2008-05-31

E naplónak ebben a hónapban 1286 látogatója volt

Budapest, ahol a napló készül. HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Látogatók száma: 1286
Honlapok száma, ahonnan látogatók érkeztek:   151 

Országok száma, ahonnan látogatók érkeztek:   42
Megoszlásuk (kerekítve): Magyarország 86%, Szlovákia 3%, Románia 2%, EU intézmények 1%, Egyesült Államok 1 %, a többi 7%.

Éghajlatváltozási honlapot nyitott a FAO

Jelle U Hielkema FAO szakértő értesítése szerint az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete honlapot nyitott az éghajlatvátozásról. Amint az a honlapról is kiderül, a jövő héten nagyszabású konferenciára kerül sor Rómában az éghajlatváltozás élelmiszer-biztonsági és a szegénység elleni fellépés kérdéskörében. A honlap elérési helye: http://www.fao.org/climatechange/home/en/
Ugyancsak fontos területet érint az OECD konferenciája arról, mibe kerül az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és mi az ára a tétlenségnek. Végül augusztus végén Umeában rendeznek nemzetközi összejövetelt az éghajlatváltozás és a fenntartható erdőgazdálkodás kérdéskörében.
A HUNAGI tagjai közül többek (OMSZ, AKI, Erdészet, MÜI, egyetemi és akadémiai tagintézményeink) érdeklődésére is számot tarthat az új honlap rendszeres látogatása. A FAO budapesti alregionális /regionális központja a FAO REU/SEU kapcsolatban áll a HUNAGI közösségével is.

2008-05-30

GMES és Magyarország

Ötperces kirándulás a GMES világába majd visszatérés 

GMES általános információ

http://www.gmes.info

A magyarországi GMES tevékenységek tükröztetése a GMES honlapján 

http://www.gmes.info/45.0.html

Eszerint magyar nyelven nincs információ, angol nyelvű információ a KvVM és a Katasztrófavédelem honlapjaira kalauzolja a látogatót. Lássuk ezek után mi történik.

Elsőként keressünk rá a GMES-re a KvVM honlapján:

http://www.ktm.hu/index.php

Válaszként ezt kapjuk: Az Ön által keresett kifejezések nem eredményeztek találatot.

Viszont  Magyarország részt vesz olyan nemzetközi szervezetek mukájában, amelyek tevékenysége releváns a GMES szempontjából:

European Environmental Agency (EEA)

European Environmental Bureau (EEB)

Network of European Meteorological Services (EUMETNET)

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Europe's Meteorological Satellite Organisation (EUMETSAT

Ezek után keressünk rá a GMES –re a Katasztrófavédelem honlapján:

ttp://www.katasztrofavedelem.hu/modules/kereso/kereso.php?szo=GMES&hol=all

Válaszul ezt kapjuk:  A keresés eredménytelen

Feltételezhető, hogy nem ilyen rossz a helyzet, és talán már több hazai műhely is van, amely sikeresen bekapcsolódhatott GMES együttműködésbe. A HUNAGI 18. közgyűlésén a MÜI képviselője részéről szóbakerült:  a HUNAGI-nak is van esélye, hogy  bekapcsolódhat egy konzorcium munkájába.

Csupán érdekességként: 219 eredményt kapunk, ha a GMES-re rákeresünk a HUNAGI honlapján belül.

Ha a Google kereső ablakába beírjuk a GMES KvVM      kifejezéspárt, 201 találatot kapunk. (Hasonló keresés a GMES HUNAGI  kapcsolatra 606 találatot mutat.)

A GMES az EU GEOSS-hoz való hozzájárulásának tekinthető. A 2004-ben majd azóta csatlakozott EU tagországokban a civil szervezeteknek feladata, hogy lehetőségeik határain belül elősegítsék a nem könnyű beilleszkedést a GMES/GEOSS világába.    

A megfigyelés időpontja: 2008 május 30. 21:45-21:49


Nemzetközi Térinformatikai Műhely Budapesten

Budapest. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Szabványok és téradat infrastruktúra
az alkalmazásokban
ENSZ rendezvény Budapesten

Ma eredményesen lezárult az előzetes egyeztetések mintegy kéthetes folyamata.

A rendezvény részleteiről (dátum, helyszín stb)  az ENSZ-ből kapott felhatalmazás, majd a HUNAGI elnökségi állásfoglalását követően adunk hírt.

2008-05-29

Az MFTVE névváltozása: Magyar Földmérő és Geoinformatikus Vállalkozók Egyesülete

 Bíró Gyula az MFGVE elnöke előadást tart. HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Bíró Gyula  a Geodézia Zrt vezér-igazgatója, a mai Digitális Kataszter és Digitális Földhivatalok témakörű konferencián jelentette be a MFTVE névváltozását. A korábbi Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozók Egyesülete elnevezésben a Térképész szót Geoinformatikus-ra cserélték.

Sajtótájékoztató majd konferencia a digitális kataszteri térképezésről

Winkler Péter a MADOP-ról tart előadást. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A konferenciát   Digitális ingatlan-nyilvántartási térképek, digitális földhivatal témakörben sajtótájékoztató előzte meg, melyet Sirman Ferenc szakállamtitkár, Simon Sándor a Nemzeti Kataszteri Program Kht. igazgatója és Dr. Mihály Szabolcs a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke tartott. 

A XXI. SZÁZAD KATASZTERI TÉRKÉPEI  

KONFERENCIA PROGRAMJA 


2008. május 29. (csütörtök) 10.00 

FVM Színházterem,  Budapest V. Kossuth tér 11. 

10.05 - 10.20 Megnyitó  

Gráf József miniszter 

10.20 – 10.35 A Nemzeti Földalap helyzete és szerepe a földbirtok-politikában 

Benedek Fülöp agrárportfólióért felelős vezérigazgató-helyettes, MNV Zrt. 

10.35 – 10.50 A digitális földhivatalok kialakításának stratégiája 

Sirman Ferenc szakállamtitkár, FVM  

10.50 – 11.05  A helymeghatározás az információs társadalomban 

Dr. Detrekői Ákos akadémikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke 

11.30 – 11.45  Digitális térképek szerepe az ingatlan-nyilvántartásban  

Horváth Gábor főosztályvezető, FVM 

11.45 – 12.00 Magyarország kataszteri térképeinek a digitális feldolgozása a Nemzeti Kataszteri 

Programban 

Simon Sándor igazgató, NKP Kht. 

12.00 – 12.15  Adatpolitikai szemléletváltás a digitális adatok szolgáltatása tükrében 

Dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI főigazgatója, az MFTTT elnöke 

12.15 – 12.30  Félidőben a Nemzeti Kataszteri Program 

Tóth Sándor főosztályvezető-helyettes FVM 

13.40 – 14.00 Kataszteri térképeink nemzetközi összehasonlításban  

Osskó András, a Nemzetközi Földmérő Szövetség kataszteri bizottságának az 

elnöke 

14.00-14.20 Továbbképzés jelentősége a földmérési projektekbe  

Dr. Szepes András dékánhelyettes, NyME 

14.20-14.40 A Főváros digitális térképeinek és rendszereinek történeti áttekintése 

Szilvay Gergely földmérési osztályvezető  

14.40-15.00 A digitális térképek földhivatali használatának a tapasztalatai SzSzB megyében 

Oros László hivatalvezető 

15.20-15.40 A Magyar Digitális Orto-fotó Program (MADOP) és a külterületi vektoros térképek 

felújítása 

Winkler Péter főigazgatói tanácsadó, FÖMI 

15.40 – 16.00 Adatszolgáltatási lehetőségek a digitális adatállományokból  

  Dr. Vass Tamás osztályvezető, FÖMI 

16.00-16.20 A kataszteri térképek adatainak a szolgáltatása a TAKARNET hálózaton 

Weninger Zoltán osztályvezető, FÖMI 

16.20-16.40 Vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában 

Biró Gyula vezérigazgató, GT Zrt, a MFTVE elnöke 

 

2008. május 30. péntek

FÖMI Székház Tanácsterem, Bosnyák tér 5. I. em. 

9.00-9.20 Befejeztük, de csak az I. ütemet! 

Bartos Ferenc igazgatóhelyettes, NKP Kht. 

9.20-9.40 Összefüggő nagy területek adatszolgáltatásának a tapasztalatai  

Dr. Váczy Attila témavezető, NKP Kht. 

9.40-10.00 A kataszteri térképek szerepe a MePAR adatszolgáltatásánál. 

  Forner Miklós tanácsos, FÖMI 

10.00-10.20 A digitális kataszteri térképen alapuló városirányító rendszer Zalaegerszegen 

  Takács Ferenc informatikai részlegvezető 

10.20-10.40 A digitalizált térképek változásvezetésének a tapasztalatai Zala megyében 

Purger Zoltán földmérési osztályvezető 


Forrás: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1227&articleID=12658&ctag=articlelist&iid=1

A program angol nyelvű változata a a www.unsdi.hu honlapon található. Kérjük az előadókat ellenőrízzék az udvariassági fordítás helyességét.

2008-05-28

Közadatok újrafelhasználása - Részvételi lehetőség MICUS felmérésben

EU ePSIplus találkozó az európai civil szervezetekkel. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Mai postánkból: Gaby Boele-Keimer asszony (MICUS Management Consulting GmbH) kérte levelében a HUNAGI-t, hogy lenne-e mód a hazai érintett szervezetek felé továbbítani az alábbi felhívást, amely egy, a témakörben Brüsszelben rendezendő konferencia keretében június 6-ig várna válaszokat a kérdőív kérdéseire. Tagszervezeteink a levelet belső postán is megkapják, de a szélesebb szakmai nyilvánosságot is szereténk bevonni a felmérésbe. Ez közvetlen és hasznos hozzájárulás lehet az Európai Bizottság által a közadatok újrahasznosításáról szóló tanulmányához, melyet láthatóan a neves MICUS fog össze. Ez az a cég, amely annakidején az adatpolitikák nemzetgazdasági hasznát, az elérhetőség feltételrendszere közötti eltéréseknek az amerikai és európai gazdaságra gyakorolt hatását számszerűsítette. Mint ismeretes, a PSI-vel kapcsolatos témakörök eddigi felelőse a gazdasági tárca volt, az új statútumok szerint a MeH lett. A témakör elsőszámú szakmai szervezete a MATISZ, amely a térinformatikával kapcsolatos kérdéskörökben a HUNAGI-val működik együtt. Ime a felhívás:

European Commission Study on Re-use of Public Sector Information (PSI)

"As part of the 2008 review of the PSI Directive, the European Commission has commissioned a study on the re-use of Public Sector Information (PSI). The aim of the study is to collect indicative information, i.e. facts and figures about the current state of PSI re-use and to understand the changes that have occurred since 2002.

In order to assess the impact upon PSI re-users of changes of data policy on the part of PSI holders, we are dependent on information from the re-users. Their contribution, indicating changes in procured data volume, income, and employment related to PSI re-use, is vital to understanding the nature and extent of these changes. We are aware that this kind of information is often difficult to obtain and may be classified for internal use only. However, without this kind of information, it will not be possible to give substance to positions and arguments related to market behaviour that have been raised recently by the community of re-users.

The study is an important opportunity for re-uses to have their voice heard. Hence, we would like to invite you to take part in the survey by completing an online questionnaire for your market sector and thereby help us acquire this essential, indicative information. Even if information that is being asked for is not available, please take advantage of thecomment box below every question and give us your opinions, experience or impressions. As the study is now in its closing stage, please complete the questionnaire until the 6th June 2008.

The online questionnaires are available via the following links:  

For re-users of geographic information:

http://212.114.128.211/rogator/micus/0803n_geo_psi_reuser/ 

For re-users of legal information:

http://212.114.128.211/rogator/micus/0803n_legal_psi_reuser/

For re-users of meteorological information:

http://212.114.128.211/rogator/micus/0803n_meteo_psi_reuser/

 The online questionnaires are in English. You can find a PDF version in English and German under the title 2008 - Study on the re-use of Public Sector Information (PSI) in Europe (MICUS)

herehttp://www.epsiplus.net/reports/economic_market_study_questionnairesPlease also note that should EUR not be your domestic currency, we will also send you the exchange rates for the years 2002 and 2007 (relevant in the questionnaire) in PDF format and would kindly ask you to use this information to calculate the relevant figures.

 If for some reason you are not able to take part in the survey, we would still appreciate the opportunity to obtain your views and comments on PSI re-use through a short telephone interview. To this end please email us a telephone number where you can be contacted, the date and time you are available and we will call you back."

A felmérés térinformatikai szegmensében résztvevőktől kérjük, hogy adjanak visszajelzést a HUNAGI számára is, hogy felhívásunk hatékonyságát le tudjuk mérni.

 

INSPIRE és az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés

GEO Titkárság a Meteorológiai Világszervezetnél Genfben. 
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
INSPIRE - UNSDI - GEO/GEOSS - GSDI
Tegnapi postánkból. Az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés és az európai INSPIRE közötti kapcsolatok örvendetesen fejlődnek. Suha Ulgen az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportja (UNGIWG) titkárságvezetője és Alessandro Annoni, a DG JRC Téradat Infrastruktúra szervezeti egység vezetője minap Genfben találkozott, ahol áttekintették a két folyamat eredményeit és a kölcsönösen hasznosnak ítélt együttműködés lehetőségeit a metaadat szolgáltatások, a geoportál,  a GEOSS munkatervi feladataiba való bekapcsolódás, az EUROGEOSS és GIGAS projektek, továbbá az UNSDI-nek a GSDI-11 konferencia munkájában való részvétel területén. Szerencsés körülmény, hogy az Isprához közeli Genfben működik mind a GEO, mind az UNGIWG titkársága, így A.Annoninak, a GEO Adatok és Architektúra Bizottság társelnökeként gyakran lesz lehetősége S.Ulgennel találkoznia. Felmerült, hogy a folyamatba esetenként az UNSDI  nemzeti koordinációs egységek vezetőit is bevonnák. Hollandia, Cseh Köztársaság, Spanyolország és Magyarország az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés négy kísérleti területe, ahol - nem jogi státuszban - nemzeti koordinációs iroda létesítéséről döntöttek a téradat infrastruktúra építésben elsődlegesen érintett és érdekelt intézmények.

2008-05-27

Gyújtópontban a térinformatikai szabványok és téradat infrastruktúra

A FAO római központja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Második CEN TC 287 konferencia: Felszínborítás, éghajlatváltozás, ontológia
konferencia a FAO központjában
Róma, 2008 június 10-11
Az Olasz Térinformatikai Tanács, az Európai Szabványügyi Hivatal Térinformatikai Munkacsoportja (TC287) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete közös konferenciája a földközi-tengeri országok részére. Bővebb információ: http://www.gistandards.eu/MWS/index.php
Hasonló jellegű konferencia szervezésének lehetősége merült fel Közép. és Kelet-Európa valamint Közép Ázsia országai bevonásával a felhasználások oldaláról megvilágítva a szabványok alkalmazásának és az interoperabilitás helyzetét. A HUNAGI felhívására máris számos tagszervezetünk és tagintézményünk fejezte ki érdeklődését egy ilyen rendezvényen való aktív részvételét illetően és még fogadunk érdeklődőket. 

2008-05-26

Térképkészítési verseny felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére


480 éve készült az első nyomtatott magyar térkép   
Mai postánkból: Rab András Attila okl. földmérőmérnök, tagszervezetünk a graphIT Kft temékmenedzsere irja: “Térképkészítési versenyt szervezünk diákoknak, hallgatóknak. Szeretném kérni , hogy a HUNAGI oldalára is kikerüljön az eseményre történő felhívás.“ 
A felhívás hátterében, - ahogy arról a cég honlapja beszámol -, egy jelentős évforduló áll: 
“Az első nyomtatott magyar térkép idén ünnepli 480. születésnapját. Bakócz Tamás titkára, Lázár deák 1528-ban készítette és adatta ki, s habár a térkép tájolása eltér a számunkra megszokott északitól, mégis könnyedén felismerhetőek rajta az ismerős tájak. A nagyközönség számára manapság a világhálón megtalálható térképek jelentik „A” térképet. A modern technológiának köszönhetően nemcsak könnyen megtalálhatóak rajtuk a keresett helyek, de segítségükkel útvonalat tervezhetünk vagy akár saját fényképeinket is felrakhatjuk rájuk. A nemes évforduló kapcsán keressük a XXI. század Lázár deákját, aki a nagy térképkészítők nyomdokaiba lépve, korunk legmodernebb eszközeivel kartografálná a graphIT Kft. által forgalmazott NAVTEQ térképi adatbázist. A cél, hogy az adatbázisból a pályázókkal közösen létrehozzuk az elérhető legszebb, leginformatívabb digitális térképet, ami hátteréül szolgálhat webes alkalmazásoknak vagy más komoly térképi elemzéseknek Magyarország s talán egész Európa területén.   
Felhívás!   
A graphIT Kft. térképkészítési versenyt hirdet elsősorban földmérési, térképészeti, térinformatikai felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére az alábbi feltételek mellett: A Feladat körülbelül egy megye kiterjedésű térkép kartografálása (térkép megrajzolása) adott technológiával, meghatározott specifikáció szerint….“ 
Bővebbet tagszervezetünk honlapján:  http://graphit.hu/Default.aspx?tabid=467    Illetve : Rab András Attila, temékmenedzser, okl. földmérőmérnök graphIT Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 6. Telefon: 436-9600, Fax: 436-9606, Mobil: (30) 8262859 Email: andras.rab@graphit.hu , Web: www.graphit.hu

Támogatást nyert a HUNAGI az FVM ágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek számára kiírt idei pályázatán

Az FVM épülete. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

FVM - Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály tájékoztatása nyomán a minisztérium honlapja (www.fvm.hu) közli a 2008. évi ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára kiírt pályázatának eredményét. A nyertesek között szerepel a Magyar Térinformatikai és Távérzékelési Társaság is 600 ezer Ft vissza nem térítendó támogatással. 

A pályázat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő LIX. évfolyam 5. számában, valamint az FVM honlapján 2008. március 12-én került meghirdetésre.

2008-05-25

GSDI meghívása a WGISS-26 találkozóra

Martha Maiden asszony (NASA), a WGISS vezetőségi ülését követően május 23-án arról értesítette a GSDI magyar szervezetközi összekötőjét, hogy a szeptember 22-26 között megrendezésre kerülő ülésük napirendjébe beépítették a GSDI szervezet legújabb eredményeit összefoglaló ismertetést. A CEOS WGISS (Földmegfigyelési Csoport Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja) ülése közös találkozót szervez a GEOSS két szakmai testülete, a Felhasználói Felület, valamint az Adatok és Architektúra Munkacsoportokkal. A találkozóknak a NOAA ad otthont , a légköri kutatások központjában Boulderban. A GSDI több vezetőségi tagja vesz részt a találkozókon. Mint emlékezetes, a WGISS 2006 tavaszán Budapesten tartotta összejövetelét az EOGEO Hungary és a HUNAGI közös szervezésében.

Tematikus HUNAGI Találkozó Földrajzi nevek és elektronikus tartalomszolgáltatás témakörben

A Nemzeti Digitális Adattár megkeresésére a HUNAGI meghívásos találkozót tervez szervezni Földrajzi nevek és elektronikus tartalomszolgáltatás témakörében.
Várjuk tagszervezeteink és partnereink közül mindazok visszajelzését, akik a 2-3 órás találkozón való részvételben érintettek illetve érdekeltek.
A visszajelzéseket a gabor.remetey@gmail.hu címre kérjük, névvel, címmel, elérési adatokkal és egy bekezdésben összefoglalva   a földrajzi nevekkel kapcsolatos kompetenciáját, szerepét és tevékenységét, eredményeit. Örömmel vesszük, ha olyan szakembert is a HUNAGI figyelmébe ajánl, aki feltétlenül meghívandó. A találkozó szervezését a Nemzeti Digitális Adattár szakmai igazgatója és a HUNAGI vezető tisztségviselői készítik elő és a találkozó munkájába partnerszervezetünk a Magyar Tartalomipari Szövetség vezetőit, továbbá alapító tagszervezetünk, az MFTTT-n keresztül a Földrajzi nevek elsődleges szolgáltatóit is be kívánjuk vonni. Mint ismeretes, a Földrajzi nevek az INSPIRE Irányelv megvalósítás szempontjából is jelentős témakör, 

2008-05-24

HUNAGI-ról dióhéjbanHUNAGI szórólap. Friss változat. Kétoldalas színes összefoglaló a küldetésről, célokról és tevékenységről, valamint a tagság áttekinthető jegyzéke belépésük és szektorbeli hovatartozásuk szerint, mindezt angol nyelven.
A két oldal letölthető:
Kérésre, a mindenkori kapacitás függvényében és költségmentesen, dedikált és naprakész változat készül a TAGJAINK részére szakmai rendezvényeik számára dedikálva, e-formában megküldve. A kinyomtatásról és sokszorosításról a megrendelő kell, hogy gondoskodjon.

2008-05-23

Az ISPRS Magyar Nemzeti Bizottság ülése

Dr.Gross Miklós elnökletével ma ülést tartott a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság Magyar Nemzeti Bizottsága. Gross Miklós ismertette testület összetételére vonatkozó javaslatát, melyet az érintettek túlnyomó többségével már egyeztetett. Ezt követően a jelenlévők még további három tagot ajánlottak, majd az összes jelöltet egyhangúlag elfogadták. Az ülésről készített jelentést a Bizottság elnöke az MFTTT Intéző Bizottsága elé terjeszti majd jóváhagyásra.
Gross Miklós (j) és az ülés résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

Levezető bizottsági elnöki hozzájárulással a HUNAGI képviselője felmérő ívet adott közre a résztvevők számára, amely a tervezett budapesti ENSZ konferencián való részvételt, a HUNAGI ISPRS kongresszuson elhangzó előadásához való hozzájárulást, neves nemzetközi szakfolyóiratokban való közlési készséget és a HUNAGI eSDI-Net+ projektben való részvételi érdeklődést illetően várt és kapott már a helyszínen előremutató válaszokat. 

Bábolnai Gazdanapok miniszteri megnyitóval

Balassa Éva asszony, tagszervezetünk, a Congress Kft vezetője mai levelében egy agrárrendezvényükről tudósít és kérdéssel is fordul hozzánk, melyet többek között ezúton is továbbítunk az érintett olvasóknak:
Mellékelten küldöm a Bábolnai Gazdanapok tájékoztató összefoglalóját, azzal a  kérdéssel, hogy esetleg azok a pályázatkiiró, támogató szervezetek, akik érdekeltek mezőgazdaságban nem vennének-e részt a rendezvényen kiállítóként, vagy valamilyen módon megjelennének-e?"

Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
 
 

Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2008 
 

Ebben az évben 24. alkalommal nyitja meg kapuit 2008. szeptember 10-13. között a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok kiállítás.  

A kiállítás házigazdája a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., és társrendezője az  - idén 35. születésnapját ünneplő - IKR Zrt., valamint a szervező CONGRESS Kft igyekszik ebben az évben is magas színtű szakmai programokkal, szántóföldi bemutatóval, és az elmaradhatatlan lovas- és gépshow-val várni a Bábolnára látogató vendégeket.  

A nagy hagyományokkal bíró rendezvénynek évről-évre nő a jelentősége, ami a kiállítók és a látogatók számának növekedésében is megmutatkozik. Ma már büszkén elmondhatjuk, hogy a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok az agrárgazdaság egyik legjelentősebb kiállításává vált, ahol az előző években több mint 250 kiállító mutatkozik be 12.000 nm területen több mint 40.000 szakmai látogató előtt.

Fokozódik az érdeklődés a külföldiek részéről is, mintegy nyolc külföldi - szlovák, dán, osztrák, német- kiállítót köszönthettünk 2007-ben Bábolnán. A kiállítók 80 százalékát mezőgazdasági gépek és felszerelések gyártói illetve forgalmazói jelentik, de megjelennek szép számban a vetőmagos, műtrágyás, illetve a mezőgazdasági informatikai szolgáltatást nyújtó cégek is.  

A hagyományoknak megfelelően szeptember 11-én csütörtökön és 12-én pénteken lesznek a szakmai rendezvények. Az IKR Zrt. szervezésében kerül sor a „Kihívások és válaszok - a szántóföldi technológia irányai és trendjei” című szakmai konferenciára, mely az igen aktuális vetőmag témakört járja körül. A pénteken tartandó rendezvény témája az élelmiszerbiztonság, táplálkozástudatosság. Ezt a témát is neves szakemberektől, közérthető formában hallgathatják meg az érdeklődők. Mint már megszokhattuk, számos szakmai műhely rendezi a kiállítás ideje alatt Bábolnán összejövetelét, ilyen például az MTA–AMB kihelyezett ülése, az Agrárgazdasági Tanács összejövetele, valamint a Mezőgépipari Fórum, a MEGOSZ-MEGFOSZ szervezésében.

A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok egyik sajátossága a szántóföldi gyakorlati gépbemutató, amelyet az IKR Zrt. szervezésében naponta láthatnak az érdeklődők.

Minden évben nagy érdeklődés kíséri a látványos lovasbemutatót és gép-showt, ez idén sem maradhat el!

A kiállítás rendezői a szakmai közönségen kívül nagy szeretettel várják az érdeklődő látogatókat is különösen a szombati napon, amikor vásári forgatag egészíti ki a bemutatókat. 
 

Rendezők:

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

IKR Zrt. 

Szervező:

Congress Rendezvényszervező Kft. 

Helyszín:

Bábolna, Ménesbirtok, kiállítói terület 

Ünnepélyes megnyitó: 2008. szeptember 10., szerda, 10:00

Megnyitja: Gráf József miniszter, FVM 

Nyitva tartás: szeptember 10-12-ig,   9:00-18:00-ig

                         szeptember 13-án,       9:00-17:00-ig 

Belépőjegy: 
600 Ft/fő,

18 év alatt, diákoknak és bábolnai lakcímkártyával rendelkezőknek, valamint az előre kiküldött szakmai meghívó-belépőkkel  ingyenes 

Információs stand: színsor 1-es 

Internet: www.babolnaigazdanapok.hu

E-mail: babolnaigazdanapok@congress.hu 
 
 

2008-05-22

Nyilt szoftverek a térinformatikában - utolsó felhívás!

 Free and Open Source Geospatial 2008 

incorporating GISSA National Conference 2008

Cape Town, South Africa. September 29 - Oct 3 2008

 Gavin Fleming mai levele alapján: A felajánlott előadások és tudományos cikkek kivonatainak, valamint a kísérő műhelyekre vonatkozó javaslatok beküldési határideje holnap, május 23-án van! Részletek:  www.foss4g2008.org 

2008-05-21

Szabványok és SDI az alkalmazásokban - FAO rendezvény Budapesten?

Jelle U. Hielkema (k) és Kovács Mariann FVM főosztályvezető (j). Kép HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Jelle U. Hielkema 2006. évi szeptemberében az FVM Nemezetközi Kapcsolatok Főosztályán tett látogatása, majd Maria Kadlecikova asszonnyal, a FAO Alregionális Központja vezetőjével folytatott tárgyalásai jó alapot teremtettek az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezés szerepének, céljának hazai és régiónkbeli megértéséhez. Abban az időben alakult meg 16 kormányzati szerv és költségvetési intézmény képviselőinek elhatározásából az UNSDI magyarországi egyelőre virtuális koordinációs irodája, Európában harmadikként, referenciaként szolgálva az ENSZ számára is. Az UNSDI HUCO eddig háromszor ülésezet. Alakuló ülését a FÖMI-ben tartotta, második ülésére az OMSZ-ban került sor, míg a harmadik találkozóját a Magyarországra látogató kínai nemzeti téradat infrastruktúra stratégia tárcaközi bizottság delegációja számára tartotta előadássorozat megszervezésével. Ez utóbbi ülésnek a FÖMI Távérzékelési Központja adott otthont. Most lehetőség nyílik egy újabb FAO műhely megszervezésében való részvételre, a részletek tisztázása a következő 10 napban várható. E helyen is felhívjuk a figyelmet a jövő hónap első felében a FAO szervezésében Rómában sorra kerülő Éghajlatváltozás,  téradat infrastruktúra és szabványosítás kérdéskörében rendezendő műhelyre, melynek információi egy korábbi naplóbejegyzésünkből (május 5, http://unsdihu.blogspot.com) letölthetőek. A CEN 287 égisze alatt megrendezett műhely levezető elnöke Arnold Bregt professzor lesz a Wageningen Egyetemről, aki a GSDI9 konferencia résztvevője is volt, de a debreceni Agrárinformatikai Napokon is találkozhattunk vele. Tudományos vezetője volt a Space for Geoinformation nevű holland kiemelt infrastruktúrális fejlesztési programnak, melyben a kormányzat rendhagyó (vagy úttörő) módon nem közlekedést fejlesztett hanem a téradat infrastruktúrát. A többéves program összegzésére a GSDI-11 konferenciával egyidőben kerül sor Rotterdamban jövő nyáron.

Video a spanyol téradat-infrastruktúráról

A spanyol nemzeti téradat infrastruktúrát mutatja be a nagyközönségnek is érthetően a spanyol ENSZ Téradat Infrastruktúra Kezdeményezés nemzeti koordinációs irodájának honlapja kezdőoldalán elhelyezett video http://unsdi.uji.es/, melyre minap Michael Gould professzor, a spanyol iroda vezetője, egyben az AGILE elnöke hívta fel a figyelmet.
Egyebekben a HUNAGI számára is elérkezett az idő, hogy a FÖMI segítségével 1998-ban létrehozott honlapját egy, a mai kor követelményeinek megfelelő rendszer üzembe helyezésével korszerűsítse.
Korrekt ajánlat már érkezett, a tervezéshez és kivitelezéshez szponzor(oka)t keresünk.
Ugyancsak kialakításra vár az UNSDI HUCO honlapja, melynek arculata a www.unsdi.nl megjelenéséhez igazodna, a holland testvériroda korábban felkínált támogatásával.
Ezzel a HUNAGI/UNSDI HUCO naplók a gyors tájékoztatásra összpontosíthatnának a jövőben, míg a hosszabb idejű érvényességgel rendelkező tartalmak az új honlapokra kerülhetnének. Mind a HUNAGI, mind az UNSDI HUCO honlapok közvetlen elérhetősége egy nemzeti geoportálról biztosítandó. Ez utóbbinak az EU követelményeknek megfelelő kialakítása érdekében javaslható az érdekelt és érintett szervezetek bevonásával egy munkacsoport megalakítása az INSPIRE égisze alatt.
Legújabb! Véletlenszerűen, két órával e bejegyzés reggeli naplóra kerülését követően már elmondható, hogy Pogrányi Károly (HungaroCAD) és Oláh István (ESRI Magyarország) személyében két nagy térinformatikai iskola/kultúra meghatározó képviselőjével találkozva ígéretes továbblépés van kilátásban. Nem csak várjuk, de meg is keressük a magánszféra további szereplőit, hiszen célunk, hogy a honlapjaink a versenyképességet segítő módon tükrözze a hazai cégek eredményeit, alkalmazási sikereit és képességeiket!

2008-05-20

Távérzékelési nagyrendezvény jövő nyáron Stresaban

Stresa, waterfront look. Image: HUNAGI Visuals resource, 1999

33rd ISRSE Symposium: 
Stresa, Italy; 4-9 May 2009

Mai postánkból: Jelle U. Hielkema FAO szakértő írta többek között az UNSDI hálózat képviselőinek:
"Dear all,
As a member of the Programme Committee for the above Symposium I should like to ask you if you could distribute this first announcement, received today through your respective mailing lists. I saw that Mike already had an early announcement for the Symposium on his unsdi.es website and can update accordingly. A Call for Papers with more backgound information is to follow soon.
Many thanks for your action on this which promises to be an outstanding issue of this longstanding global event!"

33ISRSE-MARKYOURCALENDAR.pdf
503K   View as HTML   Download  

HUNAGI új tagjai és választott tisztségviselői

Az Elnökség javaslatára a HUNAGI 18. Közgyűlése egyhangú szavazással határozatilag erősítette meg az elmúlt közgyűlés óta jelentkezett tagok felvételét, melyek képviselői a következők:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Takács Ferenc informatikai szakreferens

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság Gödér Györgyi térinformatikai szakreferens

TEKIRÉ Informatikai Kft. Husza György ügyvezető igazgató

Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Blénessy László ügyvezető igazgató

GEOlevel Geoinformatikai és Szolgáltató Kft. Szabó Richárd ügyvezető igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék Dr.Gaál Márta egyetemi docens

Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a testület új tagjának dr. Alabér László urat, a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság szaktanácsadóját, továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjának Faragó Zsolt urat, a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István szakképző iskola tanárát.

Új tagjaink és tisztségviselőink munkájához sok sikert kíván a HUNAGI ernyőszervezet közössége!

Az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés hírei

Jan Cees Venema úr, az ENSZ Téradat Infrastruktúra Kezdeményezés (UNSDI) hollandiai koordinációs irodája vezetője jóvoltából és engedélyével változtatás nélkül adjuk közre naplónkban a tegnap beérkezett 2. sz. hírlevelüket, mivel azok a hazai térinformatikai közösség érdeklődésére is számot tarthatnak. Egyes hírek már naplónk korábbi bejegyzéseiben megjelentek, illetve tagszervezeteink egyes véleményezési folyamatban részt is vehettek ezért egyfajta hasznos visszajelzés, hogyan láttatja a fejlődést a holland partneriroda vezetője.

2008 - Issue 2

Dear Gabor Remetey,

In this issue:

  • Status UNGIWG/UNSDI developments
  • UNSDI activities in the Netherlands
  • GeoNetwork graduates from OSGeo incubation
  • 2nd Mediterranean Workshop Rome 10-11 June 2008

New subscriptions can be made at the www.unsdi.nl/news page. So if you have colleagues or know any other interested parties, this is the place for them to go.

Jan Cees VenemaStatus UNGIWG/UNSDI developments

On 5 & 6 February 2008 the UNGIWG Secretariat organized a workshop, hosted by WFP in Rome in order to formulate the so called "UNSDI Deliverables", being data sets which the UNGIWG members consider to be the "core geo-data sets" for an initial UNSDI, needed by the UN bodies as a comon baseline for their work. Additional deliverables identified are capacity building activities, both within the UN bodies as in developing countries, the latter being dubbed "indigenous capacity building". Other Deliverables are on interoperability and tools.

In March/April the Interim UNSDI Deliverables List and 1st draft of the UNSDI Framework Project Document were finalized and circulated to the members for comments. For the rest of the year the following major milestones are foreseen: in May/June the Interim UNSDI Board and the Interim Technical Advisory Body (TAG) will be established. In July the UNSDI Project will be established with UNOPS and the UNSDI Project Team will be formed. In early November, at the UNGIWG-9 meeting, hosted by UNOOSA in Vienna, the UNSDI Board and TAG will be formed and the UNSDI Project Team recognized. In December the UNSDI Project and the Deliverables List will be adopted by the UNSDI Board.

Next steps are to:

  • Finalize the Deliverables, work plans, budgets, issue donor appeal document
  • Set-up UNSDI structures: institutional and technical
  • Dialogue with major external stakeholders (UN reform bodies, governments, etc.)
  • Mobilize resources
  • Sustain UNGIWG Secretariat, set-up UNSDI Project Team

Here you can find the new UNSDI Technical Governance Framework documents:

More documents at http://www.ungiwg.org/documents.htm.


UNSDI activities in the Netherlands

The Netherlands Coordination Office (NCO) of UNSDI assisted the UNGIWG-UNSDI members with the formulation of the “UNSDI Deliverables”, in particular the translation of functional requirements into products and services, assisted by UNSDI-NCO partners the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) and SarVision on the issues of indigenous capacity building and land cover mapping in tropical regions respectively.

The Netherlands' Permanent Representative to FAO, WFP and IFAD, Mrs. Agnes van Ardenne, forwarded a comprehensive note concerning possible participation in UNSDI and FAO SDI development to the Netherlands' Government. The note, which was prepared with inputs rom FAO and the NCO, is presently being processed by the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, since UNSDI covers relevant MDGs, environmental protection, food security, humanitarian response, economic development and peace and safety issues. UNSDI-NCO is providing the necessary input in this process.

Our National UNSDI-NCO GeoNetwork portal (www.geonetwork.nl) is now operational for almost a year and contains over 17.800 database items. In this period some 6880 geo-information downloads have taken place by users from 117 countries! The portal is still powered by GeoNetwork 2.0.3, but will be upgraded to version 2.2.0 in the second half of this year and will have it's full functionality by then.


GeoNetwork graduates from OSGeo incubation

Over the past year the GeoNetwork team, led by Jeroen Ticheler, worked on making GeoNetwork opensource a full OSGeo project. A few weeks ago GeoNetwork was vetted by the OSGeo board as 'graduated' from the OSGeo incubation process. This makes GeoNetwork an official OSGeo project and should help to ensure the long-term sustainability of the project. Congratulations Jeroen and team!

Jeroen recently wrote an article that has been published in the May issue of Geoconnexion International magazine as part of a series on OSGeo columns on open source geospatial software. The link to the article online: http://www.geoconnexion.com/uploads/opensource_intv7i5.pdf.


2nd Mediterranean Workshop Rome 10-11 June 2008

On 10-11 June 2008 FAO will host an important event on climate change issues and spatial data infrastructure: the 2nd Mediterranean workshop. The workshop is held under the aegis of the European Standardization Committee for Geographic Information, CEN/TC 287. Day chair will be Prof. Arnold Bregt (Wageningen University and Research Center). It is the second of a series of Mediterranean Workshops, the first of which was held in Athens on 14 March.

Full information about the workshop, including its programme, registration and logistics details can be found on this website http://www.gistandards.eu

The workshop will bring together a wide variety of experts, representing geographic information standards, SDI, interoperability, ontologies and applications. On both days the programme features an excellent keynote speaker and moreover the Chair of ISO/TC 211 will participate in the workshop. Participation in the meeting, which will be held in FAO's Green Room with ample seating capacity, is free of charge and on the evening of the first day a reception will be offered on the FAO Terrace overlooking ancient Rome.

If it fits your agenda you are all encouraged to come to Rome for this event which is occurring at an important point in time in, among others, the UNSDI development process. Furthermore the workshop is being held immediately following the global food security, climate and bioenergy conference the week before and about which full details in this link http://www.fao.org/foodclimate/

The registration is now open for the workshop. More information will be added to the site but you can see the full agenda and register now. The agenda speaks for itself, the high calibre speakers working towards harmonisation will make this a most educational and productive workshop.

Due to the high interest received for this event we urge you to register as early as possible. Without registration, entry to the workshop will not be possible. Please make sure you register as soon as possible.


You are subscribed to the UNSDI-NCO Newsletter. To unsubscribe click here
More news and subscriptions at the UNSDI-NCO website or use the RSS feed 

 "