2010-11-24

A bécsi Plan4all műhely magyar vonatkozású eredményei


Testvérszervezetünk az AGEO november 23-án rendezte meg a Térségi tervezés és SDI témakörű nemzeti Plan4all Műhelyét (www.plan4all.eu). Az alábbi szempontok szerint gyűjtött információk segítik a hasonló budapesti rendezvény, a Térségi tervezés és téradat infrastruktúra műhelyünk, a "Plan4all@hu" megszervezését, melyre a jövő év első negyedévében, várhatóan februárban kerül sor.
A HUNAGI kiküldöttje bár Budapestről reggel időben indult, autópálya baleset, dugó és lezárás miatt az első két előadásról lemaradt. (Visszaúton szinte ugyanott újabb baleset és autópálya-lezárás történt, emiatt a menetidő ismét meghaladta a négy órát).


A rendezvény programja, a lebonyolítás módja (szekciók, moderálás, panelvita, nyelv)
Egymást követő két szekcióülést az egyórás büfé-ebédszünet választotta el. A panelvita résztvevői az előadók voltak. A műhely munkanyelve a német volt.  Moderátorként a Plan4all osztrák konzorciumi tagjának a CEIT Alanova (Közép-Európai Technológiai Intézet, Schwechat) cég szakemberei voltak. A műhely 10 órakor kezdődött és a programtervhez képest kis csúszással, 4 órakor fejeződött be.
Az AGEO elnöke akadályoztatás,  főtitkára betegség miatt nem volt jelen, így a műhely házigazdája Dipl.Ing. Manfred Schrenk a CEIT vezetője volt. Vele egy korábbi, schwechati térségi tervezési és térinformatikai regionális szakkiállításon találkozhattak HUNAGI figyelemfelhívás nyomán a Bonaventura és VÁTI  képviselői.
A választott témakörök, az előadók megoszlása
Az EUROGI elnöke váratlan családi okok miatt nem tudott eljönni, így a Plan4all projekt európai dimenzióiról és részletes bemutatásáról a sajátjával összevont előadásban a projekt egyik irányítója, Manfred Schrenk gondoskodott.  A térségi tervezés adatainak jelentőségét  üzleti szempontból elemezte a német kormány szakértője, a GeoBusiness  (www.GeoBusiness.org) vezetője, míg a Hamburg régióban bevezetett téradat-infrastruktúrával támogatott XPlanung tervezési modellt Dr. Kai Uwe Krause a városüzemeltetés földmérési és térinformatikai részlegének képviselője mutatta be. A délutáni szekcióban az innsbrucki Panalp cég szakértője Klaus Spielmann beszélt a térségi- és közlekedéstervezési gyakorlatban használt térbeli adatokról, míg a CEIT Alanove képviselője Julia Neuschmid a HLanData európai szinten harmonizált felszínborítási és földhasználati adatok értéknövelt szolgáltatásáról számolt be. Utolsó előadóként Dipl.Ing Gebhard Banko és Dipl.Ing.Roland Grillmayer a szövetségi Környezetvédelmi Hivataltól ismertették az Osztrák LISA Földinformációs Rendszert (www.landinformationsystem.at) és annak jelentőségét a térségi tervezésben. 
A hallgatóság száma és megoszlása
A műhelyen mintegy 45-50 fő volt jelen. A résztvevők mintegy egyharmada volt AGEO tag. A regisztrált hallgatóság  megoszlása a következő volt:
A nemzetközi jelleg (előadók, hallgatóság tekintetében)
Külföldről két felkért német előadó érkezett, ezen kívül a Pozsonyi Műegyetem és a HUNAGI képviselője voltak jelen.  Jelen volt a holland nagykövetség szakembere is. Távol maradt a cseh testvérszervezetünk a CAGI elnöke is, pedig napokkal előtte még tervezte részvételét.
Az előadások színvonala, a hallgatóság aktivitása a hozzászólásokban
Az előadók kötetlenül, műhelyhangulatban sietség nélkül színvonalasan és érthetően, vetített képekkel adták elő témájukat. Minden előadóhoz 2-3 kérdést intéztek a hallgatóságból, többnyire nem ugyanazok. A legnagyobb vitát az adatok hozzáférhetősége, a hozzáférés feltételei, költsége  váltották ki, ahol kiütközött a szolgáltatói és felhasználói érdekellentét anélkül, hogy elfogadható megoldási javaslat elhangzott volna.
A rendezvény körülményei:  előadóterem, felszereltség, internet-hozzáférhetőség, szóróanyagok stb.
A rendezvénynek a Városháza Hivatalának Informatikai részlege adott otthont. Az előadóterem mintegy 80 fős volt. A büfé a szomszédos helyíségben volt megrendelt állófogadásos, svédasztalos jelleggel. számítógépes írásvevítő és hangosítás állt rendelkezésre. Internet hozzáférés a kivetítős számítógépen biztosítva volt, ingyenes WiFi az előadóteremben nem volt. Szóróanyagok számára egy asztalt állítottak be, azon az AGEO, a LISA és a soron következő, Essenben május 18-20 kzött sorra kerülő RealCorp2011  (a 16. nemzetközi várostervezési, regionális fejlesztési és Információs Társadalom Konferencia www.corp.at) felhívásai voltak csekély számban kihelyezve.
Kapcsolatépítés 
Dr.Manfred Schrenk úr előadókénti meghívása a Plan4all@hu magyarországi műhelyére. Az osztrák szakember a schwechati CEIT ALANOVA cég vezetője, a Plan4all EU projekt részprojekt irányítója. Schrenk úr szívesen áll rendelkezésre, amennyiben az időpont nem ütközik naptárával.
Dr.Jörg Reichling a német Földtudományok és Nyersanyagok Hivatal Geoinformációgazdasági Bizottsága vezetőjének, térinformatikai liszensz-szakértő meghívása a GSDI Jogi és Szociális-gazdasági Bizottságába
Járulékos program
Találkozó Dipl.Ing Heinz König úrral a BEV ny. határügyi vezetőjével, aki sikerrel közbenjárt a BEV távérzékelési részlegvezetőjénél a magyar vonatkozású fotogrammetria-történeti relikviák digitális másolatainak átadása ügyében. A baráti beszélgetésre az egykori katonai térképészet épülete tőszomszédságában, a földmérők hagyományos havi összejövetele színhelyén, egy patinás kávéházban került sor.
Összességében bár az egynapos kiküldetés a tervezetthez képest a dugók miatt fárasztóbbra sikerült, a gyűjtött tapasztalatok jól felhasználhatók lesznek a budapesti rendezvény megszervezésénél. A rendezvényt követően Barkóczi Zsolt elnökkel és Bino Marchesini EUROGI főtitkárral egyeztetve a budapesti találkozó időpontja még nem került az előírt első negyedéven belül kijelölve és a vonatkozó EUROGI-HUNAGI szerződés ennek megfelelően kerül aláírásra. A budapesti Plan4all@hu rendezvényre a HUNAGI kiküldötte a másnapi, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Információs Központjában tartott NatureSDIplus Műhely résztvevőinek figyelmét is felhívta, meghívva a TIR rendszer vezetőjét Dr. Takács András Attila főosztályvezető-helyettest, tartson majd előadást a magyar Plan4all Műhelyen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése