2015-02-28

UN General Assembly urges the sharing of geospatial data to benefit People and Planet

Prof. Zentai László  (ELTE TGT) figyelemfelhívása nyomán az elsők között oszthatjuk meg az alábbi hírt, miszerint az ENSZ közgyűlési határozatot hozott a geodézia fontosságáról a fenntartható fejlődés számára, kiemelve többek között a terepi megfigyelések,  a műholdas távérzékelés értékét a népesség, a jéggel borított térségek, az óceánok és légkör időbeli változásainak nyomonkövetésében. 
"UN General Assembly urges the sharing of geospatial data to benefit People and Planet
26 February, New York – 

Sentinel 2 földmegfigyelő műhold Kép: Astrium GmbH
The science that supports the precise pinpointing of people and places should be shared more widely, according to the United Nations General Assembly as it adopted its first resolution recognizing the importance of a globally-coordinated approach to geodesy – the discipline focused on accurately measuring the shape, rotation and gravitational field of planet Earth.
Geodesy plays an increasing role in people’s lives, from finding disaster victims to finding directions using a smart phone.
The General Assembly resolution, A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development, outlines the value of ground-based observations and remote satellite sensing when tracking changes in populations, ice caps, oceans and the atmosphere over time. Such geospatial measurements can support sustainable development policymaking, climate change monitoring and natural disaster management, and also have a wide range of applications for transport, agriculture and construction.
Emphasizing that “no one country can do this alone”, the General Assembly called for greater multilateral cooperation on geodesy, including the open sharing of geospatial data, further capacity-building in developing countries and the creation of international standards and conventions.
Co-sponsored by 52 Member States, the resolution was originally put forward by Fiji. Ambassador Peter Thomson, Fiji’s Permanent Representative to the United Nations, explained that, as a Small Island Developing State, Fiji is vulnerable to increasingly severe natural disasters, sea-level rise and other problems triggered by climate change, but uses geodesy data to plan as best as it can. “We fully realize the importance of critical geospatial infrastructure and information in helping countries and decision-makers make more informed, evidence-based decisions on mitigation and preparedness”, Ambassador Thomson stated.
Fiji also highlighted the power of precise positioning for United Nations peacekeeping, for which it contributes troops. “We believe that additional accurate geospatial data will help the blue helmets take decisions in an often volatile operational context, leading to greater effectiveness of UN missions”, Ambassador Thomson added.
Wu Hongbo, the United Nations Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, praised Member States’ efforts to “discuss, deliberate and decide on issues relevant to positioning geospatial information” and, noting that geodesy is fundamental for monitoring changes to the Earth, “stressed the significance of the global geodetic reference frame in supporting sustainable development”.
2015 is a crucial year in which world leaders will be called upon to determine the global course of action to improve people’s lives and protect the planet. With key finance, sustainable development and climate change conferences approaching, the focus on practical solutions and international cooperation in today’s resolution sets the right tone.

For more information: Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (http://ggim.un.org) and the Working Group on Global Geodetic Reference Frame (http://ggim.un.org/UN_GGIM_wg1.html).
Global Geospatial Information Management Secretariat contacts: Stefan Schweinfest, Director, Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, e-mail: schweinfest@un.org, cc: scott12@un.org, or Kyoung-Soo Eom, Chief, Cartographic Section, Information Communications Technologies Division, Department of Field Support, e-mail: eom@un.org, cc: kagawa@un.org.
Media contact: Claire Anholt, UN Department of Public Information, email: anholt@un.org, tel: +1-917-367-4807.
" Official Press Release:
http://us2.forward-to-friend2.com/forward/show?u=33cf89da7ade3a85156c5eda4&id=b2035e2f78

2015-02-24

2015. február 24: Magyarország az ESA 22. teljes jogú tagja!

    Az ünnepélyes aláírás után (Jean-Jacques Dordain ESA főigazgató és Kara Ákos NFM államtitkár)
Hungary 's accession agreement to the ESA signed on 24th February 2015.
During the general directorship of J.-J- Dordain the number of full members of ESA increased from 15 to 22. The ceremony followed by a series of presentations was hosted by the Palace of Arts, in Budapest.
A rendezvény programja:Jean-Jacques Dordain főigazgató úr (ESA) ünnepi beszéde
Kara Ákos államtitkár úr köszöntő beszéde
A csatlakozási szerződés ünnepélyes aláírása, ezt követően Jean-Jacques Dordain, az Európai Űrügynökség főigazgatója, Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár és Tari Fruzsina, a Magyar Űrkutatási Iroda vezetője közös sajtótájékoztatója 
Előadások  

Köszöntő, Both Előd, az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai
Albizottságának elnöke 
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és a hazai űrtevékenység fő
irányvonalai, Bacsárdi László, a MANT főtitkára 
Rosetta űrprogram és benne a magyar részvétel, Apáthy István (MTA EK) és
Szegő Károly (MTA Wigner) 
Masat-1 első magyar műhold sikeres működése, Horváth Gyula (BME) 
Magyar Repülő- és Űripari Technológiai Platform (HATP) és az űrtávközlés,
Solymosi János, a HATP elnöke 
Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) és az anyagtudományok az
űrkutatásban, Bárczy Pál, a HUNSPACE elnöke 
Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) és a távérzékelés, mint
űralkalmazás Remetey-Fülöpp Gábor, a HUNAGI főtitkára 


HUNAGI felkért előadása: www.hunagi.hu/G/pub/HUNAGI/Remetey_ESAsignV3.pdf (14 MB)


Hunagiról Magyarország ESA csatlakozása kapcsánFlashback 1986: Workshop on Applications of Remote Sensing in Agriculture
an event of the  14th NPOC Meeting held in Budapest with Mario Albani, Deputy Head ESA ESRIN
Earthnet participants in front of the Conference Center of the Hungarian Academy of Sciences. Photo: rfg


2015-02-19

Projekt részvételi lehetőségek az EUROGI és tagi közössége előkészítésében

A ma reggeli EUROGI szakmapolitikai tematikus videomegbeszélésen a Nagy és Kapcsolt adatok témakörben HUNAGI tájékoztatta az EUROGI elnökét és főtitkárát, hogy éppen az Adatpolitika, a Nyílt adatok és az Információs Társadalom lesz az egyik kiemelt témaköre a novemberre tervezett HUNAGI konferenciának, melyre várják az EUROGI képviselőjét is. 

Az EUROGI főtitkára arról adott számot, hogy a szervezet tagjai és/vagy azok tagjai három projektjavaslat előkészítésében vehetnek részt:

1. Eye on Earth (innovatív térinformatikai technológiák alkalmazása és disszemináció az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzések teljesítéséhez igazodva, különös tekintettel a városok fenntartható fejlődésére),
Beadási határidő: márc 2 A célkitűzésekről, melyek megfogalmazásában Kőrösi Csaba hazánk ENSZ nagykövete is munkacsoport-társelnök volt, a HUNAGI Napló néhány nappal ezelőtti bejegyzése ad számot.

2. Europe of Citizens  (location - privacy)
Ebben olyan kérdések is relevánsak mint az ember nélküli repülő járművek használatának jogi szempontjai különös tekintettel az adatok és a személyiségi jogok védelmére.
Beadási határidő: határidő márc 2 

3. GEOSS integrált képességek közvetítése a Balkán, Közel-kelet és Észak Afrika irányába (Horizon 2020 keretében) - földmegfigyelési adat- és szolgáltató központ üzemeltetése gyakorlati tapasztalatainak átadása, disszemináció

A projektrészvétellel kapcsolatban a hétvégén várható egy EUROGI felmérés és eligazítás, melyet az érintett potenciálisan érdekelt HUNAGI tagszervezetek felé eljuttatunk, de a HUNAGI Naplón is meghídetjük.

Legfrissebb hír: Az EUROGI kidolgozás alatt álló szakmapolitikai dokumentumainak ismertetésére az  INSPIRE /Geospatial World Forum konferencián május 25-én hétfőn délután (Open Data, IoT, Big & Linked Data) és május 28-án csütörtök délelőtt (Várostervezés-területfejlesztés, KKV-k promóciója) kerül sor.
Hamarosn közzéteszik az EUROGI közgyúlés időpontját is, igazodva a konferencia helyszínéhez és programjához.

2015-02-18

NHIT-HUNAGI magasszintű egyeztető tárgyalás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsban

Bíró Albert a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) alelnöke kezdeményezésére Barkóczi Zsolt a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) elnöke és  Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár egyeztető megbeszélésen vettek részt ma az NHIT székhelyén. A találkozón a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács részéről az irodavezető, pénzügyi-gazdasági és kommunikációs szakemberek is jelen voltak. A megbeszélés érintette a minden szempontból jól sikerült 2014.évi együttműködést és egyezségre jutottak az idei év együttműködését illetően. A szakmai tartalmat illetően bővebb információ az NHIT-tel egyeztetve a közeljövőben várható.

2015-02-17

Az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete a HUNAGI közösségében!

A Magyar Térinformatikai Társaság egykori alapító tagintézményünk a NymE térinformatikai műhelyének utódszervezete, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete a mai napon felvételét kérte a HUNAGI-ba. Dr. Györök György dékán úr intézménye kapcsolatát a térinformatikával így foglalta össze: "Az Alba Regia Műszaki Kar, mint az ország egyik legnagyobb műszaki egyetemének, egyetlen nem budapesti kara, az Óbudai Egyetem teljes kutatási szellemi potenciálját biztosítja. Karunk Székesfehérváron, fejlett ipari környezetben helyezkedik el ott, ahol a mérnökképzés elmúlt fél évszázada rangot jelent és kötelez.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar egyik jogelődje az NyME Geoinformatikai Kar, melynek előd intézményében a Felsőfokú Földmérési Technikumban a kormány 12/1962. (V.5.) sz. rendelete alapján 1962 őszén indult meg az oktatás. A Kar Geoinformatikai Intézetének (GEO) küldetése meghatározó szerepet betölteni a földügyi szakigazgatás, a földmérés, a birtokrendezés, a fotogrammetria, a távérzékelés, a térinformatika és az ingatlan-nyilvántartás technológia-orientált illetve menedzsment-szemléletű felsőfokú oktatásában."

A tagintézmény képviseletét  Dr. Pődör Andrea egyetemi docens fogja ellátni.
Köszöntjük az OE ARMK Geoinformatikai Intézetét (OEGEO) és munkatársait a HUNAGI közösségében! A jelentkezésről már tájékoztatást kapott a HUNAGI elnöksége. 

Várostervezés és Területfejlesztés - EUROGI szakmapolitikai anyag készül

Pascal Lory (AFIGÉO) témavezetésében, Franco Vico (AM/FM Italy), Bruce McCormack (IRLOGI), az EUROGI elnöke, Simon Vrecar EUROGI főtitkár és a HUNAGI főtitkára részvételével került sor a Várostervezés és területfejlesztés témájú videomegbeszélésre ma délelőtt. A munkacsoport a tervezési folyamat teljes hosszában (a célmeghatározástól, a tervezésen és kivitelezésen keresztül a fenntartás ellenőrzéséig) kívánja a téradatok és térinformatikai technológiák felhasználásán alapuló döntéstámogató rendszer  hasznosságát bemutatni. Szó volt a smart cities, az élhető város megközelítésről, a térségi gazdaságkutató gazdaságelemző intézmények szerepéről.  HUNAGI oldalról hozzájárulásként elhangzott: 
- Az EURISY szakembereinek bekapcsolása, akik a térinformatika és műholdas földmegfigyelés várostervezési és területfejlesztési alkalmazásait régióról régióra feltárja (legutóbb Debrecenben tartottak műhelyt ). Simon Vrecar megjegyezte, az EUROGI-EURISY együttműködési megállapodása várhatóan márciusban kerül aláírásra.
- A JRC által irányított Duna Régió Adat és Szolgáltatási Infrastruktúra (DRDSI) programhoz is kapcsolható lehetne a téma, miután egy a Duna Régió városainak perspektívájából közelített egy január végi Bécsi konferencia, melyen az EUROGI főtitkára is előadott.
- A földhasználattal és a vízzel összefüggő biztonsági kockázatok figyelembevétele a települési és területfejlesztésben egyaránt szükséges lehet.  
- Az érintettekkel való kommunikáció, párbeszéd és véleménybekérés (az e-médiára is támaszkodva) szintén igényli a térinformatikai szolgáltatásokat (elemzés, megjelenítés). Példaként a birtokrendezés is felhozható (jó példák: Hollandia, Németország).

2015-02-16

GSDI Tanácsülés február 17-én


GSDI Tanácsülésre kerül sor holnap öt kontinens tagszervezeti képviselőinek részvételével. Az ülésen a Globális Téradat Infrastruktúra szervezet középtávú munkaterve is megszavazásra vár.
A videokonferenciára a HUNAGI oldaláról a GSDI összekötő dr. Remetey-Fülöpp Gábor és helyettese dr. Mihály Szabolcs, a HUNAGI egyéni tagja kapott meghívást. HUNAGI egy szavazati joggal rendelkezik.


Internet of Things - EUROGI szakmapolitikai anyag készül

Kép: IDC, Mario Morales
Bruce McCormack EUROGI elnök, Simon Vrecar főtitkár, Dr. Domen Mongus és a HUNAGI főtitkára részvételével csaknem kétórás video-konferenciára került sor az EUROGI szervezésében. Az IoT kérdéskörében elhangzottak írásbeli megfogalmazásának egyeztetését követően a témához az EUROGI tagszervezetei és azok tagjai is hozzászólhatnak, kifejthetik véleményüket. Mind a vita, mind a szakanyag tervezet angol nyelven készül, a hozzászólások lehetősége a HUNAGI Naplón keresztül kerül majd meghírdetésre.

Az ENSZ közép- és hosszútávú célkitűzései, benne a városokra vonatkozó részletezéssel


Kép: Eskinder Debebe. Forrás:
http://citiscope.org/story/2014/comparing
-mdgs-and-sdgs#SDGs
Körösi Csaba Magyarország ENSZ nagykövete és a kenyai Macharia Kamau társelnökök moderálták azt az ENSZ munkabizottsági ülést, amely tavaly nyáron az ENSZ fejlesztési célkitűzéseit 17 pontban választotta ki a 2016-2030 időszakra. 


A célkitűzések véglegesítésére az ENSZ közgyűlésén kerül sor 2015 szeptemberében Forrás: citiscope.
Az eddigi stratégiai dokumentumok innen tölthetőek le:
The eight Millennium Development Goals (MDGs) in effect from 2000-2015

Az ezredforduló fejlődési célkitűzései (MDGs) a 2000-2015 évekre

 1. Eradicate extreme poverty and hunger
 2. Achieve universal primary education
 3. Promote gender equality and empower women
 4. Reduce child mortality
 5. Improve maternal health
 6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
 7. Ensure environmental sustainability
 8. Develop a global partnership for development 
A Fenntartható Fejlődés Célkitűzések (SDGs) tervezete a 2016-2030 évekre

 1. End poverty in all its forms everywhere
 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture
 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all
 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all
 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
 10. Reduce inequality within and among countries
 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

A 11. sz. városokra vonatkozó Fenntartható Fejlődési Célkitűzés (SDG#11) részletezése

 1. By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services, and upgrade slums
 2. By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons
 3. By 2030 enhance inclusive and sustainable urbanization and capacities for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
 4. Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage
 5. By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of affected people and decrease by y% the economic losses relative to GDP caused by disasters, including water-related disasters, with the focus on protecting the poor and people in vulnerable situations
 6. By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality, municipal and other waste management
 7. By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, particularly for women and children, older persons and persons with disabilities
 8. Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning
 9. By 2020, increase by x% the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, develop and implement in line with the forthcoming Hyogo Framework holistic disaster risk management at all levels
 10. Support least developed countries, including through financial and technical assistance, for sustainable and resilient buildings utilizing local materials

2015-02-15

Drónok szállítmányozási alkalmazásfejlesztéséről a budapesti nemzetközi Drón konferencia kapcsán

Együttműködő társszervezetünk az MLBKT szakmai lapja, a "Logisztika" szerkesztőségi megkeresésére rövid összeállítás  készült a február elejei Budapest Drónok Konferencia céljáról és tárgyáról. Az anyag várhatóan a következő számban jelenik meg, kitérve a szállítmányozás területén folyó előkészületekre, a nehézségekre is.  Tekintve, hogy az e-kereskedelemben az egyedi, sűrgős (akár 30 percen belüli leszállítást igénylő) áruk (gyógyszerek, gyorsan romló áruk, alkalmi élelmiszerek, stb) döntő hányada tömegét tekintve elvben alkalmas drónszállításra ez a piaci szegmens más fontos állami alkalmazásokkal együtt  erőteljesen növeli majd a drónok ipari-kereskedelmi felhasználási igényét és várható, hogy mire a szabályozás megszületik európai és nemzeti szinten, addigra a logisztikai, készletezési és szállítmányozási területen is piacérett KKV megoldások születnek Magyarországon is. A nagy e-kereskedelmi cégek nem csak a kiszállításkor, de a beszállításnál is számítanak a drónok segítségére. A piac fokozatosan 10-100 milliárd eurós nagyságrendű lesz a következő években, ahol az útvonaltervezés igényli a 3D térinformatikát (éppen drónok alkalmazásával is) a terepre, természetes és emberi építmények pontos és naprakész nyilvántartásához, a változások átvezetéséhez, és egyre inkább a kültéri és beltéri téradat-infrastruktúrák integrálásához. A térinformatikai, logisztikai szakterületek támogatást nyújthatnak a jogszabályi környezet alakításához, de várhatóan szerepet kaphatnak a küldetések és tárgyak azonosításában, a nyilvántartások, engedélyezések, ellenőrzések során, miközben ezek a dinamikus  folyamatok térben és időben játszódnak le, ahol még a küldő és átvevő szerepe és körülményei is alapvetőek.
A HUNAGI számos tagja, de több a fejlesztésben és alkalmazásban gyakorlott drónfelhasználó, akik csatlakozása a HUNAGI-hoz most várható, nagy reményekkel néz a jogi szabályozsok elé és ahhoz tapasztalatai átadásával, ajánlásaival  örömmel hozzájárulna azzal a céllal, hogy a területen kibontakozó piaci vállalkozásokat a szabályozás ne érintse hátrányosan. 
E kérdések a HUNAGI javaslatára várhatóan felmerülnek az EUROGI most formálódó policy paper anyagaiban (különösen az IoT és az Urban Planning szakanyagokban), melyek az ez évi INSPIRE(Geospatial World Forum) konferencián kerülnek nyilvánosságra.
Figyelemfelhívó video egy "túró rudi" kiszállításáról: itt

2015-02-12

A Duna-régió Referenciaadat és Szolgáltatási Infrastruktúra program és a HUNAGI

A JRC IES DERD Dr. Alessandro Annoni által vezetett egység irányításával működő Duna-régió Referenciaadat és Szolgáltatási Infrastruktúra program (DRDSI) és horizontális projektjeinek tanácsadója dr. Kovács Ferenc úr megkeresésére ma  kétórás, kötetlen beszélgetésre került sor. Ez már a harmadik kapcsolatfelvétel volt, a nyáron Takács András Attilával együtt látogattuk meg az akkor még KKM-ben tevéken szakembert, másodszor a decemberi debreceni EURISY műhelyen szerepeltünk a HUNSPACE-szel kiegészülve egymást követően. A mai találkozón szóba került a program és projektjeinek célja, egy idei hazai állapotleíráshoz szükséges információk gyűjtése, ebben a HUNAGI lehetséges szerepvállalása (vélemények, információterjesztés, rendezvényszervezés, fórum biztosítása), illetve a DRDSI - HUNAGI mellett a DRDSI-EUROGI és DRDSI- GSDI kapcsolatok erősítése.
Szó esett a DRDSI négy fő pillére (környezet, agrárfejlesztés és öntözés, energiatermelés, hajózhatóság) javasolt kiegészítéséről  "urban planning, spatial planning"  témakörrel már csak a régió fővárosainak nemzeteiken belüli gazdasági súlya okán is (ez az igény alátámasztható a január végi bécsi nemzetközi konferenciával is). HUNAGI tagjai között olyan az adatok szempontjábó meghatározó intézmények szerepelnek mint az OMSZ, FÖMI, MH GEOSZ, FM Természetvédelem, OVF, MTA talajtani kutató, LLTK vagy partnerszervezeteink közül az ITS Hungary és a HUNSPACE. A nyíltforrású platformokon és vagy nyílt adatok használatával megvalósuló alkalmazások fejlesztése a DRDSI számára is hasznos, ezért is lehetséges, hogy támogatni fogják a WWEC 2015 európai pálázatot (díjjal vagy egyéb felajánlással). A hazai nyílt téradatok elérhetőségéről érdemes lenne egy átfogó nyilvántartást felállítani amely a kialakítandó geoportálról lenne elérhető. Szó került az adatgyűjtésben az állami és kereskedelmi használatú drónok mint IoT eszközök várhatóan fokozódó szerepéről, de más innovatív platformról is (mint a Copenhagen Wheel), amely a városi kölcsönbiciklik hátsó tengelyébe beépített szenzorcsoport adatait hasznosítja a helyi kormányzatok szakigazgatásaiban. A szenzoros IoT eszközök a szolgáltatók, felhasználók hagyományos szerepköreit is megváltoztatják: crowdsourcing, közösségi térinformatika, mobil térinformatika, citizen science, VGI - ahogy erre a honi környezet- és természetvédelemben már kiemelkedő megvalósulásokat ismerünk.
A DRDSI KKV-kat támogató törekvésére vonatkozó információ a készülő EUROGI SME promotion tárgyú pozíciós szakanyag számára is hasznos HUNAGI hozzájárulás lehet.
A DRDSI céljainak és az adódó lehetőségek megismertetése céljából HUNAGI ajánlotta a debreceni 6. Térinformatikai konferenciát, a nemzetközi EUGEO konferenciát és a "Tértudatos Társadalom" égisze alatt NHIT-HUNAGI együttműködésben megvalósítani tervezett év végi konferenciát. A DRSDI konzultációk folytatódnak a térinformatika más szereplőivel is, a FÖMI után a civil szférából HUNAGI javasolta az MFTTT és a MFGVE szervezetekkel való kapcsolatfelvételt is. A hazai INSPIRE adatkörök és azon túli egyéb adatok rendelkezésre állása, elérhetősége és metaadatai tekintetében a DRDSI által tervezett felmérés két lépcsőben javasolt, a mélyebb szakismeretet  feltételező kérdések lehetőleg ne terheljék a válaszadókat az első körben. 
Megegyezés volt abban, hogy HUNAGI mind az  EUROGI, mind a GSDI csatornáin keresztűl említést tehet a DRDSI program célkitűzéseiről és kezdeményezéseiről így pld. az ESA csatlakozás alkalmával tartott előadásban vagy a GEOSS illetve CEOS WGISS szakmai műhelyeken.

2015-02-11

Civil szervezetek, lakosság meghallgatása: Szlovénia Közlekedési Stratégiája

Postánkból. A magyar környezetvédelemért felelős minisztérium illetékes főosztálya által megküldött és március 10-ig véleményezhető anyag itt érhető el: www.hunagi.hu/G/pub/EU/SzlovKozlStrat.pdf
Véleményezés esetén kérjük a HUNAGI szervezeti, egyéni tagjait, hogy hivatkozzanak HUNAGI tagságukra is.

Március 3: fontos nap a HUNAGI jövőjét érintően

Március 3-án de. 9-10 óra között egyórás elnöki szintű videomegbeszélésre kerül sor az Európai Térinformatikai Ernyőszövetség (EUROGI), valamint a HUNAGI között. Az ülés napirend-javaslatát ma küldte meg az EUROGI titkársága. A szűkkörű megbeszélés az ISLonline szolgáltatón keresztül valósul meg az EUROGI költségére. Az előzetes egyeztetések alapján a virtuális találkozó résztvevői lesznek:
HUNAGI oldalon:
Barkóczi Zsolt (LLTK)  elnök,
dr. Siki Zoltán (BME) főtitkár-helyettes,
dr. Takács András Attila  (FM), főtitkár-helyettes,
dr. Remetey-Fülöpp Gábor   főtitkár,
EUROGI oldalon:
Bruce McCormack (Ír Környezeti Minisztérium),
Simon Vrecar főtitkár
A napirend:

1. Mit kínálhat fel EUROGI a HUNAGI számára
2. Mit tud HUNAGI felkínálni az EUROGI számára 
3. Lehetséges témakörök a közeljövő  video ismeretterjesztései számára 
4. Tagsági modellek
5.     Egyebek

Ugyancsak március 3-án délután kerül sor a HUNAGI Elnökség ülésére, amelynek tárgya a HUNAGI jövőbeni tevékenysége, egyben a 25. Közgyűlés előkészítése. Az ülésen résztvevők:
Barkóczi Zsolt elnök, elnökségi tag egyben levezető elnök
dr. Siki Zoltán  főtitkár-helyettes, elnökségi tag
dr. Takács András Attila főtitkár-helyettes, elnökségi tag
dr. Remetey-Fülöpp Gábor  főtitkár, elnökségi tag
Toronyi Bence (FÖMI főigazgató) elnökségi tag
Tóth László (MH GEOSZ szolgálatfőnök) elnökségi tag
Prof. Dr. Lóki József (Debreceni Egyetem) elnökségi tag
Oláh Attila (Esri Magyarország ügyvezetője) elnökségi tag
Továbbá az állandó meghívottak:
Havass Miklós tiszteletbeli elnök, 
Sikolya Zsolt, Ellenőrző Bizottság elnöke, 
Mitnyan Zoltán, titkár és
Kovács Ágnes (Kurátor Kft.) pénzügyi képviselő
A meghívók a tegnapi napon lettek kiküldve.
Külön személyes meghívást kap Barkóczi Zsolt elnök úrtól Fekete Gábor úr, a FÖMI február 16-tól kinevezett főigazgatója is.

HUNAGI tagszervezet képviselője űripari delegációban

Tegnap visszaigazolást nyert,  a HUNAGI számára biztosított helyen a FÖMI igazgatója Zboray Zoltán vesz részt a KKM miniszterhelyettes delegációjában, amely várhatóan márciusban a francia űripar központjába látogat. A kiutazó a megismert lehetőségekről tájékoztatja majd a HUNAGI tagságát is.
Az  űripari delegáció vezetője dr. Tari Fruzsina az NFM MŰI vezetője, tagjai  az űripari műhelyek kiváló képviselői, köztük partner szervezetünk, a HUNSPACE Magyar Űripari Klaszter is.

2015-02-09

Az NHIT Tanácsülése a Térben Tudatos Társadalom konferencia támogatása mellett foglalt állást.

Mai napi értesítés szerint a HUNAGI januárban beadott javaslatát elfogadva a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) Tanácsülése 2015. február 2-án a Térben Tudatos Társadalom konferencia támogatása mellett foglalt állást. Az újabb együttműködés előkészítése megindult, az első, elnöki szintű egyeztetésre február 18-án kerül sor.

Földmegfigyelés tárgyú HUNAGI hozzászólások a MŰI - MŰT - ŰTT mai ülésén


Dr. Tari Fruzsina, aki 2014. október 9-e óta Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a Magyar Űrkutatási Iroda (NFM-MŰI) vezetője, az Űrkutatási Tudományos Tanács és a Magyar Űrkutatási Tanács együttes ülésén elődásban ismertette az űrtevékenység terén jelentkező feladatokat különös tekintettel hazánk Európai Űrügynökséghez való csatlakozására, valamint a multi- és bilaterális együttműködések lehetőségeire. Az ülést ezt követően előbb Prof. Dr. Ferencz Csaba a MŰT elnöke, majd dr. Szegő Károly vezette. HUNAGI képviselője  két hozzászólást tett négy témakörben, ezeket felkérésre írásban is megküldi a MŰI titkárságának. 
A HUNAGI hozzászólások lényegi elemei a következők voltak:
- javaslat a moszkvai Orosz Űr Rendszerek Rt üzemszerű monitoring központjával  (RSS Join Stock Company) való kapcsolatkialatásra Roszkozmosz égisz alatt, tudományos és kereskedelmi együttműködés lehetőségének feltárása céljából,
- stratégiai célként középtávon kitűzhető lenne egy hazai székhelyű ESA intézményként egy földmegfigyelési alkalmazásfejlesztési és szolgáltató központ  létrehozása,
- az amerikai kapcsolatban HUNAGI harmadik éve működik együtt olasz és német egyetemekkel (PoliMi, Jacobs) és a NASA Ames Kutatóközponttal a World Wind Europa Challenge pályázati lebonyolítás szervezésében,
- az egyik kiemelt ESA terüeten a földmegfigyelésben biztosítani lenne célszerű a GEO/GEOSS plenáris és miniszteri ülésein a FÖMI szakértői részvételét. (HUNAGI a GEOS és CEOS WGISS találkozókon a GSDI képviseletében vesz részt.)
Az ŰTT elnöke, Pap professzor úr javaslatára a MŰT vezetője felkérte a MŰT és ŰTT tagjait az ülések közötti időszakban is a folyamatos információközlésre. 
A GEO/GEOSS témakörben elhangzottakat Zboray Zoltán (FÖMI)  egészítette ki. 
Végül a MŰI vezetőjével egyeztetésre került a február 24-i HUNAGI előadás néhány formai és tartalmi szempontja és a HUNAGI ajánlására a FÖMI részvétele a KKM miniszterhelyettesi szintű delegációjában március 3-4-én, amely a francia űripar fellegvárában Toulouse-ban tesz látogatást.

2015-02-07

Az európai térinformatikai ernyőszervezet (EUROGI) figyelemfelhívásai az űrtevékenység területén

Az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet aktívitása fokozódik az űralkalmazások témakörében.
Két friss hír az EUROGI honlapjáról:

Eurogi elnöki szinten képviseltette magát az Eye on Earth kezdeményezés bonni szakértői találkozóján, ahol az NEP meghívására előadást tartott a téradatok hozzáféréséről és a polgárok bekapcsolódásáról:
·         EUROGI Represented at Eye on Earth Expert Group Meeting in Bonn, Germany
Szlovénia fővárosába érkezik március elején  az European Space Expo vándorkiállítása, amely az űrtevékenységek nemzetgazdasági hasznát kívánja a nagyközönség számára bemutatni.
·         Space Expo Visits Slovenia

Mint emlékezetes, 2013. március 23-25 között már Magyarországon is járt az European Space Expo: akkor azon a CLGE és magyar tagszervezete az MFTTT szervezésében a FÖMI, Masat-1, GeoAdat Kft  és más hazai kiállítók mellett HUNAGI is szerepelhetett egy önálló interaktív video terminálon.

Hosszabbítás: HUNAGI főtitkára a GSDI delegációjában

Február 4-én érkezett hír szerint a Global Spatial Data Infrastructure Association (www.gsdi.org) főtitkára Roger Longhorn ajánlására a szervezet vezetősége úgy döntött,  hogy a GEOSS és az új technológiák, trendek témakörével foglalkozó márciusi, norfolki  GEOSS műhelyen, valamint a GEO novemberi plenáris és  miniszteri találkozóján a szervezet delegációjában helyet kapjon dr.Remetey Gábor, aki 2007 óta tagja a GSDI GEO delegációjának, de összekötő a CEOS WGISS munkacsoport felé is. A döntést Prof.Dr.David Coleman elnök és a GSDI vezetősége annak figyelembevételével hozták, hogy a HUNAGI tisztségviselője jelezte, az idei 25. HUNAGI közgyűlésen leköszön posztjáról, ugyanakkor tudják róla, hogy alapító tagja a GSDI egyéni tagjait tömörítő International Geospatial Society-nek. (A kiutazásokhoz a GSDI a szállásköltségek visszatérítésével járul hozzá az egyéb költségeket a kiutazó állja, de ebbe a HUNAGI lehetőségeihez mérten szintén biztosíthat támogatást, mint ahogy ezt eddig meg is tette.) A küldetésekről a kiutazó mind a GSDI, mind a HUNAGI és közössége számára beszámol és a gyűjtött ismeretek felhasználhatóak az ESA csatlakozás kapcsán a földmegfigyeléssel kiaknázható lehetőségek realizálása érdekében.
A megbízatás meghosszabbítása azért is megtisztelő, mivel a GSDI GEO delegációjába eddig csak az FGDC, CIESIN, Esri és HUNAGI került be.  A HUNAGI jelenlegi főtitkára a GSDI szervezet összekötőjeként május első felében  részt vesz a tsukubai űrközpontban a CEOS WGISS-39 munkahetén, melynek a JAXA ad otthont.
Február 17-én videomegbeszélésre kerül sor, amelyre a HUNAGI kapcsolattartói is meghívást kaptak. 
A fentiekről rövid tájékoztatás hangzik majd el a február 9-i, az NFM MŰI által összehívott MŰTT-ŰTT testületi ülésen is.

2015-02-06

A budapesti "Drónok Konferencia" második napja

A konferencianap színhelye a Ludovika díszterme volt
A nap előadói előbb a szabályozásban érintett állami szervek képviselői voltak, majd ebéd után a jogalkotók szemszögéből került megvitatásra a  konferencia témája, a drúnok használatának jogi kérdései. 
Az elhangzott program:

Halászné dr. Tóth Alexandra – HM Katonai Légügyi Igazgatóság
Dr. Solti István – Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkárság
Dr. Kiss Csaba ezredes – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Dr. Halmai Mikós – Külgazdasági és Külügyminisztérium
Kelemen György – Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Zala Mihály – Adatbiztonsági szakértő
Dr. Szilvágyi Tibor – K+F csoportvezető HM EI Zrt.
A délutáni programban:
Dr. Csák Zsolt bíró – Kúria biztonsági vezetője
Dr. Pataky Árpád bíró – Kúria Polgári Kollégium
Dr. Csink Lóránt – Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
A konferenciát Péterfalvi Attila a NAIH elnöke zárta be.


Dr. Kimpián Péter a konferencia levezető társelnöke
A HUNAGI képviselője beszélgetést folytatott a konferencia társelnök-moderátorával Dr. Kimpián Péter úrral, aki a NAIH Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát vezeti. Jelezte, HUNAGI-nak kész a konferencia tárgykörében véleményt formálni, egyes gondolatait az európai térinformatikaai ernyőszervezet  most készülő szakmapolitikai állásfoglalásaiba is beillesztésre javasolni. A jogszabályi környezetre, a szabályozásra vonatkozó javaslatokhoz való hozzájárulást illetően NAIH kész együttműködni a HUNAGI-val, amely - egyes tagjai illetékessége jóvoltából - a későbbiekben még az engedélyezési folyamatokat érintően is szerepet játszhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való együttműködés a március 3-i HUNAGI Elnökségi ülés napirendjén is szerepel majd, ahogy a HUNAGI-Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal való együttműködés is. A hazai drónfejlesztők klasztere is összeállt, összetételéről itt lehet tájékozódni:  http://dronvilag.hu/osszeallt-a-magyar-uav-fejlesztok-kremje/