2014-05-30

Határidő előtt a Fővárosi Törvényszéken a HUNAGI új Alapszabálya és közhasznúsági folyamodványa

Az új Civil törvény és az új Ptk figyelembevételével új Alapszabályt kellett jóváhagyni a civil szervezeteknek. A közhasznúsági mellékletekkel, a 2011 és 2012 évek közhasznúsági jelentéseivel, a Társaság 2014. május 22-én kelt Alapszabályával, a 24. Közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvével és a tisztségviselők új nyilatkozataival ma délután a Fővárosi Törvényszék belső hivatali gyűjtőládájában elhelyezve sikerült leadni az Alapszabály-módosítási kérelmet és közhasznúsági fokozat megőrzéséhez szükséges dokumentumokat. Ugyancsak a határidő előtt került postára az Országos Bírósági Hivatal számára küldött, a május 22-i Közgyűlés által jóváhagyott 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámoló jelentés. Köszönet a sikeres beadás aprólékos előkészítésében közreműködő Sikolya Zsolt és dr. Mihály Szabolcs (egyéni tagok), Pogrányi Károly (HungaroCAD), Barkóczi Zsolt és Erdei Zsófia (LLTK), valamint Szikori Tünde (Kurátor Kft) hatékony segítségéért! A beküldött dokumentumok nyílvánosak, azok innen lesznek tölthetők::
Alapszabály (2014. május 22) (beadva a Főv.Törvényszékhez)
24. Közgyűlés jegyzőkönyv
2013.évi egyszerűsített beszámoló jelentés (beadva az OBH-hoz)

2014-05-28

Együttműködő partnerszervezetünk, a HUNSPACE közgyűlésén

Prof.Dr. Bárczy Pál megnyitója
A házigazda Admatis Kft, a NIH és a Kamara képviselői
A hét éve alakult Magyar Űripari Klaszter éves közgyűlésén impozáns eredményekről és ambiciózus tervekről számolhatott be Prof. Dr. Bárczy Pál elnök.
A mai ülésen a tagokon kívül jelen volt a Nemzeti Innovációs Hivatal alelnöke, az NFM MŰI igazgatója és a HUNAGI képviselője is. A HUNSPACE két jelentős intézményi taggal bővült a BME-vel (ahol 8 tanszék összekötője a BME Egyesült Innovációs Tudásközpont), valamint a FÖMI, melynek tevékenységéről Toronyi Bence főigazgató adott dióhéjban áttekintést. Dr. Both Előd bepillantást engedett az ESA csatlakozási előkészületek helyzetébe. Sajnálattal kellett megemlítenie, hogy a március 5-i ESA meghallgatásra a MŰI és HUNAGI minden erőfeszítése ellenére messze a várakozás alatti résztvevő jelentkezett be a földmegfigyelési/térinformatikai fejlesztésekben, alkalmazásokban és szolgáltatásokban jártas KKV-k részéről! Egyedül a FÖMI jelentkezett, de sikernek számít, hogy 9 fős ESA delegáció látogatta meg a HUNSPACE közösségét is. Megjegyzendő, a június 4-i ESA PECS információs napra és vállalkozások meghallgatására szóló felhívásnak a HUNAGI  csak az OMSZ-tól kapott visszajelzést tagjai közül, hogy bejelentkeztek. Az idei és várhatóan utolsó pályázati felhívás június 10-én kerül nyílvánosságra.) 
HUNSPACE-kompetenciáját a földmegfigyelés területén mára olyan tagok fémjelzik mint a FÖMI, Geoadat Kft, Infoterra Kft. és GeoIQ  Kft.
HUNAGI részéről a földmegfigyelés témakörben hangzott el rövid tájékoztatás illetve felvetés.
- GEO és Magyarország, GEO X Miniszteri találkozó NFM h.államtitkár részvétellel, ESA-EUROGI Market Pull-Pack 1. műhelye Budapesten (HUNAGI, VM, FÖMI, MFTTT, HUNSPACE közreműködéssel), NASA INSPIRE és FOSS4G Europa Challenge pályázat szervezésében való HUNAGI közreműködés, HUNAGI - ISPIK (PL) szervezésben szekció szervezés Open source OpenData témakörben a berlini Intergeo EUROGI imaGIne konferenciáján, NymE GEO Kar IGIT konferenciája 2015 januárban, végül a HUNAGI felvetése a HUNSPACE felé egy civil szervezeti közös előterjesztés megfontolására (az MFTTT és akár a MANT bevonásával) a földmegfigyelés népszerűsítésére a széles nyilvánosság számára a napokban sydneyben megnyílt első Spaceship Earth kiállítás mintájára, melynek folytatására 2015-ben Budapesten is sor kerülhetne. Az ausztrál szervezők felajánlásával élve a folytatásban egy magyar helyszínű  adaptációhoz jó esélye lenne az illetékes hazai kormányzati és akadémiai szerveknek az EU, ESA, GEO, NASA, NOAA, ISDE, CEOS WGISS, EUROGI támogatásának megszerzésére részben a közreműködő civil szervezetek kapcsolatai mozgósításával. 
A HUNAGI felvetés összefoglalója itt, a Spaceship Earth háttérinformációi itt találhatóak: hunagi19.blogspot.com (május 16).
A közgyűlés keretében első ízben osztott HUNSPACE díjat az Űripari Klaszter elnöke. A kitüntetésben Szilágyiné Bán Anna és dr. Both Előd MŰI igazgató részesültek, akiknek jelentős szerepük volt a HUNSPACE létrejöttében és fejlődésében.
A HUNSPACE Közgyűlés egy fontos tapasztalata volt, hogy a szervezet a HUNAGI tagjainak nagyobb aktivitását várja az űripari tevékenység terén. Ebben a HUNAGI május 22-i közgyűlésén megerősített operatív vezetés (két főtitkár-helyettes bekapcsolódása) ígéretes lépés lehet előre.

Statisztika és térinformatika

Az EUROGI-tól érkezett figyelemfelhívás:
Letölthetőek a
 GISCO Working Party Meeting 2014 előadásai és doumentumai
http://www.eurogi.org/news-latest/333-gisco-working-party-meeting-2014-presentations-and-documents-can-now-be-downloaded
A letöltés előtt át kell esni az Európai Bizottsághoz való beregisztráláson. Azt követően is történhet elakadás, a problémát már jeleztem az EUROGI ill. EUROSTAT felé.

2014-05-22

Konstruktív és hatékony volt a HUNAGI 24. közgyűlése. Tovább erősödött a HUNAGI tisztségviselők köre

A Közgyűlés résztvevői: dr. Mihály Szabolcs MFTTT, dr. Siki Zoltán BME AGT,
dr. Gaál Márta BCE BAT, Toronyi Bence FÖMI, Tóth László MH GEOSZ,
dr.Szabó Piroska Trenecon COWI Kft, Pogrányi Károly HungaroCAD Kft,
Havass Miklós (HUNAGI), Barkóczi Zsolt LLTK. Fotó: Remetey (HUNAGI)
A 24. közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a 2013. évi beszámolót, az új civil törvényhez igazodó Alapszabályt valamint a 2014. évi tervet.  A közgyűlés megválasztotta a szervezet két főtitkár-helyettesét is, 
dr. Siki Zoltán (BME AGT) és dr. Takács András Attila (VM/NymE Geo) személyében, akik a 2015-ben leköszönő főtitkár munkáját segítik majd mind nemzetközi, mind hazai téren.
A dokumentumok hamarosan letölthetőek lesznek:
- közgyűlési jegyzőkönyv
- Alapszabály
-közhasznúsági melléklet
Az ülésnek külön rangot adott, hogy azon részt vettek a polgári és katonai térképészet vezetői.

2014-05-08

HUNAGI 24. Közgyűlése

A helyszín

Időpont: 2014 május 22. (csütörtök!) du 3 óra

Helyszín: Lechner Lajos Tudásközpont (volt VÁTI Dokumentációs Központ) Tárgyaló

Budapest XI, Budafoki út 59. E/3

Határozatképtelenség esetében megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:30 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Házigazda és levezető elnök :

Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

Kép forrása: LLTK
Az ülés tervezett tárgysorozatát az elnökség a következők szerint hagyta jóvá:

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2013. évi tevékenységről. (elnök/főtitkár)
2013.évi szakmai beszámoló
2013.évi záró


3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök)

4.      A közhasznúsági fokozat megtartásához szükséges tennivalók  Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
5.      Tagságok megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal. )
6.      Főtitkár-helyettesek kérdése, alapszabály módosítási javaslat (elnök)
7.      A 2014. évi szakmai terv (főtitkár) és a 2014. évi pénzügyi terv (elnök)
8.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal
9.      Egyebek  


A legutóbbi, 23. HUNAGI Közgyűlés jegyzőkönyve innen tölthető le.
Kapcsolódó egyéb dokumentumok:


Érvényes alapszabály (2008. évi közgyűlés)

Benyújtott alapszabály (2012.évi közgyűlés. Jóváhagyáson a Fővárosi Törvényszéknél)
Szakmai terv 2013

HUNAGI - ISPIK közös Open source, Open data szekcióülés a berlini imaGIne konferencián

Az INTERGEO kísérő eseményeként október 8-9-én megrendezendő 2. EUROGI imaGIne konferencia HUNAGI javaslatra egy 90 perces párhuzamos szekcióval bővült az EUROGI legutóbbi brüsszeli közgyűlése nyomán. A szekció előzetes programja kialakult, annak máris dupla magyar vonatkozása is van:
Program A konferencia teljes előzetes programjának szinopszisa itt található:
www.hunagi.hu/G/pub/EU/ImaGIne2_Synopsis.pdf
A témakörhöz kapcsolódó, a rapportőri jelentés függelékében ajánlott olvasmányok jegyzékére javasolt megfelelő színvonalú dokumentumok elérhetőségeit örömmel veszünk és azokat közreadjuk. Tegnap, Prof. David Rhind volt ICA elnök, a Digitális Föld vezetőségi tagja és a brit PSI kormányzati szakértői testület elnöke járult hozzá három friss bizottsági publikációjuk jegyzékre kerüléséhez.

2014-05-03

Legfrissebb: a Fehér Ház 90 napos társadalmi meghallgatást indított Big Data témakörben

Részletek itt: http://www.whitehouse.gov/issues/technology/big-data-review (Az ICSU CODATA ma esti közlése nyomán) Egy sor kiegészítő háttérdokumentummal és elsősorban a személyiségi jog védelmével kapcsolatos vitafórumra, találkozóra vonatkozó információval.

2014-05-02

GMES magyarországi térségi alkalmazások egy EU kiadványban

Két balatoni és egy hódmezővársárhelyi térségi alkalmazást is magában foglal az Európai Űrügynökség vezérigazgatója előszavával kiadott könyvecske, melyhez a NEREUS projekt jóvoltából jutottunk hozzá. 
A bemutatott egyik magyar hozzájárulás témája a Balaton műholdas távérzékeléssel segített vízminőség térképezése volt Palmer, S., Zlinszky,A., Tóth, V.(MTA Balaton Limnológiai Kutatóintézet), továbbá Nicolas-Perea, V. és Balzter, H. (CLCR Univ of Leicester) közreműködésével. Az alkalmazást Pécseli Péter, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója véleményezte.
Egy másk térségi alkalmazás (szintén a Dunántúlon) a balatonparti légifelvételes növényfelmérést tűzte ki célul. Ez utóbbi szerzői Stratoulias, D., Zlinszky, A., Tóth, V.R.  (MTA Balaton Limnológiai Kutatóintézet) és Balzter, H. (CLCR Univ of Leicester) voltak. Az eljárásról Pomogyi Piroska, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biológus munkatársa nyilatkozott.
A katasztrófa-menedzsment témakörben a Duna-régió egyik magyarországi helyszínét, Hódmezővásárhelyt válsztották a kárfelmérési vizsgálatok céljára Mueller, M. (Astrium GEO-information Services) és Assmann, A. (geomer GmbH). A munkát Perge Kinga értékelte az Országos Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság részéről.
A kötet átfogó képet ad a volt GMES (ma Copernicus) program öt kiemelt alkalmazási területének 60 alkalmazásáról a szárazföldi, tengeri, légköri, éghajlati és katasztrófa-menedzsment területein. Az egyes projekteredményeket a kiadvány egységes szerkezetben foglalja össze az alábbi fejezetekben:
  • Kihívás megfogalmazása, 
  • Milyen hasznot hoz a projekt a polgárok számára? 
  • Az űralkalmazási megoldás lényege, 
  • Jövőbeni kilátások és
  • Köszönetnyilvánítás.
További részletek a NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies projektről:
A korábbi GMES, ma Copernicus programról
Részletek a jövő heti nagyszabású Copernicus konferenciáról amelyen aláírják az ESA és Görögország között a Copernicus együttműködési megállapodást:
Az eseményen "Space-based urban planning and the cooperation between ESA and International Finance Organsiations" címmel tart előadást tart az ESA ESRIN részéről a brassói Bartalis Zoltán, aki egyetemi tanulmányait a Bécsi Műegyetemen végezte. A konferenciánaknincsen magyar előadója, de azon sajnos az ESA-EUROGI Copernicus MPP projekt sem mutatkozik be, amelynek lettek volna magyar vonatkozásai.