2019-08-15

Az MFTTT FFC munkacsoportja poszterrel készül a DLR novemberi földmegfigyelési szimpóziumára

Tegnap este elkészült a novemberi kölni szimpózium MFTTT poszterének összefoglalója. A határidő napjának előestéjén beküldött anyag befogadásáról zsűri dönt. A fenntartható fejlődési célok témakörét homlokterében tartó rendezvény főszervezője a német légi- és űrügynökség űrhajózásmenedzsment és földmegfigyelési részlege (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR). A szimpózium mottója a "Földmegfigyelés új távlatai". Terv szerint az MFTTT hozzájárulás felvillant majd több releváns hazai fejlesztést és törekvést is,  előzetesen egyeztetve több honi műhely szakértőivel.             


-->                                              

2019-08-10

Földügyi és geotér információk a fenntartható fejlődési célok ( FFC) kontextusában.

Az UN-GGIM e heti newyorki ülésén bemutatták a "Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma c. kiadványt, amely a földügyi és geotér információk szerepét taglalja  a város és vidék globális kihívásaival szembeni ellenálló képesség elősegítésében. A kiadvány az ENSZ Globális Geoinformáció-kezelési (UN-GGIM) tanácsadó bizottság akadémiai hálózatának vezetője szerkesztésében jelent meg.
A kiadvány elérhetősége (CC alatt, nem kereskedelmi célra): 
http://oapen.org/search?identifier=1005177
de innen is elérhető:
vagy unggim.academicnetwork.org
www.crcpress.com
Forrás: Prof. Chryssy Potsiou-nak, a 35 tagú szerzői kollektíva tagjának tegnapi Facebook bejegyzése.
Az UN-GGIM akadémiai hálózata vezetője Prof. Abbas Rajabifard (Melbourne-i Egyetem), helyettese Prof. Maria A. Brovelli (Milánói Műegyetem)

2019-08-09

ISDE-11 Firenze: Az MFTTT előadására a 'Digitális Föld' hozzájárulása a társadalom számára az ISDE közösség együttműködése révén


A Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) két évente sorra kerülő, 11. nemzetközi szimpóziumát  az olasz Kutatóhálózati Központ (CNR) és az Európai Unió Közös Kutatóközpontja (JRC) támogatásával Firenzében tartja szeptember második felében.
A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Fenntartható fejlődési célok munkacsoportjának (WG4SDG) előadására a szimpózium Cheryl Desha (Ausztrália) által elnökölt “Digital Earth contribution to Society through ISDE community collaboration” szekcióban kerül sor újzélandi, bolgár és ausztrál előadók társaságában.

  • “An International Collaboration towards Transformed Engineering Practice in Digital Earth” by Cheryl Desha
  • “Digital Earth - the next paradigm” by Richard Simpson
  • “Three-Dimensional Mapping – When 3D Models of Real Environment Become 3D Maps” by Temenoujka Bandrova
  • "Unlock and Use Eo/Geospatial Data for SDG by Empowering Stakeholder Engagement in a Transformed Society" by Gabor Remetey-Fülöpp 
  • “Grasping the Global with Digital Earth” by Mary Fargher 
A  befogadott  'bővített kivonat' innen tölthető le: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac6b93f79-5588-4197-b727-f63ac3c0dcbc

 
Visszatekintés: Magyarország 2003 óta aktív tagja az ISDE nemzetközi szervezetnek. Első alkalommal, 16 évvel ezelőtt, a HUNAGI, FÖMI és Celk Center képviselői szerepeltek ISDE szimpóziumon előadással, poszterrel.

2019-08-05

Lezajlott a GEO EO4SDG éves találkozója az ENSZ newyorki székházában

Az ülésen az MFTTT dr. Mihály Szabolcs vezette WG4SDG munkacsoport  összekötője révén, távkapcsolatban vett részt. Az MFTTT hozzájárult mind a GEO EO4SDG 2020-2024 stratégiai megvalósítási terv anyagához, mind a találkozó fő témaköreinek megválasztásához. Egy max. három diaképes prezentáció elkészítésére is lehetőség nyílt, amely azonban az első, zárt szekcióülés alatt fellépő sorozatos hanghiba okozta csúszás miatt nem hangozhatott el, de amely így is bekerülhet a GEO EO4SDG dokumentum tárába és a résztvevők számára is elérhető lesz. A Dr. Argyro Kavvada (NASA) által vezetett, közel 8 órás ülés további szekcióiban különösen érdekes volt Steven Ramage (GEO Titkárság) 'Földmegfigyelési megoldások a fenntartható fejlődési célokért', valamint Ian Coady (brit Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium)  képviselőjének 'Az Egyesült Királyság földmegfigyelési ökoszisztémájának javítása' címmel tartott előadása.  Az MFTTT WG4SDG képviselője a vitához is hozzájárult és a hallottakról várhatóan az őszi Fény-Tér-Kép konferencián is mód lesz beszámolni.2019-07-30

Az Agenda 2030 fenntartható fejlődési célok elérésének támogatása földmegfigyeléssel - az interdiszciplináris megközelítésről az AGU ezévi konferenciáján

Forrás: https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Session/82310
Dr. Argyro Kavvadának, a GEO  EO4SDG Kezdeményezés ügyvezetőjének tegnap érkezett felhívása figyelemfelhívó adaléknak tekinthető annak igazolására, hogy a földhasználat, élelmiszerbiztonság, víz és energia egymással szoros kapcsolatban vannak. (Ebben a témakörben szerveznek szekcióülést és várnak előadásokat az Amerikai Geofizikai Unió decemberi konferenciájára. Beküldés és háttérinformáció legalul.) 
Az ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési céljainak (FFC/SDGs) a földmegfigyelés és geotér-adatok támogatásával való elérése esetenként interdiszciplináris megközelítést indokol, akár már két de lehetőleg több terület szakembereinek együttműködésével. 
Az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoportja (WG4SDG) eddig több alkalommal felhívta a figyelmet az ilyen innovatív, nexus jellegű megközelítésre. Ebben a földügy központi szerepet játszhat, hiszen legutóbb a FIG Tanács - felismerve, hogy az FFC/SDGs és a földüggyel kapcsolatos célok, alcélok és indikátoraik jelentősen mértékben befolyásolják a szakterületet a következő évtizedben - a holland Paula Dijskstra vezetésével feladatcsoportot (Task Force) hozott létre a 2019-2022  időszakra! A feladatcsoport nyár elején Hanoiban már űlésezett is. Cél, hogy kiválasszák a FIG bizottságok szempontjából releváns FFC-ket, pontosítsák az igényeket, követelményeket és lehetőségeket, de szóba került egy, a témakörrel kapcsolatos oktatási anyag kimunkálásának szükségessége is. Feltétlen kívánatos, hogy a Task Force-nak aktív magyar tagja is legyen!  A vietnami FIG rendezvényről Iván Gyula MFTTT szemlecikke már megjelent a Geodézia és Kartográfia hasábjain. 
Az Agenda 2030 kihívásaira és lehetőségeire való figyelemfelhívás, a szakma mozgósítása stratégiai kérdés a szakma fenntarthatósága okán is, melyről legutóbb az MFTTT Vándorgyűlésén, Békéscsabán dr. Mihály Szabolcs, az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoport vezetője tartott előadást: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af4b3e12f-990d-46a6-b540-658aed6a85af
A 32. Vándorgyűlésen elhangzottak alapján kibontakozást jelentene, ha egy potens intézményközi konzorcium kormányzati támogatással sikerrel fogna össze az 'indikátor monitoring és jelentéskészítés EO/GIS- támogatta eljárása' kifejlesztésében és gyakorlati megvalósításában egy vagy több egymással szoros kapcsolatban álló, célszerűen agrár-orientált célcsoport, alcél témakörében (pld. együttműködés a Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ, a Nemzeti Földügyi Központ, a LechnerTudásközpont Nonprofit Kft,  a KSH, az OMSZ és a Vízügy között a vállalkozási szféra, kutatóhelyek és civil szervezetek szükségszerű bevonásával, az AM, ITM és KKM elvárásaihoz igazodva, és felügyeletük mellett). Mindehhez a szellemi tőke adott, a keretek és feltételek megteremtése igényel megfelelő döntéselőkészítést.

Emlékeztetőül: a 17 FFC/SDG cél témakörnek összesen 169 célcsoportja van melyek teljesítésének mérésére mintegy 232 indikátort határoztak meg. 

-------------------------- AGU szekcióelőadás javaslat beküldési link és háttérinformáció a GEO EO4SDG felhívása nyomán:

"Dear Colleagues: Abstract submission deadline is July 31.

Here is more information - please share broadly with your organizations 

IN024 - Earth Observation Solutions to Address the U.N. Sustainable Development Goals: Connecting Water, Energy, Land Use, and Food Security


Three years into the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, countries, regional initiatives, and international agencies are increasingly recognizing the key role Earth observations can, and do, play in monitoring and evaluation systems to measure and achieve progress towards the U.N. Sustainable Development Goals (SDG). The need for timely, objective, repeatable, and effective resource management and integrated planning at global to national and sub-national levels is emphasized by the global development community. This session illustrates how EO experts are broadening and deepening the relevance of EO data in support of global environmental and societal policy across the water, energy, food security, and land use domains. The session showcases the latest advances in Earth science applications to support countries in meeting the SDG targets and indicators of relevance to the sustainable use of natural resources, with emphasis on use cases that address SDG interlinkages and tradeoffs.
Best wishes,

--
Dr. Argyro Kavvada
Executive Secretary, GEO EO4SDG Initiative
NASA Headquarters | Earth Science Division"


2019-07-14

47 évvel ezelőtt, ebben a hónapban indult földkörüli útjára a Landsat-1 (akkor még ERTS-1) a földi erőforrások felkutatására és monitoringjára


47 évvel ezelőtt, ebben a hónapban indult földkörüli útjára a Landsat-1 (akkor még ERTS-1) a földi erőforrások felkutatására és monitoringjára.
1972 július 23-án a Vandenbergi támaszpontról került földkörüli pályára az ERTS-1 műhold, melyet aztán Landsat 1-nek neveztek át. Az űreszköz egy módosított NIMBUS-4 meteorológiai műhold továbbfejlesztése volt. Wim van Wegen, a GIM térinformatikai szaklap tartalomfelelőse az egyik legismertebb tudományos közösségi hálózaton posztolta figyelemfelhívását Mathias Lemmens rovatcikkéről https://lnkd.in/eDqx-rp. A Landsat műholdcsalád első tagja vezette be üzemszerű, nem meteorológiai célú, polgári műholdas földmegfigyelés korszakát.
Négy évvel később készítette el az USA összefüggő területéről 569 Landsat MSS felvétel felhasználásával hamis színes fotómozaikját a General Electric a National Geographic Society és NASA közreműködésével. Erről könyvet is kiadtak, melynek dedikációjában megemlékeznek William Nordbergről, a Landsat projekt vezér egyéniségéről.
Egy évre rá - Dr. Joó István (MÉM) és dr. Almár Iván (FÖMI) jóvoltából - a FÖMI penci obszervatóriumában már létrejött egy csapat (köztük Dr.Csató Éva, Büttner György, Csornai Gábor, Gesztesi Albert) amely három évre rá főosztállyá, később FÖMI Távérzékelési Központtá avanzsált a Bosnyák téren, elindítva a műholdas távérzékelés környezetvédelmi és mezőgazdasági alkalmazásfejlesztését és operatív (üzemszerű) felhasználását.


2019-07-11

Közreadták a 11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium (ISDE-11) részletes előzetes programját

Forrás: http://www.digitalearth2019.eu/draft-program/
A program a rendezvény hivatalos honlapján itt érhető el:
http://www.digitalearth2019.eu/draft-program/
A szimpóziumon az MFTTT WG4SDG munkacsoport előadása a szeptember 26-i napon szerepel.

2019-07-08

UN SDG: Learn Oktatási és gyakorlóközpont megnyitása az Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési Célok elérésének elősegítésére

Madina Imaraliev  (Strategic Implementation of the 2030 Agenda Unit at Division for Satellite Analysis and Applied Research, United Nations Institute for Training and Research - UNITAR) írja az IISD körlevelében:
"Launch of UN SDG:Learn Platform during the opening of the SDGs Learning, Training and Practice Centre at the 2019 High-Level Political Forum on Sustainable Development on 9 July 2019 from 10:30 to 13:00 in Conference Room 5, UN Headquarters 
UN SDG: Learn platform is the result of a partnership of various UN entities, academia and universities and the private sector with the objective to enable learners to navigate easier through the wealth of SDG learning products and services and identify those that match best their needs. "
Az UNITAR a megnyitót a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) júliusi newyorki Magas Szintű Politikai Fóruma (HLPF)  keretében szervezte meg. Bővebb információ itt olvasható.
Az IISD körleveleire fel lehet felíratkozni:  "If you would like to join the SDG Mailing List, please click here to SUBSCRIBE".

Dr.Mihály Szabolcs az MFTTT WG4SDG vezetője előadást tartott az MFTTT 32. Vándorgyűlésén.


Az előadás címképe
"A világ és szakmánk fenntartható fejlődése"  címmel, 2019. július 5-én a 32. MFTTT Vándorgyűlésen Békéscsabán dr. Mihály Szabolcs által megtartott előadás vetített képei innen tölthetőek le.

2019-07-02

MFTTT WG4SDG munkacsoport idei figyelemfelhívó tevékenységéről a GEO EO4SDG kezdeményezés e havi webinárján

A mai GEO EO4SDG távértekezlet 28 résztvevője két szakmai ismertetést hallgatott meg Robert Ndugwa (UN Habitat), majd Steffen Fritz és Dilek Fraisl (IIASA, Laxemburg) előadásában. Ez utóbbi tárgya a 'Citizen Science és a Fenntartható Fejlődési Célok' volt.
Az előadás elérhetősége: 

Kitöltendő kérdőív


Ennek kiértékelését ismertetik a newyorki EO4SDG napon az ENSZ székház konferenciatermében.
-->A GEO on-line kérdőíves felmérése e héten még kitölthető. A beérkezett válaszok kiértékelését augusztus 5-én, a UN-GGIM közgyűlésének keretében tartott EO4SDG éves összejövetelén, New Yorkban ismertetik. Erre a programra a távolról résztvevőknek is regisztrálniuk kell.
Az értekezlet a továbbiakban az éves összejövetel célját és programját vitatta meg, majd a friss hírek megosztásánál a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerültek az MFTTT WG4SDG csapat idei tevékenységének dióhéjban való bemutatása. Az elmondottak jegyzetszerűen a videokonferencia chat-rovatában szöveges formában is összefoglalásra kerültek. Ez szerkesztett formában és stratégiai keretbe helyezve is megjelenik.
További hasznos link: geo-wiki.org

Az idei ISDE video pályázatra beérkezett pályaművek, melyeket a Bulgár Térképészeti Egyesület megjelentetett a You Tube-on is

A pályaművek itt tekinthetőek meg:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlg5CxB5J7NDhAJsRevRFleJZAfz1D6wE
A zsűri holnap fejezi be a munkáját, eredményhírdetés a firenzei 11 Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumon lesz.

2019-06-26

Tervben: MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoport poszterrel vesz részt a kölni "új perspektívák a földmegfigyelésben" szimpóziumon.
A rendezvény egyik kiemelt témaköre az ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési célok szakterületi támogatása. A szimpózium házigazdája a DLR.  A szervezők visszaigazolták az MFTTT WG4SDG poszter-bejelentkezését.

2019-06-20

Anton Wolfkamp, az egykori EUROGI főtitkár eltávozott...nyugodjon békében!

A szomorú hírt utódja, Bino Marchesini osztotta meg. Anton, a holland Kataszteri szolgálat munkatársa volt. 1991-2002 között, az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI) főtitkári minőségében többször járt Budapesten. Elévülhetetlen érdemei vannak az Európai Bizottság első kataszteri műhelyének megszervezésében budapesti helyszínnel, HUNAGI és JRC együttműködéssel, majd a GSDI 6 téradat-infrastruktúra világkonferencia szintén budapesti megszervezésében EU támogatással, a HUNAGI és Congress Kft. partnereként.
Jó és tisztelt kolléga volt, csendes, derűs természettel, ahogy egy 2001 március 24-én készült fényképen látjuk. 74 éves korában távozott. Nyugodjon békében!

2019-06-03

Szakmai útibeszámoló a bécsi GEO Adattechnológiai Műhelyről

 A nemzetközi kormányközi földmegfigyelési csoport, a GEO szervezet április végén Bécsben rendezett műhelye több hazai szervezet és döntéshozó érdeklődésére is számot tarthat. A műhelymunka résztvevői Magyarországról a CEU és az MFTTT voltak. Az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok Munkacsoport (WG4SDG) és több hazai intézmény/döntéshozó számára készült beszámoló itt is betekinthető.

2019-05-27

Megkezdődött a GEO Munkaprogram szimpózium Genfben


Az idei GEO Szimpózium mától szerdáig Genfben, az ENSZ Meteorológiai Világszövetség székházában kerül megrendezésre. Homlokterében a GEO 2020-2022 évi munkaprogram formálása lesz. A munkában a GEO program testülete, valamint a GEO zászlóshajó programok és a befogadott kezdeményezések (köztük a GI-18 EO4SDG) vezetői is részt vesznek. A rendezvény esetleg az interneten élőben is nyomon követhető lesz:  itt

A napirend innen tölthető le:

GEO munkaterv-tervezete a 2020-2022 évekre.
A végrehajtási terv részletei itt találhatók.

2019-05-24

A Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium befogadta az MFTTT WG4SDG munkacsoport előadásanyagát

Ma jó hír érkezett Firenzéből. A kínai székhelyű Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) 11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumának tudományos bizottsága a következő levelet küldte:
"On behalf of the ISDE11 Scientific Committee, we are pleased to inform you that the Session chairs and the Scientific and Program Committee completed the review of submitted abstracts.
Based on the results, your abstract entitled "UNLOCK AND USE EO/GEOSPATIAL DATA FOR SDG BY EMPOWERING STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN A TRANSFORMED SOCIETY" has been accepted as oral communication in the Session "Digital Earth contribution to Society through ISDE community collaboration" chaired by Dr.  Cheryl Desha. ..."

A hírt megköszönve, azt rögtön megosztottam társszerzőimmel, az MFTTT WG4SDG csapat vezetőjével és tagjaival (Dr. Mihály Szabolcs, Palya Tamás, Prof. Dr.Zentai László, Hargitai Péter, Iván Gyula).
Bővebb információ a rendezvényről:
www.digitalearth2019.eu
Illusztráció forrása:
www.digitalearth2019.eu

2019-05-22

Idén tölti be 25. évét a HUNAGI

A múlt heti HUNAGI közgyűlés egyik napirendi pontjában szerepelt az idei jubileumi évvel kapcsolatos szakmai megemlékezés.
Havass Miklós tiszteletbeli elnök korábbi felkérésére tisztségviselésem ideje alatt, a Társaság első húsz évével (1994 -2015 május) kapcsolatos események dokumentumainak egybegyűjtése megtörtént, a szükséges konverziók után egy visszatekintő összeállítás terveim szerint a 2019 novemberére el fog készülni. A számítógépes környezetem sokat változott 1994 óta (pld. a Windows 95-től a macOS 10.14.5-ig) ami esetenként kihívást jelent a mintegy 40,000 archív anyag kezelésében.
A gazdag előadástárból minap Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök kérésére az e heti debreceni előadásához kerestem éppen releváns háttérinformációt a jubileum kapcsán, mikor rábukkantam egy viszonylag hosszabb előadásanyagra, amely a HUNAGI
a GIS és az INSPIRE témakörben hangzott el 2014. március 31-én a BCE Regionális Környezet-gazdaságtan mesterszakos tanfolyam Alkalmazott térinformatika tantárgy keretében. A felkérés akkor Prof. Dr. Tózsa Istvántól, a BCE Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék vezetőjétől érkezett. A HUNAGI alapításának körülményeit is röviden megvilágító előadás linkje itt található (32.5 MB): https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A09f0da69-4c49-4572-9bd1-82cc62f51cc0  
(Az anyagban egy helyen GIS Open helyett tévesen GEO Open szerepel.)
További szakmai beszámolók archív anyagai itt érhetők el: https://hunagi14.blogspot.com (feltöltésük továbbra is folyamatban van)

2019-05-14

Új weblap készült: "A Budapesten és Baján mesterséges holdakkal folytatott felsőlégköri kutatások története és eredményei - tisztelgés Dr. ILL MÁRTON emléke előtt" címmel

Prof. Dr. Almár Iván írja mai FB posztjában:
"Kedves kollégák, a magyar űrkutatás története iránt érdeklődő ismerőseim: jó hírem van. Immár az alábbi link segítségével elérhető egy gazdag weblap a Konkoly Obszervatóriumban, illetve Baján 1959-től mintegy 50 évig műholdak segítségével végzett felsőlégköri kutatások történetéről és eredményeiről. Egyetlen helyen elérhetővé vált 5 disszertáció, mintegy száz szakcikk, számos, laikusok által is érthető tanulmány, interjú, valamint a 2016-os bajai konferencia videoanyaga. Az olvasó tájékozódhat a KGO történetéről, valamint a Bajai Obszervatórium fejlődéséről és terveiről is. A weblap Nuspl János, Illés Erzsébet, Almár Iván, Hegedűs Tibor és Borza Tibor közös munkája. Elérhető a http://konkoly.hu/imekweb/ linken. Ezúttal kérem, hogy aki érdekesnek találja, ossza meg ismerősei között!"

2019-05-06

Befejeződött a CEOS WGISS 47. ülése

Az űrügynökségek Műholdas Földmegfigyelési Bizottságának Információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoportja befejezte négy napos plenáris ülését. A több mint 60 szervezetet tömörítő munkacsoport plenáris ülésnek több mint 30 képviselője volt jelen és a távelőadókkal együtt mintegy félszáz előadás, ismertetés hangzott el. 
Az ülés programja itt érhető el: ceos.org
A hazai HSO/MŰI összekötői ismertetés pdf változata itt tekinthető meg: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac7059797-1207-40e6-9bdf-c50cd81826fa
A jegyzetek felhasználásával a KKM ŰFF számára szakmai beszámoló készül, amely megosztásra kerül a többi, anyagban szereplő érdekelttel.