2008-09-30

Szép Magyar Térkép és Digitális Magyar Térkép 2008 - Pályázati meghírdetések

Verebi Katalin, az ELTE Térképtudományi és Geonformatikai Tanszék részéről írja:

"PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a
"Szép Magyar Térkép 2008


cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú kizárólag saját maga által készített és 2008-ben közreadott művel pályázhat határainkon innen és túlról.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója. (A térképvásárlók többsége sem szakmabeli, így értékelésük akár jelzés is lehet az alkotók számára.)
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban
- idegenforgalmi térképek és atlaszok (beleértve a város-, az autós és turistatérképeket),
- iskolai térképek és atlaszok,
- tudományos térképek és atlaszok,
- kartográfiai sorozatok. (Sorozatnak az azonos logóval és/vagy címlappal díszítéssel ellátott művek tekinthetők. Részeik csak egyedi művek között indulhatnak e versenyben, függetlenül attól, hogy megjelentetésük és/vagy készítésük anyagi feltételét ki vállalta magára.)
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a megnevezett kategóriák mellett más díjat is kiadjon.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2009. március 20-től - 2009. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadó termében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2009. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.
Dr. Zentai László             Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke        OSZK Térképtár o.v.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS 

A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a „Digitális Magyar Térkép 2008
A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása, ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét is.
Fel kell készítenünk a változásokra a felhasználókat, ezért egy virtuális bemutatóval fórumot kívánunk teremteni arra, hogy a jövendő lehetőségekről – amely már igencsak jelen van – a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
Előzetesen három kategóriát jelölünk meg, amelyre nevezni lehet:
0. kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-k,
0. kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-k.
0. ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok. (Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést – csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
Továbbá az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
E kiállítással az ilyen „dokumentumokat” készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2009. március 20-től - 2008. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti Térképtárának olvasótermében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2009. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.

Dr. Zentai László           Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke     OSZK Térképtár o.v. 
"

2008-09-26

Ma fejeződik be a WGISS-26 ülése

A Egyetemi Légkörkutató Központ (UCAR) a GISS-26 találkozó helyszíne. HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Ma még egy nyolc órás plenáris ülés lesz,, melynek során a hét eredményeinek öszefoglalása és a következő megteendő lépések rögzítése kerül sorra. Az egyhetes intenzív munka után a résztvevőknek szombaton egy egynapos kirándulás adhat alkalmat az aktív pihenésre.

Ma a plenáris ülés elsőnek áttekinti a Projektek és Alkalmazások munkacsoportok munkáját és megvitatandó javaslatokat 
fogalmaznak meg a GEO számára.
 Tárgyalandó témakörök:
Érzékelő hálózatok (vezeti: Meraka Intézet) és alkalmazása az árvízi (NASU) , valamint tűzmonitoringban (NASA), Földmegfigyelés szárazföldi információs szolgáltatási szegmens portál fejlesztése (vezeti USGS-EROS), Virtuális alkalmazás-orientált műholdkonfigurációk a globális esőfigyelés, légkörkutatás, és földmegfigyelési pilot területén (NASA). Globális adatkészletek - digitális magassági model (NASA).  Az egyes témacsoportok a CEOS tagszervezetei részéről várják a további közreműködő jelentkezőket is.
Vitára bocsátja a  Technológia és Szolgáltatások munkacsoport is jelentését. Ennek keretében tárgyalt témák az Interoperábilis katalógus szolgáltatásGrid feldolgozás (nagykiterjedésű Grid, árvízmonitoring Grid felhasználással, Kína különleges információk Gridje amely jól vizsgázott a szecsuáni földrengés kapcsán, Grid technológiák többforrású adatok integrációjára), Árvízmonitoring és kapcsolódó adat-demokrácia kérdések, valamint a GEOSS hozzájárulásra vonatkozó javaslatok. ISD, Világhálós szolgáltatások
Ezt követően kijelölik, illetve megerősítik a munka- és feladatcsoportokat, naprakészre teszik a WGISS 5 éves munkatervét, meghatározzák mi kerül a CEOS plenáris ülésére. Újólag áttekintik a végrehajtandó feladatokat, megvonják a végső következtetéseket és kihirdetik a soron következő ülés helyszínét,, amely várhatóan a CNES vendéglátásában Toulouseban lesz jövőre.
Hangsúlyt fektetnek a műszaki tapaszatalatok, a legjobb gyakorlat dokumentálására is, (pl. a WGISS interoperabilitás kézikönyve, vagy a wiki megközelítésben).

2008-09-25

HUCO hivatalos az ENSZ Térinformatikai Munkacsoport bécsi ülésére

A találkozó színhelye Bécs nemzetköi városrészében. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2004
A meghívólevél tegnap érkezett és arról ma kaptak tájékoztatást a HUCO Felügyelő Bizottság tagjai.
Mint ismeretes, az UNSDI HUCO az érintett és érdekelt hazai szervezetek képviselőinek közös elhatározásával az ENSZ irányelvei szerint jött létre a FÖMI-ben 2006. szeptemberében rendezett alakuló ülésen. Munkáját az ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (UNGIWG) állandó genfi ttkársága elismeri, és a HUCO-t partnerének tekinti. Bővebb információ a www.unsdi.hu honlap blogján található.

A WGISS-26 mai ülésének résztvevői

A képen a NASA HQ, NASA GSFC, NASA LangleyRC, USGS, JAXA, NOAA és részlegei, RESTEC, DLR, UN OCHA, George Mason Egyetem, Northrop Grumman, GISTDA, CNES,  Kínai Tudományos Akadémia, Norvég Számítóközpont, a Kongsberg Műholdas üzletága, a délafrikai Meraka Intézet, QinetiQ cég, az Ukrán Űrkutatási Intézet, GSDI/HUNAGI munkatársai illetve képviselői. A felvételkészítés idején a WGISS kemény magjából sokan (ESA, DG JRC, FGDC stb) a párhuzamosan folyó GEO architektura és adatok (ADC). kapacitásfejlesztés (CBC) vagy a felhasználói felület (UIC) bizottsági ülésein voltak

2008-09-22

Közös GEO - WGISS ülés a Colorado Egyetemen Boulderben

CIRES, az ülés helyszíne a Coloradoi Egyetemen
Fotógyűjtemény GEO COM WGISSA GSDI szervezetnek készülő beszámoló magyar változata a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban is megjelenhet majd.

Érdeklődést váltott ki a GSDI előadás a CEOS WGISS megnyitó plenáris ülésen

Boulder, egyetemi campus hangulata a WGISS értekezlet idején
Az előadás diáit a HUNAGI tagjai körlevélben kapják meg. Az értekezletről GSDI szervezet számára készülő beszámoló magyar változata várhatóan megjelenik a Geodézia és Kartográfia szaklapban.

Képek forráshelye: http://picasaweb.google.com/gabor.remetey/CEOSWGISSMeeting26#

2008-09-19

Téradat infrastruktúra és a földmegfigyelés földi szegmense

GSDI a CEOS WGISS ülésén
A GSDI ismertetésre terv szerint  a megnyitó napján kerül sor. Az értekezlet házigazdája a NOAA.
Párhuzamos GEO bizottsági ülések is lesznek, helyszínük a Colorado Egyetem lesz Boulderban.

2008-09-18

Határozott hazai érdeklődés a GMES/Kopernikus irányában

A linket biztosító HUNAGI Napló látogatóinak számának növekedése a GMES Fórum figyelemfelhívás nyomán

GMES/Kopernikus iránt keltett hazai érdeklődés

A Fórum szervezőinek küldött mai alábbi levél statisztikával alátámasztottan számol be a videoközvetítés iránt megnyilvánult hazai érdeklődésről.
"Dear Forum GMES!
Although unable to attend, thanks to the video broadcasting I was able to follow the two day program, even more I had the opportunity to call the attention of the Hungarian spatial data interest community, members and partners of HUNAGI on that event. The visitors statistics of our blogs providing links to Lille show evidence of the great interest in Hungary towards GMES/Kopernikus. Similar interest was raised sending e.mail "alert" to EUROGI, GSDI, WGISS, Digital Earth and projects such as Humboldt and eSDI-Net.
Unfortunately the chat segment was off, so it was no possibility to raise questions.
Please visit our blogs (in Hungarian and the version in English) and look on the statistics.
Best regards,
Gabor Remetey-Fülöpp
Secretary General,
HUNAGI
gabor.remetey@gmail.com
www.hunagi.hu
Blog in Hungarian: http://hunagi8.blogspot.com
Blog in English: http://unsdihu.blogspot.com
Statistics on visitors of the two days are attached in form of jpg
cc: Zsolt Barkóczi, President, HUNAGI"

Elhalasztva: TeleAtlas Irodanyitás és Műszaki Bemutató Budapesten

Bécsből kapta a hírt a HUNAGI az elmúlt percekben.

2008-09-17

Barsai Gábor posztere az ISPRS Kongresszuson

Ma érkezett levél Barsai Gábortól,  az Ohio State University tanárától, aki GotMaps néven céget alapított. Tevékenységéről hírt ad naplója és honlapja (www.gotmaps.com), de Gábor legutóbb sikerrel szerepelt a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság XXI. Kongresszusán is.
Egy beugró emlék: Gábor friss diplomásként segédkezett 1986-ban az Európai Úrügynökség budapesti NPOC értekezletének szervezésében és sikeres megrendezésében. Az ESA földmegfigyelési programja keretében az ESRIN Earthnet hálózatőhoz tartozó nemzeti elsődleges adatelőállítók és szolgáltatók éves értekezletét akkor első ízben tartották ESA tagországon kívüli helyen. Magyarország akkor már ötödik éve volt szoros munkakapcsolatban az ESA-val, amit személy szerint dr. Joó István, dr. Almár Iván, dr. Tarcsai György és Zsámboki Sándor előre tekintő gondolkodása és támogatása, de legfőképpen a FÖMI Távérzékelési Központ már akkor kitűnt alkotó műhelyének eredményei tettek lehetővé. Az FVM és az ESA az NPOC értekezletet követően az MTA várbeli dísztermében rendezte meg az első Műholdas távérzékelés a mezőgazdaság szolgálatában szimpóziumot, melynek ezüst színű előadáskötete a HUNAGI archívum féltett kincse. Az akkori rendezvény és az Earhnet NPOC szereplői közül Winkler Péter, Csornai Gábor, Büttner György és Luigi Fusco nagyszerű eredményekkel hátuk mögött ma is rendkívül aktívak. Előkeresem majd a csoportképet is, melyen Barsai Gábor is szerepel.

HUNAGI tagsága részéről beküldött hasonló sikeres szereplésekről (lehetőleg illusztrációval és szövegtervezettel) örömmel adunk hírt a Naplóban.

Jövó évben: GSDI11 Konferencia -összekapcsolva az INSPIRE konferenciával

Ma érkezett a poszter felhívás, melyet tagszervezeteink pdf formátumban is megkapnak.

GSDI 11 World Conference
Spatial Data Infrastructure Convergence:
Building SDI Bridges to Address Global Challenges
16-20 June 2009 in Rotterdam, Netherlands
www.gsdi.org/gsdi11

A poszter a Földmegfigyelési Bizottság Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja (CEOS WGISS) jövő heti Boulderben megrendezésre kerülő értekezletén kerül terjesztésre. A talákozón elhangzó GSDI előadást a szervezet magyar titkára tartja.

A Digitális Föld következő generációja

Egy közelgő tengerentúli repülőút olvasmányának szánva ma érkezett meg a címbeli témában a térinformatika előrehaladásával foglalkozó Vespucci Kezdeményezés nyilatkozata, melyet a szakma legkiválóbb szakemberei jegyeztek júliusi olaszországi összejövetelük után. Ez egyfajta vitaanyag is lesz a GSDI, az EUROGI szintjén. A hazai véleményalkotás érdekében a Prof. Max Craglia jóvoltából az IJSDR szakfolyóiratban megjelent anyag legyen itt a HUNAGI közössége számára is hozzáférhető: 

"Next-Generation Digital Earth*
A position paper from the Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science
Max Craglia1, Michael F. Goodchild2, Alessandro Annoni1, Gilberto Camara3, Michael Gould4, Werner Kuhn5, David Mark6, Ian Masser7, David Maguire8, Steve Liang9, Ed Parsons10

1 European Commission Joint Research Centre
[massimo.craglia@jrc.it; alessandro.annoni@jrc.it]

2 University of California at Santa Barbara [good@geog.ucsb.edu]

3 National Institute for Space Research, Brasil [gilberto.camara@inpe.br]

4 University Jaume I, Castellon [gould@uji.es]

5 University of Münster [kuhn@uni-muenster.de]

6 State University of New York at Buffalo [dmark@buffalo.edu]

7 University College London [masser@onetel.com]

8 ESRI, Redlands [dmaguire@esri.com]

9 University of Calgary [steve.liang@ucalgary.ca]

10 Google [eparsons@google.com]


Abstract

This position paper is the outcome of a joint reflection by a group of international geographic and environmental scientists from government, industry, and academia brought together by the Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science, and the Joint Research Centre of the European Commission. It argues that the vision of Digital Earth put forward by Vice-President Al Gore 10 years ago needs to be re-evaluated in the light of the many developments in the fields of information technology, data infrastructures, and earth observation that have taken place since. It focuses the vision on the next-generation Digital Earth and identifies priority research areas to support this vision. The paper is offered as input for discussion among different stakeholder communities with the aim to shape research and policy over the next 5-10 years.

Keywords: Digital Earth, spatial data infrastructures, Earth Observation, GEOSS, geobrowsers, voluntary geographic information.

Teljes cikk: http://ijsdir.jrc.it/index.php/ijsdir/article/viewFile/119/99

Dr. Max Craglia
European Commission, Joint Research Centre,
Institute for Environment and Sustainability,
Spatial Data Infrastructures Unit

URL: http://sdi.jrc.it

Az International Journal of Spatial Data Infrastructures Research szaklap honlapja: http://ijsdir.jrc.it

Kopernikus az új elnevezése a GMES programnak

A GMES új elnevezése: Kopernikus 
A Kopernikus szolgáltatások lényegét összefoglaló film itt tölthető le: 
http://webcast.ec.europa.eu/dgenttv/portal/index.html

"Kopernikus is the new name of the European Commission’s earth observation activities previously known as GMES (Global Monitoring for Environment and Security) so far. The objective of Kopernikus is to monitor the state of the environment on land, at sea and in the atmosphere and to improve the security of the citizens in a world facing an increased risk of natural and other disasters.  View video ( 4min 0sec )Link opens new browser window"  
Forrás: www.forumgmes2008.eu 

Aláírták az FVM-HUNAGI támogatási szerződést.


A HUNAGI/UNSDI HUCO helyisége az FVM-benMegérkezett az FVM aláírásával az a társadalmi szervezetek működését elősegítő FVM támogatási szerződés, mely értelmében a minisztérium 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Térinformatikai Társaságnak. Az összeget HUNAGI az EUROGI éves tagsági díja (1,6 millió Ft) részbeni forrásaként használ fel. HUNAGI az összeget pályázatos körülmények között nyerte 2008-ban.
A szerződő fél az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya. 2007 végén HUNAGI a Nemzeti Civil Alap pályázatán is nyert 300 ezer Ft összeget ugyanerre a célra, de még így is mintegy 700 e Ft hiányzik az idei EUROGI tagdíj rendezéséhez.

GS1 Magyarország őszi szakmai konferenciája


Szabványfejlesztés és szabványalkalmazás a helyek, tárgyak, termékek egyedi azonosítása világában. Mindezek már ma is a cyber-téradat-infrastruktúra fontos komponensei.

Magyar Béla úr, a GS1 Magyarország vezérigazgatója meghívására a HUNAGI főtitkára részt vehetett a non-profit nemzetküzi szervezet magyarországi tagszervezete éves konferenciáján és kiállításán. A hazai szervezet az EU és EFTA által lefedett Európai Gazdasági Tér  országainak 44 nemzeti szervezetét ötvöző GS1 Europe tagja, melyekhez második szinten mintegy 400 ezer tagvállalat tartozik. A GS1 már az MLBKT tavalyi kongresszusán is aktív volt a térinformatikai szekciókban és reményeink szerint támogatója lesz a 2009 április közepére tervezett 2. Tér-Idő a Logisztikában nemzetközi MLBKT-HUNAGI konferenciának is. Már ma is naponta mintegy 5 milliárd tranzakciót bonyolítanak le világszerte GS1 szabványos eszközökkel. E szabványok portfoliója lehetővé teszi helyek, közönséges tárgyak, termékek, vagyontárgyak, szolgáltatások globális s egyedi azonstását. Alkalmazásuk az elosztási láncok optimalizálásában ma már elengedhetetlen. Felhasználói köre nagymértékben átfed a térinformatikát mint eszközt alkalmazó szakágazatokkal. Az eszközök az egyszerű vonalkódos azonosítóktól az aktív rádiófrekvenciás vagy más automatikus azonosítókig, az érzékelők  és érzékelő-hálózatok mind egyre kifinomultabb technológiákra épülnek és az infrastruktúra jellemzője a hatékony adatbázis szolgáltatás és adatcsere megvalósítása, egyelőre többnyire egy-egy intézményen, vállalaton belül vagy a kereskedelmi partnerek között (Magyarországi példák: TESCO, Bethesda Kórház, Richter Gedeon Rt stb). Számos szakágazatban néhány éven belül az RFID technológia alkalmazásának környezeti infrastruktúrája interoperábilis lesz vagy beépül a téradat infrastruktúrába, megteremtve ezzel az információs társadalom felé vezető út egy magasabb szintjét. Mivel a szabványosítás ezen a területen is létszükséglet, a GS1,  majd az RFID technológiát is figyelembe vevő  EPCglobal Network globális szabványok és az ISO térinformatikai szabványai illeszthetőségének szükségességére  már most időszerű az illetékes  MSZT 818 Munkacsoport figyelmének felhívása. Ebben a témakörben nemrégen készült kiváló összeállítás a GEO égisze alatt, a Münsteri Egyetem és a CEOS WGISS szenzorhálózatok munkacsoportja vezető szakértői irányításával. Az MLBKT-HUNAGI közös koratavaszi rendezvényén az ellátási láncok, a kereskedelem, az üzemi raktározás, szállítmányozás, készletgazdálkodás, a logisztika, a termék nyomonkövetés (mezőgazdaság, beleértve az élőállatokat is), hulladék-nyomonkövetés, az egészségügy, kultúra és könyvtárügy erületről is várunk olyan fejlesztéseket, alkalmazásokat, melyben már térinformatikára, vagy téradat-infrastruktúrára is terveznek támaszkodni. Eddigi HUNAGI partnereink Krázli Zoltán vezető szakértő és Kurucz Péter EPC/RFID tanácsadó (GS1 Magyarország) , de sikerült az RFID passzív/aktív technológiáiban egyaránt jártas ODIN cég szakemberével Zilahi Szilvia marketing igazgatóval is felvenni a kapcsolatot.


Ma is folytatódik a GMES Forum 2008 videóközvetítése

Elég a fenti címre klikkelni. 
A program:

GMES FORUM 2008

GMES and climate
Moderator: Fabienne CHAUVIERE (Radio France)
10.00 - 10.15 Introduction
by Timo MAKELA (DG Environment, European Commission)
10.15 - 10.45 Keynotes speech : Climate change issues addressed by International Panel on Climate Change (IPCC)
by Jean-Pascal VAN YPERSELE (Vice-Chairman IPCC Working Group Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability)

10.45 - 11.15 Contribution to climate change - monitoring and understanding
by Vicky Pope (Met Office, UK)
International and European dimensions of GMES
11.15 - 12.15 Round table 1 : "GMES at the service of the users - global dimension"
List of Speakers: Frank ASBECK (European Union Satellite Center), Patricio BERNAL (IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission), Matlou MABOKANO (GEO, Group on Earth Observations), Ana PONTE (Portuguese GMES Coordinator), Luc SAINT-PIERRE (UNHCR, United Nations Office of the High Commissioner for Refugees), Karl VON WOGAU (Member of the European Parliament)
12.30 - 14:30 Lunch and tour of the exhibition
14.30 - 15.30 Round table 2 "GMES at the service of the users – European dimension"
List of Speakers: Régine BREHIER (MEEDDAT, Ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, France), Cristina GUTIERREZ-CORTINES (Member of the European Parliament), Christian HOFFMAN (European Association of Remote Sensing Companies, EARSC), Henning JENSEN (Member of the Committee of the Regions), Patrick MONFRAY (Institut National des Sciences de l’Univers, France), Christopher SHAW (Shell)
15.30 – 16.15 Closing session "GMES : the way forward"
List of speakers: Claude-France ARNOULD, Director, EU Council General Secretariat, Jean-Jacques DORDAIN, Director General, European Space Agency, Yannick d´ESCATHA, President, Centre National d´Etudes Spatiales, Jacqueline McGLADE, Director, European Environment Agency, Lars PRAHM, Director General, EUMETSAT, Heinz ZOUREK, Director General Enterprises & Industry, European Commission
16.15 Closing ceremony
by Dominique BUSSEREAU, French State Secretary in charge of Transports

2008-09-16

Környezeti és védelmi monitoring - GMES Forum 2008

Kövesse nyomon a GMES Fórum videoközvetítését, hallgassa az előadókat, miközben a vetített képek is jó minőségben láthatóak. Elég csak a fenti címre kattintani.
Weissenberg az Európai Bizottságtól a megnyitó szekciójában

P.Bahurel a Tengeri szekció első előadója.
A Fórum kényelmesen nyomon követhető a video-közvetítés jóvoltából.
Az előre meghírdetett programhoz képest délre mintegy félórás csúszás alakult ki. 
3 órától a szárazföldi alkalmazásokat Dietmar Grünreich a német szövetségi kartográfiai és térképészeti hivatal, a BKG igazgatója fogja hamarosan vezetni. Ezt követi a vészhelyzetekkel és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos fehasználások szekciója, melyet a biztonsággal kapcsolatos alkalmazásoknak szentelt előadás-sorozat zár le a mai napon.
Sajnálattal kell megállapítani hogy a GMES megindulását követően EU tagságot szerzett 12 ország egyike sem szerepel az első napi programban sem előadóként, sem panelvita résztvevőként, bár a balti országok intenzív részvétele a tengeri alkalmazásokban kitűnt.
A panelvitában előjött a szolgáltatási infrastruktúra, a felhasználói fogadókészség és a piaci megközelítés szerepének jelentősége.
Legyen itt a sajtó számára kiadott hivatalos összefoglaló is (amely további 4 nyelven a www.forumgmes2008.eu honlapon hozzáférhető)

For the press

GMES, a major European programme for the environment

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) is a European programme
to provide information on environment and security, mainly based on Earth
observation data. It is built by and for its users, from ordinary citizens to institutional
bodies or private companies.

The information obtained helps with sustainable environmental management and is
also indispensable for the protection of people and property, especially during
environmental disasters, whether natural (tsunamis, earthquakes, volcanic eruptions,
hurricanes, floods, etc.) or man-made (marine or atmospheric pollution, deforestation,
etc.).

The first services to be delivered concern the marine environment, land use and
planning, the atmosphere, and crisis management after disasters. Other fields could
soon benefit from these possibilities : managing the consequences of climate change,
environment-related health issues, or security (monitoring clandestine immigration
and other illegal trafficking, among others).


The aim of the Forum

The 2-day Forum in Lille will be an opportunity to demonstrate the already available
GMES services. Moreover, the Forum will also be the occasion to exchange with
potential users.

About 700 participants are expected. They will come from user bodies, public or
private, from small companies to big industries. A fruitful dialogue among all GMES
stake holders will therefore be possible.


The GMES Forum during the French presidency of the European Union

Beyond showing the progress that has been made on the road from R&D to
operational services, the GMES Forum is one of the key events of the French
presidency of the European Union. France has supported the programme from its
beginnings in 1998 and has participated actively in all the European coordination
activities since then. Several French teams are members of the European consortia
that have been working on GMES projects since 2002.

The recent informal meeting of European Ministers charged with space underlined
the importance of GMES for the European Union. The Ministers expressed their wish
to ensure the permanent availability of GMES services by means of guarantied long
term funding from the Union.

The story of GMES will not end on 17 September 2008. It is only just beginning to
show results and will carry on until 2014, with constant discussion between the
consortia and users.

 

You can download the GMES program brochure by clicking here.

 

You will find this article in PDF format by clicking here.

2008-09-15

Európai Környezeti és Védelmi Monitoring - GMES Fórum videóközvetítése holnap

A GMES voltaképpen Európa hozzájárulása a GEO világprogramhoz. Magyarország a GEO programhoz 67. országként csatlakozott, míg az EU-ESA GMES programjában viszonylag szerény a közreműködésünk. Ugyanakkor nemzetközi téren a térinformatika és a téradat infrastruktúra szakterülete az adatok, az architektúra , a kapacitásfejlesztés és kutatás-fejlesztés területén egyre fontosabb szerepet játszik a GEOSS (Földmegfigyelő rendszerek rendszere) 10 éve feladattervének végrehajtásában. Günther Verheugen az Európai Bizottság alelnöke megnyitőjával kétnapos fórum veszi kezdetét a francia elnökség égisze alatt Lille-ben. A szakmai program élő videó-közvetítésen keresztül is nyomon követhető a www.forumgmes2008.eu honlapon.
A megnyitó részben az INSPIRE kezdeményezés egyik Európai Bizottsági tagja, Philippe Busquin is beszélni fog. Az első nap programja:


GMES FORUM 2008

09.30 - 10.30 Opening ceremony
Moderator: Fabienne Chauviere (Radio France)
Günter Verheugen, Vice-President of the European Commission
Philippe Busquin, Member of the European Parliament
Catherine de Paris, Nord-Pas-de-Calais Regional Council
Valérie Percresse, French Minister for Higher Education and Research
10.30 - 11.00 The GMES challenge
Paul Weissenberg, European Commission
Daniel Vidal-Madjar, French GMES Coordinator
The GMES services
11.00 - 12.00 Marine environmental services
Chair: Alain Podaire, Permanent Representation of France to the EU
Pierre Bahurel (Mercator Océan, France)
Fraser Davidson (Northwest Atlantic Fisheries Centre, Canada)
Nadia Pinardi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy)
Panelists: Peter Ryder (EuroGOOS), Pierre Bahurel (Mercator Océan, France), Fraser Davidson (Northwest Atlantic Fisheries Centre, Canada), Ulf Gullne (Swedish Maritime Administration), Nadia Pinardi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy), Araceli Pi Figueroa (Starlab, Spain), Willem de Ruiter (EMSA), Joé Seeten (France)
12.00 - 13.00 Atmospheric environmental services
Chair: Philippe Waldteufel (CNRS, France)
Adrian Simmons (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
Panelists: Philippe Waldteufel (CNRS, France), Nicolas Bellouin (Met Office, UK), Massimo Borra (Italy), Philippe Lameloise (AIRPARIF, France), Eleni Paliouras (DLR, Germany), Adrian Simmons (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), Leonor Tarrason (Norwegian Meteorological Institute)
13.00 - 15.00 Lunch and Tour of the exhibition
15.00 - 16.00 Land environmental services
Chair: Dietmar Grünreich (German Mapping Institute)
Jean-Marie Ries (Administration de la Gestion de l’Eau, Luxembourg)
Alberto Leboreiro (Comunidad de Madrid, Spain)
André Nonguierma (UN Economic Commission for Africa)
Panelists: Dietmar Grünreich (German Mapping Institute), Alan Belward (EC Joint Research Centre), Chris Steenmans (European Environment Agency), Lewis Dijkstra (European Commission), Christian Hoffman (EARSC), Alberto Leboreiro (Comunidad de Madrid, Spain), André Nonguierma (UN Economic Commission for Africa), Jean-Marie Ries (Administration de la Gestion de l’Eau, Luxembourg)
16.00 - 17.00 Support to emergencies and humanitarian aid
Chair: Bernardo de Bernardinis (Italian Civil Protection)
Bernardo de Bernardinis (Italian Civil Protection)
Karlheinz Daamen (Bavarian State Agency for Environment, Germany)
George Tsiourlis (National Agricultural Research Foundation (NAGREF, Greece)
Einar Bjorgo (United Nations)
17.00 - 17.45 Support to security-related activities
Chair: Alda Silveira Reis (EU Council General Secretariat)
Alda Silveira Reis (EU Council General Secretariat)
Dominique Bastiat (EUFOR Operation Headquarters)
Federica Mastracci (Telespazio)
Erik Berglund (FRONTEX)
François Martin Dupont (Astrium)
Xavier Bec (French Navy)

Klímaváltozás - amerikai hozzájárulás az UNFCCC munkájához

A Európai Innovácós és Technológiai Központ mai budapesti irányító testületi ülése nyomán érdemes José Manuel Barroso elnök ama kijelentésére utalni, hogy Európa jövője nagymértékben függ az innovációtól és a kutatás-fejlesztéstől.
Ebben kap irányító szerepet az EITK, melynek három kiemelt témaköre az energetika, a globális éghajlati változások valamint az informatika. A mai napi postában a HUNAGI címére is megérkezett az Egyesült Államok 2008. szeptemberben publikált hozzájárulása a globális változásokkal foglalkozó neves ENSZ munkabizottság munkájához.
A dokumentum az érdeklődők számára a HUNAGI honlapjáról is letölthető: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UNFCCCus.pdf
Mint arról már többször beszámoltunk, a Digitális Föld Nemzetközi Társaság (ISDE, Peking) idei csúcstalálkozóját Potsdamban rendezi a Német Térinformatikai Társaság közösen az éghajlatkutatókkal és a találkozójukat annak szentelik, hogy a globális felmelegedés hatását elemzők milyen segítséget kaphatnak a térinformatikai eszkozök és megoldások alkalmazásával. A programbizottságban a HUNAGI is helyet kapott, a programban Alessandro Annoni lesz az egyik bevezető előadó. Amint arról a Nemzetközi Földév Magyar Nemzeti Bizottsága ülésein már szó esett Czelnai Rudolf és Ádám József akadémikus urakkal, az esemény - különösen a hazai éghajlatváltozási stratégia elfogadásával - alkalmas lenne a honi műhelyek és a HUNAGI részvételére. További lehetőséget jelent, hogy Magyarországnak esélye van a 2011. évi Digitális Föld szimpózium megrendezésére, amennyiben ezt az illetékes MTA tudományos osztályai és az interdiszciplináris HUNAGI vezető tagszervezeteivel felvállalná.

Intelligens közlekedési rendszerek - a Brit Nagykövetség felhívása


A mai napon kaptuk a figyelemfelhívó értesítést, melyet a Brit Nagykövetség kereskedelmi részlegének engedélyével ezúton is közreadunk a honi térinformatikai közösség számára.
"A Budapesti Brit Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya ezúton meghívja Önt és munkatársait a brit AGD Systems által 2008 szeptember 23-án tartandó BEMUTATÓRA.

Az AGD Systems olyan, intelligens közlekedésben használatos platformokat tervez és gyárt, amelyek költségkímélűen szolgáltatnak adatokat a közlekedés és forgalom tervezéséhez, szervezéséhez és irányításához. A cég egyik terméke a digitális radar, ami valósidejű információkat továbbít a járművek számáról és sebességéről, valamint a forgalomról és az esetleges torlódási pontokról.
A cég termékeit elsősorban önkormányzatok számára alakította ki és rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez.
Ha Ön:
- önkormányzat, amely szeretné fejleszteni a közlekedésszervezést a területén,
- közlekedés tervező, vagy
- intelligens közlekedési rendszereket forgalmazó és/vagy telepítő cég,
akkor bizonyára hasznosnak találja, hogy megismerkedjen egy olyan céggel, amely Nagy Britanniából, Európa legforgalmasabb fővárosának és legforgalmasabb régióinak országából hozza a tapasztalatait…
A rendezvény
Időpontja: 2008 szeptember 23 (kedd) 10.30 (Regisztráció 10.00 órától!)
Helyszíne: Brit Nagykövetség, Budapest, V. kerület Harmincad u.6.

A részvétel ingyenes.
A szemináriumot követő napokban (szeptember 24-25-én) lehetőség nyílik a céggel való hosszasabb személyes tárgyalásokra, egyéni szervezés alapján.
További információ és visszajelzés: Singer Nóra 1/429 6252 (nora.singer@fco.gov.uk)
vagy Szántai Emese 1/429 6244 (emese.szantai@fco.gov.uk)
Bővebb információ: Ms.Emese Szántai
Trade & Investment Assistant
British Embassy, Trade & Investment Section
H-1051 Budapest Harmincad u. 6.
emese.szantai@fco.gov.uk , Website: www.ukinhungary.fco.gov.uk
 "

FÉNY-TÉR-KÉP végleges programja

Kákonyi Gábor (Bekes Kft) jóvoltából megérkezett a rendezvény naprakész programja, melyet a mai napon megkapott a HUNAGI minden tagszervezete és szűkebb partneri köre (mintegy 500 címen). Érdeklődni a www.bekes.hu honlapon lehet.

2008-09-11

HUNAGI beszámoló a budapesti eSDI-Net+ Műhelyről az európai projekt római értekezletén

A ma elhangzott előadás címképe. HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

A FÉNY-TÉR-KÉP Konferencia részletes, de még nem végleges programja

Szeptember 18. Csütörtök
09.00 – 10.00 Regisztráció, kávé, pogácsa, frissítők
10.00 – 12.30
Iryna Wetzel, Francois Debroux, ERDAS Inc.
Author-Manage-Connect-Deliver from Erdas Inc
Dr. Winkler Péter, Földmérési és Távérzékelési Intézet
A Földmérési Intézet távérzékelési projektjeinek áttekintése
12.30 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 16.00
László István, Földmérési és Távérzékelési Intézet
A FÖMI mezőgazdasági távérzékelési projektjei
Tamás János – Róth László, Debreceni Egyetem, MÁFI
Hiperspektrális adatfeldolgozási és megjelenítési lehetőségek
16.00 – 16.30 Szünet, kávé, pogácsa, frissítők
16.30 - 18.30
Lénárt Csaba – Burai Péter – Deákvári József – Kovács László Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem
A 2008-as európai hiperspektrális kampány tapasztalatai
Maucha Gergely, Földmérési és Távérzékelési Intézet
A készülő Európai talaj-fedettség adatbázis Magyarországra eső részének pontosság vizsgálata
Molnár Gábor(1,2), Székely Balázs (1,2), Andreas Roncat(1), Peter Dorninger(1), Clemens Nothegger(1), Hubert Lehner(1): Nagypontosságú távadatgyűjtés lézerszkenneléssel: csuszamlásoktól a műemlékvédelemig.
(1)=Insitute für Photogrammetrie und Fernerkundung, TU-Wien, Ausztria
(2)=ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
18.30 – 19.30 Vacsora
20.00 – 23.00 Kötetlen beszélgetés, hirtelen felindulásból elkövetett előadások/hozzászólások a hazai távérzékelés és képfeldolgozás legizgalmasabb kérdéseiről magyar borok társaságában
Október 12. Péntek
8.30 – 10.30
Timár Gábor - Biszak Sándor - Székely Balázs - Molnár Gábor, ELTE, Arcanum
Második világháborús térképek Magyarországról
Kozma-Bognár Veronika – Kovács Zsolt – Berke József,
Gábor Dénes Főiskola, Pannon Egyetem, Georgikon Kar
8 bit vagy 16 bit?
Petrik Ottó, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Radar-interferometria alkalmazása a felszíndeformáció kimutatására és az európai tó adatbázis
10.30 – 11.00 Szünet, kávé, pogácsa, frissítők
11.00 – 13.00
László Péter, ELTE
IMAGINE AutoSync tapasztalatok
13.00 Ebéd
A konferencia bezárása

2008-09-10

Intergraph Felhasználói Nap 2008. szeptember 23

Bővelkedik a koraősz szakmai eseményekben.  Tekiré és a graphIT tagszervezeteink is  Intergraph felhasználói napot szerveznek az érdeklődők számára. 
A közvetlen, on-line jelentkezés ajánlható a graphIT honlapján keresztül.


Részletesebb információ:

Dr. Niklasz László
üzletág igazgató GIS
1037 Budapest, Montevideo u. 6.
Telefon: (1) 436 9603
Fax: (1) 436 9606
Mobil: (30) 274 8552
Email: laszlo.niklasz@graphit.hu 
Web: www.graphit.hu 

Online-regisztráció: http://www.graphit.hu/Default.aspx?tabid=403

TeleAtlas Irodanyitás és Műszaki Bemutató Budapesten

TeleAtlas Rendezvény Budapesten
2008. szeptember 24-én
Rubin Wellness és Konferencia Szálló


Norbert Hackner-Jaklin úr, a TeleAtlas térségbeli üzletvezetője írja mai levelében:
"Tisztelt Hölgyem / Uram!
Igazi öröm számunkra, hogy meghívhatjuk Önt az új magyarországi Tele Atlas Iroda megnyitójára és az adatbázis építés technológiájának bemutatására 2008. szeptember 24-én a Rubin Wellness és konferencia hotelben.
Lehetősége lesz arra, hogy a legfrissebb Tele Atlas-al kapcsolatos hírekről tudomást szerezzen. Nemzetközi szinten érdekes perspektívákat vet fel a TomTom-al való egyesülés, például a TomTom MapShare technológia beépülése a MultiNet térképekbe. Szeretnénk ha megismerkedne a Tele Atlas adatbázis építésért felelős csapatával, s ha saját szemével látná miképp gyűjti és frissíti az adatokat a Tele Atlas.
A részletes programot megtalálja e level mellékletében.
A Tele Atlas digitalis térképeket és dinamikus tartalmat állít elő, amely a világ számos navigációs és helyfüggő (LBS) szolgáltatásának motorjául szolgál. A saját termékek és együttműködő partnereink segítségével közel 200 ország digitális térképét tudjuk szolgáltatni.. A Tele Atlas céget 1984-ben alapították, közel 2000 teljes munkaidős dolgozója van, s 24 országban dolgoznak kartográfusai. A Tele Atlas térképeinek frissítése tartalmazza több millió GPS felhasználó beküldött jelzéseit is a tapasztalt változásokról. Így a térképek frissítése szinte valós időben történik, s a Tele Atlas digitális térképei és dinamikus tartalmi szolgáltatásai magas értéket képviselnek. Ha többet szeretne megtudni a Tele Atlasról, akkor látogassa meg a www.teleatlas.com honlapot.
A Tele Atlas a TomTom leányvállalata. "
A Meghívó

2008-09-09

FAO és FIG 7-es Bizottsági események Veronában

Verona egyik ékessége. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2004
FAO-FIG Nemzetközi Szeminárium a Földügyi Közigazgatás-ról
Verona, 2008 szeptember 9-10
FIG 7-es Bizottság éves találkozója
Verona, 2008 szeptember 11-15

Bővebb információ: a FIG honlapján: www.fig.net , illetve aFIG Hírlevél előfizetésével: http://www.fig.net/pub/subscriptions/getnewsletter.htm.
A rendezvények szervezésében és lebonyolításában vezető szerepet játszanak Osskó András (Fővárosi Földhivatal) és Iván Gyula (FÖMI), akik a 7-es (Kataszteri) Bizottság tisztségviselői.

Magyar és cseh/szlovák beszámolók az első eSDI-Net+ Műhelyekről

Látkép az esemény helyszínének közeléből. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

eSDI-Net+ konzorciumi találkozó 
La Sapienza Egyetem, Róma
2008. szeptember 11-12
A magyar ismertetés beszámol az augusztus 29.i magyarországi eSDI-Net+ projektműhely lebonyolításáról, eredményeiről és tapasztalatairól.
Remélhetőleg  a még hiányzó háttéranyagok is elkészülnek a holnapi napig.
A HUNAGI által képviselt hazai rendszerek az INVATER/ZEGINVATER, TeIR, PIR, VINGIS, MÉTA és KOMVIR.
A rendszereket a hazai műhely résztvevői együttesen európai szinten is bemutatandónak ítélték. A bejelentkezésekről a felsorolt rendszerek/szolgáltatások képviselői a következő 10 napban maguk kell, hogy gondoskodjanak az aug. 29-i műhely meghívójában leírt módon.


A római projekttalálkozó végleges napirendje:Forrás: INI-Graphics Projektvezetés

2008-09-08

Fény-Tér-Kép konferencia Dobogókőn

Fény-Tér-Kép konferencia Dobogókőn
2008. szeptember 18-19, (csütörtök, péntek)
Ma reggeli postánkból. Kákonyi Gábor (Bekes Kft) írja:
"Szervusz!
Küldöm most a legfrissebb információt:
Már csak 10 nap és kezdődik a Fény-Tér-Kép konferencia Dobogókőn. A friss hír az, hogy a szálloda új igazgatójával sikerült megegyezni abban, hogy a korábbi 2900 forintos ebéd és vacsora ára túl magas, s hajlandó volt egy 1400 Forintos tuningolt turistamenüt ajánlani a részünkre. Ez mivel összesen három főétkezés, (ebéd, vacsora, ebéd) van a másfél nap alatt rögtön majdnem 5 ezer Forinttal olcsóbbá tette a konferenciát, remélem ennek a hírnek mindenki örül.
Részletek és az új kedvezőbb árak a levél végén ezzel kapcsolatban. A konferencia programját hétfőn este szeretném véglegesíteni, addig még várok visszajelzést néhány potenciális előadótól. azt gondolom, hogy az előadások legalább annyira hasznosak és érdekesek lesznek mint tavaly voltak. Kedden, szeptember 9-én küldöm majd ki a program tervezetét mindenkinek.
A szálloda szeptember 12-én vár tőlem egy lehetőleg 90%-ban precíz részvételi létszámot, így arra kérek mindenkit, hogy addigra küldje el a jelentkezési lapját email-ben.
Üdvözlettel,
KG

JELENTKEZÉSI LAP a konferencián való részvételre
( A jelentkezési lapot kérjük küldje át email-ben a kakonyi@bekes.hu címre)
Mottó: ha valaki nem eszik vagy iszik a Manréza ételéből italából, s nem alszik a Manréza ágyában, akkor annak továbbra is ingyenes a konferencia, vagyis nincs regisztrációs díj.


Név:
Cégnév:
Telefonszám:
Email:

A konferencia idejére a szállás és étkezés igényüket a megfelelő oszlopban kérjük jelezzék:
Szállás csütörtök estére:
Egyágyas elhelyezést kérek:

Étkezés: Csütörtök Kávészünet, 1100 Ft
Ebéd, 1400 Ft
Kávészünet, 1100 Ft
Vacsora, 1400 Ft
Péntek Kávészünet, 1100 Ft
Ebéd, 1400 Ft

· Az árakról:
· Szállásdíj: 7.900,- Ft / fő / éjszaka, mely tartalmazza
o Elhelyezés kétágyas zuhanyzós szobákban (TV, Telefon, Hajszárító)
o Svédasztalos reggeli
o Finn és infra szauna használat
o Ingyenes internetes hozzáférés (WIFI)
o Szálloda saját zárt parkolójának használata
o Mindenkor érvényes ÁFA
o Egyágyas felár: 3.300,- Ft / éjszaka
Idegenforgalmi adó: 330,- Ft / fő / éjszaka
· Főétkezés: 1.400 Ft / fő, turista menü, menüs rendszerben
o leves
o főétel
o desszert
o Mindenkor érvényes ÁFA
• Kávészünet: 1.100,- Ft / fő / alkalom, mely tartalmazza
o presszó kávé és tea (különféle ízesítéssel)
o üdítő és ásványvíz
o édes és sós teasütemény
o Mindenkor érvényes ÁFA
Ez alapján a konferencia teljes étkezési és szállás díja, (3 db. kávészünettel, csüt. de, csüt. du, péntek de. és három főétkezéssel, ebéd, vacsora csütörtökön, ebéd pénteken) kétágyas elhelyezés esetén 15 ezer 730 Ft.
Ha valaki egyágyas elhelyezést szeretne az 3300 Ft-tal megnöveli a költséget, vagyis összesen 19 ezer 30 Ft a teljes étkezési és szállás költség.

Kákonyi Gábor
Bekes kft.
Mobil: 30-931-0626.
www.bekes.hu www.erdas.com
Levelezési cím, székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Kakashegy utca 56. Tel/Fax: 26-346-019
Budapesti iroda: 1149, Budapest, Bosnyák tér 5. Tel/Fax: 221-4405"

2008-09-07

A Budapesti Műszaki Egyetem 1968-ban végzett földmérő mérnök hallgatóinak 40 éves találkozója

Mérőasztalos BME terepgyakorlat Sümegen 1965-ben. A képen: Niklasz László és Babós Lajos. Fotó: rfg
A vadregényes orfüi Pécsi tó partján, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának Mérőtelepén tartották találkozójukat az ÉKME/BME 1963-1968 között végzett 11. és 12. földmérőmérnök tankörtársai. A kitűnő hangulatú találkozót Dr. Aradi László és Bruhács László szervezték. Az egykori hallgatók szép számban jöttek össze. Meghívott vendégként részt vett egykori tanáruk Detrekői Ákos akadémikus, továbbá Dr.Riegler Péter a Geodézia és Kartográfia folyóirat főszerkesztője és Uzsoki Zoltán, az MFTTT főtitkára.
A jelenlévő egykori hallgatók közül négyen ma is szoros kapcsolatban vannak a térinformatikával: dr. Aradi László a PTE PMMK Közmű, Geodézia és Környezetvédelmi Tanszék vezetője, dr. Niklasz László a graphIT térinformatikai üzletág-vezetője, dr. Csemniczky László a Műszaki Térinformatikai Egyesület elnöke és dr. Remetey-Fülöpp Gábor, a HUNAGI főtitkára. A 40 éves találkozó képei hamarosan a http://picasaweb.google.com/
gabor.remetey oldalon találhatók

2008-09-05

Részleges adatvesztés a HUNAGI dokumentumokban

HUNAGI célra használt összekapcsolt két erőforrás fényképe néhány órával a MacBook merevlemez katasztrófája előtt... HUNAGI Visuals resource, 2008
Azok számára, akiket illet: Több mint 20 éves gond nélküli PC használat után bekövetkezett, ami eddig mindíg mással fordult csak elő: szeptember elsején hétfő este elszállt a HUNAGI munkákhoz használt noteszgép merevlemeze. A macbolt szervíz adatmentő küzdelme sem járt sikerrel. Ez azt jelenti, hogy az összes telepített szoftver és a legutóbbi mentés óta keletkezett összes adat megsemmisült. Szerencse a bajban, hogy a gmail levelező rendszerben küldött vagy kapott csatolmányok a külső szerverről visszatölthetőek.
Annak felmérése és megállapítása, hogy mi veszett el, hosszabb időt vesz majd igénybe. Mindez fennakadást okozhat akár még a napi munkában is, amiért megértést és türelmet kérek.

2008-09-03

Kötetlen találkozó a Humboldt projekt vezető munkatársaival Budapesten

Eva Klien, (Fraunhofer Institute) Humboldt projektvezető és több munkacsomag-felelős részvételével ma este kötetlen esti beszélgetést szerveztek a Robinson Étteremben. A projektvezetővel hosszan beszélgetésre volt mód, amely érintette a GIGAS, INSPIRE, GMES, SEIS és GEO programok közötti koordináció és szinergiaképzés jelentőségét. Szó esett a német testvérszervezet, a DDGI megújulásáról és a HUNAGI tevékenységéről is.
A találkozón Joachim Rix, az eSDI-Net+ projekt vezetője is részt vett, aki nagyon kiváncsi volt az aug. 29-i magyarországi eSDI-Net+ Műhely tapasztalataira, melyről a jövő heti római konzorciumi megbeszélésre is kért egy összefoglalót. 
A remek program szervezője Kristóf Dániel a Humboldt projekt vezetőségi tagja volt. Holnap reggel folytatódik a szakmai program, melyen részt vesznek a projekt irányító testülete tagjain kívül a tanácsadói kar valamint a szakmai véleményformálók (reviewers) testületének tagjai is.

A Reviewer Board találkozón a projekt vezető munkatársai mutatták be a projekt jelenlegi helyzetét és eredményeit az Európai Bizottság témafelelősének és a jelenlévő két véleményezőnek, az OGC (Open Geospatial Consortium) és a HUNAGI egy-egy felkért szakértőjének.

2008-09-01

Hozzájárulás a Földügy, Térképészet és Kataszter éves EuroGeographics jelentéséhez

Magyarország 1991-ben, régiónkból Lengyelországgal egyidejűleg kezdeményezte tagságát az EuroGeographics szervezet jogelődjéhez a CERCO-hoz. Az első meghívást a szervezet southamptoni ülésére kapta a magyar szakirányítás, ahol formálisan felvethette a magyar küldött egy magyarországi találkozó megrendezését. Így 1995-ben már Budapest rendezhette meg az európai térképészeti hivatalok fórumának közgyűlését. Azóta a katasztert is magába integráló európai szervezet (amely a GSDI-ben is nagyon aktív) felé a hazai illetékes hatóságok és intézmények összefogásával színvonalas éves jelentések készülnek a FÖMI és az MH Geoinformációs Szolgálat szakembereinek jóvoltából.
Az FVM FTF és a FÖMI idei felkérésére a Nemzetközi szakmai kapcsolatok fejezetekhez HUNAGI az alábbi munkaanyagot küldte meg. Illusztrációként a teljesség igénye nélkül két fényképsorozat is összeállításra került, melyek annotálása folyamatban van.
http://picasaweb.google.com/gabor.remetey/ForEuroGeographicsAnnualReport2008
http://picasaweb.google.com/hunagi.hu/AdEuroGeographicsReport2008HUNAGI2

7.1.3 EUROGI
The Hungarian Surveying, Mapping and Land Administration keeps contact with numerous international organisations including EUROGI via the Hungarian Association for Geo-Information (HUNAGI). This national interdisciplinary umbrella organisation was founded in 1994 by seven professional organizations, including the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing. After its court registration in January 1996, HUNAGI applied for and got membership in the European Umbrella Organization for Geographical Information (EUROGI) Today HUNAGI has 108 member organizations and associations including acknowledged representatives of the academic, governmental, and non-governmental institutions. More than 30 % of its members are small and medium size enterprises and additional 30 % representing the Surveying, Mapping and Land Administration branch. The operational infrastructure for the secretariat has been provided by the Department of Land Administration and Geoinformation of MoARD since 1994. HUNAGI had seated in the Executive Committee of EUROGI practically since 1998 and its representative was Treasurer of the European Organization between 1998-2003.

EUROGI membership facilitates the access and use of Geographical Information and the domestic and international networking of the spatial data interest communities. Since the beginning, the interdisciplinary community of HUNAGI plays an active role in international and cross-border actions, initiatives (ESMI, ECAI, EXADINT, GIS Day), projects (OLLO, ABDS, PANEL GI, SDILA, LIME, GINIE, GSDI6, GIS-Nature, eSDI-Net+) and policy formulations both on domestic and European level (GIS Data Policy, Europe Day, GI and Information Society, GIS and the EU Enlargement, EC GI/GIS Workshops, high-level expert and working group meetings of ETeMII and the INSPIRE Initiative respectively, INSPIRE Open Day as well as the active participation of the Workshop on PPP4SDI).

MoARD DLAG, in co-operation with HUNAGI EUROGI and JRC, hosted the first EU Workshop on “Use of cadastre as major component of the spatial data infrastructure in the implementation EU programmes”. The event was participated by 120 participants from 20 countries including representatives of the World Bank, FAO DG InfSo, DG JRC and DG Environment in Budapest in June 2001.

HUNAGI was one of the five models of National GI Associations selected by EUROGI. Supported by the European Commission, EUROGI and HUNAGI won the right to organise the sixth Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) conference in Budapest in 2002. The event attracted over 250 participants of 55 countries.

Presidents and chief officers of EUROGI, DG JRC, CLGE, AGI, IMAGI, SOGI and other distinguished organisations and institutions participated the 10-year anniversary Forum of HUNAGI devoted to SDI. The event was hosted by MoARD DLAG on the international GIS Day in October 2004.

The role of the SDI development and the Hungarian Land Administration from the perspective of HUNAGI and MoARD with special emphasis of the first year of EU membership was highlighted at the Helsinki Workshop of UNECE WPLA in September 2005.

Joao Geirinhas, Secretary General of EUROGI visited the National Mapping Agency DLAG MoARD and FÖMI ‘s Remote Sensing Center, the GIS lab and the Map and Orthophoto Archive in February 2006.

While not having a seat in EUROGI ExCom in 2005-2006, HUNAGI got the directorship of EUROGI Working and Advisory Group on International Affairs highlighting the strategy at the Extended Member Meeting hosted by CAGI in Prague in November 2006.

Cross-border event on Regional Planning with exhibitors from Austria, Czech Republic, Slovakia and Hungary was participated by HUNAGI, Bonaventura, VÁTI with posters of FÖMI and VÁTI in Schwechat in January 2007

Representing HUNAGI and EUROGI, an invited keynote presentation was delivered at the joint FIG Comm3 – UNECE WPLA/CHLM Meeting held in Greece in March 2007.

In June 2007 HUNAGI and EUROGI provided support for Ihlet Tisza Development Project Workshop hosted by the European Parliament in Brussels in June 2007

HUNAGI and MATISZ represented Hungary at the ePSIplus Workshop devoted to the NGOs in Copenhagen in August 2007

HUNAGI Forum has been arranged targeting Local Governments on the role of SDI hosted by the eGovernment Methodology Center of the Prime Minister’s office in October 2007. Numerous presentations were delivered by experts (developers and clients) of the Land Administration branch.

Two sessions have been co-arranged and chaired by HUNAGI at the 15th Congress on Logistics in November 2008.

In frame of the Annual Industry Day of EUROGI, HUNAGI and its members including FÖMI, DigiTerra and Ihlet participated a Workshop devoted to Public-Private Partnership in SDI organised jointly by the DG JRC SDI Unit and EUROGI in December 2007.

By invitation of MoARD, HUNAGI provided in-depth review and consultancy for the planned amendment of the Act on „Surveying and Mapping Activities“ in January 2008

Hungarian achievements have been reported to the General Assembly and Members‘ Day of EUROGI hosted by the GMES Bureau at the DG Enterprise in Brussels in March 2008.

The first international conference entitled „Space and Time in Logistics“ was jointly organised by HUNAGI and the Hungarian Asssociation on Logistics in April 2008

MoARD granted HUNAGI in order to support partially its membership in EUROGI . In August, 2008

Orchestrated by EUROGI in the eSDI-Net+ project’s Work Package 2, Europewide evaluation of Sub-national SDIs are underway using EUROGI’s methodology taking into account the INSPIRE directive. Organised by HUNAGI, two of the six selected Hungarian local/thematic SDIs namely VinGIS and PIR were provided by FÖMI Remote Sensing Centre in August, 2008

Ad EU projects….7.2.6 eSDI-Net+
eSDI-Net+ is an Europe-wide networking project supporting INSPIRE implementation financed by the eContentplus program. Orchestrated by the INI-Graphics of the Fraunhofer Institute in Darmstadt, HUNAGI and its members are twofold involved. One hand directly: HUNAGI offered dissemination activities via its website, blogs, eNewsletter and presentations in meetings, symposia and conferences, VÁTI offered multilingual capability upgrade of its TeIR system, on the other hand indirectly via EUROGI, taking part in the evaluation of sub-national SDIs according to recent methodology developed by EUROGI.

Ad 7.3.1 FIG
A workshop devoted to SDI to support Megacity Management, a joint action was proposed/seconded by HUNAGI at the GSDI telecon in August 2008, which received positive early feedback from FIG Comm3. The Workshop to be arranged with FIG WG3.2 chaired by Paul Kelly is tentatively planned for the GSDI-11 Conference.

Ad 7.3.3 ISPRS
HUNAGI was introduced with oral presentation at the SDI Session of the XXIth ISPRS Congress highlighting some relevant projects and operational services provided by FÖMI in the „information from imagery“ context. Secretary General of HUNAGI took part in the Hungarian Delegation as advisor of the Delegate Dr. Miklós Gross, participated in the open discussion of the ISPRS Commission IV strategic meeting and was invited to serve as co-chair of two sessions devoted to SDI together with Prof. Bas Kok, President of GSDI Association and Dr. Jang Jie, Chief of the ISPRS Congress‘ Technical Committee respectively, in Beijing in July 2008.

Ad 7.4.3 UNSDI HUCO
HUNAGI got the mandate to run the UN Spatial Data Infrastructure Hungarian Coordination Office (UNSDI-HUCO) from the leading stakeholders at a Meeting jointly organised and hosted by FÖMI on 28th September 2006.
The UNSDI-HUCO stakeholders were the following organisations and institutions:
Hungarian Association for Geo-information
Hungarian Meteorological Service (OMSZ)
Hungarian Space Office, Ministry of Environment and Water
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing
Hungarian Geological Institute
Mapping Service of the Hungarian Defence Forces
Ministry of Defence Mapping Company
Ministry of Economy and Transport
National Directorate General for Disaster Management
Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry
University West Hungary Faculty of Geoinformatics
VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
FÖMI/HUNAGI Proposal for setting up UNSDI HUCO
Department of Natural Resources, Ministry of Agriculture and Rural Development
Department of Land Administration and Geoinformation, Ministry of Agriculture and Rural Development
Introductory presentations of the Stakeholders at the UNSDI HUCO Kick-off Meeting are still available at www.unsdi.hu
UNSDI HUCO was invited to the INSPIRE-UNSDI consultation to DG JRC, Ispra, in December, 2006

The 2nd UNSDI HUCO stakeholders’ meeting was hosted by the Hung.Met Service in January, 2007, while the 3rd UNSDI HUCO stakeholders’ meeting was devoted to the visit of the Delegation of the Chinese NSDI Strategy Committee hosted by FÖMI in May 2007. Some HUCO stakeholders’ including HUNAGI, Regional Development and Town Planning Public Benefit Co, Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing, Ministry of Defense Mapping Company, Ministry of Environment and Water made contribution to the 1st UGPM organised by UNGIWG and hosted by ESA in Frascati in April, 2006. Due to financial reason HUCO was not able to attend the 2nd UNGIWG Meeting devoted to UNSDI held in Geneva, but the Hungarian Statement was well accepted and acknowledged at the Meeting of UN Office of the Outer Space in Vienna as it was reported by the Head of the HSO Delegation.

Ad 7.5.1 GSDI
Hungary has been involved in the evolution of the Global Spatial Data Infrastructure Initiative since September 1996. The early achievements on SDI inHungary were introduced at GSDI-3 in Canberra. Via the Hungarian Association for Geo-Information (HUNAGI), Hungary had a seat in the Steering Committee of the Initiative between 1998 and 2002. Budapest hosted the 6th International Conference. After six year of evolution, the registered incorporation of the GSDI Association was announced in Budapest. At the GSDI Association assembly meeting in 2004, HUNAGI has been voted as member of the Board of Directors representing the NGO sector for one year with responsibility including to be active in the Conference Planning Committee. By the Board Meeting of GSDI held in Cairo at the FIG-GSDI8 Conference, HUNAGI’ presence in the Board was extended by additional two years and the Hungarian representative was appointed as Secretary for the Board of Directors. HUNAGI‘s seat in the Board was extended third time in February 2008.
HUNAGI representative used all occasion to highlight the European and Hungarian achievements in the different for a especially at GSDI-7 in Bangalore (European Cadastral Systems and GIS), GSDI-8/FIG Congress in Cairo (Hungarian SDI developments), GSDI-9 in Santiago (Hungarian SDI projects and services s well as European SDI Roundtable Panel participant), GSDI-10 in Trinidad (Introducing the role of the Land Administration in SDI via the case of Hungary based on the contribution of HUNAGI members including FÖMI, Budapest Land Office, University of West Hungary Faculty of Geoinformatics and others). The frequent GSDI teleconferences gives excellent opportunities to represent the interest of the Hungarian SDI stakeholders and user community (e.g. success in GSDI Small Grant Programs of HAS Institute of Ecology and Bottany).

Ad 7.5.3 CEOS WGISS
Committee on Earth Observation (CEOS) WGISS & WGCV Meeting was held in Budapest on May 8-12, 2006. The CEOS WG Meetings on Information Systems and Services as well as Calibration and Validation were attended by the technical experts of space agencies from all parts of the world.

Special Session at CEOS WGISS 21 & CEOS WGCV 25 Meeting was offered to Hungary for giving a showcase on Hungarian EO achievements. CEOS WGISS & WGCV Meeting participants at the plenary on May 10 learned more on the Hungarian EO applications and developments in agriculture, environment and nature protection. Executive Director of GSDI Association Prof. Harlan Onsrud and WGISS Co-chairs from ESA and NOAA agreed to set up liasonship to exchange news on development in SDI and the ground segment of Earth Observation related issues nominating Gabor Remetey-Fülöpp for this role. He introduced GSDI in Budapest participated the follow-on WGISS Meeting hosted by NASA in Annapolis and highlighted GSDI achievements at the WGISS-24 Meeting in Oberpfaffenhofen, hosted by DLR in October, 2007. In his presentation, also the regional and country level SDI issues were introduced ie. EUROGI and HUNAGI illustrated by ongoing projects and services with special emphasis on the activities of FÖMI RSC.

Ad 7.5.4 GEO
Hungary joined the GEO in 2006 as 67. country. The 6 member Hungarian GEO Committee was nominated and reported in 2006. Since that time the Principal designator was replaced due to the structural changes of the government. Dr. Zoltán Dunkel of the Met Service serves as Prime Delegate but representatives of the MoEW, MoARD/FÖMI (Dr. Szabolcs Mihály), Hungarian Space Research Office and HUNAGI as correspondent members remain unchanged.
Gabor Remetey-Fülöpp was nominated and reported by GSDI Association to GEO Sec in Genevain 2007 to serve as principal designator (liason) to GEO and he lead the GSDI Delegation at the IV Plenary and Ministerial Summit in Cape Town. GSDI delegation with members from HUNAGI, FGDC and ESRI made important contribution to the Cape Town declaration emphasizing the importance of SDI and explicitly the UNSDI initiative.
Mention should be made, similar contribution was arranged by HUNAGI with the support of the Hungarian IYPE Committee and the Secretary General of EuroGeoSurvey for the Global Launch Event of the International Year of the Planet Earth, the worldwide action of the geoscience communities. Here the Paris Declaration accepted suggested explicite formulation in the ‚UNSDI‘ context.
Recently, SDI was evangelised at the HUNGEO 2008 Meeting of the international Hungarian geoscientist community in August 2008.

Ad 7.5.5 ISDE
Since 2003, HUNAGI as interdisciplinary umbrella organisation plays active role in the International Society of Digital Earth. Participating with oral presentations on the three consecutive Symposia in Brno, Tokyo and Berkeley, HUNAGI representative was invited to the review board and editorial meetings of the International Journal on Digital Earth in Berkeley and Beijing and was invited to the Program Committee of the ISDE Summit hosted by the German Geoscience Centre in Potsdam scheduled for November 2008 and to the ISDE Executive Committee in June 2008.
HUNAGI applied three times to host the ISDE Symposium but failed against Japan, USA and China. It is anticipated, there is an increased chance now to bring the event back to Europe for 2011. The issue is addressed in consultations with representative of the Hungarian Academy of Science in the National IYPE Committee since 2007.
Válogatások (1)

Válogatások (2)


Illetve ami kimaradt az elmúlt egy-két év visszatekintéséből:
- Cross-border meetings conferences, exhibitions in Vienna , Schwechat, Bratislava and Cluj
- GSDI Advisory Meeting as satellite event of the Cambridge Conference,
- GSDI-Atlantic Institute organised brainstorming at MIT, Cambridge, Mass. on SDI and the cultural diversity
- ePSIplus Open Days in 2007 and 2008 organised by MATISZ and hosted by MoET in Budapest and strategic Meeting at DG InfSo in Luxembourg in 2006