2017-06-19

Az Adatkocka Kiáltvány - dokumentum és INSPIRE közösségi vitafórum

Forrás: INSPIRE Interest Group, LinkedIn
Az Adatkocka Kiáltvány (Rasdaman)
http://bit.ly/2sWyB5T
A dokumentumról vitafórumot nyitott a több mint 3800 tagot számláló INSPIRE Interest Group közössége Heike Hönig tudományos szakíró kezdeményezésére

A földmegfigyelés alkalmazásaiban az adatkocka elv gyakorlati haznosítása forradalmasítja a feldolgozások hatékonyságát mind a visszatekintő, mind az előretekintő elemzésekben (best practice legjobb példái a Geoscience Australia, a NASA, CEOS alkalmazások, Európában a Rasdaman).
A témában  a CEOS WGISS Tech Expo Webinar-t rendezett június 19-én, "Data Cubes for Large Scale Data Analytics" címmel.
A WGISS körlevele a témát és az előadókat így mutatta be:
"Description: Recent work by WGISS members has been fleshing out the concept of Data
Cubes to enable analysis of large Earth Observation data sets. Please join us as Rob
Woodcock of CSIRO (Australia) and Brian Killough of the CEOS System Engineering Office
provide an introduction to Data Cubes. Rob will set the stage for Data Cubes with user
needs, key features and basic high-level architecture, followed by Brian to talk about some
more of the inner workings of Data Cubes."
Egy hétre rá, a webinár felvett videoja és az előadások az alábbi linken lesznek hozzáférhetőek:

http://ceos.org/ourwork/workinggroups/wgiss/technology-exploration/ceos-wgiss-technology-explorationwebinars/

2017-06-14

2017-06-06

A GEO SDGs munkacsoportjának (EO4SDGS) telekon értekezlete

A megbeszélésen GSDI képviseletében vettem részt. Az ülést Argie Kavvada társelnök (Booz Allen & Hamilton) moderálta, azon jelen voltak Bob Chen, Arnold Dekker, Gary Foley, Hans-Peter Plag, Marc Paganini, Chu Ishida, Lawrence Friedl a csoport társelnöke (NASA HQ), Monica Miguel-Lago és CH Teo.
-->
A napirendi pontok a következők voltak
1. Az ENSZ intézményközi FFC szakértői csoportjának (IAEG-SDGs) tevékenysége

2. Beszámolók a GEO Munkaprogram szimpóziumról (központi helyen álltak a zászlóshajó kezdeményezések, így az élelmiszerbiztonságot és élelmiszerellátást érintő GEOGLAM projekt), a Nemzetközi Környezeti Távérzékelési Társaság (ISRSE) 37. konferenciájáról, valamint a GEO Prograbizottság pretóriai testületi üléséről, amelyen a kolumbiai projekt és a kenyai, etióp és szenegáli törekvések is napirenden voltak. Bob Chen az UN SDGs GI munkacsoportja második, a kínai Kummingban tartott üléséről számolt be, amelyen az elsődlegesen a városi, települési SDGs tárgykör volt a középpontban. 

3. Beszámoló a CEOS SDG tevékenységéről 
Marc Paganini szerint esetleg az UNISPACE ülésre, illetve az ENSZ Statisztikai Bizottság márciusi ülésének idejére elkészül a CEOS SDGs Kézikönyve. Ez az űrügynökségek szóbanforgó tevékenységét bemutató kompendium lesz, melynek tervezetét szeptemberben megtárgyalják Frascatiban, mielőtt a CEOS októberi vezetői értekezlete elé kerülne. A jóváhagyott anyag közel végleges változata novemberben várható, melyet ez a fórum is véleményezhet.

4. Ország-szintű bekapcsolódási tevékenységek

5. Az EO4SDG csoport szervezése: legyen fizikai találkozásra is alkalom az EO4SDG megvalósítási tervéről, a washingtoni GEO plenáris ülés és oldal-eseményei, SDG tréning, ESRI storymap, egyebek) Honlap készül (www.eo4sdg.org); soronkövetkező bekapcsolódásokról: magas szintű találkozók a Balkánon (Görögország, Albánia) és Kenyában, a GGIM-Európa tagozat holnapi brüsszeli ülése Greg Scott részvételével, a UN-GGIM augusztusi newyorki találkozója és egyéb rendezvények: pld. a Berkeley Egyetemen decemberben a Karib-tengeri országok igényeit szem előtt tartva

6. További friss hírek és események. A GSDI az távértekezlet alatt jelezte, hogy a hozzájárulását írásban adja majd meg. Ez megemlíti majd Mihály Sz.- Palya T.- Remetey G figyelemfelhívó és fogadókézség-erősítő eddigi előadássorozatát a téredat-infrastruktúra szerepének hangsúlyozásáról az FFC/SDGs megvalósítás támogatásában, a GSDI tervezett hozzájárulását a WGISS-44 szeptemberi pekingi munkahetén, de az ESA-NASA WWEC 2017 versenyt is, amely a CitySmart SDGs vonatkozásait is szem előtt tartja, és amely eredményhirdetésének színhelye a finnországi Espoo lesz.)