2006-09-30

Megnyílt a schwechati Közép-európai Technológiai Intézet

www.eschwechat.at
Regionális technológiafejlesztési központ az osztrák-szlovák-magyar hármashatár közelében


Ausztriában az információs társadalom felé vezető út alapkövét tavaly egy öt éves IKT kezdeményezés, az eSchwechat beindításával tették le. Cél, hogy a város kivételesen jó földrajzi fekvése (Brno, Pozsony, Győr közelsége) és közlekedési adottságai mellé technológiai hátteret nyújtva Schwechatból Közép-Európa információ- és tervezéstechnológiai központja váljon. Az eSchwechat keretében az európai uniós politikával és a munkaerőpiaci helyzettel összhangban kidolgozott, nemzetközi együttműködésen alapuló regionális kutatás-fejlesztési és oktató központ, a CEIT (Central European Institute of Technology) létrehozása is ezt célozza. A szeptember 12.-én megnyitott intézet fő működési területei az idősek speciális igényeit kiszolgáló technológia és a regionális, város- és közlekedésfejlesztés. Mind az eSchwechat ill. a CEIT beindításához szükséges gazdasági elemzésekben, mind a városfejlesztésben hangsúlyos a térinformatika szerepe. A megnyitó ünnepségen a HUNAGI-t, s ezen keresztül a magyar térinformatikai közösséget a Térinformatika szerkesztősége képviselte. A meghívót Schwechat város polgármestere, Hannes Fazekas úr küldte a Magyar Térinformatikai Társaság részére.
A CEIT megnyitásának időzítése valamint a célkitűzések arra engednek következtetni, hogy az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában jelentős támogatások elnyerésére pályáznak, melyet okosan a helyi igények fokozott figyelembevételével kívánnak felhasználni.

Bővebb információ a Térinformatika legközelebbi (2006/6. számában olvasható.)
Az e-SChwechat honlapja: www.eschwechat.at
A regionális központ honlapja: www.ceit.at
Forrás: Dr.Szabó Szilárd és Kiss Eszter, Térinformatika Szerkesztőség

2006-09-29

Az UNGIWG képviselőjének látogatása magyar ENSZ tisztségviselőknél

Lantos Evelin a MAgyar Nemzeti FAO Bizottság főtitkára, Jelle U. Hielkema, a UNGIWG képviselője és Kovács Mariann az FVM Nemzetközi és EU kapcsolatok részlegének főosztályvezető-helyettese Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Hielkema urat 2006. szeptember 29-én fogadta az FVM Nemzetközi és EU kapcsolatok főosztályvezető-helyettese és a FAO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára

A találkozó célja hazánknak az ENSZ téradat-infrastruktúra kezdeményezéshez való csatlakozását megtárgyaló előző napi tárcaközi találkozó eredményének ismertetése volt, de szóba kerültek a magyar szakemberek és a megalakult UNSDI HUCO egyfajta jövőbeni lehetséges regionális szerepvállalása is.


Gresiczki Péter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára és Jelle U. Hielkema az UNGIWG képviselője Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára fogadta az ENSZ téradat-infrastruktúra kezdeményezés FAO szakértőjét

A megbeszélésen szóba kerültek azok a magyar törekvések, amelyek a fejlett technológiák így a térinformatika eszközeinek a korábbiaknál nagyobb mértékű beépítését célozzák az UNESCO tevékenységi főirányaiban.

Az UNSDI kezdeményezés elképzelés lényege, a GeoNetwork mint eszköz és az ENSZ téradat-infrastruktúra megvalósítás kitűnő alapdokumentuma az ENSZ térinformatikai munkabizottság honlapján található.

Megalakult az ENSZ Téradat-infrastruktúra magyarországi koordinációs irodája


Magyarország csatlakozása az ENSZ téradat- infra-struktúra kezdemé-nyezéshez

Az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportja (http://www.ungiwg.org/ ) a FAO társelnöksége alatt az ENSZ téradat-infrastruktúra hálózat (UNSDI) kialakításáról határozott. Első körben hat ország (Hollandia, Cseh Köztársaság, Magyarország, India, Brazilia és Nigéria) pilot jellegű bekapcsolódására van mód. Az egyes országokban kialakítandók az UNSDI nemzeti koordinációs irodák, amelyek az UNGIWG-vel tartják a kapcsolatot.

Hollandiában és a Cseh Köztársaságban 7-7 intézmény elhatározásából már létrejöttek a nemzeti szintű koordinációs irodák (2006 március 7-én a UNSDI-NLCO, illetve május 18-án a UNSDI-CRCO ).
Magyarországon a FAO, FÖMI és HUNAGI szervezésében 16 elsődleges adatszolgáltató illetve felhasználó részvételével szeptember 28-án sikeresen lezajlott a UNSDI HUCO alakuló ülése. A meghívott résztvevők egyetértettek Magyarországnak az UNSDI kezdeményezéshez való csatlakozásával, valamint a FÖMI és HUNAGI közös azon előterjesztésével, hogy a koordinációs iroda működtetését a HUNAGI főtitkára biztosítsa , aki e megbízatást vállalja. Többségük kinyílvánította azt a szándékát, hogy a koordinációs testületnek tagja legyen és megnevezve testületi szintű és operatív kapcsolattartóját is.
A megjelentek az UNSDI HUCO koordinációs iroda szakmai támogatására vonatkozó hivatalos nyilatkozataikat október 6-ig megküldik a HUNAGI számára. A csatlakozás és a vállalt koordinatív szerepkör a HUNAGI számára közhasznúságának további erősödését jelenti egy nagyon erős multidiszciplináris szakmai támogatottság közepette.
Bővebb információ (az értekezlet képei és az előadások nyitóoldalai) a www.hunagi.hu Photo Collection.... Events..... 2006
A szeptember 28-i találkozó emlékeztetője hamarosan a http://hunagi.blogspot.com hírnapló októberi bejegyzésében található.

2006-09-27

Új vezetők az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály két szakrészlege élén

Dr. Nagy Olga osztályvezető Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Dr. Nagy Olga a Földvédelmi és Földhasználati Osztály új vezetője

Dr. Nagy Olga és ügyosztálya többek között a földvédelemmel, földminősítéssel, földhasználattal, termőföldek hasznosításával, földbirtok-rendezési munkák országos előkészítésével a részarány-földkiadási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati és más döntéselőkészítési feladatok ellátásával foglalkozik.

Tóth Sándor főosztályvezető-helyettes Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Tóth Sándor az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály új főosztályvezető-helyettese, a Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Osztály vezetője.

Tóth Sándor szakmai pályájának legjelentősebb eddigi állomásai a Nemzeti Kataszteri Program minisztériumi közvetlen szakmai felügyelete, a Térképellátási Koordinációs Bizottság elnöki teendőinek ellátása és az Országos Térinformatikai Konferencia szervező bizottságában az FVM FTF képviselete voltak.

A főosztály, - ezen belül a két érintett ügyosztály feladatait is - a http://www.fvm.hu/ honlap Minisztérium menűpont SZMSZ dokumentum 60-63. oldala sorolja fel.

eContentplus hírlevél a pozsonyi konferenciáról és a HUNAGI meghívása közreműködésre

TRENDS AND VISIONS IN EDUCATIONAL CONTENT
Documents of the successful Bratislava eContentplus conference are online now!

Mai postánkból:
-----------1. levél------------
"The 3rd event of the Central European platform Preparing for eContentplus brought together speakers, panelists and participants from eight European countries.
Productive were the discussions amongst representatives from all sectors, industry, public administration, associations and press. The broad area of development, distribution and use of educational content was represented by enthusiastic professionals and such were the presentations and discussions. The effect was a conference rich of content and with a lot of learning for the different national and sectoral groups. Once more the conference was a good location to meet people and develop projects.
See the details - documentation, pictures and the relevant presentation - on the website http://www.econtentplus.net/index.phtml?viewId=60&relId=9
Sincerely,
Preparing for eContentplus
project management
a-1020 vienna, karmeliterplatz 1/15
p: +43.1.212 85 22.14; f: +43.1.212 85 22.9
info@econtentplus.net; http://www.econtentplus.net/
Preparing for eContentplus is a joint initiative of Austria, Czech Republic, Hungary and Slovakia focusing on cooperation in the field of digital content."

-----2.levél----------
From: eContentplus net
Date: 09/27/06 14:58:32
To: hunagi@hunagi.hu
Subject: event calendar on www.econtentplus.net

dear partners and supporters,
as we presented you at the event Bratislava we have a new feature on our econtentplus.net website - the event calendar. http://www.econtentplus.net/index.phtml?viewId=71
now we would like to invite you as our partners and supporters, to post your events regarding digital content in central europe on our site. " ........
best regards,

simone burian
Preparing for eContentplus
project management
a-1020 vienna, karmeliterplatz 1/15
p: +43.1.212 85 22.14; f: +43.1.212 85 22.9
info@econtentplus.net; http://www.econtentplus.net/

2006-09-26

A Föld jövője kérdéseit megvitató fórum TV adásba kerül

A vitafórumot a Magyar Telekom jóvoltából interneten is közvetítették, miközben a témáról a hálón is lehetett vitázni. A képen Láng István akadémikus akinek szívügye a klimapolitikai stratégia kialakítása. HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Több TV csatorna illeszti programjába a vitafórumról szerkesztett és további háttér- anyagokkal kiegészített anyagot

A szeptember 22-i Kutatók éjszakája címmel megrendezett Mindentudás Egyeteme produkció projektvezetője és szervezője Sepsi Enikő
visszajelzése szerint a HUNAGI által továbbított NASA videót megkisérlik felhasználni a Fenntartható fejődés, globális klimatikus változás témakörben rendezett vitafórumról készülő és október folyamán több TV csatorna által sugárzott szerkesztett anyagban. A NASA és a HUNAGI kibontakozó együttműködésése a globális változás GCMD információs rendszere magyar változatának kialakítását tűzi ki célul. A NASA-val való előzetes megbeszélések jelenlegi fázisát követően kimunkált projekttervet a legilletékesebb hazai intézményekkel és személyiségekkel, így Láng István akadémikus urral is egyeztetni kívánjuk. HUNAGI részéről a technikai kialakításban Pusztai Viktor, az EOGEO Magyarország Alapítvány elnöke vállalt szerepet. A HUNAGI tagintézményei részéről további önkéntesek bekapcsolódására is lehetőség nyílik.

2006-09-21

HUNAGI készül az ENSZ Téradat-infrastruktúra pilot megnyitó ülésére

A HUNAGI kapcsolatrendszerét illusztráló kiadványok Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Az ENSZ téradat- infrastruktúra kezdeményezés és Magyarország
A FAO MNB által jóváhagyott FÖMI-HUNAGI előterjesztés és forgatókönyv figyelembevételével készülnek a meghívásos értekezlet résztvevői, közöttük a HUNAGI is az ENSZ téradat-infrastruktúra (UNSDI) magyarországi koordinációs iroda létrehozásáról döntő testületi ülésre. A FAO részvételével sorrakerülő nyitóértekezlet FVM által felkért házigazdája a FÖMI lesz.
Elsőként az ENSZ GeoNetwork és UNSDI kezdeményezéseket valamint a fejlett adatintegráció alkalmazásorientált megközelítését, a heterogén űrküldetések adatainak hozzáférhetősége c. ESA projektet az ENSZ térinformatikai munkacsoportja társelnökségét biztosító FAO képviselő, Jelle U. Hielkema úr ismerteti. Ezt követően a meghívott hazai elsődleges adatszolgáltatók képviselői mutatják be intézményeiket/szervezeteiket a következők szerint:
Szervezetük általános ismertetése
A téradat infrastruktúra jelentősége szervezetük látószögéből
Jogszabály által előírt felelőségük az EU INSPIRE I-III adatkörök terén
Részvételük a hazai téradat-infrastruktúra fejlesztésben (visszatekintéssel)
Tevékenységük a térinformatikai fejlesztések, szolgáltatások és alkalmazások terén
Európai és világszintű szakmai kapcsolataik a térinformatika terén
Szakmai kapcsolataik bármely ENSZ szakosított intézménnyel
Projektszintű nemzetközi (ideértve a határközi) együttműködéseik
Összegzés: várakozásaik, támogatási készségük és a egy ágazatközi koordinációs testületben való részvételi szándék kinyilvánítása
Az ismertetéseket követően az UNSDI HUCO létrehozására vonatkozó előterjesztést a FÖMI főigazgatója, dr. Mihály Szabolcs ismerteti, amelyet a résztvevők megvitatnak majd döntést hoznak. Az ülésen a HUNAGI-t Sikolya Zsolt elnök képviseli, de az előterjesztési javaslat további szerepet is szán a téradat-infrastruktúra fejlesztés előmozdításában mindíg is aktív interdiszciplináris ernyőszervezetnek. Magyarország a harmadik a világ öt országa közül, ahol a nemzeti UNSDI koordinációs szerv már a pilot szakaszban létrejöhet. A nyilt meghírdetés 2007-ben várható egy márciusi globális nyitóértekezlettel. Egyedül a FAO-nak 179 tagország és az Európai Unió a tagja. A szeptember 28-i meghívásos értekezlet sikere jótékony hatással lehet a FAO egyik regionális központjának Budapestre költözésével kapcsolatos őszi megállapodás-aláírás előkészítésére is.
2006-09-20

Október elejére tervezik Európa első poláris pályán keringő operatív meteorológiai műholdjának felbocsátását

A MetOp Európa első üzemszerűen működő, poláris pályán keringő meteorológiai műholdja várhatóan október 7-én kerül felbocsátásra.
A meteorológiai szolgálatok nagy reményt fűznek a rendszer működésbe állásához, melynek a gazdasági élet szereplői de a nagyközönség is egyaránt haszonélvezői lesznek. A szolgálatok vezetői meghívást kaptak az Európai Űrügynökség darmstadti űrműveleti központjába, hogy onnan kövessék nyomon a bajkonuri felbocsátás feszült pillanatait. Forrás: Dr. Dunkel Zoltán úr, az OMSZ elnöke. Bővebb információ: itt

Millenáris Park Szeptember 22: Rendezvény a fenntartható fejlődésről

A rendezvény színhelye Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Fenntartható-e a mai civilizáció? Fikciók és félelmek a tudomány optikáján keresztül. Fókuszban a globális klimatikus változás, a fenntartható fejlődés és a túlfogyasztás.
2006. szeptember 22, Millenáris Park. A rendezvényt a Mindentudás Egyeteme szervezi. Program: itt
Az esemény részleteiről Sallai László ME igazgató, Fábri György ME tudományos igazgató, Sepsi Enikő ME nemzetközi menedzsere és a Kutatók éjszakája program vezetője, valamint Nagy Nóra médiaszakértő még szeptember legelején tartott előkészítő megbeszélésen számoltak be.
Láng István akadémikus úr kifejtett várakozása az volt, hogy a hallgató tájékozódjon, gondolkodjon és cselekedjen, többek között a klimapolitikai stratégia kontextusában. A HUNAGI képviselője hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy szükséges lenne a kihívást jelentő feladatok megoldásában felhasználható legújabb, hatékony eszközökről is említést tenni: így a térinformatikai, műholdas helymeghatározási és földmegfigyelési/távérzékelési technológiák együttes, integrált alkalmazásáról.
A Kutatók éjszakája program fővédnöke Csányi Vilmos. Kiemelt előadói Láng István akadémikus, Persányi Miklós KvVM miniszter, Gyulai Iván a társadalmi civilek részéről, míg az üzleti szféra oldaláról Szomolányi Katalin (Magyar Telekom). A vitát Juhász Árpád, a TV tapasztalt műsorvezetője moderálja. A rendezvényhez a HUNAGI egy a múltheti CEOS ülésen a NASA Goddard űrrepülési központtól erre a rendezvényre kért, a Föld jég és hó által fedett területeinek időszakos változásait és drámai csökkenését bemutató friss video-anyaggal járul hozzá, melynek DVD-jét szeptember 19-én juttatta el a szervezőkhöz, míg egy digitális másolati példányt a FÖMI Távérzékelési Központ kapott.

2006-09-18

Magyar partnert keresnek Olaszországból eContentplus pályázathoz

Térinformatika terén megfelelő magyar partnert keresnek eContentplus
pályázathoz.
Az érdeklődők - összekötőik elérési adatait megadva - vegyék fel a kapcsolatot a HUNAGI-val (hunagi@hunagi.hu Tárgy: olasz vonal), hogy a jelentkezőket kiajánlhassuk az olasz partnerkeresőnek.
Háttérinformáció:
itt
Társszervezetünk, a MATISZ mai levele:
"Tisztelt Remetey-Fülöpp úr!
Olasz NCP-s kollágámtól kaptam a csatolt fájlt, földrajzi témában keres pályázó partnereket az eContentplus program keretében.
Kérem, amennyiben lehetséges a megfelelő magyar partnereknek továbbítani szíveskedjen.
Köszönettel: Sáfár Bea
NCP projekt menedzser
Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
Tel.: (+36 1)213-5089
Fax:: (36 1) 375-9722"

Szakmai Nap az Intergraph fejlesztési stratégiájáról - esetbemutatásokkal

Az Intergraph fejlesztési stratégiája és esettanulmányok - szakmai nap a graphIT szervezésében

Perspektíva 2006 címmel tagszervezetünk a graphIT Kft. térinformatikai szakmai napot szervez október 12-én. A hagyományos éves szakmai rendezvényen a cég áttekintést ad az aktuális újdonságokból az ügyfelek, partnerek, az oktatási intézmények és a szaksajtó részére.
A rendezvény kiemelt témái:
-Mérnökirodai alkalmazások
-Terepi adatgyűjtés, mobil megoldások
-Szociológiai elemzések támogatása
-Önkormányzati, városüzemeltetési megoldások -Régészeti térinformatika -Államigazgatási döntéstámogatás
Bővebb információ: itt "

A térinformatikai képzés gyakorlata és igényei Európában

Térinformatikai képzés - a követett gyakorlat és az igények egy új európai dimenzióban - Konferencia Genovában 2006. október 2-3.

Mint ismeretes, az EUROGI és GSDI mellett a HUNAGI közel 10 éve a mintegy 100 európai, a térinformatikában érdekelt szervezetcsoport, a GISIG rendes tagja. A GISIG az egyik legeredményesebben működő konzorciumi tag és pályázati ajánlatkészítő a térinformatika területén az Európai Unióban. Számos magyarországi intézménnyel (FÖMI, HUNAGI, Nyugat Magyarországi Egyetem, BME) működtek eddig is közre projektekben: Panel-GIS, ABDS, Nature-GIS és mások. A szervezet egyik alregionális központja Magyarországon van (Lévai Pál, FÖMI).

Mai postánkban találtuk figyelemfelhívásukat:

"Dear Members,
we invite you to attend the Workshop

"GI training: experience and needs in the new European dimension"
Genova, 2nd - 3rd October 2006
AMGA Congress Centre

organised in the framework of GI-INDEED project (Geo-Information in the Implementation of Net-based Distance Education for Environmental Decision-making)
www.gisig.it/gi-indeed .

We would like to inform you that the participation in the Workshop is free but, for organisational reasons, the registration is requested. The registration can be done on-line at the address
www.gisig.it/gi-indeed entering the Workshop session.

For further details about the Workshop, the programme and the GI-INDEED project you should consult the attached leafle or contact the GI-INDEED Secretariat at the addresses
gisig@gisig.it or info@iccops.it

Looking forward to meeting all of you in Genova in October

Kind Regards

GISIG Staff - GI-INDEED Technical Secretariat"

2006-09-15

A műholdas távérzékelés információs rendszerei és szolgáltatások CEOS munkacsoport (WGISS) ülése

Az ülés résztvevői (űrügynökségek, alvállalkozók, GEO Titkárság, GSDI ). Kép: HUNAGI fotógyűjtemény
Participants representing the member space agencies, contractors, GEO Secretariat and GSDI Association. Image: HUNAGI Visuals Resource, 2006
Szeptember 14-15-én a marylandi Annapolisban tartott CEOS WGISS plenáris ülésen a GEO feladatokhoz való lehetséges hozzájá-rulásokról döntöttek.
A téradat-infrastruktúrával összefüggő egyes GEO feladatokban a GSDI és WGISS közös hozzájárulására javaslat készít a GSDI vezetőség magyar tagja. Egyébként a GEO 2007-2009 évi munkatervének legfrissebb változatát a GSDI/HUNAGI képviselője megkapta Osamu Ochiaitól, a GEO Titkárság képviselőjétől, így az az UNSDI és az elsődleges adatszolgáltatók budapesti értekezletén szeptember 28-án bemutatható lesz.

2006-09-14

NASA műhely a földmegfigyelésről

A NASA Földmegfigyelési rendszer adat és információs rendszere állt az ankét homlokterében. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Előadássorozat, kérdések és válaszok a NASA földtudományi adatrendsze-reiről


A lebonyolított program témakörei a következők voltak:
Mérések megtervezése Előadó: Erich Stocker NASA központ
NASA stratégia a földtudományi adatok feltárásának, hozzáférésének és használatának elősegítésére Frank Lindsay
A földtudományi technológiák programjának áttekintése Steve Smith
Az EOSDIS rendeszer elemeinek kifejlődése Ken McDonald NASA GSFC
Aföldtudományi adatrendszerek kormányközi munkacsoportja Kathy Fontaine, Richard Ullman és Robert Wolfe
Lola Olsen (NASA) jóvoltából a HUNAGI lehetőséget kap honlapján a globális klimatikus változással kapcsolatos NASA GCMD földtudományi directory magyar nyelvű változatának kialakítására. Az angolon felül eddig japán és thai nyelven készült változat, a magyar lenne a negyedik de a nyelvi sokféleség jegyében a GSDI tagországai is csatlakozhatnának.
A NASA előadás-sorozat keretében bemutatott videó 5 CD másolatának egyikét sikerült megkapni a Mindentudás Egyeteme és partnerei szervezésében megrendezésre kerülő szeptember 21-i, TV adásba kerülő "Kutatók éjszakája" programhoz. A 12 perces NASA anyag Földünk jégtakarójának meghökkentően gyors fogyását mutatja be.

2006-09-12

Magyar űrkutatási kiadvány a WGISS-22 találkozóján

The meeting was opened by Dr. Bryant Cramer, Acting Director of NASA's Earth Science Division. Image: HUNAGI Visuals Resource, 2006
Egy héttel a megjelenése után a magyar űrkutatási tevékenység 2004-2005 c. legfrissebb MÜI kiadvány az ESA, NASA GSFC, NOAA, USGS EROS és a GEO titkárság földmeg-figyelési szakértőinek kezében.

A NASA Földtudományi részlege vezetője nyitotta meg a CEOS Földmegfigyelési rendszerek és szolgáltatások albizottsága 22. ülését Annapolisban tegnap. A MÜI jóvoltából a mai napon a vendéglátó ország kormányzati intézményei számára kiosztásra kerülhetett a MÜI múlt héten nyomdából kikerült angolnyelvű kiadványa, amely első fejezetében a földtudományi eredményeket mutatja be az ismert hazai műhelyek (BME SRG, MTA GGKI, ELTE, FÖMI KGO, FÖMI TK, OMSZ ) 2004-2005. évi tevékenysége tükrében.
Példányt kaptak:

Ivan Petiteville, a CEOS WGISS vezetője (ESA)
Bruce R. Barkstrom (NOAA)
Lyndon Oleson (USGS EDC)
Kathy Fontaine (NASA GSFC)
Ken McDonald (NASA ESDIS)
A CEOS WGISS-22 találkozó többi résztvevő intézménye (ENSZ, Kínai Tudományos Akadémia, japán és kanadai űrügynökség együttműködő egyetemek és alvállalkozók) számára a kiadvány várhatóan postai úton juthat el. Az ülésen a Globális téradat-infrastruktúra szervezetet a GSDI vezetőség magyar tagja képviseli.

Az ötnapos értekezlet első három munkanapját a műszaki munka- és feladatcsoportok beszámolói és vitái töltik ki, míg a negyedik napot a GEO munkatervi feladataiban való közreműködésnek szentelik. A zárónapon kerül sor a partnerszervezetek ismertetéseire és a találkozó következtetéseinek megvonására.

2006-09-07

Megtört a jég: negyedik kísérletre NCA pályázatot nyert a HUNAGI!


Működési költségeinek részbeni fedezésére biztosít lehetőséget a Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott 2006. évi "működési" pályázat minapi pozitív elbírálása.

Eddig HUNAGI négyszer készített NCA pályázatot vagy az Európai szervezeti tagsági díj költségtérítésére, vagy a működési költségek lehetőség szerinti támogatására. Ez az első eset, hogy a pályázatot támogatandónak ítélték és a kért 2,100,000 Ft összegből 500,000 forint támogatást hagytak jóvá. A szerződéskötés várhatóan az utolsó negyedévre esik, a kifizetések jövő év közepéig is elhúzódhatnak. Kritikus az 1,800,000 forintnyi éves EUROGI tagdíj előteremtése, hiszen az erre a célra az illetékes EU kapcsolatok támogatását hivatott NCA grémiumhoz beadott egy-egy pályázati kérelmünket 2006-ban mindkétszer elutasították.

Bővebbet az NCA-ról és kollégiumairól: www.nca.hu

HUNAGI/GSDI részvételével kerül sor a WGISS 22. ülésére - CEOS WGISS-22 Meeting participated by HUNAGI/GSDI

Annapolis Kép: (c) RandMcNally

NASA GSFC hosts the 22nd Meeting of the Working Group on Information Systems and Services of the Committee on Earth Observation in Annapolis, between 11-15 September, 2006

Az ülésen kiosztásra kerül a Magyar Űrkutatási Iroda 2004-2005 évi angol nyelvű nemzeti jelentése a magyarországi űrtevékenységről. Ezen felül a GEO következő évekre vonatkozó munkatervében szereplő feladatok közül olyan kiválasztása is kitűzött cél, melynek végrehajtásában a GSDI és CEOS WGISS együttes feladatvállalásra vállalkozik. Az erre vonatkozó javaslatot a megbízott összekötő, a HUNAGI képviselője teheti meg és azt a GSDI vezetősége a GSDI9 konferencia alatt vitatja meg.
A téradat-infrastruktúra és a földmegfigyeléssel összefüggő információs rendszerek és szolgáltatások egy sor alkalmazási területen egymásra épülve biztosítanak szinergikus hasznot.
A kiküldetés eredményeire visszatérünk.

GSDI9 konferencia és kísérő rendezvényei

Santiago de Chile Kép: Chile Budapesti Nagykövetsége

A Téradat Infrastruktúra Világszervezet és a fogadó intézmény közös közleménye

A rendezvényen a HUNAGI főtitkára az EUROGI főtitkárával közösen készített előadást tart, és résztvesz a GSDI vezetőségi ülésein. Amennyiben más résztvevő is lesz, kérjük erről a hunagi@hunagi.hu címen a titkárságot értesíteni szíveskedjenek.
Mai postánkból:
"Dear Colleagues,
The Global Spatial Data Infrastructure Association is pleased to invite you to attend our 9th international conference in Santiago, Chile. The primary sessions will occur Monday through Friday November 6-10, 2006. Continuing with our organizational goal of fostering spatial data infrastructure developments in support of important worldwide needs, the theme of GSDI-9 is Spatial Information: Tool for Reducing Poverty.
The conference is being held within the beautiful Historical and Military Museum in the heart of the city of Santiago, Chile. The program promises to be the most exciting and best yet. All plenary sessions as well as the six parallel tracks of technical sessions will offer simultaneous translation in Spanish and English. Numerous free workshops are incorporated within the conference program.
Now is the time to register. The conference registration rates go up after September 30. In planning your flights some of you may need to consider other events being planned around the GSDI 9 Conference (see below).
For further information, see http://www.gsdi9.cl /
Email inquiries: info@gsdi9.cl
The Schedule Overview is found at http://www.gsdi9.cl/english/08_Act_Tec_Sess_Sched.htm and tabs across the top take you to the detailed Technical Program and the free Workshops.
We look forward to enjoying your company and benefiting from your insights. Please come!
Professor Harlan J. Onsrud
President, Global Spatial Data Infrastructure Association
Luis A. Alegria M.
Organizing Committee President, GSDI-9 Conference and
Director, Military Geographic Institute of Chile (IGM)
++++++++++++++++++++
For your information, groups scheduling other events or meetings in conjunction with GSDI 9 include:
October 30 - November 3, Monday – Friday
PC-IDEA - UN Permanent Committee for the Infrastructure of Geospatial Data of the Americas Workshop on SDIs Serving the Needs of Latin America
(involves 20 participant grants covering lodging & food for CP-IDEA-member countries)
November 2-4, Thursday-Saturday
UNGIWG - United Nations Geographic Information Working Group, 7th Meeting http://www.ungiwg.org/
(involves more than 30 UN funds, programs and specialized agencies)
November 4, Saturday
ICA - International Cartographic Association: Standards Group Meeting
(involves representatives from 7 countries)
November 5, Sunday
PCIDEA - UN Permanent Committee for the Infrastructure of Geospatial Data of the Americas, 6th Meeting
http://www.cpidea.org
(involves representatives from 24 countries)
November 6, Monday (closed meeting)
FRAME - Knowledge Sharing for the Natural Resources Community (U.S. AID)
http://www.frameweb.org/ev_en.php
(involves 20 to 40 people attending specifically for this meeting)
November 11, Saturday
ISCGM - International Steering Committee for Global Mapping, 13th Meeting
http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi
(active representation from approximately 35 countries and contacts in many more)
(date to be confirmed)
GLCN - Global Land Cover Network Meeting
http://www.glcn-lccs.org/
(United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and the United Nations Environmental Programme (UNEP))
November 12-16, Sunday to Tuesday
PAIGH (or IPGH in Spanish) - Pan-American Institute for Geography and History, 39th Meeting of the Directing Council
http://www.ipgh.org/english/
(involves 21 South, Central and North American countries plus 4 observing countries)
--
****************************
If a friend or colleague would like to sign up for the GSDI News List,
direct them to http://www.gsdi.org/
To unsubscribe/change profile:
http://www.mailermailer.com/x?u=31730856q-ade366ef
To subscribe:
http://www.gsdi.org/newslist/gsdisubscribe.asp
Our address:
c/o Onsrud 5711 Boardman Hall, Univ. of Maine Orono, Maine 04473"

MÁFI-HUNAGI találkozó

Dr.Brezsnyánszy Károly főigazgató, térinformatikus szakértőivel Dr. Turczy Gáborral és Orosz Lászlóval. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
A térinformatika elősegíti a diszciplínák közötti együttműködést.

Kötetlen eszmecserére került sor a mai napon a Magyar Állami Földtani Intézet kapcsolatáról és a HUNAGI, az ENSZ téradat-infrastruktúra kezdeményezéshez való hazai csatlakozásról a MÁFI patinás székházában.
A MÁFI kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A HUNAGI közössége számára a releváns tematikus naplónkban ismertetni fogja az EuroGeoSurvey szervezetet és az abban játszott magyar szerepet.

Bővebbet hamarosan.

2006-09-06

Geomatikai Továbbképző Szeminárium októberben

GGKI épülete Sopronban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2004

Geomatikai Továbbképző Szeminárium Sopronban
2006 okt. 26-27


Jelentkezés: geomatika@ggki.hu

MTA GGKI 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.


A GGKI felhívása: "1. K Ö R L E V É L

az MTESZ MFTTT Soproni Városi Szervezete,
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet és
a Soproni Tudós Társaság
geomatika továbbképző szemináriumot szervez

A szeminárium, amelynek immár hagyományos célja a geomatika, azaz a korszerű földtudományi célú adatgyűjtési, adatfeldolgozási és a kapcsolódó felhasználói rendszerek elméleti és gyakorlati vonatkozásainak ismertetése, elsősorban felkért hazai szakértők előadásaira épül. Az előadások a geodézia, műszertechnika, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika, geomatematika, nehézségi erőtér modellezése, kozmikus geodézia, GPS, geodinamika tárgyköreinek aktuális kérdéseit tárgyalják.
A meghívott előadók mellett lehetőséget biztosítunk a témakörökhöz kapcsolódó további elméleti és gyakorlati problémákat elemző előadások megtartására.
A szeminárium ideje alatt mód nyílik szakmai kiállítás lebonyolítására is, amelynek keretében a vállalatok bemutathatják legújabb termékeiket (GPS, Mérőállomás, GIS, LIS alkalmazások, stb.).
A szeminárium időpontja: 2006. október 26-27. (csütörtök-péntek),
helye: MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet,
részvételi díja: 16 000 Ft + ÁFA,
8 000 Ft + ÁFA PhD hallgatóknak (50%)
amely tartalmazza:
- Geomatikai Közlemények IX. (2006) és
X. (2007, szemináriumi kiadvány) köteteit,
- egy baráti vacsorát és egy ebédet,
- a szünetekben kávét és üdítőt.

A kiállítani szándékozóktól további 25 000 Ft + ÁFA hozzájárulást kérünk.
A részvételi, előadási illetve kiállítási szándékot a mellékelt jelentkezési lapon, vagy azonos tartalmú üzenetben legkésőbb 2006 szeptember 15.-ig kérjük hagyományos vagy elektronikus levélben megküldeni (
geomatika@ggki.hu). Ugyanitt szállásfoglalással kapcsolatos és egyéb információk is kérhetők.

A rendezvény szervezői: Závoti József
zavoti@ggki.hu
Papp Gábor papp@ggki.hu
Bányai László banyai@ggki.hu"

UNSDI Hungarian pilot proposal approved by the FAO National Committee

Ülésezik a FAO Magyar Nemzeti Bizottság Dr. Vajda László főcsoportfőnök és Kovács Mariann főosztályvezető-helyettes vezetésével. A kép jobbszélén hazánk állandó FAO képviselője Kálmán Zoltán úr. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

A FAO Magyar Nemzeti Bizottsága jóváhagyta az ENSZ Téradat infra-struktúra kezdeménye-zéshez való csatlakozás előkészítésére vonatkozó FÖMI/HUNAGI előterjesztést, melyet az FVM FTF-fel egyeztetve a FÖMI főigazgatója ismertetett

Terv szerint az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezés (UNSDI) hazai koordinációs testületét (HUCO) - holland és cseh példa nyomán - szeptember végén alakítják meg az elsődleges adatszolgáltatók. A FAO és a Világ Élelmezési Program társelnökletével az ENSZ térinformatikai munkacsoportja irányítja a programot, amely mintegy 30 szakosított ENSZ intézmény igényeit is figyelembe veszi. A GeoNetwork hálózatot és az UNSDI nemzeti szintű koordinációs irodáinak elképzelését Jelle Hielkema úr, az ENSZ térinformatikai munkacsoportjának FAO tagja ismerteti. A hálózat kiépítése 2007 első félévében kezdődik. Egyedül a FAO-nak 179 ország a tagja, de tagja az Európai Unió is. Magyarország a harmadik kedvezményezett, aki a pilot időszakban már bekapcsolódhat a kezdeményezésbe. Pozitív szinergikus hatást jelenthet, hogy a kormány a mai napon magyar oldalról jóváhagyta az FAO Európai Regionális Központ Budapestre költözésének tervét, amelynek egyezményes aláírására hamarosan sor is kerülhet. (Ugyancsak Budapestre költözik a FAO szolgáltatási központja.) A FAO-nak így a római világközponton kívül három régiószintű központja lesz: Bangkokban, Santiago de Chile-ben és Budapesten.

A FAO jelentős szerepet tulajdonít a civil társadalmi szervezetekkel való kormányzati együttműködésnek. Ebben a kontextusban a HUNAGI, - mint non-profit, interdiszciplináris, közhasznú, nem-kormányzati szervezet - az előterjesztésnek megfelelően akár koordinatív szerepkört is kaphat, ha ez találkozik a szeptember 28-i találkozó résztvevőinek egyetértésével. A szeptember 28-i meghívásos találkozó eredményéről a HUNAGI tájékoztatni fogja 113 tagintézményét és a szélesebb szakmai közösséget.

Nézzük, mi számít civil társadalomnak a FAO-nál: " Civil Society refers to all groups outside government such as community groups, non-governmental organizations, labour unions, Indigenous Peoples' organizations, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations and foundations. Civil society expresses the interests of social groups and raises awareness of key issues in order to influence policy and decision-making. In recent decades, Civil Society Organizations (CSOs) have been successful in shaping global policy through advocacy campaigns and mobilization of people and resources. "(a HUNAGI-ra illő kiemelés tőlem - rfg)

2006-09-05

Fénykép, Térkép, Fény-tér-kép konferencia Dobogókőn

Nézzük a részleteket fentről. Illusztráció: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Fény-Tér-Kép: a távérzékelésben, képfeldolgozásban, a digitális fotogrammetriában és a térinformatikában érdekeltek hagyományos őszi hegyi találkozója

Volt tagszervezeti képviselőnk, Kákonyi Gábor (Bekes Kft) hozzájárulásával adjuk közre hozzánk érkezett levelének tartalmát, amely egy nemes céllal indult és lassan hagyománnyá váló őszi rendezvényre hívja fel a figyelmet :
"2003 óta immáron a negyedik alkalommal rendezzük meg a légi és űrfelvételek feldolgozásában érdekeltek magyarországi konferenciáját Dobogókőn, (40 km-re Budapesttől északnyugatra a Pilis hegységben) a Manréza hotel és konferenciaközpontban.
(
www.manreza.hu) A konferenciára mindenkit várunk, aki érdekelt a távérzékelésben, a képfeldolgozásban, a digitális fotogrammetriában és a térinformatikában. Ez a konferencia alapvetően idén is másfajta szeretne lenni, mint a szokásos hazai térinformatikai konferenciák. Egy-egy, a hallgatóság számára izgalmasabb témánál lesz idő kérdezni, vitatkozni, párbeszédet folytatni az előadóval. Szeretnénk, ha izgalmas szakmai vita alakulna ki az egyes előadások kapcsán, amiből mind az előadó, mind a hallgatóság tanulhat. Célunk, hogy egyfajta pillanatképet kapjanak arról a résztvevők, hogy mi változott az elmúlt egy évben a távérzékelés, a képfeldolgozás, és a digitális fotogrammetria területén Magyarországon. A kiválasztott előadóknak eleve jóval hosszabb időt adunk, (30-60 percet), mint amennyit más konferenciákon kaptak.

A konferencia elvi alapállása a kerekasztal, ahol minden résztvevő egyenrangú. Elsősorban azokra a térinformatikai alkalmazásokra koncentrál a konferencia, ahol a feldolgozandó adat légifelvétel vagy űrfelvétel.

Előadókat hívunk az egyetemekről, kutatóintézetekből a közigazgatásból és a magánszférából , hogy beszámoljanak a náluk folyó munkákról. Fontos cél, hogy mindenki szót kapjon, (Budapest, Debrecen, Gödöllő, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Sopron, Szolnok, Tanakajd, Tata, Vácrátót, Velence) aki képfeldolgozással foglalkozik és van mondanivalója a többiek számára.

A tervek szerint a konferencia csütörtökön 10 órakor kezdődik, s pénteken 14.00 óra körül fejeződik be. A Manréza hotel a szállásért (egy éjszaka, kétágyas elhelyezésben) és az étkezésért, (ebéd, vacsora, reggeli, ebéd, plusz a kávészüneti frissítők és sütemény) együttesen 17 ezer 550 Ft-ot számláz a résztvevőknek, (ha valaki egyágyas elhelyezést kér, akkor 20 550 Ft) .

Természetesen mód van arra, hogy valaki csak a konferenciára jön, s ha nem kér szállást, és nem kér étkezést, akkor számára a konferencia ingyenes.

Nemsokára újra jelentkezünk a részletes programmal. Addig is várjuk a visszajelzéseket, hogy honnan és hányan jönnek majd a konferenciára. Azt reméljük, hogy sokan eljönnek, eljöttök, s egy kellemes és hasznos másfél napot töltünk együtt."

További felvilágosítás:
kakonyi@bekes.hu

2006-09-02

MTA JKB pályázat "A világ 2036-ban" címmel

Öt jövőkutatási megközelítés Kép: (c) Technology Futures Inc.

A világ 2036-ban

"A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Jövõkutatási Bizottsága (JKB) pályázatot hirdet "A világ 2036-ban" címmel abból az alkalomból, hogy a Jövõkutatási Bizottság 30 évvel ezelõtt, 1976-ban jött létre. Bármely magyar, a közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló, illetve doktori tanulmányait végzõ fiatal részt vehet a pályázaton (amennyiben a pályázat határidejéig nem töltötte be a 35. életévét). " szól az escience.hu híre. Bátorítjuk tagszervezeteink munkatársait és diák/hallgatói tagságunkat, hogy vegyék fontolóra indulásukat. A térinformatika, műholdas navigáció, távérzékelés, a beültetett rendszerek, szemüveges megjelenítők, a mobil ICT megoldások kombinatív alkalmazása az élet minden területén jelentős változást képes előidézni, csak bele kell gondolni...megfogalmazni és indulni a pályázaton.
Egyfajta mankó a kiinduláshoz: a 2006.év technológiai trendjei: itt
Határidő: 2006. szeptember 10, tehát rajta, sok sikert!
Bővebb információ: http://2036.jovokutatas.hu/
Készül egy tanulmány az MTA megbízásából: Magyarország 2025-ben címmel.
Bővebbet: http://www.jovokutatas.hu/

2006-09-01

A tudomány népszerűsítése: Kutatók éjszakája szeptember 22-én

Millenáris Park, Jövő Háza Teátrum épülete. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Posted by Picasa Fenntartható-e a mai civilizáció? Fikciók és félelmek a tudomány optikáján keresztül. Fókuszban a globális klimatikus változás, a fenntartható fejlődés és a túlfogyasztás. A szeptember 22-i program előkészítő megbeszélése

A Levegő Munkacsoport meghívására a HUNAGI főtitkára alkalmat kapott a szeptember 22-i programnak a Teátrum épület Hajó termében rendezett előkészítő megbeszélésén való részvételre. A tervezett kétórás, interneten is közvetített, de a későbbiek a TV által is sugárzásra kerülő vitában a tudomány, a kormányzat, a civil szervezetek és az üzleti szféra 20 képviselője vesz majd részt azzal a céllal, hogy minél attraktívabban hívják fel a közvélemény figyelmét a tudomány jelentőségére. A produkciót a Mindentudás Egyeteme, a TEMPUS Közalapítvány, az ELTE, BME és a győri Szent István Egyetem által alkotott konzorcium szervezi. Az esemény részleteiről Sallai László ME igazgató, Fábri György ME tudományos igazgató, Sepsi Enikő ME nemzetközi menedzsere és a Kutatók éjszakája program vezetője, valamint Nagy Nóra médiaszakértő számoltak be. Láng István akadémikus úr várakozása az, hogy a hallgató tájékozódjon, gondolkodjon és cselekedjen, többek között a klimapolitikai stratégia kontextusában.
A HUNAGI képviselője hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy szükséges lenne a kihívást jelentő feladatok megoldásában felhasználható legújabb, hatékony eszközökről is említést tenni: így a térinformatikai, műholdas helymeghatározási és földmegfigyelési/távérzékelési technológiák együttes, integrált alkalmazásáról. Ez is témája volt a minapi aucklandi fenntartható fejlődésről rendezett csúcsnak az Al Gore kezdeményezésére indult Digitális Föld rendezvény sorozatában, a befolyásos energia gondolkodó Amory Lovins aktív közreműködésével. Ugyanebben a kontextusban a GEOSS munkatervében vállalt feladatokról lesz szó a NASA által szervezett jövő heti CEOS WGISS találkozón a marylandi Annapolisban, míg két hét múlva a térinformatikának szentelt bonni találkozónak a politika és tudomány részéről olyan résztvevői lesznek mint Genscher volt külügyminiszter vagy Radermacher, a Római Klub egyik alapítója, a globális Marschall terv egyik kigondolója, végül szeptember 28-án Budapesten arról dönthetnek a téradatok előállításában illetékes hazai intézmények képviselői, hogy az ENSZ nemzetközi téradat infrastruktúra hálózatában Magyarországon alakulhat meg sorrendben a harmadik nemzeti koordinációs iroda . A szervezők figyelmét az operatív felhasználás illusztrálása céljából felvételkészítés lehetőségére hívta fel. Három helyszínt is javasolt: a Magyar Állami Földtani Intézetet, a Földmérési és Távérzékelési Intézetet valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatot.
Meskó Attila az MTA főtitkára reflektált az elmondottakra és egyetértett a távérzékelés bemutatásával a GEOSS középtávú munkatervéhez igazodva. Az ülés végeztével kötetlen beszélgetésekre is mód volt. Meskó akadémikus megemlítette, hogy ha nem is válaszol azokra, de a HUNAGI hírleveleit mindig elolvassa. A Levegő Munkacsoport alelnöke Beliczay Erzsébet és a WWF Magyarország igazgatója Márkus Ferenc a HUNAGI-val való kapcsolattartás hasznosságával értettek egyet, míg Láng István akadémikus nyitott volt a HUNAGI tevékenységének megismerésére és e közösség adta lehetőségeknek a VAHAVA projektet követő új programban való figyelembevételére.
A szeptember 22-i programmal kapcsolatos bővebb információk forráshelyei:
www.mindentudas.hu illetve www.kutatokejszakaja.hu
A Kutatók éjszakája program fővédnöke Csányi Vilmos. Kiemelt előadói Láng István akadémikus, Persányi Miklós KvVM miniszter, Gyulai Iván a társadalmi civilek részéről, míg az üzleti szféra oldaláról Szomolányi Katalin (Magyar Telekom). A vitát Juhász Árpád, a TV tapasztalt műsorvezetője moderálja.