2011-05-31

Megérkezett a visszaigazolás: A Gellért Szállóban tartja munkahetét a CEOS WGISS szervezet

A patinás Gellért Szálló a Gellérthegy lábánál. Kép: HUNAGI, 2011
A Földmegfigyelő Műholdak Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja (CEOS WGISS) ismét Budapesten tartja munkaülését 2011 szeptember 26-30 között. A helyszín, részvételi díj tekintetében az ajánlat visszaigazolására a mai napon került sor.
A zártkörű munkaülésre a munkacsoport több mint 30 tagját várják a világ vezető űrügynökségeitől, partnerszervezeteitől.
HUNAGI a MÜI-vel, az illetékes minisztériumokkal (NFM, VM, KIM..) és elsődleges szolgáltatókkal (OMSZ, FÖMI...) karöltve szeptember 28-án félnapos magyar szekciót szervez, mintegy 6-8 előadással. Ezek egy része megjelenhet a Geocarto International szaklap főszerkesztője egyetértésével a neves szaklap 2013. évre tervezett, a magyarországi tudományos megalapozottságú fejlesztési és alkalmazási eredményeknek szentelt különszámában. A honi műholdas földmegfigyeléssel összefüggő alkalmazás-orientált fejlesztéseknek és gyakorlati/üzemszerű felhasználásoknak bemutatására vonatkozó előadásjavaslatokat folyamatosan várjuk a hunagi@hunagi.hu címre WGISS-32 Magyar Szekció tárgymegjelöléssel.  A Meteorológiai Szolgálat már megadta előadóját. Több előadásra számítunk a FÖMI, Egyetemeink, MÁFI, vízügy, természet- és környezetvédelem, földügy és földtan/geofizika oldaláról, vállalkozó tagjaink (GeoAdat, Digiterra és mások) oldaláról. A magyar résztvevők részvételi díja minimális lesz. Igény esetén a kiállítás lehetősége is biztosítható. 


2011-05-30

Közel minden 10. ember használja a Facebook-ot.


A FACEBOOK PROFILok felváltják a kormányzati honlapokat? Ez a TAVALYI cikk MÉG MA IS a FUTUREGOV dÉlkelet ázsiai és AUSZTRÁL-OceániaI e-szaklap egyik legolvasottabb cikke. A téma jogosságát mutatja a ma közzÉtett FACEBOOK statisztika, mely szerint mára 213 országból 664 millióan használják e közösségi felületet. Az INTERNET HASZNÁLÓK SZÁMA VILÁGSZERTE MÁRCIUS VÉGÉN EGYÉBKÉNT MÁR 2,095 millió volt.


2011-05-27

Űrtevékenységhez kapcsolható térinformatikai szereplők felmérése


A Magyar Űrkutatási Tanács gondozásában Űrstratégia tervezet készül. A térinformatikai közösség közös érdeke, hogy ebben súlyuknak megfelelően szerepeljenek az  űrtevékenységgel összefüggésbe hozható hazai térinformatikai szereplők, az adat- szolgáltatók, üzemszerű alkalmazók, a vállalkozi szféra és K+F műhelyek. A megadott adatok és információk - terjedelmi okokból - többnyire aggregáltan jelennek meg majd az anyagban.
Eddig  hat tagintézmény és tagszervezet adott felhasználható adatokat: • Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék
 • GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft
 • VM Mezőgzdasági Gépesítési Intézet Hiperspektrális Kutatócsoport
 • FÖMI Távérzékelési Igazgatóság Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály
 • FÖMI Alaphálózati Igazgatóság, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
 • Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológiai Műholdas Csoport
Az alábbi kérdőívre azon szereplők tömör válaszait várja a MÜT, akik az űrtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásban, fejlesztésben, oktatásban vagy felhasználásban már ma kapacitással és képességekkel rendelkeznek vagy a jövőben ilyen munkában érdekeltek lesznek.
Határidő 2011 június 1. Cím: gabor.remetey@gmail.com    
Nemleges válasz is információ. Tagegyesületeink és partnerszervezeteink egyesületi tagjaik felé e felhívást továbbítani szíveskedjenek.  Fontos hiányzó szereplőre való figyelemfelhívó visszajelzést (e-mail cím megadásával) szintén hasznos információ. A május 21-én a HUNAGI tagok és partnerek számára kiküldött, megválaszolandó kérdőív a felvezető szöveggel (egy utólagos betoldással) a következő volt:

2011-05-26

Műhelymunka a Magyar Űrkutatási Tanácsban

Az űrtevékenységgel összefüggő, fejlesztési, kutatási, oktatási,szolgáltatási, értéknövelt termék előállítás területen működő, térinformatikai adatokat, eszközöket és technológiát alkalmazó szervezetek és intézmények képességei és kapacitása meghatározó szerepet játszik az űrkutatás, szakképzés, űripar valamint a széleskörű nemzetgazdasági hasznosítás egymásra épülő láncában.

2011-05-25

HUNAGI űrtevékenységgel összefüggő, térinformatikai alkalmazásfejlesztésben és operatív alkalmazásokban érintett és érdekelt tagszervezeteinek, partnereinek felmérése

A Magyar Űrkutatási Tanács keretében folyó műhelymunka jegyében HUNAGI 8 kérdésből álló kérdőívet juttatott el tagjaink és partnereinek a múlt hét végén, hogy felmérhető legyen az űrtevékenységgel összefüggő kapacitás és képesség a térinformatika területén. A Solymosi János MÜT tag által szerkesztett egységes űrkutatásra, űriparra vonatkozó kérdőív a következő kérdésekre várt választ:

GSDI Legal & Socioecon szakbizottságról a GIM Magazinban

A liszenckérdések kíváló ismerői: Laila Aslesen, Katleen Janssen, Prof.Taylor és Prof. Anne Fitzgerald a GSDI-12 konferecián. Kép: HUNAGI, 2010
A GSDI téradat infrastruktúra világszervezet rendszeresen megjelenik a GIM Magazin hasábjain. A szakbizottságok bemutatása sorában most  a magyar, belga, holland és thai vezetéssel működő Jogi és Szociógazdasági Bizottság  került sorra. A figyelemfelhívó anyagot Bastiaan van Loenen (Delfti Műegyetem), Katleen Janssen (KU Leuven), Pakorn Apaphant (GISTDA) és a HUNAGI főtitkára készítették és az a GIM szaklap egyik nyári számában jelenhet meg. A cikk üzenete, hogy a bizottság nemzetközi együttműködésben kíván a térinformatikai liszencpolitikák felmérése alapján használható modelleket kategorizálni és ajánlani a GSDI-13 konferencia idejéig (2012 május). A cikkben megemlítésre kerül a jövőheti szegedi, GSDI támogatással rendezett SDI műhely is, melyet tagszervezetünk a CASCADOSS Magyarországi Egyesület szervez, és amelynek tagintézményünk, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszéke ad otthont.

2011-05-23

Nemzetközi konferencia a katasztrófavédelmi technológiákról

Az ÖKOPolisz Klaszter által szervezett nemzetközi rendezvény homlokterében az ajkai-kolontári vörösiszap-előntés tanulságai álltak, melyekről a védekezésben és kárelhárításban résztvevő szervezetek illtékes vezetői és együttműködő partnerei számoltak be. Vendégelőadók érkeztek Ausztriából, Kanadából, az Egyesült Királyságból, Törökországból de az ENSZ OOSA SPIDER szervezetétől is. Megnyitójában Farkas Krisztina, a Közigazgatási és Igazságügi Minisztérium helyettes államtitkára explicite hangsúlyozta a riasztószezorok, geodéziai technológiák, a radartávérzékelés és az e-közigazgatás területén megjelenő innovatív kezdeményezések jelentőségét a katasztrófavédelem területén, de szólt korrupciós behatások elleni védekezés és a monitoring feladatok szükségeségéről. A katasztrófák mögött többnyire nem csak személyi mulasztások, hanem struktúrális problémák is állnak, ami a közigazgatás szervezésében a funkcionalitást szem előtt tartó rendszerszemléletet igényli, hogy ne maradjanak felelőség nélküli területek. Jackovics Péter polgári védelmi őrnagy (BM) az EU elnökségünk ideje alatt három kiemelt területet  említett meg:  kritikus infratruktúrák védelme, az árvédekezés és a veszélyes anyagok kezelése.  Az év végére elkészül egy teljesen új katasztrófavédelmi törvény. A következő két napon a HUNAGI tagitézménye a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola részéről négy előadás is elhangzik dr. Biró Tibor dékán, Prof. Berke József, Dr. Tomor Tamás és Dr. Burai Péter docensek részéről.
Képek: HUNAGI, 2011

2011-05-22

Tagszervezetünk, a CME nemzetközi SDI műhelye Szegeden június 2-3-án

Workshop for Building Network Related to the South Eastern European Spatial Data Infrastructure
A rendezvény szervezője a CASCADOSS Magyarországi Egyesület.
A rendezvénynek másik tag-szervezetünk, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatika Tanszéke ad otthont.
A rendezvény nemzetközi jelentőségét az adja, hogy azon Délkelet-Európa és a Nyugat-Balkán országainak kiváló szakértői is előadnak a műhely témakörében.
Az eseményt támogatja a GSDI szervezet. A támogatást a CME pályázatos körülmények között nyerte. Ők második tagszervezetünk, akik eredményesen szerepeltek a időről-időre meghírdetett GSDI Small Grants pályázatán.
Részletekért (helyszín, program, részvételi díj, jelentkezés) klikk a címsorra!
Bátorítjuk érdeklődő tagszervezeteinket, tagintézményeinket és partnereinket, vegyenek részt a rendezvényen. Az ott gyűjtött tapasztalatok hasznosak lehetnek egyrészt az INSPIRE-ral összefüggő tagállami feladatok végrehajtása során, a kapcsolatfelvételek növelhetik a nemzetközi pályázatokban való eredményes részvételt (ld. KüM programjai) és új ismeretek szerezhetők az open data és FOSS témakörökben is, amelynek a CME elsődleges evangálistája szakterületünkön. A rendezvényt a SZTE részéről Prof. Dr. Mezősi Gábor, egyben a HUNAGI elnökségi tagja nyitja meg.

2011-05-20

Open Knowledge Foundation Network műhelye a magyarországi nyílt kormányzati adatokról

A táblagéppel készült felvételen éppen egy jólsikerültnek tartott önkormányzati térinformatikai szolgáltató rendszert mutatnak be (Törökbálint - Tekiré, ViaMap). Kép: HUNAGI, 2011
HUNAGI képviselője csak a délutáni ülésszakon vett részt, amikor a résztvevők Jonathan Gray moderálásával kötetlen beszélgetésben alkották meg a kívánságlistát. A jegyzékben túlnyomórészt digitális tematikus térképek szabad hozzáférésére vonatkozóan fogalmaztak meg igényeket.
Előtte az előadók két, civil kezdeményezésben épülő, gondozott és szolgáltató rendszer bemutatására kaptak lehetőséget: ezek a CKAN és a KWIW voltak. Szóbakerült a tájérték-kataszter és több más térinformációs szolgáltató rendszer így a Zöldtérkép és a Műemlékem is.
Néhány kapcsolódó weboldal: http://www.facebook.com/Kmonitor. Érdekes az összefonódási és kapcsolati háló megjelenítése személyek és szervezetek vonatkozásában: Site_search Kitzinger Dávid röviden bemutatta még a Neumann Ház korábban fejlesztett közadatkereső rendszerét. Szó esett a lengyelek rendszeréről is: Sejmometr. Dr Márta Nagy-Rothengass EB részlegvezető a nagyméretű adatbázisok kezelésével kapcsolatos fejlesztésekre kiírt pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmét a kapcsolódó bizottsági infónapra szeptemberben kerül sor Luxemburgban. HUNAGI tagszervezetét, a CASCADOSS Magyarországi Egyesületét és a június 2-3-i szegedi nemzetközi műhelyt ajánlotta az Európai Bizottság illetékes vezetője figyelmébe megadva a CME elnöke elérési adatait. Jonathan Gray főszervezővel egyetértetünk abban, hogy a nyílt államigazgatási adatok többsége esetén mind a helyzet, mind az idő alapvető szerepet játszik.

2011-05-19

Szabad hozzáférésű kormányzati adatok helyzete Európában - OKFN műhely az EU Képviselet épületében

Az Open Knowledge Foundation Network műhelyét, melyet Jonathan Gray készített elő a HUNAGI-val is konzultálva, az Euractiv magyarországi szervezet példásan szervezte meg. Jó volt a helyszínválasztás, az OKFN és az Európai Bizottság  mellett a hazai kormányzati oldalon mind a döntéselőkészító elemző műhelyek, mind az államigazgatás intézményei megfelelő szinten és számban képviseltették magukat. A rendezvényt a HUNAGI és a LAPSI projekt is támogatta. HUNAGI felhívására három LAPSI csapattag is jelen volt: dr. Csiszér Gábor (NFM), Forner Miklós (FÖMI) és a HUNAGI főtitkára. Dr. Mihály Szabolcs (VM, tagállami INSPIRE összekötő) az utolsó pillanatban kimentését kellett, hogy kérje. 
A helyi rendező szervezet EurActiv  vezetőjével Kitzinger Dáviddal és az Európai Bizottság DG InfSo intézménye Információgazdálkodási technológiák részlegvezetőjével Dr. Nagy-Rothengass Mártával sikerült a személyes kapcsolatot felvenni és szóba került tematikus, beszélgetés-alapú találkozók megrendezésének szükségessége, kifejezetten a térinformatika területét említve. 
Bővebb információ, ahol hamarosan az előadásanyagok is elérhetőek lesznek az Euractiv weboldalán található. 
HUNAGI fotóalbum: itt
A program Jonathan Gray és Kitzinger Dávid bevezetőjét követően a következő volt:

Open Data: What, Why and How - Dr. Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation
Az előadás hasznos fogalmi meghatározásokat adott és a téma hasznosságát éppen két térinformatikai esettel világította meg: a középkorban a londoni pestisjárvány áldozatainak, míg napjaink példájában a londoni utcai kerékpárbalesetek hely szerinti előfodulását vizsgálták. 
Open Data in Europe - Richard Swetenham, Head of Unit, European Commission
A témakör Európai Bizottsági felelőse kitért a PSI irányelv megvalósítására, az azt elősegítő projektekre, köztük a PSIplatform és LAPSI projektekre is.
Open Data in Poland - Igor Ostrowski, Advisor to the Prime Minister, Chancellery of the Prime Minister, Poland
Ebben az előadásban a nagyívű és ambiciózus Polska 2030 stratégia koncepcióját mutatta be az előadó, melyben a nyílt államigazgatási adatok kérdésében a miniszterelnök hozott határozott döntést.
•     : Open Data: Challenges and Opportunities - panel discussion with speakers and representatives from Hungarian government (moderated by Dr. Rufus Pollock)
A vitában Dr. Sántha György az Állami Számvevőszék projektvezetője is részt vett, aki a nyílt adatok esetében is a megbízhatóság jelentőségét hangsúlyozta 
Coffee break and refreshments
Open Data in Amsterdam - Katalin Gallyas, City of Amsterdam, Netherlands
Open Data in European Cities - Esteve Almirall, Project Coordinator, EU Open Cities Project
Questions and discussion

Éppen a déli büfészünetben kezdődött meg a GSDI szervezet ezévi második vezetőségi telekonferenciája öt kontinens képviselőivel (Európából Prof. Josef Strobl, Prof. Bas Kok, Bruce McCormack), melyen a Jogi és Szociális-Gazdasági szakbizottág vezetőjeként röviden beszámolhattam a kétnapos budapesti OKFN rendezvényről is. Holnap pesti helyszínen a hazai nyílt államigazgatási adatok hozzáférési és újrahasznosítási kérdései lesznek napirenden.
A találkozóról készült leírás és előadások Jonathan Gray jóvoltából itt találhatóak. Ő írja:

"Thank you very much for attending the workshop on "Open Government Data in Europe" workshop in Budapest on 19th May 2011. You can now find a brief write up of the event, along with all the slides from the speakers, at:
http://lod2.okfn.org/2011/06/01/notes-from-open-government-in-europe-workshop-budapest-19th-may-2011/
Also if you're interested in keeping in touch with other people interested in open data in Hungary, you might be interested in joining the okfn-hu mailing list! All the best, Jonathan"

2011-05-18

Vidékstratégia 2020-ig. Országgyűlési Nyílt Nap az FVM-ben. HUNAGI hozzájárulás a társadalmi vitához.

Az elhangzott délelőtti előadások meghallgatását követően a HUNAGI főtitkára írásos észrevételt készített és küldött be a helyszínről mobil ezközön interneten, melyet a titkárság köszönettel visszaigazolt. Hamarosan itt, a címsorra kattintva olvasható. HUNAGI, a VM civil társadalmi partnerszervezete meghívást kapott az Országgyűlési Nyílt Napra. A korábban tagsága körében közzétett észrevételezési felhívásra ugyan nem érkezett közvetlen visszajelzés mégis valószínű, hogy tagintézményeink tagszervezeteink más csatornán véleményt nyílvánítottak az ország lakosságának 80 %-át érintő vidékstratégiai koncepcióval kapcsolatban.

Együttműködési lehetőség Kanadával az infokommunikációs technológiák kutatás-fejlesztése területén

Access2Canada
Kanada magyarországi nagykövet asszonya Tamara Guttman bevezetőjét követően a Kanadai Kutatási Központ vezető üzletfejlesztője, az EU FP, kínai, brazil irányú kapcsolati személye Dr. Eric Tsang két, egymást követő előadásban mutatta be a kutatási és innovációs Access2Canada (A2C) programot (www.access2canada.eu), valamint az Európai Kutatási Tér országaival folytatott technológia-transzfer tevékenységet (www.era-can.ca). E utóbbi fő területei az alternatív energiaforrások, a humán egészségügy tudományos és tecnológiai ICT támogatása, a környezetvédelem és az ICT mint lehetővé tevő technológiák alkalmazásfejlesztése. A Kanadai Követség  Bősze Éva ICT tanácsoson keresztül mintegy 12 éve van kapcsolatban a HUNAGI-val.  A formális előadásokat megelőző és követő beszélgetésekben Suzanne Bubic vezető kereskedelmi tanácsos asszony a térinformatika terén esélyt látott együttműködésre, melyben akadémiai és vállalkozási szervezeteinknek juthat szerep és lehetőség, de az ICT fejlődés egyénekre való visszahatását kutató kanadai Living Lab programhoz szívesen látna Patrick Dubé úr hazai partnereket mint ahogy együttműködőkre találtak legutóbb Barcelonában. Hazai kapcsolatépítésre is sor került a Graphisoft elnökével Bojár Gábor úrral, aki érdeklődéssel vette az ISDE-8 megrendezésére vonatkozó pályázás tényét, valamint Balassy Zsolt úrral, az InnoHost Alapítvány ügyvezetőjével, akinek HUNAGI szakétőt ajánlhattam térinformatikai megoldás-szolgáltatásban. A munkareggeli során a részvevők értesülhettek arról, hogy a GSDI soron következő konferenciája Kanadában lesz 2012 májusában Quebecben, a GSDI elnöke maga is kanadai lesz Prof. David Coleman személyében. Az IoT és térinformatika egy sor új alkalmazást ígér.
További hírek: 2012 október 20-25 között Kanadában Montréal ad helyet a 18. ICT Világkongresszusnak
A kanadai együttműködés két csatornán keresztül támogat posztgaduális, posztdoktori ösztöndíjas utazásokat:

Amennyiben tagjaink, partnereink vagy olvasóink érdeklődnek a kapcsolatfelvétel iránt, ezt a HUNAGI-n keresztül megtehetik. Eredményes kanadai együttműködésről szóló rövid beszámolónak, híradásnak is szívesen helyt adunk a Naplóban.

2011-05-17

„Innovatív térinformatikai fejlesztések" címmel, a legjobb geoinformációs (GIS) fejlesztési és alkalmazási ötleteket keresi az ESRI Magyarország Kft!


Mai postánkból. Kis Ágnes marketing menedzser írja:
„Innovatív térinformatikai fejlesztések" címmel, a legjobb geoinformációs (GIS) fejlesztési és alkalmazási ötleteket keresi az ESRI Magyarország Kft!

Napjainkra a földrajzi információs rendszerek, az iparág robbanásszerű fejlődésnek köszönhetően, elengedhetetlen részévé váltak hétköznapi életünknek. Látható, hogy egyre olyan megoldások születnek, melyek mind gazdasági mind pedig társadalmi értelemben véve is nagy hasznossággal bírnak. Az innovációs potenciál ezen a szakterületen óriási jelentőséggel bír a jövőre nézve.
Azokat a fiatalokat keressük, akik térinformatikai vagy szorosan kapcsolódó információ-technológiai területen megvalósítható fejlesztési ötlettel, befejezett vagy részben kész alkalmazással rendelkeznek.

designingourfuture.jpgTémakörök
 1. Mobile GIS - Helyzetalapú szolgáltatások
 2. Senso GIS - Távérzékelési módszerek és alkalmazások
 3. Agri GIS - Mezőgazdasági és tájvizsgálati módszertanok
 4. Aqua GIS - Vízügyi GIS technológiák
 5. Enviro GIS - Természet- és környezetvédelmi informatikai rendszerek kialakítása
 6. Business GIS - Ötletek az üzleti folyamatok térinformatikai támogatására
 7. World GIS - Egyéb, a fenti területekhez be nem sorolható ötletek


Díjak
I. díj - 100.000 Ft, illetve lehetőség az ötlet kidolgozására, piaci bevezetésére
II. díj - 80.000 Ft
III. díj - 50.000 Ft
Továbbá az 50 legjobb pályázó részvételt nyer a GDi Fórum - ESRI Magyarország Felhasználói Konferenciára!
Bővebb információ, jelentkezés: 
www.esrihu.hu/diakpalyazat"

Rendelkezésre állnak a Common Strategy Framework on Research and Innovation (CSFRI) előadásanyagai

Mai postánkból. Az Európai Bizottság képviselője írja a résztvevőknek. Tartalmát HUNAGI megosztja tagjaival és partnereivel:
Dear colleagues,
I hope you had a safe trip home and have had some time to reflect on the input you received from this event.
I would like to thank you for your presentations, your contributions, your questions and discussions during these two days.
They made this conference a success and brought us to the conclusion that we should repeat this activity in a few years' time.
In response to a number of requests received from participants, we intend to upload all the ppt presentations made during the conference onto our website as follows:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/research/index_en.htm
If you would like to order copies of the book for distribution to your colleagues in the consortium or during an info-day, please feel free to order them from the EU book store in Luxemburg:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site
Finally, referring to the lively discussion we had during the round table, we would like to remind you that the consultation on the Green Paper on future EU research and innovation funding is still open for responses.
The deadline is Friday, 20 May and every (short or long) contribution is welcome. The consultation website is:
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
This is an excellent way (and probably the last chance) to join the discussion and make your voice heard.
Best regards,
Reinhard Schulte-Braucks"

Fp7 Space - CSFRI konferencia Budapesten

A konferencia bevezető előadásait a magyar kormány, az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség és az Európai Tudományos Alap képviselői tartották. A rendezvényen számos HUNAGI tagszervezeti  képviselő is részt vett.
Dr. Kovács Tamás h.államtitkár sorbavette néhány jelentős hazai eredményt és hangsúlyozta a GMES programban való fokozott részvételünk szükségességét.
A űrkutatás és űrtechnológiák fejlesztése nem cél hanem eszköz az Európai Bizottság számára hangsúlyozta Dr. Paul Eissenberg, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóság helyettes vezetője.
Az ESA szempontjából a Galileo, a GMES és a kutatások és hasznosításuk a legfontosabb három prioritás ebben a sorrendben. A Galileo 14 műholdal működik már 2014-ben mondta Dr. Alberto Tobias, az ESA rendszerek, szoftverek és technológiák részlegének vezetője. Jean-Pierre Swing professzor , aki az Európai Űrtudományok Bizottsága elnöke előadásának egyik informatív eleme volt a Kutatási Keretprogram soronkövetkező ciklusához való hozzájárulásuk összefoglalása. Az EU FP8 helyett még ugyan nincs eldöntve, de lehet, hogy a Common Strategic Framework of Research and Innovation (CSFRI) rövidítést fogjuk haszálni. A FP8-cal kapcsolatos nyilvános vita határideje 2011. május 20 Eligazító weboldal: http://ec.europa.eu/research/csfri.

21. HUNAGI közgyűlés. Barkóczi Zsolt újabb ciklusban a HUNAGI elnöke. Kedvező tagdíj egyéni tagoknak. A honlap-pályázat eredményhírdetése.

Lezajlott a 21. HUNAGI Közgyűlés, amely a napirend szerinti minden kérdésben egyhangúlag hozta meg határozatait.
Ezekből a legfontosabbak:
Elfogadást nyert az Ellenőrző Bizottság jelentése és az EB elnökének az Alapszabály pontosítására vonatkozó minden javaslata.
Az elnök javaslatára a Közgyűlés határozatot hozott arról, hogy a HUNAGI egyéni tagjainak éves tagdíja a diák/hallgatói tagdíj kétszerese, azaz 2000 Ft/naptári év.
A Közgyűlés egyhangúlag határozatilag elfogadta a 2010.évi Közhasznúsági jelentést.
A Közgyűlés az Elnökség javaslatára újraválasztotta Barkóczi Zsoltot a HUNAGI elnöki tisztjére.
A leköszönő dr. Mihály Szabolcs megüresedett elnökségi helyére megválasztotta Toronyi Bence FÖMI főigazgatót, míg Buga László és Keringer Zsolt újabb ciklusra vállalták elnökségi tagságukat.
A Közgyűlés határozatban fogadta el a 2011. évi munkatervet és pénzügyi tervet.
Az elnök bejelentette, hogy az Elnökség döntést hozott a HUNAGI honlapjára kiírt pályázat győztesére vonatkozóan. A második díjat nem adta ki. A nyertes Mihályevics Tamás lett. Munkája hamarosan látható lesz a www.hunagi.hu honlapcímen.
A Közgyűlésről többen kimentésüket kérték, de a jelenlévők között ott volt a FÖMI főigazgatója(elnökségi tag), a BCE dékánja(elnökségi tag), az esri Magyarország Kft igazgatója, a HungaroCAD Kft igazgatója, a BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék képviselője, a SZTE Természetföldrajzi tanszékének professzora (elnökségi tag), az OMSZ elnök személyes képviselője, a CASCADOSS Magyarországi Egyesület elnöke, a COWI pojektmenedzsere, a BCE matematika tanszékének docense, a HM Térképészeti KNKft műszaki igazgatója(elnökségi tag) és Szombathely MJV Önkormányzatának informatikai igazgatója (elnökségi tag). A HUNAGI-t az elnök(elnökségi tag), főtitkár (elnökségi tag) és a Közgyűlésnek is bemutatott Rab András titkár képviselték.

2011-05-16

Meghallgatás az űrtevékenységről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

Szóba került a 2013.évi  ISDE-8 megrendezését célzó HUNAGI pályázat beadása is! A pályázat tervezete jövő héten kerül be a minisztériumba. Kidolgozásában a HUNAGI tagszervezete, a nemzetközi rendezvények szervezésében nagy tapasztalattal és kíváló referenciával rendelkező Congress Kft vesz részt.
Az ülést az illetékes helyettes államtitkár Vasváriné dr.Menyhárt Éva távollétében Németh Mónika főosztályvezető asszony vezette, de jelen volt munkatársa dr. Csiszér Gábor is. A meghallgatáson Magyar Ürkutatási Tanács elnöke Dr. Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke Prof. Pap László (BME) a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója dr. Both Előd és titkára Horvai Ferenc, továbbá a MÜT több tagja, így Dr. Szegő Károly (KFKI), Solymosi János(Bonn Magyarország Elektronikai Kft.), Prof.Bárczy Pál (Admatis Kft, HUNSPACE) és dr.Remetey-Fülöpp Gábor  (HUNAGI) vettek részt.

Internet of Things - rövid képes beszámoló

Hihetetlen sebességgel nő az internethez csatlakoztatott tárgyak, dolgok száma és jövőre eléri az egy trilliót! Az IoT architektúrájának kialakítása ehhez kell igazodjon. A hol kérdésre a válasz térinformatikát igényel.  A rendezvényen az Európai Bizottság részéről résztvevő Florent Frederix, az InfSo és Média főigazgatóság RFID részlegvezetőjével folytatott beszélgetés során a mind a HUNAGI, mind az EUROGI szerepe szóba került ami lehetőséget teremt konkrét ügyben a jövőbeni közvetlen kapcsolatfelvételre (pld. a Digitális Föld konferencia kapcsán).


HUNAGI album: http://picasaweb.google.com/hunagialbums/InternetofThings
Program forrás: www.iot-budapest.eu
Opening speeches
9:00 – 9:40Room: I
 • Neelie KroesVice President of the European Commission for Digital Agenda  (from video)
 • Gérald SantucciHead of Unit INFSO D4, ‘Networked Enterprise and RFID’, European Commission
 • László Pap, Professor, Budapest University of Technology and Economics, Member of the Hungarian Academy of Sciences
Conference keynotes
9:40 - 10:2Room: I
·         The Internet of Things: Back to the Future
Lara Srivastava, Media Communications Professor and Policy Consultant, WebsterUniversity and infoDev/World Bank 
·         IoT - the next turf of human creativity

2011-05-15

Az Esri Magyarország Kft idén is szponzorálja a HUNAGI Diák és Hallgatói Tagozatot

Jó hír a HUNAGI Hallgatói és Diáktagság Tagozat tagjai számára: az elmúlt évekhez hasonlóan az Esri Magyarország Kft idén is átvállalja egy bizonyos kontingens keretéig a diákok/hallgatók éves tagdíját (1000 Ft/naptári év). A nyilvántartottak jegyzéke és az alábbi listán szereplők diáktagsági érvényessége ellenőrzendő. 
Kérjük a felsoroltakat, érvényes diákigazolványukat vagy doktori iskolai igazolásukat beszkennelve  június 15-ig a hunagi@hunagi.hu címre megküldeni szíveskedjenek "HUNAGI Diáktagság" tárgymegjelöléssel. Akiktól nem érkezik visszajelzés érvényes diákigazolvány-másolattal vagy doktori iskola igazolásával, azok kikerülnek a tagozat nyilvántartásából.
Mentor: Prof. Márkus Béla, Nyilvántartás: Dobos Dániel (NymE). HUNAGI köszönetét fejezi ki számukra többéves munkájukért.
2011. május elejei nyilvántartási állapot:


Internetes videoközvetítésben is nyomon követhető holnap az IoT (Internet of Things) konferencia

Az IoT budapesti konferenciájának színhelye.

Kép forráshelye: HUNAGI 2011

Az IoT (Internet of Things) 2011 az Internet jövőjével foglalkozó budapesti rendezvénysorozat első eleme, melyre HUNAGI az EUROGI elnökének figyelemfelhívását követően jelentkezett be és várólistás helyről kapott végül is részvételi lehetőséget. HUNAGI eseményblogja május 3-án hívta fel olvasói figyelmét az IoT 2011 rendezvényre, melyre május 10-ig lehetett jelentkezni. A HUNAGI tagok a lehetőségről eHírlevélben is értesülhettek.
A program itt tölthető le: http://www.event.rentit.hu/iot2011/?iot=programme
Az esemény videoközvetítésben is nyomon követhető a letölthetőprogram ismeretében:
Room IV.
Holnap az Európai Bizottság és a Nemzeti Innovációs Hivatal közös rendezvényéről (az MTA SZTAKI és GS1 Magyarország közreműködésével) a HUNAGI Napló is beszámol.  Az egyhetes az Internet Jövője rendezvénysorozat programjában többnyire meghívásos részvételű események szerepelnek:
16 May 2011, undefinedFIRE Research workshopundefinedInternet of Things ConferenceundefinedENoLL eventundefinedFuture Internet Cluster Workshop 
17 May 2011, 
undefinedFuture Internet ConferenceundefinedFIRE Architecture Board (by invitation)undefined18 May 2011, undefinedFuture Internet Assembly (FIA), Future Internet Forum (FIF - by invitation), ceFIMS (by invitation)
19 May, 2011, 
undefinedFuture Internet Assembly (FIA)undefinedICT Proposers Day

Forrás: az EU Internet jövője portál Bővebbet: www.fi-budapest.eu

2011-05-14

FP8- EU's Common Strategy Framework for Research and Innovation

Az EU a következő ciklusra egyesíti a tudományos együtműködési keretet az innovációs kerettel. Innen az FP8 helyett az új rövidítés: CSFRI. 
Bővebb információ a hivatalos weboldalon: klikk a címsorra. Az okostelefon piaci részesedés már 22% de ugyanez az arány a 24-35 évesek kategóriájában meghaladja a 30%-ot. Az iPhone és  iPad eszközökre fejlesztett apps is hamarosan elérhető. 

2011-05-12

Részvételi díj engedmény a budapesti 2. Geospatial Intelligence Summit rendezvényen!

Postánkból. Krizsán Andrea a Fleming Europe értékesítésszervezője írja: 

"Kedves Szakértők!
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani a HUNAGI-al való együttműködésünk keretében megrendezendő konferenciára való kedvezményes részvétel lehetőségét. További információért  kérem forduljanak Krizsák Andreához az andrea.krizsak@flemingeurope.com e-mail címen vagy a 00 36 1411 1842 es telefonszámon.
Dear Geospatial Professionals!


We are delighted to inform you that due to our co-operation with HUNAGI we are in the position to offer HUNAGIi members a substantial discount for last minute places at the conference. For further information and prices please do not hesitate to contact Andrea Krizsak on andrea.krizsak@flemingeurope.com or call 00 36 1 411 1842 "
Feltétlenül említsék meg amennyiben a HUNAGI tagjai!