2016-01-31

Felkért rovatcikk Smart City és SDI témakörben a GIM International márciusi számába

"OpenCitySmart and Enhanced SDIs" munkacímmel felkérés után rovatcikket fogadott be a GIM International magazin szerkesztősége. A cikk várhatóan a világszerte nagy példányszámban terjesztett lap márciusi számában jelenik meg. A szerkesztőség tanácsadó tagjaként az elmúlt 20 év során az Insider's View rovatban számos alkalommal jelent meg hazai vonatkozást is tartalmazó írás, legutóbb tavaly nyáron. Most a téma apropóját a a Pro Urbe Kft és a Terra Studió Kft évfordulós rendezvénye, a WWEC 2016 versenyfelhívás és a GSDI szervezet GEO XII. plenárison ülésen elhangzott nyilatkozata adta.
A GIM International február elején háromnapos szakmai rendezvényt tart Hollandiában neves előadók és időszerú témákat megvitató műhelyekkel. A rendezvényre kedvezményesen jelentkezhetnek többek között a FIG tagjai.
Részletek az Eseményblogon.

2016-01-27

A klímaváltozás hatása az egészségre - videoközvetítés a NASA Langley Kutatóközpont szervezésében

A hagyományos éveleji londoni védelmi és biztonsági GEOINT (DGI) konferenciák visszatérő fontos üzenete, hogy a biztonsági kihívások között az egyik jelentős tényező a klmaváltozás és annak hatásai. Ebben a kontextusban a hely és idő jelentőségét nem szükséges ecsetelni.
Az alábbi figyelemfelhívás Patrick Hogan (NASA Ames) jóvoltából ma érkezett és a globális felmelegedés  egészségre gyakorolt hatásával foglalkozó "Mi adjuk a tartalmat, Önök kérdeznek" NASA videoközvetítéses továbbképző rendezvényről ad hírt:
"Below are the details for NASA's January “Ask US” Professional Development session.  Please share with all you feel may be interested in the topic.  Thanks!

“Ask US” January 2016 Session:
Thursday, January 28th 2015 – 4:00-5:15pm ET 
Change Over Time: Health impacts of climate change

The 3rd National Climate Assessment, released in May of 2014, summarizes the impacts of climate change on the United States, touching on many disciplines: earth science, biology, human health, engineering, technology, economics, and policy. Our focus this month will be on a special report of the NCA on Climate Change and Health. A draft of this report was released for public comment in April. USGCRP plans to launch the full report in early 2016. Explore this report with  Author Dr. Erin Lipp from the University of Georgia, and investigate related educational resources with experts from NOAA and NASA.  Take advantage of this opportunity to ask questions about the science behind the report and related learning resources. Discover how to bring the NCA to life for learners of all ages.    

To watch the live broadcast use the following link:

Interested in participating in the session?
Send an email to Bonnie Murray at bonnie.murray@nasa.gov with “participate in Jan Ask US” in the subject line.

Bonnie Murray
ESTEEM Digital Expansion Lead
OED_logo_wMotto-blue
NASA Langley Research Center Office of Education"
Lemaradt az előadásról? Itt megtekintheti.

2016-01-22

Smart City, Smart Mobility - konferencia Óbudán

SMART City – SMART Mobility 
Fenntartható mobilitás a városfejlesztésben 
Budapest, 2016. január 22.

Az ITS Hungary Egyesület figyelemfelhívása révén vehettem részt a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. valamint a Terra Studió Kft. szakmai rendezvényén.Molnár László moderátor köszöntőjét követően a program az alábbiak szerint alakult.
Megnyitó: dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Elnöke
A Pro Urbe Kft 25 évéről, Babós Gyula igazgató
A Terra Studió Kft. 20 évéről, Laky Ildikó cégalapító
Az Európai Unió támogatási alapkezeléséről, Kazatsay Zoltán főigazgató helyettes (Európai Bizottság, Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága)
Lechner Tudásközpont irányelvei a jövő városfejlesztésében (Kulcsár Sándor Lechner Tudásközpont, Smart City vezető)
Moderált kerekasztal beszélgetés (az összes meghívott számára biztosítva az interaktív megszólalás lehetőségét): a városfejlesztés kihívásai a mobilitás átalakulásának tükrében, rövid korreferátumok:
o   A városfejlesztés legújabb kihívásaira adható válaszok. (dr. Kukely György, Terra Studió Kft.)
o   Napjaink városfejlesztési kihívásai Csíkszereda általános rendezési tervének a tükrében. (Korodi Szabolcs, Vallum Kft. Csíkszereda, az előadást távollétében a hazai partnercég képviselője tartotta meg)
o   Városi „smart” megoldások a gyakorlatban. (Bátai Roland, General Electric)
Résztvevők: Kazatsay Zoltán, dr. Kukely György, Bátai Roland, Gresó György, Kulcsár Sándor, Lánszki Regő
A fenntartható mobilitás megoldásai a közlekedésfejlesztésben (előadó: Vitézy Dávid)
Svédországi példák a modern közlekedésfejlesztésben (Peter Eklund - Hifab Group AB, Stockholm, Svédország)
Kerekasztal beszélgetés: a közlekedésfejlesztés új kihívásai a mobilitás átalakulásának tükrében, rövid korreferátumok:
o   Új szemlélet a közlekedéstervezésben és – szervezésben (Dulicz László Pro Urbe Kft.)
o   Alágazatok integrációja a személyközlekedésben (Aba Botond)
Résztvevők: Vitézy Dávid, Kerényi László Sándor, Aba Botond, Dr. Horváth Balázs, Felsmann Balázs, Dulicz László
Zárszó, Babós Gyula, Pro Urbe Kft.
Szubjektív jegyzetek az előadásokban és a vitákban elhangzott gondolatokról:
Hasznosak a nemzetközi és hazai követendő példák,
Nem annyire szabványokra hanem irányelvek kidolgozása szükséges. Az irányelvek a hazai sajátosságokra kell, hogy épüljenek
Okos város egy alapinfrastruktúrára építendő vertikális szolgáltatások kerete, melynek evoluciós fejlődése van. Maga a smart city megközelítés is meghajtója az evoluciós fejlődésnek. Találjunk olyan eszközöket, amelyek elősegítik az emberek bevonását, hogy legyenek közvetlen részesei az evoluciónak.
Smart city emberi oldala ugyanolyan fontos mint a digitális oldala (ez utóbbiban is  nagyon sokat kell még tenni a mai statisztikák tükrében)
Paradigma váltás mind a lakosság és gazdasági szereplők, mind a városvezetők szempontjából a gondolkodás megváltoztatására van szükség. A technológia tudja indukálni a változást. A városvezetésnek a célt kell megfogalmazni. Feladata a felmérés, a stratégia és egy cselekvési terv meghatározása. Az államnak ezt a folyamatot kell elősegíteni a maga eszközeivel. A megoldás szolgáltatók szerepe a cselekvési terv megvalósításában van.
Cél az élhető, hatékony és fenntartható város, haszonélvezői a lakosság és a vállalkozások, egyéb piaci szereplők. Ezért is lényeges a kommunikáció és az oktatás-nevelés az ember és az okos város viszonylatában
Érdemes figyelni a legélhetőbb városok évenként megújított világ-rangsorára. Az élhetőség a jövőbeli fenntarthatóság záloga.
A SUMP megközelítés módszertanának megismertetése szervezett formában bevezetendő a felsőfokú oktatásba
A mobilitás és a stabil energiabiztosítás a smart city két fontos pillére
Többször szóba került a SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans. Európai platformja az európai városok versenyképes és forráshatékony közlekedési rendszereinek megvalósítási folyamatát támogatja
Amint azt megtudtuk, a vendéglátó cégek  részben a VÁTI-ban gyűjtött tapasztalatokra épülő szakmai tudásnak és elsősorban az ott dolgozó fiatalok kreativitásának köszönheti hazai és nemzetközi sikereit.

A délutáni első előadás a budapesti közlekedés prioritásairól, az elővárosi közlekedés jövőjéről szólt. Új megoldások szükségesek az utazásszervezésben, Vitézy Dávid szerint a jövő itt kopogtat: az önvezető autók szolgáltatás alapúvá válik az autózás, összemosódik a taxi és autóhasználat, teljesen új kihívások elé áll minden közlekedési mód, új várostervezési elvek szükségesek. A technológia fejlődése nagyobb változást hoz mint az elmúlt évtizedekben bármikor! 
A korszerű svéd tömegközlekedés példáit 25 éve az uppsalai közlekedési vállalat igazgatója, ma sikeres magánvállalkozó cég képviselője ismertette. Az akkori kihívások: környezeti, gazdasági, kevés munkaerő, kis kapacitás, csökkenő utaslétszám voltak. De ma is ugyanez a helyzet! Mit tettek Uppsalában? Környezeti stratégia nyomán a közlekedési eszközök korszerűsítése (hybrid elektromos és biogáz buszokkal), az útvonalak és parkolók (P+R elektromos buszok) újragondolása, új közlekedési eszközök (villamosok, APM - automatikus közlekedés-kezelés Lippay Róberttel kifejlesztve,  továbbá a vezető nélküli 3-5 fős tömegszállító - a Tatabányán épült Roboliner - eszközök)  bevezetési lehetőségének tanulmányozása, 
A hatékony tömegközlekedés titka a nagy gyakoriság, a nagy gyakoriság és a nagy gyakoriság. 
2015-ben Uppsala számára Vízió-leírás készült, mi várható 20 éven belül?  Don't ever give up! (Sir Winston Churchill)
 Mi a helyzet Svédország városaiban? Umea (elektromos busz 2012 óta, 50 km töltés nélkül), Landskrona (trolibusz) , Uppsala (vezető nélküli metro elvetése), Stockholm (metro meghosszabbítás az évi 40,000 lakosságnövekedéssel való lépéstartás érdekében), Lund (új villamosjárat) és Malmö (2 csuklós, 24 méteres hyrid elektromos-dízel szuperbusz) példáján keresztül.
Dulicz László a ProUrbe Kft ügyvezetője három sulyponti gondolatot emelt ki:  komplexitás mint tervezői szemlélet, fenntarthatóság szem előtt tartása a jelenlegi EU-s  A harmadik a tudatos tervezői gondolkodás, rövidtávú tervek legyenek beilleszthetők egy nagyobb időléptékű projektbe.
Az egész napos rendezvényt a vállalkozások 25 illetve 20 éves fennállásának tiszteletére fogadás követte. Ezen dr. Makula László közbenjárásával alkalom nyílt Dulicz Lászlóval, a Pro Urbe Kft cégvezetőjével beszélgetni, megemlítve a WWEC 2016 SmartCity témakörű pályázatát, melynek  díjátadása az előzetes elgondolás szerint az októberi perugiai Open Source Geospatial Research and Education konferencia tervezett CitySmart szekciójában lenne, de a pályázók munkái esetleg már a szeptemberi Shanghai-i Urban Transitions konferencián is a szakmai nyilvánosság elé kerülhetnek.
Aba Botond 'Nemcsak... hanem... is' előadásában kirekesztést ellenzően a közösség/lakosság, a közjó, primátusáról beszélt. 
A legfrissebb hír január 26-án érkezett Dulicz László úrtól, a ProUrbe Kft cégvezetőjétől:
"A január 22-én megtartott SMART City - SMART Mobility: Fenntartható mobilitás a városfejlesztésben konferencia előadásai honlapunkon hozzáférhetőek.   http://prourbekft.hu/hu/letoltes/"

2016-01-17

Érvénybe lépett az EUROGI új alapszabálya

Új szervezeti alapdokumentumok léptek érvénybe az EUROGI-nál január 11-én. A dokumentumokat az EUROGI végrehajtó bizottsága készítette elő az elmúlt évben és a tervezeteket az EUROGI 2015. november 28-i közgyűlése hagyta jóvá. A táv ülésen a HUNAGI-t dr. Szabó György főtitkár képviselte.
Milena Cerkez ma esti körlevelében adott hírt az elfogadott alapdokumentumok érvénybe lépéséről. "EUROGI Adopted new Articles of Association"
A dokumentumok az EUROGI alábbi weboldalain találhatóak:
Statutes
By-Laws 

2016-01-10

Lehetőség hazai eredmények rövid bemutatására a WGISS-41 munkahéten

A Canberra a GSDI-3 idején,1998-ban. Kép: RFG

A Földmegfigyelési Rendszerek Bizottsága Információs Rendszerek és Szolgáltatások munkacsoportja közelgő canberrai 41. munkahetén ismét lehetőség lesz  a GSDI szervezet féléves beszámoló jelentésében hírt adni olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó európai és hazai fejlesztési és/vagy alkalmazási eredményekről, melyek a téradat infrastruktúra és a távérzékelés útján nyert információk együttes és hatékony felhasználását igazolják.
Bár az előadás a GSDI színeiben hangzik el, mégis egy részében jó alkalmat kínál egyes hazai műhelyek, vállalkozások eredményes munkájának felvillantására, referenciáik közzétételére. 
Az előadott anyag a CEOS WGISS oldalán nyilvánosan hozzáférhetővé válik. Felajánlott hozzájárulásokat egy, (max. két) prezentációs oldal terjedelemben ppt vagy pptx formátumban lehet megküldeni az e-mail címemre a hívatkozások és beküldők névjegyszerű eadatinak megadásával. A kiválasztásnál a relevancia erőssége, a fejlesztés/alkalmazás társadalmi-gazdasági jelentősége és az újszerűség a legfőbb szempont. Az anyagok megküldési határideje január 31. Telefonon egyeztetni a 30/465 6322 számon lehet. 
A 1998. év végén ugyanitt, - akkor a GSDI 3. konferenciáján - hangzott el az az előadás, amely a hazai téradat infrastruktúra programot mutatta be.