2017-03-29

A legjobb gyakorlatok bemutatása a Tengeri/Partvidéki Téradat Infrastruktúrák témakörben - GSDI webinár

GSDI Coastal/Marine SDI Best Practice Webinar 
2017. március 29 13:00-14:30 (CET)
Nem minden ország 'land locked'. Akiknek tengerpartjuk van, a címbeli infrastruktúra ugyanúgy integráns része kell legyen a nemzeti információs infrastruktúrának és ezen belül a nemzeti téradat infrastruktúrának.
A GSDI második webinárja ebben a témakörben négy előadást mutatott be:
Roger Longhorn GSDI főtitkár felvezető előadásában keretbe foglalta a MSDI kérdéskört, majd három ország: Malájzia, Dánia és Brazilia gyakorlatát ismertették a felsorolt országok felelős szervezeteinek szakértői:
  • Kamaruddin Yusoff, Royal Malaysian Navy (RMN) Malájzia,
  • Jens Peter Hartmann  Danish Geodata Agency (amely magában foglalja a Danish Hydrographic Office szervezetet is). Vezetője a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet MSDI és a Balti Országok MSDI munkacsoportjainak
  • Lieutenant Commander Julierme Pinheiro, Brazilian Navy, az ICA, valamint a brazil nemzeti polgári SDI, a védelmi SDI és a tengeri/partvonali SDI munkacsoportoknak is tagja.
A bemutatott gyakorlatok ésmegközelítések nem csak az analógia miatt érdekesek, hogyan biztosítják az interoperabilitást és valósították meg a több/sok intézmény közötti partneri kapcsolaton nyugvó közös munkavégzést, de éppen az SDGs oldaláról lenne hasznos hasonló webinárt rendezni a nemzeti téradat infrastruktúrák legjobb gyakorlatáról.

2017-03-28

Földmegfigyelés az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljai (SDGs) szolgálatában - EO4SDGs webes találkozó


Kavvada Argyro (Booz Allen & Hamilton, a NASA HQ szerződéses partnere) moderálásával került sor az idei 3. EO4SDGs munkacsoport találkozóra, videokonferencia formájában.
Az EO4SDGs a korábbi GEO SDG Kezdeményezés (GeoIinitiative: GI-18) új elnevezése a GEO 2017-19 évi munkatervében már így szerepel. A munkaterv linkjét az érintettek összekötői számára a GEO éppen a napokban  küldte meg újólag.
A mai találkozóra közép-európai idő szerint délután 1:00 - 2:15 óra között került sor.
Napirendjén voltak:
- Az ENSZ intézményközti szakértői csoport (IAEG) SDGs beszámolója, beleértve az 5. ülésük híreit az ottawai találkozójukról,
- Az ENSZ Statisztikai Bizottság (UNSC) lezajlott márciusi találkozóján való részvétel (ez jóváhagyta az SDGs globális indikátorait és módszertani irányelveket dolgoz majd ki, valamint bátorítja a nemzeti statisztikai hivatalok kapcsolaterősítését az érintett minisztériumokkal és hatóságokkal),
- A térinformatikai munkacsoport (WGGI) friss hírei
- Az EO4SDGs részvétele a Világbank Geospatial Intelligence Service találkozóján és a "Föld és szgénység" találkozón (ez utóbbinak valószínűleg volt magyar résztvevője is),
- A CEOS SET szakmai testületének áprilisi ülésén hagyják jóvá a CEOS SDG projektjének ToR-ját valamint tekintik át a végrehajtási tervet (míg a CEOS WGISS ülésére április 3-6 között kerül sor, erre is készülök GSDI beszámoló jelentéssel),
- Országszintű projektek és kezdeményezések (ehhez a napirendhez kapcsolódóan küldtem meg hozzájárulásomat a GSDI szervezet megfigyelőjeként, amely alább található),
- Beszámoló a GEO Munkaprogram Syimpózium előkészületeiről
- A honlap és a kiemelt események naptárhírei (benne a WGGI májusi kínai ülése részben a Smart City kérdéskörnek szentelve, továbbá a UN-GGIM augusztusi newyorki rendezvény),
A találkozó résztvevői között voltak a CEOS képviselője az ESA-tól, Bob Chen (Columbia Egyetem CIESIN), Greg Scott az UN-GGIM intézményközi kapcsolattartója, valamint a GEO4SDGs vezetője Lawrence Friedl (NASA HQ).
Gregg Scott kulcsszavai hozzászólásában a következők voltak: Geospatial integration, (EO, geospatial, egyéb adat), interoperabilitás célú együttműködés, település/város-vidék, adatforrások, hivatalos statisztikai adatok, nem-hivatalos adatok, az adatgűjtés innovatív módjai, Big Data. Mindez csak megerősíti annak jogosságát és időszerűségét, hogy a téma felvetését a hazai fórumokon a nélkülözhetetlen partneri együttműködés erősítése érdekében is szorgalmazzuk.

A fentiek szerintem felvetik egy, a GEO4SDGs analógiájára egy SDI4SDGs kezdeményezés jogosságát, amelynek szerepét a WGGI kezdi máris betölteni annak az igénynek szükségszerű felismerésével, hogy a csak a helyi, regionális és nemzeti téradat infrastruktúrák lehetnek az ENSZ Agenda 2030 program alapjai, ahol a minőség és interoperabilitás biztosítása elengedhetetlen az indikátorok monitoringjához.
Mikrofon hiba miatt a szóbeli hozzászólás helyett a találkozót végighallgatva, annak ideje alatt a következő szöveget küldtem meg a levezető moderátornak mind a chat mezőben, mind e-mailben, másolatban a GSDI főtitkárának, illetve az érintett hazai szerzőtársaimnak:
----
Ad GEO4SDGS MEETING 28 March, 2017

A series of GSDI supported MFTTT presentation are planned and has been started with the aim of awareness raising on SDGs at significant Hungarian geospatial conferences.

Topic:
The UN Sustainable Development Goals and the related opportunities for the geospatial community in Hungary

Co-authors:
Dr. Szabolcs MIHÁLY (former Director-general of FÖMI, the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing and former Vice President of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing- MFTTT),
Tamás PALYA (Member of MFTTT, INSPIRE delegate of Hungary, FKH-FTFF) and
Dr. Gabor REMETEY (Member of MFTTT and GSDI, former Secretary-general of HUNAGI)

Roadmap:

Tasks for the Surveying and Geoinformatics in the UN Agenda 2030 (Speaker: Sz.Mihály)
Day of the European Surveyors and Geoinformatics Experts
Budapest, 22 March, 2017

The UN SDGs Indicators and Monitoring – a challenge for the geospatial community (Speaker: Sz.Mihály)
(Speaker: Sz.Mihály)
GIS Open Conference
Székesfehérvár, 13 April, 2017

The UN SDGs Indicators and Monitoring – a challenge for the geospatial community (Speaker: T.Palya)
Geoinformatics Conference and Exhibition
Debrecen, 25 May, 2017

The UN SDGs – opportunities for the surveying and geoinformatics in Hungary
(Speaker: Sz.Mihály)
31st Annual Assembly of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing
Szekszárd, 6-8 July, 2017

Related recent and follow-on GSDI presentations on international fora include:

(The ESA and NASA supported) Del Bianco CitySmart and the Geospatial Community (Speaker: G.Remetey)
Heritage for Planet Earth
Florence, 11-13 March, 2017
https://files.acrobat.com/a/preview/05951f59-fd07-4912-9b78-ae5195502262

How Open Source Virtual Globe is supporting the SDGs – the Case of NASA World Wind (Speaker: G.Remetey, Co-authors: Patrick Hogan of NASA, Prof.Maria A. Brovelli, Politecnico di Milano Como Campus)
ISDE10/Locate17 Conference and Exhibition
Sydney, 5 April, 2017

GSDI Liaison’s Report on achievements since WGISS-42 of Sept 2017 (Speaker via internet: G. Remetey)
CEOS WGISS-43 Plenary hosted by NASA

Annapolis, 3-6 April, 2017

2017-03-25

ENSZ Agenda 2030 egyik célterületéről folytatott magasszintű newyorki találkozó összefoglalója

Az Agenda 2030 és az NSDI téma várhatóan napirenden lesz a 8. Debreceni Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás programjában Mihály Szabolcs, Palya Tamás és Remetey-Fülöpp Gábor előadás-hozzájárulásában is, melyet Palya Tamás ad elő.

Figyelemfelhívás egy tegnap végetért releváns, magas szintű ENSZ esemény eredményéről az
Earth Negotiations Bulletin (ENB) legfrissebb, Volume 32 Number 27 | Sunday, 26 March 2017 száma alapján:
"Summary of the High-Level SDG Action Event:
Climate Change and the Sustainable Development Agenda
23-24 March 2017 | UN Headquarters, New York
Language: EN (HTML/PDF)
Visit our IISD/ENB Meeting Coverage from UN Headquarters, New York at: http://enb.iisd.org/sdgs/climate-change/"

2017-03-17

Negyedik alkalommal ítélte oda a GSDI szervezet a Global Citizen díjat. A kitüntető címben Prof.Ian Masser az ESF GISDATA, EUROGI majd a GSDI elnöke részesült.

GSDI Global Citizen Award 2016 to Prof Ian Masser Forrás: gsdiassociation.org

Profs. Ian Masser (UK) és Bas Kok (NL)
Prof.Dr. Ian Masser korábban brit és holland egyetemek professzura Magyarországon is jól ismert,  több ízben járt nálunk. A 90-es évek második felétől a nemzeti téradat-infrastruktúrák kiváló elemzője és ismerője volt ő vezette a torinói eSDInetplus projekt eredmény Kezdetben a magyarországi eredményeket a példát mutatók között említette. A kép egy 1998. évi szereplését mutatja, balján Prof. Dr. Bas Kok, a Delfti Műegyetem tanára, a GSDI elnöke. 

2017-03-13

Hazai előadások a Heritage for Planet Earth konferencián Firenzében

Előadásom címképe
A firenzei nemzetközi Romualdo Del Bianco Alapítvány 19. közgyűlését követő  Heritage for the Planet Earth konferencia vasárnap délután plenáris ülést tartott. Az ülést két témának szentelték: egyrészt az ESA és NASA által támogatott Del Bianco CitySmart webes nyiltforrású alkalmazásnak, melyet önkormányzati alkalmazásokra fejlesztettek, másrészt a rendezvényen résztvevő 37 ország több mint száz városából érkező, mintegy 300, többségükben önkormányzati résztvevő által megismert felhívási szöveg  megvitatására került sor azzal a céllal, hogy a véglegesített anyagot Toscana tartomány illetékese a március végi firenzei G-7-es találkozó résztvevői számára továbbítsa. Magyarországról Susana Wierdl az ICOMOS budapesti képviselője és Páva Zsolt pécsi polgármester vettek részt akik szekcióikban Pecha Kucha formátumban (20 kép á 20 másodperc) előadást is tartottak. (A párhuzamos szekciók túlságosan pergő előadásai jelentősen megrövidíteték a szekciókat ahol kevesebb hozzászólás volt, így le is maradtam Páva Zsolt előadásáról. Tartalmát előzőleg a nyomtatásban megjelent kivonatból már megismerhettem.
A plenáris ülésen a Del Bianco Alapítvány részéről Romualdo Del Bianco elnök és Carlotta Del Bianco igazgató ismertették a 'Life Beyond Tourism'  keretei között a Heritage for Planet Earth kezdeményezést, majd még a Del Bianco CitySmart applikáció szerzői, Miguel Del Castillo Hoffman és Gabriel Militao Lopes előtt, a NASA WWEC tudományos testülete tagja minőségemben vezethettem fel előadásukat, fejlesztésük jelentőségét egy tágabb felhasználási szempontból, az ENSZ Agenda 2030 és az ENSZ New Urban Agenda oldaláról méltatva, kiemelve a térbeli szemlélet nélkülözhetetlen szerepét. 
A Cornell és a Mexikó Egyetem hallgatói fejlesztésüket, a Del Bianco CitySmart alkalmazást együttes előadásban mutatták be az egybegyűlt önkormányzati vezetőknek és képviselőiknek. Előadásuk után Prof. Ron Fortunato (Trillium Learning) mentorként foglalta össze a hallottakat. 
Előadásom, amely terv szerint hétfőn hangzott volna el, aznapi hazautazásom miatt Patrick Hogan, a NASA World Wind projektmenedzsere jóvoltából került be a vasárnapi programba. A pdf változat innen tölthető le:
https://files.acrobat.com/a/preview/05951f59-fd07-4912-9b78-ae5195502262
A rendezvényen készült fotóim a Facebook odalamon tekinthetőek meg. 
A plenáris ülés résztvevői között voltak a térinformatika és távérzékelés szakterületeiről többek között Suchith Anand (University of Nottingham), a Geo for All kezdeményezés részéről, továbbá a neves trentói cég, a Trilogis cég elnöke és munkatársai, a Milanói Műegyetem Comói távérzékelési és térinformatikai tanszékének képviselői, valamint az ESA ESRIN Open Search szakértője.

2017-03-09

Örökség a Föld bolygó számára. Nemzetközi konferencia Firenzében a DelBianco Alapítvány szervezésében március 11-13 között"last update March 6, 2017

Read below the conditions of participation

 19th International Conference and General Assembly of the Experts
Fondazione Romualdo Del Bianco® – Life Beyond Tourism®

Florence, Italy
March 11-13, 2017


Life Beyond Tourism®:
HERITAGE for PLANET EARTH® 2017
From World HERITAGE Sites for DIALOGUE, to the PLANET EARTH we all share

2017 “Smart Travel, Smart Architecture,
Heritage and its Enjoyment for Dialogue” March 11

Morning
10.30-12.00

   COMMEMORATION CEREMONIES
PALAZZO COPPINI 

Afternoon
15.00-19.00

  MAIN EVENT
   OPENING of the 19th General Assembly of the
   Fondazione Romualdo Del Bianco
   PANEL SESSION on TRAVEL “Smart Travel for Dialogue”
   SIGNING OF THE MEMORANDA

AUDITORIUM AL DUOMO 
March 12

 Morning
9.00-14.00


    INTERNATIONAL CONFERENCE: parallel sessions
   “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”

AUDITORIUM AL DUOMO

Afternoon
15.30-19.15

  
   PRESENTATION of the Life Beyond Tourism Model
AUDITORIUM AL DUOMO 
 March 13

Morning
09.30

   
   WORKING STATION Life Beyond Tourism Model
   WORKING STATION web app
AUDITORIUM AL DUOMO
March 13
Afternoon
   DEDICATED TIME with developers to ask questions and learn how to leverage      this platform
AUDITORIUM AL DUOMO


Considering the participation of authorities and experts from 46 countries, 5 continents
the whole Assembly and Conference will be held exclusively
in ENGLISH


KEY DEADLINES


For the CONFERENCE SESSIONS, 139 authors of 95 abstracts from 36 countries from 5 continents have been selected

Key deadlines:
January 31, 2017: speakers confirmation of participation by email to secretarygeneral@fondazione-delbianco.org

March 10, 2017: deadline for final papers submission by the speakers

After the conference: publication of contributions to the 19th FRDB General Assembly (ISBN e-book)


OTHER EVENTS
in the previous and following weeks


March 5-12, 2017: 

March 8-10, 2017: 

March 11, 2017:

March 11-13, 2017:
International Conference "HERITAGE for PLANET EARTH"

March 12-19, 2017:

March 13-14, 2017:


CONDITIONS OF PARTICIPATION


The participation to the Conference and Assembly is open exclusively and firmly to those who will present the invitation on behalf of the Foundation.
There is no registration fee for all the speakers and invited participants. All the other costs are at the participants’ charge
The official language is English.

               
               ACCOMMODATION IN FLORENCE                 
  

The delegates are kindly invited to use the Best Practice Reservation Portal www.vivafirenze.it that is a practical application of the Life Beyond Tourism philosophy. You can choose among over 200 accommodation facilities to get the option that better suits you in terms of prices (the same hotel fares as in the other international reservation portals), location, category, etc.
This is a way to better know how the Life Beyond Tourism Model operates on the territory and for the territory interpreting and communicating it to the visitors; indeed, booking your stay with Vivafirenze you (without any extra-costs for you) contribute to support a crowd funding campaign for 4 special restoration projects in Florence as with the Model you can do on your territory.
For this reason, the reservation portal www.vivafirenze.it has been selected by the Organizing Committee as the official one for the Conference and Assembly.
Please kindly note, given the occupancy level of hotels in Florence expected in March, rooms will be allocated on a first come, first served basis.


HOW TO REGISTER


1) REGISTER in the Life Beyond Tourism Community 
2) LOGIN
3) GO TO this event page and click on “Take Part” on the top right (if you are not registered, the button "Take Part" will not appear!)"
In the framework of the


will take place the presentation the Web App Platform "DelBianco-CitySmart" based on ESA-NASA World Wind Virtual Globe Technology.
This prototype web application is presented to us in order to enable cities in the world to work in their interest and simultaneously benefit from the other. 

Therefore, the Fondazione Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism INVITES MAYORS of the cities of the world to the conference HERITAGE for PLANET EARTH and presentation of the web open source application "DelBianco-CitySmart” choose your language:


March 12th, 2017
Auditorium al Duomo (Via de' Cerretani 54r, Florence)
15.30 - 18.00
"DelBianco-CitySmart" presentation
web open source application based on ESA-NASA World Wind Virtual Globe Technology
by Gabriel Militão and Miguel Del Castillo
An opportunity for intercultural Dialogue and cooperation among the territories in the world
with their Mayors for the management of their territories.
Sharing experiences and responsibilities at worldwide level with DelBianco CitySmart web app.
Questions and comments by the Professors, Administrators and Mayors participants.
Hypothesis of future development by Gabriel Militão and Miguel Del Castillo.

March 13th, 2017
Auditorium al Duomo (Via de' Cerretani 54r, Florence)
10.00
OPENING OF THE SESSIONS:
Paolo Del Bianco in the framework of the Life Beyond Tourism Model applied on territories for the possibility of cooperation and dialogue among mayors of the World on the themes from heritage to biosphere, facilitated by heritage, travel and dialogue

·         Working Station Life Beyond Tourism Model
-          Cultural portal Heritage Community www.lifebeyondtourism.org
-          Certification Life Beyond Tourism for Intercultural Dialogue

·         Working Station web app
Meet in Person Developers and Master Educator who proposed the project, into the frame of the Life Beyond Tourism Model, to discuss how you can apply <DelBianco CitySmart> in your city along with the NASA Program Manager.
Gabriel Militão Lopes and Miguel Del Castillo Hoffman will be at disposal of those Mayors and others who would like to know more regarding this web app  and the opportunities of cooperation.


The Web App DelBianco-CitySmart for MAYORS

- Welcome to Florence to all the Mayors participants 
to be part of this working group for exercising to dialogue and to work for a collaboration for the community development and health of our planet, and our challenge is in favor of our young.
- The researchers will present “DelBianco-CitySmart" as a collaborative effort that allows any city to freely use, and further develop for any solution they might need. 
Every city can learn from it, add to it or adapt and modify the code to suit their particular needs.
In a more overarching goal, the "DelBianco-CitySmart" will begin to connect cities throughout the world so they can work together for the common goal of optimizing their infrastructure and environmental footprint.”
DelBianco-CitySmart is the beginning for how the world works together!
With the cities of Springfield, Kodiak, New York, Milano, Trento, Pecs, Baku, Lima, Idrija, Caceres, San Gimignano (others in progress of confirmation) involved, it is already an international enterprise. Other cities expressed their interest but cannot be present, anyway they are following our development.
This international initiative facilitates dialogue, intercultural exchange and a huge opportunity for high-tech education to become involved in real solutions for their community that also serve the world. Students will be inspired in the most exciting way possible. The computer science students can be working with humanities students to deliver their data via this platform (intercultural dialogue exercize).

With this application Mayors could better share a rich and wonderful suite of joint solutions at all so we could focus on the quality of our lives together here on planet Earth.

*****

of the 19th General Assembly of the Fondazione Romualdo Del Bianco"