2007-04-30

Találkozás Charles Simonyi űrhajóssal

Charles Simonyi, a Szajuz TMA-10 űrlegénység tagja.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Miután a magyar származású űrhajós átvette az államelnökünktől a Magyar Köztársaság Nagykeresztje kitüntetést, délután találkozott azokkal a rádióamatőrökkel és diákokkal, akikkel április 12-én és 13-án szót váltott a Nemzetközi Űrállomáson lévő rádióamatőr készülék segítségével. Az űrhajós egynapos tartózkodását a Magyar Vöröskereszt szervezte, míg a délutáni szakmai program megrendezése a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a Természet Világa folyóirat, a Műegyetemi Rádió Club és a találkozónak otthont adó Puskás Tivadar Távközlési Technikum együttes munkája volt. A találkozóra hatalmas érdeklődés mellett került sor és azon részt vettek a hazai űrkutatáshoz kötődő szervezetek képviselői is. A MANT elnöksége a honi és nemzetközi térinformatikai közösség tájékoztatása céljából meghívta a HUNAGI hírnaplóinak szerkesztőjét is.
Az egyórás pergő programot dr. Horváth László, a házigazda tanintézet igazgatója moderálta kíváló stílusban.
A panel tagjai voltak a vendég űrhajós mellett Bacsárdi László (sajtófőnöke, a Természet Világa folyóirattól, Dr. Both Előd a MÜI elnöke, Kovács Kálmán KvVM államtitkár, Dr. Horváth András, Farkas Bertalan űrhajósunk, Dr. Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke, Dr. Almár Iván a az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke, Dr. Gschwind András, a Műegyetemi Rádió Club vezetője, Prof.Ferencz Csaba de szerepet kaptak ismert szaktekintélyek, köztük Dr. Kovács Győző kibernetikus, Obádovics Gyula professzor és mások.
A házigazdai köszöntőt követően köszöntőt mondott Kovács Kálmán államtitkár, volt informatikai és hírközlési miniszter, a MANT tiszteleti tagja, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke, majd Dr. Horváth András a MANT elnöke Charles Simonyit a Társaság tiszteleti tagjának fogadta és részére átadta a szakma Fonó Albert díját.
A Természet Világa Szerkesztőbizottsága nevében Bacsárdi László és Dr.Both Előd adtak át meglepetést jelentő ajándékokat az űrhajósnak, köztük a Galaktika folyóirat egyes számait és az ESA iskolai űratlaszának magyar nyelvű kiadását. Nagy hatást tett az űrhajósra Obádovics professzorral való találkozás és a Kovács Győzőtől kapott, az egykori URAL 2 számítógép 1 bites memóriakapacitású csöve, mely kapcsán az űrhajós rögvest egy, a mai kereskedelmi forgalomban kapható közönséges 1GB kapacitású memórialapka felmutatásával érzékeltette az elmúlt 45 évben bekövetkezett technológiai fejlődést.


A találkozó hangulata. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Nagy hatással voltak az űrhajósra édesapjáról, a Műegyetem kiváló fizika professzoráról készült, keretbe foglalt egykori eredeti fénykép-felvételek, vagy az édesapjáról elnevezett csillagot is ábrázoló égboltfénykép.
A találkozó alkalmából hírdette meg a MANT az űrkorszak 50. évfordulójával kapcsolatos országos ifjúsági vetélkedőjét. Mint ismeretes, fiataljaink kiválóan szerepelnek évek óta az ESA és NASA együttműkö-désekben, szakmai látogatásokon és projektekben.

Az űrhajós autogrammja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007A mai találkozás fotógyűjteménye itt:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/persons/AstronautSimonyi/index.html
Mint közismert, Charles Simonyi a Microsoft alkalmazási szoftverfejlesztéseinek,így az Office csomag kifejlesztésének irányítója magánvállalkozást alapított. Blogja:
http://blog.intentsoft.com/
Charles Simonyi űrutazásának honlapja:
http://www.charlesinspace.com/

A Wikipédia Charles Simonyiról:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Simonyi

Itt többek között arról értesülhetünk, hogy a mérnöki matematika szakirányban matematika és statisztikára specializálódva a Berkeley Egyetemen végzett 1972-ben, ott ahol június elején rendezik meg a Digitális Föld 5. nemzetközi szimpóziumát, melynek keretében esélye van annak, hogy a 6. szimpózium színhelye Magyarország legyen 2009-ben (www.isde5.org ).
A Természet Világa folyóirat májusi számát Charles Simonyi űrutazásának szenteli: www.termeszetvilaga.hu

Az elmúlt négy Műszaki Térinformatikai Konferencia előadásanyagai az Interneten

Csemniczky László dr, a Műszaki Térinformatikai Egyesület elnöke hívta fel mai levelében figyelmünket arra, hogy az elmúlt 4 MTK előadásanyagai elérhetők és letölthetők a www.gita.hu honlapról. Köztük van Lévai Pál debreceni előadása az INSPIRE-ról.

2007-04-26

Térinformatika és a szórakoztatóipar

Meghívó érkezett a Bernhard Harzer Kiadótól a mai postánkban. A hazai térinformatikai közösség tájékoztatására, az érdeklődők figyelmébe:
A hely korlátozott, azonnali jelentkezést kíván. Jelentkezés esetén megemlítendő, hogy a HUNAGI-n keresztül szereztek tudomást a rendezvényről.

"EINLADUNG
"Geotainment-Symposium" - Geoinformation für Interaktive Medien und Computerspiele
in Potsdam am Donnerstag, den 3. Mai 2007, 10:00 bis 19:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
"Spaß mit Google Earth? Reiseführer im PDA-Format?
Stadtralleys für Senioren und Verkehrserziehung für Kinder?
Leveldesign im Weltmaßstab für die nächste Generation der Computerspiele?"
Das Kompetenznetzwerk Geoinformationswirtschaft (GEOkomm networks) veranstaltet
unter der Federführung des Hasso-Plattner-Insituts (HPI) der Universität Potsdam
ein interdisziplinäres "Geotainment"-Symposium zur Integration "raumbezogener
Informationen in interaktiven Medien und Computerspielen".

Dr. Peter A. Hecker, Vorsitzender des Verbandes der Geoinformationswirtschaft
Berlin/Brandenburg e.V.: "Mit dieser Veranstaltung werden wir die Geoinformations-
wirtschaft in Berlin-Brandenburg mit profilierten Spieleentwicklern und möglichen
Anwendungs- und Technologiepartnern aus Industrie, Wissenschaft und Medien
zusammenbringen, zukünftige Szenarien diskutieren und den Begriff "Geotainment"
an der Schnittstelle zwischen Interaktiver Unterhaltung, Bildung, Medien und
Tourismus etablieren."
Zum inhaltlichen Konzept des "Geotainment"-Symposiums sagt Prof. Dr. Jürgen
Döllner vom Lehrstuhl Computergraphische Systeme am Hasso Plattner Institut der
Universität Postdam: "Geoinformationen liefern einen 'digitalen Rohstoff', aus dem
virtuelle Szenarien mit unterschiedlich starken Bezügen zur Realität hergestellt
werden können. Damit eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur
Entwicklung neuer Entertainment- und Edutainment-Formate sowie zusätzliche
Optimierungspotentiale für bestehende Medien- und Spieleprodukte."

Programm 10:00 bis 19:00 Uhr (Änderungen vorbehalten):
- Begrüßung, Dr. Peter A. Hecker, GEOkomm networks
- Einführung, Prof. Dr. Jürgen Döllner, Lehrstuhl Computergrafische Systeme
HPI Universität Potsdam
- Digitale Spielkultur, Andreas Lange, Computerspielemuseum Berlin
- "Pervasive Gaming", Steffen P. Walz, CAAD/ETH Zürich
- "Geotainment2 im GEOkomm networks, Dr. Peter A. Hecker, Kompetenznetzwerk
Geoinformationswirtschaft (GEOkomm networks)
- "Geotainment" in mobilen Anwendungen, Christophe Maire, Nokia gate5 Berlin
- "Geotainment" in Marketing und Werbung, Gesa Birkmann, Jung von Matt/Spree, Berlin
- Geoinformation und Game Design, Teut Weidemann, CDV Karlsruhe
- Rendering-Engine für komplexe virtuelle 3D-Stadtmodelle, Henrik Buchholz,
3D-Geoinformation HPI
- Internetwelten und die Kopplung realer und virtueller Räume, Jochen
Hummel, Metaversum Berlin
- Podiumsdiskussion: Potentiale aktivieren! Mit den Referenten der Veranstaltung
- Resumé Dr. Peter A. Hecker und Prof. Dr. Jürgen Döllner

Zum Ausklang der Veranstaltung sind die Teilnehmer zu einem Get-together eingeladen.
Die Teilnehmerzahl ist limitiert.
Die Teilnahmegebühr für das Symposium beträgt EUR 85,00.
Anmeldung und Kontakt:
HPI - Computergrafische Systeme
Prof. Dr. Jürgen Döllner
August-Bebel-Str. 88, 14482 Potsdam
Fon +49 (0)331 / 97992 580
Fax +49 (0)331 / 97992 589
geotainment@hpi.uni-potsdam.de
Weitere Informationen und Online-Registrierung:
http://www.geokomm.net/
http://www.geotainment.de/
Dies ist ein Mail-Service von „gis-report-news***“ dem E-Mail-Newsletter von
www.GEObranchen.de“ aus der Bernhard Harzer Verlag GmbH, Karlsruhe.
Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich bei dem in Auftrag gebenden

Unternehmen.
Diese E-Mail wird nur an unsere Geschäftspartner und Interessenten gesendet.
"

Május 15-én érvénybe lép az EU INSPIRE irányelve

INSPIRE irányelv közzététele az EU hivatalos lapjában 2007. április 25-én
Ezzel meghatározottá vált az érvénybe lépés időpontja is.
Az erről szóló levelet aDG JRC SDI Unit egy órával ezelőtt postázta a HUNAGI-nak és a levél tartalma a www.unsdi.hu honlapon illetve a http://hunagi.blogspot.com angol nyelvű hírnapló mai bejegyzésében található.
Bővebb információ, letölthető dokumentum: http://www.ec-gis.org/inspire

A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos levele a HUNAGI-hoz

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia

Bajnai Gordon úr, a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos a Kormánybiztosság partnerszervezeteihez címzett mai levelében többek között ezt írja:


"Megtárgyalta és társadalmi vitára bocsátotta a Kormány a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia tervezetét, amelynek fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlődésének közép-, illetve hosszú távon fenntartható pályára való áttérését – figyelembe véve a hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket.

Az Európai Tanács 2006. június 16-i csúcstalálkozóján fogadta el az Unió megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiáját. Ez a dokumentum a tagállamok számára előírta Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiák elkészítését illetve megújítását, illetve az azokhoz kapcsolódó kétéves Akciótervek elkészítését.

A most társadalmi vitára bocsátott Stratégia a fenntartható fejlődés koncepciójára, szemléletére és értékrendjére építve hosszú távú, átfogó, folyamatosan felülvizsgálandó és megújítandó keretet nyújt a hazai ágazati, fejlesztési és más stratégiák, programok, tervek számára.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia végleges változatának elkészítéséhez ezúttal is számítunk a szakmai, érdekképviseleti, társadalmi szervezetek, a gazdasági, az önkormányzati és a civil szféra képviselőinek javaslataira, véleményére...."

HUNAGI a véleményét tagjaitól külön belső körlvélben kéri be és továbbítja a Kormánybiztosságra május folyamán.

A téma szorosan illeszkedik a Digitális Föld témakörben a 2009. évben megrendezni tervezett 6. Digital Earth Symposium kérdésköréhez, amely a téradat infrastruktúra szerepét tárgyalja a Digitális Föld, a fenntartható fejlődés és az e-társadalom kapcsolatában

2007-04-23

Közműnyilvántartás és téradatkezelés

Mélyépítés a Tokiói pályaudvarral szemben. A közműadatok térinformatikai kezelése elengedhetetlen. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005
KÖZMŰ-NYILVÁNTARTÁS ÉS TÉRADATKEZELÉS szeminárium AUTODESK és ORACLE technológiákról
A legnagyobb hazai Autodesk forgalmazó, a VARINEX Zrt. - az OraclePartnerNetwork tagjanként - 2007. április 26-án az ORACLE Hungary Kft-vel közös szervezésben az Autodesk és az ORACLE technológákat bemutató szemináriumot tart.
Meghívott előadók: Dr. Darabos Péter - BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék és Szilvay Gergely - Fővárosi Földhivatal
A rendezvény helyszíne: ORACLE Hungary 1123 Budapest, Alkotás út 17-19. Időpontja:
2007. április 26. 10–15 óráig 9.30-tól regisztráció a helyszínen A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztráció szükséges:

2007-04-20

A Magyar Térinformatikai Társaság 17. Közgyűlése

Időpont: 2007. május 22 14:00
Helszín: VÁTI Kht.
A tagok kiértesítése meghívóval, napirenddel a következő napokban történik.

Kínai térinformatikai delegáció fogadása

Magas szintű kormánydelegáció téradat infrastruktúra témakörben Budapesten
2007. május 23-án délelőtt rendkívüli ülést tart az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezés magyarországi koordinációs irodájának Felügyelő Bizottsága abból az alkalomból, hogy találkozó keretében fogadja a Kínai Népköztársaság téradat infrastruktúra koordinációs bizottságának 10 fős delegációját. A Felügyelő Bizottsági ülésnek a FÖMI ad otthont, a házigazda és üléselnök Dr. Mihály Szabolcs főigazgató felkérésére Csornai Gábor, a Távérzékelési Központ vezetője lesz.
A kínai delegáció európai körútja során három országban, Lengyelországban, a Ceh Köztársaságban és Magyarországon tesz látogatást. A kapcsolatot a HUNAGI-val vették fel és az előkészületi egyeztetések alapján kirajzolódott az ismertetendő illetve megvitatandó kérdések köre. Az előzetes programot és meghívót a Felügyelő Bizottság tagjai várhatóan ezen a hétvégén kézhez vehetik.

Tekintettel az UNSDI HUCO ülésének nemzetközi szakmapolitikai jelentőségére, az ülésre Budapestre érkezik Jelle U. Hielkema úr (a FAO Távérzékelési Központ egykori vezetője) az UNGIWG tanácsadója is. A kínai érdeklődést és látogatást nagyra értékelte az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpontjának Téradat infrastruktúra egysége vezetője is egy a mai napon más témában tartott telefon konferencián, melynek Alessandro Annoni által meghívott résztvevői a voltak Prof. Milan Konecny, az ICA elnöke, Jelle U. Hielkema és a HUNAGI főtitkára.
A Kínai Delegáció összetétele:
Mr.Chen Xuanqing, Deputy General Director, Head of Delegation
State Commission of Development and Reform
Ms.Li Junfen, Inspector
State Commission of Development and Reform
Ms.Pan Mali, Deputy Division Chief
State Commission of Development and Reform
Ms.Zeng Lan, Professor
Academy of Macroeconomic Research of the State Commission of Development and Reform
Mr.Huang Denshan, Researcher
The Ministry of Finance P.R.C.
Mr.Wang Zhiqiang, Associate Professor
Information Center, The Ministry of Land and Resources P.R.C.
Mr. Liu Haiqi, Researcher
The Ministry of Agriculture P.R.C.
Mr.Chen Changsong, Deputy General Director
State Bureau of Surveying and Mapping
Mr.Huang Tieqing, Division Chief
Bureau of Science and Technology for Resources and Environment, Chinese Academy of Sciences
Mr.Wu Bingfang, Professor
Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences
Mr.Liu Zhenmin, Deputy Division Chief
State Ocean Administration P.R.C
Mr.Lu Jiankang, Division Chief
Jiangsu Provincial Commission of Development and Reform
Mr.Rao Gangjian, Deputy Division Chief
Guangdong Provincial Commission of Development and Reform

2007-04-18

ITS Hungary Kiválósági Díj

Intelligens, telefonképernyős térinformatikai útvonaltámogatás az ISDE4 konferencia alkalmával Tokió Marunouchi irodanegyedében. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005
Első ízben 2007-ben ítélik oda az ITS Hungary Kiválósági Díját

HUNAGI alapító tagja az Intelligens Közlekedési Rendszerek magyarországi szervezetének az ITS Hungary Egyesületnek. Mai postánkból értesültünk arról, hogy Társszervezetünk vezetősége március 22-i ülésén az ITS Hungary Kiválósági Díj létesítéséről határozott.
A pályázás feltétele az ITS Hungary szervezeti vagy egyéni tagság!
Tekintve, hogy az intelligens közlekedési rendszerek témakörben a térinformatikai megoldások nélkülözhetetlenek, bátorítjuk a honi szakmai közösség tagjait éljenek a lehetőséggel és tanulmányozzák át a Pályázási felhívást:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ITSHungary_dij.pdf
Beadási határidő: május közepe. Bővebb információ:
itshungary@tvnetwork.hu

2007-04-16

Közeleg az erdélyi VIII. Földmérő Találkozó jelentkezési határideje

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztálya által szervezett ezévi Földmérõ Találkozóra Marosvásárhelyen kerül sor 2007. május 10-13 között

Mai postánkból: Szabó Zsófia programszervezőtől érkezett a felhívás Erdélyből, miszerint a VIII. Földmérő Találkozó jelentkezési határidejét meghosszabbították április 20- ig!
A szervezés megkönnyítése végett kérik figyelembe venni a megadott dátumot!
A konferencia honlapja:
http://foldmero.emt.ro/
Jelentkezési lap:
http://foldmero.emt.ro/?page=kulfold

Az ENSZ téradat infrastruktúra találkozóról

A résztvevők hivatalos csoportképe.
Forrás: UNGIWG, 2007

Az ENSZ téradat infra-struktúra kezde-ményezés (UNSDI):
egy lépéssel előbbre!

Előzmények
Az első világméretű UNSDI konferenciára az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportjának (
www.ungiwg.org), a FAO és a z Élelmezési Világprogram társelnöksége alatt (Jeffrey B. Tschirley és David B. Katrud irányítása mellett, szakértők bevonásával) többhónapos szakmai munkával került sor 2007 március 1-2 között Frascatiban, a vendéglátó az Európai Űrügynökség ESRIN intézménye volt (mellyel hazánknak közel három évtizedes szakmai kapcsolata van). Az előkészületi szakaszba néhány meghívott pilot ország – köztük Hollandia, Cseh Köztársaság és – 2006. szeptember 28 óta - Magyarország is bekerült. Fontos előzményként említendő, hogy e három ország és az INSPIRE megvalósításban példaként szolgáló Németország, Spanyolország együttesen vettek részt azon az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpont Téradat infrastruktúra egységénél Alessandro Annoni és Jelle U. Hielkema által szervezett 2006. decemberi isprai konzultatív értekezleten, amely az ENSZ stratégia és az előrehaladott INSPIRE jogszabályi környezet közötti összhang megtárgyalását és egy erre vonatkozóan egy együttműködés kialakítását tűzte ki célul. Az ott ismertetett magyar modell egyöntetű tetszést aratott.
Az aktív magyar szerepvállalásról
Mint a HUNAGI forrásaiból (
www.hunagi.hu) ismeretes, a FÖMI és a HUNAGI 2006 szeptember elején benyújtott és dr.Mihály Szabolcs főigazgató által felvezetett előterjesztése alapján az illetékes a FAO Magyar Nemzeti Bizottság éves ülésén teljes egyetértését adta ahhoz, hogy Magyarország csatlakozzon az UNSDI kezdeményezéshez, ezzel kapcsolatban koordinációs irodát hozzon létre, amennyiben ezt egy projektnyitó értekezlet keretében a meghívott illetékes szakhatóságok, minisztériumok képviselői megvitatják és azzal egyetértenek. A nyitóértekezlet – amely a FAO is képviseltette magát - teljes sikert hozott: azon megjelentek az INSPIRE honi kormányzati feladataiban érintett intézmények képviselői, és egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, sőt többségük vállalta részvételét a HUCO működését tárcaközi jelleggel felügyelő bizottságban.
A magyar részről, az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés hazai koordinációs iroda (az UNSDI HUCO,
www.unsdi.hu), illetve az azt felügyelő tárcaközi felügyelő testület első ülésének helyt adó FÖMI (www.fomi.hu) vezetői kaptak meghívást. A HUCO szervezésében három további magyar szervezet is bekapcsolódhatott a hazai eredmények bemutatásába. Míg a VÁTI a Területi Információs Rendszert (TeIR) mutatta be poszteren, addig a Térinformatika szaklap erre az eseményre készített négylapos szórólapján színes címlapfotókkal és tételes angol nyelvű szerzői és cikkcím-jegyzékkel szemléltette azt, mely témákkal foglalkozott a lap az elmúlt 14 hónapban. A HUNAGI szórólapja a szervezet küldetését, célkitűzéseit, tevékenységét, az UNSDI HUCO bemutatását és tagintézményeinek, tagszervezeteinek jegyzékét adta közre. A FÖMI főigazgatóját képviselő Lévai Pál a vitában vett részt, míg a HUCO vezetője felkért előadásban a magyar modellt mutatta be, amely együttesen veszi figyelembe az európai INSPIRE irányelvet és az ENSZ téradat infrastruktúra Barry L. Henricksen által készített stratégiáját. Az ülés külön vitatta meg a téradat infrastruktúra műszaki, és az ennél is nehezebb intézményi kérdéseit. A műszaki kérdések szakmai vitáját Michael Gould professzor vezette, rapportőrje a holland Jan Claas volt, míg az intézményi vonatkozások vitáját Alessandro Annoni vezette, ahol a rapportőri feladatokat a magyar koordinációs iroda képviselője látta el. A rendezvény befejeztével nyíltszini tapsot kapott a fáradhatatlan szakmai diplomata, Jelle U. Hielkema, akinek szerepét a pilot országok beválasztásában egy palack Tokaji Aszú átadása is aláhúzta. A hivatalos ENSZ emlékeztetőt az UNHCR részéről Franck Albinet és Luc StPierre készítették el, amely innen tölthető le: UGPMreport . A rendezvény előadásanyagainak elérési helye http://www.ungiwg.org/ugpm_presentations.htm .
Hogyan tovább?
Sejthető, hogy az ENSZ megfontolja majd egy, a résztvevők által megfogalmazott igényt és intézményesen biztosítani fogja a mintegy 30 ENSZ szakosított intézmény és a világszervezet mintegy 200 országa érdekében egy ENSZ téradat infrastruktúra központi koordinációs iroda létrehozását. Természetesen ennek megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe, de mivel egybeesik az ENSZ intézményi és működési reformtörekvéseivel, amelynek megvalósításában a térinformatika maga is hatékony eszköz, erre megvan a remény, ösztönözve ezzel a tagországoknak a stratégia mentén való felkészülését.
Közben április eleje óta a kezdeményezés sorsának az irányítását az ENSZ részéről az OCHA, az ENSZ humanitárius ügyeivel foglalkozó newyorki iroda és a genfi székhelyű UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztosság képviselői vették át, míg időközben negyedik európai országként Spanyolországban is megalakult a az ENSZ téradat infrastruktúra nemzeti koordinációs iroda.
A térinformatika komoly eszköz a politika terén is. A washingtoni Holocaust Múzeum és a Google összefogásával a 21. század legnagyobb, a szudáni népírtás földrajzilag pozicionált és megjelenített tényadatai 200 millió Google felhasználóhoz juthatnak el, elég csak a Darfur szót beirni a Goggle-Earth keresőjébe. Visszatérve a hazai dimenzióra, a
www.unsdi.hu internetes honlap nemzetközi látogattottsága rendkívül jól alakul. Eddig több mint 60 országból, különösen Kínából volt érezhető gyakori érdeklődés és ennek egyik eredménye lehet, hogy a Kínai Népköztársaság Téradat Infrastruktúra Koordinációs Bizottsága ez év májusi körútja során meglátogatott három európai ország között szerepel Magyarország is.

2007-04-12

HUNAGI Elnökségi ülés az FVM-benAz FVM-ben került sor a HUNAGI idei második Elnökségi ülésére. Jelen voltak: Sikolya Zsolt elnök (eGov Kft), Barkóczi Zsolt vezetőségi tag (VÁTI), Dr.Berencei Rezső pénztárnok (HUNGIS Alapítvány), Dr. Mihály Szabolcs meghívott (FÖMI) és dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár. Az ülés sikeres volt, azon mindenekelőtt a május 22-i HUNAGI Közgyűlés előkészítése volt napirenden.

A Közgyűlésnek a VÁTI ad majd otthont, a meghívót és háttéranygait tagszervezeteink és a diák/hallgatói tagozat tagjai időben megkapják.

2007-04-11

INSPIRE előadás a FÖMI-ben
Közérdekű hír a mai postánkból: Palya Tamás, a FÖMI szakmai rendezvényszervezője írja: "2007. április 2-án Tóth Katalin (EC Joint Research Centre) előadást tartott a FÖMI-ben, "INSPIRE törvényhozás után, megvalósítás előtt" címmel, az INSPIRE direktíva helyzetéről és jövőjéről. Az előadást élénk érdeklődés kísérte, amelyen a FÖMI teljes szakmai vezetősége is képviseltette magát. Tóth Katalin megköszönte az INSPIRE EC munkacsoportjának nevében, a FÖMI eddigi aktív közreműködését a témában."
Az előadás itt tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TKinspire2007.pdf

2007-04-10

Közadatok újrafelhasználása: ePSIplus műhelyek

Prágai vár. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006


Két fontos műhely a témakörön belül


A HUNAGI mai postájából:

"Dear ePSIplus Stakeholders,
The ePSIplus Thematic Network is helping to organize fifteen international expert meetings designed to debate a wide range of issues and to arrive at a consensus on recommendations for the 2008 review of the PSI directive (2003/98/EC of 17 November 2003). These conclusions will be validated at the pre-review conference organized by the ePSIplus project in a close cooperation with the European Commission.
Detailed meetings schedule and all information related to the upcoming meetings is available on the ePSIplus website (
http://www.epsiplus.net/).
Currently the registration is open for the following two ePSIplus thematic meetings:
Public Sector Culture and PSI-re-use. Prague, Czech Republic. April 11, 2007.
This meeting will be of interest to private and public bodies with an interest in Public-Private Partnerships (PPP), e-Government and government transformation issues in relation to PSI and its re-use.
The meeting coincides with the
5th East European E-Government Days Forum (Prague, 11-13 April, 2007).

Helsinki székesegyháza. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005


Pricing. Helsinki, Finland. April 19 – 20, 2007.
The target audience for the Pricing meeting is private and public organizations with an interest in PSI pricing issues. Detailed information package is available on the ePSIplus website.
ePSIplus offers support for travel and accommodation costs for meeting participants.
For more information please visit
www.epsiplus.net.
http://www.epsiplus.net/ - Europe’s one-stop shop on Public Sector Information re-use
Contact: Rob Davies, ePSIplus Network Co-ordinator (
Rob.Davies@ePSIplus.net)
The ePSIplus Network is funded under the European Commission’s eContentplus programme
ePSIplus logo. Courtesy by ePSIplus Network, 2007

Energiapolitika és térinformatika: AGEO rendezvénye

A Bécsi Városháza északi szárnya. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
AGEO-információs Nap: A térség és az energia-potenciál

A térinformatika hozzájárulása a megújuló energiaforrások hasznosí-tásában

Időpont: 2007. április 25 10:00 - 16:00 óra között
Részletes program (német nyelven)
Helyszín: Bécs város önkormányzati székháza

MA14 ADV, Rathausstrasse 1, 1010 Wien (Metróállomás: U2 Rathaus).
útvonaltervező
Jelentkezés
HUNAGI (és tagszervezetei) ezúttal is kaptak figyelemfelhívó meghívást osztrák testvérszervezetünktől erre a kiemelkedő jelentőségű térinformatikai hasznosítással összefüggő ankétra. (Az eseményre eredetileg tavaly novemberben került volna sor, amikor is Dr. Csóka Péter FVM főosztályvezető rendelkezése nyomán az Erdőrendezési Szolgálat és a HUNAGI egy-egy fővel képviseltette volna magát, de a rendezvényt elhalasztották, arra most április 25-én kerül sor.) Mint arról a http://hunagi.blogspot.com április 6-i hírében beszámoltunk, az EU 2010 ig a duplájára (12%) kívánja növelni a megújuló energiaforrások használatát.
További, eredeti hírforrások: www.ipcc.ch , http://ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm

2007-04-06

eContentPlus pályázat - konzorciumi részvételi lehetőség, utolsó felhívás!

Minden tagszervezetünknek, tagintézményünknek és olvasónknak örömteli Húsvéti Ünnepeket kívánunk. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

eSDI-Net+
Ismételt, utolsó felhívás!
Csak tagjainknak!
HUNAGI révén az eContentplus egy, az első fordulón már továbbjutott projektjébe lehet jutni!

A komolyan érdeklődők azonnali visszajelzését kérem a következő címre:
hunagi@hunagi.hu
eContentPlus tárgymegjelöléssel.
A HUNAGI már konzorciumi tag, részvételét tekintve a vállalásokat illetően a jövő hét elejéig keddig már előzetesen egyeztetett, angol nyelven megfogalmazott feladatmegjelölést kell elküldeni. A HUNAGI bármelyik tagszervezete szóba jöhet, aki vállalja a komoly nemzetközi megmérettetést a nyílvánvaló előnyök reményében.

Bármilyen komoly alkalmazással összefüggő tartalomszolgáltatás szóba jöhet, a dokumentumot - amely bizalmas - csak névre szólóan, kérésre és belső használatra tudom megküldeni. még ma délután , ezért olyan címet adjanak meg, amelyet az ünnepek alatt is tudnak olvasni.

2007-04-05

Utolsó Felhívás: Jean Blaeu @ Prize pályázat


Április 15 a határideje a pályázati jelentkezésnek!
A téradat-infrastruktúra terén ez az első nemzetközi díjkiírás.
A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET MÁRCIUSI NAPLÓBEJEGYZÉSBŐL LEHET LETÖLTENI.
Számos hazai fejlesztés és alkalmazás díjérett, csupán jelentkezni szükséges a már megadott helyen. A díjat a cseh UNSDI nemzeti koordinációs iroda létesítette és adja ki egy nemzetközi zsűri javaslatára. A zsűri tagjai között vannak többek között az ICA, ISPRS, FIG, EUROGI, GSDI, DG JRC és HUNAGI képviselői.
Bővebbet: www.unsdi.cz

Az ICA elnöke Budapesten

80 perces ICA-HUNAGI találkozó a Gellért szállóban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Kötetlen beszélgetés a cseh-magyar térinformatikai kapcsolatokról és közös akciókról

Budapesti tartózkodása alatt Milan Konecny úr, a brnoi Masarik Egyetem professzora, Nemzetközi Térképészeti Társulás elnöke találkozóra hívta a HUNAGI főtitkárát, hogy közös érdeklődésre számot tartó témákban gondolatokat cserélhessen. A mai napon sorra került találkozón szóba került a HUNAGI és CAGI kapcsolata, az UNSDI nemzeti koordinációs irodák helyzete, a mindkét országot hamarosan felkereső kínai téradat-infrastruktúra delegáció programja és szervezése, valamint a közelgő Digitális Föld konferencia.
Mint ismeretes, a Nemzetközi Térképészeti Társulásnak két magyar tisztségviselője is van Tgaintézményünktől, az ELTE Térképtudományi és Térinformatikai Tanszékéről: az ICA Oktatás és képzés bizottságának Zentai László tanszékvezető az elnöke, míg a Térképészet és a gyerekek bizottságnak - ugyanonnan - Jesus Reyes tanár úr az alelnöke.

Készülődés a jihlavai magyar bemutatkozásra

2007. április 16-án ünnepi külsőségek mellett kerül sor a jihlavai térinformatikai kiállítás megnyitására, melyen Magyarországról a HUNAGI felhívására és megkeresésére két intézmény, a VÁTI és a FÖMI vesznek részt. A VÁTI a Területi információs Rendszert, a FÖMI a CORINE felszínborítási programot mutatja be egy egy poszteren. A HUNAGI célkitűzéséről, tevékenységéről és tagjairól is készül egy poszter. A rendezvény házigazdája és fő szervezője Jiri Hiess úr, cseh testvészervezetünknek, a CAGI-nak az elnöke. Jihlava félúton található Brno és Prága között.
Legfrissebb hír: rendezvénytorlódás miatt a szervezők a kiállítás megnyitását várhatóan szeptemberi időpontig elhalasztják!

Rendkívüli HUNAGI Elnökségi Ülés az FVM-ben

FVM patinás épülete a Kossuth Lajos téren.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Napirenden a 2007. évi HUNAGI Közgyűlés előkészítése
A HUNAGI elnökség összetétele:
Elnök: Sikolya Zsolt (e-Government Kft)
Tiszteletbeli elnök: Havass Miklós (SZÁMALK)
Pénztárnok: Dr.Berencei Rezső (HUNGIS)
Elnökségi tag: Barkóczi Zsolt (VÁTI)
Meghívott: Dr. Mihály Szabolcs (FÖMI)
Főtitkár: Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
A rendkívüli ülésre 2007. április 12-én kerül sor a Magyar Térinformatikai Társaság FVM-beli helyiségében

2007-04-02

HUNAGI ismét helyet kapott az EUROGI vezetőségében

Prof. Mauro Salvemini in action.
Image: HUNAGI Visuals resource, 2004
Új elnököt választott az EUROGI közgyűlése

Az EUROGI főtitkára mai levelében arról adott hírt, hogy az EUROGI éves brüsszeli közgyűlésén a vezetőségbe beszavazták a HUNAGI jelöltjét. A jelöltek szokásos személyes bemutatását ezúttal a magyar jelölt esetében Jiri Hiess, a cseh CAGI elnöke vállalta. Mint ismeretes, a közgyűléssel egyidőben EUROGI-HUNAGI kiküldetésben a magyar jelölt a FIG 3.bizottság műhelyén vett részt, ahol felkérésre bevezető előadást tartott a többszintű nemzetközi intézményi kapcsolatokról. A brüsszeli közgyűlés - amelyen új elnököt is választottak Prof. Mauro Salvemini személyében - a vezetőségben megüresedő helyekre három új tagot szavazott meg. A három új tag - az Egyesült Királyság, Portugália és Magyarország jelöltjeinek - megbizatása 2010-ig szól. Az EUROGI végrehajtó bizottsága 2008 márciusáig a következő összetételben működik:
Elnök: Mauro Salvemini AM-FM Italia (IT)
Főtitkár: Joao Geirinhas IGP (PT)
Kincstárnok: René Sonney SOGI (CH)
Vezetőségi tagok:
. François Salgé (Adatrendszerek munkacsoport összekötő) AFIGEO (FR)
. Rui Pedro Julião (Felhasználói hozzáférés munkacsoport összekötő) IGP (PT)
. Daniel Holweg (Alkalmazások munkacsoport összekötő) DDGI (DE)
. Bruce McCormack (Nemzetközi ügyek munkacsoport összekötő) IRLOGI (IE)
. John Leonard (Tájékoztatási munkacsoport összekötő) AGI (UK)
. Sebastián Mas Mayoral AESIG (ES)
. Antti Vertanen: PROGIS (FI)
. Gabor Remetey-Fülöpp: HUNAGI (HU)

FIG COM3 - UNECE CHLM/WPLA Workshop

UNECE WPLA vezetője Peter Creuzer és a vendéglátó Chryssy Potsiou, a FIG 3.Bizottságának elnöke. Felvétel: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A műhelyen 45 ország több mint 120 szakértője vett részt.
Hamarosan felkerül ide a rendezvény beszámolója.
vagy a www.hunagi.hu Photo collection.... Countries alfejezetében nézhetők meg.