2018-09-30

Hazai résztvétel az Operatív Földmegfigyelési Műholdas Bizottság Információs rendszerek és szolgáltatások munkabizottsága munkájában

A CEOS WGISS 2006. évi plenáris ülése a Gellért Szállóban
Az Operatív Földmegfigyelési Műholdas Bizottság (CEOS) a GEO nemzetközi kormányközi földmegfigyelési együttműködés egyfajta műholdas karjának tekinthető. A CEOS egyik pillére az Információs rendszerek és szolgáltatások munkabizottsága (WGISS). http://wgiss.ceos.org  melynek munkájába  magyar szakemberek (EOGEO HU) 2005 óta kapcsolódtak be akkor a KTM, majd 2006-tól az FVM, HUNAGI és MŰI támogatásával. Magyarország eddig két ízben volt WGISS plenáris ülés helyszíne 2006 tavaszán és 2011-ben. Ezen alkalmakkal külön szekcióülés megszervezésével mód volt a hazai érintett és érdekelt szervezetek (FM, KTM, MŰI, FÖMI, OMSZ, MÁFI és mások) aktív részvételével bemutatni a hazai műhelyek eredményeit a kormányzati és akadémiai űrintézmények (űrügynökségek, elsődleges kormányzati szolgáltatók és kutatóhelyek) informatikai és szolgáltatási menedzserei számára. (wgiss.ceos.org)
Az első budapesti ülést követően a GSDI ügyvezető igazgatója Prof. Harlan Onsrud, valamint a WGISS társelnökei Ivan Petitville (ESA) és Kenneth McDonald (NASA) megegyeztek abban, hogy szervezeteik tevékenységéről folyamatosan - összekötő - révén egymást tájékoztatják. Az összekötői feladatra a GSDI akkori magyar vezetőségi tagja, a HUNAGI akkori főtitkára vállalta a megbízást. A feladat ellátását részbeni költségtérítéssel támogatták az FVM, majd jelentős mértékben a HUNAGI és GSDI hozzájárulásai.
A WGISS munkájában részt vevő hazai szakemberek fellelhető hozzájárulásait, valamint a 2006 - 2017 között, a GSDI Társulás delegálti minőségében elhangzott és magyar vonatkozásokat is magában foglaló összekötői beszámolók linkjeit az alábbi táblázat tartalmazza:

2018-09-27

Egyéni vélemény arról, hogy a NAT tervezet csökkenti a földrajz tantárgy óraszámát a gimnáziumok 9. osztályában

A https://www.oktatas2030.hu/velemenyezes/ honlapra megküldött és befogadott véleményem

Előkerült az ISPRS 1996-2000 között magyar vezetéssel működő "Erőforrások és környezeti monitoring" szakbizottságának képes beszámolója

A 44 oldalas képes beszámoló az ISPRS XIX., amszterdami kongresszusára készült. 
Innen tölthető le: 

Magán a kongresszuson is nívós szekcióülést szerveztünk, a meghívott előadók között volt a FAO távérzékelési vezetője, és a  FÖMI Távérzékelési központ két munkatársa (Csornai Gábor és Winkler Péter).
A hivatalos szakbizottsági jelentés az ISPRS Proceedings and Results XXXIII/A kötetében
jelent meg (pp. 197-214), míg a szakbizottság tapasztalatait összefoglaló elfogadott megállapításokat a kiadvány 289-290 oldalai sorolják fel. 
Ma is bőven van aktualitása az előretekintő ajánlásoknak a következő témakörökben:  spektrális jellemzők kutatása, CEOS CalVal együttműködés, növénymonitoring és kapcsolatos politikák támogatása, integrált monitoring rendszerek, katasztrófa menedzsment, globális adatbázisok létrehozása és használata, nemzetközi egyezmények és politikák támogatása, városgazdálkodás, az információs, (ezen belül a geospatial information) infrastruktúra képalkotási szegmense

2018-09-26

MFTTT az ENSZ 'We Act4SDGS' kampányának regisztrált partnere

Szeptember 25-én az MFTTT ad-hoc munkacsoportja megküldte a Fenntartható Fejlődési Célok elfogadásának 3. évfordulójára készített beszámolóját New Yorkba, az ENSZ 'We Act4SDG' kampány koordinátorának. 
A beküldött összefoglalás innen tölthető le: https://files.acrobat.com/…/dd22a2e9-cd4a-41d9-bd90-91a5c1c… Dr.Mihály Szabolcs, az ad-hoc munkacsoport vezetője ugyanakkor gondoskodott az MFTTT partnerségi regisztrációjáról a kampány weboldalán (azonosító: HU_MFTTT).
Innen is letölthető az 'élő dokumentumként' időről-időre naprakésszé tett MFTTT beszámoló elérhetőségi linkje a világméretű kampány honlapjáról:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS5YCCivkJz_p29CBSXr5oma51-HwsAYrF6_kezTXIFqhsR8NI1FjIHGroO-YRaZkGx5U5lbxZD0ieh/embed?start=true&loop=true&delayms=3000

2018-09-25

Publikus a GEO EO4SDG munkacsoport jelentése a GEO Highlights számára, benne magyar vonatkozásokkal

A GEO EO4SDG munkacsoport ma felszabadított jelentése itt érhető el:
EO4SDG Progress Report
Twitteren:
@EO4SDG
Illusztráció: magyar vonatkozású részlet az átfogó jelentésből.

2018-09-24

Fenntartható Fejlődési Célok - szeptember 25 a Cselekvés világnapja


Szeptember 25, a Cselekvés Világnapja. Az ENSZ "We Act4SDGs" kampányának célja, hogy minél többen, egyének, csoportok és szervezetek bekapcsolódjanak a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC/SDGs) elérését előmozdító világméretű mozgalomba, beszámoljanak saját akcióikról és azokat megosszák másokkal, ezzel is erősítve az egyéni és közös cselekvések hatását.
Az alábbi előadás részletesen bemutatja a kampány célját, az ahhoz való partneri csatlakozás módját és a javasolt cselekvési köröket:
https://youtu.be/1zwqpZa2xXY?list=PLxqPwHD3yBpFQNwmysmYkSa_YvVaHhGAT
A cselekvési körök között első helyen szerepel a figyelemfelhívás, az érdekeltek/érintettek bekapcsolódásának elősegítése.
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Mihály Sz. által vezetett szerzői munkacsoportja az elmúlt 16 hónapban éppen azt tűzte ki célul, hogy felhívja a figyelmet azaz ENSZ Agenda 2030 program szakterületi kihívásaira és lehetőségeire, hangsúlyozva a téradatok és földmegfigyelési információs infrastruktúrák szerepét a alcélok és indikátorok monitoringjában és a KSH által továbbítandó éves nemzeti jelentések előkészítésében.
Az ENSZ "We Act4SDGs" kampánya számára készített, az MFTTT munkacsoport és tagjai tevékenységének tömör összefoglalása itt lesz letölthető:

2018-09-06

A Nemzetközi Digitális Föld Társaság 11 szimpóziuma

MariellaLiberti (CNR-IIA) levelét megosztom a fenti közérdekű felhívással, amely egyaránt  számot tarthat a honi kormányzati, ipari szervezetek és akadémiai intézmények, valamint az oktatóhelyek és szakmai társaságok érdeklődésére.
"Dear Members of the Scientific Programme Committee,
I trust you have received the eNewsletter we prepared to promote our event at best.
As done for the opening of the Call for Session, I kindly ask you to disseminate the opening of the Call for Abstracts , by forwading this eNewsletter to your colleagues and research networks and, as usual, announcing it through mailing lists, newsletters, websites and social media.
I also attach a flyer that, if you wish, may be useful to hand out in events you are attending in the future.
I thank you in advance for your kind collaboration and I will be at your disposal for any further information.
Best regards,
Mariella Liberti
ISDE 2019 -  Scientific Secretariat"


A rendezvény honlapja: 
http://www.digitalearth2019.eu/

2018-09-03

Hivatalos közlemény az ENSZ Infokommunikációs Technológiák Irodája, az ESA és a NASA World Wind idei pályázatának eredményérőlA hely is inspiráló: a Nokia Bell Lab 8 Nobel díjasa

Az UN OICT, NASA World Wind és ESA "World Challenge" pályázatával kapcsolatos augusztus 30-i sajtóközlemény és az idei pályázat összefoglalójának elérhetősége:
http://worldchallenge.live/
Az inspiráló helyszín, a Nokia nemzetközi vezetőközpontja "akikre büszkék vagyunk" tablóján ott szerepel Willard S. Boyle is, aki másodmagával fizikai Nobel-díjat nyert 2009-ben a CCD felfedezéséért, amely akkorát lendített a távérzékelésen is.
Jó érzés, hogy ezúttal is - immár hatodik alkalommal - a nemes célú nemzetközi kezdeményezés felkért közreműködője lehettem. 
A kreatív gondolkodású és innovatív diákcsapatok vezér egyéniségei - ahogy a Facebookon és LinkedIN-en követni tudom, - máris szép pályát futnak be.