2015-05-29

HUNAGI ismét az európai szervezet Végrehajtó Bizottságában! Tisztújítás az EUROGI-ban.


Az EUROGI Közgyűlésének időpontja és helyszíne 2015. május 29-30, Lisszabon. Házigazda a portugál Térségtervezési Főigazgatóság (DGT), a korábbi Portugál Földrajzi Intézet utódszervezete. A földhasználati, földmegfigyelési területekkel kibővült korábbi kataszteri földmérési, geodéziai és térképészeti állami szervezet továbbra is az egykori tüzérségi laktanya és katonai kórház impozáns épületében fogadta a résztvevőket Lisszabon központjában.
A közgyűlésen rövid időre részt vett a DGT alelnöke, Paulo Patricio is. Az összes EUROGI tag részt vett a szavazáson közvetlenül, vagy felhatalmazottja révén. Ezzel teljes szavazati részvétel valósult meg a soron következő tisztújítási szavazáson. Prof. Bashkim Idrisi felkérésére távollétében, a balkáni térinformatikai ernyőszervezet szavazati jogával a HUNAGI képviselőjén keresztül élt. Az EUROGI új elnöke 
Prof. Henning Sten Hansen ( (Geoforum Denmark) lett a spanyol ESGIS és az osztrák AGEO támogatásával.
Az EUROGI vezetés (Végrehajtó Bizottság) megüresedett helyeire öt jelöltet fogadtak el egyhangúlag a résztvevők a következők szerint:
Pascal Lory, AFIGéO (F)
Prof.Joseph Strobl, AGEO (A)
Bruce McCormack IRLOGI (IRL)
Remetey Gábor, HUNAGI (HU)
Mikkel Toft, HEXAGON Geospatial (az üzleti szféra kategóriában). Megbízásuk 2018 tavaszáig tart.

Az EUROGI hivatalos bejelentése:
·        EUROGI Elects New Members of Executive Committee
Június 6-i bejelentés (körszavazást követően):


Dicséretet kapott Simon Vrecar főtitkár és asszisztense Milena Cerkez, de a leköszönő elnök Bruce McCormack kiemelte Francois Salgé alelnök támogató szerepét is.

HUNAGI képviselője több hozzászólást tett (dőlt betűs részeka napirendi pontokhoz kapcsolódva 

ad Virtuális találkozók
A telekonferencia szervezésben létrejövő vezetői szintű tagszervezeti találkozók során már a HUNAGI is sorra került. Ezzel kapcsolatban bejelentésre került a HUNAGI múlt heti  tisztújítása mejegyezve, hogy a 20 év után leköszönt főtitkárnak a közgyűlés mandátumot adott a HUNAGI EUROGI-ban, továbbá GSDI és ISDE szervezetekben való képviseletére. HUNAGI a jövőben nagyobb súllyal tagjai bevonására, mobilizálására, a kollaboratív fellépésre kívánja a hangsúlyt helyezni ugyanakkor továbbra is kész előremutató országon belüli és nemzetközi projektekben való részvételre. A belga AGORIA szervezet új stratégiái között új elemek: 1) a tagság szegmentálása aszerint, milyen piaci erőt képvisel (financially critical vs. smaller), 2) A kiemelt tagokkal kapcsolatkezelők foglalkoznak, a kisebbek tagdíja kevesebb, de kevesbb szolgáltatásban részesülnek, 3) a lobbytevékenység hatását mérik, 4) Erőteljesen az üzleti lehetőségek kiaknázását keresik.
Idén is van NHIT-HUNAGI együttműködés és a HUNAGI térinformatikai konferencia két kiemelt témái a városi alkalmazások (okos város, közművek, stb), valamint a nyílt kormányzati adatok/közadatok és adatcsere lesznek, melyekhez idén is várunk EUROGI előadót e témakörök valamelyikében.

ad Tagsági modellek 
EUROGI számára a HUNAGI múlt heti közgyűlése által megszavazott új Alapszabály "célkitűzések és prioritások" fejezetrészét angol fordításban meg fogja küldeni mint példát arra, hogy egy nemzeti térinformatikai szervezet hogyan kíván  tagsága érdekeinek jobban megfelelni az utóbbi húsz év során megváltozott környezetben. Hasonló cipőben jár belga partnerszervezetünk az Agoria is (ld. alább). Mivel a nemzeti térinformatikai szervezetek (NGIA) is jobbára civil, NGO szervezetek, vagyis a "C" osztályba sorolhatóak, kérdés, hogy egy A osztályú tagsággal rendelkező NGIA, amennyiben nem lenne lehetősége az éves tagsági díjat fizetni, visszaléphet-e a C kategóriába, majd a körülmények jobbra fordulásával visszakerülhet-e az A osztályba? Nos a válasz egyértelmű nem volt. Precedens: az AM/FM Italia tavalyi kérése.
Az EUROGI új tagja lett Luxemburg, míg Hollandiában váltás lesz, mert az eddigi tag Geonovum kormányzati megbízással dolgozik a jövőben. Helyére más nemzeti szervezetet keresnek. (Egyébként a kilépést, vagy változást is az előző év utolsó napjáig kell bejelenteni.).  A B kategória az ipari szervezeteké. A német DDGI lépviselője Joachim Rix aggodalmát fejezte ki, hogy a nemzeti ipari szervezetek közvetlen EUROGI tagsága veszélyeztetheti tagságuk fenntartását a nemzeti szervezetben. EUROGI szerint a belépő tagnak nyilatkoznia kell, hogy nem tervez ilyet.

ad Kommunikáció 
EUROGI határozott lépéseket tett ezen a területen: honlapjuk, hírleveleik, facebook-felületük és az oldalirányú hírcserét lehetővé tevő, számos esetben MoU alapú kapcsolataik számos európai és globális szervezettel biztosítják tagjaik felé és tagjaik felől az információcserét SpaceTek, Copernicus Framework Contract, CLGE, EURISY, UoLeuven, EARSeL, AGILE Open Knowledge Society, EuroGeographics. HUNAGI képviselője megemlítette, egy május közepi felkérés nyomán lehetősége van a GIM magazin számára a júliusi rovatcikk összeállítására, ahová kész az EUROGI-ra vonatkozó üzenet-értékű utalást is tenni. A lehetőséggel egyetértve a szövegrész egyeztetésére még a beküldés előtt sor kerül.

ad Hálózatépítés
Elhangzott, hogy az EUROGI közelebb kíván kerülni a fiatalsághoz, illetve Josef Strobl osztrák akadémikus szorgalmazta a kapcsolatfelvételt az OSGEO szervezettel. Ezzel összefüggésben HUNAGI részéről javasoltam annak megfontolását, hogy az EUROGI legyen az egyik 500 €-os díj adományozója a NASA WWEC versenyen a tavalyi évhez hasonlóan, amikor a díjátadás a brémai FOSS4G Európa konferencián volt a diákcsapatok számára. Idén  a zsűri által legjobbaknak ítéltek részére a comói FOSS4G E konferencián adják át a díjakat a fiatal hallgatóknak és, mikro- kis vagy közepes vállalkozások végzett, fiatal szakembereinek. A zsűriben ott lesznek a NASA, FAO, JRC szakemberei. A szponzorok között találhatóak az ICA és az ISPRS is. Július 5-ig lehet a pályaműveket beadni.
A mostani World Geospatial Forum/INSPIRE konferencián elsősorban a DG ENVI-vel fonták szorosabbra a kapcsolatot, találkozhattak a nemzeti INSPIRE felelősökkel, de az ipar képviselőivel is (pl. az Oracle vagy a Trimblevezérigazgató-helyettesével). EUROGI a főigazgatóságok közül azokat említette, melyeknek EUROGI partnere:
DG RESEARCH, DG REGIO, DG ENT, DG CONNECT és EUROSTAT. Ígéretes terület az eKormányzás és a térinformatika. Az eKormányzás szakemberei az elektronikus-aláírás, - azonosítás, -közbeszerzés területén jutottak előre míg a GI adta lehetőségek még messze nincsenek feltárva, itt az EUROGI-nak jelentős konzutatív szerep juthat.
HUNAGI képviselője szerint a "location" szerepét az e-gov szereplők már jobban befogadták és utalt az EULF programra. Felhozta a DG JRC szerepét is a DG REGIO mellett az európai makroregionális stratégiák megvalósításában pld. a Duna esetében. Emlékeztetett arra, hogy a DRDSI program keretében mód lehet egy ESA által is támogatható pilot kibontására Danube Data Cube elnevezéssel, amely nem csak a nagy adatokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztést segíthati, de hozzájárul a pilot lehetséges első köri résztvevői (pl. RO, SLK, A, CZ) közötti hálózaterősítéshez is. Az elgondolást pozitívan fogadta az ESA ESRIN egyik illetékese, továbbá a Danube-Net hazai szakértője, de a HUNAGI közgyűlése is. Az ESA részére megküldendő kezdeményezés tervezet összefoglalőját megkapja az EUROGI is.
A DG CONNECT- nél fontos támogatott cél a hosszútávú adatmegőrzés. Ez is olyan terület, amihez akár a térképészet (ICA spec. munkacsoport) vagy a földmegfigyelési szektor (pld. ESA ESRIN-Vatikáni Könyvtár) hozzá tud járulni (több hazai példa is van).
Az EUROSTAT kapcsán Gerda Schennach (AGEO) elmondta, október 28-29 én Bécsben lesz a statisztikusok és térinformatikusok nagy találkozója az IFGS EU statisztikai projekt kapcsán. Részleteket, pontosítást  későbben várhatunk.
Belgiumban az Agoria a belga Nemzeti Földrajzi Intézettel (IGN-B) karöltve szervez konferenciát november 10-én, melynek három nemzetközi szekciójáiból egyet  (45') örömmel felajánlanak az EUROGI-nak. A levezető elnök a felajánlást rögtön elfogadta.
Hugo de Grooth (DG ENVI) nagy várakozásokkal van az INSPIRE és e-kormányzás integrálása irányában. Az SDI - eGov, Open Data témakörökkel való relevanciája miatt HUNAGI képviselője ismét felhozta a HUNAGI térinformatikai szekcióinak szerepét a legnagyobb ICT/e-Gov hazai konferencián és felajánlotta a DG JRC elődásanyagát "GI and e-Gov", melyet a HUNAGI felkérésére Francesco Pignatelli adott elő a tavalyi INFOTÉR konferencián NHIT-HUNAGI együttműködésben szervezett két térinformatikai szekció egyikén. A hasonló idei konferenciára várja HUNAGI az EUROGI előadóját. Az anyagot és a hozzászólás szövegét az EUROGI illetékesei még a napirendi pont tárgyalása alatt megkapták.
Az EUROGI elnöke Henning Sten Hansen professzor a dán Nyílt adatok - e-Government EUSDR eseményre hívta fel a figyelmet, amelyet az EuroGeoSurvey és EuroGeographics szervezetekkel együtt rendeznek. (Még pontosítandó, mert a rossz összeköttetés miatt a hozzászólás nem volt teljesen érthető)

A projektek, futó programok
Az EUROGI szekciók látogatottsága  alacsony szintű volt a GWF/INSPIRE konferencián. Az EUROGI szakmapolitikai tanulmányainak így nem volt értékelhető visszajelzése azonban az ipari szervezetek, az EU intézmények és az OGC  képviselőivel beszélgetve nyilvánvalóvá vált, hogy a tanulmány év végi véglegesítéséig szélesebb és mélyebb körben szükséges közreműködőket bevonni, olyanokat, akik konkrét fejlesztésekben és alkalmazásokban szerepelnek. HUNAGI képviselője kérdésére, hogy az iLocate projekt mentén az EUROGI képviselője tartja-e a kapcsolatot az OGC Firenzében megalakult munkacsoportjával, amelyik az indoor/outdoor navigation kérdéskörrel foglalkozuk (szintén "urban" fejlesztési terület), a válaszra várni kell, míg Franco Vico összekötőnél tájékozódik a vezetés.
Az Eye on Earth -nél két pályázatban is érdekelt az EUROGI, de a beérkezett 80 pályaműből csak 10 nyerhet,
Mindenesetre az EUROGI ott lesz Abu Dhabiban az októberi Eye on Earth csúcson. Legutóbb Írországban Dr. Takács András Attila tartott előadást Eye on Earth konferencián Dublinban, melyről a 4. HUNAGI konferencián be is számolt.
Dr. Domen Mongus  által ismertetett földmegfigyelési projekt tudományos, jellemzően Big Data projektjének reménybeli támogatója az Európai Bizottság lenne. 
HUNAGI képviselője annak a véleményének adott hangot, hogy az ESA felé tervezett HUNAGI Danube Data Cube kezdeményezést a lehetőség szerint célszerű összehangolni az ismertetett proojekt javaslattal. Ezzel egyetértve az EUROGI főtitkára biztosítja majd az információcserét.
A főtitkár említést tett az Apollo, Chronos, Copernicus Framework Contractról (ez utóbbi már aláírásra került),
a lezárult GER-France-Poland Copernicus MPP ESA projektről (elsőként a HUNAGI rendezett műhelyt és szervezett MFTTT szakemberrel országos felmérés-értékelést). LAPSI műhelyt rendeztek Ljubljanban majd záróműhelyre került sor Brüsszelben (HUNAGI részvétellel).
Két héten belül várható, hogy az EUROGI elnyerte-e az Europe for Citizen program keretében a konzorciumvezetést, melyben HUNAGI is konzorciumi tag. Itt a demokrácia erősítés égisze alatt az állampolgárok bevonásáról és ennek keretében a személyiségi jogok és a térinformatikai technológiák alkalmazása a témakör. (A pályázatbeadás idején rendezte Magyarország az Európai Drónkonferenciát, melyen az EU adatvédelmi biztos mellett jelen voltak az EU jelentős tagországi adatvédelmi biztosai is. HUNAGI a NAIH meghívására volt jelen és a konferenciáról beszámolót is adott.) A nyereségek és veszélyek között  természetesen más, az IoT és más lehetséges helyfüggő szolgáltatások személyiségi jogi aspektusai is tárgyalhatóak (vásárlási, időtöltési és egyéb szokások, útvonalkövetés, egyebek).

Nemzetközi kapcsolatok
Az EUROGI megfigyelő státusszal rendelkezik az UNGGIM ENSZ tanácsadó szervezetben, az európai platform (UNGGIM Europe) ülése jövőre lesz, az UNGGIM newyorki ülésére nem érkezett meghívó. 
A GSDI szervezet vezetőségében az átszervezést követően az EUROGI nem kapott automatikusan helyet, a soron következő konferenciára amúgy 2016-ban kerül sor.
Az ISDE szervezetnek európai platformja alakul a JRC-ben július 30-án tartandó alakuló ülésen. Az ISDE vezetőségi tagja a június 26-i EUROGI végrehajtó bizottsági ülésig írja meg jelentését arról, EUROGI tagja legyen-e a regionális platformnak. (Az ISDE társasággal HUNAGI 2003 óta ápol kapcsolatot sőt  2014-ig a vezetőségben is helye volt, viszont az idei szimpóziuma helyett az európai platform megalakulásánál hasznosabb a résztvétele. Házigazda Alessandro Annoni lesz).

Pénzügyek
Sajnálatosan a 2014.évi szakmailag magas színvonalú, berlini Imagine 2 konferencia nem hozta meg a várt anyagi bevételt, sőt, jelentős deficittel zárt az InterGEO árnyékában. Az új elnök nem tervez újabb Imagine konferenciát.
Az EUROGI megüresedett pénztárnoki posztjára a vezetőség tagjai közül keresnek jelöltet. Az új pénztáros és az elnök részvételével június 26-án Brüsszelben kerül sor az EUROGI végrehajtó bizottsági ülésére, amely a pénzügyi tervet és ez évi munkatervet vitatja meg a közgyűlésen elhangzottak figyelembevételével, majd megválasztja a pénztárnokot és alelnököt. Megvitatják még, milyen témákban tartsanak képzési/ismeretterjesztő webinarokat (webes tanfolyamokat): előnyben részesülnek az európai fókuszu témák, az INSPIRE tudatosság, az üzleti irányultság, a visszajelzések értékelhetősége. A DG ENVI a szeptemberi barcelonai INSPIRE  MIGP találkozójáig már kész javaslatot kaphat az EUROGI-tól webinarok szervezésére.
A Végrehajtó Bizottság évente 2-3 élő találkozót, mig a legfelső vezetés három tagja (elnök, alelnök pénztáros) a főtitkárral egyetemben évente 4-6 találkozót tart. 
A második, szokásos év végi EUROGI Közgyűlése a Tagok Napjával alapértelmezésben Brüsszelben lesz november 27-28-án (de ha az ülés összeköthető elnyert EU projekt műhellyel, akkor az felülírhatja a tervet a helyszínt és időpontot érintóen, hiszen akkor az EUROGI a projektműhely meghívott résztvevői számára várhatóan visszatérítést adhat.)

2015-05-28

A HUNAGI 25. Közgyűlésének hitelesített jegyzőkönyve

A jegyzőkönyv hitelesítésére a mai nap sor került. A dokumentum innen tölthető le:
www.hunagi.hu/G/pub/HUNAGI/25MinutesF.pdf
A Kurátor Kft támogató közbenjárására a Közhasznúsági beszámoló az ügyfélkapun keresztül a mai napon határidőre, beadásra került.

2015-05-26

Farkas Bertalan 35 évvel ezelőtti űrrepülésének emlékünnepsége

A délelőtti emlékülésen az egykori munkatársak, és a Farkas Bertalan űrhajós által végzett kísérletek nyomán elindult hazai kutatás-fejlesztés és alkalmazások résztvevői, a korábbi és jelenlegi kormányzati és tudományterületi vezetők, valamint az űrkutatás és űripar meghívott szakemberei vettek részt.
A HUNAGI blog által is meghírdetett délutáni ünnepi konferencia programja a hunagi17.blogspot.com weboldalon tekinthető meg.

Csatlakozzunk Al Gore Klímavédelmi Kezdeményezéséhez!

Cél, hogy a párizsi klímacsúcsig 1 milliárd ember csatlakozzon a kezdeményezéshez.
A kezdeményezést felkarolta Áder János köztársasági elnök, a megyei jogú városok szövetsége, legújabban Budapest főpolgármestere is.
A csatlakozás ezen a webes felületen lehetséges: www.elobolygonk.hu.
(Egyébként az 1998-ban Al Gore volt amerikai elnök egy másik kezdeményezése is volt, a Digitális Föld vízió, amelynek nyomán a Kínai Tudományos Akadémia és a kínai kormány támogatásással létrejött a Nemzetközi Digitális Föld Társaság, melynek HUNAGI is tagja és 2003 óta aktív résztvevője.)

2015-05-21

Kormányhatározat a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről


Sikolya Zsolt a HUNAGI Ellenőrző Bizottsága elnöke hívta fel a figyelmet a kihírdetett dokumentum elérhetőségére:
"A mai közlönyben jelent meg: A Kormány 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozata a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről."

2015-05-20

Változások a HUNAGI-ban: felállt az új tisztikar, új stratégiai célok a jóváhagyott új Alapszabályban

Munkában a 25. HUNAGI Közgyűlés
Dr. Szabó György megválasztott új főtitkár ismerteti programját
HUNAGI tisztikarában jelentős változások történtek a mai jubileumi közgyűlésen. Az új felállást közgyűlési határozatok támasztják alá:
Elnök: Barkóczi Zsolt v.igh.(Lechner Tudásközpont)
Főtitkár: Dr. Szabó György egy docens(BME FTT)
Titkár: Wirth Ervin PhD hallgató (BME FTT)
Elnökség tagjai:
Tóth László szolgálatfőnök (MH GEOSZ)
Oláh Attila ügyvezető ig. (Esri Magyarország Kft)
Fekete Gábor főigazgató (FÖMI)
Dr. Szabó Szilárd egy.docens, tanszékvezető (Debreceni Egyetem TGT)
Gratulálunk a négy évre most megválasztottaknak (vastagítottan jelölve)!
Dr.Szabó György bemutatkozik
A harmadik ciklusra megválasztott elnök
Barkóczi Zsolt, a Közgyűlés levezetője
A 20 év után leköszönt  főtitkárnak a Közgyűlés határozattal adott mandátumot arra, hogy a Társaságot egyes meghatározott nemzetközi szervezetekben (pld. EUROGI, GSDI) a 2016 májusi Közgyűlésig képviselje.
Az új főtitkár programjában szereplő stratégiai célok a Közgyűlés által egyhangúlag jóváhagyott Alapszabály 3. pontjában megtalálhatóak.
A Közgyűlés jegyzőkönyve a hitelesítést követően hamarosan ugyancsak hozzáférhető lesz.
Egyéni tagtársunk dr. Makula László képi dokumentációj a Közgyűlésről várhatóan már holnap innen linkelhető.
HUNAGI blogtárhoz társszerkesztői hozzáférést kap a főtitkár és titkár, illetve  az elnökség azon további tagjai akik kérik.

2015-05-19

Emlékeztető: 25. HUNAGI Közgyűlés május 20-án du 2 órakor a Lechner Tudásközpontban


HUNAGI 25. Közgyűlés
Időpontja: 2015. május 20  14:00 óra (várható időtartam 2-2.5 óra.)
Szavazatképtelenség esetén a Közgyűlés meghírdetett új időpontja:  2015. május 20 14:30 óra. Ekkor a megjelentek számától függetlenül a Közgyűlés szavazatképes.
Helyszíne: Lechner Tudásközpont tárgyalója (a képen: LLTK), Budapest XI. Budafoki út 59 
A rendezvény háttérdokumentumai 
Tisztségviselők (mandátumok feltüntetésével)
Módosított alapszabály-tervezet (2015) a Fővárosi Törvényszék határozatának figyelembevételével

2015-05-18

Felhívás hazai fejlesztésű, platformfüggetlen (és hamarosan nyfsz) távkövető alkalmazás kipróbálására


Sokan megismerhették az alábbi ZEUS rendszert a HUNAGI közösségéből, hiszen a tavalyi INFOTÉR Konferencia alkalmával szervezett térinformatikai szekciók keretében az első HUNAGI mobilalkalmazások fejlesztése c. országos pályázaton máris 2. díjat nyert. Az alábbiakban a fejlesztő, Fehér Krisztián egyéni tagunk fogalmazásában egy közérdekű felhívást adunk közre azzal a céllal, hogy  elősegíthessük e hasznos, hamarosan nyfsz eszköz széleskörű alkalmazásbavételét és a felhasználói tapasztalatok visszajelzését a fejlesztő felé. 
"A ZEUSZ távkövető rendszer egy platformfüggetlen magyar kísérleti kutatás-fejlesztési projekt. Segítségével egyebek mellett valós időben lehetséges járművek követése magán-, vagy akár üzleti célból is, hétköznapi informatikai eszközök segítségével, rendkívül alacsony üzemeltetési költséggel.

Szárazföldi-, vízi és légi járművek követése egyaránt lehetséges. A rendszer nagymértékben testreszabható és így más követőrendszerek adatait is képes megjeleníteni. Lehetséges már rögzített útvonaladatok utólagos importálása és elemzése.
A NASA World Wind térképmegjelenítőjét használva a ZEUS Easy track alkalmazás távkövetést és útvonalelemzést globális viszonylatban, látványos módon, három dimenzióban is lehetővé tesz, szintén valós időben. Az alkalmazás a NASA idei alkalmazásfejlesztői világversenyén is részt vesz és 2015. júniusától nyilvánosan elérhető a forrásákódja.

Kereskedelmi, logisztikai, közlekedési feladatok informatikai támogatására kiválóan alkalmazható és potenciálisan skálázható. Alkalmazása üzleti előnyt jelenthet, mivel azonnali képet lehet kapni például járművek helyzetéről, az általuk megtett útról, legyen szó személy-, vagy áruszállításról.

Légi útvonal elemzése a ZEUS Easy track alkalmazással
(Forrás: Fehér Krisztián, 2015 május 17)

Jelen felhívással minden érdeklődő bátran ismerje meg, próbálja ki, tesztelje, adaptálja saját céljaira ezt a hazai fejlesztésű alkalmazást.

A projektről weboldala: http://feherkrisztian.magix.net/public/easy/
A ZEUSZ rendszer forráskódja a jövőben fokozatosan nyílt lesz, jelenleg nem az. A kutatási eredmények nyomtatott és digitális formában folyamatosan közzé vannak téve és a rendszer már most is ingyenesen használható, kipróbálható."

Dr. Siki Zoltán mentori közreműködésével, a 2015. évi NASA World Wind Europa Challenge versenyen első alkalommal induló Fehér Krisztián rangos transzatlanti mezőnyben készülhet a megmérettetésre Zeus Easy Track rendszerével. Az eredményhírdetésre a comói 2. FOSS4G Europe konferencián kerül sor. HUNAGI immáron harmadik éve mind a szervezésben/promócióban, mind a szakmai zsűriben (JRC, FAO, NASA és más rangos intézmények mellett) részt vesz. 

2015-05-13

Talajok Nemzetközi Éve - szakmai nap Martonvásáron

A HUNAGI mai postájából.   Pásztor László PhD, tagszervezetünk, aMTA ATK TAKI Környezetinformatikai Osztálya tudományos főmunkatársa, témacsoport vezető meghívót küldött a "Talajok Nemzetközi Éve" tiszteletére  2015. május 27-ére szervezett szakmai rendezvényre.

WGISS-39: harmadik nap

Bár reggel belengett a szálloda épülete is egy közel 30 másodpercig tartó földrengéstől, a nap a szokásos japán fegyelmezettséggel folytatódott. A rengés epicentruma 420 km-re volt Tsukubától a tengeren, erőssége 6.8 M volt, Érdekesség, hogy a Roszkozmosz képviselője Tamara Ganina éppen tegnap tartott előadást a náluk folyó földrengés-előrejelzési módszerről és ma meg is mutatta, hogy az egyik elemző szakértőjük interneten dokumentált módon már áprilisban jelezte egy azonos nagyságrendű földrengés valószínűségét május 10-re +/- 2 napos pontossággal Honshu térségében (ahol ez most be is következett).
A mai délelőtt a WWIC munkacsoport beszámolóival folytatódott Yonsook elnökletével a NASA, a Kínai Tudományos Akadémia Optoelektronikai Intézete, a Roszkoszmosz, CEOS és a George Mason Egyetem szakértőinek közreműködésével. Középpontban a kifejlesztett OpenSearch szolgáltatás eredményeinek bemutatása voltak, de a CEOS részéről KenMcDonald beszámolt a GEO Munkatervről folyó május elejei genfi szimpóziumáról is.
A délelőtt további részében a Jaxa által vezetett GEO Vízportálról adtak ismertetéseket. A projekt honlapja: http://waterportal.ceos.org A hazai szakpolitika jelentős nemzetközi vízügyi kezdeményezések és rendezvények részese, így érdekelt lehet, hogy a portálhasználók közösségébe lépjen vagy akár adatokkal hozzájáruljon a projekthez. 
Az információcsere a WGISS munkahetek egyik fő célja. Ennek megfelelően volt felépítve a Mirko Albani (ESA) által vezetett szekció beszámoló sorozata is. Előbb maga beszélt az adatmenedzsment öt elfogadott elvéről: kereshetőség (1), elérhetőség (2), használhatóság (3-6))  megőrzés (7-8), gondoskodás (9-10). A GEO plenárisra elkészül az 
Implementation Guide, amelyen hivatalosan mintegy 25-en dolgoznak a valóságban azonban sokan lemorzsolódtak. 
Interagency piloting projects
AVHRR Dataset curation in Europe (ESA, DLR, Dundee, Uni Bern)
Adatmegőrzési konferencia PV 2015 Darmstadt 2015 november 3-5 (link az előadásban)
Adatvesztés megelőzése volt az egyik előadás témája. Az adatelőállítás jelentős pénzbe kerül, az adatvesztés nagy, esetenként pótolhatatlan veszteséget jelenthet ha erre nem fordítanak az adatgazdák és adatkezelők kellő gondot. Az USGS eljárása itt található meg: http://eros.usgs.gov/government/ratool. Fontos a felhasználók és más adagazdák szabályozott előzetes figyelemfelhívása, figyelmeztetése http://wgiss.ceos.org/purgealert
ceos.org/ourwork/workingroups/wgiss (régi WGISS weboldal).
Adatgazda legjobb gyakorlatát egy sor dokument szabályozza.Kiterjed mind az űrbeli-  légi és terepi in-situ adatokra.
A hosszútávú adatmegőrzési munkafolyamatot négy fő fázis jellemzi (initialization, consolidation (adatgyűjtés, tisztítás/előfeldolgozás, teljességelemzés, feldolgozás/újrafeldolgozás).
Lényeges a földmegfigyelési adatszolgáltatók termékeik számára digitális tárgyazonoítót adjanak.
DataCite membership: 8500 €
http://dx.doi.org
PIDkomponensek (DOI alapon): DOI prefix(DataCite tag azonosítója), DOIsuffix (adatszolgáltató azonosítása), Landing page, XML metadata fájl minden DOI számára
Digitális tárgyazonosító https://www.datacite.org/about-datacite/members Nemzetközi DOI Szervezet, London, 2009.  
Az ESA előadást követően a JAXA és NASA mutatta be gyakorlatát a DOI használatában.  Ez utóbbi  feldolgozó helye: ezid.com A NASA ESDIC DOI Public Wiki bárki számára hozzáférhető.
Digitális térgyak: adatok, szoftverek, dokumentumok, képek, metaadat fájlok,multimédia mindegyikük megőrzése feladat. Előnyben részesítendők a nyílt formátumok (védjegy és liszenszmentesek.
Információ formátumok a digitális megőrzéshez. TIFF formátum minden szempontból alkalmasak a képekhez

2015-05-12

Földmegfigyelési információs rendszerek és szolgáltatások: CEOS-WGISS értekezlet - második nap

Brian Killough a CEOS Rendszermérnöki Iroda munkatársa távelőadást tartott a COVE  programról és a CEOS adatpolitikájáról
www.ceos-cove.org
259 új küldetés és 697 új szenzor
www.ceos-datapolicy.org
Az adatok 59%-a szabadon hozzáférhető 
Az adatbázis 1990 óta 352 küldetés adatait tartamazza 646 szenzor kombinációval
A FAO kidolgozott egy hely-specifikus fájlkezelő és felhasználói felület rendszert (SDMS), amely már 4 országban telepítettek és további 14 országban lesz üzembe állítva 2018-ig.
A CEOS Asia-Rice programja is jelentős. A rízs monitoring szerverét az Egyesült Államokból Japánba tették át majd Szingapúrba kerül át kiszolgálva Délkelet-Ázsia szinte minden országát. Említést tettek a CEOS dálamerikai projektjéről, amely Kolombiára korlátozódik.
Kellough bemutatta a Kenyai adatkocka programot, ahol a harmadik dimenziót az adott helyhez tartozó idősoros adatok jelentik.
A program lényege, hogy a lehető legmagasabb szintű adattermék kerüljön a felhasználó (fejlődő) országba  (az időigényes előfeldolgozást a kapacitásban erős űrügynökségek végzik) így a célországban a helyi elemzésekre lehet koncentrálni a gazdasági, mezőgazdasági döntéshozatalok támogatásánál. Csak a Landsat és Sentinel estében a forrásadatok éves  mennyisége 5Tb lesz Kenyára nézve, ahol a feldolgozási kapacitás nagyságrendekkel alacsonyabb mint a NASA-nál és a megfelelő szélessávú internet összeköttetés sem áll rendelkezésre. 
Az előadás a magas szintű Adatkocka követelményeket is összefoglalta.
a felhasználói felület oldaláról három kiemelt témát említett:
- képelőkészítés
- erdőterület-változás monitoring
- változás-felismerés és követés
Közreműködők: NASA, CSIRO, USGS, Gates Alapítvány, Clinton Alapítvány, FAO és mások.
Míg az Ausztrál Adatkocka projekt már előrehaladott állapotban van, nemzetközi összefogással a Kenya program első fázisa is lezárul 2015-ben. GEOGLAM, GFOI és Clinton Alapítvány támogatással folytatódik a 2. és 3. fázis 2016-2017 években.
Felmerült a gondolat, hogy  az ausztrál és a kenyai adatkocka programokkal összhangban hasznos lehetne a Duna régióban már megindult JRC program ilyen irányban való kiterjesztésének DRDC (Danube Region Data Cube) lehetőségét megvizsgálni és előnyeit felmérni, a történelmi adatok hasznosításának igényével! Erre vonatkozó elgondolást Mirko Albani (ESA) érdeklődéssel fogadta annál is inkább, mert ő részlege felelős az ESA földmegfigyelési adatainak megőrzéséért, és érdek a korábbi idősorok maximális hasznosítása akár a vízgazdálkodás, földhasználat, településfejlesztés céljára. A gondolat kifejtésére egy emlékeztető keretében lesz lehetőségem miután az elgondolást egyeztetem első sorban a főbb szereplőkkel (HUNAGI, MŰI, DR Program és FÖMI). Az európai program hasznos hozzájárulást adhatna az ENSZ számára is egy a határokon átívelő (vízgyűjtó területre vonatkozó) adatkocka megvalósulásával, több ország bevonásával indítandó pilot kapcsán. A DR_Net hazai összekötőjétől, dr. Kovács Ferenc Antaltól  még a mai napon máris pozitív biztatást kaptam az indítvánnyal kapcsolatban.
USGS távrésztvevő arra mutatott rá, hogy az Adatkocka  egyben merőben új adatkezelési megközelítést is igényel.
A következő előadó, Dave Fulker a NASA EOSDIS részéről az OpenDAP-ot mutatta be, ami egy szervezet de egyben egy rövidités OpenDAP (Data Acces Protocol) is.
Eddig az NSF/Earth Cube project 23,000 domain 1400 DAP szerverét mérték fel. 

2015-05-11

Meghívó a HUNAGI 25. Közgyűlésére

A jövő héten kerül sor a Magyar Térinformatikai Társaság 25. Közgyűlésére. 
A HUNAGI Tagintézményeinek, Tagszervezeteinek, Egyéni Tagjainak, valamint partneri és szakértői közösségének a mai napon közvetlen e-postán is kiment a Meghívó, amely már a napirend-tervezetét is tartalmazza. Az április 30-án a HUNAGI webes felületén már meghírdetett eseményre a HUNAGI közösség minden tagját szeretettel várja a HUNAGI Elnöksége.
 A körlevél tartalma
                    Meghívó a HUNAGI 25. Közgyűlésére


Időpont: 2015. május 20. (szerda) 14:00 óra Időtartam 2-2,5 óra

Helyszín: Lechner Tudásközpont (LLTK, volt VÁTI Dokumentációs Központ) Tárgyaló
Budapest XI, Budafoki út 59. E/3
Házigazda és levezető elnök :
Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke

Az ülés tervezett tárgysorozatát az elnöksége következők szerint hagyta jóvá:

1.      A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
2.      Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2014. évi tevékenységről. (elnök/főtitkár)
3.      Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt EB elnök)
4.      A közhasznúsági fokozat megtartásához szükséges tennivalók  (Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról)
5.      Tagságok megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal)
6.      Tisztségviselők választása (Elnökség javaslata alapján elnöki előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal)
7.      Alapszabály módosítási javaslat (Törvényszéki észrevételeket figyelembe vevő elnöki előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal)
8.      A 2015. évi munkaterv és a 2015. évi pénzügyi terv (elnök)
9.      A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal
10.  Egyebek 

HUNAGI közhasznú nonprofit szervezet, így közgyűlésén szívesen lát szakmai érdeklődőket tagságán kívül is. HUNAGI tagjai mellett partnerei is megkapják elektronikus postán a meghívót. Az egyes napirendekhez tartozó háttéranyagok, dokumentumok a HUNAGI Naplóból tölthetőek le: http://hunagi8.blogspot.com
Tagszervezeteink és tagintézményeink képviselőinek megjelenésére okvetlenül számítunk! Határozatképtelenség esetében megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 14:30 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Akadályoztatás esetén szervezete részéről (írásbeli felhatalmazással) szavazatképes képviselőről gondoskodni szíveskedjék. A portai beléptetéskor a HUNAGI kinyomtatott meghívója felmutatandó. A tagok által előterjesztett indítványok beérkezési határideje május 18. (hunagi@hunagi.hu címre).

Budapest, 2015. május 10.           
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkár

Megkezdődött a WGISS munkahét

A Jaxa tsukubai központjában megkezdődött az ötnapos CEOS WGISS plenáris ülés. A vendéglátók nevében Icharo Naito az JAXA Űralkalmazások és Műveleti Központ igazgatója adott áttekintést a Jaxa földmegfigyelési programjairól, külön kiemelve a NASA és ESA együttműködések keretében folyó munkákat. Ezt követően Richard Moreno, a WGISS munkacsoport elnöke (CNES) ismertette a hét szakmai programját kiemelve a tematikus szekciók "forró" témaköreit.
Satoko Miura, a JAXA összekötője a logisztikával kapcsolatban bejelentette, hogy a csütörtökön egy erős tájfun átvonulása várható http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html. Az űrből való megfigyelés és területi érintettség előjelzési célú elemzése és a szervek és a lakosság tájékoztatása, riasztása itt is műholdas távérzékelésre és térinformatikára támaszkodik.
Az első témakör a GEO munkatervi feladatok áttekintése volt 
a WGISS szempontjából pld.  infrastruktúra (megfigyelő rendszerek, hírközlési hálózatok, adatkezelés, honlapok és portálok, interoperabilitással kapcsolatos keretmunkák)
A kulcs tevékenységek:
1. Coordinate data management approaches in order to prepare “GEO Best Practices
1.1. Sharing data management life cycle models and recommendations starting with preparation of the CEOS WGISS Data Management Statement document (for EO Satellite Data)
2.Develop a GEO strategy for the long-term preservation of Earth observation data, building upon existing GEO long-term data preservation guidelines
3.Prepare Long Term Data Preservation (LTDP) User requirement document and Content Standard.
4.Develop a GEO strategy for data quality assurance
5.Enabling Data and Information Interoperability and Harmonization in CEOS and GEO
6.Documentation of ESSG for “GEO Best Practices”
7.Develop a group of ESSG-based tool sets for GEOSS data sharing with functions of registration
8.Develop cloud-based service (shown below) providing GEOSS data sharing services of data registration, archiving and access for Societal Benefit Areas
9.Build upon the Data Integration and Analysis System (DIAS) to assess and document Earth datasets
A legújabb híreket Mirko Albani (ESA ESRIN) hozta. Részletesen beszámolt a GEO titkárság által szervezett május elejei genfi találkozójáról, amely több jelentős koncepcionális változást vitatott meg, köztük az alapfeladatokat érintőket is. Az új alapfeladat-tervezeteket is meghatározott az alábbiak szerint: