2007-03-26

A FAO főigazgatója Budapesten

A FAO főigazgatója Jacques Diouf, Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel és Benedek Fülöp államtitkárral, a FAO Magyar Nemzeti bizottság elnökével. Kép: Sikolya Zsolt, HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
A FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Iroda Budapestre költözik
A döntésre vonatkozó okmány aláírása és a főigazgató budapesti tartózkodása tiszteletére fogadást adott az FVM miniszter. Meghívást kapott a HUNAGI is, amely az ENSZ Téradat infrastruktúra magyarországi koordinációs iroda feladatait is ellátja. Bővebbet hamarosan a www.unsdi.hu honlapon

2007-03-23

Meteorológiai Világnap ünneplése Budapesten

Dunkel Zoltán dr. az OMSZ elnöke bemutatja az EUMETNET Meteoalarm webportálját. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Ünnepség az OMSZ székházában a Meteorológiai Világnap alkalmából


Változó légkör - "sarkított" hatások címmel szakmai előadást tartott Dr. Mika János, az OMSZ Éghajlat Osztály vezetője.
Az OMSZ és a Magyar Meteorológiai Társaság ünnepségét Dunkel Zoltán dr. elnök nyitotta meg és azon irodalmi hivatkozásokkal színesített üdvözlő beszédet tartott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára is. Schenzl Guidó Díjban részesült Prof. Láng István akadémikus az éghajlatváltozás természet- és társadalomtudományi összefüggéseinek vizsgálatában, a tudományterületek közötti összhang megteremtésében végzett eredményes munkájáért. Sor került a Pro Meteorologia Emlékplakettek átadására, a kiváló társadalmi észlelők köszöntésére, valamint az OMSZ Tudományos Tanács szakirodalmi nívódíjának átadására is. Az OMSZ elnöke bemutatta a http://www.meteoalarm.eu/ honlapot, amely több mint 20 európai ország nemzeti meteorológiai szolgálatának közös kezdeményezése nyomán jött létre az EUMETNET keretei között.
Magának a Meteorológiai Világszervezetnek 187 ország a tagja, az első Meteorológiai Világnapot 1950-ben ünnepelték meg. Az OMSZ jogelőd intézménye 1873-ban kapcsolódott be a nemzetközi szakmai együttműködésbe, amelynek lényege az üzemszerű adatszolgáltatás és adatcsere.
További képek az ünnepségről: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/events/WorldMetDay2007/index.html

2007-03-21

Középiskolai záródolgozat pályázat térinformatika témakörben

KÖZÉPISKOLAI ZÁRÓDOLGOZAT-PÁLYÁZAT
TÉRINFORMATIKA témakörben

Dr. Berencei Rezső ügyvezető igazgató megbízásából ezúton ajánjlja HUNAGI szakmai közössége figyelmébe a következő felhívást:

A HUNGIS a Magyarországi Térinformatikáért Alapítvány országos pályázatot hirdet meg a térinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseit középiskolai szinten feldolgozó záródolgozatokra. A beadott munkáknak bizonyítaniuk kell a pályázó megalapozott felkészültségét a témakörben.
A beadott pályaművek értékét és díjazásra való alkalmasságát tekintélyes szakemberek véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma állapítja meg. Ennek alapján a kuratórium a sorrend megállapítása nélkül az arra érdemes záródolgozatokat 15 000 – 15 000 forint díjazásban részesíti.
Kötelezően beadandó anyagok:
a záródolgozat egy példánya,
a bírálatok egy-egy másolati példánya,
a pályázati munka egy-másfél oldalas összefoglalója, amelynek alkalmasnak kell lennie egy szaklapban való megjelenésre (lehetőleg digitális formában),
a pályázó személyi adatai: név, lakcím, anyja neve, születési adatai, TAJ-szám, adóazonosító jel, elérési lehetőség (telefonszám, e-mail cím).
Beadási határidő: 2007. július 31.
Eredményhirdetés a XVI. Térinformatika az oktatásban konferencián.
A pályázat eredményéről, a díjátadás pontos idejéről és helyér1ől a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázat eredménye és a díjat nyert pályázatok rövid ismertetése a Térinformatika című lapban megjelenik.
A pályázatokat a
HUNGIS Alapítvány, 1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. épület
címére kell megküldeni.


Dr.Berencei Rezső...............................Havass Miklós
ügyvezető igazgató..........................a kuratórium elnöke

HUNGIS Alapítvány Diplomaterv és szakdolgozat pályázati felhívása

DIPLOMA- ÉS SZAKDOLGOZAT-PÁLYÁZAT
TÉRINFORMATIKA témakörben

Dr.Berencei Rezső úrnak, a HUNGIS ügyvezető igazgatójának felkérésére a HUNAGI ezúton hozza a szakmai közösség tudomására:
A HUNGIS a Magyarországi Térinformatikáért Alapítvány országos pályázatot hirdet meg a térinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseit magas szinten feldolgozó diplomamunkákra és szakdolgozatokra. A beadott munkáknak bizonyítaniuk kell a pályázó magas fokú felkészültségét a témakörben.
A beadott pályaművek értékét és díjazását tekintélyes szakemberek véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma állapítja meg.
I. díj
50 000 Ft
II. díj
40 000 Ft
III. díj
30 000 Ft

A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok szakmai színvonalától függően a díjakat megemelje, egy-egy kategóriában több díjat is kiadjon, illetve díjat ne adjon ki, vagy azokat csökkentse.
A fenti díjazáson felül a beadott pályaművek szakmai színvonalától függően különdíjak is átadásra kerülhetnek, amelyekre a kuratórium tesz javaslatot.
Kötelezően beadandó anyagok:
a diplomamunka, szakdolgozat egy példánya,
a bírálatok egy-egy másolati példánya,
a pályázati munka egy-másfél oldalas összefoglalója, amelynek alkalmasnak kell lennie egy szaklapban való megjelenésre (lehetőleg digitális formában),
a pályázó személyi adatai: név, lakcím, anyja neve, születési adatai, TAJ-szám, adóazonosító jel, elérési lehetőség (telefonszám, e-mail cím).
Általános beadási határidő: 2007. július 31.
Azok számára, akik indokoltan (pl. külföldön félév hallgatása) szeptemberben védenek, a beadás lehetősége legkésőbb2007. szeptember 15.
Eredményhirdetés a XVI. Térinformatika az oktatásban konferencián.
A pályázat eredményéről, a díjátadás pontos idejéről és helyéről a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázat eredménye és a díjat nyert pályázatok rövid ismertetése a Térinformatika című lapban megjelenik. A díjat nyert pályázat készítője lehetőséget kap arra, hogy az oktatási konferencián ismertesse a pályamunkát.
A pályázatokat a
HUNGIS Alapítvány, 1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. épület
címére kell megküldeni.

Dr. Berencei Rezső .........................Havass Miklós
ügyvezető igazgatója ..................kuratórium elnöke

ePSI portál az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezésről

Figyelemreméltó részletességgel tudósít a Frascatiban tartott UNSDI Global Partner Meeting eseményéről az EU PSIplus elektronikus hírportálja, hivatkozást adva a legfontosabb dokumentumokra, köztük a magyar hozzájárulásra is. A továbblépéshez folytatni szükséges a dialógust - ez a végső kicsengés.
Részletek itt: http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/more_dialogue_needed

GMES témakörben szakértőket keresnek az EU-ban

Az FP7 pályázatok bírálatához szakértőket keres az EU az
űrtudományi, közlekedési és technológiai témakörökben.

Az alábbi, az Európai Bizottságnak az MTA -hoz intézett levele részlete szerint a szakértő jelentkezőknek be kell regisztrálniuk a megadott CORDIS honlapon.

" After the launch of the Seventh Framework Programme, we are looking for high qualified Experts which will support the Commission services in the Evaluation process. The evaluations will take place this year between June and September.
The main fields are GMES and Space foundations. Please find herein enclosed the Space Work Programme for information.
It would be very helpful if you could indicate names of potential Experts from Hungary which could support us in the above fields (specially Space Science, Transportation and Technologies).
In order to be eligible, the experts have to register in the CORDIS database. I herein enclose the link.
https://cordis.europa.eu/emmfp7/ "

Ugyanakkor a jelentkezőkkel kapcsolatban MTA és MÜI csatornáin keresztül ajánlást is adhatnak.

Tekintettel arra, hogy a Space fejezet súlyponti témája a GMES, ezért a MÜI felkérésére a HUNAGI főtitkára is lehetőséget kapott arra, hogy tapasztalt szakértőket javasoljon, akik vállalnának ilyen feladatot.

Dr. Both Előd igazgató úr kérésének megfelelően továbbítottam a csatolt felhívást mindazon
kollégáknak a HUNAGI közösségén belül, akik feltételezésem szerint rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai tapasztalattal.

Ezúton is kérem a címzetteket, hogy a jelezzenek vissza (másolatban dr. Both Előd úrnak is), vállalnak-e ilyen feladatot, és ha igen, regisztrálják is magukat a megadott webcímen és/vagy tegyenek javaslatot arra, kinek jelentkezésére számíthatunk szakmai körükből, kit keressek meg még személy szerint .

Köszönettel: Remetey Gábor főtitkár HUNAGI
hunagi@hunagi.hu
Dr. Both Előd igazgató, MÜI
both@hso.hu tel: +36-1-346-4884 www.hso.hu

2007-03-19

Jelentkezőket várnak az EUROGI Alkalmazási Tanácsadó Munkacsoportjába

Az EUROGI főtitkárának ma esti leveléből:

" One of the defined EUROGI objectives (O.3) is to develop GI applications (to promote the development of innovative services enabling the effective use of geo-spatial data for day-to-day uses) through its WAG Applications. Its proposed Work Plan 2007 contains two main items:

- Improving and developing the presentation of GI applications in Europe, and especially while renewing the current WebCastle. A better access and an easier search should attract more visitors and will bring to you an efficient tool for promoting your capacities and results.
- Supporting the EUROGI members in the development of new applications by identifying opportunities and potential partners in European funded programs, as FP7 (especially related to INSPIRE, Galileo and GMES) and by proposing position papers to be used by the President and the Executive Committee for lobbying decision makers

In order to achieve its goals and carry out its tasks the WAG Applications needs to increase its human resources and enlarge its membership. Currently the WAG Applications members are:
. Alain Baudoin (France), Director
. Pasquale di Donato (Italy)
. György Domokos (Hungary)
. Manfred Ehlers (Germany)
. Martin Giljohann (UK)
. John Pepper (UK)
. Tamás Prajzer (Hungary)
. Markus Etz (Germany)
Daniel Holweg (Germany), member of the Executive Committee, is serving as the convener of the WAG Applications."
Felhívás szövege:

http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/WAGAmembership.doc

Március 29-én Brüsszelben, a Közgyűlést megelőzően lesz egy ankét az alkalmazások európai geoportáljáról, amely keretében egy “esettanulmányi sablon” is ismertetésre kerül azzal a céllal, hogy az alkalmazások a geoportálon mind szemléletesebben bemutathatók legyenek. Ez a sablon ezen a héten még véleményezhető A sablon elérhető: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/CaseStudy.doc
Bármilyen hazai alkalmazási esettanulmányt szívesen vesznek a mellékelt sablon szerint megadva.
Beküldési címek: Alain Baudoin (
Alain.Baudoin@equipement.gouv.fr), the Director of the WAG Applications, egyúttal másolatban (joao.geirinhas@eurogi.org) főtitkár, és a titkárság (eurogi@eurogi.org)."

2007-03-15

NKTH kijelölte képviselőjét az UNSDI HUCO Felügyelő Testületébe

NKTH is részt vesz a HUCO működésének felügyeletében.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal általános elnökhelyettese dr. Vass Ilona március 8-i levelében kijelölte az NKTH képviseletében kapcsolattartó személyként Mihályné Csaba Gabriellát az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés hazai koordinációs irodájának Felügyelő Testületébe.
A HUCO jelenlegi feladatai között szerepel többek között a frascati ENSZ téradat infrastruktúra dialógus intézményi ajánlásainak megfogalmazása, valamint az 5. Digitális Föld konferencia (www.5isde.org ) záró szekcióján elhangzó előadás előkészítése: Nemzeti tennivalók címmel, amely várhatóan intézményfejlesztési és projektoldalról tekinti át a téradat-infrastruktúra szerepét a globális változással összefüggő helyi, nemzeti, regionális kutatások és fejlesztések területén.

2007-03-14

Földmérő Találkozó 2007 Erdélyben

Mai e-postánkból:
Tisztelt Érdeklődők!
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő Szakosztálya idén 2007. május 10-13. között szervezi meg, ezúttal Marosvásárhelyen, hagyományossá vált szakkonferenciáját Földmérő Találkozó 2007 elnevezéssel.
A konferencia programját, a jelentkezési lapot a konferencia honlapján találják:
http://www.foldmero.emt.ro
Bővebb információ az EMT kolozsvári titkárságán igényelhető:
a +40-264-590825, 594042 telefonszámokon ill. az zsofi@emt.ro, emt@emt.ro, e-mail címeken.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tisztelettel,
Szabó Zsófia
programszervező

2007-03-13

INSPIRE Metaadatok végrehajtási utasítás tervezet hozzáférhető a HUNAGI tagjai számára véleményezés céljából

INSPIRE Draft Implementing Rules for Metadata have been made publicly available for SDIC HUNAGI on 02/02/2007. Comments on this draft are restricted to registred Spatial Data Interest Communities and Legally Mandated Organizations ONLY. A revised draft open to public comments will be made available towards the end of June 2007. Based on all the comments received, the Commission will submit a proposal for metadata implementing rules to the regulatory committee envisaged by the Directive towards the end of 2007 with a view to have them adopted by March 2008.
The deadline for submission of comments is Friday 30th March 2007.
Members of HUNAGI can access to the Metadata Implementation Rules Discussion paper by writing to hunagi@hunagi.hu
Tagjaink számára az észrevételezés a következő sablon felhasználásával lehetséges:
http://inspire.jrc.it/sdic_call/templates/metadataIRComments.xls
kitöltés után visszaküldendő a hunagi@hunagi címre!

GIS Open 2007

A Nyugat-Magyarország Egyetem rektora üdvözlő beszédét tartja.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Időszerű témák a hagyományos márciusi rendezvényen!

Részletes program a NyME Geo Karának honlapján:
http://gisopen.geo.info.hu
A március 12-14 között megrendezésre kerülő konferenciát
Prof.Dr.Faragó Sándor rektor nyitotta meg hétfő délben.
Információ:
gisopen@geo.info.hu

A HUNAGI elmúlt évi tevékenységéről a szervezet főtitkára tartott előadást, amely letölthető a www.hunagi.hu honlap About us ... fejezet Documents... alfejezetéből:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/about/pptdocxls/RemeteyGISopen2007m12.pdf
Képes beszámoló a megnyitó első két szekcióüléséről:


http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/events/GISopen2007/index.html

2007-03-07

Meghírdetésre került a Joan Blaeu @ Prize

A Téradat Infrastruktúra Nemzetközi Díja
Teljes részletességű híradás az angol nyelvű hírnaplón:
http://hunagi.blogspot.com
Jelentkezési határidő: 2007. április 15!
HUCO javaslatra a díjat jövőre Magyarország adhatja ki.
A részletek előzetes egyeztetése a mai napon megkezdődött a HUNGIS Alapítvánnyal.
Ki volt Joan Blaeu?
A holland kartográfus iskola kimagasló személyisége, aki elsőként ötvözte és használta fel más távoli kultúrák térképészeti ismereteit 12 kötetes , 1667-ben kiadott atlasza megszerkesztésében. Ez volt a világméretű földrajzi információcsere kezdete, melyre a mai kor körülményei közepette a globális, regionális, nemzeti és helyi téradat infrastruktúrák is törekednek.
A Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula francia kiadásából egy kézzel festett szép rézmetszet található a magyar könyvpiacon mostanság megjelent: Térképek könyve, a kartográfia képes története c. könyv (ehrenberg, National Geographic) 102-103 oldalán. (ISBN 963-9547-49-2)

2007-03-05

A VÁTI TeIR rendszere figyelmet keltett

Mauro Salvemini professzor, az EUROGI elnökjelöltje és Walter Mayer, a PROGIS elnöke a VÁTI posztere előtt. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A Frascati Konferencia intézményi és technikai területeken fogalmaz meg ajánlásokat

Magyar előadás (HUCO), részvétel (FÖMI, HUNAGI), poszteranyag (VÁTI) és információs anyagok (Térinformatika szaklap, HUNAGI) képviselték a honi térinformatikai közösséget. Bővebb szakmai beszámoló hamarosan, itt.

Képes beszámoló már most a www.unsdi.hu naplóhíreiben, valamint itt: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/persons/UGPM/index.html

GMES és GEOSS - helyszíni monitoring és a távérzékelés

GEOSS és európai összetevője a GMES
A címbeli brüsszeli megbeszélés előzetes programjára vonatkozó EARSC figyelemfelhívást dr. Both Előd MÜI igazgató javaslatára ezúton is közreadjuk:

"Integrating in-situ monitoring and remote sensing in the framework of
GMES and GEOSS"
Open cluster meeting Brussels, May 31st, 2007

Earth Monitoring is at a turning point world wide. The awareness of the
risks inherent to an uncontrolled development of human activities has led
to environmental protocols, to the setup of new partnerships, such as the
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) and the European GMES
initiative (Global Monitoring of Environment and Security), and the need
to develop synergies between existing capacities internationally. GMES has
already gathered substantial momentum through the actions of the European
Union and European Space Agencies and through the wide ranging
participation of European industry. The initiative encompasses in-situ,
airborne and spaceborne sensor deployment, ground infrastructures and data
processing, value added data production and interpretation, up to
extending aid for Environment and Security decision-making.

The last decade has seen huge progress in sensor network technologies:
small computers and sensors costing tens of euros, tiny operating systems
running in hundreds of bytes of memory, short-range radios consuming
minimal power, and multi-hop networks covering local areas. As sensor
network research continues, one trend is "bigger": more powerful
computers and sensors, higher-level operating systems services, mixes of
radio technologies, and wide-area networks connecting sensornets in global
deployments; another trend is "smaller" very cheap throw away sensors
(RFID and beyond). In the meantime, remote sensing is becoming
increasingly accurate and flexible, and these improvements are now in the
process of being successfully applied to high altitude platforms and UAV,
which present new and added possibilities for earth observation.

It is by now well accepted that the proper monitoring of our planet will
require the use of both in-situ and remote sensing techniques. While these
approaches are operationally very different, they have each an essential
role to play in any serious plan to monitor a site, region, country, or
the Earth as a whole. Unfortunately this synergy is neither yet realised
nor fully appreciated, in part because of the different technologies
involved and skills required to operate them, in part because of the
resilience of traditional working practices (resistance to change), in
part also because of arguments linked to training; to the need to
implement new tools and models, just to name a few.

The objectives of the workshop are:
* First: to bring together experts from the two sides to increase mutual
knowledge of their communities
* Second: to assess the above-mentioned trends in new applications *
Third: to explore the mechanisms of synergy between in-situ and RS and to
evaluate its impact.
* Fourth: to identify technical and non technical obstacles to the uptake
of the proposed solutions.

TARGET AUDIENCE: Industry, research centres, environment monitoring
agencies, space agencies

FORMAT: Round panels for discussion

VENUE: May 31st, 2007, Brussels

REGISTRATION: Expression of interest to be sent at EARSC
(
secretariat@earsc.org)
-Organization
-Name
-Function
-Email
-Phone
-Cell
-Fax
-Address
-Country
-Website
ORGANISED:
-EC- DG INFSO (Information Society and Media Directorate-General)
-EARSC (European Association of Remote Sensing Companies)

SPONSORSHIP: For Industry Sponsorship Contact EARSC (
secretariat@earsc.org)

TENTATIVE AGENDA

Technical state-of-the-art presentations by the following projects
focussing on the objective of the workshop. Each project listed below
should propose at least one short contribution in relation with its
project plan.

EXPECTED CONTRIBUTIONS:
OSIRIS: general architecture encompassing EO and in-situ, HAP,
SANY: sensorweb enablement; standards
WINSOC: advanced architecture, self healing self reconfiguring networks
DEWS: Tsunami detectors
WARMER: water monitoring networks
INTERRISK: marine sensors
EU-FIRE: acoustic sensor networks
SCIER: sensor fusion
STARRS: sensor for search and rescue operation
Dyvine: optical sensor video

PRELIMINARY PROGRAMME

The workshop will be organised in panel discussions followed by a round table

Discussion 1: Sensors and sensors integration (9:30-11:00)
-Architectures: OSIRIS
-Automated applications
-Technologies
-Sensor web: SANY
-R&D and Standards: INSPIRE,...
-Transition technologies: ad hoc networks, proxy sensors: INTERRISK

Discussion 2: Implementation (11:15-13:00)
-In-situ
-Mobile
-Airborne
-High Altitude
-Examples (Tsunami, Nuclear, Oceanography, Air/Water Pollution)

Discussion 3: Integration of in-situ and EO sensors: (14:15-16:00)
-Cooperating EO sensors (i.e; INDRA Study, GIN, SSF Study)
-Mapping the in-situ communities: EEA, EIONET,…
-Meteorology and air pollution, Meteorology and oceanography: Eumetnet,..
-Other applications: water management, risk management,...:
Fast Track: (In-Situ component, data sets,...)
GMES services: (i.e; Respond, Geoland…)
-National and regional programmes

ROUND TABLE: "Technology Roadmap: what's next": (16:00-17:30)
(Information at
www.earsc.org)

2007-03-03

Sikeres ENSZ téradat infrastruktúra világtalálkozó és földmegfigyelési projektzáró Frascatiban

Barry Henricksen, az ENSZ téradat infrastruktúra stratégia atyja ismertette a jóváhagyott koncepciót.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Az elhangzott magyar koordinációs iroda előadásanyaga (amely a KvVM, FÖMI, OMSZ, HM TKht és VÁTI hozzájárulások felhasználásával készült) a www.hunagi.hu About us .... Dokumentumok oldaláról tölthető le, de minden előadás elérhető lesz az ENSZ térinformatikai munkacsoportja (UNGIWG) honlapjáról is: www.ungiwg.org

Az UGPM találkozót egy kétnapos ESA HMA projektzáró előzte meg, amelyen a földmegfigyelés területén a felhasználói információellátás legújabb, szabványalapú fejlesztéseiről számoltak be az Európai Űrügynökség alvállalkozói. A HUNAGI képviselője ezen a találkozón a FÖMI Távérzékelési Központja támogatásával vett részt.

Fényképek a találkozóról: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/persons/UGPM/index.html