2014-12-30

Természet Világa az ESA csatlakozás jegyében - a Magyar Űrkutatási Iroda vezetőjének évvégi jókívánságaival

Mai postánkból. Megjelent az Európai Űrügynökséggel és magyar vonatkozásaival kapcsolatos Természet Világa különszám, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dr. Tari Fruzsina, az Elektronikus Hírközlési és Űrkutatási Osztály vezetője, a Magyar Űrkutatási Iroda vezetője küldött meg  karácsonyi és újévi jókívánságaival, kifejezve reményét, hogy a hazai űrtevékenység területén a HUNAGI-val való együttműködésük az újesztendőben is harmonikus és gyümölcsöző lesz.
A kiadvány köszöntőjét dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (NFM) és Jean-Jacques Dordain, az Európai Űrügynökség (ESA) főigazgatója írták, míg a tematikus cikkeket az űrkutatás hazai kiválóságai jegyezték.

2014-12-23

Álláslehetőség az Eurogeographics szervezetnél


Mai postánkból. Az EUROGI titkárságáról Ms. Milena Cerkez írja:

"Please find new information published on our website:
(Visszatekintés: Az Eurogeographics az európai sőt az azon túli térség földmérési, térképészeti és kataszteri szolgálatainak nemzetközi testülete. A szervezethez hazánk 1991-ben csatlakozott Lengyelországgal együtt elsőként térségünkből. A CERCO (ez volt a szervezet korábbi neve) southamptoni közgyűlésen - amelyen Klaus Barwinski elnöklete alatt megszavazták felvételünket - rögtön be is jelentettük, hogy a magyar földügyi szolgálat örömmel fogadná a szervezet közgyűlését az első lehetséges alkalommal. Erre 1995-ben került sor az Új Városháza dísztermében.)
Hasznos volna, amennyiben magyar pályázó is lenne a tekintélyes és befolyásos szervezet megüresedő helyeinek betöltésére jelentkezők között! 
Az Eurogeographics ügyvezető igazgatója Dave Lovell a jövő évtől a Globális Téradat Infrastruktúra szervezet megválasztott elnöke lesz, amely szervezettel HUNAGI kezdettől fogva - 1996 óta - intézményes kapcsolatot tart fenn, a szervezet alapító tagjaként.

2014-12-21

Terjesztésre került a HUNAGI 11/2014 sz. elektronikus Hírlevele

A megjelent Hírlevél tartalmazza a HUNAGI blogtárban az elmúlt hetekben megjelent bejelentések, felhívások, híranyagok linkjeit számos hasznos forráshely elérhetőségének megadásával. A Hírlevél címjegyzékéről a lejelentkezés vagy arra a felíratkozás a hunagi@hunagi.hu címen lehetséges. Közérdeklődésre számot tartó hozzájárulásokat örömmel fogadunk és azt szívesen megosztjuk a tematikus blogok valamelyikén, a tartalomtól függően. 2006 óta 3089 hír jelent meg egyedül a HUNAGI Naplóban, melynek eddig mintegy 200,000 látogatója volt. A képarchívum már több TB tárkapacitást igényel, a képek egy része a Picasa-n keresztül elérhető és a CC 3.0 szerint felhasználható. Eddig több mint 4 millió megtekintésük volt és  egyre szélesebb körben fellelhetőek a weben is. 

2014-12-18

Infotér Konferencia és térinformatikai szekciói az EUROGI honlapjának vezető híre

A híranyag innen tölthető le:
http://www.eurogi.org/news-latest/388-news-from-our-members-hunagi-raising-awareness-towards-spatially-enabled-society
További új hír az EUROGI honlapján az olasz EU elnökség égisze alatt rendezett "Egy hatékonyabb Európa felé 2020-ig" címmel rendezett konferenciáról, amelyen az AM/FM elnöke, az EUROGI vezetőségi tagja Prof. Mauro Salvemini előadását is tartalmazza a térinformatika társadalmi hasznosságáról :Megérkezett az Infotér Egyesület reprezentatív kiadványa az idei Infotér konferencia mondanivalóival

Mai postánkból. a Soltész Attila Infotér elnök bevezető szavaival megjelenő ízléses és tartalmas ünnepi kiadvány a múlt havi, 5. Infotér Konferencia üzeneteit adja közre szerkesztett formában. A kötet tartalmazza a HUNAGI által az NMHH szerződése keretében és az Infotér Egyesülettel szoros együttműködésben szervezett Térben Tudatos Társadalom égisze alatt rendezett szekcióülések üzeneteit is. (Említi a vitában hangsúlyosan szerepelő elmaradást az INSPIRE végrehajtásában, az új téradat-politika bevezetésében, de utal az előadásokban az európai és globális kezdeményezésekre, továbbá a KVF, OMSZ, BKK és FÖMI előremutató alkalmazásfejlesztéseire és operatív szolgáltatásaira.

Levél az Állami Számvevőszék elnökétől

Domokos László úr, Az Állami Számvevőszék elnöke levele ma érkezett a Magyar Térinformatikai Társaság postájába. Mellékelve az ÁSZ 2014.évi Összefoglaló Integritás Tanulmányát kiemeli, hogy a szervezet integritás felmérései érzékeny műszerként jelzik a korrupciós lkockázatok változását . A felmérés eredményeit bemutató összefoglaló tanulmány tanulsága, hogy az államigazgatási szervek integritás-irányítási rendszerének létrehozását előíró kormányrendelet jelentős eredményekhez vezetett: a jogszabállyl érintett intézmények mindegyike szervezett korrupcióelenesmtémakörökben képzést és általánossá vált a korrupciós kockázatelemzés. Mint emlékezetes, a korrupciós kockázatok feltárását segítő térinformatikai fejlesztésben - együttműködési szerződés keretében - az ÁSZ partnere a HUNAGI volt, aki a munkában alvállalkozóival  (CompeTerra, InterMap) vett részt.

2014-12-16

Lezárult az EUROGI szakmapolitikai dokumentumait fogalmazók első telekonferencia-sorozata

A HUNAGI korábbi felhívásai és személyes megkeresései nyomán tegnap további HUNAGI tagok nyilatkoztak pozitívan a munkacsoportokhoz való csatlakozásukról. Egy kivételével, HUNAGI minden indító telekoferencián képviseltette magát, és mindegyikhez tett szóban vagy írásban is hozzájárulást. Egy egy telekonferencia 65-75 percet tartott és azon a regisztráltak többsége részt is vett. A főtitkár minden csapatban hozzájárulóként (vagyis nem koordinátorként, vagy szövegezőként) szerepel. HUNAGI felhívására a hazai résztvevők a következők:

Open Data                Szabadi Zsolt (Datakart Kft), Sikolya Zsolt (tba), RFG ( ODhozzájárulás 1, dec.8)
Big & Linked Data    Prof. Czimber Kornél (DigiTerra Kft), RFG (BLDhozzájárulás1, 2, 3)
Internet of Things    RFG (h. szerkesztés alatt)
SME promotion       Nikl István (InterMap Kft), RFG  (h. szerkesztés alatt)
Urban, Regional Planning/Development   Prof. Tamás János (DE), RFG  (h. szerkesztés alatt)

Továbbra is van mód csatlakozni még a hét folyamán. IoT témakörben az MTA SZTAKI-t illetve a Magyar Telekomot közvetlenül is megkeressük. HUNAGI célja, hogy a honi szakmai közösség számára a beleszólást biztosítsa. a hazai hozzájárulásokról számot adunk, a munkacsapat előrehaladása azonban nem nyilvános, annak eredménye a jövő évi INSPIRE és Geospatial World lisszaboni konferenciáján kerül ismertetésre.

2014-12-14

Ünnepi Ülés Székesfehérvárott. Gratulálunk a Térinformatikai Tanszék 20 éves fennállása alkalmából!

Postánkból. Egykori alapító tagszervezetünk képviselőjétől, Prof.Dr. Márkus Bélától érkezett meghívás a jubileumi ünnepi ülésre. A székesfehérvári ÓE  ARMK Térinformatika Tanszéke 1994. január 1-én alakult így közel egy évvel idősebb a HUNAGI-nál  (amely 1994 november 9-én tartotta alakuló ülését.)

20 éves a Térinformatika Tanszék
Emlékülés, 2014. december 15. 
Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, 
Geoinformatikai Intézet 
Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Elhangzott előadások
A házigazda Márkus Béla
Györök György, dékán

Busics György
Mihály Szabolcs
Zsilvölgyi Csaba
Hallgatóság

Györök György: Megnyitó Márkus Béla: Térinformatika: földről a felhőbe Busics György: A vonatkoztatási rendszerek fontossága és megvalósítása  Mihály Szabolcs: Térinformatikai infrastruktúrák és szakmai dimenzióváltás Zsilvölgyi Csaba: A FÖMI térinformatikai projektjei és szolgáltatásai
Cseri József
Czimber Kornél
Josef Strobl
Elek István
Cseri József: A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. tapasztalatai; a jelen kihívásai, a közeljövő tendenciái és tervei Czimber Kornél: Geoadat orientált döntéstámogató rendszer fejlesztése a klímaváltozás hatásainak elemzéséhez Elek István: A jövő térinformatikája, ahogy én látom Josef Strobl: From Atlas to Applas – Online User Interfaces for Spatial Information

VerőnéWojtaszek 
Malgorzata
Tarsoly Péter
Vízhányó József
Takács András Attila
Géczi Judit
Lukács Lilla
Busics György zárszava
Gósz Zoltán
Mándi-Nagy Péter

Jakobi Ákos
Szepes András


Pallós Péter: Trendek a mobil térképezésben Vízhányó József: Az ArcGIS platform lehetőségei és fejlesztési tendenciái Takács András Attila: Térinformatika az EU Biodiverzitásvédelmi Stratégiájának végrehajtásában. Lukács Lilla: Jó a térkép? Rossz a térkép? Minőségbiztosítás az autós navigációs szoftverek térképeinTarsoly Péter: A Pákozdvár alatti üreg rejtélyének nyomában a térinformatika segítségével Verőné Wojtaszek Malgorzata: Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Mészáros József: Területi adatok statisztikai elemzése Gósz Zoltán: Találkozásaim a térinformatikával Jakobi Ákos: Térképanalitikai lehetőségek a webről geokódolt tartalmak értékelésére Géczi Judit - Mándi-Nagy Péter: Közösségi adatgyűjtések és felhasználási lehetőségeik Márkus Béla: Zárszó.
A meghírdetett program és kísérő dokumentumainak elérhetőségei itt találhatóak.
A HUNAGI TT20 fényképalbuma itt érhető el
Taupert Szilvia (Óbuda Egyetem) jóvoltából közreadhatom a rendező intézmény által készített hivatalos fényképek elérhetőségét, továbbá az elhangzott és a helyszínen kiosztott kiadványban is megjelentetett eőadások anyagának hozzáférhetőségét:
"Egy fényképes, rövid hír megjelent az Alba Regia Műszaki Kar webhelyén:
Az ülés programja, előadásai, az erre az alkalomra megjelentett kiadvány cikkei megtekinthetők ahttp://ns.geo.info.hu/tt20/ webhelyen."

2014-12-12

Két EUROGI távmegbeszélés Big Data, majd Urban and Regional Development témakörökben

EUROGI öt témakörben indított szakmapolitikai dokumentum szövegezést.
Az öt téma:
Big and Linked Data 
Open Data
Internet of Things
SME promotion és
Urban and Regional Development.
Kialakultak a munkaközösségek, amelyek megválasztották koordinátoraikat, szövegezőiket akik munkáját megfigyelő résztvevők segítik.
A munkacsoportokhoz ajánlás alapján még most is be lehet csatlakozni, a csapatmunka is most kezdődött meg. HUNAGI örömmel ajánl tagjai vagy partnerei részéről jelentkező önkéntest a munkában való részvételre bármelyik témában. Az EUROGI majd a HUNAGI  felhívására eddig a Datakart cégvezetője és a HUNAGI főtitkár regisztrálta magát egy vagy több munkacsoportba.
A mai napon két egyórás intenzív értekezletet tartott az EUROGI elnöke és főtitkára felvezetésében a Big and Linked Data, majd délután az Urban and Regional Development témakörökben. Mindkét ülésen HUNAGI képviseletében számos, a munkát segítő javaslat, ajánlás és referenciaközlés hangzott el. Az illetékes Európai Bizottsági főigazgatóságokkal való konzultációkat követően a megszövegezett állásfoglalások az EUROGI végrehajtó bizottsága jóváhagyásával az INSPIRE konferencián kerülnek majd nyilvánosságra.

Az EUROGI imaGIne konferencia a szaksajtó tükrében

Mit ír a szaksajtó az EUROGI legutóbbi térinformatikai konferenciájáról?

Robin Waters tollából:
GIS Professional

Dr. Wolfgang Steinborn tollából:
GIS Business

2014-12-11

Sikeresen lezajlott az EURISY térségfejlesztési műhelyeHUNAGI meghívásnak/felhívásnak eleget téve tartottak előadást:
Prof. Dr. Szabó Szilárd, Debreceni Egyetem
Dr. Kovács Antal Ferenc, Európai Bizottság, JRC IES DERDU képviseletében,
Dr. Manfred Schrenk, CENTROPA MAP/STATISTICS (Ausztria)
A HUNSPACE képviseletében a műhodas földmegfigyelési alkalmazásokról Hargitai Péter (GeoAdat)  Zboray Zoltánnal (FÖMI) együtt készített prezentációját adta elő. A műhelyen Domokos György a HUNSPACE tagintézményének képviselője is részt vett.
Az esemény külföldi résztvevői az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Franciaországból, Csehországból, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek.
Bővebbet hamarosan itt!
Az EURISY honlapjáról az előadások is letölthetőek lesznek: http://www.eurisy.org/event-spatial-planning-and-geospatial-services-for-regional-development_26/outline-programme
HUNAGI hozzájárulás az első szekcióülés két témakörében:
www.hunagi.hu/G/pub/Orszagos/EURISY-HUNAGI.pdf
HUNAGI hozzájárulás a panelszekció munkájához igazodva az EURISY megközelítéshez, az EUROGI képviseletében is:
www.hunagi.hu/G/pub/Orszagos/EURISYpanelHUNAGI.pdf

2014-12-08

Még lehet jelentkezni a csütörtöki debreceni EURISY Műhelyre!

Kép forrása: EURISY
A párizsi EURISY szervezet, karöltve az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Hivatallal, valamint többek között a HUNSPACE és HUNAGI szakmai támogatásával e hét csütörtökén angol nyelvű nemzetközi műhelyt  szervez Debrecenben e hét csütörtökén   “Spatial planning and geoinformation services for regional development” címmel. A naprakész programot  ezen a linken találja.

Az EURISY központból Teodora Secara, a felhasználói programok koordinátora írja: "If you travel to Budapest and haven’t yet made your arrangements for getting to Debrecen, the car transfer service by Agora Transport Company is a convenient way to get there. If you prefer, you can take the train (more details on how to get from Budapest to Debrecen here)."

HUNAGI bíztatja érdeklődő tagjait és partnereit, vegyenek részt minél nagyobb számban az eseményen, hiszen a térinformatika műholdas adatgyűjtéssel, helymeghatározással és navigációval segített alkalmazásai a várostervezés, a regionális fejlesztés területén különösen számottevőek.
A téradatok gyűjtése,  a kapcsolódó technológiák és szolgáltatások  példa nélküli fejlődésének lehetünk tanui, amelyek rövidebb-hosszabb távon hozzájárulnak a gazdasági-társadalmi fejlődéshez a fenntarthatő fejlődést segítve, munkahelyet teremt, időt, energiát és kiadásokat csökkent, és előmozdítja az állam átlátható és költséghatékony működését, az erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodást, a természeti és épített környezet valamint kultúrális örökség védelmét, a természet és ember okozta katasztrófák kezelését. A pontos téradatok a kellő időben és helyen jobb döntéseket eredményeznek, amellyel egyrészről nő a piaci résztvevők versenyképessége, másrészről a helyi, regionális és központi kormányzat a tervezéstől a szabályozásokon át az ellenőrzésig a  folyamatokat térben és időben kézben tudja tartani.
A térinformatikai ipar évi 30 %-os töretlen fejlődésben van és az új innovatív megoldások révén szolgáltatásai hétköznapjaink szerves részévé válnak. Az AGORIA múlt heti jelentése szerint, az OXERA cég egy legutóbbi tanulmánya úgy becsüli,  hogy az utazási idő lerövidülésével világszerte évente több mint egymilliárd óra időmegtakarítást érünk el egyedül a műholdas navigációnak köszönhetően és hasonló áttörés várható majd a beltéri-kültéri navigáció összekapcsolásával.
Az alkalmazás-orientált műhelynek időszerűséget ad az ESA-Európai Bizottság Copernicus földmegfigyelési pogramja és hazánknak az Európai Űrügynökséghez való tervezett csatlakozása is.
A program számos érdekes előadást és tartalmas panelvitát ígér.
Részvételi díj nincs, de a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött az EURISY weboldalán.

logo25_quadri.jpg
 www.eurisy.org 

HUNAGI a HUNSPACE mellett egyik támogatója volt a rendezvény programját összeállító EURISY-nak.
A figyelemfelhívó és disszeminációs tevékenység keretében az EURISY-HUNAGI együttműködés egyes kiválasztott eseményei:
HUNAGI Naplóban jelent meg:
2014.08.28 EURISY-HUNAGI kapcsolatfelvétel MŰI ajánlására
09.11 Felhívás  előadás megtartására
HUNAGI Események blogjában közzétett felhívás:
10. 21 Előadásjavaslatok bekérése (facebook, G+, twitter és LinkedIn megosztási lehetőséggel)
HUNAGI Naplóban jelent meg:
11.17 Első program közreadása on line jelentkezési lehetőséggel
12.04 Bővített, előzetes program közreadása on-line jelentkezési lehetőséggel
12.08 Véglegesnek tekintett program megjelenítése on-line regisztrálási lehetőséggel

A debreceni műhelyről szó esett a HUNAGI Napló alábbi híradásaiban:
09.22 Földmegfigyelési Bizottság (CEOS) WGISS munkahét (Moszkva) 
11.21 OGC Urban Planning munkacsoport ülés (Firenze)
11.29 EUROGI közgyűlés (Brüsszel)
Ezen felül a rendezvény bannere november eleje óta két HUNAGI blog cimoldalának vezető helyén található.
Mindamellett az eseményre a HUNAGI elmúlt három e-Hírlevele is folyamatosan  linket adott, míg néhány, előadásra különösen elvárt tagintézményt vagy partnert HUNAGI ezen felül is megkeresett.

Új ügyvezető igazgató és tudományos programvezető az ICSU-ban

Mai postánkból. Az ICSU CODATA szervezet értesítése:


International Council for Science announces Dr. Heide Hackmann to be Executive Director and Dr. Lucilla Spini, Head of Science Programmes

Heide Hackmann, a social scientist with extensive experience running international research organizations, will be Executive Director of the Council’s Secretariat from March 2015. Lucilla Spini, a biological anthropologist with experience in international science coordination will take on the newly created role of Head of Science Programmes in early January.

Paris, 8 December 2014 – The International Council for Science today announced that Dr. Heide Hackmann, a dual South African-German national, will take over leadership of the organization’s International Secretariat in Paris in March 2015.

Hackmann joins the Council from the International Social Science Council (ISSC), where she has been Executive Director since 2007. During her tenure, she strengthened ISSC’s activity profile, membership base and financial position, and forged strong links with the International Council for Science through key partnerships. These include the Integrated Research on Disaster Risk programme and the Science and Technology Alliance for Global Sustainability, the consortium of international organizations that founded Future Earth, the new global research initiative on global sustainability, and coordinating inputs from the international scientific community on key policy processes at the United Nations.

Hackmann also led the launch of the regular World Social Science Forums and spearheaded the development of a new series of World Social Science Reports. She initiated a new global social science research funding and coordination programme on Transformations to Sustainability, which was launched in March 2014 as a major contribution to Future Earth.

Announcing her appointment, Hackmann said that she felt “excited and grateful for the privilege to head the activities of ICSU, an organization with a long track record of strengthening international research collaboration, and now assuming a leadership role in securing effective collaborations between the sciences and with society in order to address global priority problems.”

Peter Liss will step down as Interim Executive Director of the International Council for Science, when Hackmann takes up her new role on 2 March, 2015.

President of the International Council for Science, Gordon McBean, said: “We are extremely pleased to announce Heide Hackmann’s appointment as Executive Director. During her tenure at ISSC, she has demonstrated her ability to rally scientists from both the natural and social sciences to work together to address some of the biggest challenges facing humanity. ICSU will benefit greatly from her leadership, vision, and ability to build bridges between different disciplines.” He added that the Executive Board was “confident that Hackmann will lead the Council to renewed strength and influence.”

Hackmann was born in South Africa and completed her PhD in Science and Technology studies at the University of Twente, Netherlands in 2003. From then until 2007 she was Head of the Department of International Relations and National Quality Assurance and Director: CO-REACH (an EU-funded multi-lateral initiative for the Coordination of Research between Europe and China) at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

The Council also announced that Dr. Lucilla Spini will take on the newly created post of Head of Science Programmes, starting from 12 January 2015. In this role, she will manage the development and implementation of ICSU’s scientific and science for policy initiatives, as defined in its Strategic Plan. Spini is an Italian national who holds a B.A. in anthropology from New York University, as well as an M.Sc. in human biology and D.Phil. in biological anthropology, both from the University of Oxford. Since 2001, she has worked on science/policy bridging, global environmental change, sustainable development and research coordination for a number of international organizations, including UNESCO, UNU, and the FAO. She is currently a Giorgio Ruffolo Research Fellow in the Sustainability Science Program at Harvard’s Kennedy School of Government.

ABOUT THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE.

The International Council for Science (ICSU) is a non-governmental organisation with a global membership of national scientific bodies (121 Members, representing 141 countries) and International Scientific Unions (31 Members). It mobilizes the knowledge and resources of the international scientific community to strengthen international science for the benefit of society.

www.icsu.org

MEDIA ENQUIRIES

Denise Young, Head of Communications, International Council for Science – denise.young@icsu.org

-----------------------------------------------------------------------------------------

If you receive this mail not directly from the CODATA_International eNewsList

and you are interested in receiving information on CODATA activities

and discussions continuously

then join the CODATA_International eNewsList by sending an empty message

to the mail address join-CODATA_International@kbx7.de or respectively

MAILTO:join-CODATA_International@kbx7.de

Please note: 2 phase registration,

please "reply" to the message from the list server

(message includes registration/verification code)

2014-12-04

EURISY Nemzetközi Műhely Debrecenben: űralkalmazások hasznosítása a várostervezésben és regionális fejlesztésben.

A műhely előzetes programja.
Forrás az EURISY. A végleges program itt tekinthető meg.

09:00-09:15 Welcome and introductions
Zoltán Balogh, Head of Unit, Észak-Alföld Regional Development Agency
Hungarian Space Office and representative of Eurisy* TBC
09:15-09:45 Location and geo-information in decision-making & public service delivery
Gábor Remetey, Secretary-general, Hungarian Association for Geo-information (HUNAGI)
Péter Hargitai and Zoltán Zboray, Representatives of HUNSPACE, Hungarian Space Cluster
09:45-10:45 Good practice and use examples
Representatives of regional administrations and SMEs share their experience in using satellite applications operationally, in agriculture, environment and risk management, tourism, public health etc.
Innovative public service: air quality information service in Islington
Paul Clift, Islington Council, UK
Regional territorial planning across borders: CentropeMap
Manfred Schrenk, CORP Competence Center of Urban and Regional Planning (Austria/Slovakia)
Solar power potential assessment on Debrecen Roofs
Szilard Szabo, Institute for Geosciences, University of Debrecen
10:45-11:00 Coffee break
11:00-12:55 Presentations and discussion: boosting regional competitiveness using geo-information and location-based services
Stakeholders will discuss the usefulness of geoinformation services, and the ways in which they could be implemented relying on regional assets and capabilities.
Panelists:
Zoltán Balogh, Észak-Alföld Regional Development Agency, HungarySzilárd Szabó, Institute for Geosciences, University of DebrecenAntal Ferenc Kovács, EC DG JRC Danube, Digital Earth and Reference Data Unit for Hungary, Orsolya Gregán, Director, INNOVA Agency, Észak Alföld, Hungary
12:55-13:00 Conclusions
13:00-14:00 Lunch
A program összeállításában a HUNSPACE és HUNAGI is a szervező EURISY és ÉARDA segítségére voltak..

Széles palettán kínált optikai és SAR felvételek

A felbocsátott SPOT 7 nagyfelbontású műholdas rendszerével a tervező, építő és üzemeltető Airbus Defence and Space cég  a Föld-felvételezők legteljesebb palettáját nyújtja a felhasználók számára optikai és SAR rendszerekkel.


Bővebb információ: http://www.geo-airbusds.com/en/11-products-services


2014-11-29

Munkában az EUROGI Közgyűlése

11 tag személyes részvételével és 10 felhatalmazással szavazatképesen folyik a Közgyűlés.Lényegi összefoglalás hamarosan az alábbiakban egyre bővebb terjedelemben olvasható.

Tagsági változások
A svéd ULI kilépett, a GEO-SEE belépett új szervezet skopjei központtal. A Hexagon ismét az EUROGI tagja lett.
EUROGI nemzetközi fórumokon
Prof. Mauro Salvemini EU regionális stratégiák ülésen előadást tartott Importance and relevance of GI and related tecnologies címmel Rómában. 
Az EUROGI elnöke és főtitkára hozzászóltak az EU Gazdasági és Szociális Bizottsága ülésén. A hozzászólás szövege hamarosan itt is olvasható.(HUNAGI megjegyezte, hogy magyar minta alapján érdemes az EUROGI nemzeti tagszervezeteinek résztvenni és hozzászólni az EU ECOSOC kihelyezett tagországi ülésein, ahogy ez történt egy alkalommal a budapesti Parlamentben, ahová az ECOSOC ülésre a HUNAGI is meghívást kapott, ahol a térinformatikai szakterületre vonatkozó munkahelyteremtési prognózist idézett a Nature-ből.)
Dr. Wolfgang Steinborn jövő októberében az EUROSTAT  GeoStat ülésén képviseli az EUROGI-t.Az EUROSTAT-nál Roger Cubitt helyébe a COGI vezetői poszton Günther Schaefer került. A találkozón a statisztikai hivatalok, a térképészeti hatóságok és a térinformatikai ipar képviselői találkoznak. A COGI európai szinten a kormányzati szintű térinformatikai megoldásokat koordináló stestület, olyan mint nemzeti szinten Németországban az IMAGI, Franciaországban a CNIG.   A 2014. debreceni EURISY műhelyre az EUROGI főtitkára nem tud eljönni, de a HUNAGI-n keresztül megadja a szervezet hozzájárulását a műhely számára.
EUROGI horizontális kapcsolatai
Teljesen előkészítve már csak aláírásra vár az EUROGI-EuroSDR egyetértési megállapodás. Ennek nyomán a HUNAGI-nak módja lesz a hazai szakmai közösséget az EuroSDR magas színvonalú és előremutató programjairól is tájékoztatni. Mintaként máris itt egy áttekintés az EuroSDR oktatásszolgáltatási programjáról:

Az ISDE Tanács novemberi jóváhagyásával megalakuló  Digital Earth European Chapter (vezetője Prof Manfred Ehlers) keresi az európai szakmai társ-szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. HUNAGI részéről ennek bejelentésére került sor, ami nyomán az érdeklődők megkpták a kapcsolatos háttéranyagot (Bruce McCormack EUROGI elnök, Geoff Sawyer, az EARSC főtitkára és Maurice Barbieri a CLGE elnöke) . HUNAGI ismételten javasolta a közgyűlés számára, hogy az európai szintű horizontális szakmai kapcsolatok építése során legyenek tekintettel az EUROGI tagszervezetek nemzeti szintű, sikeres interdiszciplináris kapcsolataira is (HUNAGI esetén pld. logisztika, földmérés, agrárinformatika, űrípar, intelligens közlekedés), hiszen ez elősegítheti ezen területek európai szervezeteivel a kapcsolatfelvételt. 
EUROGI szakmapolitikai állásfoglalások
Öt tárgykörben indul(t) meg távtalálkozók keretében a jelentkezett szövegező és megfigyelő-hozzájáruló tagokból álló munkacsoportok tevékenysége. A munkacsoport tagságra a HUNAGI is közétette felhívását, egyelőre nincs visszajelzés arról, hogy kik jelentkeztek tagjaink közül. Az állásfoglalási anyagok témakörei:
Open Data (első ülés már megvolt) Alapértelmezésben  HUNAGI hozzájárulás alapértelmezésben: a HUNAGI-ISPIK által szervezett Open data open source for GI ImaGIne konferenciaszekció eredményei.
Várostervezés, térségfejlesztés (első ülés már megvolt) HUNAGI hozzájárulás alapértelmezésben: a debreceni EURISY Műhely eredményei
Dolgok, helyek internete (időpontkiválasztás folyamatban) HUNAGI hozzájárulás alapértelmezésben: az indoor-outdoor navigáció és szenzor web mint ígéretes technológia
Big Data, kapcsolt adatok (időpontkiválasztás folyamatban) HUNAGI hozzájárulás alapértelmezésben: a főldmegfigyelés és az intelligens közlekedés témaköréből
KKV-k szerepe  (időpontkiválasztás folyamatban) HUNAGI hozzájárulás alapértelmezésben: pályázatok mint mozgatórugó innovatív megoldások ra: a NASA WWEC és  az első HUNAGI  Mobilalkalmazások hazai pályázat 
Hasznos lenne, ha a HUNAGI mindegyik munkacsoportban jelen lenne. Erre még ma is van mód, mert a főtitkár mindegyikbe bejelentkezett hozzájáruló státuszban és helyét még át tudja adni más érdemi közreműködő számára előzetes egyeztetés alapján.  


EUROGI részvételi esély EU projektekben
DG Enterprise főigazgatósággal keretprogram, CRONOS. EUROGI rendkívül érdekelt abban, hogy részvételt szerezhessen EU projektek végrehajtásában. 
EUROGI Tagok bejelentései
Az EUROGI belga tagszervezete az AGORIA, kiadta a GEO-ICT Üzleti Útmutató elektronikus változatát
"BEGEO – A geospatial society in the making"  a tértudatos társadalom építéséről: http://www.agoria.be/upload/agoriav3/GEOICTbusinessguide2014-2015.pdf
Az AGORIA megjegyzi, hogy egy mostani Oxera jelentés becslése szerint a műholdas navigáció használata az utazást világszerte évi 1.1 milliárd órával rövidíti meg. Belgium viszonylag erős térinformatikai iparral rendelkezik, amely jelentős hozzáadott értéket állít elő. Egy újabb AGORIA statisztika szerint a 70 figyelembe vett térinformatikai ICT cég 2000 új és magas értékű munkahelyet teremtett és 304 millió € éves forgalmat bonyolított le.
Az AGORIA szervezet 2000 alsó osztályos gyerek számára szervezett intézményes kvíz-játékot térinformatikáról Geo-Mobiel címmel, saját módszertan felhasználásával. Hasonló programról számolt be a DLR képviselője "Fernerkundung leicht gemacht", de francia és ír gyakorlatot is említettek.
HUNAGI képviselője beszámolt a HUNAGI-NHIT-NMHH-INFOTÉR projektjének sikeréről, amely indításához nagymértékben hozzájárultak a GSDI és az EUROGI szervezetek által megküldött elnöki szinten aláírt támogató levelek. A térinformatika társadalmasítása címszóval a magas szintő Infotér 2014 e-kormányzati ICT konferencián HUNAGI két szekciót is rendezhetett a GSDI és az Európai Bizottság illetékesei részvételével és pályázatot is lebonyolított fiatal egyetemisták és végzett szakemberek részére. Az EUROGi Közgyűlésen a szervezet elnöke kiemelte, a magyar példa legjobb gyakorlatnak számít és a projekt leírását az EUROGI honlapjáról is elérhetővé teszik.

2014-11-28

Drónok, UAV/UAS eszközök a civil légtérben - az EDPS állásfoglalásai és szakanyaga


Belényessy Zsuzsanna, az Európai Adatvédelmi Felügyelet (EDPS) munkatársa mai figyelemfelhívása alapján, keresés eredménye az EDPS honlapján:
 • Opinions (score: 79%) occurrence : 2
 • Opinion of 26 November on the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on “A new era for aviation - Opening the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner” ... cat-10257 ... cat-10122 ... cat-10085 ... Drones ... ...
 • Events (score: 35%) occurrence : 1
 • Every year the CPDP gathers in Brussels policy makers, academics, computer scientists, consultants, practitioners and activists from all over the world to exchange ideas and discuss emerging issues in information technology, privacy, data protection and law. This year's edition of the conference is entitled "Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) 2013: Reloading Data Protection". It will provide a forum to discuss such important topics as cyberwar, internet freedom and introduction of drones in the EU civilian airspace. The conference will also provide a forum to review the key debates surrounding the proposed data protection regulation. Members of the EDPS secretariat will take part to panel discussions. Giovanni Buttarelli in the opening panel will speak about the proposed data protection regulation, while Peter Hustinx will provide the concluding notes of the conference. Programme ... true ... ...
 • [pdf] ...ltation/Opinions/2014/14-11-26_Opinion_RPAS_EN.pdf (score: 4%)
 • 5. The Communication's objective is to open the aviation market to the use of remotely piloted aircraft systems (hereinafter "RPAS" or "drones") to civil uses, as opposed to military uses. The Communication therefore identifies the most common possible civil uses, such as infrastructure monitoring and photography or even transport of goods and people, and insists on the importance of enabling
  ........
  development and European industries. 7. The EDPS notes the choice made by the Commission to refer to Remotely Piloted Aircraft Systems7 (hereinafter "RPAS"), to designate what is commonly known as drones. We also note that the Communication focuses on RPAS which are a sub- 5Joined Cases C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for
  ........
  data must comply with the national data protection rules in that jurisdiction. This may have consequences for transnational operated drones, in particular as regards the question of whether the drone is used as equipment as a means for processing personal data on EU territory. For further guidance, see Article 29 Working Party Opinion 8/2010 on applicable law, adopted on 16.12.2010. 31 Case...
 • [pdf] ...on/Priorities/14-06-03_Inventory2_June_2014_EN.pdf (score: 2%)
 • formal comment at a later stage. 60 EDPS will issue an opinion MOVE Transport Communication of the Commission on the opening of the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner. 2nd Quarter 2014 Ensure than remotely piloted aircraft systems (drones) can safely and securely fly in the European skies in non-segregated airspace. The...