2008-08-29

Hat hazai téradat infrastruktúra szolgáltatás sikeres bemutatása és értékelése

eSDI-Netplus Műhely Budapesten


A mai műhely előadói voltak:
8:55 Bevezető (Barkóczi Zsolt HUNAGI elnöke)
9:00
TeIR (Juhász P. Géza, VÁTI TeIR rendszergazda)
Hozzászólók: dr. Mihály Szabolcs, dr. Remetey
9:30
KOMVIR (Radnóthy Csaba, informatikai vezető, Magyar Közút Kht)
Hozzászólók: Lévai Pál, dr. Alabér László, dr. Mihály Szabolcs
10:00
MÉTA Dr. Horváth Ferenc MTA ÖBKI Ökológiai és Botanikai Intézet
Hozzászólók: Cservenák Róbert, Juhász P. Géza, Ferencz Viktória, dr. Mihály, dr.Remetey, dr. Martinovich László
10:30
VINGIS (dr. Martinovich László FÖMI TK) (Molnár Attila, GeoLevel)
11:00
PIR (dr.Martinovich László FÖMI KT)
11:30
INVATER (Cservenák Róbert, HungaroCAD)
Hozzászólók: dr. Mihály Szabolcs, Barkóczi Zsolt
12:00 Összegzés, hogyan tovább (dr.Remetey-Fülöpp Gábor, HUNAGI főtitkára)
További résztvevők: Katona Zoltán (FÖMI), Mitnyan Zoltán (graphIT), Pogrányi Károly (HungaroCAD), Virágh Hajnalka (HungaroCAD), Oláh Attila, (ESRI Magyarország), Beke Dániel (ESRI Magyarország).
Kimentették magukat: Gabriella Szomolaiova, Takács Ferenc, dr. Mikus Gábor, Prof. dr. Márkus Béla 
A jelenlévők egyhangúan egyetértettek dr. Mihály Szabolcs javaslatával, hogy mind a hat rendszer jelentkezzen az európai szintű megmérettetésbe. Az ehhez szükséges értékelő űrlapok küzül 5 elkészült, ebből 4 angol, egy magyar nyelven, melynek angol változata szeptember 14-ig készül el. A 6. rendszer űrlapja szeptember 3-án lesz készen. Az európai szintű bejelentkezéseket a rendszerek képviselői intézik a HUNAGI által átadott segédlet szerint a megadott határidő előtt. HUNAGI bátorítani fogja tagjait és partnereit, hogy a kiértékelési módszertan alkalmazásával minél több hazai rendszerre nézve készüljön el az értékelés, hogy az adott szolgáltatás mennyiben felel meg az INSPIRE irányelv követelményeinek illetve szellemiségének. A kiértékeléseket a HUNAGI gyűjti és várhatóan további hasznos műhelyek keretében cserélhetnek véleményt szakembereink. Köszönet illeti a hat első jelentkezőt, és minőségi munkájukat. Ők immár az európai mezőnybe kerülhetnek. Az eSDI-Net projekt hazai eredményeiról az illetékes kormányzati döntéshozók is megfelelő tájékoztatást fognak kapni.
Csehország és Szlovákia szeptember 10-én tartja közös eSDI-Netplus műhelyét, melynek programjáról - előzetes megegyezés szerint - a HUNAGI közössége is tájékoztatást kap.

2008-08-27

Meghívásos eSDI-Net+ Műhely Budapesten

Augusztus 29-én kerül sorra a magyarországi eSDI-Net+ Műhely

A meghívottak köre:

A jelentkezett résztvevő rendszerek képviselői
Radnóthy Csaba KOMVIR/Útinform (Magyar Közút Zrt)
Dr. Horváth Ferenc MÉTA (MTA ÖBKI)
Mikus Gábor PIR (FÖMI)
Juhász P. Géza, TeIR (VÁTI)
Dr. Molnár Attila, Katona Zoltán, Dr. Martinovich László VINGIS (FÖMI és GeoLevel)
Takács Ferenc, Cservenák Róbert, Virágh Hajnalka, Pogrányi Károly ZEGVATER (Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal és HungaroCAD)
Az INSPIRE irányelv hazai kormányzati felelősei és szakmai szerepvállalói
Bozó Pál, Mikus Dezső, KvVM
Tóth Sándor, Bence István, FVM
Dr. Mihály Szabolcs, FÖMI, Magyar Szabványügyi Testület MCS818, MTA GTB, MFTTT
Lévai Pál, FÖMI
Dr.Alabér László HM Térképészeti Szolgálat
Prof.Dr. Márkus Béla
Piaci szereplők
HungaroCAD
GeoLevel
Dr. Niklasz László graphIT/INTERGRAPH
Oláh Attila, ESRI Magyarország
További nem-kormányzati szervezetek:
Barkóczi Zsolt, dr. Remetey-Fülöpp Gábor HUNAGI
Külföldön értesítést kapnak:
Joao Geirinhas EUROG, eSDI-Net+ WP2 vezetője
Joahm Rix, INI Graphics/Fraunhofer Institute, az eSDI-Net vezetője
Gabriela Szomolaiova, Intergraph, Szlovák eSDI-Net+ kapcsolat
Tájékoztatást kap:
Tóth Katalin, DG JRC IRSA SDI Unit
A meghívottak a kormányzati és magánszférát, az akadémiai, szabványügyi, oktatási és civil szervezeteket képviselik

Photosynth, a Microsoft legújabb terméke a Virtual Earth rendszerhez


Székesfehérváron, a GISS 2008 koferencián Franz Leberl gráci műegyetemi professzor előadásában többek között bemutatta a Microsoft augusztus 20-án bejelentett legfrisebb termékét a Photosynth rendszert (http://photosynth.com ), melyet hamarosan integrálni kívánnak a Virtual Earth internetes szolgáltatással ( http://maps.live.com)

Sikeres 3G konferencia Székesfehérváron


Betekintés a 3D világába 
Konferencia a NymE Földügyi és Térinformatikai Tudásközpontjában
Márkus Béla professzor megnyitóját követően Székesfehérvár Önkormányzatának képviselője, 
Schultz György a Polgármesteri Hivatal kabinetigazgatója üdvözölte az UNIGIS képzés hallgatóit, tanárait és a konferenciára érkezett vendégeket.

Az első előadást Dr.Gross Miklós, az EUROSENSE cég technológiai vezetője tartotta Városi 3D modellezés - új irányzatok a 3D adatgyűjtésben. Az 1964-ben Wemmelben alapított belga cég mára régiónk számos országában van jelen. Elsőként Magyarországon vetette meg lábát (1993), majd SLK, PL, CZ, BG és RO következett, Közreműködésükkel az adott országokban nagyjelentőségű országos és helyi légifelméréseket végeztek ortofotó adatbázisok előállítása és felhasználása céljából. Az előadás összevetette a Leica ADS40 digitális légikamerát és alkalmazási lehetőségeit az Intergraph, Vexcel, Applanix és DMAC eszközeivel, de kitért az ISPRS XXI. kongresszusán bemutatott újdonságokra is. Schreiber Péter, a Leica Geosystems szakembere a svájci világcég képalkotó szenzorait és lidar eszközeit és feldolgozási rendszeréről adott áttekintést. E mai korszerű eszközök, köztük az ADS80 is a gyakorlatban kíválóan igazolták az egykori soproni diák Derényi Imre Jenő Kanadában, a 70-es években publikált elméletét. Osskó András, a Fővárosi Földhivtal helyettes vezetője, a FIG 7 Bizottságának vezetője az ingatlan-nyilvántartás és a 3D kataszter fejlesztésének nehézségeit taglalta de megoldási lehetőséget is felvázolt. 
3D városmodellezés. Részlet Kandra Lajos (Burken Kft) előadásából
Ezt követően Kandra Lajos adott gazdagon illusztrált ismertetést a lézerszkennelési alkalmazásokról, melyet a Riegl terepi, légi és ipari Laservision szkennereinek szállítójaként a Burken kft az elmúlt években országszerte végzett a régészettől az autópálya nyomvonal felvételezésen át az épített örökségeink (pld. Edelényi L’Huiller-Coburg kastély, Mátyás-templom) dokumentálásáig. Az egyébként költséges módszer előnye nagy pontosságában és a gyors kivitelezhetőségében rejlik. Ennek jelentősége abban van, hogy ahogy F.Leberl professzor idézte Paul Gettyt, mai világunkban a kultúrális örökségeink nagyobb ütemben romlanak, mint ahogyan azok állapotát egyáltalán dokumentálni tudjuk. Előadást tartott szkennelési alkalmazásairól a VARINEX cég szakembere, Falk György  is, majd ezt követte Prof. Franz Leberl, a Gráci Műegyetem dékánjának, a Microsoft Virtual Earth programja tudományos irányítójának nagy érdeklődéssel várt előadása az emberi lakókörnyezet 3D modellezése az internetes szolgáltatások számára témakörben. Az előadó bemutatta a gráci számítógéptudományi műhelyt és illusztrálta a művelt korszerű szakirányokat. Ezt követően tért ki a Microsoft és az osztrák Vexcel légifényképezési vállalat együttműködésére, amely megteremtette a világcég egy új termékének, a Virtual Earth internetes szolgáltatás sikerét (maps.live.com). Felvázolta a fejlődés perspektíváit (keresőtechnikák, navigáció, játékok, e-kereskedelem, okostelefonok, kevert valóság, internet-féleségek és testre ültetett chipek vagyis érzékelők, sugárzók), majd részletesen szólt a Microsoft Photosynth termékének múltheti világpremierjéről (photosynth.com). Számításuk szerint Földünk szárazföldi felületének 2D modellje 220 Petabájt adatmennyiséget eredményez 15cm -es pixelméret esetén. A tárigény 3D modell alkalmazásával 1 Exabájtra növekszik, amennyiben a belső terek számára 0,5 cm-es, az úttestek számára 2 cm-es pontossági igényt írunk elő. Leberl professzor előadását követően találkozott Microsoft Magyarország és a NymE, majd a sajtó képviselőivel is. Az előadások a geo.info.hu honlapon tekinthetők meg. Említésre érdemes, hogy az előadók intézményei közül a Eurosense, Fővárosi Földhivatal és VARINEX, de a vendéglátó rendező szerv a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara is a HUNAGI közösségének tagja.

Prof. Dr. Franz Leberl előadása közben

Paradigmaváltás szakterületünkön

A GIM geoinformatikai magazin szerkesztőségének felkérésére idén is megjelenik egy szakmai gondolatsor az angolnyelvű nemzetközi szaklap novemberi számának Insider's View rovatában.
A szerkesztőség nemzetközi tanácsadói testülete tagjaként a HUNAGI főtitkárának mintegy 15 éve van lehetősége, hogy  időről-időre véleményt nyilváníthasson a mintegy 15000 példányban megjelenő szaklap hasábjain.
A legutóbbi hozzájárulás a szakterület egyfajta paradigmaváltásáról szól. A jólius végén készült anyagot a főszerkesztő 2008 augusztus 17-i visszajelzése szerint  befogadták, az a nyomdába kerülés idején elektronikus formában teljes terjedelmében felkerül a HUNAGI naplójába is. Fő gondolata az a szemléletváltozás, melyet az információ hely szerinti szervezése, valamint az a jelentős többlet , amelyet a valós világ mozgásban vagy éppen álló helyzetben lévő tárgyainak, termékeinek  helymeghatározása, kezelése, elemzése és megjelenítése jelent a követéstől a vezérlésig.
HUNAGI-nak mindenkor módjában áll színvonalas hazai szakcikkeket közlési célra beajánlani. Ez történt legutóbb a GSDI  pályázatán nyertes hazai MÉTA fejlesztés (MTA ÖBKI) esetében is, amely a GIM idei februári számában jelent meg. Várjuk továbi hazai rendszerek, fejlesztések és alkalmazások közlési céllal történő jelentkezését a HUNAGI ajánlását kérve.

2008-08-26

GISS2008 - 3D konferencia Székesfehérváron

3D adatgyűjtés és modellezés - Nemzetközi konferencia

NymE GEO FTTK, Székesfehérvár, Budai út 43.

2008. augusztus 27.

Prof. Dr. Márkus Béla írta:

"A rendezvény fontos lehet a HUNAGI valamennyi tagjának, ezért kérlek, tedd közzé."

A GEO 2008. augusztus 23-tól „Urban 3D modelling” címmel, egyhetes nyári egyetemet szervez az UNIGIS nemzetközi térinformatikai egyetemi oktatás (www.unigis.hu) keretében. A nyári egyetemen 40 külföldi hallgató vesz részt.

A nyári egyetem keretében egynapos nemzetközi konferenciára kerül sor. A konferencia célja, hogy áttekintést nyújtson az épített környezetben történő fejlett adatgyűjtési, adatfeldolgozási és modellezési módszerekről. A résztvevők bepillantást nyernek a fotogrammetria korszerű technikáiba, belekóstolhatnak a digitális földi és légi lézerszkennelés, és a 3D térbeli megjelenítés gyakorlati megoldásaiba. A GEO Földügyi és Térinformatikai Egyetemi Tudásközpontjának épületében és szervezésében megtartott ingyenes rendezvényen a témakör jeles szakemberei tartanak előadásokat. A professzionális Internet alkalmazások jelenéről és jövőjéről Franz Leberl professzor, a Microsoft „Virtual Earth” programjának vezető kutatója számol be. A konferencia főszponzora a Microsoft, az előadások nyelve angol. További aktuális részletek a www.geo.info.hu webhelyen találhatók." (Megjegyezzük, jelen hír angol változata a http://unsdihu.blogspot.com és www.unsdi.hu oldalakról érhető el. Ezeket a világ mintegy 100 országából olvassák rendszeresen.)

Program:

2008-08-20

Ma kezdődött meg Budapesten a HUNGEO 2008


HUNGEO 2008.
Magyar Föld-tudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója
"Földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében"

A kiemelkedő eseményre - Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke fővédnöksége alatt, mások mellett a HUNAGI és tagszervezetei (MFT, MFTTT), továbbá egyes tagintézményei (OMSZ, MÁFI, ELTE TGT, MTA GGKI, SzIE KTI, OKTVF, MTA ÖBKI, SZTE TTIK TFGT, BME AGT, MH Geoinformációs Szolgálat) aktív közreműködésével, illetve részvételével kerül sor az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/c alatti épületében.
A plenáris és szekcióelőadások időpontja augusztus 21-22.
A részletes program itt tölthető le:
http://lazarus.elte.hu/hun/hungeo/2008/2008.pdf

A rendezvény szervezésében Kocsis Károly, (Magyar Földrajzi Társaság) elnöklete alatt ismét Zimmermann Katalin (Magyarhoni Földtani Társulat) vállalt oroszlánrészt, míg a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság részéről hagyományosan Verebiné Fehér Katalin, az ELTE IK TTT oktatója működik közre. A rendezvény védnökei az ELTE rektora dr. Hudecz Ferenc és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke Szabados Gábor. A Föld Éve Magyar Nemzeti Bizottságot Brezsnyánszky Károly elnök képviseli, aki a plenáris ülés egyik felkért előadója is.

Az előadások helyszíne a lágymányosi oktatási és kutatási negyedben. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2002

A rendezvényen képviselt prominens intézmények közül többen érdekeltek lehetnek a HUNAGI interdiszciplináris közösségéhez való csatlakozásban: többek között a Magyarhoni Földtani Társaság, ELTE TT FFI Meteorológiai Tanszék, ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Debreceni Egyetem TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék illetve az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

GSDI vezetőségi és bizottságvezetői telekonferencia


A Globális Téradat Infrastruktúra Társulás negyedéves telekonferenciáját budapesti idő szerint holnap 14:15 és 15:45 óra között tartja. A telefonhívás az Egyesült Államokból érkezik. A telekonferencián várhatóan 15 résztvevő lesz a világ minden tájáról. 

A ma érkezett információ szerint a konferencia napirendjén többek között a következő témák  szerepelnek:

1. Call to Order 
a. Welcome
b. Additions or Revisions to Agenda
c. Roll Call
Regrets.
2. Review and Approve Past Minutes
Motion to Approve Board Minutes of 26 June 2008
Carry Over Action Items from Previous Board Meetings:
Set up Sub committees for Ex Officio member status
Arrange a conference call with newsletter people
3. Future Teleconference Dates
Thursday October 16, 11:15 (London local time)
Thursday December 4, 1:00 (London local time)
4. New Business
Full Member Issues 
Board Appointments for vacant positions for terms as defined by the bylaws
Government Member on Board - nomination: Jeff Labonte, Natural Resources Canada
Academic Member on Board - nomination: , ITC
5. Committee Reports
a. Legal and Socioeconomic Working Group (Longhorn/Lance)
b. Sponsored Projects Committee (Stevens/Terborgh)
c. Industry Advisory Council (Terborgh)
d. Technical Working Group (Yetman/Nebert)
Proposed Best Practice Implementation Standards 
e. Communications Committee (Reichardt)
e. Membership Committee (Moeller)
6. GSDI 11 Conference in Rotterdam, The Netherlands (http://gsdi.org/gsdi11)
7. GSDI 12 
8. SDI Regional Newsletters
9. Announcements
10. Other Business
11. Adjourn

A 90 perces telekonferenciát Harlan Onsrud professzor, a GSDI szervezet ügyvezető igazgatója moderálja most is. A HUNAGI második periódusban képviseli a vezetőségben a nemkormányzati térinformatikai ernyőszervezeteket. A HUNAGI tagsága részéről érkező, a telekonferencián felvetendő kérdést, a GSDI érdeklődésére is számot tartó felhívást holnap délig  várom  a gabor.remetey@gmail.com címre. 

MAPINFO Konferencia - tagszervezetünk, a VARINEX Informatikai Zrt közérdekű felhívása


MAPINFO Konferencia

2008. SZEPTEMBER 24.

Hotel Ében - Budapest

ITT REGISZTRÁLHAT

 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kollégáit a MAPINFO KONFERENCIÁRA2008. szeptember 24–én, melyet Budapesten a Hotel Ébenben tartunk. A rendezvény kiváló lehetőség, hogy találkozzon a jelenlegi felhasználókkal, meghallgathatja az előadásaikat tapasztalataikról.  A MapInfo felhasználói napon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

2008-08-19

GSDI pályázat felhívása téradat infrastruktúra témakörben


Mai postánkból: 
A téradat infrastruktúra világszervezet legfrissebb elektronikus hírlevele emlékeztet a GSP pályázati felhívás közelgő határidejére. 
Érdemes résztvenni, ezt mutatja az évekkel ezelőtt hasonló felhívás nyomán jelentkezett és sikeresen szereplő tagintézményünk az MTA ÖBKI példája is. Akkor 80 jelölt közül végzett másodmagával az első helyen a MÉTA fejlesztésével, amelyazóta megvalósult és hazánk természetes növényzetére vonatkozó információs és szolgáltató rendszer kialakítását jelentette.
A projekt eredményeit a HUNAGI ajánlásával leközölte a nemzetközi GIM szaklap és mára az EU  elektronikus tartalomszolgáltatási programja keretében az eSDI-Net+ projektben egyike az értékelés alatt álló hazai tematikus téradat infrastruktúra szolgáltatásoknak és egyik meghívott résztvevője a HUNAGI eSDI-Net+ műhelyének, melyre augusztus 29-én kerül sor Budapesten.

"The Global Spatial Data Infrastructure Association is pleased to announce again its Small Grants Program for the year 2008.
Summary:
   * Awards for spatial data infrastructure-related activities in less developed nations,
   * Application deadline of 30 August 2008,
   * 2500 words maximum,
   * Awards of $2500 US in professional services and/or $2500 US in cash
Background
The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Association is dedicated to international cooperation and collaboration in support of local, national, and international spatial data infrastructure developments that would allow nations to better address social, economic, and environmental issues of pressing importance. We are committed to bringing about an infrastructure that will allow users globally to access spatial data at a variety of scales from multiple sources that ultimately will appear seamless to all users.  The GSDI Association supports the work of organizations to develop their own SDI initiatives, nationally and regionally, and collaborates with local, national, and international organizations to ensure that spatial data, services, and metadata are accessible through interoperable standards-based services, systems, software, and products that operate in a web-enabled environment.  The success of the GSDI Association depends on the quality of its partnerships with
public, industry, academic, and non-governmental organizations.
Description
The GSDI is being advanced through the leadership of many nations and organizations represented by a GSDI Association Council and Board of Directors. The multi-national Board includes representatives from all continents and all sectors: government, academia, and industry as well as regional SDI initiatives referred to as permanent committees:
   * Africa: United Nations Economic Commission for Africa, Committee on Development Information Science and Technology: Geo Subcommittee (CODIST-GEO)
   * Americas: Pan-American Institute for Geography and History (PAIGH)
   * Asia and Pacific: Permanent Committee for Geographic Information for Asia and the Pacific (PCGIAP) (ex-officio)
   * Europe: European Umbrella Organization for Geographic Information (EUROGI)
Please visit the GSDI Association website (
http://gsdi.org) to familiarize yourself with the mission, goals, programs, accomplishments and priorities of the organization.
The GSDI Association, along with partners and participants, has allocated resources from the U.S. Federal Geographic Data Committee and the GISCorps of URISA, to fund a Small Grants Program to support national or sub-national activities that foster partnerships, develop in-country technical capacity, improve data compatibility and access, and increase political support for spatial data infrastructure development. These resources will be used to offer two types of grants this year:
   * Financial assistance - cash up to $2,500 US
   * Technical assistance - professional services up to the value of $2,500 US
Professional Services will be coordinated by the GISCorps, an international initiative that offers GIS services by qualified professionals.
Support may focus on technical or institutional projects, as long as tangible outputs and several institutions collaborate on the effort. A list of typical projects follows but this list is not exhaustive:
   * Convening of national or sub-national seminars or workshops related to SDI
   * Producing SDI- related training manuals and modules (these materials must not duplicate existing materials)
   * Establishing metadata and clearinghouse nodes
   * Establishing web mapping services and applications
   * Accomplishing geodata and/or SDI surveys or inventories
   * Producing and disseminating newsletters and awareness-raising materials about SDI
   * Drafting policy and legislation related to SDI
Priority will be given to projects in developing nations and countries with economies in transition.  Grants can be awarded to SDI coordinating bodies (councils, committees) and GIS user groups, but the GSDI Association asks that one institution take responsibility for receiving/depositing the funds.  Grants will not cover organization overhead expenses.
Proposals should be structured to include information under the following headings:
  1. Title of Project/Activity
  2. Focal Point Institution
  3. Contact Person (physical business address, phone/fax, email, and website)
  4. Introduction and Background (include a description of the national or local institutional framework and what has been achieved thus far)
  5. Project Description
  6. Summary of Deliverables
  7. Period of Performance (time-line for overall project, deadline dates for deliverables, date of final project report to be submitted to 
grants@gsdi.org
  8. Indicate your preference for an award of cash or professional services.
  9. Budget (itemize how the money is to be spent or the predicated extent of services needed for specific tasks)
 10. Details of additional or in-kind funds to co-finance the activity
 11. List of Collaborators (with contact information)
 12. Envisioned Follow-up Activities
 13. Appendix: May include the Final Reports from any previous GSDI Small Grant Awards
Proposals must be submitted digitally to 
grants@gsdi.org in English and should be preferably two pages in length but no more than five pages or 2500 words (excluding any appendices). Please submit your proposal as a .pdf file (or alternatively .doc or .rtf file) using 12-point Times Roman or Arial font.  A fax is also acceptable.
We anticipate funding up to 12 Grants in Cash, and 4 Grants or more in Professional Services.  Grant funds will be issued as paper checks in US dollars drawn on US Banks or as wire transfers.  If the recipient chooses to receive funds by wire transfer, $50 US will be deducted from the award amount to cover the processing costs for the wire transfer. The recipient institution will be required to provide a project report and an expense report upon completion of the project.  The GSDI Association may include excerpts of the project reports in GSDI newsletters or on its website. Awardees are encouraged to publish a local press release highlighting the award from the GSDI Association as well as the proposed activities, and to send copies of these to the GSDI Association.
Proposals are due on 30 August 2008.  Please either e-mail or fax them to:
Sponsored Projects Committee
GSDI Association
grants@gsdi.org
Fax +1-703-852-7917
For more information about the GSDI Association or to subscribe to the GSDI News List, please see 
http://gsdi.org.  For questions about this request for proposals, please contactgrants@gsdi.org.
Note: The Small Grants Program is intended as a benefit of "full membership" in the GSDI Association.  Because the GSDI Association is fairly young, we are making this opportunity available currently to non-members as well.  However, full members may obtain favored treatment in the instance in which two grant applications have been ranked similarly in the peer review process. Note that the annual GSDI Association membership fee for national organizations in low and very low per capita income nations may be as little as US$300 or documented "in-kind contributions in lieu of dues."  Please see 
http://www.gsdi.org/documents/OrgnMemberApp.pdf"
HUNAGI 1996 óta aktív részese a globális téradat infrastruktúra világszervezet kifejlődésének és a budapesti GSDI-6 konferencián bejelentett jogi megalakulás óta a vezetőség tagja, 2004 óta a GSDI vezető testülete titkári funkcióját is a HUNAGI képviselője látja el.

HUNGEO 2008 a Nemzetközi Föld Éve programjának kiemelkedő hazai földtudományi eseménye


HUNGEO 2008.
Magyar Föld-tudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója
"Földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében"

A kiemelkedő eseményre - Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke fővédnöksége alatt, több HUNAGI tagszervezet (MFT, MFTTT) és tagintézmény (OMSZ, MÁFI, ELTE TGT, MTA GGKI és mások) aktív közreműködésével kerül sor az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/c épületében. 
A földtudományi oktatás, ismeretterjesztés és élethosszíg tartó tanulás szekcióban a GPS/GNSS és a virtuális földgömb témájó előadások között hangzik el a HUNAGI nemzetközi kapcsolatépító tevékenységét bemutató ismertetés. 
Plenáris és szekcióelőadások időpontja augusztus 21-22.
A részletes program itt tölthető le:
http://lazarus.elte.hu/hun/hungeo/2008/2008.pdf

A rendezvény szervezésében Kocsis Károly, (Magyar Földrajzi Társaság) elnöklete alatt ismét Zimmermann Katalin (Magyarhoni Földtani Társulat) vállalt oroszlánrészt, míg a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság részéről hagyományosan Verebiné Fehér Katalin, az ELTE IK TTT oktatója működik közre. A rendezvény védnökei az ELTE rektora dr. Hudecz Ferenc és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke Szabados Gábor. A Föld Éve Magyar Nemzeti Bizottságot Brezsnyánszky Károly elnök képviseli, aki a plenáris ülés egyik felkért előadója is.

Az előadások helyszíne a lágymányosi oktatási és kutatási negyedben. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2002

A rendezvényen képviselt prominens intézmények közül többen érdekeltek lehetnek a HUNAGI interdiszciplináris közösségéhez való csatlakozásban: többek között a Magyarhoni Földtani Társaság, ELTE TT FFI Meteorológiai Tanszék, ELTE TTK Földrajz- és Földtudomnyi Intézet, Debreceni Egyetem TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék illetve az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

2008-08-17

Téradat-infrastruktúra szolgáltatások értékelése

Részvételi lehetőség!
Az értékelési szempontrendszer szerint 
tagjaink is beküldhetik válaszaikat!

Az eSDI-Net+ EU elektronikus tartalomszolgáltatási programja keretében folyó projekt egyik feladatcsoportjában folyamatban van hat, júliusban rendszerükkel jelentkezett hazai szolgáltatás INSPIRE szellemű kiértékelése. A módszertant az EUROGI dolgozta ki és a kiértékelés jelen szakaszát egy meghívásos műhely zárja le, amelyre - a hat projekt képviselőinek formális és aktív részvételével -  2008. augusztus 29-én pénteken 9-12:30 között  kerül sor a VÁTI -ban. 
A módszertan maga a projekt belső anyagának tekintendő és így nem publikus. Ugyanakkor HUNAGI lehetővé kívánja tenni tagszervezetei számára, hogy a kiértékelés szempontrendszerét  megismerhessék azok is, akik nem jelentkeztek be a formális kiértékelésbe. A mai napon kiküldött 19. sz HUNAGI e(lektronikus)Hírlevél tartalmazza a magyar nyelvű kérdőívet. A hat hazai bejelentkezett szolgáltatás (TeIR, VinGIS, PIR, MÉTA, ZEGVATER és KOMVIR) ennek kitöltésével készül az augusztus 29-i műhelyre. Mindamellett lehetőséget biztosítunk tagszervezeteink részére is, hogy téradat-infrastruktúra rendszerük értékelését az űrlap kitöltésével elvégezzék. Az augusztus 25-ig a HUNAGI címére  (gabor.remetey@gmail.com) visszaküldött válaszokat a HUNAGI a műhelyt követően elkészítendő projektjelentésében figyelembe veszi. A legalaposabb válaszok egy-egy készítője - a szabad teremkapacitás mértékéig - legkésőbb augusztus 26-ig meghívást kap a műhelyen megfigyelőként való részvételre is. Érdeklődés esetén - egyeztetve az INSPIRE szakirányítással - október folyamán HUNAGI kész egy nagyobb szabású információs napot szervezni a téradatok előállításában, szolgáltatásában és felhasználásában érdekeltek számára a  jelenleg értékelés alatt lévő hat projekt illetve az azon felül adatkitöltéssel hozzájárulók közreműködésével illetve bevonásával. 


2008-08-16

CLGE közgyűlés Strasbourgban Magyarország nélkül?


The Council of European Geodetic Surveyors
Comité de Liaison des Géomètres Européens
CLGE Közgyűlés 
Strasbourg.  2008. szeptember 18-19

HUNAGI már több mint egy éve tesz erőfeszítéseket arra nézve, hogy a hazai földmérők közössége képviselje magát az európai CLGE szervezetben. Jean-Yves Pirlot CLGE főtitkár legutóbbi levelében, - melyet illetékességből ezúttal is tagszervezetünk, az MFTTT felé továbbítottunk, - jelezte: előfordulhat, hogy Magyarország az egyedüli európai ország lesz, amely távol marad a CLGE szervezet strasbourgi közgyűlésétől.

A HUNAGI részéről nyilvánvalóvá tettük, hogy a honi  földmérői közösség képviseletére szervezetünknél jóval illetékesebb társadalmi szervezetek is vannak. HUNAGI lehetősége és feladata az üzenet továbbítása egyben az európai jelenlét fontosságának hangoztatása különösen egy olyan szakma érdekében, amely olyan jelentős változásoknak van kitéve.  

Ma az utolsó felhívás érkezett a CLGE főtitkárától a Közgyűlés tárgyában:

"Dear Colleagues from Hungary, Turkey and Croatia,

This is a final call for Strasbourg. Of course it is not easy in a Holliday period.

Attached you’ll find two registration forms.

The first is for the Congress (CLGE – GE – OGE).

The second for the CLGE General Assembly. 

If you can send us a delegate from your country his stay will be for free. 

We would be very happy if you would take part in our General Assembly too, as observer. On Friday evening there is the CLGE dinner where you are also our guest. Only the last night from Friday to Saturday will be charged 130 euros as you will see in the first. 

Please send your forms to Rafic Khouri, who is managing the registrations as well as to congres@publi-topex.com

Please put me in cc: when you or your delegate registers. 

In case of problems, do not hesitate to contact me on +32/475/45.39.90.

 If you want to fax the +33/1/45619614.

 Yours,

 Jyp"

A főtitkár e-mail címe: 

jean-yves.pirlot@skynet.be

A CLGE levelét a mellékletekkel együtt az MFTTT részére a mai napon továbítottuk.


2008-08-15

GISS2008 - 3D konferencia Székesfehérváron

3D adatgyűjtés és modellezés - Nemzetközi konferencia

NymE GEO FTTK, Székesfehérvár, Budai út 43.

2008. augusztus 27.

Prof. Dr. Márkus Béla írta mai levelében:

"A rendezvény fontos lehet a HUNAGI valamennyi tagjának, ezért kérlek, tedd közzé."

A GEO 2008. augusztus 23-tól „Urban 3D modelling” címmel, egyhetes nyári egyetemet szervez az UNIGIS nemzetközi térinformatikai egyetemi oktatás (www.unigis.hu) keretében. A nyári egyetemen 40 külföldi hallgató vesz részt.

A nyári egyetem keretében egynapos nemzetközi konferenciára kerül sor. A konferencia célja, hogy áttekintést nyújtson az épített környezetben történő fejlett adatgyűjtési, adatfeldolgozási és modellezési módszerekről. A résztvevők bepillantást nyernek  a  fotogrammetria korszerű technikáiba,  belekóstolhatnak a digitális földi és légi lézerszkennelés, és a 3D térbeli megjelenítés gyakorlati megoldásaiba. A GEO Földügyi és Térinformatikai Egyetemi Tudásközpontjának épületében és szervezésében megtartott ingyenes rendezvényen a témakör jeles szakemberei tartanak előadásokat. A professzionális Internet alkalmazások jelenéről és jövőjéről Franz Leberl professzor, a Microsoft „Virtual Earth” programjának vezető kutatója számol be. A konferencia főszponzora a Microsoft, az előadások nyelve angol. További aktuális részletek a www.geo.info.hu webhelyen találhatók." (Megjegyezzük, jelen hír angol változata a http://unsdihu.blogspot.com és www.unsdi.hu oldalakról érhető el.  Ezeket a világ mintegy 100 országából olvassák rendszeresen.)

Program:

Gratulálunk tagintézményünknek a korszerű témaválasztásért és a rendkívül rangos előadókhoz! A program hűen szolgálja a székesfehérvári térinformatikai tudásközpont küldetését. 
A Microsoft egyik rendkívül aktív és meghatározó szereplője a térinformatikai kultúra elterjesztésének. A Virtual Earth szolgáltatás fejlesztői az ISPRS és a Digital Earth tudományos szervezetekben is állandó résztvevők. Legutóbb a Digitális Föld szaklap (IJDE) szerkeztőbizottsági ülésén Vincent Tao a Microsoft Virtual Earth igazgatója is részt vett. Javaslom az angolnyelvű  lapba legalább egy, de akár több előadásanyag elhelyezését. A megjelentetés hozzájárulna a fehérvári szakmai műhely nemzetközi hírnevének további öregbítéséhez.  Az eseményre és a kíváló alkalomra - mint a lap szerkesztőségi tanácsadó testületi tagja - magam is felhívom a főszerkesztő figyelmét.

A képen: Vincent Tao PhD (Microsoft MSN Virtual Earth igazgatója), Prof. Guo Huadong (az ISDE főtitkára, a pekingi Távérzékelési és Digitális Föld Központ vezetője), valamint a Központ helyettes vezetője, a hiperspektrális felvételezés szakembere. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

Aláírás alatt az FVM-HUNAGI támogatási szerződés

A mai napon a HUNAGI aláírta a társadalmi szervezetek működését elősegítő FVM támogatási szerződést, mely értelmében a minisztérium 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Térinformatikai Társaságnak, melyet HUNAGI az EUROGI éves tagsági díja (1,6 millió Ft) részbeni forrásaként használ fel. HUNAGI az összeget pályázatos körülmények között nyerte 2008-ban.
A szerződő másik fél az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya. 2007 végén HUNAGI a Nemzeti Civil Alap pályázatán is nyert 300 ezer Ft összeget ugyanerre a célra, de még így is mintegy 700 e Ft hiányzik az idei EUROGI  tagdíj rendezéséhez.

Kurátor Kft átveszi a HUNAGI pénztárnoki feladatait

A HUNAGI adminisztráció erősítése
A Kurátor Kft  egy évtizede végzi megelégedésre a Magyar Térinformatikai Társaság könyvelését. Kahulits Andrea cégvezető és Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök szóbeli megállapodását követően várhatóan augusztus végétől ill. szeptember elejétől a cég átveszi a HUNAGI pénztárnoki feladatainak ellátását is.
A cég munkatársai  közül eddig a napi munkában különösen Tokodi Ágnes, Kreischer Csilla, Takaróné Ildikó és Varga Mónika voltak a HUNAGI segítségére a könyvelési, az utazási és egyéb költség-elszámolások, valamint a banki műveletek, a bírósági, APEH, KSH és egyéb eljárások lebonyolításában hozzájárulva a Társaság jogszerű működéséhez. E közreműködésük most kiegészül 
a pénztárnoki feladatok ellátásával is, melyet 1994-2008 között Dr. Berencei Rezső, majd az utóbbi hónapokban Dr. Alabér László láttak el nagyfokű gondossággal és felelőséggel. A Kurátor Kft váci utcai irodája lesz a színhelye a 2006 évi NCA-HUNAGI működéstámogatási pályázat elszámolása ellenőrzésének is, melyet az ESZA Kht munkatársai végeznek 2oo8. augusztus 26-án.

GMES konferencia a francia EU elnökség alatt


A konferenciára Lille-ben kerül sor szeptember közepén. A rendezvényen a szervezők meghívására és saját költségén részt vesz a HUNAGI képviseletében a szervezet főtitkára. A HUNAGI 18. Közgyúlésén éppen a MÜI képviselője hívta fel a figyelmet arra, hogy a HUNAGI szerepet vállalhatna annak előmozdításában, hogy Magyarország részvétele a jövőbeni monitoring programokban a korábbiaknál számottevőbb legyen. A kiutazás célja az információgyűjtés elsőkézből és a HUNAGI képviselete.

2008-08-13

HUNGEO 2008 Budapesten - HUNAGI részvétellel


Civil szervezet a földmegfi-gyelés és a térinformatika nemzetközi kapcsolat-erősítéséért

A magyar földtudományi szakemberek IX. Világtalál-kozójára és kapcsolt eseményeire 2008 augusztus 20-24 között kerül sor Budapesten az ELTE lágymányosi épületeiben, illetve Szlovákiába is átnyúló szakmai kirándulás keretében. A konferenciára befogadták a HUNAGI előadását, melynek kivonatát a július 29-i naplóbejegyzés tartalmazza.

Az alábbiak a HUNGEO hivatalos honlapjai.

2008-08-07

A környezeti távérzékelés 33. nemzetközi szimpóziuma

Mai postánkból. Megérkezett az első felhívás az 33. ISRSE jövő évi európai konferenciájára:
"You are cordially invited to the 33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) which will take place on May 4-8, 2009 in Stresa, Italy. This 33rd Symposium will represent a major event in the long series of internationally recognized ISRSE meetings. The overall theme of the symposium is the use of satellite- and airborne Earth Observation systems for understanding and managing the Earth environment and natural resources.
Attached is a brochure for the Call for Papers and the Call for Exhibitors. You will also find information on Abstract Submission, Registration, the Technical Programme, Side Events, Social Events, Symposium Venue, Accommodations and Contact Information.
Please bookmark our website 
http://isrse-33.jrc.ec.europa.eu for further updates as they develop.
See you in Stresa!
33rd International Symposium on Remote Sensing of Environment
Organizing and Technical Program Committee
______________________________
______________________________
Chiyo Yamashita-Gill
Program Coordinator, Sr.
Office of the Registrar, ISRSE
International Symposium on Remote Sensing of Environment
isrse33@symposia.org
www.symposia.org
(520) 621-8567 VM
(550) 621-7834 FAX"

2008-08-06

A holland ITC oktatási programja

Mai postánkból: Megérkezett a hollandiai Nemzetközi Térinformatikai Tudományos és Földmegfigyelési Intézet 2009-2010 évi gazdag oktatási információs anyaga. 
A részletek Interneten is elérhetőek: www.itc.nl/education

VÁTI TeIR/TérPORT és az MTA ÖBKI Növényzet Információs Rendszere

Horváth Ferenc (MTA ÖBKI) és Juhász Géza (VÁTI) a konzultáción és interjún. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

2008-08-05

VINGIS-PIR-KOMVIR interjúk az eSDI-Net+ számára

PIR - Dr. Mikus Gábor (FÖMI), VINGIS - Dr. Molnár Attila (FÖMI/GEOlevel), KOMVIR - Radnóthy Csaba (Magyar Közút) és Szabados-Molnár Ágnes (Norg Rendszerház), a mai interjúk résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008.

THEOS, Thaiföld Földmegfigyelő műholdas rendszere felbocsátásra készen áll

A Theos 1 műhold. A kép forrása: http://www.wing1.rtaf.mi.th

Mai postánkból. Pakorn Apaphant a thaiföldi GISTDA térinformatikai vezetője, a CEOS WGISS munkacsoport társelnöke tudósít a következőkről:
"THEOS, the THailand Earth Observation System, ready for Launch
Yasny, (EADS Astrium) – THEOS, the THailand Earth Observation Satellite developed by Astrium for the Thai Space Agency GISTDA (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) is expected to be launched on 6 August 2008 on board a Dnepr rocket from the Yasny launch site in Russia.
THEOS will observe the Earth from the same orbit as the French Spot-5 satellite at 820km altitude.
THEOS will be fully owned and operated by GISTDA and will provide Thailand with world-wide geo-referenced imagery. THEOS will also offer image processing capabilities for applications in cartography, land use, agricultural monitoring, forestry management, coastal zone monitoring and flood risk management. THEOS will provide access to any part of Thailand in less than 2 days
The THEOS contract includes the production and launch of one optical satellite, the development of the ground segment necessary to operate and control the satellite directly from Thailand, and facilities for image archiving and processing. The THEOS satellite is based on the new generation of the Astrium Optical Earth Observation high performance satellites, the AstroSat product line, and benefits from Astrium's extensive experience in this field which started with the first SPOT satellite 25 years ago. As part of the THEOS contract, Astrium and GISTDA have been working in close cooperation. Indeed, 20 Thai engineers joined the Astrium development team in Toulouse and attended intensive space programme training.
"This cooperation paves the way for further development of space activities in Thailand. After the Formosat-2 satellite, built for Taiwan, launched in May 2004 and the first Korean multi-function geostationary satellite "COMS", THEOS is the third Earth observation spacecraft designed and manufactured for the Asia-Pacific region by Astrium, confirming our company's leading position on the market", explained François Auque, CEO of Astrium.
The THEOS satellite payload features both high resolution in panchromatic mode and wide field of view in multispectral mode and has been tailored to Thailand's specific needs with a worldwide imaging capability.
GISTDA and Astrium have been working with different public organisations in Thailand for more than 2 years to demonstrate the benefits Thai authorities will gain with the THEOS programme and to pave the way for operational monitoring programmes to be set-up by the appropriate Thai authorities. An operational SPOT receiving station, hosted and operated by GISTDA, has been intensively used in preparation for THEOS (SPOT and THEOS images have very similar characteristics, with a higher resolution for THEOS). Among the main successful achievements:
In the field of cartography, a professional 1/25 000 scale topographic map over the Rayong province was updated in just a few weeks by GISTDA and the Royal Thai Survey Department. A regular update of the 1/25 000 topographic data base at a national level has been proven feasible and cost-effective and is being discussed with the main ministries such as transport, tourism, agriculture, etc.
In the field of agriculture, the Department of Agriculture, through the rice research centre located in Phitsanulok, will have the ability to monitor rice paddies at a regional level, to forecast the volume of water needed for irrigation and to provide recommendations to farmers with the aim of increasing production and therefore revenues.
In the field of forestry, projects led in cooperation with the National Parks Department have proven the feasibility of accurately mapping Thai forests on an annual basis, for effective monitoring and support to the forest preservation policy.
In the field of fisheries, shrimp farm monitoring based on SPOT images has been recognised by the Department of Fisheries as a major success, opening the door for new improvements expected to have a major impact on shrimp industry economics.
Astrium, a wholly owned subsidiary of EADS, is dedicated to providing civil and defence space systems and services. In 2007, Astrium had a turnover of €3.5 billion and 12,000 employees in France, Germany, the United Kingdom, Spain and the Netherlands. Its three main areas of activity are Astrium Space Transportation for launchers and orbital infrastructure, Astrium Satellites for spacecraft and ground segment and its wholly owned subsidiary Astrium Services for the development and delivery of satellite services.
EADS is a global leader in aerospace, defence and related services. In 2007, EADS generated revenues of €39.1 billion and employed a workforce of more than 116,000."

eSDI-Net+ konzultáció és interjú Zalaegerszegen


ZEGINVATER
Önkormányzati Integrált Vagyon-kataszter és Tájékoztató Információs Rendszer

Az interjúra 2008. július 31-én került sor.
Házigazda a rendszergazda Takács Ferenc volt.
Rövid összefoglaló hamarosan itt is.