2012-01-31

ENSZ SPIDER regionális hivatal Gyöngyösön

Az ENSZ Világűrbizottságának végrehajtó testülete az ENSZ Világűriroda (UNOOSA) a Károly Róbert Főiskolával közösen regionális hivatalt (Regional Support Office, RSO) létesít és üzemeltet februártól Gyöngyösön.
Az alábbi linken található a Károly Róbert Főiskola dékánjának hivatalos híradása:
Közlemény 
A HUNAGI Elnöksége és tagjai nevében csak gratulálhatunk tagszervezetünk képviselőinek, Dr. Tomor Tamás igazgatónak,  Dr. Lénárt Csabának és munkatársaiknak kíváló szakmai teljesítményük rangos nemzetközi elismeréséért.

Mobil GIS Konferencia - Kik jelentkeztek be máig?                      Állapot: február 6.

Oktatóhelyek, kutatóintézetek:

SZTE, BME(3), BCE, Pannon Egyetem (2), Károly Róbert FőiskolaKormányzati és költégvetési szervek:

VM (3), CsmFh, FÖMI (5), KSH,

Önkormányzatok:
Sopron MJV Polg. Hiv,

Egyetemi és főiskolai hallgatók:
ELTE(3), ELTE IK, NyME, BCE TK TKTF, Pannon Egyetem, BME Közlekedéstudományi Kar

Magánszféra:
TopMap, GeoX, eGov, Esri(4), Flexys, DigiTerra, Hétpont, Varinex, Infoterra Magyarország Kft - GEO-Information Services, Astrium, KATÜgyvédiIroda,, ViaMap, CompetTerra, Magyar Posta Zrt, INTERMAP Kft, GPSCOM Kft, VÁTI, Datex,Geonet2000, Térinformatika/Bonaventura, GeoLevel Kft, HungaroCAD Kft, Autodesk AEC, iData Kft, TrafficNav Kft, PPT Group Kft, Geodézia Zrt,

Nem-kormányzati szervezetek
ITS Hungary, MLBKT, HUNSPACE, OpenStreetMap/Wikipedia, Turistautak.hu, HUNAGI,


Külföldről:
United Nations Office for Outer Space Affairs, EUROGI, Czech Association for Geo-information, Transport Engineering and Telematics Department KPM CONSULT, a.s.

Várható kiállítók:
Esri Magyarország, AUTOCAD (HungaroCAD és VARINEX), FÖMI, GPSCOM, GS1 Magyarország,
Figyelemmel kísérjük a résztvevők szektoronkénti megoszlását, valamint a résztvevők között a HUNAGI tagszervezetek és tagintézmények arányát is. A jelenlegi helyzetet a 'perec' és 'radar' ábrák szemléltetik. Ez utóbbiban a piros mező a HUNAGI tagságot jelöli.
Szponzorainkat, médiapartnereinket folyamatosan feltüntetjük a webes felületen, valamint a terjesztett rendezvény-dokumentumainkban is.  A szervezők az együttműködő partnerszervezetek illetékeseivel és a HUNAGI elnökség bevonásával várhatóan február 8-án öszeállítják a Mobil GIS előzetes programját. HUNAGI a Digitális Föld előretekintő tanulmányának szerzői közöségében

Tegnap érkezett meg az IJDE szakfolyóirat januári száma, melynek vezető cikkét a Max Craglia és szerzőtársai jegyzik. A tanulmányt a Digitális Föld Nemzetközi Társaság Vision 2020 munkacsoportja készítette mintegy fél éves internetes előkészület és egy tavaly tavaszi pekingi munkaülés keretében. A december 14 óta  a tanulmány a Taylor & Francis kiadó honlapjáról ingyenesen is letölthető: Digitális Föld koncepció 2020 
A megállapításokat egy másik ágon Michael Goodchild és Gua Huadong vezetésével fogalmazták meg, amely várhatóan az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia Közleményeiben fog hamarosan megjelenni. 

2012-01-30

2012-01-29

Beltéri helymeghatározó eszközök és beltéri navigáció


A beltéri helymeghatározó eszközök áttekintése  (ETH Zürich)Kapcsolódó forrásmunkák az IPIN konferenciák előadásköteteiben találhatóak. Következő november közepi konferenciájuk már szerepel a HUNAGI honlap eseményjegyzékében www.hunagi.hu

2012-01-27

A mai HUNAGI e-Hírlevél közel félezer címre jutott el

A mai napon közel félezer szakemberhez jutott el a HUNAGI idei második elektronikus hírlevele az alábbi kísérőlevél tartalommal:
- a HUNAGI idei második eHírlevél (HH2-2012),
- a Mobil GIS 3.HUNAGI Konferencia legfrissebb leírása a határidőre tagjainktól és partnereinktől beérkezett előadás-javaslatokkal
(Mivel a gondosan szerkesztett absztraktok emelik a hozzájárulás színvonalát és segítik a szervezők kiválasztási munkáját is, ez úton is kérjük, hogy akik még nem tették meg, készítsenek kivonatot. Ez 300 szavas terjedelemben elegendő, és lényeges, hogy legkésőbb február 6 déli 12 óráig beérkezzen a hunagi@hunagi.hu címre. A külföldi résztvevők tájékoztatása érdekében - akár egy későbbi időpontra is - küldjék be a kivonatot angol nyelven is, hogy az az angol nyelvű konferencia ismertetőben megjelenhessen.)
- a Digitális Magyar Térkép 2011 Pályázati Felhívást,
Megjegyzés: a májusi Debreceni Térinformatikai Konferencia felhívása mind az eHírlevélből mind innen is letölthető: http://www.geogis.detek.unideb.hu/TKonferencia/2012/ Figyelem! A 2011-ben tagdíjukat rendezett HUNAGI tagszervezetek egy-egy képviselője számára 5000 Ft kedvezményt biztosítanak a részvételi díjból a Szervezők!

2012-01-26

A HUNAGI Mobil GIS konferencia hírei

Január 30-i állapot:
Oktatóhelyek, kutatóintézetek:
SZTE, BME(3), BCE
Kormányzati és költégvetési szervek:
VM (3), CsmFh, FÖMI (5),
Egyetemi és főiskolai hallgatók:
ELTE(3), NyME, BCE
Magánszféra:
TopMap, GeoX, eGov, Esri(4), Flexys, DigitTerra, Hétpont, Varinex, Infoterra Magyarország Kft - GEO-Information Services, Astrium, KATÜgyvédiIroda,, ViaMap, CompetTerra, Magyar Posta Zrt, INTERMAP Kft, GPSCOM Kft, VÁTI, Datex,Geonet2000
Nem-kormányzati szervezetek
ITS Hungary, HUNAGI
Külföldről:
United Nations Office for Outer Space Affairs, Czech Association for Geo-information
Várható kiállítók:
Esri Magyarország, HungaroCAD és VARINEX, FÖMI, GPSCOM, GS1 Magyarország,


Figyelemmel kísérjük a résztvevők szektoronkénti megoszlását, valamint a résztvevők között a HUNAGI tagszervezetek és tagintézmények arányát is. A jelenlegi helyzetet a 'perec' és 'radar' ábrák szemléltetik a január 26-i állapot szerint. Ez utóbbiban a piros mező a HUNAGI tagságot jelöli.
Szponzorainkat folyamatosan feltüntetjük a webes felületen, valamint a terjesztett rendezvény-dokumentumainkban is. Megemlíthető még, hogy lezárult az előadás-javaslatok befogadása. Értékes hozzájárulásokat ígér az Autodesk  kultúra köre is mind logisztikai, mind LBS témakörben.  A szervezők az együttműködő partnerszervezetek illetékeseivel és a HUNAGI elnökség bevonásával várhatóan február 8-án öszeállítják a Mobil GIS előzetes programját. Ebben már a meghívásos előadások zöme is szerepelni fog.
Folyamatban van ugyanis a plenáris ülések hazai és külföldi szakembereinek felkérése és számos meghívásos előadás várható még a négy tematikus szekcióban, melyek a mobil GIS city-logisztikai, intelligens közlekedési, közösségi térinformatikai fejlesztéseit és alkalmazásait, továbbá a kapcsolódó adat- és szolgáltatásokat mutatják be. Az MLBKT, ITS Hungary, HUNSPACE maguk is még további előadókat hívnak meg. Nagyszerű program várható igazán elérhető áron. A hazai kormányzatok és intézmények részéről európai követelményekre és trendekre kitekintéssel a hazai stratégiák, kapcsolatos jogszabályi háttér, valamint időterv felvázolását várjuk,  amely a hazai fejlesztői és értéknövelt szolgáltatásokra kész műhelyek és vállalkozások tájékoztatását is szolgálja. Nem titkolt cél, hogy a mobil térinformatikai technológiák adta költséghatékony módszerek innovatív alkalmazására felhívjuk egyrészt a logisztikai és intelligens közlekedési piaci és felhasználói szereplőit, másrászről a vállalkozók és fejlesztők megismerjék az ezen alkalmazási területek által támasztott követelményeket is. A külföldi meghívottak: UN OOSA, EUROGI, AGEO, CAGI és a LAPSI egy SDI és egy jogi szakemberei közül már többnek megérkezett a pozitív visszajelzése. Ők többnyire a záró plenáris ülés előadói lesznek. A felkért előadók közül a HUNSPACE vezetője a GMES szempontjából is jelentős SENTINEL-2 magyar részvétellel folyó fejlesztéséről számol majd be.
A január 31 de 10 óráig bejelentkezettek névsora:

Név - Name
beosztás - title
intézmény - affiliation
honlapcím - URL
Barancsuk Ádám
hallgató
ELTE

Barkóczi Zsolt
elnök
HUNAGI
http://www.hunagi.hu
Báthory Péter
hallgató
ELTE IK

Bélteky Attila

Vállalkozó és Vidékfejlesztési Minisztérium
http://www.vadonleso.hu
Belucz György
ügyvezető
Datex Kft.

Csendes Csilla
egyetemi tanársegéd
Budapesti Corvinus Egyetem

Czaran Lorant
Programme Officer
United Nations Office for Outer Space Affairs
www.unoosa.org
Domokos György
üzletfejlesztés vezető
Infoterra Magyarország Kft., GEO-Information Services, Astrium
www.infoterra.hu
Dr. Török Árpád
tanársegéd
BME
www.kgazd.bme.hu
Érsek Ákos
cégvezető
GPSCOM Kft
www.gpscom.hu
Fehér Zoltán
GIS rendszermérnök
VARINEX Zrt.
mapinfo.varinex.hu
Hóber Balázs
Térinformatikai üzletágvezető
DigiTerra Kft.
http://www.digiterra.hu
Horváth Tamás
vezető-tanácsos
FÖMI
www.fomi.hu
Jancsó Ferencné,Györgyi
ügyvezető igazgató
HÉTPONT KFT
www.hetpont.hu
Juhász Géza
főmunkatárs
VÁTI Nonprofit Kft.
http://www.vati.hu
Kárász Erika

Top-Map

Kis Ágnes
marketing menedzser
Esri Magyarország Kft.
www.esrihu.hu
Kovács Tamás
ügyvéd
Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda

Mészáros János
doktorandusz hallgató
Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Mihály Szabolcs dr
INSPIRE tagállami nemzeti összekötő
Vidékfejlesztési Minisztérium, Közigazgatási Államtitkárság
www.kormany.hu
Milos István
oszt.vez.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala
www.csmfhiv.t-online.hu
Nagy Elemérné dr
főiskolai tanár
Szegedi Tudományegyetem
www.u-szeged.hu
Nikl István
ügyvezető
INTERMAP Kft.
www.intermap.hu
Oláh Attila
ügyvezető
Esri Magyarország Kft.
www.esrihu.hu
Podolcsák Ádám
ügyvezető
Compet-Terra Kft
www.competterra.com
Prajczer Tamás
ügyvezető
GeoX Térinformatikai Kft.
www.geox.hu
Rehorovics Gyula
elemző ügyintéző
FÖMI
www.fomi.hu
Remetey-Fülöpp Gábor dr
főtitkár
HUNAGI
http://hunagi8.blogspot.com
Sándor Csaba
szolgáltatási igazgató
ViaMap Kft.
http://www.viamap.hu
Siki Zoltán dr.
adjunktus
BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék
www.agt.bme.hu
Sikolya Zsolt
vezető tanácsadó
eGov Tanácsadó Kft.
www.egc.hu
Sipos Tibor
tanársegéd
BME
www.kgazd.bme.hu
Slyuch András

Magyar Posta Zrt
www.posta.hu
Szabó József
igazgató
geonet2000 Kft.
http://GeoNet2000.hu
Szabó Krisztina
üzletágvezető, e-kormányzati megoldások
Esri Magyarország Kft.
www.esrihu.hu
Szabó Szilárd dr.
főszerekesztő
Térinformatika / Bonaventura
www.terinformatika-online.hu
Szálka Tamás

Flexisys Kft.
www.flexisys.hu
Szigeti Csaba
hallgató
Eötvös Loránd Tudományegyetem

 Szűcs/Lajos
 elnök
ITS Hungary Egyesület
 www.its-hungary.hu
Takács András Attila dr.
természetvédelmi szakértő
Vidékfejlesztési Minisztérium
www.termeszetvedelem.hu
Tancsik Ottó
térinformatikus
FÖMI
www.fomi.hu
Tóth Tádé Dániel
PhD hallgató
BCE TK TKTF
tajtervezes.uni-corvinus.hu
Turcsánné Tóth Zsuzsanna
marketing munkatárs
FÖMI
www.fomi.hu
Varga Csilla
hallgató
Nyugat-magyarországi Egyetem

Varga Felicián
igazgató
FÖMI
www.fomi.hu
Vízhányó József
GIS/GPS szakértő
Esri Magyarország Kft.
www.esrihu.hu