2014-04-29

Közgyűlést előkészítő HUNAGI elnökségi ülésre került sor

Az LLTK tárgyalójában ma délután másfél órás  HUNAGI elnökségi ülésre került sor Barkóczi Zsolt  elnökletével. A találkozóról kimentették magukat Prof. Lóki József, Tóth László HM Geoinformciós Szolgálat szolgálatvezetője és Oláh Attila Esri Magyarország cégvezetője. Jelen voltak Barkóczi Zsolt HUNAGI elnöke, Havass Miklós tiszteletbeli elnök, Toronyi Bence a FÖMI főigazgatója, Sikolya Zsolt az Ellenőrző Bizottság elnöke, a főtitkár és Mitnyan Zoltán a HUNAGI titkára.
Az elnökség áttekintette a 2013.évi előzetes pénzügyi mérleget (véglegesítése a jövő héten várható), a 2014 évi feladatokat és legújabb lehetőségeket, a Térben tudatos társadalom mottója alatt indítandó nemzeti pályázatot   (amellyel kapcsolatban hivatalos levélben fejezték ki érdeklődésüket az EUROGI és a GSDI szervezet elnökei, továbbá az Eurogeographicson keresztül az EU Location Framework program képviselője. HUNAGI egy gravírozott kristálydíj szponzorálásával támogatni fogja a World Wind Europa Challenge eredményhírdetését. Itt még jelentős esélye lehet magyar egyetemistáknak vagy fiatal KKV szakembernek elnyerni a díjat, csak május 31-ig jelentkeznie kell. Részletek az eurochallenge.como.polimi.it címen. Az elnökség egyetértett azzal, hogy az EUROGI közgyűlés és a rendező DDGI jóváhagyásával az ImaGIne 2  konferencián Berlinben a lengyelekkel karöltve HUNAGI tematikus szekciót szervezzen. Az eseményre az InterGEO nagyrendezvény keretében kerül majd sor. Bövebbet a HUNAGI Közgyűlésen.

2014-04-26

Eredményesen lezajlott az EUROGI éves közgyűlése

Néhány a legfontosabbak közül:
EUROGI köszönetet mondott a HUNAGI-nak az első Copernicus MPP országfelmérés és műhely sikeres lebonyolításáért. Az Európi Űrügynökség nagyon meg volt elégedve és ezek alapján november elején az Imagine konferencia keretében sor kerülhet a második Copernicus MPP műhelyre szintén pályázatos formában nyerhető el a rendezési jog (EUROGI és ESA támogatással.
Az EUROGI várhatóan 10 napon belül megkapja európai adószámának érvényesítését, amely szükséges a HUNAGI 2013. évi mérlegének és közgyűlési pénzügyi jelentésének véglegesítéséhez.
EUROGI még április folyamán egy az érdekődését kinyilvánító levelet ad ki a HUNAGI számára egy tervezett HUNAGI-NHIT együttműködés támogatására.
HUNAGI felvetésre és lengyel támogató melléállással HUNAGI és az EUROGI lengyel tagszervezetének képviselői lehetőséget kaptak arra hogy a jövő héten összeállítsanak eg javaslatot egy 90 perces tematikus szekcióra a berlini imaGIne konferencia keretében az Nyílt adatok, nyíltforrású szoftverek témakörben. A kezdeményező HUNAGI feladata, hogy a német DDGI szekciófelépítési modellje figyelembevételével, a honi "Foszfor Géza", a WWEC és a FOSS4G Europe, továbbá az európai intézményekkel való kapcsolatainak felhasználásával egy tervezetet készítsen és azt a lengyel javaslatokkal egyeztetve a berlini szervezők (dr. Wolfgang Steinborn) felé megküldje. Reményeink szerint az open source 4 GI témakörben egy hazai, egy lengyelországi áttekintő előadáson felül az európai trend is be lenne mutatva a FOSS4G Europe konferencia tükrében, míg a nyílt adatokról EU-s és/vagy osztrák előadóra számítanánk (Bécs városüzemeltetés részéről). Mindezek egyeztetése hétfőtől megkezdődik dr. Siki Zoltán bevonásával.
Bővebbet a közeli napokban.


imaGIne2014_ConferenceLogo_850_468

2014-04-25

Az EUROGI 20 évének áttekintésével kezdődött a szervezet Tagok Találkozója rendezvénye Brüsszelben

Résztvevők: SOGI/CLGE, AFIGÉO, DDGI, AGILE, Croatia, HUNAGI, Slovenia, Denmark, Poland, EARSC, Intergraph/Hexagon, AGÉO, IRLOGI, AM/FM Italia, Esri, EUROGI főtitkár és asszisztense.
Délelőtt elhangzottak
Az eddigi elnökök és főtitkárok,
Az elnök  felkért kiegészítő hozzászólást kért az EUROGI három legrégibb tagjától: Francois Salgé (AFIGEO), (DDGI) Wolfgang Steinborn, (HUNAGI) G. Remetey
Felkért előadások olyan szervezetek részéről, akik számára az EUROGI horizontális együttműködést kínált:
AGILE előadás (Prof. Mike Jackson)
Itt HUNAGI kiegészítő hozzászólással élt.
NEREUS project Űrtechnológiák alkalmazásának hasznossága - ismeret-továbbadás regionális döntéshozók és szervek számára NEREUS-ESA Zöld Könyv a regionális közigazgatások számára
HUNAGI felvette a kapcsolatot a projekt képviselőjével és várhatóan a honi térségek részére tájékoztatót fog kiküldeni a soron következő e-Hírlevélben.
CLGE elődás (M. Barbieri)
Itt HUNAGI kiegészítő hozzászólással élt
Délután minden egyes EUROGI tagnak három kérdéssel kapcsolatban kellett véleményét nyilvánítania vitával egybekötve. A 4-képes prezentációk hamarosan innen is letölthetőek lesznek.
Részletek hasznos információkkal később, ugyanitt.

Prof. Charles Toth az ASPRS (korábbi nevén az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság) megválasztott új alelnöke


Az Imaging and Geospatial Information Association vezetőségi  választására még az elmúlt év decemberében került sor. Forrás:  GIM International áprilisi szám. http://bit.ly/QbP4Py
Gratulálunk  az Ohio Állami Egyetemen kutató professzorának, Budapesten végzett szakember sikeréhez, akivel honi pályatársai az ISPRS rendezvényein is találkozhatnak. Képen: honfitársunk az ISPRS I. Szakmai Bizottságának elnöke, egy kínai szakmai ülésen Chengduban. Fotó: Charles Toth szívességéből.

2014-04-23

HUNAGI javaslatát jegyzőkönyvbe vette a GISIG mai közgyűlése

GISIG Skype közgyűlésén
Giorgio Saio elnöklete mellett a mai napon 15:00-15:44 óra között  közgyűlést tartott az európai projektekben kimagaslóan sikeres GISIG, melynek Magyarországról a HUNAGI a 90-es évek második felétől rendes tagja. 
A közgyűlésen két kérdésben született egyhangú támogató szavazat:
1) GISIG vegyen részt a Smart Islands EEIG kezdeményezésben  (Ennek alapítói között további két, a HUNAGI-val régebb óta kapcsolatban álló szervezetet is találunk: a GraphiTech és az Epsilon Italia cégeket. Az előbbi vezetője Raffaele de Amicis a HUNAGI szervezőtársa a NASA World Wind Europa Challenge 2014 versenyfelhívásban, az utóbbi cégvezetője  Giacomo Martirano, aki az európai smeSpire projektet is vezeti, és tavaly két ízben is járt Magyarországon a HUNAGI 4. konferenciáján valamint a Copernicus MPP projekt műhelyen)
2) A SIEEIG igazgató tanácsában Roderic Molina GISIG műszaki igazgatót jelöli a szervezet képviseletére
HUNAGI felkérésre a Délkelet-európai Térinformatikai Társulás megbízásából is szavazott. 
Az elnöki bevezetőt, a konzorciumi tagok képviselőinek hozzászólását, valamint a szavazásokat követendően elsőként a HUNAGI részéről hangzott el hozzászólás:
amennyiben a Smart Island EEIG költségvetése ezt lehetővé teszi, HUNAGI örömmel ad otthont disszeminációs célú műhelynek a célközönség, vagyis a mediterrán szigetek iránt érdeklődők (főleg turistahivatali, turistaügynökségi és uatazási szakmai és civil közösségek) meghívásával. 
Giorgio Saio GISIG elnök a Skype videokonferencia moderátora az elhangzottakat örömmel fogadta,  jó lehetőségnek tartva aktív magyar GISIG tagok bevonásával (Prof. Márkus Béla, NymE) a HUNAGI-nak ilyen szerepet adni, és mindenesetre az ehangzott javaslat jegyzőkönyvbe vételét jelezte.
Ha elfogadják a konzorcium tagjai az esemény logikusan összhangba hoztható lesz a hónap eleje óta formálódó HUNAGI-NHIT együttműködés célkitűzéseivel is.

2014-04-14

A CEOS WGISS ötnapos plenáris ülésén

Az ülést a NASA ESDIS projekt vezetője nyitotta meg. A rendezvény programja itt tekinthető meg: wgiss.ceos.org                       A szakmailag gazdag tartalmú munkahétről beszámoló készül a GSDI számára, a lényegi összefoglaló megjelenik a GSDI publikációs felületén, és az elhangzottakról az EUROGI április 25-26-i brüsszeli közgyűlése és a HUNAGI közösség is tájékoztatást kap. Még egy időbe kerül a mintegy 20 oldalas jegyzetem feldolgozása, mindenesetre naprakész tájékoztatás hangzott el az ESA, NASA, NOAA, USGS, Roscosmos, INPE, JAXA, NSO, CNES, NASU részéről továbbá a szabványokról.
A megtárgyalt témák a következők voltak:

Recovery Observatory Infrastructure
WGClimate ECV Inventory
CEO report
GEO Secretariat report
SEO activities
How to improve WGISS
CWIC / FedEO / CEOS opensearch
Technology Exploration
Software repository
Data Stewardship
External collaboration

A Technology Exploration szekcióban csütörtökön elhangzott HUNAGI előadás itt nézhető meg
A JAXA képviselője rákérdezett, milyen JAXA/RESTEC World Wind alkalmazások voltak eddig: a projekt menedzsertől (Patrick Hogan) rövidesen meg is érkezett a válasz Kaliforniából:
és egy dokumentum: www.hunagi.hu/G/pub/JAXA-World_Wind.pdf
A pénteken elhangzott HUNAGI GSDI összekötői jelentése az elmúlt hat hónapról itt tekinthető meg: www.hunagi.hu/G/pub/Globalis/4.18_9.00_GSDI.pdf. Ebben - mint korábban is, -  helyet kapott a GSDI egy regionális szervezetének (EUROGI) és egy nemzeti tagszervezetének (HUNAGI) tevékenységével kapcsolatos számos releváns információ. Ez utóbbi esetben köszönet Zboray Zoltánnak, a FÖMI távérzékelési és kozmikus geodéziai igazgatóság vezetőjének a nagyszabású  mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer kiépítési projektről adott információjáért. A projekt keretében a FÖMI számára hasznos lehet a CEOS és WGISS katasztrófamenedzsment és kockázatkezelő szakértőivel való kapcsolatfelvétel. A NOAA részéről külön rákérdeztek a Masat-1 és Masat-2 helyzetére és az OpenSearch alkalmazására amely alkalmasabb a fejlesztésnél mint a CSW (ISO vagy ebRIM), mert egyszerűbb a használata és nagyobb teljesítményt biztosít. 
Az Opensearch témakörében két OGC dokumentum is megjelent:
§1) OGC-10-032r6 OpenSearchGeoTemporal (OGC szabvány)
§2)  OGC-13-026r2 OpenSearch Extension for Earth Observation Products
(itt a szabványosítási eljárás júniusban kezdődik meg)
Az ISS teherűrhajója - helyszíni felvétel 
HUNAGI, 2014 

(Úgy modták, hogy hétfő délután egy rövid időre megszakítják az ülést, mert helyi idő szerint 4:58-kor a Cape Canaveral űrrepülőtér SLC-40  állásáról a Nemzetközi Űrállomásra egy teherűrhajó kerül felbocsátásra egy SpaceX Falcon 9 hordozóval, amire a közeli partszakasz kitűnő rálátást enged. Nos kiderült, hogy a fellövést péntek délutánra halasztották, amikor a WGISS-37 éppen befejezi munkáját On-line TV közvetítés:  https://plus.google.com/u/0/+NASA/posts/WziHxJ2zUVL
A WGISS-37 részvevői. Fotó: HUNAGI

2014-04-13

Holnaptól WGISS-37: földmegfigyelési információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoport ülése

Az ötnapos CEOS WGISS 37 értekezlet programja innen tölthető  le. A HUNAGI részéről az előadás csütörtökön, a GSDI összekötői beszámoló pnteken kerül sorra a plenáris ülésen. 
A felkért magyar előadás a Technology exploration szekcióban hangzik el Andrew Mitchell (NASA GSFC) elnöklete alatt. A World Wind Európa Challenge  ismertetése hangzik el a visualisation/virtualisation altémában, lényegében a januári londoni és a legutóbbi ICA-OpenGeo webes előadásanyag alapján, olyan szerzőtársakkal, akik a kormányzati, egyetemi/akadémiai, magánszféra és civil szervezet képviselői. A rendezvényre - melyre a HUNAGI képviselője saját forrásból utazott ki - Cape Canaveral tőszomszédságában, az óceánparti dünesor egyik szállodájában kerül sor. Az ülésen ezúttal is részt vesz Mirko Albani, az Európai Űrügynökség részéről, aki a 36. ülés házigazdája volt Frascatiban múlt ősszel. Mint emlékezetes, HUNAGI az elmúlt 7 évben kétszer adott otthont a rangos összejövetelnek, melynek hátteréről, céljáról, GEOSS-hoz való kapcsolódásáról  itt lehet tájékozódni: wgiss.ceos.org.

2014-04-05

Az európai térinformatikai ipar - KKV hírek Európából

Az EU smeSpire projektjének célkitőzéseiről, eredményeiről, európai KKV katalógusról és a nemzeti szintű aktivitásról itt olvashatnak:
http://www.smespire.eu/new-news/
HUNAGI a projekt 2012-ben befogadott NGIA partnere, amely 4. konferenciáját nemzeti smeSpire disszeminációs műhelyként rendezte az EU projekt vezetőjének részvételével.
2014-ben a projekt tanulmányt készített az európai térinformatikai ipar helyzetéről, amely az ESA csatlakozásunk és a Copernicus programban való hazai ipari képesség és kapacitás felmérése szempontjából is hasznos háttéranyag. 
(Rövid változat: study on the Geo-ICT sector in Europeteljes anyag: study on the Geo-ICT sector in Europe). 
Forrás: www.smespire.eu 
HUNAGI bátorítja a hazai térinformatikai Mikró- és KKV-ket (egyes források szerint kevesebb mint félszázan vannak 8 milliárd forintos becsült árbevétellel), hogy jelentkezzenek be az európai nyilvántartásba, ahol eddig mintegy 10 hazai vállalkozás szerepel. Akik a hazai térinformatikai piac aktuális helyzetére vonatkozó publikus forráshelyeket ismernek, közzreadás végett osszák meg információjukat a HUNAGI-val (hunagi@hunagi.hu). A februárban publikált smeSpire anyag dr.Tózsa István tanszékvezető egyetemi tanár jóvoltából már beépült a BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék  a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Regionális Környezet-gazdaságtan MSc képzésébe az Alkalmazott térinformatika tantárgy keretében, amelyről az EU projekt híranyaga is beszámol.
Az smeSpire előadás-tárháza itt kereshető fel: http://www.slideshare.net/smespire/presentations 

Empowering the citizens - elgondolások és HUNAGI törekvések a térinformatika társadalmasításáért

A HUNAGI Elnöksége elé kerülő javaslatról hamarosan itt olvashatnak.

2014-04-04

Partnerszervezetünk az ITS Hungary legfrissebb hírei

Megjelent partnerszervezetünk, az ITS Hungary legújabb körlevele. Közgyűlésükre április 14-én kerül sor, melyen várhatóan HUNAGI is képviselteti magát.
A közlekedési szakterület a térinformatika egyik kimagaslóan hatékony felhasználási területe és ez számos elvi lehetőséget nyit az ITS Hungary, az intelligens közlekedési rendszerek, valamint a  HUNAGI térinformatikai közösségei közötti együttműködés számára. Ezzel kapcsolatban a mai napon az ITS Hungary felé gondolatfelvetés is történt a CROCODILE projekt kapcsán, míg a HUNAGI BKK projektjében szóbakerült  ITS szakember bevonása is. A 2011-ben alakult BKK Közút Zrt. forgalomtechnikai és műszaki nyilvántartási igazgatóság  vezette be 2013. szeptemberében a KARESZ-t, a Közúti Adatgyűjtő és Ellenőrző Rendszert, melynek képességeit az alábbi videó-összeállítások szemléltetik:
Általános KARESZ ismertető:
https://www.youtube.com/watch?v=68dDzO9w-tQ
DBR4 földalatti terek felmérése:
https://www.youtube.com/watch?v=H41uHwVyHZ4  A linkek forrása: Kovács Dénes igazgató, BKK Közút FMNy Igazgatóság. A KARESZ-t bemutató februári BKK szakmai napon készült alábbi felvételeket a HUNAGI Naplóban eddig már közel 450-en tekintették meg.
BKKKözútKonf

Interaktív távelőadás arról, hogyan készülnek a Landsat felvételek?

Hogyan készülnek a Landsat felvételek? Interaktív távelőadás a NASA múzeumi programja keretében április 10-én. Elérhetőségi adatok: a HUNAGI Eseményhírek blogjának mai bejegyzésében. 
Oktatóhelyek, diákok, múzeumi szakemberek számára hasznos és mindazok számára, akik a térinformatika társadalmasításáért tesznek. További olvasmányok:

Landsat és a tudományhttp://landsat.gsfc.nasa.gov
Landsat és az oktatás: http://landsat.gsfc.nasa.gov/?page_id=11

2014-04-02

Csatlakozási lehetőség a H2020 program EULF és NSDI vitafórumára a Linkedin közösségi hálónA LinkedIn-en egyébként bárki kiválaszthatja a szakterületéhez és érdeklődésének legmegfelelőbb vitafórumát, ahol véleményeket és felvetéseket ismerhet meg és maga is hozzászólhat, illetve témák megbeszélését kezdeményezheti. A térinformatikához köthető további alcsoportok linkelt jegyzékét a HUNAGI INSPIRE-ral kapcsolatos a hunagi9.blogspot.com mai bejegyzése tartalmazza

2014-04-01

Földfelszíni és légköri áramlatok közel valós idejű megjelenítése

A NASA ARC projektvezetője, Patrick J. Hogan figyelemfelhívása nyomán íme két link, ahol tanulmányozhatók a Föld pillanatnyi légköri, tengeráramlási jelenségei, megválasztható vetületi rendszerben és egy sor egyéb szempont szerint.
http://earth.nullschool.net Megjelenés után klikk a bal alsó Earth felíratra a szempontok megválasztásához.
A másik link további információt ad dinamikus és interaktív megjelenítéssel, amely a proramozó  Cameron Beccario munkája, az adatokat három óránként szolgáltatja a Global Forecast System szuperszámítógépe.