2019-04-17

Elsőkézből való tájékozódás a Földmegfigyelési Információs Rendszer projektjéről

A CEOS WGISS 47. plenáris ülésén ismertetendő HSO jelentés  beszámol majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felügyelete alatt, a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által menedzselt  Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) jelenlegi állapotáról is. A mai, Maár Péter projektvezetővel folytatott megbeszélésen sikerült naprakész információt szerezni a jelentés számára. A Magyar Űrkutatási Iroda (HSO) tevékenységét az NFM (ma ITM) után tavaly óta az Űrkutatást Felügyelő Főosztály látja el a Külkereskedelmi és Külügyminisztériumban.

2019-04-16

Ma lezajlott az áprilisi GEO EO4SDG telekonferencia

Dr. Argyro Kavvada vezetésével ma 100 perces telekonferenciára került sor a 'Földmegfigyeléssel a Fenntartható Fejlődési Célokért'  GEO kezdeményezés munkacsoportjában. A teleconba bekapcsolódottak huszas listáján két magyar résztvevő is szerepelt! Az első előadó
Jillian Campbell az ENSZ Környezeti részlegének  munkatársa volt. Elsősorban vízes témaköröket ragadott ki (vízminőség, vízes ökoszisztéma, felszíni vízborítás és időbeli változása). Előadásához a képanyag valamilyen okból nem volt látható, ennek ellenére világossá vált, hogy egy tudástárat hoztak létre mindenekelőtt az ENSZ Statisztikai részlege, valamint a GGIM regionális bizottságai, továbbá a Google, JRC, OECD és EUROSTAT  közreműködéssel, amely közvetve hasznos lehet a nemzeti jelentések készítői számára is, de semmiképpen nem útmutató, amire olyan nagy igény lenne.  Több alkalommal hangsúlyozta a kapacitásépítés szükségességét, hogy érthetőbb legyen a nemzeti statisztikák és a téradatok együttes kezelésének előnyei. On-line tréning modellekre lenne szükség. Ezt aláhúzta Marc Paganini (ESA) is, kiemelve, a GEO EO4SDG kellene, hogy útmutatást adjon a nemzetek számára ezen a téren. Ilyen tréningek már folynak az ENSZ Habitat  vagy föld-degradáció terén.
Emil A. Cherrington előadása a NASA-US AID és SERVIR együttműködésében folyó Nyugat-Afrika Programról számolt be, melynek célja a felszínborításra és földhasználatra vonatkozó meglévő adatok és információk  harmonizációja volt. A nigériai, szenegáli és ghanai részvétel mellett a munkában közreműködik a FAO és USGS is. A SAR felvételezés  SDG célú felhasználását tartalmazó kézikönyv elérhetőségét is megadták.
Gregory Scott program szerinti tájékoztatására - amely az InterAgencyExpertGroup SDG és a WGGI munkacsoport folyamatban lévő munkájáról számolt volna be - ezúttal nem került sor.
Az EO4SDG felmérés és azt követő események beszámolóját Mariko Harada tartotta. Lawrence A. Fried (NASA) arra hívott fel, hogy a GEO felmérésben résztvevő tagországainak számát növelni szükséges és megköszönte a JAXA, és a felmérést vezető Chu Ishida kiváló munkáját. 
A felmérés kérdései:
A felmérés eredményét, az értékelést és a következtetéseket az MFTTT WG4SDG csapattagjaival és a csatlakozó érdekeltek és érintettek bevonásával javaslom majd átbeszélni. 
Dr. Argyro Kavvada ezt követően az EO4SDG 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó munkaterve megvalósítási tervéről nyitott vitát. Mint ismeretes, a programhoz az MFTTT WG4SDG is adott hozzájárulást.
Az idei EO4SDG éves ülés időpontját a GGIM augusztus elejei newyorki találkozójához próbálják igazítani. 
A partnerek egyéb hírei napirendben az MFTTT WG4SDG munkacsoporttal kapcsolatos három hírt osztottam meg: GIS Open előadás (dr.Mihály Szabolcs, április), CEOS WGISS-47 plenáris ülésén a HSO/KKM ŰFF jelentés/ismertetés (RFG, május), és a WG4SDG munkacsoport érdeklődése a GEO EO4SDG kapacitásfejlesztési tevékenységében való részvétel iránt.2019-04-02

HSO összekötői jelentés anyagának előkészítő megbeszélései

Március 29-én a HSO tevékenységét ellátó KKM ŰFF részlegében, a mai napon a Lechner Tudásközpont Földmérési és Távérzékelési intézményében folytatódott a CEOS WGISS 47. plenáris ülésére készülő HSO jelentés összeállításának előkészítése. 
A jelentés HSO része Horvai Ferenccel együttműködve a KKM ŰFF iránymutatása alapján kerül kidolgozásra, az MFTTT WG4SDG részben, annak elmúlt félévi aktivitása felvillantását követően Hargitai Péter, a HUNSPACE elnöke az űripari klaszter egyes földmegfigyelési tagjait mutatja be, míg az ex-FÖMI kiemelt alkalmazásainak adott szempontok szerinti tömör ismertetésére Dr. Kristóf Dániel és Maucha Gergely projektvezetők közreműködésével  kerül sor. Várhatóan további nem-HUNSPACE tag ipari szereplők, valamint a FIR rövid bemutatására is mód lesz. Megjegyzem a MFTTT WG4SDG ezévi tevékenységének fontos mozzanata lesz, hogy április közepén dr. Mihály Szabolcs c. egy. tanár, a munkacsoport vezetője a székesfehérvári GIS Open konferencián előadást tart az 'EO/GI a fenntartható fejlődési célokért' témakör kapacitásfejlesztési kérdéseiről.

2019-03-18

HSO összekötői jelentés ismertetésére kerülhet sor a CEOS WGISS-47 ülésén, Silver Springben

Ma tartotta havi internetes értekezletét az Üzemszerű Földmegfigyelési Műholdak Bizottságának (CEOS) Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja  (WGISS). A telecon célja a testület soron következő ülésének előkészítése volt. Az ülést április végén a NOAA  székhelyén, Silver Springben tartják.
A négynapos találkozó utolsó napján kerül sor a résztvevő szervezetek elmúlt félévi releváns eredményeinek bemutatására.
A KKM Űrkutatást Felügyelő Főosztály (ŰFF) iránymutatása alapján készülő HSO összekötői ismertetést is programba vették, olyan szervezetek prezentációi sorában mint a CNES, ISRO, JAXA, NASA, ESA, USGS és NOAA. Ez a program még kiegészülhet, a lista nem teljes és nem végleges.
A munkacsoport ülés olyan kérdésekkel foglalkozik majd mint a földmegfigyelés földi szegmensében a jövőbeni adat architektúrák és hatásuk a szolgáltatásokra,  az adatok kezelése és megőrzése, az új technológiák alkalmazásba vétele, és az interoperabilitás kérdése. A látottakat és hallottakat az MFTTT WG4SDG munkacsoportja is hasznosíthatja mind a FIR, mind a KKM ŰFF irányában. A HSO részéről időközben megerősítést nyert, hogy komolyan foglalkoznak azzal, hogy társult tagként csatlakozásukat kérik a CEOS szervezethez.2019-03-08

A GEO EO4SDG kezdeményezés első nemzetközi felmérésének eredménye

Chu Ishida, a GEO EO4SDG kezdeményezés munkacsoportjának japán társ-vezetője megküldte a munkacsoport tagjainak annak a nemzetközi ország-felmérésnek eredményét, melyre 72 válasz érkezett a földmegfigyelési adatoknak a fenntartható fejlődési célokkal (FFC, angol rövidítésével SDG) összefüggő elemzésekben és jelentésekben való felhasználásáról.
Link a dokumentumhoz: https://eu1.documents.adobe.com/public/fs?aid=CBFCIBAA3AAABLblqZhDbE1szN0wGMWo9cvIAmUPIz4VmSmkP8BIy0vAfKEdYJWMr6YCOERnGuVIGEuXRZfA* A felmérés határideje 2018. novemberében volt. Az MFTTT SDG ad-hoc munkacsoportjának vezetője, dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár akkor kísérletet is tett egy magyarországi visszajelzés kezdeményezésére, ez azonban nem járt sikerrel. A felmérés eredményének ismeretében azonban idén már egyszerűbb lesz a hazai illetékes szervezetektől releváns válaszok összeállítását szorgalmazni és azokat összefogni. Az MFTTT ugyanis immár befogadott közreműködője a GEO EO4SDG munkacsoportnak, amely 2017 óta jegyzi az MFTTT ebbéli (EO/GI4SDG) tevékenységét.  
A felmérés kiértékelése megtörtént, azt tegnap a GEO titkárságon keresztül megkapták a GEO tagországok összekötői. Az első ilyen széleskörű felmérés várhatóan júliusban az ENSZ magas szintű politikai fórumán (UN HLPF), majd novemberben a GEO plenáris ülésén és miniszteri színtű találkozóján is ismertetésre kerül.
Az anyag addig az EO4SDG vezetése újabb felhívása nyomán várhatóan kiegészül majd a következő hónapokban beküldött újabb hozzájárulásokkal.

Eddig 400 olvasója volt a "Digital Earth 2020: Towards the vision for the next decade" cikknekA ResearchGate tegnap jelezte:
 "Your article reached 400 reads. Achieved on Mar 7, 2019"
A cikket még 2012-ben, a Nemzetközi Digitális Föld Társaság "Digital Earth 2020" elnevezésű17 tagu munkacsoportja dolgozta ki 8 évvel ezelőtt Pekingben, illetve távkapcsolatban és ezt a változatot Max Craglia (EC JRC) első szerzőségével publikálta a International Journal of Digital Earth 5. évfolyam 1. számában (p. 4-21 DOI:10.1080/17538947.2011.638500)

A munkacsoport eredményének egy ettől eltérő leírása Michael F. Goodchild professzor (UCSB) első szerzősége mellett az amerikai Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg.
Idén ősszel Firenzében tartja 11. nemzetközi szimpóziumát a Nemzetközi Digitális Föld Társaság. Ezen az MFTTT WG4SDG munkacsoportja előadással tervezi részvételét. A megküldött előadáskivonatunk elfogadásáról április közepén várható visszajelzés.
-->

2019-02-13

A Földmegfigyelési Műholdak Bizottsága Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportjának mai távkonferenciáján

A CEOS WGISS mai munkamegbeszélésén a WGISS-47 találkozó előkészítése került a súlypontba. A rendezvény házigazdája a NOAA lesz Silver Springsben. A találkozó részletes előzetes programja a következő két hétben kerül kialakításra, ezen várhatóan szerepel a HSO összekötő előadása is, amelyet a KKM Űrkutatásért Felelős Főosztály iránymutatásával és az MFTTT WG4SDG munkacsoport közreműködésével állítok össze. Két alkalommal jártam eddig Silver Springsben: először a NOAA NESDIS (National Environmental Satellite, Data, and Information Service) központjában a 90-es évek elején, (hazatérve egy rádióműsorba betelefonálva a Dél-Afrika partjainál szélviharba került Fa Nándor részére adtam meg egy NESDIS illetékes elérhetőségét, akitől a vihar várható lefolyása felől érdeklődhetett). Egy további alkalmat kínált a Közép-Európai GIS/LIS konferencia előkészítése az amerikai szervezőtársunkkal Dorothy Bomberger, Congress Ltd) Silver Springsben, melynek során többek között az EPA-nál és Montgomery körzet önkormányzatánál is látogatást tehettem. A NOAA korábban is adott helyet WGISS találkozónak, de annak helyszíne az egyetemi légkörkutató hálózat által működtetett (NCAR) nemzeti légkörkutató központ volt a Colorado állambeli Boulder Egyetemen, amikor a munkacsoport együttes ülést is rendezett a GEO Adat és Architektúra Bizottságával.

2019-02-05

Fotogrammetriai képelemzés (PIA19) és a Müncheni Távérzékelési Szimpózium (MRSS19) rendezvények 2019 szeptemberében


Az EuroSDR leuveni titkárságának mai postájából:
PIA19
We are happy to announce the upcoming event PIA19 - Photogrammetric Image Analysis 2019 which will be held in conjunction with MRSS19 - Munich Remote Sensing Symposium 2019 on September 18th-20th, 2019 in Munich, Germany.
Scope
Automated extraction of objects from remotely sensed data is an important topic of research in Computer Vision, Photogrammetry, Remote Sensing, and Geoinformation Science. In order to discuss recent developments and future trends in research in automatic object extraction and their influence on sensors and processing techniques, the two conferences "Photogrammetric Image Analysis" (PIA) and "Munich Remote Sensing Symposium" (MRSS) will be held as a common event. The location of the event will be Munich, Germany.
The aim of the common event is to seek, exploit and deepen the synergies between geometry and semantics, and to give the two scientific communities the possibility to discuss with and to learn from each other. The joint event addresses experts from research, government, and private industry. It consists of high quality papers, and provides an international forum for discussion of leading research and technological developments as well as applications in the field.
Topics
§  Exploitation of high resolution space images
§  UAVs and other platforms
§  Sensor and system calibration and integration
§  Surface modeling and reconstruction
§  3d object extraction: buildings, roads, vegetation
§  Learning and statistical methods for object extraction
§  Sensor and data fusion including information from GIS, BIM, or CAD
§  Image analysis for geospatial data update and change detection
§  Rapid mapping for environmental applications and disaster management

Prospective authors are encouraged to submit either full papers or abstracts.
For more information, click here.
Az érdekeltek és további érdeklődők
(különösen az éves  Fény-Tér-Kép résztvevői)  figyelmébe!


MRSS19
We are happy to announce the upcoming event MRSS19 - Munich Remote Sensing Symposium 2019 which will be held in conjunction with PIA19 - Photogrammetric Image Analysis 2019 on September 18th-20th, 2019 in Munich, Germany.
Scope
The importance of remote sensing for the observation of our Earth and other planets is continuously growing, especially since more and more spaceborne data has become freely available to the public via the Landsat and Sentinel missions. In order to reach the goal of remote sensing, i.e. to map our environment both semantically and topographically, methods and algorithms from fields such as signal processing, image processing, computer vision and machine learning need to be combined with sensor- and target-specific domain expertise. MRSS19 seeks to foster the development of approaches from those fields dedicated to remote sensing data analysis. In this context, the following topics shall be addressed:

Topics
§  Exploitation of high resolution space images
§  Semantic segmentation for object detection and land cover mapping
§  3D reconstruction from remote sensing data
§  Geospatial data update and change detection
§  Super-resolution of imagery
§  Hyperspectral image processing
§  Information extraction from synthetic aperture radar (SAR)
§  Fusion of multi-sensor, multi-resolution and multi-temporal data
§  Feature extraction and machine learning for earth observation data
§  Neural networks and deep learning
§  Domain adaptation and transfer learning for remote sensing
§  Benchmark datasets for machine learning models
§  Large-scale mapping and big data
§  Rapid mapping for environmental applications and disaster management
§  Applications in agriculture, forestry, hydrology, and geology
§  Small satellites and satellite constellations for mapping

Prospective authors are encouraged to submit either full papers or abstracts.
For more information, click here.


Érkezett: 2019 február 5.
-->


-->

2019-02-01

GEO EO4SDG távmegbeszélés és hazai hozzájárulás

A mai 75 perces megbeszélés négy fő témaköre 1) az EO4SDG kérdőívre beérkezett országválaszok ismertetése, 2)  a GEO EO4SDG (földmegfigyelési) és az ENSZ IAEG-SDG WGGI  (térinformációs) munkacsoportjainak aktuális együttműködése, 3) az EO4SDG által a GEO Titkárság számára készülő összefoglaló jelentése és a 4) soron következő tennivalók/események voltak. 

A 4) pont 'updates from ongoing activities (country pilots, capacity building activities, other)  tárgyalásánál a következő bejelentést osztottam meg írásban az EO4SDG végrehajtó testületével (egyeztetve az MFTTT WG4SDG munkacsoport vezetőjével). A szöveget a munkacsoport koordinátora és az ülés moderátora A.Kavvada (NASA) szóban is összefoglalta.
A szöveg:

"Please note the recently upgraded Working Group for SDG (WG4SDG) of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT) got the mandate to continue its work embedding the representative of the Hungarian space industry cluster called HUNSPACE.

WG4SDG just submitted an abstract to the 11th  International Symposium on Digital Earth held in Florence late September with title „Unlock and use of EO/Geospatial data for SDG by empowering stakeholder engagement in a transformed society”

Other recent action was the registration to the 4th GEO Technology Workshop „The ERA of Big EO Data” will be held in Vienna late April.

WG4SDG contribution has been welcomed by the Annual domestic Conference GEO Open will be held in Székesfehérvár hosted by the Óbuda University in Springtime. (Douglas Cripe visited this venue already one time)

Other activities will be shared at the next EO4SDG call"
Megjegyzés: A GIS Open-t freudi elszólással GEO Opennek írtam, ezt majd tisztázom... A WG4SDG a dr.Mihály Szabolcs által vezetett MFTTT "Fenntartható fejlődési célokért" munkacsoport angol nyelvű rövidítése.

MFTTT WG4SDG előadásanyagot küldtünk be az ISDE-11 firenzei szimpóziumára

A Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium idén a 20. évébe lép. Magyarország (HUNAGI, FÖMI, Celk Center részvételével) 2003-ban szerepelt első alkalommal előadással, poszterrel a Brnoban rendezett szimpóziumon. Attól kezdve szinte minden ISDE rendezvényen volt hazai előadó. Ezt a hagyományt folytatva küldte be ma előadásanyagát a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság frissen mandátumot nyert "A Fenntartható Fejlődési Célokért" Munkacsoportja. A szerzői közösség tagjai (Prof. Dr. Mihály Szabolcs, Palya Tamás, Prof. Dr. Zentai László, Hargitai Péter, Iván Gyula és jómagam) szakmai civil szervezetet (MFTTT), felsőoktatást (ELTE), kormányzati intézményt (BFKH FTFF), illetve az űripari szegmenst (HUNSPACE) képviselnek. A visszaigazoltan beküldött előadásanyag-kivonat címe:

UNLOCK AND USE EO/GEOSPATIAL DATA FOR SDG BY EMPOWERING STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN A TRANSFORMED SOCIETY
A mai beküldési határidőt elhalasztották, így még lehetőség van további hazai műhelyek szereplésére az alábbi tematikákhoz kapcsolódóan (amelyektől természetesen el is lehet térni):
A. Big SAR and InSAR data for sustainable urbanization and management of urban environments
B. CAS Earth
C. Citizen observatories
D. Copernicus Day
E. Data management and certification
F. DIGITAL BELT and Road Programme
G. Digital Data for Urban Scientific Heritage
H. Digital Earth and Young Professional
I. Digital Earth contribution to Society through ISDE community collaboration
J. Digital Ocean information from Satellite Remote Sensing
K. Digital Quality of Life on Earth
L. Earth Observation Data to Knowledge Value Chains
M. Earth Observations Data Cubes (EODC)
N. Hyperspectral Remote Sensing
O. Life Science & OMICS and Digital Earth
P. Multi-source satellite data for agronomical operational products
Q. Multi-technique and multi-platform approaches for digital heritage
R. Role of Geoscience and Remote Sensing in a transformed Society
S. Role of Geospatial Information standards in a transformed Society
T. Science as a Service bringing together data and tools
U. Society Trust for AI Applications in Digital Earth
V. Space 4.0
W. The impact of Digital Transformation on atmospheric composition monitoring for the environmental and human welfare
X. Other 
Bővebb információ: www.digitalearth2019.eu 
 
-->


-->


2018-12-22

Prof WANG Changlin karácsonyi és újévi üdvözlete publikációs lehetőségek linkjeivel.

.Jó lenne, ha ismét lenne beküldött hazai hozzájárulás akár az IJDE, akár a Big Earth Data nemzetközi tudományos szakfolyóiratokba. Ezen felül hosszú idő után ismét Európában lesz a Digitális Föld Szimpóziuma, remélhetően ott is jelen lesznek hazai szakmai műhelyek képviselői.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prof. Dr. Changlin Wang 
ISDE WEB: http://www.digitalearth-isde.org
IJDE Paper Submission: http://mc.manuscriptcentral.com/ijde
Big Earth Data Submission: http://www.editorialmanager.com/TBED/default.aspx
  
   

2018-12-16

Távérzékelés: mezőgazdasági, talajtani és erdészeti cikkgyűjtemény ingyenes elérhetőséggel (Elsevier)

Az Elsevier könyv és folyóirat kiadó bejelentette, hogy jövő májusig ingyenessé teszi a már megjelent, legolvasottabb és legtöbbet idézett távérzékelési cikkeit a mezőgazdaság, talajtan és erdészet témakörben. Íme a link:
https://www.elsevier.com/physical-sciences-and-engineering/journals/remote-sensing-article-collection?fbclid=IwAR0zQbYhTjGyJZYZjzf-PGW41P2ycni9vbdLO9CvxAaBRpsChiMdDYeDBbY

2018-12-07

Az Űrkutatási Tudományos Tanács kibővített ülésén

Az Űrkutatási Tudományos Tanács ma délután tartotta soron következő, kibővített ülését dr. Pap László professzor, akadémikus, az ŰTT elnök elnökletével. Az ülésen részt vett dr. Ferencz Orsolya Ildikó, az űrkutatás felügyeletéért felelős miniszteri biztos. A találkozónak a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrkutatást Felügyelő Főosztálya adott otthont, azon szervezeti és stratégiai kérdésekről volt elsősorban szó.

2018-11-30

A mai napon: MFTTT GI/EO4SDG Munkacsoport ülés és GEO EO4SDG távtalálkozó

Délelőtt a BFKH FTFF tárgyalójában Prof Zentai László külföldi távollétében, Dr. Mihály Szabolcs munkacsoport vezető, Palya Tamás és magam részvételével két órás megbeszélést tartott az MFTTT GI/EO4SDG Munkacsoport. Feladata az MFTTT december 10-i Intéző Bizottsági ülésén elhangzó beszámoló és javaslatok egyeztetése, megtárgyalása volt.  A téma ( a térinformatika és a földmegfigyelés felhasználásának előmozdítása az ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési célok elérése érdekében) napjaink legnagyobb szabású szakmapolitikai rendezvényeinek (World Data Forum,  GEO: Kiotó, UN-GGIM: Dequing) volt napirendjén az elmúlt hónap során. Ezek tapasztalatai is erőteljesen alátámasztják a munkacsoport létjogosultságát, kitűzött céljainak megvalósításának hasznosságát.
Képernyőkép a távtalálkozó bejelentéséről - Argyro Kavvada (NASA)

Délután került sor a GEO EO4SDG csoport  e havi távtalálkozójára. Ennek egyik fontos bejelentése volt, hogy a GEO tagországaitól kért, a fentebb leírt témakörben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok beküldési határidejét kiterjesztették december 14-ig. A kérdőív kitöltése ügyében az MFTTT munkacsoport vezetője már korábban felvette a kapcsolatot a hazai illetékesekkel.

2018-11-20

A Smart Citizen és a Citizen Science fejlődése napjainkban

Prof. Maria Antonia Brovelli (Milánói Műegyetem) előadása a múlt heti  ESA Phi-week rendezvényen Frascatiban https://www.slideshare.net/…/eo-in-society-open-science-and…
és a július végi newyorki UN-GGIM Academic Network Fórumon:
https://www.slideshare.net/mariabrovelli/smart-citizens-78422088?next_slideshow=1


Illusztráció: Smithsonian institution
Brovelli asszony a UN-GGIM  ENSZ térinformatikai szakértői tanácsadó testület akadémiai hálózatának helyettes vezetője, aki a jelenleg Dequingben folyó ENSZ térinformatikai világkongresszuson is aktív szereplő:
""A SUSTAINABLE AND RESILIENT WORLD: RESEARCH AND CAPACITY DEVELOPMENT FOR IMPLEMENTING THE SDGS"

2018-11-19

Az ENSZ első térinformatikai világkongresszusán téma a térinformációk menedzsmentje és a tértudatos fenntartható fejlődés támogatása

United Nations World Geospatial Information Congress (UNWGIC) 
Deqing, Zhejiang Province, China 
19 - 21 November 2018 
A rendezvényt az ENSZ Statisztikai részlegénél működő UN-GGIM (az ENSZ térinformatikai  szakértői testülete) útmutatsával az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek részlege szervezte a kínai Természeti Erőforrások Minisztérium és Zhejiang tartomány kormányzata támogatásával azzal a céllal, hogy az UN-GGIM átfogó képet kapjon és jobban megértse  a térinformációk menedzsmentjével összefüggő tagországi szintű fejlesztéseket. A rendezvény célja, hogy mozgósítsa az érintetteket és az erőforrásokat egy jobb tértudatos kormányzás érdekében a tagországokban és javítsa a tagországaiban a jól bevált és magas szintű térinformatikai alkalmazásokat a tényalapú politikai döntéshozatal és állampolgár-központú szolgáltatások érdekében, tovább fokozza a regionális és globális szintű térinformációk megosztását mindenekelőtt egy olyan tértudatos fenntartható fejlődés támogatásáért, amely nem hagyja, hogy bárki lemaradjon.
A kongresszus gyújtópontjában a tagországok térinformáció-menedzsmentjének és rendszereinek erősítése, valamint az ENSZ Agenda 2030 program nemzeti szintű végrehajtása állnak. Az egyhetes kongresszus számos hivatalos találkozónak és szakmai kísérő rendezvénynek ad otthont. 
Program: https://www.unwgic2018.org/programme.html
Minden részlet: https://www.unwgic2018.org/
Teljes háttér:

2018-11-16

Beszámoló a CEOS WGISS-46 és a GEO plenáris üléseiről

A tárgybeli beszámoló (amely a Fény-Tér-Kép konferencia mai napján került ismertetésre),  innen tölthető le:

A 'Javaslatok és figyelemfelhívás' (24.kép) és a 'Következtetések, összefoglalás' (25.kép), valamint a köszönetnyilvánítás diáit külön is mellékelem egy további felhívással, amelyet megfontolásra javaslok, mert  időszerű  publikációs lehetőség a FIR program hazai fejlesztői számára.
Az ESA standjáról a CEOS EO4SDG kézikönyvet sikerült e-formában is hazahozni, azt innen lehet letölteni:, 
Az anyagot ma átadtam a Fény-Tér-Kép konferencia szervezőjének Kákonyi Gábornak, hogy ossza meg azt a 115 bejelentkezett résztvevővel.

2018-11-06

20 évvel ezelőtti szakmatörténeti mozzanat: Magyarország a GSDI 3. világkonferencián Canberrában

A kiotói útibeszámolómhoz hozzákezdve, kezembe akadt egy 20 évvel ezelőtti hasonló anyag.
A GSDI-3 konferencia plenáris ülése az ausztrál parlamentben
1998. novemberében a canberrai parlament épületében rendezték a GSDI szervezet 3. világkonferenciáját, melyen felkérésre Malájziával együtt volt lehetőség bemutatni a honi téradat infrastruktúra elemeit és kialakításának akkori első eredményeit. Az előadásanyag társszerzője Sikolya Zsolt, a MeH informatikai részlegének főosztályvezetője volt. A linkelt útibeszámoló viszonylag jó képet ad arról, mi is történt a küldetés folyamán. Tanulságos lehet az összeállítás ma is. 


Az FGDC igazgatójával John Muellerrel
Epilógus: a GSDI a tervnek megfelelően 2002-re bejegyzett szervezetté vált, azévi konferenciáját Budapesten tartotta 55 ország részvételével, míg mára, 16 év elteltével szerepét az ENSZ GGIM, az OGC és a Világbank összehasonlíthatatlanul kedvezőbb pozícióval és kiterjesztettséggel átvette, így a GSDI idén októberben működését már be is fejezte és jogilag is megszűnt, forrásait átadta a GGIM-nek.
A HUNAGI, OMFB, MFTTT, FVM és HUNAGI tagszervezetek részére készített akkori útibeszámolóm ma fellelt és beszkennelt változata innen tölthető le: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13151b1d-0cf8-457e-8fad-e82b9b047d0c
A magyar előadásanyagot és a fóliás prezentáció képeit az RFG Napló alábbi bejegyzéséből elérhetően a felhő őrzi: https://hunagi8.blogspot.com/2016/04/visszatekintesgsdi-3-1998-ban.html