2009-02-28

Még várunk előadás-javaslatokat az MLBKT-HUNAGI konferenciára


Felhívás előadások megtartására

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) és a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) április 15-re szervezi meg a második, térinformatikai rendszerek logisztikai alkalmazását áttekintő egynapos konferenciáját.
Ma még nem látható pontosan, hogy a jelenlegi gazdasági válság hogyan és mennyiben alakítja át a tágabb értelemben vett ellátási láncokat. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy még inkább előtérbe kerülnek a költséghatékonyságot, takarékosságot és az infrastrukturális elemek visszafogottabb használatát lehetővé tevő megoldások, alkalmazások, eljárások. Azt is bizton állíthatjuk, hogy ebben jelentős szerepük lesz a térinformatikai rendszereknek, ide értve a helymeghatározást, a nyomon követést, a biztonságot, a kommunikációt és a beavatkozást.
A konferencián három blokkban szeretnénk áttekinteni ezt a szakmai területet:
• Az ellátási láncokat befolyásoló nemzetközi együttműködési és szabályozási munkálatokat, különös tekintettel az EU stratégiai elképzeléseire.
• Az alkalmazások során megvalósított vagy folyamatban lévő térinformatikai fejlesztések felhasználóknak nyújtott előnyeit.
• Esettanulmányok bemutatásán keresztül egyes rendszerek bevezetéséből és alkalmazásából származó tanulságokat.
A konferencia szerkezetét három egymást követő tematikus előadás-blokk alkotja.
Az első blokkban felkért előadók átfogó, felvezető előadást tartanak.
A második és harmadik blokk előadásait zsűri választja ki a jelen felhívásra beküldött előadás javaslatok közül.
A második blokkban olyan előadásjavaslatokat várunk, amelyek
- megoldást kínálnak az ellátási lánc bármely szereplőjének a költséghatékonyabb működés és a biztonság fokozását biztosító, térinformatikával támogatott irányító pult (dashboard) megoldással, a lánc egyes szereplőihez webes-szolgáltatás alapú információ megjelenítéssel, és /vagy amelyek
- térinformatikai megoldást kínálnak kis- és közepes vállalkozások számára a logisztika, beszerzés és készletezés területén piacra jutásuk megkönnyítése, versenyképességük erősítése érdekében.
A harmadik blokkba várt előadás-javaslatok sikeres, bevált megoldásokat, esettanulmányokat, operatív alkalmazásokat mutassanak be. Az előadás javaslatoknak nem lehet marketing tartalma, továbbá nem emelhet ki tulajdonolt technológiai részleteket és megoldásokat.
Egy cég témacsoportonként maximum két előadás javaslatot küldhet.
A mai napig három feljesztői és egy alkalmazást bemutató előadás javaslat érkezett be a
GS1 Magyarország Zrt,
Földmérési és Távérzékelési Intézet,
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és
Adversum Kft
szakembereitől.
További előadás javaslatokat várunk elsősorban a magánszektorból, hiszen az alkalom kiváló a logisztikai alkalmazási terület képviselőivel való találkozóra. A HUNAGI tagokon és a beérkezetteken mellett - a teljesség igénye nélkül - a következő cégek aktív részvételére számítunk:
Leica Geosystems,
Tekiré, graphIT, Intergraph,
ESRI Magyarország
Autodesk, Varinex, HungaroCAD,
Daten-Kontor,
Teleatlas, NAVTEQ,
Eurosense, Geo-x ,
társszervezetünk az ITS Hungary...
Várjuk a cégek jelentkezését. Az előadás javaslatokat a következő címen fogadja az on-line rendszer:
klikk ide
vagy a címre.
A logisztikai közösség körében - ahonnan a hallgatóságot várjuk - a felhívást együttműködő partnerszervezetünk az MLBKT terjeszti. A konferencia felkért kulcselőadói már vállalták részvételüket. Az előadásjavaslatok meghírdetett beküldési határideje február 25 volt, de még be lehet jelentkezni.

2009-02-27

Térinformatikai Fórum Zólyomban, Szlovákiában


Andrea Majlingova, a zólyomi konferencia szervezője küldött információt a konferenciáról tegnapi levelében:
"Preparing Conference is oriented on presentation of works of internal and external Ph.D. students coming from Czech republic, Slovak republic, Poland and Hungary, who are in their works interested in Geoinformatics theory or its application into particular spheres of social life. The titles of articles as well as the abstracts you can send on down given addresses until March 31th 2009.
The articles will be published in reviewed proceedings. In case of your interest to participate at this Conference, please contact us on these addresses amajling@vsld.tuzvo.sk or smrecek@vsld.tuzvo.sk. Detailed, actualized information about preparing Conference you can get on website of the Slovak Association for Geoinformatics www.sagi.sk.

A konferenciáról bővebb információ szlovák partnerszervezetünk a Slovak Association for Geoinformatics (SAGI) honlapján olvasható: http://www.sagi.sk/Aktivity/2009/FMG/tabid/194/Default.aspx.
Még a tegnapi napon a HUNAGI tagszervezetei, tagintézményei és hallgatói/diák tagjai körlevélben kaptak értesítést a lehetőségről. Visszajelzést kértünk a HUNAGI számára is azoktól, akik a zólyomi konferencián aktívan résztvenni kívánnak.

2009-02-26

Nyílt forráskódú térinformatikai megoldások

Dr. Mihály Szabolcs főigazgató (FÖMI) megnyitja a találkozót. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
CASCADOSS műhelymunka-tanácskozás
Budapesten 2009. február 27-én

A rendezvény részben a 2009. január 27 és 30 között Szegeden, hasonló témában tartott összejövetel eredményeit, a felmerült kérdéseket és válaszokat volt hivatott összefoglalni, - tehát azokhoz szólt, akiknek Szegeden nem volt alkalmuk megismerni a CASCADOSS projektet, annak módszertanát -, részben pedig a Szegeden megfogalmazott gondolatok továbbvitelét tűzte ki céljául, tehát a januári résztvevők és előadók itteni megjelenése is kiemelten fontos volt.
A szervezők minden érdeklődőt örömmel vártak az államigazgatásból, az önkormányzatoktól, for- én nonprofit szférából, felsőoktatási intézményekből, kutatóhelyekről, egyaránt.
A rendezvény helyszíne a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a részvétel előzetes regisztrációhoz volt kötött, melyre még egy emlékeztető figyelemfelhívást is kaptak tagszervezeteinl és tagintézményeink.

2009-02-25

VINGIS elsőként rákerült az eSDINetplus intranet hálózatára

Az EU projektben részt vevő többi 5 hazai térinformatikai szolgáltatás (TeIR, KOMVIR, PIR, MÉTA és INVATER) hamarosan követi a VINGIS példáját. Ehhez szükség van a szolgáltatások felelőseitől a kitöltött értékelési űrlapra, a kísérőszövegre és a szolgáltatást bemutató lehetőleg angol nyelvű prezentációra ppt formában. Erre vonatkozóan a sűrgős felhívás a mai napon kiment az érintettekhez. Projekt honlap: www.esdinetplus.eu
A projektvezetés  köszönettel már vissza is igazolta az eSDI-Netplus magyar műhelyéről szóló, a mai határidőre elküldött javított jelentést.

2009-02-24

Logisztika és térinformatika Előadásokat várunk!


Április közepén másodszor kerül megrendezésre a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság és a HUNAGI közös konferenciája "Térinformatika a logisztikában" címmel.
Az előadásfelhívás a címre kattintva, vagy itt található:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=walV8RZ_2fnjKHjVjXVP_2fYTQ_3d_3d
A Felhívást bővebb részletekkel a HUNAGI Napló egy február elejei bejegyzése tartalmazta, de azt a HUNAGI tagjai és partnerei e-Hírlevélben is megkapták.
A logisztikai közösség körében - ahonnan a hallgatóságot várjuk - a felhívást együttműködő partnerszervezetünk az MLBKT terjeszti.
Az előadásjavaslatok meghírdetett beküldési határideje február 25 volt, de ezen a héten még be lehet jelentkezni.

GIS4EU - Meghívó és előadás-felhívás

Lévai Pál konzorciumi összekötő (FÖMI) továbbította ma a következő felhívást a márciusi rendezvényre:
"Tárgy: Invitation and call for paper - 
Towards INSPIRE International Workshop 
18-19 march 2009
Dear all,
would you please pass on this information to everyone that could be interested.
Best regards
GIS4EU Project Coordinator
Dr. Stefania De Zorzi"


INVITATION AND CALL FOR PAPERS
"Towards INSPIRE" International Workshop
18-19 March 2009 - Szekesfehervar, Hungary

University of West Hungary Faculty of Geoinformatics,
Building "B
"
www.inspire.gis4eu.eu
in conjunction with
GIS Open 2009 18-19 March 2009 - Szekesfehervar, Hungary
Faculty of Geoinformatics University of West Hungary, Main Building

www.geo.info.hu/gisopen/gisopen2009
Workshop Description
The workshop is a paramount opportunity for GIS experts, coming from research institutions, industry and administrations to meet and exchange information and experiences. The main focus of the event is to analyse the INSPIRE Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe) from a technical point of view and present the results of the recent EU projects in this field.
In particular the program of the workshop aims to share information on issues related to international data models and analyse the INSPIRE Directive as a legislative and methodological framework for all EU Member States.
GIS experts from academia, government, research organisations and industry are welcome to submit the abstracts of their latest work for oral presentation at the workshop.
Themes
The program committee welcomes papers in all areas of INSPIRE theme and we particularly encourage contributions in
# INSPIRE testing and application;
# Instruments and tools for data modelling versus INSPIRE model;
# Geospatial Web Services - services and geodata sharing by the web
# Multilanguage aspects on geodatabase
# Impact of SDI on Europe - experiences with current spatial data infrastructures at local, regional, national level under the Inspire directive
# Cost-benefit assessment for INSPIRE implementation
Authors' guidelines
Authors are required to submit their abstracts by e-mail within 27 February 2009.
Submission of an abstract is mandatory for submitting a paper.
See more detailed instructions
Oral Presentation and Proceedings
After notification of accepted abstracts, each author is required to prepare:
Oral presentation: each author has 15 minutes of presentation including discussion and is supported by slides and Power Point presentation (in any case the duration of the presentation depends on the number of papers).
All presentations will be uploaded during the Congress with a USB Key or a CD-Rom.
Papers: the oral presentation is mandatory for the publication of paper in the Proceedings of "Towards INSPIRE International Workshop".
Authors are invited to submit their full papers in a Word file, no later than 30 April 2009
See more detailed instructions
Further information
For further information or questions please send an e-mail to:
* De Zorzi Stefania (CORILA, Italy) dezorzi@corila.it
* Levai Pal (FOMI) levai.pal@fomi.hu
* Malerba Valentina (CORILA, Italy) malerba@corila.it
* Taupert Szilvia (University of West Hungary) tsz@geo.info.hu
Key dates
* Abstract submission deadline: 27/02/2009
* Notification of accepted abstracts deadline: 06/03/2009
* Registration deadline: 06/03/2009
* Camera-ready final papers deadline: 30/04/2009
"

A GMES szocio-gazdasági hatástanulmánya

A PriceWaterhouseCoopers 2006. októberében publikált szocio-gazdasági hatástanulmánya hasznos referencia lehet a HUNAGI Munkacsoport részére is, mely a COWI irányításával dolgozik az INSPIRE hazai jogszabályharmonizációt megalapozó tanulmány elkészítésén.
A GMES hatástanulmány itt található: http://esamultimedia.esa.int/docs/GMES/261006_GMES_D10_final.pdf

2009-02-22

Nőtt a HUNAGI Napló átlagos látogatottsága az ország minden részéből

Az elmúlt órák látógatóinak földrajzi megoszlása.

Nemzetközi INSPIRE rendezvény Székesfehérváron a GISopen konferenciával párhuzamosan

Towards INSPIRE
Workshop
Székesfehérvár, 18-19 March 2009
University of West Hungary, Faculty of Geoinformatics

Bővebb információ a címre kattintással, vagy itt:
http://www.inspire.gis4eu.eu/

GISopen 2009 Térinformációs infrastruktúra – tervektől a megvalósításig

GISopen 2009 Konferencia
Térinformációs infrastruktúra – tervektől a megvalósításig
Székesfehérvár, 2009. március 18-20

Postánkból: Dr. Márkus Béla egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara intézet igazgatója írja:
"Kedves Gábor!
Amint jeleztük a GISopen konferencia fő témája az idén az INSPIRE lesz. A program elérhető a
http://www.geo.info.hu/gisopen/gisopen2009/ webhelyen. (Behozható a címre kattintással is -  RFG)
A GISopen konferenciával párhuzamosan egy nemzetközi INSPIRE rendezvény is lesz Fehérváron.
Towards INSPIRE
Workshop Székesfehérvár, 18-19 March 2009
University of West Hungary, Faculty of Geoinformatics
Enek webhelye http://www.inspire.gis4eu.eu/
Kérlek, tedd közzé a HUNAGI köreiben.
Üdvözlettel
Béla
Dr. Márkus Béla, intézetigazgató, egyetemi tanár *
Email: mb@geo.info.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Területfejlesztési Intézet
Tel: 06-22-516-552 Fax: 06-22-516-521
http://www.geo.info.hu
"

2009-02-21

A nyílt forráskódú, szabadon felhasználható térinformatikai szoftverek használatának lehetőségei és korlátai

CASCADOSS műhelymunka-tanácskozás
Budapesten 2009. február 27-én

Podolcsák Ádám a január végi szegedi CASCADOSS műhelyen. Kép: HUNAGI fényképgyűjtemény, 2009
Ma érkezett meg az EU CASCADOSS projekt magyar konzorciumi tagjának, a HUNAGI tag Compet-Terra Bt-nek a felhívása:
"A Compet-Terra Szervező és Tanácsadó Bt. az Európai Bizottság FP6-os programja támogatásával megvalósuló CASCADOSS (http://www.cascadoss.eu) projekt magyar partnere tisztelettel meghívja Önt, a nyílt forráskódú, szabadon felhasználható térinformatikai szoftverek használatának lehetőségeit és korlátait elemző budapesti műhelymunka-tanácskozására. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mely a http://infotrade.hu/cascadoss weboldal REGISZTRÁCIÓ menüjében lehetséges. Elég az itteni címre kattintani.
Dr. Kristóf Dániel (FÖMI), a Humboldt projekt magyar összekötője a szegedi CASCADOSS projekttalálkozón. Kép: HUNAGI fényképgyűjtemény, 2009
A rendezvény részben a 2009. január 27 és 30 között Szegeden, hasonló témában tartott összejövetel eredményeit, a felmerült kérdéseket és válaszokat hivatott összefoglalni, - tehát azokhoz szól, akiknek Szegeden nem volt alkalmuk megismerni a CASCADOSS projektet, annak módszertanát -, részben pedig a Szegeden megfogalmazott gondolatok továbbvitelét tűzte ki céljául, tehát a januári résztvevők és előadók itteni megjelenése is kiemelten fontos.
Várunk minden érdeklődőt az államigazgatásból, az önkormányzatoktól, for- én nonprofit szférából, felsőoktatási intézményekből, kutatóhelyekről, egyaránt.
A rendezvény helyszínét a Földmérési és Távérzékelési Intézet (1149-Budapest, Bosnyák tér 5) biztosítja.
Várjuk a FÖMI „oktatótermében” 2009 február 27-én, pénteken 10h-kor.
Tisztelettel,
Compet-Terra Bt.
HUNAGI tag"

2009-02-20

Térségi SDI konferencia Prágában

2009. május 12-13
Prága, Cseh Köztársaság
http://www.isaf.cz 
A prágai Károly-híd. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
A konferencia homlokterében az alábbi témakörök állnak:
• Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE -principles, advantages)
• Scientific opportunities and trends in Europe, advanced technologies
• LPIS and similar practical uasage of geoinformation
• Spatial Data Infrastructure (SDI), up-to-date review, and practical problems.
• Financial sources for GIS and SDI, programmes, funds, methods
• Information and communication technologies for rural and disadvantaged areas
• Living Labs - cross bordering innovation working methods and projects
• Applications for agriculture and forestry
• eLearning and new educational methods for better and more effective usage of geoinformation
• Human aspects of information society development
• Food safety and traceability
• Best Practises (also in poster session) – GI usage and wide implementation into practice
• Shared Enviromental Introduction System
• Global Monitoring for Enviroment and Security (GMES)
Ma érkezett referencia dokumentumok:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/CEE-SDI1stannouncement.rtf
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ISAF-CEE-SDI_conf_Abstract.rtf
http://www.isaf.cz

HUNAGI tagsági címjegyzék ellenőrzése


A HUNAGI tagsági címjegyzék naprakészen tartása végett kérjük ellenőrizze saját adatait és változás esetén adjon visszajelzést a gabor.remetey @gmail.com címre a helyes adatokkal.
A jegyzék a cimre kattintással vagy a HUNAGI honlapról hívható le:
A 141 jelentkezett intézmény és szervezet közül a feketével jelzettek ma is tagjaink. A többiek megszüntek, kiléptek vagy kizárásra kerültek. Színkódhiba előfordulhat azoknál, akikkel speciális megállapodás történt belépésükkor (Bonaventura, MAGISZ, ELTE TGT és mások)
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Htagsag9feb2

LBS2009 konferencia Nottinghamben

Zentai professzor úr (ELTE TGT) jóvoltából hívhatjuk fel a figyelmet a címbeli konferenciára, melynek témája a "helyfüggő szolgáltatások". A felhívás letölthető a HUNAGI honlapjáról
(http://www.hunagi.hu/hunagi/pdf/2004/LBS2009-call.pdf), vagy a címre kattintással.

LMO és SDIC vélemények az INSPIRE adatspecifikációs dokumentumokról

Ma volt a határideje az INSPIRE adatspecifikációs dokumentum véleményezésének. A HUNAGI mint SDIC szervezet részéről Kottyán László okleveles mérnök-informatikus, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar adjunktusa készített véleményt. A hozzájárulást Lévai Pál, a KvVM-HUNAGI szerződés keretében az INSPIRE végrehajtási utasítástervezetek HUNAGI égisze alatt történő véleményezéseket összefogó INSPIRE szakértő továbbította a HUNAGI-nak ahonnan az a határidő előtt két órával felkerült az Európai Bizottság által gondozott INSPIRE honlap intranetes oldalára. A HUNAGI Napló számára Lévai Pál arról is tudósított, hogy a FÖMI mint LMO az adatspecifikációhoz kapcsolódó véleményét szintén időben eljutatta a JRC-hez.A HUNAGI felhívásra a NymE Geoinformatikai Kara adott egyedül véleményt a HUNAGI égisze alatt. Köszönjük a HUNAGI közösség nevében!

CAGI-HUNAGI internetes telefonmegbeszélés

Jiri Hiess, a CAGI elnökével egyórás Skype megbeszélés folytatott a HUNAGI főtitkárával a  Visegrádi országok tavaly Pozsonyban megkezdett lehetséges térinformatikai együttműködésének munkaprogramjáról. Három téma előzetes egyeztetése kerül hamarosan a HUNAGI Elnöksége elé: a GAPPY (Az Év Térinformatikai Alkalmazása), a május közepén megrendezett EUROGI regionális téradat infrastruktúra konferencia  a cseh úniós elnökség idejére időzítve, továbbá  szakmai rendezvényekre vonatkozó információk cseréje és a részvétel biztosítása.  Felmerült a schwechati és jihlavai térinformatikával támogatott épitészet, városrendezés és területfejlesztés témakörű kiállítás megrendezése idén Pozsonyban majd jövőre Budapesten. Az együttműködésnek keretet adhat az a CAGI pályázat, melyet a Visegrádi országok együttműködése pozsonyi titkárságához március közepére készít el cseh partnerszervezetünk. Ahogy az elmúlt évben, ehhez a HUNAGI részéről egy szándéklevél kiadását várják, melyről az általunk megkért és  jövő hétre igért írásos megkeresés alapján a HUNAGI Elnöksége állásfoglalására lesz szükség.

HUNAGI szakértőket ajánl a GMES for Africa konzultációs folyamatba

EUROGI közgyűlés a GMES Iroda vendéglátásában. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A GSDI szervezet elnöke tegnap délutáni megkeresése alapján a HUNAGI tagszervezetei értesítést kaptak egy EU szakértői lehetőségre a GMES témakörben. A GSDI titkáraként két nemzetközi szakértőt (Bruce McCormack és Roger Longhorn) postafordultával figyelmébe ajánlottam Prof. Bas Kok elnöknek. Nevezettek amellett, hogy a GSDI-ben is aktívak, két éve intenzív és eredményes munkát végeznek az EUROGI Afrikát támogató téradat infrastruktúra ismeretek átadásában és az közösségek kapcsolaterősítésében (fokvárosi ülés, AESI projektjavaslat, UNACE találkozó Addis Abbebában, brüsszeli műhely szervezése). A mai határidő ellenére eddig máris további öt hazai szakértő jelentkezett vissza (Prof.Podmaniczky László, Bozó Pál, Juhász Géza Péter, Csornai Gábor, Wirnhardt Csaba és Suba Zsuzsanna), akiknek szakmai önéletrajzát továbbítottam a GSDI elnöke külügyi titkárának javaslatként, de HUNAGI a bejelentkező szakértők adatait közvetlenül az Európai Bizottság GMES Irodájának és az EUROGI titkárságára is megküldi.
A GMES irodafőnöke Valère Moutarlier. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A GSDI-hez jutott felhívást Valère Moutarlier, a GMES Bureau vezetője (DG Enterprise & Industry) küldte meg a nemzeti GMES koordinátoroknak. A GSDI által küldött háttérinformáció a következő:
"The consultation process for "GMES and Africa" will be kicked-off at a dedicated EU-Africa meeting on 9-12 March 2009, at JRC in Ispra (VA), Italy. The GMES Bureau has forwarded an invitation for Member States to participate in this process by suggesting names of experts in "GMES and Africa" thematic areas:
- capacity-building framework
- policy and institutional framework
- infrastructure
- framework
- Natural disasters
- Food security and rural development
- Long-term management of natural resources
- Water resource management
- Impacts of climate variability and change
- Marine and coastal areas
- Conflicts and political crises
- Infrastructures and territorial development
Experts must not be bound to the private/Industry sector and must be a reference in the area they relate to. A selection will be made by the Consultation Coordination Committee on the base of the CVs received. Proposals, accompanied by a CV, should reach the GMES Bureau by the close of tomorrow by replying to:
Catherine.ADAM@ec.europa.eu

cc. entr-gmes-bureau@ec.europa.eu

" Nagyszerű dolog, hogy a hazai szakmai közélet e tapasztalt személyiségei ott lehetnek a javasolt szakértők körében. A végső kiválasztást a GSDI által kiválasztott jelöltek esetében is a GMES Iroda teszi meg.

Osztrák partnerszervezetünk főtitkárától, Gerda Schennach asszonytól ma érkezett a dokumentum a GMES for Africa projekt hátteréről. A dokumentum a fenti címre kattintva, vagy a HUNAGI honlapjáról letölthető:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TermsofReference_EN.pdf 

2009-02-19

Hogyan áll az INSPIRE helyzete az Európai Gazdasági Tér országaiban?

Az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpontja Téradat Infrastruktúra részlege által gondozott honlap szinte naprakész állapotban mutatja az EU tagországok és egyes EFTA tagországok Inspire felkészülési helyzetét.
Forráshely, ahol az EU megbízásából Danny Vandenbroucke (U.C.Leuven) vezetésével végzett monitoring eredménye országok szerinti bontásban olvasható, itt található: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/. A Magyaroországra vonatkozó információk tekintetében 2008 -ban a KvVM, megbízásából a FÖMI és a HUNAGI gyűjtötte össze az adatokat a honi adatgazdáktól.
A HUNAGI azon partnerszervezetei, akik az EUROGI vezetőségében helyet foglalnak, a február 13-i madridi ülésen három HUNAGI által feltett kérdésre adtak választ egy körbeküldött kérdőív kitöltésével. Az eredmény itt tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/InspireBodiesLaws.doc
Danny Vandenbroucke lesz a házigazdája egyébként az eSDI-Netplus projekt következő konzorciumi találkozójának, melyen a HUNAGI is részt vesz. A téradat infrastruktúrák értékelési szempontjainak végső meghatározására kerül sor.

GSDI felértékelte GEO-val kialakított kapcsolatát.

HUNAGI javaslatra a GSDI szervezet felértékelte képviseletét a GEO/GEOSS munkájában.
A delegált Harlan Onsrud professzor, a GSDI ügyvezető igazgatója, helyettese Prof. Abbas Rabajifard, a GSDI alelnöke lett. A szervezet magyar titkára  továbbra is tagja a GSDI GEO delegációjának, melynek új összetételét kedden továbbították a GEO genfi titkárságára.

HUNAGI elnöki-főtitkári találkozó

Fontos időpontok, fontos döntések előkészítése történt meg.
Bővebbet napokon belül.

2009-02-15

Budapesten ülésezhet az EUROGI vezetőség októberben

A madridi értekezlet színhelye a Spanyol Földrajzi Intézet (IGN-E)
Az EUROGI elnöke hozzájárulásával HUNAGI a találkozó résztvevőinek bevonásával felmérést készített arról, hogy a vezetőségi tagok országaiban ki az INSPIRE végrehajtásáért felelős intézmény, azzal milyen kapcsolatban áll az EUROGI-ban képviselt nemzeti térinformatikai szervezet, illetve mely honlapok azok, ahol a kapcsolatos törvényről, a portálról vagy akár az INSPIRE végrehajtásával összefüggő hírekről olvasni lehet. Az információ hamarosan itt is olvasható lesz, arról rövid úton a HUNAGI elnöksége és az INSPIRE Munkacsoport vezetője tájékoztatást kapott. Képek: HUNAGI fényképgyűjtemény, 2009

2009-02-12

Február 25 a határideje az INSPIRE hatástanulmányhoz készülő felmérésnek

A címre kattintva is behozható az INSPIRE mellékleti adatköreire vonatkozó kérdőív, melyet a HUNAGI Munkacsapata készített a KvVM megbízási szerződés keretében a COWI Magyarország Kft. irányításával. Kitöltési útmutatóját az alább linkelhető doc fájl tartalmazza. 
A kitöltött excel tábla csatolt fájlként a következő címre küldendő: psz@cowi.hu másolatban gabor.remetey@gmail.com. (A fájlnevet egészítse ki az adatközlő nevével. ) A február 9-én közzétett felhívás nyomán elsőként Dr.Tamás János egyetemi tanár (DE) küldte be válaszát.
Az excel fájl a címre kattintással vagy itt tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/melleklet_INSPIRE_teradat.xls

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse a HUNAGI Munkacsoport munkáját, az INSPIRE felkészülést, a hazai vonatkozó jogszabály tervezet megalapozását és ebben járjanak elől az INSPIRE I-III. mellékletek adatköreihez tartozó adatok, adatbázisok gazdái!
Az Excel munkafüzetben kitöltendő kérdések az itt elérhető dokumentumban is megtalálhatóak:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/kerdoiv_INSPIRE_teradat.doc
Információ az INSPIRE irányelvről és a mellékleteiben felsorolt adatkörökről:

http://inspire.jrc.it

SDILAplusz: Földhivatali menedzsment továbbképzés Zárókonferencia

Amint arról korábban már hírt adtunk, ma délelőtt, az FVM épületében kerül sor a projekt záró rendezvényére.

Az EUROGI tágabbra nyitja kapuit. Térinformatikai hálózatok hálózata Európában

A sajtóközlemény a címre kattintva tölthető le a HUNAGI honlapjáról.

2009-02-10

EUROGI vezetőségi ülés Madridban

Ma este megérkeztek a pénteki ülés háttéranyagai.

Az ülés házigazdája az Európai INSPIRE Bizottság spanyol delegáltja Sebastian Mas úr lesz. Az ülés az EUROGI reformjára összpontosít, de áttekinti a szervezet részvételét az európai térinformatikai projektekben, megtárgyalja a júniusi GSDI-11, valamint a májusi prágai régióbeli térinformatikai konferencia előkészületeit. Ez utóbbiról gyorshírben számolok be a helyszínről. Régiónkbeli nyomásra is, várhatóan tovább csökken az éves tagsági díj, legalább is erre tesz javaslatot a vezetőség a március végi brüsszeli közgyűlésen, melyre a HUNAGI vezetés terve szerint legalább egy tagszervezeti képviselő aktív részvételét is szeretnénk elérni.


Az EUROGI tagszervezetei
AESIG, Spain
AFIGEO, France
AGEO, Austria
AM/FM Italia, Italy
CAGI, Czech Republic
CC Belgium, Belgium
DDGI, Germany
GEONOVUM, The Netherlands
GTIM SIG, Luxembourg
HUNAGI, Hungary
IGP, Portugal
IRLOGI, Ireland
LISA, Iceland
PROGIS, Finland
SOGI, Switzerland
ULI, Sweden
AUTODESK
ESRI
GEOFOTO
INTERGRAPH
NAVTEQ
EARSC
GI NORDEN
Forrás: www.eurogi.org

Adatgazdák figyelem!

Az INSPIRE irányelv jogharmonizációs feladatainak támogatása céljából, HUNAGI tegnap körlevelet adott ki tagjai és partnerei részére annak érdekében, hogy a téradatok gyűjtéséért és kezeléséért felelős adatgazdáktól első kézből kapjon tájékoztatást.
Téradatok alatt itt alapértelmezésben az INSPIRE irányelv I-III. mellékleteiben felsorolt adatkörök adatait értjük (megengedve, hogy az ott megfogalmazottak tematikus mélysége növelhető: pl. utak, épületek közművek esetében).
A COWI Magyarország Kft vezetésével működő Munkacsoport a következő felkérést állította össze:

"Kedves Kitöltő!
Ön az Európai Unió 2007/2/EK számú az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló irányelvének magyarországi harmonizációjával kapcsolatos hatáselemzéshez készült kérdőívet kapott. A kérdőív kitöltését azon HUNAGI tagoktól kérjük, akik valamilyen téradatot kezelnek. A kérdőív kitöltése önkéntes és néhány percet vesz igénybe. A jogharmonizációs feladatok hatásvizsgálati megalapozásával egy erre a célra létrehozott Munkacsoport foglalkozik. A kérdőív kitöltésével ezen Munkacsoport munkáját támogatja.
A kérdőívet kérjük az egyes kezelt téradatokra külön-külön, a mellékelt Excel file-ban kitölteni. Az egyes téradatokra vonatkozó kérdéseket külön munkalapon kérjük kitölteni. Igény esetén a munkalapok száma tetszőlegesen bővíthető.
A következőekben ismertetjük az Excel munkafüzetben kitöltendő kérdéseket.

1. Milyen téradatot kezel?
Amennyiben több téradatot is kezel, kérjük a kérdéseket minden téradatra külön válaszolja meg!
2. A kezelt téradat volumene. (Kérjük a téradat dimenzióját is adja meg!)
3. Milyen gyakran gyűjti az egyes téradatokat? (rendszeres: éves, negyedéves, havi, heti; alkalmankénti; egyéb, éspedig)
4. Milyen módon gyűjti a téradatokat?
1. adatszolgáltató adminisztratív bejelentési kötelezettséggel rendelkezik
2. kérdőívvel
3. kérdezőbiztos által
4. szakértők helyszínre küldésével
5. egyéb
5. Milyen célból gyűjti az adatokat?
1. adminisztratív (jogszabályi kötelezettség)
2. statisztikai célra
3. egyéb, éspedig:
6. Kérjük, becsülje meg az egyes munkafázisok embernap szükségletét évente, illetve az adatgyűjtés specialitásának megfelelő periodikában! Ha az adatokat az éves szinttől eltérően tudja megadni, kérjük, adja meg, milyen időtávra vonatkoznak a megadott adatok.
1. gyűjtés*
2. feldolgozás*
3. karbantartás, frissítés*
4. egyéb, éspedig:
* Amennyiben más, releváns folyamathoz kötődően tudja megadni az embernap szükségletet, kérjük változtassa meg a mezőt! A folyamatok számát tetszőlegesen bővítheti.
7. Kérjük, sorolja fel a személyi jellegű költségen kívül felmerülő, az egyes folyamatokhoz kapcsolódó egyéb üzemeltetési költségelemeit.
1. gyűjtés*
2. feldolgozás*
3. karbantartás, frissítés*
4. egyéb, éspedig:
* Amennyiben más, releváns folyamathoz kötődően tudja megadni az egyéb üzemeltetési költségelemeket, kérjük, változtassa meg a mezőt! A folyamatok számát tetszőlegesen bővítheti.
8. Bevételtermelő folyamat keletkezik-e az összegyűjtött téradatokkal kapcsolatban?
1. igen
2. nem "
A kitöltött excel tábla csatolt fájlként a következő címre küldendő: psz@cowi.hu másolatban gabor.remetey@gmail.com. (A fájlnevet egészítse ki az adatközlő nevével. )

Az excel fájl a címre kattintással vagy itt tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/melleklet_INSPIRE_teradat.xls

Köszönjük, ha a kérdőív kitöltésével segíti a HUNAGI Munkacsoport munkáját, az INSPIRE felkészülést!

Az Excel munkafüzetben kitöltendő kérdések az itt elérhető dokumentumban is megtalálhatóak:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/kerdoiv_INSPIRE_teradat.doc
Információ az INSPIRE irányelvről és a mellékleteiben felsorolt adatkörökről:

http://inspire.jrc.it

2009-02-09

CLGE belépés megfogalmazása

Dr. Mihály Szabolcs az MFTTT elnöke és Gombás László, a kijelölt CLGE állandó képviselő a mai találkozón. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009 
A mai napon konzultációt tartottak  a FÖMI főigazgatója hivatali szobájában dr. Mihály Szabolcs MFTTT elnök, Gombás László, a Leica Geosystems Hungary ügyvezetője és dr. Remetey-Fülöpp Gábor, az MFTTT tagja, amelyen megállapodtak a belépéshez szükséges dokumen-tumok elkészítésében.

2009-02-08

Hazai térinformatikai internetes forráshelyek

Az 5-10 percet igénybe vevő felmérés négy részből áll:
- Térinformatikai adatportálok (metaadat szolgáltatással, betekintési, letöltési funkcióval)
- Téradat infrastruktúra (INSPIRE I-III.mellékleti) alap- és tematikus szolgáltatásra létrehozott honlapok és weboldalak
- Szakmai (intézményi, szervezeti, céges, alapítványi) honlapok
- További internetes forráshelyek (honlapok, weboldalak,blogok), ahol a szakma művelői vagy hódolói számára a térinformatika fejlesztésével, oktatásával, kutatásával, felhasználásával, hazai és nemzetközi kapcsolataival összefüggő hírek, események, beszámolók, dokumentumok érhetőek el.

Jelen felmérés célja, hogy folyamatosan gyűjtse és közkinccsé tegye ezen forráshelyek internetes címeit.
Az adatközlő kategóriánként egy saját, vagy max. 20 ajánlott más honlapot adhat meg.
A munka a web 2.0 eszközei felhasználásával a közösségi hozzájáruláson alapszik.
Jelen on-line kérdőív kitöltésével kapott eredmények a HUNAGI Napló http://hunagi8.blogspot.com blogjában jelennek meg, terv szerint a leggyakrabban ajánlottak közvetlenül linkelhető formában is.
Itt lehet résztvenni a közösségi adatmegadásban

2009-02-06

II. MLBKT-HUNAGI konferencia előadásfelhívásaTér, idő, adatok
Térinformatika és logisztika II. konferencia

Előadás felhívás


A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) és a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) április 15-re szervezi meg a második, térinformatikai rendszerek logisztikai alkalmazását áttekintő egynapos konferenciáját.

Ma még nem látható pontosan, hogy a jelenlegi gazdasági válság hogyan és mennyiben alakítja át a tágabb értelemben vett ellátási láncokat. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy még inkább előtérbe kerülnek a költséghatékonyságot, takarékosságot és az infrastrukturális elemek visszafogottabb használatát lehetővé tevő megoldások, alkalmazások, eljárások. Azt is bizton állíthatjuk, hogy ebben jelentős szerepük lesz a térinformatikai rendszereknek, ide értve a helymeghatározást, a nyomon követést, a biztonságot, a kommunikációt és a beavatkozást.

A konferencián három blokkban szeretnénk áttekinteni ezt a szakmai területet:
• Az ellátási láncokat befolyásoló nemzetközi együttműködési és szabályozási munkálatokat, különös tekintettel az EU stratégiai elképzeléseire.
• Az alkalmazások során megvalósított vagy folyamatban lévő térinformatikai fejlesztések felhasználóknak nyújtott előnyeit.
• Esettanulmányok bemutatásán keresztül egyes rendszerek bevezetéséből és alkalmazásából származó tanulságokat.

A konferencia szerkezetét három egymást követő tematikus előadás-blokk alkotja.

Az első blokkban felkért előadók átfogó, felvezető előadást tartanak.

A második és harmadik blokk előadásait zsűri választja ki a jelen felhívásra beküldött előadás javaslatok közül.

A második blokkban olyan előadásjavaslatokat várunk, amelyek
- megoldást kínálnak az ellátási lánc bármely szereplőjének a költséghatékonyabb működés és a biztonság fokozását biztosító, térinformatikával támogatott irányító pult (dashboard) megoldással, a lánc egyes szereplőihez webes-szolgáltatás alapú információ megjelenítéssel, és /vagy amelyek
- térinformatikai megoldást kínálnak kis- és közepes vállalkozások számára a logisztika, beszerzés és készletezés területén piacra jutásuk megkönnyítése, versenyképességük erősítése érdekében.

A harmadik blokkba várt előadás-javaslatok sikeres, bevált megoldásokat, esettanulmányokat, operatív alkalmazásokat mutassanak be. Az előadás javaslatoknak nem lehet marketing tartalma, továbbá nem emelhet ki tulajdonolt technológiai részleteket és megoldásokat.

Egy cég témacsoportonként maximum két előadás javaslatot küldhet.

Amennyiben páros előadásra jelentkezne (fejlesztő és felhasználó közös prezentációja), kérjük, adja meg a partner cég nevét!

Az előadásfelhívás innen tölthető le és online kitölthető.

Ismételt visszatérés ugyanarról a gépről megengedett és lehetséges. Ez lehetővé teszi a szerző általi utólagos javításokat, kiegészítéseket és törléseket.
Határidő időpontja:  2009. február 25  23:59


Hasonlóképp szívesen vesszük, ha tagjaink, partnereink, olvasóink tájékoztatnak minket saját szervezésű térinformatikához kötődő programjaikról, amelyekre a HUNAGI tagság figyelmét is szívesen felhívnák. Programajánlataikat, híreiket a gabor.remetey@gmail.com címre várjuk.

2009-02-05

Térinformatika is szolgálhatja egy európai kultúrális főváros sikerét

Európa tavalyi kultúrális fővárosa Liverpool és a térinformatika
"Liverpool City Council – A Vision
Having successfully achieved the auspicious title of Europe's City of Culture 2008, Liverpool's evolution from 'seaport to e-port' reflects an unprecedented achievement in delivering efficient and accessible public services… More… "
Forrás és bővebb részlet: http://www.geoconnexion.com/uploads/liverpool_council_ukv7i1.pdf

Várhatóan holnap megy ki az MLBKT-HUNAGI "Térinformatika a logisztikában" konferencia előadásfelkérése

Déri András, Kőhegyi Anita és Holics Szilvia, az MLBKT szervező csapata. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Ismertetés hamarosan itt és az MLBKT honlap-oldalán:

Eredményes konzultáció CLGE belépésünk ügyében

Dr. Mihály Szabolcs, az MFTTT elnöke akcióban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Ma délelőtt Magyar-országnak az Európai Földmérők Tanácsába való belépése tárgyában folytatott másfél órás konzultációt a Magyar Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai Társaság elnöke a nemzetközi szakmai kapcsolatépítésben aktív HUNAGI főtitkárával, úgy is mint az MFTTT örökös tagjával.
A megbeszélés alatt az MFTTT elnöke telefonon egyeztetett a két további érdekelt hazai szakmai szervezet vezetőivel, dr. Biró Gyulával, a Magyar Földmérők és Geoinformatikus Vállalkozók Egyesülete elnökével, valamint dr. Holéczy Ernővel, a Magyar Mérnöki Kamara illetékes szakmai tagozata vezetőjével. Egyezségre jutottak a jelentkezés kérdésében, valamint a kapcsolattartó személyében is, akinek bevonásával február 9-én előkészítik a kapcsolódás adminisztratív tennivalóit. Ennek keretében várhatóan:
- egyetértési megállapodás készül a hazai kapcsolati csoportot (liaison group) alkotó CLGE Platform három szervezete részére,
- az MFTTT elnöke útmutatásával elkészítik a belépő nyilatkozatot,
- megtörténik  kapcsolattartó személy bejelentkezése a CLGE március végi krakkói közgyűlésére, ahol a magyar résztvevőtől megadott tematika szerint várnak bemutatkozó előadást.
A HUNAGI Napló február 9-én visszatér a fejleményekre és a kapcsolattartó személy bemutatására.
A honi helyzet és a magyar földmérői közösség bemutatásánál az Allan-jelentés  módszertanát kell figyelembe venni.
A szempontrendszer nyilvános, az bárki számára hozzáférhető:
http://www.clge.eu/documents/allan/educ_prac_geo_surv.html 

2009-02-04

Magyarország és a CLGE - konzultáció a FÖMI-ben

CLGE tagországok. Forrás: www.clge.eu
Illusztráció: jól ismert földmérők egy jó hangulatú jubileumi BME tankörtalálkozón Pécsett. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Február 5-én dr.Mihály Szabolcs MFTTT elnök könzultációs megbeszélést tart, amelyen a honi szakmai szervezet CLGE kapcsoló-dásának előkészíté-séről lesz szó. HUNAGI évek óta szorgalmazza, hogy hazánk is váljon a Földmérők Európai Tanácsának tagjává. Izland kivételével mára az Európai Gazdasági Tér minden országa tag, és az ajtón kopogtat már Törökország és Oroszország is...

A párizsi ePSIplus Találkozó eredményei

Chris Corbin (Egyesült Királyság) hívta fel a figyelmet a tegnapi ePSIplus zárótalálkozó rövid beszámolójára a projekt honlapján, amely már tartalmazza a HUNAGI képriportot is. Chis Corbin az angliai havazás miatt összeomlott vasúti közlekedés miatt nem jutott el Brightonból a találkozóra. További hír, hogy a Párizsban szívrohamot kapott projektvezető Rob Davies a gyors és gondos orvosi beavatkozásnak köszönhetően már jobban van és nemsokára elhagyhatja a kórházat. (Rob Davies és Chris Corbin akkor jártak Budapesten, amikor a MATISZ és az egykori IHM szervezésében HUNAGI volt a felelőse a PSI térinformatikai szekcióülésének az A38 hajón. Az ülésen számos HUNAGI tagszervezet szerepelt aktívan, de jelen volt az adatvédelmi ombudsman irodájának illetékes szakvezetője is. Sajnálatosan az időpont egybeesett az azévi szegedi Műszaki Térinformatikai Konferenciával.)
Az ePSIplus Találkozó eredményeiről és az elhangzott előadásokról a címre kattintással tájékozódhat.
A HUNAGI-nak áttételesen továbbra is kapcsolata lesz a projekt folytatásaként vehető PSI Platformmal, mely keretében a térségünk elsősorban a földrajzi információkat és meteorológiai adatpolitikát illető helyzetről, hírekről és fejlődésről adhatok tájékoztatást a Platform készülő hírlevelei számára. A személyre szóló felkérés még a múlt évben a PSI Platform pályázat beadása előtt érkezett, míg Brüsszelben a projekt elfogadásáról jnuárban döntöttek.

Google Ocean


Földünk 2/3-át kitevő tengerekbe merülhetünk a Google Earth 5.0 verziójával
HUNAGI Napló  időről-időre helyet ad innovatív megoldásokról, új szolgáltatásokról. A repülőgépen olvastam egy mai újságban: a Google főnöke Eric Schmidt és a Nobel-díjas Al Gore bejelentették a Google Earth 5.0 verziójának Ocean komponensét (http://earth.google.com/ocean/) amely a tengerfenék mederalakulatainak, élővilágának beutatását is lehetővé teszi. Az adatokról elismert szakmai műhelyek gondoskodnak pld. az amerikai Nemzeti Födrajzi Társaság, a BBC Earth, J-Y Cousteau "A tenger világa" szervezet. A tengeri ökoszisztémáról a Monterey-öböl Akvárium "Seefood Watch" és a Maritime Conservation Society "Fish to Eat" szolgáltat információt. Hozzáférhetőek Marie Tharp történelmi tengertérképei és a szolgáltatás hamarosan kiegészül a víz alatti vdett területekre, a tengevíz hőmérsékletre, expediciókra, továbbá az emberi hatásokra, hajótörések heszíneire, a búvárkodásra és hullámlovagrásra vonatkozó adatokkal. Mindez nagyszerű technológiai megoldás, az intézmények példaértékű együttműködése, egyben a tudományos információk széleskürű nyilvánosság elé tárása. A potenciális felhasználók száma már ma is meghaladja az egymilliárot, és a digitális szakadék tovább csökkenhet, ha India megkezdi a most bejelentett 10 (tíz) dolláros noteszgépeinek gyártását (2Gb, WiFi internetkapcsolat). Forrás: Die Zeit, 2009. február 4

2009-02-03

Interoperabilitás, téradat infrastruktúra - jóváhagyott olasz jogszabály tervezet

Téradatok Nemzeti Nyilvántartása Olaszországban
Jóváhagyták a jogszabály-tervezetet

Sikolya Zsolt úr hívta fel a HUNAGI Napló figyelmét a január 28-i jelentős olasz előrelépésre:
Téradatok nyilvántartásbavétele. Részletek a címre kattintva vagy az alábbi weboldalon találhatóak:
http://www.epractice.eu/document/5400

Összefoglaló az EUMETSAT Napról


Összefoglaló az EUMETSAT Információs Napról. Dr. Both Előd MÜI igazgató szívességéből közreadhatjuk a budapesti EUMETSAT Nap összefoglalóját:

"Az EUMETSAT Információs Napot 2009. január 19-én az Országos Meteorológiai Szolgálat rendezte, saját Székházában. A szervezésben a Magyar Űrkutatási Iroda is közreműködött. 2008 végi EUMETSAT csatlakozásunk nyomán lehetővé vált, hogy magyar intézetek, cégek is részt vehessenek az EUMETSAT ún. „ipari” (inkább beszállítói) pályázatain. Az Információs Nap célja az volt, hogy a potenciális magyar partnerek első kézből kapjanak tájékoztatást a most megnyíló lehetőségekről.

Az EUMETSAT munkatársainak előadásai alapján a magyar potenciális pályázók részére az alábbi információkat tartjuk a legfontosabbaknak:

Európai viszonylatban a műholdas meteorológia részesedése a meteorológiai szolgálatok költségvetésében kb. 35%. Ugyanakkor a teljes ráfordításhoz képest a társadalmi haszon mintegy 20-szoros.
Az EUMETSAT költségvetése 2008-ban 168 M€ volt, 2009-ben 241 M€, 2010-ben 450 M€, majd a 2010–2011 évi maximumot követően, várhatóan enyhén csökken. Újabb növekedésre a várhatóan a 2010-es évek közepén indítandó új programok hatására lehet számítani, ezek részletei azonban egyelőre nem ismertek.
Magyarország részesedése a szervezet költségvetéséből (a GDP arányában) 0,71%.
A költségvetés 70%-át fordítják beszállítói szerződésekre, 24%-át a személyzet bérére, 6%-ot egyéb kiadásokra.
A pályázati rendszerük a nyílt verseny elvére épül (az EU rendszeréhez hasonlóan), tehát nem létezik az ESA gyakorlatából ismert „földrajzi visszatérítés elve” (geo-return).
Az EUMETSAT döntéshozatali rendszerében (a kis országok számára kedvező) 1 ország – 1 szavazat elv érvényesül.
EUMETSAT tagságunk jogán magyar állampolgárok is részt vehetnek a szervezet álláspályázatain, erről azonban csak említés történt, nem volt témája a tájékoztatónak.
A pályázati rendszer részletei a szervezet www.eumetsat.int honlapján tekinthetők meg. Ugyanott kérik az érdeklődő intézmények, cégek regisztrációját. A pályázati rendszerbe az eumits.eumetsat.int címen lehet regisztrálni.
Az ESA politikájával ellentétben (ahol hangsúlyozottan az ipari cégek közreműködése a legfontosabb) kívánatosnak tartják kutatóhelyek, egyetemek jelentkezését is, természetesen a cégek is indulhatnak a pályázatokon.
Nagyon sok az ún. consultancy típusú pályázat, ezek a tényleges költségek utólagos elszámolásával működnek, az ipari-beszállítói szerződések viszont döntően fix áras szerződések.
Az ügyletek összegétől függően négyféle eljárást alkalmaznak, ebből lényegében kettő érint bennünket. (Nem érint miket az 500 € alatti fogyóeszközök beszerzése, illetve a különféle közüzemi szolgáltatások igénybevétele.) 100 000 € alatt lehetőség van meghívásos pályázatra. Ez elsősorban kész eszköz, szoftver vagy szolgáltatás megvásárlására vonatkozik. Request for Quotation (RfQ) esetén elég egy ajánlatot bekérni, Call for Offer (CfO) esetén három ajánlatot kérnek be. Nyilvános pályáztatásra nem kerül sor, nagyon fontos a nemzeti ipari összekötő szerepe, aki bizonyos szállításokra partnert tud ajánlani. A 100 000 € és 1,5 M€ közötti összegek esetén nyilvános pályázatot (Invitation to Tender, ITT) írnak ki az EUMITS rendszeren keresztül. (1,5 M€ fölött a Council előzetes hozzájárulása szükséges, ezután egyedi eljárást követnek.)
A honlapon a jelenleg is nyitott ITT-ken kívül megtalálhatók a jövőben kiírni szándékozott ITT-k, a regisztrált intézmények ezekre előjelentkezést nyújthatnak be.
Új témák is kezdeményezhetők az EUMETSAT-nál, ebben az esetben javasolják, hogy a hazai szakemberek a nemzeti összekötőn keresztül vegyék fel a kapcsolatot az EUMETSAT illetékes szakembereivel.
Az érdeklődők számára javasolják a www.eumetsat.int honlap jobb felső menüsorából elérhető „Doing business with EUMETSAT” információk alapos tanulmányozását.
Az OMSZ elnöke dr. Dombai Ferenc osztályvezetőt (dombai.f@met.hu) jelölte ki nemzeti ipari kapcsolattartónak (Industrial Focal Point), aki e minőségében az EUMETSAT ipari pályázatokkal foglalkozó Bizottságának ülésein is képviseli Magyarországot."

Sikeresen lezárult az ePSIplus projekt záróértekezlete

A találkozó résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
A HUNAGI meghívott képviselője csak a téradatokkal kapcsolatos szekcióban szólt hozzá. Javasolta, hogy ahogy ez az INSPIRE esetében is történt a PSI Irányelv esetében is készüljön gazdasági hatástanulmány. A moderátor Marc de Vries kérésére a hivatkozott INSPIRE alapozó tanulmányt megküldöm a projekt szakértői számára.

Elfogadták az IRLOGI-HUNAGI előadását a GSDI-11 re

Most érkezett a hír: bár a beküldött előadástervezeteknek mintegy felét elutasította a zsűri, az IRLOGI és HUNAGI illetve minisztériumi partnereik együttműködését és a civil szervezetek szerepét az INSPIRE megvalósításában taglaló felajánlott hozzájárulást előadásra elfogadta a GSDI-11 programbizottsága. Az előadásra az INSPIRE szekcióban kerül sor, első szerzője Bruce McCormack.

2009-02-02

Ma informális ePSIplus találkozó

A holnapi ülés helyszíne a Francia Dokumentációs Központ. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Az informális ma esti találkozón a Le Fumoir étteremben Roger Longhornnal, a GSDI szervezet Gazdasági és szociális munkacsoportja elnökével volt lehetőség hosszabb beszélgetést folytatni az INSPIRE illetve az PSI irányelvek megvalósításával kapcsolatos kérdésekről. Az adatpolitika  témakörében Longhorn úrnak egy bő évvel ezelőtt jelent meg könyve a Francis & Taylor kiadónál, amely a honi KvVM-HUNAGI együttműködésben készülő gazdasági hatástanulmány kidolgozása során is felhasználható.

INSPIRE hazai gazdasági hatástanulmány 2. munkaértekezlet a COWI-ban

A KvVM-HUNAGI együttműködési szerződés keretében a tanulmánykészító csapat második találkozójára kerül sor ma délelőtt D. Balogh Zsuzsanna vezetésével  a COWI (www.cowi.hu) telephelyén.
A múltheti első találkozón történt megállapodás szerint a résztvevők (köztük Faluvégi Albert,
Gémesi Zsolt, Lévai Pál és a HUNAGI főtitkára) összeállították és megküldték a tanulmány készítésénél felhasználni javasolt hazai és nemzetközi dokumentumokat. A HUNAGI részéről az INSPIRE hivatalos hatástanulmánya, az Európai Bizottság szakértőinek idevágó előadása, a GINIE projekt vonatkozó vezetői összefoglalói, a 2005. évi Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia-tervezetre épülő FVM-FÖMI NTIS-2 anyaga, továbbá az UNSDI kapcsán formálódott tárcaközi téradat-infrastruktúrában érdekelt közösség intézményei bemutatását tartalmazó előadások linkjeit.

Ifjú térinformatikusok konferenciája Zólyomban

Dr. Kristóf Dániel jóvoltából oszthatjuk meg a következő közérdekű hírt, melyet Dr. Andrea Majlingova, a Zólyomi Műegyetem
kutatója küldött részére és a HUNAGI-nak:
Ifjú Térinformatikusok Fóruma
Konferencia Zólyomban
2009. május 14-15

A rendezvény szervezésében közreműködött cseh és szlovák testvérszervezetünk a CAGI és a SAGI is.
"Technical University in Zvolen
VŠB – Technical University of Ostrava
Slovak Association for Geoinformatics
Czech Association for Geoinformation
Web portal Geoinformatika.sk
We would like to invite you on the
4th year of the Conference „Forum of Young Geoinformatics,
that will perform on area of the Technical University in Zvolen on
May 14th – May 15th 2009 from 10 o` clock a.m.
The Conference is oriented to work presentation of internal and external
Ph.D. students coming from Czech republic, Slovak republic, Poland and
Hungary, who are in their works interested in Geoinformatics theory or its
application into particular spheres of social life.
Titles of your articles as well as the abstracts you can send on addresses
below until March 31st 2009.
The articles will be published in reviewed proceedings.
In case of your interest to participate at this Conference, please contact us on
these addresses amajling@vsld.tuzvo.sk or smrecek@vsld.tuzvo.sk.
Detailed, actualized information about the Conference you can get on website of
the Slovak Association for Geoinformatics www.sagi.sk as well as on web portal
www.geoinformatika.sk, where you can register online.
Looking forward meeting you!"