2013-12-31

HUNAGI 2013. évi tevékenységének áttekintése

Az ESA-EUROGI Copernicus MPP Műhely projekt jelentéssel kapcsolatos HUNAGI feladatok ellátása jelenleg leköti a kapacitást. A jelentés befejezését követően kerül összeállításra a gazdag 2013.évi tevékenység rövid bemutatása. Ennek megvitatása a HUNAGI Elnökség február elejére tervezett ülése napirendjén is szerepelni fog.

2013-12-28

A hol kérdésre legjobb választ adó cég világhegemóniát nyerhet.

A mi kérdésre a Google, a ki kérdésre a Facebook nyerte az eddigi versenyt, mégis az e-tartalom terén a dominanciát az szerzi meg, aki a hol kérdésre adja a legjobb választ - írja Adam Fisher a The New York Times szakírója, aki a hely mint információ jelentőségét legkorábban felismerő cégről ír a Google's Road Map to Global Domination címmel. Érdemes beleolvasni az olvasói véleményekbe is!

2013-12-24

Háromtagú delegációval vesz részt a GSDI szervezet a GEO jubileumi plenáris és miniszteri ülésén

A GSDI végrehajtó bizottsága (a volt elnök Prof.Abbas Rajabifard, a jelenlegi elnök Prof. David Coleman és a megválasztott elnök David Lovell), valamint az ügyvezető igazgató (Prof.Harlan Onsrud) egyetértésével a genfi GEO-X plenáris ülésre kijelölt GSDI delegáció tagjai  Ivan B. DeLoatch (az amerikai szövetségi térinformatikai bizottság, az FGDC ügyvezető igazgatója), Carmelle Terbourgh (az Esri-nél a nemzetközi szervezetek összekötője) és a HUNAGI főtitkára lesznek. A kétnapos plenáris ülésre a határidőig mintegy 600 főt delegáltak a GEO tagországaiból és az együttműködő szakmai szervezetektől. A plenáris ülést a munkacsoportok többnapos találkozói és egyéb kísérő események előzik meg. A miniszteri szintű zárónapon részt vesz többek között Kína kutatási és technológiai minisztere és Potocnik EU főbiztos is. Az egyhetes rendezvény részletes programja itt tekinthető meg, illetve tölthető le.

2013-12-23

Fontos felhívások tagjaink számára a HUNAGI tegnapi elektronikus Hírlevelében

Nem kapta meg a Hírlevelet? Írjon ide: hunagi@hunagi.hu

HUNAGI tisztségviselői köszönetüket fejezik ki aktív tagjainknak és partnereinknek a három nemzetközi rendezvény (EU Location Framework, EU Copernicus, EUROGI) sikeres lebonyolításáért.

A jelentést hamarosan megkapják az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség és az EUROGI mellett a HUNAGI Elnökség tagjai valamint a résztvevők de a HUNAGI tagszervezetei, tagintézményei és közreműködő partnerei is.

2013-12-21

Tagjaink, Partnereink! Szereplési lehetőség a HITA számára készülő marketing anyagban! A lehetőség a HUNSPACE és HUNAGI együttműködése keretében valósult meg.


ŰRIPARI VÁLLALKOZÓK(1)  - FIGYELEM ! FIGYELEM !

A  magyarországi űripari vállalkozókról - Magyarország ESA csatlakozásához igazodva - egy angol nyelvű marketingkiadványt készítünk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a HITA megbízásából. Az anyagban mind a magyar  űreszköz készítők,  mind az űripari szolgáltatók marketinganyagait közölni szeretnénk. A részvétel ingyenes. Az előkészítés során a szakmai kompetenciára a HUNSPACE és a HUNAGI  együttműködése a biztosíték.  A kiadvány tartalmának összeállitása a MATMOD Kft  feladata. A kiadványban szereplő cégek listáját december 20-ig össze kell állítani. A szövegek és a képi anyag elkészítésére 2014 január hónapban kerül sor.

Kérjük az űripari vállalkozókat(1), hogy amennyiben a kiadványban szerepelni kívánnak, szándékukat és elérhetőségüket a lehető leghamarább jelezzék személyesen, vagy levélben az alábbi Email címre:Bárczy Pál                                                                                          Remetey Gábor
HUNSPACE                                                                                       HUNAGI

(1) Ebben a kontextusban űripari vállalkozóknak számítanak mindazon mikro-, kis- valamint közepes vállalkozások, amelyek a térinformatika és távérzékelés területén működnek és értéknövelő  fejlesztő vagy szolgáltató tevékenységet fejtenek ki akár a földmegfigyelés, műholdas helymeghatározás, vagy műholdas navigáció általános vagy tematikus célú alkalmazásaiban a terepi infrastruktúrától az űrszegmensig bezárólag. 
                                                                                      Az érdekeltek figyelmébe! A magyar űrkapacitások felmérését szolgáló ESA kérdőívet hétfőig megkapja minden érintett és érdekelt.

A felhívás ezen a hétvégén eljut a HUNAGI minden tagjához és partneréhez az ez évi utolsó HUNAGI e-Hírlevélben. Új: a 22/2013 sz. Hírlevél december 22-én kiment.
Amennyiben a szóbanforgó kérdőívet a hétfő éjjelig nem kapja meg de érintett, illetve érdekelt annak kitöltésében, kérjük jelezze igényét a hunagi@hunagi.hu címen és az űrlap továbbküldéséről HUNAGI haladék nélkül gondoskodik. 
Új: a körlevél kiküldési időpontja dec 24 0:42 volt.

2013-12-15

A Copernicus MPP országfelmérés díjazottja az Interspect Kft lett!

Fotó: (c) dr.Makula László
Az országfelmérés kérdőívének legalaposabb kitöltőjének a halászteleki cég, az Interspect Kft bizonyult. A cégvezető Bakó Gábor jóvoltából a díjat az eredményes fiatal űrlapkitöltő, Tolnai Márton  vehette át, aki a képen az EUROGI elnökével, Bruce McCormack úrral (IRLOGI, Írország) látható.
A HUNAGI 500 eurós csekkjének forrása az Európai Űrügynökség által finanszírozott Copernicus MPP projekt költségvetése. HUNAGI az átutalásról december 19-én intézkedett.

2013-12-13

EUROGI Budapesten tartotta közgyűlését

Francois Salgé (AFIGÉO) az Európai Térinformatikai Ernőszervezet alelnöke vezetésével a FÖMI-ben tartotta ülését az EUROGI közgyűlése. A közgyűlést a házigazda Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója nevében Iván Gyula múszaki főtanácsadó köszöntötte. A 10 résztvevő és a szavazatáról előzetesen felhatalmazással gondoskodó 9 távollévő tag  szavazóképes volt. HUNAGI részéről a főtitkár és titkár vettek részt az ülésen.

HUNAGI részéről elhangzottak a következők voltak:

ad Szolgáltatások a tagszervezetek számára

HUNAGI 2013. évi, az élhetőbb emberi környezetnek szentelt nemzetközi részvételű konferenciája okán veti fel, hogy az EUROGI szakmai ismeretmegosztása azáltal is erősíthető, ha az egyes nemzeti tagszervezetek vagy azok szervezeteinek konferenciaprogramja a letölthető előadásanyagok linkjeivel hozzáférhető lenne a teljes közösség számára az EUROGI honlapján lehetőség szerint visszamenőleg is.
ad EUROGI európai kapcsolatendszer erősítéseHUNAGI saját nemzeti szintű gyakorlata és működő kapcsolatai (MLBKT, ITS Hungary, MAGISZ, HUNSPACE) tapasztalata alapján javasolja annak megfontolását, hogy EUROGI európai szinten szélesítse horizontális kapcsolatrendszerét olyan, jelentős gazdasági és szociális kihatású európai szakmai szervezeteivel, mint a logisztika, agrárinformatika, intelligens szállítási rendszerek vagy űripar.
ad EUROGI tevékenység láttatása
HUNAGI ott lesz a 10. Jubileumi GEO plenáris és miniszteri szintű ülésen, ahol – lehetőség szerint – intervenciójábn felhívja majd a figyelmet az EUROGI Copernicus MPP projektjére és a 2. EUROGI Imagine konferenciára. HUNAGI javasolja, hogy ez utóbbin legyen külön a földmegfigyelésnek szentelt szekcióülés.
A láttatás további javasolt módja a diákok és KKV-k számra meghírdetett a NASA World Wind nyíltforrású platformján fejlesztett alkalmazások európai versenye támogatása legalább 500 euróval. A támogatás ténye a WWEC honlapján és a díjátadáskor - várhatóan az aalborgi INSPIRE konferencián és/vagy a brémai FOSS4G Europe konferencián - széles nyílvánosságot kap. A javaslatot a holland tagszervezet képviselője is támogatta.
ad EUROGI tagdíj
HUNAGI egyetért az EUROGI azon törekvésével, hogy a fenntarthatóság érdekében csökkenteni kívánja a tagsági díjakat. HUNAGI 2013.évi elnökségi ülésén az EUROGI tagsági díj ügye napirendre került. Amennyiben HUNAGI nem nyerte volna el az első Copernicus MPP projekttalálkozó megrendezési jogát, valószínűleg nem lett volna módjában a 2013.évi tagdíjat megfizetnie. HUNAGI pénzógyi helyzete arányosan hasonlóságot mutat az EUROGI pénzügyi nehézségeivel azzal súlyosbítva, hogy az EUROGI éves tagdíjkötelezettség olyan terhet jelent a nemzeti szervezetnek, mintha az EUROGI-nak teljes éves tagdíjbevételét (mintegy 45 ezer eurót) kellene befizetni egy magasabb szintű nemzetközi szervezethez tagsági díjként.


A közgyűlést követően került sorra a HUNAGI tagok kérdőív-válaszainak ismertetésére.
Három kérdést tett fel az EUROGI
1) melyek voltak 2013 égető kérdései a tagszervezet szemszögéből?
2) Mi a nyílt adatok országos helyzete ?
3) Melyek a tagszervezet elvárásai az EUROGI-től?
A válaszok hamarosan innen is hozzáférhetők: www.hunagi.hu/G/pub/HUNAGI/HUNAGI-EUROGI_GBM2013-2.pdf

Magyar előadás-sorozat az EUROGI Tagok Napján. Letölthető előadások.

István László of FÖMI in action. Image: HUNAGI, 2013
Magas színvonalú, információban gazdag előadások hangzottak el az EUROGI EMM
Tagok napján szervezett magyar szekcióban.
Az előadások pdf változatai az előadók hozzájárulásával az EUROGI és HUNAGI közössége számára is hozzáférhető az alábbi linkeken: (munka alatt)

Presentations of the Hungarian Session
EUROGI EMM/GBM
Chair: G. Remetey, HUNAGI
13 December 2013                                                    FÖMI, Budapest XIV Bosnyák tér 5
Speaker
Institution/ Organisation
Title
Iván, Gyula
Chiec Technical Adviser
Institute for Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)
Oláh, Attila
CEO

Esri Magyarország Ltd.

Dr.Siki, Zoltán
Asst. Prof

Budapest University of Technology and Economics,
Department of Geodesy and Surveying
László, István
Director
Institute for Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)
Dr. Király, Géza
Associate Professor
- Brolly, G.:
Univ. of West Hungary, Faculty of Forestry,
Institute of Geomatics, Forest Opening-up and Water Management
Department of Surveying and Remote Sensing

2013-12-12

Copernicus MPP Műhely Budapesten. Letölthető előadások.

Köszöntők
Helyzetismertető előadások
Kiemelt szakmai előadások 
Magyar eredmények
Magyarországi Copernicus felmérés eredménye
A legalaposabb kérdőív kitöltőjének díjazása
A találkozó résztvevőinek megállapításai
Összefoglaló következtetések
EUROGI vacsora a BorlaBor-ban


Az előadások linkjei pdf formátumban  itt férhetőek hozzá:
“GEOINFORMATION NETWORKS FOR SOCIETAL AND COMMERCIAL ACCEPTANCE OF COPERNICUS
- Final workshop of the Market-Pull-Pack (MPP) executed by HUNAGI / Hungary - “
Budapest, 12 December 2013

WORKSHOP PRESENTATIONS

                                              First Block: Introductions – Keynotes                      Moderation:
Wolfgang Steinborn/MPP project manager, member EUROGI Management Committee
                                                                                                                                  
Welcome messages by the hosts:- HUNAGI 
Gábor Remetey Secretary-general on behalf Zsolt Barkóczi,  President HUNAGI 

- Ministry of Rural Development
Géza Poprády / State Secretary for Public Administration
Wolfgang Steinborn
Előd Both / Head, Hungarian Space Office
Ministry of National Development


European messages:- European Commission, DG Enterprise & Industry
Silvo Žlebir / ENTR-G2 “COPERNICUS Services”

Giancarlo Filipazzo / ESA COPERNICUS Office

- EUROGI
Bruce McCormack / President EUROGI

Coffee Break
Giacomo Martirano / Epsilon Italia SRL &

Paolo Manunta / Planetek Italia

Ingo Von Stillfried / Geoinformation Management of the City of Dortmund

Lunch Break
                                   Second Block: Country presentations – conclusions   Moderation:
Gyula Iván / technical advisor FÖMI

                                                                                                                               
Scene setterLocal COPERNICUS application cases from Hungary: - Ground deformation risk scenarios: an advanced assessment service for the monitoring of riverbank instabilities
Balázs Füsi /MFGI

- Face to the Earth - Earth Observation solutions & developments 
Györk Fülöp, Péter Hargitai, Ildikó Szikszai-Szigeti /Geoadat Ltd.

Gábor Remetey/HUNAGI, Maria Brovelli/PoliMi-Como,   
Patrick Hogan /NASARaffaele de Amicis/GraphiTech


Szabolcs Mihály / HUNAGI
Simon Vrečar / EUROGI


Award ceremony for the best returned questionnaire and best practice ideas
HUNAGI, EUROGI, 
Conclusion / Outlook / Recommendations
EUROGI, ESA, EC


Dr. Makula László webgalériája az itt magadott linken érhetőek el:

"GEOINFORMATION NETWORKS FOR SOCIETAL AND
COMMERCIAL ACCEPTANCE OF COPERNICUS
ESA-EUROGI COPERNICUS Market-Pull Pack Workshop.
Budapest, 12 December, 2013
Web Gallery
HUNAGI fotóalbum pedig itt található (Creative Commons 3.0) :