2019-10-25

A firenzei 11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium megtekintett posztereiA témakör iránt érdeklődő hazai közösség és az MFTTT WG4SDG munkacsoport számára készült fényképek itt tekinthetők meg:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0e9e494f-87ea-4814-b15f-28c935d9e76f (Mérete 103 MB)

A rendezvény honlapja: 
www.digitalearth2019.eu

Az immár európai vezetésű Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) honlapja a Firenzei Nyilatkozattal:
www.digitalearth-isde.org

2019-10-24

A GEO eredményei 2016-2019 között

A GEO közelgő novemberi plenáris ülésére és miniszteri találkozójára készült dokumentum elektronikus formában is hozzáférhető a következő link segítségével:


 www.earthobservations.org/reportonimpact

Az anyag a GEO munkaprogramjához hozzájáruló országok és szervezetek mintegy 50 eredményét mutatja be - írja a GEO legfrissebb körlevele. Az ESA sevillai novemberi miniszteri tanácsülése (részletek a hazai űrkutatási hírportálon az Űrvilágban) miatt várhatóan Magyarország nem képviselteti magát a canberrai GEO szintén miniszteri szintű találkozóján.

2019-10-23

Beszámoló műholdas földmegfigyelés témakörben a Copernicus Global Land Services (CGLS) 2019. október 15-i brüsszeli üléséről


Beszámoló
a CGLS 2019. október 15-i brüsszeli üléséről

CGLS-UG csoportkép. Pietro Ceccato felvétele
A Copernicus Globális Szárazföldi Szolgáltatások (CGLS) Felhasználói Csoportjának 2019.  október 15-i ülésére mint GSDI tag (sic!)  kaptam meghívást GEO csatornán keresztül. A házigazda P.Ceccato (Spacebel) és M Lang (Liége Egyetem) voltak.

Az ülésre Brüsszel egy központi fekvésű szállodájában került sor. Résztvevői S. Carter (Wageningen UR-GOFC-GOLD), M.Paganini (ESA, GEO EO4SDG, CEOS AHSDG), A. Coronado (Mexikó Statisztikai. és Földrajzi Intézet-INEG), D.Cripe (GEO Sec), T.Jacobs és B.Smets (VITO), T.Kemper és Jean-Francois Pekel (EC DG JRC), R.Lazace (HYGEOS), Mattia Marconcini (DLR, és DE European Chapter), M.Massart (EC DG Grow), K. Mubea (GPSDD), D.Mwaniki (UN HABITAT), M. Noort (HCP International), T. Quattara (African Union GMES Africa), B. Tychon (Liége Egyetem), valamint A.Zvoleff (Conservation International) voltak.

Az ülés elsődleges célja annak felderítése volt, hogy a Copernicus program a jelenlegi és jövőbeli termékeire támaszkodva hogyan tudná az érintett felhasználók igényeihez szabni további szolgáltatásait a fenntartható fejlődési célok (SDG) monitoringja és a jelentés készítés támogatása érdekében.

Az ülés elején minden résztvevő a falra függesztett 17 SDG embléma valamelyike elé állva, 5 percben bemutatkozott.  A résztvevők szinte az összes SDG-t képviselték. Magam az SDG17 ’Partnership’ elé álltam. Amikor rám került a sor, tisztáztam, hogy a GSDI 2018-ban megszűnt, azóta az MFTTT WG4SDG munkacsoport tagja vagyok, melynek célkitűzését és tevékenységét röviden összefoglaltam (promoting stakeholder engagement, awareness raising, providing information exchange). Személyes bemutatkozásom kulcsszavai a következők voltak: GEO, EO4SDG, GSDI-UNGGIM, MFTTT WG4SDG, HUNAGI, HSO, CEOS WGISS, de szóltam az ex-FÖMI Lechner Nonprofit Kft EO, Land Cover, valamint az Ecosystem Assessment & Mapping  tevékenységéről és EEA kapcsolatukról.

Délelőtt ismertető előadások hangzottak el a DG Grow és ESA részéről a Copernicus GLS termékekről és szolgáltatásokról, valamint az EO4SDG kihívásairól és lehetőségeiről.
Kiemelték az adatok használhatósága és az adathozzáférés jelentőségét, különösen az elemzésre kész adatok előállítását, az adatkocka megközelítést az idősoros feldolgozásokban, a hot-spot monitoringot.
Mindezek ismeretében a résztvevők két csoportra osztva vitatták meg mi az, ami hiányzik és melyek az akadályozó tényezők.  Hozzászólásaimban nagy segítséget jelentett, hogy előzetesen személyes konzultációt folytathattam a témakörben nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai műhely szakembereivel, Dr. Kristóf Dániellel, Maucha Gergellyel és Kosztra Barbarával. Hangsúlyoztam a felhasználói bizalom jelentőségét (különösen a mesterséges intelligencia beépülése esetén), a felszínborítás-változás adatok minőségi vizsgálatának fontosságát, átláthatóságát (validálás dokumentálását).  Javasoltam a hazai igényeknek megfelelően a 2 1/2D és 3D magassági modell adatok, továbbá a földhasználati adatbázisok idősoros adatainak elérhetőségét és felhasználását.

A délután előadás-sorozattal indult. Tárgya a földmegfigyelés SDG monitoringban való felhasználása volt. Itt a HCP International, a CI, Global Partnership for SD Data (GP4SDD), a DG JRC, valamint a Liége Egyetem szakemberei számoltak be eredményeikről, tapasztalataikról.
Miután a JRC előadás témakörébe vágott, az előadó figyelmébe ajánlottam az A.Rajabifard szerkesztette, a UN-GGIM Akadémiai Hálózat munkaközössége által legújabban összeállított és e-formában már elérhető dokumentumot a földügyi igazgatás szerepéről az emberi települések és a vidék monitoringjában. Az anyagot a Springer a jövő évben kiadja.
Részletesebben szóltak az Afrikai Regionális Adatkockáról (részletek: www.data4sdg.org ), melynek azonban még nem letisztult a kapcsolata a Kína által szorgalmazott Afrikai Digitális Föld programmal, amely szintén megindult a CEOS nyíltforrású adatkocka eszköze felhasználásával. A holland előadásból tudtam meg, hogy az űrtevékenység ott is a Külügyminisztérium felügyelete alá tartozik (amit Hollandia kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere és a külföld számára végzett űralkalmazások indokolnak). Van egy SDG koordinációs hivataluk is.

A felvezető előadásokat követően a résztvevők ismét két csoportra osztva azonosítottak megoldásokat a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, majd a feltárt hiányok pótlására, illetve akadályok feloldására. Hozzászólásomban a nemzeti szintű felhasználás lehetőségei szempontjából a CGLS kívánatos nagyobb felbontású termékeinek hasznosságáról szóltam. Nem meglepetés, hogy ezt az igényt több más jelenlévő is jelezte. (Copernicus oldalról a DG Grow szerint elvben nincs akadálya a 10-20 m felbontású felszínborítási termékek előállításának.) Javasoltam még ajánlási célra olyan külső adatkörök, szolgáltatások nyilvántartásba vételét, melyek hozzáférése esetén a CGLS termékek és szolgáltatások felhasználása még jobb eredményre vezet az SDG monitoring és jelentéskészítés támogatásában. Míg a Copernicus üzemeltetése hosszú távon biztosított, hasonlóan fenntarthatók kellene, hogy legyenek az in-situ megfigyelések is (szabványok, interoperabilitás biztosításának szükségessége a gyorsan változó technológiai és infrastruktúra környezetben mint pld az IoT, AI).

A felszínborítási termékkör mellett éppen a budapesti Vízügyi Csúcstalálkozó aktualitása miatt is hasznos lett volna igényt közvetíteni víz[1] témakörben is, de megkeresésemre egy október elejei hazai vízügyi térinformatikai konferenciáról kiderült, hogy az sajnos nem nyilvános, előadásainak anyagai nem elérhetőek. Ez a kapcsolat esetleg még létrehozható és ebben az MFTTT WG4SDG közvetítő lehet.
A CGLS  5 fő területe: a Víz, Növényzet, Városi, Felszínborítás és a Hot-spotok (egy igen fontos okból kiemelt térség monitoringja). Végül is nyolc SDG lett kiemelve, ahol a Copernicus GLS termékek és szolgáltatások jól hasznosíthatóak az SDG monitoring és jelentéskészítés területén.

A vitákban elhangzottakat a vendéglátók és a DG Grow feldogozzák és hasznosítják a Copernicus tervezési és döntéshozatali mechanizmusában. A vita részleteit és a következtetéseket a meghívott résztvevők bizalmasan kell, hogy kezeljék. Az ülés végén a vendéglátó Pietro Ceccato (Spacebel), továbbá a DG Grow és az ESA képviselői rendkívül hasznosnak ítélték az összejövetelt, amelynek folytatása is várható. A felvezető előadásokat megküldik a résztvevőknek.
Befejezésként a résztvevők egyenként összefoglalták személyes benyomásaikat. Esetemben elmondtam, hogy az ülésről beszámolok majd szűk körben az MFTTT és a Lechner szakértőinek és szükség esetén élnénk a kapcsolattartás lehetőségével. Ezt a házigazdák örömmel vették.
Más hazai meghívott nem volt. Úti- és szállásköltségem megtérítését a vendéglátók előzetesen vállalták, adminisztrációja folyamatban van.

2019. október 22.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
az MFTTT WG4SDG tagja

Melléklet: a találkozó pillanatképei[1] Pld. víztestek felületi kiterjedése, tavak vízminősége, tavak vízhőmérséklete, tavak és folyók vízszintje vagy a jég és hóparaméterek témakörében

2019-10-10

Az MFTTT WG4SDG munkacsoport tagja, Palya Tamás előadása a manchesteri EFGS 2019 konferencián

Palya Tamás írja ma déli bejegyzésében:

2019. október 10-11-én tartják az EFGS (European Forum for Geography and Statistic 2019 - http://efgs2019.uk) konferenciát Manchesterben,
Képmontázs: Palya Tamás
Mihály Szabolcs és Remetey-Fülöpp Gábor kollégákkal, közös előadásunk is szerepel a gazdag programban. A "The sustainable development goals in Hungary and the geospatial data availability" című poszterelőadásunk az MFTTT önkéntes munkacsoportjának a fenntartható fejlődési célok (SDG) és a térinformatikai adatok kapcsolata területén folytatott munkáját mutatja be. 
A konferencián, amely bemutatta a térinformatika és statisztika együttes használatának jó gyakorlatait, egyedüli magyarként vehettem részt az említett előadással. Európán kívül, Amerikából, Ázsiából és Ausztráliából is érkeztek térinformatikai és statisztikai szakemberek a több mint 200 fős konferenciára.
Bővebb információ:  EFGS2019.UK   European Forum for Geography and Statistics Conference 2019

2019-10-09

A CEOS WGISS e heti 48. találkozója elhangzott előadásai

Az operatív műholdas rendszerek bizottsága információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoport weboldala tartalmazza a programot és a már elhangzott előadásokat:
http://ceos.org/meetings/wgiss-48/

2019-10-08

Egy fenntartható digitális korszakért. Német kezdeményezésű charta - Az 500 oldalas "Közös digitális jövőnk" dokumentum véleményezési szakaszban

Az iisd körpostáján keresztül érkezett:

" Dear colleagues, 

the German Advisory Council on Global Change (WBGU) has drafted a charter for a sustainable digital age based on the almost 500-page report "Our Common Digital Future". 

Since last week, this draft has been accessible to everyone* and, above all, can be commented on at www.wbgu.de/charter

The comments and remarks will serve as a basis for the preparation of the Charter to be published at the beginning of 2020, which will not only provide impetus for sustainability policy within the framework of the United Nations, but also for the European Union.

We look forward to an intensive discussion, feedback, criticism, comments and requests. 

Best regards
Benno Pilardeaux, German Advisory Council on Global Change (WBGU)"

 

2019-10-07

Az ISDE11 képekben

A mintegy 200 képem többnyire a szereplőket mutatja akció közben és itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/remeteyfulopp.gabor
A képek kisfelbontású változata az ISDE11 albumban található.  

Az előadások és a hivatalos képek hamarosan az ISDE illetve a rendezvény honlapján www.digitalearth2019.eu/
lesznek hozzáférhetőek.

2019-10-03

GI-alapú FFC (SDG) monitoring - az ISPRS tudományos programja

Jun Chen összefoglaló cikke a GIM International 2019 szeptember/októberi összevont számában jelent meg. Bemutatja, hogy az ISPRS mely területeken tud hozzájárulni az FF célok eléréséhez szakmai tapasztala hasznosításával.
Az FF célok teljesítését a geotér-modellezés (lényeges változók, idő-tér kapcsolatok, társadalmi-gazdasági fejlődés és a Föld élet fenntartása),  -elemzés ( helyzet, kapcsolat, átalakulás) és  -információ kinyerés eszközeivel, illetve az adatokra és platformokra támaszkodva kívánja támogatni.

Jun Chennel 2004-ben Isztambulban  
A társaság az UN GGIM, GEO, FIG, ICA szervezetekkel együttműködésben kíván vezető szerepet játszani ezen a területen. Jun Chen a 2008.évi ISPRS kongresszus igazgatója, később az ISPRS elnöke volt, jelenleg a társaság első elnökhelyettese, Kína Nemzeti Geomatikai Központjának (NGCC) vezető kutatója.
Már csak 10 év van hátra az ENSZ Agenda 2030 FFC célok elérésére kitűzött határidőig.
Ami a komplex feladatok megoldásában sokat segíthet az az interdiszciplináris és transzdiciplináris együttműködés és az egyre gyorsuló iramban történő technológiai fejlődés adta lehetőségek együttes, komplex felhasználása. Ez volt a kicsengése a múlt heti, 10. Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumnak is Firenzében.