térinformatika-alkalmazási témakörökben minél nagyobb számban jelentkezzenek be előadásokkal.

Elektronikus tartalomszolgáltatás - Információs nap EU pályázati lehetőségekről

Marcel Watelet (DG InfSo) és Lévai Pál (FÖMI). Kép: HUNAGI fotógyűjtemény. Klikkelésre megtekinthető az esemény képgalériája

eContentplusOpenDay 2008 Budapest, Hungary

Ma a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban rendezte meg partnerünk a Magyar Tartalomipari Szervezet (MATISZ) az EU eContentplus program éves Információs Napját.  Rövid összefoglalás hamarosan itt.
A HUNAGI előadás innen tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/RemeteyeContentplus.pdf
Angol nyelvű híradás: http://unsdihu.blogspot.com
Bővebb információ: http://ec.europa.eu/econtentplus

2008-04-24

ePSIplus konferencia Brüsszelben

Mai postánkból. Partnerszervezetünk és az európai ePSIplus hazai képviselője a MATISZ (Magyar Tartalomipari Szövetség) részéről Hargitai Ferenc írta:
"Az Európai Unió  a közszféra megtermelt információinak további hasznosítására vonatkozóan 2003-ban dolgozta ki irányelvét (2003/98/EK). A Bizottság által finanszírozott ePSIplus program (
www.epsiplus.net) ezen  irányelv sikeres végrehajtása érdekében jött létre. A nemzetközi hálózatot Magyarországról a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) képviseli; a nemzeti képviselők feladata a program koordinálása, PSI szakemberek felkérése a programban való részvételre, a tematikus és nemzeti meetingek megszervezése, a projekt disszeminációja (http://www.matisz.hu/ePSIplus.149.0.html).
Adatbázisunk szerint Ön, illetve az önök cégének munkatársa 2007. évben részt vett az ePSIplus irányelvvel kapcsolatos rendezvényünkön. Erre való tekintettel az alábbiakban szeretném szíves figyelmét felhívni, hogy a közszféra adatainak újrafelhasználása tárgyában 
2008. június 13-án, Brüsszelben egy egynapos ePSIplus konferencia kerül megrendezésre "PSI újrafelhasználása - Ki Teszi Meg a Következő Lépést?" címmel, melynek kapcsán bátorítjuk Önt és munkatársait, hogy vegyen részt az ePSIplus hálózat eme kulcsterületén.
Miután közeledik a PSI újrafelhasználás direktíva 2008. évi felülvizsgálata, a konferencia fontos lehetőséget teremt az ePSIplus ajánlások megvitatására és jóváhasgyására (amely hamarosan vázlatként kerül kiadásra) a konzultációs folyamat részeként.
A rendezvényt 
Horst Forster, az Európai Bizottság Információs Társadalom és Média Főigazgatóságának "Tartalom" Igazgatója nyitja meg. A rendezvény előzetes programja hamarosan elérhető lesz az ePSIplus weboldalon.
Amennyiben a rendezvény felkeltette érdeklődését, regisztrációs szándékát a következő webhelyen jelezheti: 
http://www.epsiplus.net/events/epsiplus_conference_psi_re_use_who_takes_action_next
A rendezvényre a regisztrálás ingyenes, ám a szállás- és utiköltség Önöket terheli. A Crowne Plaza hotelben a résztvevők számára kedvezményes árú előfoglalás történt, a szállásfoglalással kapcsolatos részletek megtalálhatók a honlapon.
Bővebb információ:
- regisztrációval kapcsolatban 
Mary Gianoli, ePSIplus Team, nyújthat segítséget e-mailen vagy telefonon.  E: mary.gianoli@ePSIplus.net   T: +44 (0)1992 558 061
- a konferencia tartalmával kapcsolatban pedig keresse 
Olga McHenry, ePSIplus Találkozók Koordinátorát.  E: Olga.McHenry@ePSIplus.net
Kapcsolódó információként felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a Magyar Parlament az 
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról a közelmúltban T/5396 számon, törvényjavaslatot tett közzé: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=5396 amely PDF formátumban tekinthető meg/tölthető le.
Az ePSIplus hálózat magyarországi képviselőjeként örrömmel vennénk véleményét e törvényjavaslattal kapcsolatban. Kérjük, hogy véleményét, javaslatait, esetleges kommentárját a 
jmlinarics@matisz.hu e-mail címre küldje meg részünkre."

GSDI vezetőségi telekonferencia


Prof. Harlan Onsrud által vezetett ma délutáni hatvan perces telekonferencia homlokterében a GSDI 10 (St.Augustine) és GSDI 11 (Rotterdam) eredményei illetve előkészületei álltak. Beszámoltak a szervezet szakmai szakbizottság vezetői, megtárgyalták az SDI-Africa Hírlevél kiadására beérkezett vállalkozói ajánlatokat majd az egyebekben szó került töbek között a Digitális Föld Társság potsdami csúcstalálkozójáról (november 12-14), a maribori INSPIRE konferenciáról (június 13-16), a július elejei pekingi ISPRS kongresszus SDI szekcióiról (július 4 és 11), továbbá a GEO május 6-8 közötti torontói, "Felhasználói felületek" szakbizottság üléséről.
Május első napjaiban a Világbank mintegy harminc döntéshozója számára rendeznek téradat-infrastruktúra tárgyörben fórumot, de szó esett a FAO június elejei térinformatikai konferenciájáról, amely a Földközi tenger országait célozza meg.

2008-04-23

Szakmai előadások a HUNAGI közgyűlés elején


A május 16-i HUNAGI Közgyűlés elején terv szerint két témakör körébe eső három szakmai ismertetést hallgathatnak meg tagszervezeteink, tagintézményeink és a diák/hallgatói tagozat jelenlévő képviselői.
Mindkét téma kapcsolódik a HUNAGI stratégiai feladataihoz. Egyrészről civil szervezetként, tagságának érdekében és a kormányzati szervek konzulenseként elő kívánja segíteni az EU jogszabályoknak megfelelő honi szakterületi fejlesztéseket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat, másrészről elő kívánja mozdítani tagszervezeteink eredményes bekapcsolódását különféle projektekbe a páneurópai szintű és az Európai Gazdasági Tér országaiban működő szervezetekkel együttműködésben. 
Az első két ismertetés az INSPIRE irányelvvel kapcsolatos jogszabályharmonizáció és a tartalmi megvalósítás kormányzati feladatait tekinti át kitérve a magánszférát és az oktatást érintő várható hatásokra, 
míg a harmadik ismertetés  az eSDI-NETplus projektet mutatja be, amelyben a HUNAGI és tagszervezetei is lehetőséget kaptak  közreműködésre. Felkérni tervezett előadók a KvVM, a FÖMI és HUNAGI szakértői.

Ma vezetőségi ülést tartott a HUNAGI elnöksége

A képen az ülés résztvevői: Barkóczi Zsolt, Dr. Alabér László, Buga László, Dr. Mihály Szabolcs, Keringer Zsolt, Sikolya Zsolt, Dr. Selinger Sándor. ( Havass Miklós tiszteletbeli elnök kimentését kérte). HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Barkóczi Zsolt elnök bejelentette, hogy a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette a Társaság közgyűlése által az elmúlt évben megszavazott új alapszabályt és a kibővített elnökség tagjait. Jelen ülés elsődleges tárgya a HUNAGI fenntartható fejlődésével kapcsolatos stratégiai tervezés és a május 16-i HUNAGI  éves közgyűlés előkészítése volt.

HUNAGI Naplók látogatottsága

Még a magyar nyelvű naplót is sokan látogatják külföldről.
A HUNAGI magyar és angol nyelvű hírnaplóinak két évvel ezelőtti bevezetése óta egyenletesen növekvő tendenciát mutat a látogatottság.
A Magyar nyelvű hírnaplót az elmúlt két hétben több mint kétezren olvasták. A Földév kampánnyal 2007 júliusa óta 20 alkalommal szólt többnyire képes híradás, míg angol betűszava az IYPE 16 alkalommal került a hírnaplóba. És akkor még nem történt említés a HUNAGI angol nyelvű naplóiról.
A látogatottságot összefoglaló adatokat a következők:

naplónév naplócím első bejegyzés hírek száma látogatók száma
________________________________________________________________
HUNAGI Napló hunagi8blogspot.com 2006 január 644 24,412

Geospatial Hungary
News 2006-2007 hunagi.blogspot.com 2006 április 400 11,770

Geospatial Hungary
News in 2008 hunagi56.blogspot.com 2008. január 49 933

UNSDI HUCO unsdihu.blogspot.com 2006 szeptember 208 7,265


A HUNAGI honlapja (www.hunagi.hu ) a szervezetre vonatkozó alapinformációk, alapdokumentumok és naplólinkek felül archív jelleggel az 1994-2005 közötti híreket, eseményeket, dokumentumokat tartalmazza.
Ha a feltételek adottak lesznek vagy szponzort találunk, a HUNAGI a honlapját egy korszerű tartalomkezelő rendszerre tervezi cserélni. Erre vonatkozóan az árajánlatok bekérése folyamatban van. A nyílt forráskódú termékek is szóba jöhetnek.

2008-04-21

ISDE elismerés a HUNAGI számára

Legközelebb: a globális felmelegedés és a térinformatika szakembereinek találkozója Potsdamban.

A pekingi székhelyű International Society for Digital Earth titkárság vezetője Prof. WANG Changlin tájékoztatása szerint a szervezet magyar aktivistát emelt végrehajtó bizottsági tagjai sorába. A HUNAGI 5 éve aktív a Digitális Föld mozgalomban, ami Al Gore látomását előbb nemzetközi kezdeményezéssé formálta, majd 2006-ban bejegyzett nemzetközi szervezet rangjára emelkedett. Bemutatását többek között a Geodézia és Kartográfia szaklap hasábjain is tervezzük.
Prof. WANG Changlin írja:
"Dear Gabor,
Please find the attached letter that you have been elected as Executive Committee Member of the ISDE, and we wish to get your sustainable help and contribution to ISDE.
We are looking forward to seeing you in Beijing.
Best regards
Changlin" 
_________________________________________________________
 
Wang Changlin, Prof. Dr.
Secretariat Director, International Society for Digital Earth
Editorial Assistant,    International Journal of Digital Earth
Center for Earth Observation and Digital Earth,  Chinese Academy of Sciences
14F, Kedian Tower, No. 9 Beiyitiao Road, Zhongguancun, Beijing , 100080, China
Tel: 86-10-58887297, Fax: 86-10-58887302
Email: wcl@ceode.ac.cn,  wcl_irsa@163.com
For ISDE Secretariat: isde@ceode.ac.cn
For International Journal of Digital Earth: ijde@ceode.ac.cn
Online Submission of International Jouirnal of Digital Earth: www.informaworld.com/ijde 
_____________________________________________________________
 Ez a magyar térinformatikai közösség eredményeinek megismertetésén alapuló nemzetközi elismerés újabb jele és elismerése. Az ISDE vezető testületének tagjai között lenni a megtisztelésen túl felelőséggel is járó kihívás, amely lehetőségeket hordoz a HUNAGI és partnerszervezetei minden aktív tagja számára. Az IJDE szakfolyóirat lektori munkái mellett fontos feladatot jelentenek az ISPRS kongresszus Digitális Föld szekciójában való részvétel és a potsdami Földtudományi Kutatóintézet Einstein Központjában, a klimatikus változásokkal foglalkozó közösség szereplőinek összehozása a térinformatikai K+F és alkalmazások képviselőivel ez év novemberében Erre a Digitális Föld Csúcstalálkozóra éppen a Földév Magyar Nemzeti Bizottság áprilisi eleji ülésén hívta fel a figyelmet a HUNAGI képviselője anak érdekében, hogy a hazai jelentős eredmények műhelyei képviselve legyenek, különösen miután a VAHAVA nyomán elkészült Nemzeti Klimaváltozási Stratégia egyhangú parlamenti elfogadást nyert (!), ami lehetőséget ad a HUNAGI számos tagintézményének az együttműködésen alapuló megvalósításban való részvételre. Czelnai Rudolf akadémikus úr és Brezsnyánszky Károly MNB elnök is megkapta e célból a szervezők azon levelél másolatát, melyben jelezték, hogy április közepéig további éghajlatkutatással foglalkozó műhelyek előadásait befogadnák. 
A térinformatika területéről az INSPIRE vezetője és az EUROGI elnöke is tartanak majd előadást. Arról, hogy a HUNAGI felhívására vajjon van-e beküldött hazai előadás, nincs visszajelzés.

2008-04-20

Mintegy hatezer vendége volt a földtudományos forgatag civil kezdeményezésnek

A hétvége képei:

A megnyitó napi események felvételei az alábbi képre kattintással láthatóak:
IYPE Hungarian Opening Event

Az alkalomra készített HUNAGI előadás majd a többivel együtt tölthető le.
Az eseményről a HUNAGI illetve az UNSDI HUCO  angol nyelvű naplói is beszámoltak: www.unsdi.hu illetve http://hunagi56.blogspot.com
Csornai Gábor, a FÖMI Távérzékelési központ vezetője írta:
"Nem túlzás, elbűvölt a rendezvény! Nagyon jó ismeretterjesztő alkalom volt, ahol a színvonalas kiállítások, interaktív standok mindent megtettek, hogy a laikusokat a Földünkkel kapcsolatos kérdésekhez közelebb vigyék! Minden elismerésem az ötletgazdáknak, a szervezőknek... Örömmel tartottam én is beszámolót pénteken és szombaton is!"
Csornai Gábor (aki egyben a MePAR projektvezetője) mellett a FÖMI részéről előadást tartott a megnyitó napján Dr. Mihály Szabolcs az intézet főigazgatója, míg a standokon Palya Tamás (FÖMI FTFK), Harbula Éva (FÖMI TK) és Várady György (FOMITK) adtak felvilágosítást az érdeklődőknek, valamint Jeles Zoltán a FÖMI KGO-ból GPS-es műszerbemutatót tartott.
Más tagintézményi képviselők is aktív résztvevői voltak a rendezvénynek köztük Jesus Reyes az ELTE TTT tanára és ICA tisztségviselő, valamint az MTA TAKI GIS labor vezetője Dr. Pásztor László is.
A kiállítás zárása elötti percekben a főszervező, Zimmermann Katalin hívta egybe a szervezésben és lebonyolításban részt vevő jelenlévőket. Mint arról levelében többek között beszámolt: "Megköszöntem az elmúlt hónapok együttműködését és nyilvánvalóvá tettem, hogy ezt a közös sikert kizárólag a szeretet és a barátság hozta létre.
Azok a személyek, akik e munkában a saját szakterületükön tevékenykedtek elkötelezettek voltak, egyrészről a hazájuk iránt, mert felismerték, hogy egy világméretű mozgalomhoz, nekünk is méltó módon kell csatlakozni, másrészről ezzel kinyilvánították szakmájuk iránti elkötelezettségüket is. Jó volt látni, hogy az egyes témákon együtt munkálkodók összefogása és barátsága is megmutatkozott. Öröm volt számomra, hogy mindvégig megmaradt a baráti jó hangulat. Nagyszerű példa volt ez, a nagyon szükséges civil cselekvésre.
Az nyilvánvaló, hogy az állampolgárok igénylik, hogy tudomány közérthető módon bemutassa eredményeit, a meglepetés számomra az volt, hogy a tudományban munkálkodók részéről is megmutatkozott ez az igény és számtalan leleményes módot találtak arra, hogy ezt ki is fejezzék....
A befejezést ünnepélyessé tette, hogy Prodán Tímea soproni geofizikus kolléganő ismét elmondta a megnyitón elhangzott irodalmi műveket, végül bor és pogácsa kíséretében ünnepeltünk néhány percig, hogy utána lebontsuk a kiállítást.
Elmondtam a jelenlévőknek az Ön javaslatát, miszerint bekérjük az előadások anyagait, és feltesszük a FÖLD ÉVE honlapra.
A saját javaslatomat is előterjesztettem az előadások gimnáziumi földrajzórákon történő bemutatására. Ellenvetés egyik javaslat ellen sem volt, így mindkettőhöz hozzáláthatunk."
Talán a HUNAGI és az érintett tagszervezetei nevében is nyugodtan kijelenthető, hogy a rendezvény várakozást is meghaladó sikere feledteti a nehézségeket (a várakozás alatti háttértámogatást - mely alól ismereteink szerint kivétel a GKM és a MOL) és köszönettel tartozunk a közös csapatot kovácsoló szervezésnek és irányítójának Zimmermann Katalinnak.
Partnerünk, a Bonaventura Kft által szerkesztett  Térinformatika-online aktuális rovatában Tóth Mária tollából szép cikk jelent  meg, amely a következő címen olvasható:
http://terinformatika-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=46

2008-04-19

Földtudományokról népszerűen - a kiállítás sikere

Az ELTE TTT standján. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Szombat délig 4762 látogatója volt a Földtudományos forgatag kiállításának. A több mint 30 előadás elől a figyelmet az interaktív kiállítás ugyan egy kissé elvonta, de a Földév szervezői az ismereteket igyekezni fognak az év során szélesebb körben hozzáférhetővé tenni. Bővebbet a Földév MNB honlapjáról: www.foldev.hu. A HUNAGI tagintézményei közül ma is az ELTE TTK, az OMSZ, az MTA TAKI és a FÖMI szakemberei álltak helyt a standokon. Reggel hangzott el Csornai Gábornak, a FÖMI Távérzékelési Központ vezetőjének már a második előadása a mezőgazdasági célú távérzékelésről és ma koradélután kerültek vetítésre a HUNAGI által bemutatásra felajánlott földtudományos filmek is. Az első napon szolgálatban lévők közül többen családostul tértek vissza a hétvégén a kiállítás megtekintése célából. A tapasztalatok megvitatására a helyszínen informális ülést tartott a Földév Magyar Nemzeti Bizottsága. Az ülés résztvevőivel rövid időre az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnökhelyettese is találkozott, aki családjával volt jelen a kiállításon.
A rendezvénysorozat első, és már ismert időpontú későbbi találkozóit az alábbi szervezői anyag tartalmazza: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/FoldevPR.pdf

2008-04-18

HUNAGI az ISPRS XX.Kongresszusán


Ma megérkezett az ISPRS kongresszus előzetes programja. A HUNAGI előadás július 4-én kerül sorra a Téradat-infrastruktúra szekció első ülésén. Az ISPRS IV/1 SDI munkacsoport második ülésének társelnöki tisztét a HUNAGI tisztségviselője tölti be Dr. Jang Jie asszony mellett, aki a kongresszus teljes szakmai programjának felelőse is A két SDI szekció előzetes programja a http://unsdihu.blogspot.com oldalon olvasható, annak április 18-i bejegyzésében.

2008-04-17

Földtudományos forgatag

Hogyan működik a Föld?
A Földév Kiállítás megnyitója
A négynapos kiállítás megtekintése ingyenes!
A megnyitó pillanatai és a rohamra kész térképészeti és űrtávérzékelési standok  Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

A megnyitó  sajtótájékoztatóján elhangzott legfontosabb üzenetek a következők voltak:

Dr.Brezsnyánszky Károly, a Földév Magyar Nemzeti Bizottság elnöke kiemelte, hogy az ENSZ-közgyűlési határozat alapján 2008 a Föld Bolygó Nemzetközi Éve. Az MTA és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága által kezdeményezett  magyarországi eseménysorozat  fővédnöke Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke. A nyitórendezvény szervezésében a Magyarhoni Földtani Társaság vállalta a fő szerepet. Az eseménysorozatnak külön honlapja van www.foldev.hu  címen.

Prof. Eduardo de Mulder, a Földév nemzetközi programigazgatója elmondta, hogy az ünneplés voltaképpen három egymást követő évre terjed ki 2007 és 2009 között. Annak megértetését szolgálja, hogyan is működik a Föld. Az elmúlt évek természeti katasztrófái (cunami,Katrina hurrikán) rámutattak, hogy bár az emberiség tudása megvan, a képesség és felkészültség hiányzik a hatékony védekezést és kárelhárítást illetően. Földünk helyzetét manapság többnyire negatív kontextusban ítélik meg. Erre is választ kíván adni a  mozgalom azzal, hogy a Földév a pozitív üzeneteket  hangsúlyozza. Mára a Föld lakosságának 80%-át magában
 foglaló 69 ország  közreműködője a nemzetközi programnak. A budapestivel egy időben Koreától Kínán át Chiléig kezdődtek meg a mai napon a nemzeti szintű eseménysorozatok. Nagyon lényeges, hogy a tudósok és a széles tömegek között legyenek meg az egyfajta ismeretközvetítő és tudatformáló szerepet vállaló kezdeményezések, szervezetek. Ezeket a gondolatokat tükrözi a Földév Párizsi Nyilatkozata is (www.yearoftheplanetearth.org).

Láng István akadémikus, a hazai klímaváltozási program vezető szakembere a természeti szféra mellett a társadalmi szféráról is szólt kiemelve a hatások és kölcsönhatások vizsgálatának jelentőségét. A VAHAVA projekt tudományosan megalapozta egy nemzeti éghajlatváltozási stratégia példátlanul egyhangú parlamenti elfogadását 2008. március 17-én. A kérdés most az, hogy az MTA az egymáshoz illeszkedő 2 éves cselekvési programok sorozatában a megvalósítást hogyan tudja a tudomány eszközeivel támogatni. Az Akadémia május 5-6-i közgyűlése várhatóan Klímaváltozás és Biztonság  címmel fogadja el azt az új elképzelést, amely mind a megismerési folyamatokat, mind a szükséges emberi erőforrásokat kívánja erősíteni.
Gresiczki Péter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára bejelentette az UNESCO földtudományi részlegének  világméretű Vízügyi Programját, az ismeretek iskolákba való eljuttatásának fontosságáról szólt, majd kiemelte a fenntartható fejlődés négy UNESCO által gondozott területét:
környezeti állapot fenntarthatósága (pld. az ismert ezredfordulós célok)
gazdasági fejlődés fenntarthatósága (Kínában már van egyfajta fejlődéscsillapító hűtőmechanizmus),
társadalom fenntarthatóság (pld. összefogás a terrorizmus lekűzdésére) és a kultúra fenntarthatósága (szellemi örökségvédelem, kultúrális sokszínűség).
Dr. Bozó László az MTA lev.tagja, az OMSZ elnöke bejelentette, hogy éghajlatdinamikai kutatásokba kezdtek, hogy megbízható prognózist adhassanak a Kárpát-medencében az éghajlatváltozásra, de figyelmet fordítanak az időjárási szélsőségek (viharok, csapadékok) elemzésére és foglalkoznak az emberi tevékenység környezetszennyező hatásának elemzésével  is. Ezen tevékenységek keretében monitorozza Magyarország háttérszennyezettségi állapotát, numerikus előrejelző modellel szélklimatológiai információkat állít elő és elkészíti az üvegházhatású gázok országos leltárát. és regioális klimamodellek adaptálásával, tesztelésével foglalkozik.  A Földév kiállítás is bemutat egy operatív időjárásjelző munkaállomást. 
Dr. Juhász Árpád geológus, a TV2 munkatársa szerint a nagy nézettségű kereskedelmi TV-k inkább a szenzációkról tudósítanak,  népszerűsítő felvilágosítás inkább a közszolgálati médiák feladata kellene legyen, közvetítést  vállalva a tudósok és a nagyközönség között.
Dr. Kordos László, a MÁFI igazgatója rámutatott: a Föld evolúciója kézzelfogható és ezt jól igazolja maga a Földév kiállítás.
Németh Tamás akadémikus, az MTA TAKI igazgatója rámutatott: a javak túlnyomó részét a Föld felületének mindössze 4%-án termeli meg. Ehhez kell a termőtalaj. Idézte Stefanovics akadémikust, akinek szállóigévé vált mondása szerint a talajon nem csak állunk, élünk is.
Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke azt érzékeltette, hogy a Föld bolygónk testének legnagyobb ajándéka az ásványi nyersanyagok. Ásványi anyagokkal dúsítjuk élelmiszereinket, de ásványi anyagokból épül fel egy autó de egy mobiltelefon is. A bányászattal kapcsolatban a környezettudatos bányaművelés gyakorlatát emelte ki.
Dr. Tardy János c. egyetemi tanár a Geoparkok sikertörténetéről szólt.  A 90-es évek második felében néhány ország kezdeményezésére Pekingben útjára indult kezdeményezéshez mára 13 ország kapcsolódott több mint félszáz Geopark kialakításával. A Földév kiállítás a hazai Geoparkokat mutatja be. 

A sajtótájékoztatót a kiállítás ünnepélyes megnyitása követte. Matskási István, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, Eduardo de Mulder professzor, 
majd Brezsnyánszky Károly gondolatébresztő szavainak hatását Kubik Anna előadóművész és egy bájos népdalénekes leány emlékezetes szereplése fokozta.


Megindult az érdeklődők áradata, teljessé vált a földtudományos forgatag
Fotógaléria: http://picasaweb.google.com/hunagi.hu

A Földév magyarországi rendezvényeivel kapcsolatos honlap címe: www.foldev.hu A mostani négynapos földtudományi eseménnyel egyidőben tart az év végéig nyitva tartó Jégkorszakok kiállítás. Míg az emberiség élelmezéséhez nélkülözhetetlen szántóföldi művelés a Föld felszínének mindössze 4%-át érinti, addig a Föld felszínének 10%-át fedi jégtakaró...

Az Internet használat elterjedtség világszerte segíti a térinformatikai kultúra terjedését

Képernyőkép az Internet forgalomról. (Az eredeti kép mérete negyedszáz megabyte, a CEOS WGISS Sensor Web munkacsoport vezetőjétől származik). HUNAGI Visuals resource, 2007

Infokommunikációs társadalom küszöbén
A HUNAGI naplója címére érkezett tegnap hír:
'Aside from the complex physical connections that make up its infrastructure, the Internet is facilitated by bi- or multi-lateral commercial contracts (e.g., peering agreements), and by technical specifications or protocols that describe how to exchange data over the network. Indeed, the Internet is essentially defined by its interconnections and routing policies.
As of December 30, 2007, 1.319 billion people use the Internet according to Internet World Stats. Writing in the Harvard International Review, philosopher N.J. Slabbert, a writer on policy issues for the Washington, D.C.–based Urban Land Institute, has asserted that the Internet is fast becoming a basic feature of global civilization, so that what has traditionally been called "civil society" is now becoming identical with information technology society as defined by Internet use. '

2008-04-16

HUNAGI Közgyűlés 2008 május 16-án

A VÁTI székháza a Naphegy oldalában. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Az idei HUNAGI Közgyűlés időpontja: 2008 május 16 péntek 9 óra. Határozatképesség hiánya esetén a közgyűlés 2008 május 16-án 9:30 órakor kezdődik majd. A napirend tervezetet (melyet az Elnökség még megvitat április 23-án), a meghívóval együtt kapják meg tagszervezeteink, tagintézményeink illetve diák/hallgatói tagozatunk tagjai. A Közgyűlés színhelye a VÁTI székháza lesz (Budapest I. Gellérthegy utca 30-32)
HUNAGI legutóbbi kétoldalas angol nyelven készült ismertetője innen lesz letölthető:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8apr14a.pdf
és
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8apr14b.pdf

2008-04-15

Sikeresen lezajlott az első MLBKT-HUNAGI 'Tér és idő a logisztikában' konferencia

Horváth Miklós, a MASPED Tlog ügyvezető igazgatója. Kép: HUNAGI fotógyűjteménye, 2008
Több mint 60 résztvevője volt a budai Rubin szállóban megrendezett első 'térinformatika a logisztikában' tárgykörű konferencia előaadásainak. A résztvevőket Déri András úr, az MLBKT ügyvezető elnökhelyettese és Barkóczi Zsolt úr, a HUNAGI elnöke köszöntötték. A HUNAGI tagszervezetei közül jelen voltak a VARINEX, GeoX, graphIT, Debreceni Egyetem, ESRI Magyarország, Bonaventura Kft és VÁTI. A konferencián bemutatott prezentációk mind a MLBKT, mind a HUNAGI honlapjára felkerülnek. A HUNAGI meghívására jelen volt és előadást tartott partnerszervezetünk az ITS Hungary főtitkára, Dr. Lindenbach Ágnes professzor asszony is, továbbá a schwechati CEIT Tudásközpont szakértője Paul Andor Farkas is. Az MLBKT szervezésében négy előadással vonult fel a MOL Csoport logisztikai szakmai vezetése és előadást tartott a MASPED Csoport ügyvezető igazgatója is. A reggeli és délutáni szekciókat Déri András úr, a dél előtti szekciót a HUNAGI főtitkára elnökölte. A legtöbb hozzászólás és kérdés Kákonyi Gábor (Bekes Kft/TeleAtlas) és Dr. Szabó Szilárd (Bonaventura) részéről hangzott el. Terv szerint 2009 április derekán az MLBKT és a HUNAGI megrendezi a 2. 'Tér és idő a logisztikában' konferenciát, immár szélesebb nemzetközi részvétellel, esetleg régiónk kihangsúlyozásával.
Térinformatika és logisztika. A konferencia képei az alábbi képre klikkeléssel hívhatók elő. Forrás: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
MLBKT-HUNAGI Conference on Space and time in logistics
Dr. Szabó Szilárd főszerkesztő értesítése szerint időközben a Térinformatika-online portálra is felkerült egy beszámoló az első MLBKT-HUNAGI 'Tér és idő a logisztikában' konferenciáról.
http://terinformatika-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=46

2008-04-14

Holnap lesz az MLBKT-HUNAGI első Térinformatika és logisztika konferenciája

USB GPS és USB WiFi, a helyzetmeghatározás és az összeköthetőség hatékony eszközei. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008


HUNAGI-MLBKT konferencia

8.30-9.00 Regisztráció
9.00- 9.10 MLBKT és HUNAGI köszöntők
9.10-9.30 Az ITS rendszerek szerepe és lehetőségei az európai trend tükrében
Dr.-habil. Lindenbach Ágnes, egyetemi magántanár, ITS Hungary Egyesület főtitkára
- Az Európai Unió akcióterve az intelligens közlekedési rendszerek területén
- Hazai közlekedéspolitika, ITS stratégia
- Az európai TEN - T programok lehetőségei (CONNECT, EASYWAY projektek)

9.30- 9.55 Navigációs adatok szerepe a logisztika térinformatikai támogatásánál
Mitnyan Zoltán, termékmenedzser, graphIT Kft.
- A logisztika térinformatikai támogatása és jelenlegi technológiai szintje
- A jármű navigációs adatbázis szerepe, tartalma, a jelenleg elérhető adatbázisok
- A NAVTEQ adatbázis jellemzői, szolgáltatások, a fejlesztés fő irányai
- A navigációs adatok minőségének fontosságáról és az elérhető megtakarításokról

Lisszabon, konténerátrakó. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008 9.55-10.20 A BILK Kombiterminál logisztikai feladatainak támogatása DGPS megoldással
Bartha Csaba, ügyvezető, Navicom Bt. - Fábián Zoltán, kereskedelmi vezető,
BILK Kombiterminál Zrt. - Prajczer Tamás, ügyvezető igazgató, GeoX Kft.
- BILK Kombiterminál Zrt. tárolási-forgalmi helyzete
- Az új rendszer kifejlesztésének indokai, az igények meghatározása
- A fejlesztés fő irányai, alkalmazott megoldások:
Eszközök: Topcon Legacy  Elvi megoldások, gyakorlati megvalósítás  Direkt, indirekt pozíciók
 Testreszabás  A kifejlesztett rendszer előnyei

Montparnasse pályaudvar Párizsban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 200810.20-10.45 Szállítási feladatok optimalizálása térinformatikai alapokon
Baranyi Péter, VARINEX Zrt. - Nyúl Katalin, C.C Soft Kft.
- Járattervezési és szállításszervezési feladatok támogatási lehetősége
- Szoftvertermékünkkel támogatott feladattípusok bemutatása
- Az egyedi igényekre alakítás lehetőségének és a továbbfejlesztési irányoknak a felvázolása

10.45-11.15 Kávészünet

11.15-11.40 Schwechat (Ausztria) ipari központból tudásközponttá alakítása
Paul Andor Farkas, vezető kutató, Central European Institute of Technology
- Schwechat mint közlekedési csomópont, ipari és közlekedési központ
- Információs Közösség létrehozása, az eSchwechat stratégia bemutatása

11.40-12.05 RFID az agrárlogisztikában és a terméknyomonkövetésben
Füzesi István, egyetemi tanársegéd - Herdon Miklós, tanszékvezető egy. docens,
Debreceni Egyetem
- Élelmiszerbiztonsági szempontok, a terméknyomonkövetés jelentősége napjainkban
- Az RFID technológia agráripari felhasználási területei, alkalmazási példák
- Agrárlogisztikai alkalmazási lehetőségek technológiai trendek, költségek és megtérülések

Forgalomellenőrzés. Lisszabon. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 200812.05-12.30 Térinformatikai alkalmazások a MOL Csoport logisztikai rendszerében
Dacher A. Zoltán, távvezetékes kőolajszállítás vezető - Gilly Lóránt, központi fuvarszervezés vezető - dr. Kenessey Gábor, logisztikai vezető, MOL Nyrt. - Kálmán László, ügyvezető igazgató, Moltrans Kft. & Slovnaft Trans a.s.
- MOL Csoport Logisztika
- Térinformatikai alapok képzése
- Térinformatikai alkalmazások: Kőolaj- és termékszállító távvezetékek  Területigényes létesítmények  Fuvarszervezés  Flottakövetés
12.30-13.30 Ebéd
13.30-13.55 A térinformatika alkalmazásának üzleti értéke
Horváth Miklós, ügyvezető igazgató, MASPED
- Mennyiben szolgálhatják a térinformatikai megoldások az üzleti modellek megvalósítását
- Érvek és ellenérvek, divat és hatékonyság

13.55-14.20 RFID a logisztikai folyamatokban
Schmidt Pál, szolgáltatási igazgató - Kókai Ferenc, üzletágvezető, Konzorcia Kft.
- Az EPC célok bemutatása – termékazonosítás nemzetközi szabványokon alapuló hálózat segítségével
- Termékek/gyűjtőcsomagolások azonosítása és térben, időben való nyomon követése RFID technológiával – megoldások logisztikai problémákra

14.20-15.20 Az alkalmazások és bevezetésük tapasztalatai: kérdések, válaszok
Záró kerekasztal-beszélgetés az előadókkal
- Milyen üzleti előnyöket biztosít a térinformatika alkalmazása, milyen technológiai és szolgáltatási trend várható?
- Hogyan hat ki a logisztikára a téradat infrastruktúra fejlődése az EU irányelv mentén?
- A határon átívelő alkalmazások tekintetében mit jelent az interoperabilitás mind a térinformatikában, mind a logisztikai rendszerek zavartalan határközi működtetésében?
- Mik a térségi összefogás és kooperáció lehetőségei.

Bővebb információ: www.logisztika.hu
Edina.Nagy@logisztika.hu

Budapest Ferihegy 2. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

2008-04-13

HUNAGI - Farland találkozó

Far Land Near Future - a Farland projekt színvonalas könyve (borítók: 3dhome, kiadó: 4C Hungary) Kép: HUNAGI fotógyűjtemény 2008

Mozgalmasan indul a hét: április 14-én a HUNAGI FVM-beli helyiségében találkozóra kerül sor a tavaly lezárult FARLAND EU projekt vezetőjével, dr. Frank van Holst úrral.
Dr.Frank van Holst (balra) a HUNAGI főtitkárával a megbeszélésen. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008A találkozót a holland szakember kérte. Amint arról a HUNAGI napló annakidején beszámolt, a projekt záróműhelyét követő konzorciumi találkozón már szó esett az integrált vidékfejlesztést támogató EU projekt egyfajta folytatásáról, amelyben a civil szervezetek is szerepet kaphatnának. HUNAGI 1994 óta állt munkakapcsolatban az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya jóvoltából a korábbi TAMA magyar-német, TALC magyar-holland bilaterális kormányközi foldügyi projektek szereplőivel, továbbá a FAO SEUR és a FAO központ birtokrendezési, vidékfejlesztési szakembereivel, valamint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság MOLA/WPLA és az EU Állandó Kataszteri Bizottság szakmai testületeivel. A HUNAGI mintegy 40 tagintézménye működik ezen a szakterületen, számos közöttük a vidékfejlesztés, földügy meghatározó intézménye, szakmai műhelye, köztük a Megyei Földhivatalok, FÖMI, NymE Geoinformatikai Kar, AKII, MTA Regionális Kutatóintézet, MTA TAKI, NKP Kht, VÁTI, E-Misszió, agráregyetemek: Gödöllőn, Kaposváron, Veszprémben illetve Keszthelyen, Debrecenben, Corvinus Egyetem Kertészeti Karán és többen mások.
Farland projektzáró 2007 novemberében. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
From FARLAND Confe...

HUNAGI pályamű került beadásra az FVM-nél

FVM patinás épülete. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek hasznos tevékenységét elismerve pályázatot írt ki számukra annak érdekében, hogy működési költségeikhez hozzájárulva ezen szervezetek a leghatékonyabban járulhassanak hozzá a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti megvalósulásához. HUNAGI, mint az FVM évek óta bejegyzett társadalmi partner szervezete élt a lehetőséggel és pályázatot nyújtott be április 12-i postabélyegzővel.

2008-04-12

Mátrai István plakáttervei és montázsai

Megjegyzés: a grafikai tervek önkéntes tervezői kezdeményezések, és különböznek a rendezvény hivatalos grafikáitól. (RFG)
Link a 20 grafikai tervet tartalmazó galériához:
Mátrai István grafikai tervei

ePSIplus konferencia Brüsszelben


ePSIplus konferencia
Brüsszel, 2008 június 13
Mi lesz a PSI irányelvvel, melyet az Európai Bizottság éppen napjainkban vizsgál felül? Ki a soros a tennivalók terén?
Bővebb információ: http://www.epsiplus.net
A PSIirányelvvel kapcsolatban a magyarországi eContentplus Információs Napra április 25-én kerül sor a GKM-ben, ahol a földrajzi információs területről egy-egy FÖMI és HUNAGI ismertetés hangzik majd el.
A budapesti esemény programja itt található:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/eContentplusInfoDay20080425.pdf

A Földév Nyitórendezvényének programja

Népszerűsítő filmek a HUNAGI archívumából. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

A bemutatásra javasolt multimédiás anyagok többségükben az elmúlt évben a CEOS WGISS illetve GEO plenáris ülésekre készültek
- USGEO Early Achievements (angol feliratos, zenével) www.usgeo.gov
Nov 2007, 7perc21mp
- Earth Observations to Benefit Society (angol szöveg zenével)
www.CEOS.org Nov 2007, 14perc14mp
- Climate Change - China's Actions (angol szöveggel és felirattal)
China Met Admin Nov 2007, 22perc38mp
- Beyond drought - Global participation for better monitoring,
planning and response (angol narrátorral) lwww.drougth.gov/geo Nov
2007, 4perc46mp
- A Tour of the Cryosphere, the Earth's Frozen Assets (angol
szöveggel) www.nasa.gov Oct 2006
- IMAX Blue planet. Smithonian Inst, Lockheed-Martin, NASA (41 perces!)
- Vesuvius (Film) Inst. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia The
eruption of 1944 and 79 A.D.

A Földév nyitórendezvényének programja innen linkelhető:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Leporello_FoldEv4.pdf

2008-04-10

Helyfüggő szolgáltatások fejlődési irányai

Digitális képi tájékozódás Tokióban
3D városmodell, digitális iránytű, GPS és mobil telefon
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005

Érdeklik az újgenerációs helyzetmeghatározó technikák, melyek használatával a helyfüggő szolgáltatások minősége és költséghatékonysága tovább növelhető? Mindmegannyi alkalmazási terület; fottakövetés, vagyonbiztonság, útnavigció a konferencia homlokterében.
Mai postánkból:
"Location Asia 2.0
Kuala Lumpur, Malájföld 2008. június 11-12
the Second International Conference and Exhibition organized by GIS Development, brings together the early adopters, industry leaders and developers who are setting the direction for the future of location technologies and markets to guide the development of exciting new applications. It has been designed to provide an opportunity for the industry, sharing a common interest and goals, to come together on a single platform to discuss, network and benefit from analysis and debate on critical market trends and issues. It will reflect the direction in which the Location industry is moving. "

Példa az egyik témakörből:
" Gen-X Location Technology
Learn how Wi-Fi, Cell ID and other positioning technologies enhance LBS and provide a more consistent fix.

Location Asia 2.0 Secretariat
GIS Development ...
Email: info@location.net.in Website: http://location.net.in/asia "
Navigálás Salzburg határában Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Nagy érdeklődés előzi meg az MLBKT-HUNAGI konferenciát

Tér és idő a logisztikában
Az eddig regisztráltak köre jól mutatja az érdeklődést a térinformatikai technológiák alkalmazása iránt, egyben a fórum alkalmas a megoldás szolgáltatók és a felhasználói közösség kapcsolatainak erősítésére is. Külön örvendetes az oktatási intézmények részvétele. A két tanszéket szívesen látná HUNAGI tagintézményeinek táborában, ahol közel 30 egyetemi, főiskolai és szakképző iskola mellett mintegy 50 fős hallgatói tagozat is működik Prof. Márkus Béla NymE Geoinfo Kar dékánja mentorsága alatt, az ESRI Magyarország szponzorálása mellett.
A MLBKT-HUNAGI logisztikai konferenciára eddig jelentkezettek beosztását és munkahelyét a ma reggeli állapot szerint a következő jegyzék szemlélteti:
Beosztás/Vállalat neve
account manager/Nokia Siemens Network TraffiCOM Kft.
műszaki igazgató/Auto Securit Zrt.
Százhalombatta automatikus tankautótöltő/MOL Nyrt.
Százhalombatta automatikus tankautótöltő/MOL Nyrt.
Komárom bázistelep/MOL Nyrt.
műszaki igazgató/BM TRANS Kft.
Logisztika/MOL Nyrt.
PB töltés-tárolás/MOL Nyrt.
Központi fuvarszervezés/MOL Nyrt.
műszaki vezető/Moltrans Tankautós Fuvarozó Kft.
telep üzemeltetés/MOL Nyrt.
Algyő bázistelep/MOL Nyrt.
Szajol bázistelep/MOL Nyrt.
távvezetékes termékszállítás/MOL Nyrt.
Logisztika/MOL Nyrt.
egyetemi adjunktus/Széchenyi István Egyetem
Logisztika/MOL Nyrt.
üzletágvezető/Magyar Posta Zrt.
forgalmi üzemvezető/DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
műszaki igazgató/Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.
SCR tanácsadó/Psion Rendszerház Kft.
Hungarian Sales consultant for Tele Atlas/Bekes Kft.
logisztikai vezető/Rega-Metall Fémfeldoldozó Kft.
egyetemi docens/Széchenyi István Egyetem
EPC/RFID tanácsadó/GS1 Magyarország
szállítmányozási szakértő/MOL Nyrt. TKD Logisztika Szállítmányozás
MOL Csoport szállítmányozás vezető/MOL Nyrt. TKD Logisztika Szállítmányozás
logisztikai vezető/Penny Market Kft.
értékesítő/ESRI Magyarország Kft.
PhD hallgató/Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
ügyvezető igazgató/ESRI Magyarország Kft.
szállítmányozási szakértő/MOL Nyrt. TKD Logisztika Szállítmányozás
Pécs bázistelep/MOL Nyrt.
szállítási igazgató/Magyar Posta Zrt.
chipkártya és RFID tanácsadó/Állami Nyomda Nyrt.
tudományos munkatárs/KTI - Közlekedéstudományi Intézet Non-profit Kft.
távvezetékes termékszállítás/MOL Nyrt.
irodavezető/MASPED T. Log. Kft. Szegedi Iroda
szállításszervező munkatárs/MOL Nyrt. TKD Logisztika Szállítmányozás
egyetemi tanársegéd/Széchenyi István Egyetem
raktárvezető/Akzo Nobel
telep üzemeltetés/MOL Nyrt.
főszerkesztő/Térinformatika-online
távvezetékes termékszállítás/MOL Nyrt.
logisztikai rendszertámogatási csoportvezető/Magyar Posta Zrt.
szállítási ügyintéző/Magyar Posta Zrt.
fuvarozás üzletágvezető/Delog Kft.
kereskedelmi igazgató/BM TRANS Kft.
logisztikai üzletágvezető/Delog Kft.
üzleti koordinátor/Magyar Posta Zrt.
vezető tanácsadó/Adversum Kft.
telep üzemeltetés/MOL Nyrt.

Még lehet jelentkezni (ameddig lesz hely)!
Edina.Nagy@logisztika.hu