2015-07-31

Duna Adatkocka pilot project ötlet az ESA ESRIN részére - megbeszélés a JRC-ben

A megbeszélésre Alessandro Annoni javaslatára és előkészítésében került sor július 30-án a JRC IES Digital Earth and Reference Data Unit-nál Robin Smith, Jean Dusart programirányítók és Alexander Kotsev IT szakember részvételével.
A megbeszélés JRC résztvevői (b-j):  Jean Dusart,
Robin Smith és Alexander Kotsev
A Duna Adatkocka ötlet még távol van attól, hogy abból  ESA pilot projekt lehessen, most az előzetes projektötlet-finomítás céljából az első egyeztetésre került sor (az emlékeztetőt a JRC készíti). Ez az alkalmazás oldaláról alapul szolgálhat arra, hogy az ESA ESRIN a pilot projektet a Duna régióra vonatkoztatva  fogalmazza meg, majd a WGISS-40 ülésen szeptember végén megtárgyalja a példát állító ausztrálokkal és amerikaiakkal. Az ESA-nak aug 6-án már módja lesz egy, az adatkocka technológiának szentelt WGISS videokonferencián az európai lehetséges elképzelést is megemlítenie. 
Törekvésünk, hogy az európai pilot projekt ESA ESRIN archív adatok felhasználásával adatkocka technológiával a Duna régióban, magyar részvétellel valósulhasson meg és érvényesüljenek olyan szempontok mint: Kárpát medence, víz, fejlett technológiák, hazai szereplők bevonása.
Ezért volt fontos - az ESA tudomásával - előbb a Duna Régió Stratégia program irányítóival egyeztetni, ami most a JRC-ben megtörtént közvetlenül a másfél napos  ISDE Európai Tagozata alakuló ülése előtt. Amint az ESA pilot projekt körvonalazódik, a hazai potenciális szereplők előzetes informálása HUNAGI csatornán is megtörténik.
Az ötlet eddig kifejezetten jó fogadtatásban részesült minden belső szakmai fórumon:időrendi sorrendben: ESA illetékese GSDI, Duna-Net magyar összekötő, HUNAGI közgyűlés, EUROGI közgyűlés, Duna Stratégia projektötletek tudományos műhely, DRS programvezetés JRC. 
Az EUROGI közgyűlése lehetőséget biztosított arra, hogy az EUROGI-nak a bécsi Duna Stratégiára kapott elődásmeghívása keretében ez a projektötlet bemutatásra kerüljön a Big Data szekcióban.
A bemutatott projektötlet:
ld. a június 6-i bejegyzést. A Danube Data Cube előadásanyag innen tölthető le:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-danube-vienna-2015
A kapcsolatos elsődleges referenciák:
Az ausztrál földtudományos szervezet  megközelítésének (GeoSciences Australia’s Data Cube)  bemutatása a májusi tsukubai WGISS-39 plenáris ülésen:
Annak bemutatása, hogyan használja fel a Data Cube technológiát Kenya esetében a CEOS (NASA, ENSz és nemzetközi alapítványok támogatásával):

2015-07-30

Megkezdődött a DG JRC-nél a Digitális Föld Európai Tagozatának alakuló ülése

Résztvevők (b-j): Prof. Dr. Max Craglia, Dr. Remetey Gábor, Prof. Dr. Milan Konecny,
Dr. Alessandro Annoni, Dr. Mario Hernandez, Prof. Dr. Manfred Ehlers, 
Prof. Dr. Yola Georgiadou  Prof. Dr. Jean Sequeira Prof. Dr. Alex Zipf, Sven Schade PhD
A Prof. Dr. Manfred Ehlers által összehívott ülés házigazdái Dr. Alessandro Annoni és Sven Schade (JRC IES Digital Earth and Reference Data Unit) voltak. Az üléseken felváltva elnökölt Hhlers professzor és Dr. Mario Hernandez, aki a Digitális Föld Nemzetközi Társaság (ISDE) jelölőbizottsági elnöke. A megjelentek (ld. a képaláírást) szervezeteik képviseletében (JRC IES DERD, ISDE- Future Earth, Osnabrücki Egyetem, Marseilles-i Egyetem,Twente Egyetem-ITC, Heidelbergi Egyetem és HUNAGI) az ISDE Európai Tagozatának (European Chapter of ISDE) alakuló ülésére érkeztek. Prof. Konecny az ülésen az ISDE ügyvezető elnöke minőségében vett részt.
A másfél napos ülés napirendjén az ISDE őszi elnökválasztásával összefüggő kérdések mellett a halifaxi ISDE szimpózium, továbbá a frissen megalakult európai tagozat munkaprogramja kimunkálása voltak. Ez utóbbi keretében brainstorming jellegű és előre mutató vita során körvonalazódott egy magas szintű, interdiszciplináris jellegű műhellyel kapcsolatban, amely a Digitális Föld etikai kérdéseivel foglalkozna különös tekintettel a személyiségi jogok védelmére. HUNAGI részéről elhangzott véleményt figyelembe véve a Digitális Föld technológiák alkalmazásának előnyei mellett annak kihívásaival és veszélyeivel/félelmeivel is foglalkozni szükséges. A rendezvény  szervezését Prof. Yola Georgiadou (ITC-Twente University), valamint Prof. Craglia és Sven Schade (JRC IES DRDS) vállalták, JRC vagy brüsszeli helyszínen. Az előadók elismert nemzetközi szaktekintélyek lennének a résztvevőket az illetékes nemzeti illetve európai döntéshozók és a média képviselői alkotnák.  A vitában többek között azzal is hasznosan járult hozzá a HUNAGI képviselője, hogy ismertette a svájci székhelyű 3D Charter célját(melynek HUNAGI is tagja) megadva elérhetőségét is, továbbá tájékoztatott a februári budapesti Drón Konferencia résztvevőiről (köztük az európai adatvédelmi biztos és több ország adatvédelmi biztosa), a rendezvény programjáról és az előadások elérhetőségéről. Az alakuló ülés elérte elsődleges célját és az ausztráliai tagozat után az ISDE Tanács jóváhagyásával ezzel megalakult az európai tagozat is. 

2015-07-24

Hamarosan megjelenik az Int. J. of Cartography, az ICA nemzetközi kartográfiai szaklapjának első száma magyar szerkesztőbizottsági taggal és tanulmánnyal !

Zentai László térképész, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) írja:
"Az ICA nemzetközi kartográfiai szaklapjának (International Journal of CARTOGRAPHY) első száma hamarosan megjelenik a Taylor & Francis kiadásában (http://www.tandfonline.com/loi/tica20#.VbJYPPkmHMg). Az újság két szerkesztője: Anne Ruas (Franciaország) és William Cartwright (Ausztrália). A szerkesztőbizottságnak tagja Zentai László is. A 120 oldalas első szám 8 tanulmányt tartalmaz.Az újságnak 2015-ben két száma jelenik meg, majd a következő években ez a szám 4-re fog nőni.
A 2015-ös második szám várhatóan a november eleji, bécsi EuroCarto konferenciára beküldött tanulmányokból fog válogatni.
Az első szám első tanulmánya Jesus Reyes és Juhász Barbara tanulmánya Hungarian survey on the use of cartograms in school cartography már teljes szöveggel is elérhető a kiadó honlapján (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2015.1055538#.VbJY9PkmHMg). A nyomtatott újság az ICA augusztus végi, rio de janeiroi-i konferenciájára készül el."
Köszönet a  hírért, hasonlókról örömmel számol be a blog! 

2015-07-23

GIM szerkesztőségi rovatában ír a Duna Adatkocka pilot projekt ötletről

A GIM International szaklap júliusi számának Insider’s View rovatában "Földmegfigyelés és térinformatika a környezeti fenntarthatóságért" címmel közölt írást  a lap magyar szerkesztőbizottsági tanácsadójától. A cikk, amely megjelent a GIM elektronikus számában is ( http://www.gim-international.com/content/article/gi-eo-for-sustainable-environment) említi a HUNAGI, EUROGI és GSDI szervezetek ezirányú legutóbbi akcióit, törekvéseit. A cikkben említett Danube Data Cube ötlet bemutatására sor került azóta a júliusi Danube S3 Műhelyen  és az elgondolás felkeltette az EUROGI Közgyűlés, Magyarország Köztársasági Elnöki Hivatala Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának, de az Európai Bizottság Egyesített kutatóközpontja szakembereinek figyelmét is. Dr. Alessandro Annoni javaslatára július 30-án ezzel kapcsolatban megbeszélésre kerül sor Isprában a Duna Régió Stratégia és a Danube Reference Data Service Infrastructure JRC felelősével  Robin Smith-szel a Duna Adatkocka alkalmazás-orientált részének pontosításáról, majd a soron következő CEOS WGISS ülésig várhatóan kidolgozásra kerül egy ESA pilot terve az ESA ESRIN vezetésével.
A bécsi Duna Műhely előadásanyagai már letölthetőek az esemény weboldaláról: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-danube-vienna-2015 Itt találhatóak a délutáni brainstorming-műhely jellegű tematikus párhuzamos szekciók anyagai is:

Big data and internet of things
Danube Data Cube HUNAGI/GSDI pilot ötletfelvetés az ESA ESRIN számára, itt az EUROGI bemutatásában
Smart meters
Internet of things related research activities
Unconventional Algorithms and Computing
Common actions and synergies in health


 A pilot ötletet a HUNAGI/GSDI képviseletében Remetey Gábor javasolta az ESA ESRIN számára pilot projekt megfontolásra a WGISS-39 májusi tsukubai plenáris ülésén a GSDI összekötői prezentációjában.


2015-07-17

Bár az első alkalommal díjat nem kapott, de derekasan helyt állt a WWEC 2015 pályázat magyar résztvevője Fehér Krisztián

Részletek hamarosan itt a konferencia záró napjáról sok fényképpel.
A magyar csapat egy részeA konferencia harmadik napján került sor Takács Krisztián előadására, amely a FÖMI digitális légifénykép archívum (fentrol.hu) létrehozásáról és sajátosságairól számolt be Braunmüller Péter (FÖMI),  Sándor Csaba (Viatek Kft) és Takács Krisztián (FÖMI) szerzői közreműködésével készült prezentációban. 
Hazaiak a hallgatóság soraiban
Takács Krisztián akcióban


Hazai előadók a FOSS4G E konferencia második napján.

Patrick Hogan (NASA AMES) és Fehér Krisztián (a HUNAGI egyéni tagja)
Cserép Máté (ELTE Inform. Kar)

Dr. Siki Zoltán (BME ÁGT)
Három hazai előadója is volt a konferencia második napjának. Cserép Máté (ELTE Info Kar), Siki Zoltán (BME Építő Kar ÁGT) és a NASA World Wind kilenc pályázója közül öt előadást tartó egyike Fehér Krisztián (Mentora dr. Siki Zoltán volt). Mellette a WWEC 2015 szekcióban még két amerikai (Alaszkából, Kaliforniából), egy spanyol és egy olasz előadás hangzott el.

A megnyitó  képei (a második és harmadik nap képei hamarosan feltöltésre kerülnek).

A konferencia vezérelőadója Dr. Alassandro Annoni (JRC IES DERD) volt. 
Patrick Hogan (NASA Ames Research Center) Fehér Krisztiánnal
Többek között bejelentette, hogy a MyGEOSS pályázat első fordulójátnak értékelése(ld. hunagi17.blogspot.com március 19-i bejegyzése) folyamatban van. Az 59 beérkezett pályaműből 11-et választottak ki. Lesz egy újabb forduló, amelynek  jelentkezési időpontja várhatóan szeptember 15 lesz.
Dr. Annoni ismertette, hogy a pályázatot két fő céllal hirdették meg:
"-to involve SMEs in GEOSS and harness the opportunities of using Full and Open access to GEOSS Data-CORE,
- to stimulate demand by involving citizen science projects and the public at large via mobile apps based on EO data products and services."

Konferencia honlap és program 

2015-07-16

Az első közeli képek egyike a Plutóról

A.Sherry (Laguna Miguel, CA) osztotta meg a következő körlevelet:
15 Jul 2015 16:34:09 GMT-7   
"The White House, Washington
Hi, all --
Checking back in quickly with one more update about the New Horizons spacecraft's mission to Pluto.
Around 8:00 a.m. Eastern yesterday, New Horizons passed within 8,000 miles of Pluto -- capturing even better images of the icy dwarf planet than those made earlier in the probe's approach.
Here is one of those remarkable, newly transmitted images:
This is the closest we've ever been to Pluto.
It's been a pretty incredible couple of days.
To top it off, say congratulations to the New Horizons team -- and then forward this message to a friend who's been tracking the mission.
Thanks.
-- John
Dr. John P. Holdren
Director, Office of Science and Technology Policy
The White House
@whitehouseostp"

A gratulációt ide lehet küldeni:
reply-ff3116797567-15_HTML-1292213-6229366-2048@mail.whitehouse.gov

2015-07-15

Megkezdődött a 2. FOSS4G Europe konferencia Comóban

A 400 fős biztonsági keretet kimerítették a regisztrált résztvevők a Milánói Műegyetem Comói Karának nagyelőadójában. A képen balről jobbra Patrick Hogan (NASA) és dr. Siki Zoltán (BME).
Az előadások elött és után hasznos beszélgetésekre került sor Prof. Peter Baumannal (Jacobs Egyetem, Bréma), Alessandro Annonival (DG JRC) és Patrick Hogannel (NASA). A zsűrimunka már tegnap befejeződött, a pályázók előadásai holnap délután kerülnek sorra.

A megnyitó  képei

Conference program 

2015-07-07

EUROGI CEKTRA HUNAGI hozzájárulás a Duna Műhely munkájához

Az ITC vitacsoport összetétele
A délelőtti plenáris előadásokat követően délután interaktívvá vált a rendezvény: három csoportban vitatták meg öt kérdésre választ keresve a résztvevők a válaszokat az ITC(Big data, IoT), az Egészségügy, az Energia és a Fenntarthatóság kérdéskörében (víz, talaj stb). Az ITC csoportban a hat bejelentett projektötlet közül öt ismertetés  hangzott el: Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból kettő, Szlovákiából valamint az EUROGI-tól. Az EUROGI bemutatott projektötlet prezentációja jó visszajelzéseket kapott (osztrák és JRC résztvevőktől). A HUNAGI előző és jelenlegi főtitkára az ITC illetve a Víz vitacsoportban voltak.
A DG JRC IES DERD képviselője Jean Dussard az ITC szekció vitájában vett részt (a képen jobbra alul). 

2015-07-06

A Danube Data Cube projektötlet

A Danube Data Cube projektötlet
Az EUROGI és elnökségi tagja Domen Mongus (Maribor Egyetem) lehetőséget biztosított arra, hogy a Duna Stratégia célkitűzéseit támogató projektötleteket megtárgyaló holnapi bécsi műhelyen bemutatásra kerüljön a korábban a CEOS WGISS-39 ülésén elhangzott GSDI/HUNAGI felvetés egy Danube Data Cube létrehozására. 
Mi a Data Cube?
Hatékony retrospektív elemzést lehetővé tevő rendszerkialakítás, amely nem űrfelvételeket  kezel, hanem  többdimenziós (tér, idő, adatfedvények) , elemzésre kész, pixel elemű kockákba rendezi a földmegfigyelési és az alkalmazástól függő egyéb beolvasztott adatokat. 
A projektötlet lényege egy, az idősoros adatok visszamenőleges és prediktív elemzésére szabott infrastruktúrális környezet, a Danube Data Cube kialakítása a Duna Régió Stratégia megvalósításának szolgálatában
A pilot projekt célja
Feltárni az archív adatokban rejlő hasznot, hatékony infrastruktúrát biztosítani a retrospektív és prediktív elemzéseknek, amely alapján megalapozottabb döntések hozhatók a jövőre nézve az S3 területein (energia, egészség, víz)
Földrajzi térség
A Duna Régió kiváló terep lenne a Data Cube megközelítés egy több országot érintő pilot proketje számára Európában. 
Rendszertervezés
Az elgondolás szerint a rendszertervezést, architektúra kialakítást a Földmegfigyelési Rendszerek Bizottsága (CEOS) tapasztalatok felhasználásával,  ESA együttműködésben lehetne végezni, 
Adatok
A történelmi adatok egyik körét a az ESRIN történelmi űrfelvétel archívuma tudná biztosítani, de a CEOS is kész Data Cube mintát adni. Az adatok további részét képezi a térségben rendelkezésre álló digitális térképi örökség és az alkalmazásokhoz szükséges tematikus adatok és a mai korszerű és innovatív megoldásokkal nyert adatok is (Sentinel, IoT, citizen science)
Pilot alkalmazás
A megvalósított rendszer többirányú alkalmazást is lehetővé tesz. Lehetséges és ajánlott kiválasztott terület a környezeti fenntarthatóság számára alapvető vízügyi és földhasználati alkalmazás, melyhez idősoros adatok is rendelkezésre állnak. A pilot terület számára a Kárpát medence (illetve kiválasztandó része) javasolható.
Közreműködők
A Duna Régió országainak érdeklődő intézményei (Magyarországról várhatóan a HUNAGI tagintézmények között - pld. FÖMI, OMSZ, OVF, BME, ELTE - de e mellett figyelemmel kísérik a projektet az FM, NFM MŰI, KFI KEH és NIIF is.)
A JRC IES DERD Unit RDSI közösség és a Danube_Net összekötői
CEOS, illetve tagintézményei: ESA, DLR
További potenciális közreműködők továbbá
A Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI),  illetve tagintézménye (Delfti Egyetem, ITC),
Az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI), illetve tagintézményei 
Referenciák
Működő, nagytérségi megoldással rendelkezik az ausztrál földtudományi hatóság az ausztrál űrügynökséggel összefogva, míg  a CEOS  - nemzetközi intézmények és alapítványok bevonásával - máris megkezdte a Data Cube alapú szolgáltatás megvalósítását kevésbé fejlett infrastruktúrájú környezetben.

A projektötlet az S3 műhely ICT párhuzamos szekciójában kerül bemutatásra és megvitatásra.
Bővebb információ http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-danube-vienna-2015

2015-07-03

A térinformatika tudományterület előre haladása - A Vespucci kezdeményezés

Forrás: Vespucci Intézet honlapja

http://www.vespucci.org/

A Vespucci Intézmény idei találkozóját Amerikában, Prof. Harlan Onsrud volt GSDI ügyvezető igazgató szűkebb hazájában, a Maine állambeli Bar Harbourban tartotta. Házigazda a College of the Atlantic volt. Az esemény részletes tematikája, programja előadói és hallgatói itt érhetőek el.

Az első hét témaköre és címe : június 21-27 között:

"Spatial Ontologies for e-Science" 

A második hét témaköre és címe : június 29 július 3 között:

"Advancing Geographic Information Science: The Past and Next Twenty Years"

Az eseményről a twitteren ma adott közre fényképeket Michael Gould (Esri): #Vespucci2015.

A kezdeményezés története 2003-tól napjainkig itt érhető el. 

A Vespucci Kezdeményezés részéről közül többek között Prof. Werner Kuhn (jelenleg az Univ of California at Santa Barbara) és Prof.Max Craglia DG JRC is tanfolyamvezetők voltak.

2015-07-02

A Duna Stratégia Tudományos Támogatása - műhely az osztrák fővárosban

Amint arról június 11-én már az Események blog hírt adott, július 7-én a DG JRC és az Osztrák Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium (Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy) műhelyt szervez Bécsben "Scientific Support to the Danube Strategy" címmel. Napirend és bővebb információ: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-danube-vienna-2015"
Az EUROGI június 26-i brüsszeli vezetőségi ülésén örömmel vette, hogy Domen Mongus és felkérésére a vezetőség magyar tagja közös előadást tartson a műhely Infokommunikációs technológiák szekciójában.