2019-11-18

Ülésezett az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT), a KKM miniszter tanácsadó szervezete

2019. november 18. Fotó: RFG
Az ŰTT ülését az Űrkutatásért és Űrtevékenységért Felelős miniszteri biztos asszony, Dr. Ferencz Orsolya hívta össze, és azon Pap László akadémikus úr elnökölt. Az ŰTT titkársági feladatait a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Űrkutatásért és Űrtevékenységéért Felelős Főosztálya látja el.

Szabadon hozzáférhető a Digitális Föld Kézikönyv on-line változata

Már elérhető a Digitális Föld Kézikönyv on-line változata! A könyv tartalmát Firenzében mutatták be  11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumon.
A linkről az ISDE  ügyvezető igazgatója, Prof. Wang Changlin  körlevélben értesítette a szervezet vezetőségi tagjait. Ezt most Prof.Dr. Temenoujka Bandrova alelnök jóvoltából megoszthatom:
"... Manual of Digital Earth", the publication of the International Society for Digital Earth, is officially online published by Springer. As this is an open access book, you can freely download it at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-32-9915-3 ..."

2019-11-17

MFTTT WG4SDG előadás a 17. Fény-Tér-Kép konferencián Tihanyban

A  fotogrammetria, távérzékelés, képfeldolgozás és térinformatika témaköreit összefogó
legrangosabb hazai rendezvénysorozat a Kákonyi Gábor által szervezett Fény-Tér-Kép konferencia. Idén, - 17 alkalommal, - a tihanyi Limnológiai Intézet vendégházában került sor november 14-15-én. A kötetlen és magas szakmai színvonalú eseményen MFTTT WG4SDG előadás is elhangzott a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC/SDG) kontextusban hat közelmúltbeli találkozó, szimpózium, konferencia üzeneteit felvillantva. Az MFTTT WG4SDG elhangzott előadása innen tölthető le.
A konferencia összes előadása a GeoIQ honlapján lesz elérhető.

2019-11-09

A magyar informatikatörténet interaktív útikalauza

Forrás: https://itf.njszt.hu/idoutazas

Az informatikus Havass Miklós (MTESZ, SZÁMALK, HUNAGI korábbi elnöke) által az NJSZT Informatikatörténeti Fórumán összeállított 'Időutazás' interaktív informatikatörténeti útikalauz itt tekinthető meg: https://itf.njszt.hu/idoutazas

2019-11-08

HUNAGI a kezdetektől napjainkig - 1. rész. (1994-2015)

A 25 éves HUNAGI tiszteletére a szervezet ma délután ünnepi közgyűlést tartott a Bosnyák téri térképészeti székházban. Az első napirendi pontban két előadás hangzott el "HUNAGI a kezdetektől napjainkig" címmel. Az első rész eseményeit az 1994-2015. időszak főtitkára tekintette át. Az előadásanyagom innen tölthető le (48 MB).
(A letöltési idő akár 4-5 perc is lehet)

A 2015. utáni helyzetről Dr.Szabó György jelenlegi főtitkár tartott előadást.

2019-10-25

A firenzei 11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium megtekintett posztereiA témakör iránt érdeklődő hazai közösség és az MFTTT WG4SDG munkacsoport számára készült fényképek itt tekinthetők meg:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0e9e494f-87ea-4814-b15f-28c935d9e76f (Mérete 103 MB)

A rendezvény honlapja: 
www.digitalearth2019.eu

Az immár európai vezetésű Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) honlapja a Firenzei Nyilatkozattal:
www.digitalearth-isde.org

2019-10-24

A GEO eredményei 2016-2019 között

A GEO közelgő novemberi plenáris ülésére és miniszteri találkozójára készült dokumentum elektronikus formában is hozzáférhető a következő link segítségével:


 www.earthobservations.org/reportonimpact

Az anyag a GEO munkaprogramjához hozzájáruló országok és szervezetek mintegy 50 eredményét mutatja be - írja a GEO legfrissebb körlevele. Az ESA sevillai novemberi miniszteri tanácsülése (részletek a hazai űrkutatási hírportálon az Űrvilágban) miatt várhatóan Magyarország nem képviselteti magát a canberrai GEO szintén miniszteri szintű találkozóján.

2019-10-23

Beszámoló műholdas földmegfigyelés témakörben a Copernicus Global Land Services (CGLS) 2019. október 15-i brüsszeli üléséről


Beszámoló
a CGLS 2019. október 15-i brüsszeli üléséről

CGLS-UG csoportkép. Pietro Ceccato felvétele
A Copernicus Globális Szárazföldi Szolgáltatások (CGLS) Felhasználói Csoportjának 2019.  október 15-i ülésére mint GSDI tag (sic!)  kaptam meghívást GEO csatornán keresztül. A házigazda P.Ceccato (Spacebel) és M Lang (Liége Egyetem) voltak.

Az ülésre Brüsszel egy központi fekvésű szállodájában került sor. Résztvevői S. Carter (Wageningen UR-GOFC-GOLD), M.Paganini (ESA, GEO EO4SDG, CEOS AHSDG), A. Coronado (Mexikó Statisztikai. és Földrajzi Intézet-INEG), D.Cripe (GEO Sec), T.Jacobs és B.Smets (VITO), T.Kemper és Jean-Francois Pekel (EC DG JRC), R.Lazace (HYGEOS), Mattia Marconcini (DLR, és DE European Chapter), M.Massart (EC DG Grow), K. Mubea (GPSDD), D.Mwaniki (UN HABITAT), M. Noort (HCP International), T. Quattara (African Union GMES Africa), B. Tychon (Liége Egyetem), valamint A.Zvoleff (Conservation International) voltak.

Az ülés elsődleges célja annak felderítése volt, hogy a Copernicus program a jelenlegi és jövőbeli termékeire támaszkodva hogyan tudná az érintett felhasználók igényeihez szabni további szolgáltatásait a fenntartható fejlődési célok (SDG) monitoringja és a jelentés készítés támogatása érdekében.

Az ülés elején minden résztvevő a falra függesztett 17 SDG embléma valamelyike elé állva, 5 percben bemutatkozott.  A résztvevők szinte az összes SDG-t képviselték. Magam az SDG17 ’Partnership’ elé álltam. Amikor rám került a sor, tisztáztam, hogy a GSDI 2018-ban megszűnt, azóta az MFTTT WG4SDG munkacsoport tagja vagyok, melynek célkitűzését és tevékenységét röviden összefoglaltam (promoting stakeholder engagement, awareness raising, providing information exchange). Személyes bemutatkozásom kulcsszavai a következők voltak: GEO, EO4SDG, GSDI-UNGGIM, MFTTT WG4SDG, HUNAGI, HSO, CEOS WGISS, de szóltam az ex-FÖMI Lechner Nonprofit Kft EO, Land Cover, valamint az Ecosystem Assessment & Mapping  tevékenységéről és EEA kapcsolatukról.

Délelőtt ismertető előadások hangzottak el a DG Grow és ESA részéről a Copernicus GLS termékekről és szolgáltatásokról, valamint az EO4SDG kihívásairól és lehetőségeiről.
Kiemelték az adatok használhatósága és az adathozzáférés jelentőségét, különösen az elemzésre kész adatok előállítását, az adatkocka megközelítést az idősoros feldolgozásokban, a hot-spot monitoringot.
Mindezek ismeretében a résztvevők két csoportra osztva vitatták meg mi az, ami hiányzik és melyek az akadályozó tényezők.  Hozzászólásaimban nagy segítséget jelentett, hogy előzetesen személyes konzultációt folytathattam a témakörben nagy tapasztalatokkal rendelkező hazai műhely szakembereivel, Dr. Kristóf Dániellel, Maucha Gergellyel és Kosztra Barbarával. Hangsúlyoztam a felhasználói bizalom jelentőségét (különösen a mesterséges intelligencia beépülése esetén), a felszínborítás-változás adatok minőségi vizsgálatának fontosságát, átláthatóságát (validálás dokumentálását).  Javasoltam a hazai igényeknek megfelelően a 2 1/2D és 3D magassági modell adatok, továbbá a földhasználati adatbázisok idősoros adatainak elérhetőségét és felhasználását.

A délután előadás-sorozattal indult. Tárgya a földmegfigyelés SDG monitoringban való felhasználása volt. Itt a HCP International, a CI, Global Partnership for SD Data (GP4SDD), a DG JRC, valamint a Liége Egyetem szakemberei számoltak be eredményeikről, tapasztalataikról.
Miután a JRC előadás témakörébe vágott, az előadó figyelmébe ajánlottam az A.Rajabifard szerkesztette, a UN-GGIM Akadémiai Hálózat munkaközössége által legújabban összeállított és e-formában már elérhető dokumentumot a földügyi igazgatás szerepéről az emberi települések és a vidék monitoringjában. Az anyagot a Springer a jövő évben kiadja.
Részletesebben szóltak az Afrikai Regionális Adatkockáról (részletek: www.data4sdg.org ), melynek azonban még nem letisztult a kapcsolata a Kína által szorgalmazott Afrikai Digitális Föld programmal, amely szintén megindult a CEOS nyíltforrású adatkocka eszköze felhasználásával. A holland előadásból tudtam meg, hogy az űrtevékenység ott is a Külügyminisztérium felügyelete alá tartozik (amit Hollandia kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere és a külföld számára végzett űralkalmazások indokolnak). Van egy SDG koordinációs hivataluk is.

A felvezető előadásokat követően a résztvevők ismét két csoportra osztva azonosítottak megoldásokat a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, majd a feltárt hiányok pótlására, illetve akadályok feloldására. Hozzászólásomban a nemzeti szintű felhasználás lehetőségei szempontjából a CGLS kívánatos nagyobb felbontású termékeinek hasznosságáról szóltam. Nem meglepetés, hogy ezt az igényt több más jelenlévő is jelezte. (Copernicus oldalról a DG Grow szerint elvben nincs akadálya a 10-20 m felbontású felszínborítási termékek előállításának.) Javasoltam még ajánlási célra olyan külső adatkörök, szolgáltatások nyilvántartásba vételét, melyek hozzáférése esetén a CGLS termékek és szolgáltatások felhasználása még jobb eredményre vezet az SDG monitoring és jelentéskészítés támogatásában. Míg a Copernicus üzemeltetése hosszú távon biztosított, hasonlóan fenntarthatók kellene, hogy legyenek az in-situ megfigyelések is (szabványok, interoperabilitás biztosításának szükségessége a gyorsan változó technológiai és infrastruktúra környezetben mint pld az IoT, AI).

A felszínborítási termékkör mellett éppen a budapesti Vízügyi Csúcstalálkozó aktualitása miatt is hasznos lett volna igényt közvetíteni víz[1] témakörben is, de megkeresésemre egy október elejei hazai vízügyi térinformatikai konferenciáról kiderült, hogy az sajnos nem nyilvános, előadásainak anyagai nem elérhetőek. Ez a kapcsolat esetleg még létrehozható és ebben az MFTTT WG4SDG közvetítő lehet.
A CGLS  5 fő területe: a Víz, Növényzet, Városi, Felszínborítás és a Hot-spotok (egy igen fontos okból kiemelt térség monitoringja). Végül is nyolc SDG lett kiemelve, ahol a Copernicus GLS termékek és szolgáltatások jól hasznosíthatóak az SDG monitoring és jelentéskészítés területén.

A vitákban elhangzottakat a vendéglátók és a DG Grow feldogozzák és hasznosítják a Copernicus tervezési és döntéshozatali mechanizmusában. A vita részleteit és a következtetéseket a meghívott résztvevők bizalmasan kell, hogy kezeljék. Az ülés végén a vendéglátó Pietro Ceccato (Spacebel), továbbá a DG Grow és az ESA képviselői rendkívül hasznosnak ítélték az összejövetelt, amelynek folytatása is várható. A felvezető előadásokat megküldik a résztvevőknek.
Befejezésként a résztvevők egyenként összefoglalták személyes benyomásaikat. Esetemben elmondtam, hogy az ülésről beszámolok majd szűk körben az MFTTT és a Lechner szakértőinek és szükség esetén élnénk a kapcsolattartás lehetőségével. Ezt a házigazdák örömmel vették.
Más hazai meghívott nem volt. Úti- és szállásköltségem megtérítését a vendéglátók előzetesen vállalták, adminisztrációja folyamatban van.

2019. október 22.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
az MFTTT WG4SDG tagja

Melléklet: a találkozó pillanatképei[1] Pld. víztestek felületi kiterjedése, tavak vízminősége, tavak vízhőmérséklete, tavak és folyók vízszintje vagy a jég és hóparaméterek témakörében

2019-10-10

Az MFTTT WG4SDG munkacsoport tagja, Palya Tamás előadása a manchesteri EFGS 2019 konferencián

Palya Tamás írja ma déli bejegyzésében:

2019. október 10-11-én tartják az EFGS (European Forum for Geography and Statistic 2019 - http://efgs2019.uk) konferenciát Manchesterben,
Képmontázs: Palya Tamás
Mihály Szabolcs és Remetey-Fülöpp Gábor kollégákkal, közös előadásunk is szerepel a gazdag programban. A "The sustainable development goals in Hungary and the geospatial data availability" című poszterelőadásunk az MFTTT önkéntes munkacsoportjának a fenntartható fejlődési célok (SDG) és a térinformatikai adatok kapcsolata területén folytatott munkáját mutatja be. 
A konferencián, amely bemutatta a térinformatika és statisztika együttes használatának jó gyakorlatait, egyedüli magyarként vehettem részt az említett előadással. Európán kívül, Amerikából, Ázsiából és Ausztráliából is érkeztek térinformatikai és statisztikai szakemberek a több mint 200 fős konferenciára.
Bővebb információ:  EFGS2019.UK   European Forum for Geography and Statistics Conference 2019

2019-10-09

A CEOS WGISS e heti 48. találkozója elhangzott előadásai

Az operatív műholdas rendszerek bizottsága információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoport weboldala tartalmazza a programot és a már elhangzott előadásokat:
http://ceos.org/meetings/wgiss-48/

2019-10-08

Egy fenntartható digitális korszakért. Német kezdeményezésű charta - Az 500 oldalas "Közös digitális jövőnk" dokumentum véleményezési szakaszban

Az iisd körpostáján keresztül érkezett:

" Dear colleagues, 

the German Advisory Council on Global Change (WBGU) has drafted a charter for a sustainable digital age based on the almost 500-page report "Our Common Digital Future". 

Since last week, this draft has been accessible to everyone* and, above all, can be commented on at www.wbgu.de/charter

The comments and remarks will serve as a basis for the preparation of the Charter to be published at the beginning of 2020, which will not only provide impetus for sustainability policy within the framework of the United Nations, but also for the European Union.

We look forward to an intensive discussion, feedback, criticism, comments and requests. 

Best regards
Benno Pilardeaux, German Advisory Council on Global Change (WBGU)"

 

2019-10-07

Az ISDE11 képekben

A mintegy 200 képem többnyire a szereplőket mutatja akció közben és itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/remeteyfulopp.gabor
A képek kisfelbontású változata az ISDE11 albumban található.  

Az előadások és a hivatalos képek hamarosan az ISDE illetve a rendezvény honlapján www.digitalearth2019.eu/
lesznek hozzáférhetőek.

2019-10-03

GI-alapú FFC (SDG) monitoring - az ISPRS tudományos programja

Jun Chen összefoglaló cikke a GIM International 2019 szeptember/októberi összevont számában jelent meg. Bemutatja, hogy az ISPRS mely területeken tud hozzájárulni az FF célok eléréséhez szakmai tapasztala hasznosításával.
Az FF célok teljesítését a geotér-modellezés (lényeges változók, idő-tér kapcsolatok, társadalmi-gazdasági fejlődés és a Föld élet fenntartása),  -elemzés ( helyzet, kapcsolat, átalakulás) és  -információ kinyerés eszközeivel, illetve az adatokra és platformokra támaszkodva kívánja támogatni.

Jun Chennel 2004-ben Isztambulban  
A társaság az UN GGIM, GEO, FIG, ICA szervezetekkel együttműködésben kíván vezető szerepet játszani ezen a területen. Jun Chen a 2008.évi ISPRS kongresszus igazgatója, később az ISPRS elnöke volt, jelenleg a társaság első elnökhelyettese, Kína Nemzeti Geomatikai Központjának (NGCC) vezető kutatója.
Már csak 10 év van hátra az ENSZ Agenda 2030 FFC célok elérésére kitűzött határidőig.
Ami a komplex feladatok megoldásában sokat segíthet az az interdiszciplináris és transzdiciplináris együttműködés és az egyre gyorsuló iramban történő technológiai fejlődés adta lehetőségek együttes, komplex felhasználása. Ez volt a kicsengése a múlt heti, 10. Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumnak is Firenzében.

2019-09-28

'Big Earth Data a fenntartható fejlődési célokért' tárgyú dokumentum az ENSZ közgyűlésén

Kína külügyminisztere mutatta be a dokumentumot a múlt héten New Yorkban. Az anyagot a Digitális Föld Társaság, az ISDE tiszteletbeli elnöke, Guo Huadong akadémikus írta a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) RADI intézetének munkatársaival.
Az anyagot Prof. Wang Changlin küldte meg tegnap, az ISDE szimpózium utolsó napján. A dokumentum itt érhető el.

2019-09-21

Az MFTTT WG4SDG e heti jubileumi Digitális Föld szimpóziumra készült előadás tervezete és végső változata

Az ISDE szervezet: http://www.digitalearth-isde.org/ 
A rendezvény weboldala: http://www.digitalearth2019.eu/
Programja: http://www.digitalearth2019.eu/programme/
Az elkészült előadás-tervezet:  itt.
A végső, leadott előadásanyag rövidebb és kissé átrendezett lett. Az alábbi link tartalmaz még egy, a FIR-rel kapcsolatos utólagos javítást is:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A94933390-187f-464d-977d-c1ff595bc786


Szakmai önéletrajz egy oldalon - 2019. szeptember

2019.09.09
Minap felkérésre egy szakmai önéletrajzot kellett összeállítanom: 
 https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0898fe4e-f01b-46fc-8bab-6f147bd823d6
A terjedelmi korlát egy oldal volt, ezért a rövidítéseket feloldás helyett világhálós linkekkel helyettesítettem. A felsorolásban ezegyszer háttérbe szorult a szakigazgatásban végzett földügyi tevékenység.

2019-09-19

Hozzájárulás a Digitális Föld Európai Tagozata szimpóziumi jelentéséhez

A Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) szervezeten belül a  Digital Earth European Chapter vezetője, Mattia Marconcini (DLR) minapi felkérésére, jövő heti szimpóziumi jelentéséhez egyoldalas hozzájárulás készült a szakmánkkal kapcsolatos, vagy azt érintő hazai releváns eseményekről. A kísérőlevél világossá tette, hogy az összeállítás nem hivatalos és csupán egyéni ismereteken, publikus információkon alapszik.


"Contribution to the DE European Chapter’s Report

In Hungary, the digital transformation of the society is underway and is well supported by the legislation framework and government supported flagship projects with participation of industry, academia and learned societies/NGOs. Ongoing activities related to DE technologies include:

Exploitation of innovative, novel technologies in interdisciplinary collaboration with the aim to develop applications by establishing/using IoT-based sensor web, LiDAR, GNSS, satellite imageries, 5G , drones in precision farming and AI and data cube approach in nature conservation.

Development of advanced digital ecosystem applicable for autonomous vehicles is underway enabling V2X at a Special Proving Ground built. In first step a closed loop (ZalaZone) and a smart city zone will be provided, later it will be extended to domestic and international loops serving intelligent transportation systems.

Launch of a 3D data infrastructure project has been made at Lechner Nonprofit Ltd and operated by KIFÜ, the Governmental Development Agency for Informatics. By a recent institutional rearrangement (ex-FÖMI joined the Lechner Knowledge Center),  the largest volume geospatial, EO data and information of the built environment has been concentrated allowing improved analysis and services. The merge provides synergy by the wide variety of competences from digital land registration to BIM and EO apps to SDI. It is anticipated, these developments will serve evidence-based decisions from local to regional, providing direct benefits for the citizens and the society as well. Crowdsourcing and citizen science is also applied from nature conservation to transportation and city management.

A Copernicus-based Earth Observation Data Infrastructure (FIR) project has been launched to support the public administration.The related international agreement is expected in the 4th Quarter. The project is managed by KIFŰ and supervised by a consortium and the department of the Ministry of Foreign Affairs and Trade, which is responsible for all space-research and space activities.

The Working Group for SDG of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT) as promoter  is active to support the use of EO/Geospatial data in the implementation of the UN’s SDGs. Actions include awareness raising, information dissemination and call for stakeholder engagement/collaboration in the integration of EO/Geospatial/Statistical data to facilitate monitoring and reporting.

Hungary joins the Italian pre-exascale EuroHPC consortium aiming to use a 150 PetaFlop HPC in Bologna in the mid 2020 onwards. Priority apps include AI, autonomous vehicles, related infrastructures but obviously  applicable also for computation-intensive analysis of high volume of multidimensional data.


Gabor Remetey-Fülöpp (dr)
Member, DE European Chapter, Life Member, International Society of Digital Earth
Member, Hungarian Association for Geographic Information (HUNAGI)
Life Member, Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT)"

Bármilyen konstruktív kiegészítést, javítást örömmel veszek !
-->