2018-09-30

Hazai résztvétel az Operatív Földmegfigyelési Műholdas Bizottság Információs rendszerek és szolgáltatások munkabizottsága munkájában

A CEOS WGISS 2006. évi plenáris ülése a Gellért Szállóban
Az Operatív Földmegfigyelési Műholdas Bizottság (CEOS) a GEO nemzetközi kormányközi földmegfigyelési együttműködés egyfajta műholdas karjának tekinthető. A CEOS egyik pillére az Információs rendszerek és szolgáltatások munkabizottsága (WGISS). http://wgiss.ceos.org  melynek munkájába  magyar szakemberek (EOGEO HU) 2005 óta kapcsolódtak be akkor a KTM, majd 2006-tól az FVM, HUNAGI és MŰI támogatásával. Magyarország eddig két ízben volt WGISS plenáris ülés helyszíne 2006 tavaszán és 2011-ben. Ezen alkalmakkal külön szekcióülés megszervezésével mód volt a hazai érintett és érdekelt szervezetek (FM, KTM, MŰI, FÖMI, OMSZ, MÁFI és mások) aktív részvételével bemutatni a hazai műhelyek eredményeit a kormányzati és akadémiai űrintézmények (űrügynökségek, elsődleges kormányzati szolgáltatók és kutatóhelyek) informatikai és szolgáltatási menedzserei számára.
Az első budapesti ülést követően a GSDI ügyvezető igazgatója Prof. Harlan Onsrud, valamint a WGISS társelnökei Ivan Petitville (ESA) és Kenneth McDonald (NASA) megegyeztek abban, hogy szervezeteik tevékenységéről folyamatosan - összekötő - révén egymást tájékoztatják. Az összekötői feladatra a GSDI akkori magyar vezetőségi tagja, a HUNAGI akkori főtitkára vállalta a megbízást. A feladat ellátását részbeni költségtérítéssel támogatták az FVM, majd jelentős mértékben a HUNAGI és GSDI hozzájárulásai.
A WGISS munkájában részt vevő hazai szakemberek fellelhető hozzájárulásait, valamint a 2006 - 2017 között, a GSDI Társulás delegálti minőségében elhangzott és magyar vonatkozásokat is magában foglaló összekötői beszámolók linkjeit az alábbi táblázat tartalmazza (További információ: wgiss.ceos.org)
Találkozó
  Vendéglátó
Résztvétel

               Link a prezentációkhoz
WGISS 19 – 2005
CONAE
EOGEO-HU

WGISS 20 – 2005
NSAU
EOGEO-HU

WGISS 21 – 2006
EOGEO, HUNAGI  
EOGEO-HU
HUNAGI, FVM, KTM, OMSZ, FÖMI, MŰI, MÁFI
WGISS 22 – 2006
NASA
GSDI

WGISS 23 – 2007
VNRSC, JAXA
   -

WGISS 24 – 2007
DLR
GSDI
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aeaa37cde-87df-45cb-adbc-ac7dd55721a1
-->
WGISS 25 – 2008
NSOAS, CSSAR, CAS
   -

WGISS 26 – 2008
NOAA
GSDI
WGISS 27 – 2009
CNES
GSDI
WGISS 28 – 2009
CSIR
   -

WGISS 29 – 2010
DLR
GSDI
WGISS 30 – 2010
CSA
   -

WGISS 31 – 2011
USGS
GSDI

WGISS 32 – 2011
HUNAGI
GSDI, HUNAGI, FVM, KTM, OMSZ, FÖMI, MŰI,
(kórházi távollét)
WGISS 33 – 2012
JAXA
GSDI
WGISS 34 – 2012
ISRO
GSDI (remote)
WGISS 35 – 2013
INPE
GSDI
(remote)
WGISS 36 – 2013
ESA
GSDI
WGISS 37 – 2014
NASA
GSDI
WGISS 38 – 2014
ROSCOSMOS
GSDI

WGISS 39 – 2015
JAXA
GSDI
WGISS 40 – 2015
UKSA
GSDI
WGISS 41 – 2016
GA, CSIRO
GSDI

WGISS 42 – 2016
ESA
GSDI
WGISS 43 – 2017
NASA
GSDI
(remote)
WGISS 44 –  2017
CAS/RADI
GSDI
WGISS 45 – 2018     
INPE

(kórházi távollét)
WGISS 46     2018
DLR
MŰI
(remote)

-->
Beszámolók, jelentések, előadások a GSDI-WGISS kapcsolatról:

2006. évi GSDI igazgatótanácsi ülésen


 
-->
2009. évi GSDI igazgatótanácsi ülésen
2013. évi GSDI igazgatótanácsi ülésen2015. február 24. Konferencia Magyarország ESA tagságának aláírása alkalmából

2016 GISopen konferencián
2016 Fény-Tér-Kép Konferencián
2016 Beszámoló jelentés a GSDI vezetése számára a WGISS 41 ülésről
2016 GSDI-15 konferencián szekció előadás
A HUNAGI és a szakmai érdeklődők felé 2006 óta rendszeres beszámolók, figyelemfelhívások találhatók az alábbi blogban:

 
-->

2018-09-27

Egyéni vélemény arról, hogy a NAT tervezet csökkenti a földrajz tantárgy óraszámát a gimnáziumok 9. osztályában

A https://www.oktatas2030.hu/velemenyezes/ honlapra megküldött és befogadott véleményem

Előkerült az ISPRS 1996-2000 között magyar vezetéssel működő "Erőforrások és környezeti monitoring" szakbizottságának képes beszámolója

A 44 oldalas képes beszámoló az ISPRS XIX., amszterdami kongresszusára készült. 
Innen tölthető le: 

Magán a kongresszuson is nívós szekcióülést szerveztünk, a meghívott előadók között volt a FAO távérzékelési vezetője, és a  FÖMI Távérzékelési központ két munkatársa (Csornai Gábor és Winkler Péter).
A hivatalos szakbizottsági jelentés az ISPRS Proceedings and Results XXXIII/A kötetében
jelent meg (pp. 197-214), míg a szakbizottság tapasztalatait összefoglaló elfogadott megállapításokat a kiadvány 289-290 oldalai sorolják fel. 
Ma is bőven van aktualitása az előretekintő ajánlásoknak a következő témakörökben:  spektrális jellemzők kutatása, CEOS CalVal együttműködés, növénymonitoring és kapcsolatos politikák támogatása, integrált monitoring rendszerek, katasztrófa menedzsment, globális adatbázisok létrehozása és használata, nemzetközi egyezmények és politikák támogatása, városgazdálkodás, az információs, (ezen belül a geospatial information) infrastruktúra képalkotási szegmense

2018-09-26

MFTTT az ENSZ 'We Act4SDGS' kampányának regisztrált partnere

Szeptember 25-én az MFTTT ad-hoc munkacsoportja megküldte a Fenntartható Fejlődési Célok elfogadásának 3. évfordulójára készített beszámolóját New Yorkba, az ENSZ 'We Act4SDG' kampány koordinátorának. 
A beküldött összefoglalás innen tölthető le: https://files.acrobat.com/…/dd22a2e9-cd4a-41d9-bd90-91a5c1c… Dr.Mihály Szabolcs, az ad-hoc munkacsoport vezetője ugyanakkor gondoskodott az MFTTT partnerségi regisztrációjáról a kampány weboldalán (azonosító: HU_MFTTT).
Innen is letölthető az 'élő dokumentumként' időről-időre naprakésszé tett MFTTT beszámoló elérhetőségi linkje a világméretű kampány honlapjáról:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS5YCCivkJz_p29CBSXr5oma51-HwsAYrF6_kezTXIFqhsR8NI1FjIHGroO-YRaZkGx5U5lbxZD0ieh/embed?start=true&loop=true&delayms=3000

2018-09-25

Publikus a GEO EO4SDG munkacsoport jelentése a GEO Highlights számára, benne magyar vonatkozásokkal

A GEO EO4SDG munkacsoport ma felszabadított jelentése itt érhető el:
EO4SDG Progress Report
Twitteren:
@EO4SDG
Illusztráció: magyar vonatkozású részlet az átfogó jelentésből.

2018-09-24

Fenntartható Fejlődési Célok - szeptember 25 a Cselekvés világnapja


Szeptember 25, a Cselekvés Világnapja. Az ENSZ "We Act4SDGs" kampányának célja, hogy minél többen, egyének, csoportok és szervezetek bekapcsolódjanak a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC/SDGs) elérését előmozdító világméretű mozgalomba, beszámoljanak saját akcióikról és azokat megosszák másokkal, ezzel is erősítve az egyéni és közös cselekvések hatását.
Az alábbi előadás részletesen bemutatja a kampány célját, az ahhoz való partneri csatlakozás módját és a javasolt cselekvési köröket:
https://youtu.be/1zwqpZa2xXY?list=PLxqPwHD3yBpFQNwmysmYkSa_YvVaHhGAT
A cselekvési körök között első helyen szerepel a figyelemfelhívás, az érdekeltek/érintettek bekapcsolódásának elősegítése.
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Mihály Sz. által vezetett szerzői munkacsoportja az elmúlt 16 hónapban éppen azt tűzte ki célul, hogy felhívja a figyelmet azaz ENSZ Agenda 2030 program szakterületi kihívásaira és lehetőségeire, hangsúlyozva a téradatok és földmegfigyelési információs infrastruktúrák szerepét a alcélok és indikátorok monitoringjában és a KSH által továbbítandó éves nemzeti jelentések előkészítésében.
Az ENSZ "We Act4SDGs" kampánya számára készített, az MFTTT munkacsoport és tagjai tevékenységének tömör összefoglalása itt lesz letölthető:

2018-09-06

A Nemzetközi Digitális Föld Társaság 11 szimpóziuma

MariellaLiberti (CNR-IIA) levelét megosztom a fenti közérdekű felhívással, amely egyaránt  számot tarthat a honi kormányzati, ipari szervezetek és akadémiai intézmények, valamint az oktatóhelyek és szakmai társaságok érdeklődésére.
"Dear Members of the Scientific Programme Committee,
I trust you have received the eNewsletter we prepared to promote our event at best.
As done for the opening of the Call for Session, I kindly ask you to disseminate the opening of the Call for Abstracts , by forwading this eNewsletter to your colleagues and research networks and, as usual, announcing it through mailing lists, newsletters, websites and social media.
I also attach a flyer that, if you wish, may be useful to hand out in events you are attending in the future.
I thank you in advance for your kind collaboration and I will be at your disposal for any further information.
Best regards,
Mariella Liberti
ISDE 2019 -  Scientific Secretariat"


A rendezvény honlapja: 
http://www.digitalearth2019.eu/

2018-09-03

Hivatalos közlemény az ENSZ Infokommunikációs Technológiák Irodája, az ESA és a NASA World Wind idei pályázatának eredményérőlA hely is inspiráló: a Nokia Bell Lab 8 Nobel díjasa

Az UN OICT, NASA World Wind és ESA "World Challenge" pályázatával kapcsolatos augusztus 30-i sajtóközlemény és az idei pályázat összefoglalójának elérhetősége:
http://worldchallenge.live/
Az inspiráló helyszín, a Nokia nemzetközi vezetőközpontja "akikre büszkék vagyunk" tablóján ott szerepel Willard S. Boyle is, aki másodmagával fizikai Nobel-díjat nyert 2009-ben a CCD felfedezéséért, amely akkorát lendített a távérzékelésen is.
Jó érzés, hogy ezúttal is - immár hatodik alkalommal - a nemes célú nemzetközi kezdeményezés felkért közreműködője lehettem. 
A kreatív gondolkodású és innovatív diákcsapatok vezér egyéniségei - ahogy a Facebookon és LinkedIN-en követni tudom, - máris szép pályát futnak be.

2018-08-30

Földmegfigyelés és a Fenntartható Fejlődési Célok - EO4SDG webes munkacsoport ülés augusztus 29-én

A tegnap sorra került GEO EO4SDG munkacsoport ülés egyrészről a roppant mozgalmas nyári szakmai eseményeket (HLPF, GGIM stb) tekintette át a résztvevők rövid beszámolói alapján, másrészről előre tekintve, már a GEO plenáris ülés kísérő esményeként szervezendő EO4SDG szekcióülésen az információ megosztás érdekében bemutatandó esetek lehetőségét és szükségességét vetette fel. A másfél óra szinte kevésnek is bizonyult. Szóba kerültek az év további részében szervezett releváns események, köztük az ENSZ Globális Térinformatikai Kongresszusa vagy az CEOS rendezvényei.  A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Fenntartható Fejlődési Célok támogatására Dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár vezetésével összeállt és mandátumot kapott csapata másfél éves tevékenységéről adott beszámolót az EO4SDG még augusztus közepén befogadta és azt szerkesztett formában, lényegkiemelt rövidítéssel beillesztette a globális jelentésébe. Az EO4SDG anyaga várhatóan megjelenik a GEO Highlight Report idei kiadásában is. (Amíg ez várat magára, a tavalyi kiadás innen tölthető le: GEO Highlights 2016-2017 - Group on Earth Observations) Ugyanígy szerkesztett formában elérhető lesz a 8. UN GGIM programjának és előadásainak dokumentuma is, melyet az ENSZ főtitkár is kézhez kapott.
A tegnapi ülés két vitapontjához az érdekeltekkel egyeztetve a mai napon a következő írásos hozzájárulás lett megküldve:

"ad Country progress
A summary of SDG-related activities of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT) was submitted as contribution to the EO4SDG report to be published by the GEO Highlight Report.
Please be advised, the voluntary SDG/GI/SDI group of the MFTTT has the intention to continue its efforts to establish and strengthen an inter-sectorial collaboration between the major stakeholders of the geospatial data (mainly managed by the Ministry of Agriculture), the official statistics (Central Statistical Office) as well as the Hungarian Space Research Office at the Ministry of Foreign Affairs and Trade. The aim is to support the monitoring and reporting of goals, targets and indicators using geospatial data, EO information as well as related technologies and capacity building.
If mandated by the MFTTT and delegated as appointed GEO correspondent by the GEO member country Hungary, as member and volunteer of the MFTTT team I am ready to present the Hungarian case from the geospatial data/EO information infrastructure point of view at the EO4SDG side-event of the GEO Week held in Kyoto in November.
Mention should be made, we are hoping to achieve the inclusion of the relevant MFTTT contribution as integrated part of the next volunteer National SDG Progress Report which was presented this year by the Minister László Palkovics of the Ministry of Innovation and Technology at the HLPF in New York in July.
A one-page summary with update will be sent to you in case of any new development in September.
The recent EO4SDG meeting provided some additional useful information on e.g. the edited UNGGIM document just released, the UN Geospatial Information Congress, the expressed need for guidance and sharing information on federated information systems and SDG data hubs, data repositories, access to analytics and enabling technologies e.g. data cubes as well as motivating actions e.g. the EO4SDG Award Program.

ad Coming events having relevance to EO4SD:
Referring the EO4SDG Award Program, please be advised, since 2013 there is an annual, international competition (World Challenge) for students and start-ups to elaborate projects (proposals) on open source apps upon the ESA-NASA Web World Wind using geospatial and EO data to provide innovative solutions in dedicated thematic areas serving a better and safer life.
This year the theme is "Utilize Satellite Data for World Peace, Health, Education and a Sustainable Earth!"
The introduction of the works of the selected and invited winners and the Award Ceremony is part of the Digital Forum of Finland, whereas besides the Finnish government (including e.g. National Land Survey), academia (e.g. Aalto University) and space industry (e.g. Nokia), the Challenge is supported by the UN Office on Information and Communication Technologies as well as the European Space Agency. Please note, Patrick Hogan (just retired from NASA) is the experienced driver of this Challenge.
The Forum began on 27th August and will be closed in the Helsinki area today. More information you can find here: http://www.worldchallenge.live/program.html 
Dr. Gabor Remetey-Fülöpp
National GEO correspondent"

Kapcsolatos linkek:
GEO EO4SDG munkacsoport a Twitteren
https://twitter.com/EO4SDG/status/1032080010792845315
GEO és az SDGs
https://www.earthobservations.org/geo_sdgs.php
HLPF - SDGs (Magas Szintű Politikai Fórum az FFC-ről, New York, 2018. július)
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
HLPF -SDGs  VNRs (önkéntes nemzeti - köztük a magyar - áttekintő jelentésekkel)
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
UNSD - UN GGIM 8. Ülésszaka (2018. augusztus, nemzeti jelentésekkel)

2018-08-23

Jó gyakorlat: téradatok a katasztrófavédelemben. Brit-Kolumbia on-line erdőtűz térképe

British Columbia (Kanada) tartomány erdőgazdálkodását évtizedek óta segíti a térinformatika, a téradatok és földmegfigyelési információk felhasználása. (A 90-es évek elején a szolgálatnak magyar származású vezetője volt Frank Hegyi  személyében, aki az ISPRS VII szakbizottságában is vezető szerepet vállalt.) 
Az alábbi linket Steve Kopp (Esri GEO összekötő) osztotta meg és a tartomány erdőtüzeinek helyét és adatait jeleníti meg naprakész formában. https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ef6f11c8c36b42c29e103f65dbcd7538
Hasonló rendszer - kiterjesztve a rendkívüli eseményekre - régóta üzemel hazánkban is (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_esemeny_terkep), a kanadai példában inkább a bekövetkezett eseményekhez rendelhető nyílt és szabad hozzáférésű téradatok sokfélesége az, ami különösen figyelemreméltó. Persze ez - figyelemmel a tartomány egyes térségeinek nehezen megközelíthetőségére - egyenesen nélkülözhetetlen az eredményes katasztrófa elhárításban.

2018-08-16

Éves összefoglaló a "Téradatok a Fenntartható Fejlődésért" témakörben a GEO EO4SDGs számára

A GEO EO4SDGs kezdeményezés múlt heti felkérésére, az MFTTT Fenntartható Fejlődési témakörben működő szerzői munkacsoportja ez évben is elkészítette augusztusi beszámolóját és azt határidőre megküldte a NASA Földtudományi részlegéhez, ahol az ENSZ Agenda 2030 végrehajtásával kapcsolatos GEO földmegfigyelési hozzájárulásának kezdeményezése keretében folyó nemzetközi együttműködést koordinálják. Íme a megküldött jelentés, amely még várhatóan szerkesztve lesz. A Kezdeményezés augusztus 29-én tartja soron következő webes tanácskozását.

"In Hungary, a committed team of volunteers lead by Prof. Dr. Szabolcs Mihály was mandated by the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT) in 2017 to contribute to the implementation of the UN 2030 Agenda’s Sustainable Development Goals by promoting the use of geospatial and EO data among the stakeholders from government, academia and private sector to assist the monitoring and reporting of SDG targets and indicators.

This activity  inspired partly also by the GEO Initiative-18 and the Global Spatial Data Infrastructure Association, is fully in line with the SDG Target 17.16 „Multi-stakeholder Partnership” and during the past 20 months the team’s work achieved steadily increasing domestic, cross-border and international acknowledgement. Efforts aiming to emphasize the opportunities and challenges for the geospatial/EO data stakeholders and the related communications in the SDGs context include:1.    A paper in English introducing the Hungarian institutional background related to GI/EO and Sustainable Development and giving an overview of the actions done in 2017 by delivering awareness raising presentations for stakeholders at eight professional events was published in the international scientific journal Micro, Macro and Mezzo GeoInformation (ISSN: 1857-9000). The paper entitled Awareness Raising on EO/GI/SDI for SDGs – the Case of Hungary, was written by Mihály Sz., Palya T and Remetey-Fülöpp G. has unique identifier UDC: 528.4/.9:004.6]:502.131.1(439), DOI: 10.13140/RG.2.2.29721.113642.    A more detailed and updated description was published in the bi-monthly journal issued commonly by the Department of Land Administration in the Ministry of Agriculture and the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing called Geodézia és Kartográfia (Vol 70.Issue 3 pp 13-27, HU ISSN: 0016-7118).The paper entitled Geospatial Data for Sustainable Development was written by Mihály Sz., Palya T., Remetey-Fülöpp G. and has a longer summary in English..DOI: 10.30921/GK.70.2018.3.33.    In the Digital Earth Section of the 7th International Cartographic Conference and GIS held in Sozopol the Hungarian case was presented by MFTTT team member Prof. Dr. László Zentai of the Department of Cartography and Geoinformatics, ELTE Eötvös Loránd University with the title Zentai L., Mihály Sz., Remetey-Fülöpp G., Palya.T: Geospatial Data and Services to Support the UN 2030 Agenda Implementation: Hungarian Activities. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604, Eds: Bandrova T., Konečný M. (https://iccgis2018.cartography-gis.com/proceedings/) The link of the ppt version: https://files.acrobat.com/a/preview/0891407d-c0e3-4528-bc8e-4c32e1f55c844.    Interventions have been made by MFTTT team member Remetey-Fülöpp G. at the interdisciplinary public event devoted to Geospatial information and Sustainable Development discussing the “coherence and mutual synergies from holistic information management of global declarations, frameworks and programs” as well as at the business meeting of the International Society for Digital Earth’s (ISDE) both in frame of the 24th InterCarto-InterGIS held in Bonn between 24-29 July 2018. (http://InterCarto24.net)5.    The importance of geospatial/EO information for the official statistics in SDGs related monitoring and reporting is obvious. One of the team member Tamás Palya (National Inspire representative at the Government Office of the Capital City Budapest, Department of Geodesy, Remote Sensing and Land Offices) is prepared to take part actively addressing this issue at the coming 11th European Forum for Geography and Statistics conference (http://efgs2018.fi/)


              6.    The Team recommended the MFTTT to initialize cooperation with the Hungarian Space Office (MŰI)  to enhance its Earth Observation Information System project to provide synergic support for achievement of SDGs."