2011-10-31

Körlevél HUNAGI EUROGI jelentése ügyében

Tagszervezeteink, tagintézményeink által közreadott eredmények, új termékek és új szolgáltatások bekrülhetnek a HUNAGI EUROGI számára e héten készülő jelentésébe. 
A figyelemfelhívással kapcsolatos, ma kiküldött 26. idei HUNAGI körlevél tartalma:
"Tisztelt Tagszervezeteink, Tagintézményeink, Tisztelt Partnereink!
2011 november 16-án az EUROGI Pozsonyban tartja kibővített Tagsági Napját.
Ahogy a korábbi években is, ezen a napon mód és lehetőség van olyan az európai kontextusban is hasznos információk cseréjére, melyek például az évente megfogalmazott 3-4 tematika köré csorportosuló kérdések megválaszolása országonként, illetve EUROGI tagszervezetnként.
Az idén megadott tematikákat a megérkezés napján (október 29) a HUNAGI Napló már leközölte. Nos az alábbi szempontok szerint szükséges a HUNAGI beszámoló összeállítása:
            Térinformatika hazai helyzetének áttekintése külön kitérve 4 forró témára:
- térinformatika adta többletérték : hogyan igazodik a jelen nehéz pénzügyi helyzethez az ön szervezete/intézménye? Van változás az értéknövelő térinformatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos politikában/gyakorlatban?
- Mi várható az INSPIRE befejezése után (2020)? Vannak-e olyan szakterületi előkészületek amelyek az INSPIRE végrehajtása utáni időszakra vonatkoznak?
- Mi a független irányítású térinformatikai szakértő/szakmai szervezetek haszna? Melyek ezek a hasznok Magyarországon, ezek mely elemei nyilvánvalóak és mely elemei jelentkeznek csak közvetetten?
- A nemzeti szint alatti (subnational) téradat infrastruktúrák: milyen pozitív példák, legjobb gyakorlatok sorolhatóak fel és ezek alapján milyen javaslatok, bátorítások tehetőek más egyéb nemzeti szint alatti SDI szolgáltatások felé?
A HUNAGI jelentéshez felhasználunk minden hozzájárulást bármely feltett kérdésben, de azon túl is.
Pontos hívatkozások termékekre, szolgáltatásokra (URL-lel), publikációkra, eseményekre elgedhetetlnk. Statisztikák hasznosak. A jelentés nyílvános lesz és bárki által hozzáférhető.
Várom szíves visszajelzésüket a hozzájárulással e hét péntekig, hogy a hétvégén az angol nyelvű beszámolót elkészíthessem.
Üdvözlettel,
--
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár


2011-10-29

Magyarországi helyzet bemutatása az EUROGI Tagsági Napján

Catharina Bamps az EUROGI főtitkára moderálásában az alábbi kérdésekre válaszolva várnak tájékoztatást az EUROGI Tagsági Napján.
A prezentáció elkészítsében hozzájárulást várunk tagjainktől, partnereinktől a hunagi@hunagi.hu címre.
Hozzájárulás lehet tájékoztatás, vélemény, javaslat, figyelemfelhívás az alábbi kérdéskörök bármelyikében:
Country review and members plus invited host reports based on prepared hot-topics questionnaire;
- topic: GI added value in crisis time (leave the encapsulated GIS): how does your organization deal with GI-added value and is there a change in policy/approach due to the current financial turmoil?
- topic: What after INSPIRE will expire („SDI 2020“): which actions does your country prepare that go beyond INSPIRE implementation?
- topic: Benefits of self-governing expert associations: what are the benefits in your country? which elements/benefits are obvious and which ones are implicit?
- topic: Subnational SDIs: can you present some positive examples, best-practises and based on that, recommendations/encouragements for other subnational SDIs?"

Térbeli adatok, térinformációk elérhetősége - helyzetismertetés


HUNAGI tagjai és partnerei részéről igény merült fel a térbeli adatok és tematikus térinformációk elérhetőségével kapcsolatban.
A hamarosan megnyíló HUNAGI honlap tartalomkezelő rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy minden regisztrált HUNAGI tag, HUNAGI partner INSPIRE adatkörökhöz tartozóan megadhassa a szolgáltatott térbeli adat vagy tematikus térinformáció megnevezését, a szolgáltatás webes elérhetősége URL címét, a kapcsolattartó nevét, intézménye/szervezete megnevezését.
Mindez természetesen nem  helyettesítheti vagy pótolja a geoportálok szerepét, célja csupán az érdeklődők eligazítása az adatgazdák és/vagy szolgáltatók irányában, összhangban a HUNAGI SDIC szerepével.
Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök megkeresésére Dr. Mihály Szabolcs INSPIRE tagállami kapcsolattartó  helyzetismertetést adott a kérdéssel kapcsolatban. Ez a HUNAGI SDIC blog mai bejegyzésében található.

2011-10-26

Gátszakadás fenyegeti a 9 milliós Bangkokot

Radarsat-1 alapú tematikus térkép (GISTDA, 2011)
A vészhelyzetről ma reggel maga az ország miniszterelnöke szólt. A hónap utolsó napjai lesznek kritikusak. A várost szorongató árvízhelyzetet a GISTDA minden elérhető távérzékelés útján nyert információval térinformatikai technológiával figyeli és elemzi írta tegnapi levelében Dr- Pakorn Apaphant. 

Állásfoglalás - hasznosak az eddig beérkezett vélemények

Egyre nő a Gyöngyösi Állásfoglalással kapcsolatban kinyilvánított egyetértések száma és máris érkezett  kiegészítő észrevétel, melyet érdemes itt is közreadni:

"Az Állásfoglalásban javaslom odafigyelni a hozzáférés és az ingyenesség között meglévő fogalmi különbségre. Figyelmet érdemel továbbá az INSPIRE irányelvben nagy odafigyeléssel megválasztott adatmegosztás fogalma, ami a különböző területek, nemzeti megoldások mögöttes költség- és árpolikai különbözőségeit hivatott takarni. Ha e gondolatok figyelembe vételével megtörténik a javítás, akkor az Állásfoglalás jobb lesz. Benne szerepeltetni kellene: "A kormány tekintse sűrgősen megoldandó feladatának nemzeti térinformációs infrastruktúránk megteremtését, amely elkerülhetetlen eszköze a hazai környezetpolitika érvényesítésének, valamint a környezetünkre hatást gyakorló tevékenységek koordinálásának és politikai hatásmechanizmusok kezelésének."" (Dr. Mihály Szabolcs INSPIRE tagállami kapcsolattartó, okt.24)

Véleményt nyilvánítani, ellenvéleményt kifejezni a HUNAGI Napló baloldali oszlopában lehívható Csatlakozási szöveg alapján ugyanott lehet a megadott űrlap félperces kitöltésével.

2011-10-24

PSI: tanulságos szakmai tapasztalatok gyűjtése Varsóban

Dr Kovács A. Tamás ügyvédi irodavezető, PSI szakértő képviselte HUNAGI-t a LAPSI projekt legutóbbi nemzetközi szakmai rendezvényén, melynek a lengyel EU elnökség égisze alatt Varsó adott otthont.
A HUNAGI LAPSI Csapat helyettes vezetője szakmai beszámolót készít a honi PSI illetékesek és felelősök számára, melynek összefoglalója hamarosan itt is olvasható. A rendezvény programja:
Hivatalos program. 
Hozzáférhetőek hamarosan az elhangzott előadások prezentációi is.
Kiegészítő programot jelentett a Nyílt kormányzati adatok (OGD) eddigi legjelentősebb nemzetközi műhelye. Az erre vonatkozó  információk a LAPSI honlapon olvashatóak. A hazai LAPSI blog itt található: LAPSIHU.

Beszámoló az Esri Magyarország és a GISDATA GDi Fórum rendezvényéről


Tagszervezetünk az Esri Magyarország Kft marketing menedzsere, Kis Ágnes az alábbi információs anyagokat osztotta meg a HUNAGI Napló olvasóival: 

Képek a konferenciáról – a képeket Dr. Makula László készítette:

Az előadások letölthetőek pdf verzióban:

A konferenciáról az infotér.eu videóbeszámolót is készített:

A hivatalos konferenciabeszámoló itt tölthető le: GDI Fórum EsriHU Konferencia 2011

Adatpolitika: termékek a nagyközösség számára. JPL/NASA munkaanyag véleményezése

A földmegfigyelési informácis rendszerek és szolgáltatások munkacsoportjában (CEOS WGISS) a USGS EROS a felelőse a nagyközönségi használatra szánt GIS-ready  termékekre vonatkozó útmutató kiadásáért. A NASA/JPL által készített tervezetet rövid határidőre, belső véleményezésre kiadták.  Amint publikus lesz az anyag, az a HUNAGI Naplóban is közre lesz adva, hiszen a kormányzati, tudományos célú földmegfigyelési rendszerek felvételeinek a laikus nagyközönség által könnyen felhasználható, szabványosított termékei specifikációjáról van szó. Középtávon ezek a felhasználók milliárdos nagyságrendű táborához juthatnak el. Véleményemben a hozzáférhetőség és ingyenesség fogalmának szükséges elkülönítését, a Cloud alkalmasságot és a VGI közösség visszajelzései fogadásának biztosítását javasoltam statisztikai, marketing és egyéb célokra. A  hétvégén  megküldött észrevételeket a koordinátor John A. Faundeen (USGS EROS) mai levelében jó hozzájárulásnak, hasznos szempontoknak ítélte.

2011-10-21

Fejezze ki egyetértését, észrevételeit vagy ellenvéleményét az FTK 2011 Konferencia állásfoglalásával kapcsolatban!

Kákonyi Gáborral, Dr. Takács András Attillával történt egyeztetést követően a HUNAGI Naplóban is közzétesszük az idei gyöngyösi Fény-Tér-Kép Konferencia résztvevőinek Állásfoglalását abból a célból, hogy ahhoz  HUNAGI tagjai, partnerei és a HUNAGI Napló olvasói csatlakozhassanak, azzal kapcsolatban véleményt formálhassanak, netalán ellenvéleményüket fejezzék ki.
Az FTK Konferencia Állásfoglalása itt olvasható: http://www.hunagi.hu/G/doc/GyöngyösiÁllásfoglalás.pdf
Csatlakozás az Állásfoglaláshoz vagy hozzájárulás különvélemény, megjegyzés megadásával itt lehetséges:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9mZ2puOUV2aEpGWG42VjZrLXNUdlE6MQ
A közérdekű adatok széleskörű hozzáférhetőségének szorgalmazása  egybevág a HUNAGI jó másfél  évtizede vállalt küldetésével. A PSI irányelv megvalósításával összhangban HUNAGI résztvevője volt az ePSIplus programnak és konzorciumi tagja az EU 7FP LAPSI projektjének. A 3. HUNAGI Konferencia terv szerint a LAPSI projekt Adatpolitika - liszencmodellek műhelynek és a mobil térinformatikai alkalmazásoknak szentelve kerül megrendezésre 2012 március 22-23-án. 
Megjegyzés: Alapértelmezésben a hozzáférhetőség még nem azonos az ingyenességgel!
Az október 23-i tárgybeli körlevélben foglaltakat pontosítva, HUNAGI vállalása ebben a kontextusban arra irányul, hogy a már korábban megkezdett kormányzati kommunikáció során felhasználjuk a felmérés eredményét, különös tekintettel a felelősség rendezésére és az érintettek együttműködési fórumának megteremtése érdekében.

Esri díj hazai térinformatikai megoldásokért

Kis Ágnes Esri marketing menedzser jóvoltából az alábbiakban a HUNAGI Napló olvasói áttekintést kaphatnak az Esri nemzetközi SAP díjáról, az idei magyar kitüntetettekről és a korábban díjazott hazai szervezetekről:


Az Esri SAG díj
Az Esri megoldásait világszerte több mint 300.000 szervezet használja - a díjra közülük kerül kiválasztásra közel 70 Egyesült Államok-beli és 50 külföldi szervezet. Az Esri SAG díjat (Esri Special Achievement in GIS Award) a több száz jelölt szervezet közül, azoknak a szervezeteknek ítélik oda, akik olyan rendszert építenek ki és üzemeltetnek, amely példaként szolgál a világ GIS (térinformatikai) közössége számára. A díjátadó ünnepséget minden évben az Esri Nemzetközi Felhasználói Konferenciáján San Diego, USA-ban tartják, amelyre idén 14.000 résztvevő előtt 2011. július 13-án került sor. A díjat minden évben Jack Dangermond, az Esri elnöke és alapítója adja át. 
Az Esri idei SAG díjasai


Az Esri SAG díjat 2011-ben, Magyarországról a Vidékfejlesztési Minisztérium kapta. Sajnos az amerikai felhasználói konferencián nem tudtak részt venni, hogy  a díjat átvegyék, így azt a GDi Fórum – Esri Magyarország Felhasználói Konferencián adtuk át, 2011. október 6-án. A díjat elsősorban a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), valamint a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a 12 területi Vízügyi Igazgatóság (VKKI és 12 vízügyi igazgatóság) által az elmúlt időszakban koordinált nagyszabású térinformatikai vonatkozású fejlesztéseiért kapta. Továbbá azon okból, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei révén kiemelkedő szerepet játszik a hazai térképészeti és térinformatikai szakma alakításában és fejlődésében. Továbbá térinformációs technológiák felhasználása terén jellemzően és egyben számos háttérintézmény stratégiai irányként is az Esri ArcGIS platformját választotta, ilyen irányú feladataikat közel 20 éve folyamatosan az Esri térinformatikai környezeten végzik, illetve jövőbeni terveik között szerepel a VM háttérintézmények térinformatikai célú feladatainak összehangolása, (téradat-infrastruktúra), szolgáltatásszintű információs rendszerek bevezetése és megerősítése.
Magyar SAG díjasok (2009, 2010)
2009-ben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) kapta meg a díját. A KKK belső térinformatikai rendszerének fő felhasználása az útadatok és különböző eszközök menedzselése, valamint földterület és közlekedési információk nyújtása, de a rendszert az ingatlan-nyilvántartási adatbázis ellenőrzésére és projektmonitoringra is használják. A rendszer segítségével a KKK munkatársai az ingatlantulajdonosokat is sokkal gyorsabban és pontosabban tudják informálni. Minden információ valós időben érhető el, elősegítve a megalapozottabb döntéshozatalt.
2010-ben pedig a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának képviseletében, Kocsis Miklós főtanácsos vehette át. Elkészült alkalmazások: Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a közhiteles földhivatali vektoros alaptérképre épülő hatósági rendszer ; Komplex Környezet- védelmi Információs Rendszer valamint a Levegőminőség előrejelző (szmogriadó) rendszer; Önkormányzati Közúti Adatbank (ÖKTA): a fővárosi közutak nyilvántartására ; Útburkolat-bontási Rendszer (ÚTBONTÁS): az üzemzavar elhárítás és javítás bejelentésére ; Fővárosi Önkormányzat Árvízvédekezési Terve (FÁT) rendszer: Budapest Főváros papír alapú árvízvédekezési terveinek korszerűsítését és egységes rendszerbe foglalását oldotta meg.
 A FÖMI és VKKI fejlesztésről angolul a SAG díj oldalán:

Az összes eddigi SAG díjazott itt tekinthető meg:

Videó és cikk a sajtótájékoztatóról:

2011-10-20

Az elmúlt 50 év legnagyobb thai árvíze Bangkokot fenyegeti

A kárt máris közel 3 milliárd dollárra becsülik. Az elmúlt hetek éghajlati eseményeit ismerteti az alábbi film:
http://thailakorntv.com/2011/10/flooding-in-bangkok-news-on-16-october-2011/  
A fővárosban óvóintézkedéseket foganatosítottak.
A CEOS WGISS volt elnöke, Pakorn Apaphant, a thai Földmegfigyelési és Térinformatikai Központ (GISTDA) vezető szakértője a helyzet komolyságáról ma délután személyes jelzést is adott. Dr.Apaphant a GSDI szervezet egyik technikai bizottságában a térbeli adatok infrastruktúrája szociális kihatásaival foglalkozik. Thaiföld néhány éve fejlett téradat infrastruktúrát működtet éppen a GISTDA központ irányításával. A természeti katasztrófák éaltal megkívánt gyors válaszok támogatása jelenti az SDI rendszerekkel szembeni  legnagyobb kihívást. A válaszok hatékonyságnövelési képessége az SDI rendszerek egyik érdemi fokmérője. 

Legfrissebb szakmapolitikai események

Kedd délelőtt Barkóczi Zsoltnál, a  HUNAGI elnökénél megbeszélésre került sor. Megfogalmazást nyert, hogy a HUNAGI által 2012. március 22-23-án rendezendő LAPSI  nemzetközi adatpolitikai tematikus műhelyét a 3. HUNAGI konferencia rangjára emeli és az alkalmazási területek közül a mobil térinformatikát helyezi az előtérbe. - A LAPSI budapesti műhelye a közérdekű térbeli adatok és információk liszenszpolitikájával és gyakorlataival foglalkozik majd. Reményeink szerint mind a szabályozási, jogi és pénzügyi szakterület, mind a helyfüggő szolgáltatások, a műholdnavigációs alkalmazásokat támogató, alap- és értéknövelt szolgáltatásokat kínálók számára egyaránt hasznos fórumot teremtünk. Az elképzelésről a LAPSI projektmenedzsmenttel egyeztetésre kerül sor, melyre jó alkalom lesz többek között az EU lengyel elnöksége alatt a közeli napokban Varsóban sorra kerülő műhely. Ez a közadatok közreadásával összefüggő tapasztalatokat vitatja meg. Az ülésen HUNAGI részéről dr. Kovács A. Tamás ügyvéd, PSI szakértő vesz részt. A LAPSI egyeztetést követően a javaslatot megvitatja a HUNAGI elnökség majd sor kerül az első felhívásra a dátum és a tematika megjelölésével. Máris várjuk azok jelentkezését, akiknek aktív részvételére számíthatunk a tervezésben akár előadásjavaslattal, poszterrel, kiállítási standdal, egyéb szakmai és/vagy szponzori támogatással.
A HUNAGI nemzetközi szerepvállalása a héten két kézzel fogható eredményt is hozott.
HUNAGI kezdeményezésre  a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) elnöke Prof. John Richards  és Prof Abbas Rajabifard, a GSDI szervezet elnöke között együttműködés témakörben kapcsolatfelvétel történt. 
Szerdán szerdán az EUROGI elnökének, Bruce McCormack megkeresésére a november 11-i DG InfSo-EUROGI szakmai tárgyalás egy lehetséges napirendi pontjaként javaslatba került, hogy az ISDE egyik soron következő  Csúcstalálkozója kerüljön vissza Európába. Házigazda akár az EUROGI is lehetne mozgósítva az erősebb európai ipari és kormányzati támogatókat, míg a lebonyolításban - akár a helyszín biztosításában - a HUNAGI is részt vállalhatna célszerűen 2014-ben. Az ISDE technológiák és az ISDE 2020 kocepció szoros kapcsolatban állnak mindazokkal a területekkel, melyek fejlesztését az ICT keretében az InfSo támogatja. Ezt igazolja az Internet jövőjével, az IoT technológiákkal foglalkozó  eseménysorozat, melyre a lengyel szemeszter alatt kerül sor. Ennek programját a HUNAGI Eseményblogja a napokban tete közzé a Nemzeti Innovációs Hivatal jóvoltából.

2011-10-19

Középpontban: a tömegközlekedés fejlesztésének ITS alapú új irányai


Miskolc megyei jogú város alpolgármestere, Pflieger Péter megnyitó köszöntője után az Európai Bizottság Közlekedési Főigazgatóságának ( DG Mobility and Transport - DG MOVE) tanácsadója Dirk Van Vreckem adott áttekintést az EU 2020 Stratégiához kötődő közlekedési szakterület közép és hosszútávú célkitűzáseiről. 
A hazai kormányzat részéről az NFM Közlekedési Infrastruktúra főosztály szakmai tanácsadója Gecse Gergely a sikeres magyar elnökség  eredményei között szólt  az EU Galileo program kormányzati ellenőrzésű szolgáltatások (PRS ) szabályairól szóló határozat-tervezet  első olvasatos elfogadásáról és kitért az EU Közlekedéspolitikai Fehér Könyv magyar vonatkozásaira, az ezzel kapcsolatos kihívásokra.
A BKK stratégiai fejlesztési igazgatója a budapesti fejlesztésekről számolt be: utastájékoztató információs rendszer, műholdas helymeghatározáson alapuló járműfedélzeti rendszer, internetes kijelzés, tömegközlekedési infrastruktúrafejlesztés beleértve az elektronikus jegy bevezetését, a járműpark megújítását, az alternatív energiaforrású eszközöket
Magát az ATTAC projektet Soós Gergely, a Miskolc-Holding Zrt gazdaságfejlesztési irodavezetője mutatta be.
A Southeast Europe Transnational Cooperation Program menedzsmentje részéről kitértek a lehetőségek igénybevételével kapcsolatos, a várakozástól elmaradó érdeklődés, kezdeményezés esetleges okaira de kiemelték az előrehaladást az elérhetőségre fókuszló projektek szép számára és jelentőségére. A követő előadások között említendők a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatások Közalapítvány munkatársának előadása az életciklus szemléletű megközelítésről az adott kontextusban, majd az EU START Interreg projektjét (Connecting people and places across Europe) mutatták be különös tekintettel az Integra megvalósítására. A projekt záróeseményére október 27-28-án kerül sor Lisszabonban. Manos Vougioukas a  Flipper Interreg IVC  FTS (rugalmas közlekedésszolgáltatás) ismérveit és megvalósított rendszeréről beszélt. Jó gyakorlatok között szólt Ring 'n Ride, Dial-a-Bus megvalósításokról, és ismertette a Flipper projekt ( 7 ország 11 partner, befejezés: 2011 szeptember) célkitűzéseit az elvégzett megvalósíthatósági vizsgálatokat és 6 mintaalkalmazást. Manchesterben például a demand-responsive-transport DRT 64%-o költségmegtakarítást eredményezett. A projekt hat területen ért el jó gyakorlatnak számító eredményt. Ezek összefoglalása a START projekt zárókonferenciáján irészletesen ismertetésre kerül és a honlapról letölthető. Az LG regioális irodájától az okoskártya-alapú egységes tömegközlekedési jegyvásárlás (tranzakció) megvalósításáról adott számot a napi 36 millió tranzakciós szöuli jó gyakorlat példáján. A kártyát egyszer kell megvásárolni, attól kezdve csak tranzakciókról van szó.
Összességében elmondható, hogy a tématerület korszerű megoldásaiban integráltan megvalósul a helyzetadatok kezelése, kezelhetősége is, új alkalmazások lehetőségét is biztosítva (Helyzeti, területi, útvonal és időbeli elemzések, optimalizálás).
A szervezés elsőrangú volt, az előadások a projekt honlapjáról letölthetőek lesznek. A projektképviselő Surányi Beatrix a HUNAGI 3. Konferenciáján való részvételüket jó lehetőségnek tartja. Erről egyeztet majd Soós Gergely projektvezetővel majd írásban is visszajeleznek.

Elérhetőek a kitüntetett európai SDI rendszerek előadásanyagai

Az EUROGI honlapján megjelent információ:


EUROGI/eSDI-Net Awards 2011: presentations now available


EUROGI/eSDI-Net sub-national Spatial Data Infrastructures 

Best Practices Awards 2011: presentations by Award winners, Jury members and the Chair of the Jury are now available (as also the images):
or in the download section: EUROGI DOWNLOAD SECTION"

2011-10-18

2011-10-17

Ünnepi ülés az Akadémián Prof Klinghammer István akadémikus úr 70. születésnapja alkalmából

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya a 70 éves Klinghammer István tiszteletére ünnepi tudományos ülést rendez holnap az Akadémia felolvasótermében.
A program a következő lesz:
Megnyitó Bozó László, az MTA levelező tagja, osztályelnök-helyettes
A bővülő IT szolgáltatások és az önkéntesen előállított geoinformációk szerepe Detrekői Ákos, az MTA rendes tagja
Kartográfia 2.0 Zentai László, az MTA doktora 
Kísérletek az elméleti kartográfia megalkotására Papp-Váry Árpád, az MTA doktora 
Tematikus térképezés mesterséges intelligenciával Barsy Árpád, az MTA doktora 
Új módszerek a belvíztérképezésben Mucsi László, PhD 
Hozzászólások, köszöntők
KlinghammerIstván70

A gyöngyösi FTK Konferencia Állásfoglalása

Az október 21-i bejegyzésben megjelent!

Innovatív megoldások a mobil térinformatikában: WIGeoGIS - TomTom termékbemutató

Október 18-án 10 órakor a Makadám Mérnök Klubban.
Bővebb információ a HUNAGI Új termékek, új szolgáltatások blogjának október 4-i bejegyzésében: hunagi12.blogspot.com vagy a www.geoIQ.hu honlapon.
Szakmai beszámoló Géczi Glória tollából az ELTE Térinformatika Műhely weboldalán található itt: http://gis.elte.hu/29-reszvetel-a-tomtom-terkepek-wigeogis-alkalmazasok-c-rendezvenyen

2011-10-13

GSDI telekonferencia

A mai telekonferencia gyújtópontjában a májusi GSDI-13 téradat infrastruktúra világkonferencia előkészületei (figyelemfelhívások, absztraktok értékelése, program és kapcsolódó események), a GSDI szakbizottságok tevékenységének áttekintése, a Roger Longhorn által szerkesztett SDI News tartalmi hozzájárulásai, a Small Grants pályázatra beérkezett anyagok, továbbá az ENSZ szőuli Global Geospatial Information Management konferenciáján, az abudabhidi Eye on the Earth konferencián, valamint a GEO VIII plenáris ülésén való GSDI képviselet biztosítása álltak. Az Eye on Earth fórumon Prof Harlan Onsrud (GSDI), Steven Ramage (OGC), José Achache (GEO) és Alessandro Annoni (DG JRC) panelvita résztvevői lesznek.

2011-10-04

Fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika - a hagyományos Fény-Tér-Kép konferencia idén Gyöngyösön kerül megrendezésre

A rendezvénynek tagintézményünk, a hazai hiperspektrális távérzékelés fellegvára, a Károly Róbert Főiskola ad otthont. Fotó: HUNAGI képgyűjtemény, 2011
Fény-Tér-Kép konferencia
2011. október 13-14
A GeoIQ Kft. és MFTTT közös rendezvénye, Kákonyi Gábor szervezésében.
Az izgalmasnak igérkező program itt tekinthető meg: www.geoiq.hu