2009-03-31

A logisztikai konferencia helyett tematikus műhelyek?

Ma délután határoztunk az MLBKT szervezésért felelős vezetőjével Déri András ügyvezető elnökhelyettes úrral és Barkóczi Zsolt HUNAGI elnökével arról, hogy az április 15-re meghírdetetett logisztika és térinformatika Tér-idő-adat konferenciát lemondani kényszerülünk.
Ennek elsődleges oka a recesszió okozta várható alacsony résztvételi érdeklődés. Hozzájárult ehhez az a szervezők részéről kinyilvánított igény, hogy a fejlesztési és alkalmazási szekciók előadásaiból a marketing elemeket kiszűrjék. Ez szintén visszariasztott jóegynéhány remélt közreműködőt az előadók oldalán.
Ezért is külön köszönetet mondunk mind a nyolc előadás-javaslattal bejelentkezett cég/intézmény szakértőinek együttműködési készségükért, akik magas szakmai színvonalú hozzájárulást ajánlottak fel:
Nyull Balázs - ügyvzető ig. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft http://www.digiterra.hu
dr. Márkus Imre vezérigazgató MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. http://www.mav-trakcio.hu
Szabó Richárd ügyvezető igazgató Geolevel Kfthttp://www.geolevel.hu
Husza György ügyvezető igazgató TEKIRÉ Kft http://www.tekire.hu
Keresztes Miklós térinformatikai mérnök Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ http://www.3k.gov.hu
Burányi Zsófia PR menedzser GS1 Magyarország Zrt. http://www.gs1hu.org
dr. Martinovich László vezető főtanácsos Földmérési és Távérzékelési Intézet URL: http://www.fomi.hu http://www.vingis.hu https://map.vingis.hu
Porkoláb Ákos Károly tanácsadó Adversum Kft. http:// www.adversum.hu
Már most jelezzük, hogy az MLBKT és HUNAGI együttműködése keretei között, a jövőben időszakosan tematikus műhelyeket kívánunk szervezni a korábban meghírdetett konferencia célkitűzéseinek változatlan szem előtt tartásával.
A költségcsökkentő, biztonságnövelő, térinformatikával támogatott innovatív megoldások megismerése, a tapasztalatok átadása a recesszió időszakában különösen felértékelődik.
A tematikájukat tekintve szűkebb műhelymunka keretei várhatóan alkalmasabbak tűnnek jelen körülmények között mind a logisztika szakmai érdeklődői, mind a megoldást nyújtók számára egy költségesebb és szélesebb spektrumú konferenciával szemben."

2009-03-30

Mi áll az európai térinformatika homlokterében?

Az összefoglaló leírás az EUROGI múltheti brüsszeli szakmai eseményein elhangzottak alapján készül.
Tartalmazza a következőket:
A 15 éves EUROGI megerősödésének jegyei
EUROGI tagország nemzeti térinfomatikai szervezeteinek beszámolói az INSPIRE felkészülésről
A térinformatikai ipar képviselőinek hozzájárulása(Autodesk, ESRI, GeoFoto, Intergraph)
Kiemelt európai programok ( INSPIRE irányelv/DG JRC, e-Content/DG InfSo )
Projektekkel kapcsolatos ismertetések (SEIS, eSDI-Net+, EURADIN, PLAN4ALL, One Geology/EuroGeoSurvey, ESDIN/EuroGeographics)
Fontos események Európa-szerte
Konklúzió és javaslatok
Téradat infrastruktúra hálózat (eSDI.Net+) projekt-kötelezettségek teljesítése
- Az eSDI-Net+ hat hazai tematikus szolgáltatás köteles anyagainak felvitele az európai projekt honlapjára
- A kiválasztott hat projekt mellé 3-5 új szolgáltatás kiválasztása (ebből 3 a KvVM által javasolt információs rendszer, de ide kerülhetne célszerűen a TakarNet24 is), interjú, űrlapkitültés és a köteles anyagok elkészítése és kiküldése a projektcsmag vezetéshez
- A hazai értékelés elvégzése a márciusban véglegesített eSDI-Net+ módszertan szerint
- Előadás az MFTTT Vándorgyűlésén a téradat infrastruktúra szolgáltatások értékelése címmel Nyíregyházán,
- Az INSPIRE alap- és tematikus adatkörei hazai szolgáltatásai értékelésének kiterjesztése az eSDI_Net+ módszertan szerint. Ennek nyílvános bemutató fóruma legyen a Nemzeti Térinformatikai Konferencia amelynek első napja legyen a 2. eSDI-Net+ Műhely, második napja az EURADIN műhely, mindkettő HUNAGI és tagszervezetei szervezésében.
Az Európai Bizottság szakértői elvárása szerint a következőkre kell figyelmet fordítani:
- Szoros kapcsolatra kell törekedni az elektronikus kormányzattal és a helyi regionális és központi kormányzati intézményekkel. A konferencia mindkét műhelyét az EKMK-val együttműködve célszerű megrendezni a közadatok terjesztésére IDABC figyelembevételével.
A HUNAGI által szervezett eSDI-Net+ belföldi hálózat fűzze szorosabbra az LMO -k és SDIC
szervezeteket és kapcsolatukat a DG JRC-vel.
A konzorcium tagjai -köztük a HUNAGI - törekedjen szinergiára az európai és globális téradat közösségekkel. (A prokjekt értékeli és elősegíti a HUNAGI kapcsolatait a GSDI világszervezetben és a Digitális Föld társaságban. Ez utóbbin támogatják HUNAGI előadás megtartását az ISDE 6 konferencián melynek társszerzője a prokjekt vezetője lesz.)
Legalább egy magyar szolgáltatás kerüljön be a 10 legjobb közé az európai szintű kiértékelésen és jusson el a torinói novemberi "döntőre".
A beszámoló leírása folyamatosan bővül.

2009-03-28

UDMS2009 - GSDI11 Településinformatikai és téradat-infrastruktúra rendezvények hírei a HUNAGI19 blogon

A legfrissebb UDMS2009 és GSDI11 hírekért elég a címre kattintani.

Infringement! Az EU komolyan veszi a PSI irányelvhez való igazodást

PSI Nemzeti Ankétokat tartó országok. Forrás: ePSIplus 10. hírlevele
Eddig már több EU tagország kapott szabálysértési (infringement) figyelmeztetést azért, mert a közadatok újrahasznosítása terén hiányosan vagy eltérő módon ültették át a nemzeti jogszabályi környezetbe a vonatkozó PSI irányelvet. Március 19-én - Svédország és Lengyelország után - most Olaszország is figyelmeztetésben részesült. A PSI Platform honlapján nyomon követhető a folyamat. Amennyiben az érintett tagország két hónapon belül nem ad a hiányosságok felszámolására nézve megfelelő választ, úgy az ügy az Európai Bíróság asztalára kerülhet. Az olasz eset azért is érdemel külön figyelmet, mert az elmarasztalás a földügyi adatok szolgáltatásával is kapcsolatos. A hír a címre kattintással olvasható.
A hivatkozott 2009 márciusától induló ePSI Platform EU projekt portálja felkért levelezőjeként mostantól lehetőségem van arra, hogy a téradatokkal összefüggésben híranyagokat küldhessek be a vonatkozó hazai jogszabályi környezet fejlődéséről és a közadatok újrahasznosítását lehetővé tevő honi intézkedésekről, szolgáltatásokról és kezdeményezésekről. Ilyenek a földügyi adatok elérhetősége az ügyfélkapun keresztül, a TakarNet24 projekt, a földügyi adatportál, de akár az INSPIRE-ral összefüggésben a környezetvédelmi törvény módosítása és a kapcsolatos kormányrendelet. A téma mesze nem csak technikai kérdés, hanem költségvetést is érintő közgazdasági- pénzügyi megfonotást igénylő feladat. A társadalmi-gazdasági érdekek azért helyezendők előtérbe, mert a PSI irányelv megvalósításával remélt haszon is itt jelentkezik. A megoldásnak azonban kezdettól fogva garanciákat kell adnia és forrást kell biztosítani a szolgáltatók számára a fokozott működésbiztonságra és a fenntartható személyi és szolgáltatásfejlesztésre. A kérdést az illetékes kormányszerveknek (MeH, minisztériumok) és érintett civil szervezeteknek (MATISZ, MFTTT, HUNAGI stb) napirenden kell tartaniok, hiszen egy esetleges EU figyelmeztetés nem érheti felkészületlenül sem az illetékes szerveket, sem a szakmát. A téradatok köre ugyanis a PSI irányelv átvétele során továbbra is a három problematikus tematikus témakör egyike. Magyarországon a NemzetiPSI Napokra már sor került (sőt, a HUNAGI még az IHM idején térinformatikai szekciót isszervezett az ePSInet-tel), de a kérdés többnyire a jogászok és műszaki szakemberek körein belül maradt pedig az a közgazdasági szakemberek és illetékes pénzügyi döntéshozók nélkül megoldhatatlan. A TakarNet24 nyitótalálkozóján elhangzottak szerint a HUNAGI az FVM FTF és a FÖMI TakarNet24 projektvezetésével együttműködve olyan híranyagot tervez továbbítani a portál számára, amely világosan mutatja, hogy a szolgáltatásfejlesztés elsődleges célja a felhasználók kényelmének fokozása és ezen a területen az eddigi eredményekre támaszkodva jelentős projektekvégrehajtására kerül sor ebben az évben.

2009-03-27

EUROGI Közgyűlés

A 15 éves EUROGI közgyűlésének résztvevői. Foto: Krister Olson, HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Közgyűlés napirendje (Forrás: EUROGI Titkárság)
Prof.Mauro Salvemini az EUROGI újból megválasztott elnöke

2009-03-26

EUROGI Tagok Napja Brüsszelben


Az ülésnek az Európai Bizottság Albert Borschette épülete adott otthont.
A magyar előadás anyaga - amely Lévai Pál és Mikus Dezső közreműködésével készült - a címre kattintva tölthető le.
Az esemény programja a következő volt:

2009-03-25

Lezajlott az EUROGI informális végrehajtó bizottsági ülése

Az IGN Belgium vezérigazgatósága adott helyet az EUROGI vezetői értekezletnek. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

Az EUROGI vezetői értekezlet résztvevői az IGN-B tárgyalójában
Az értekezleten megtárgyalt témák között voltak:
eSDI-Netplus
EURADIN
(bejelentésre került az első nemzeti tematikus műhely a címekről: Hollandia, 2009 április 3.
Kívánatos hazai illetékeseknek a most alakult Európai Címfórumhoz (EAF) csatlakozni, ami nem jár költségekkel. Erre nézve a HUNAGI hamarosan felhívást tesz közzé, felhívva a figyelmet a tervezett magyarországi EURADIN nemzeti műhelyre is, melyre nézve a Szándéklevél átadására itt Brüsszelben kerül sor.
SEIS
PLAN4ALL
(HUNAGI-nak az EUROGI-n keresztűl az eSDI-Netplus mintájára ismét jó lehetősége lesz csatlakozni.)
Átadásra került a holnapi napon ismertetendő nemzeti beszámoló anyaga is (2-2 kérdésre adott válaszokkal az INSPIRE felkészülés és az eSDI-Netplus tárgyában), melyek összeállításához Lévai Pál (FÖMI) és Mikus Dezső (KvVM) adtak hathatós segítséget.

2009-03-24

EUROGI napok Brüsszelben

A delegátusok szálláshelye az Egmondt palotában, Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Március 25: EUROGI vezetőségi találkozó az IGN Belgium székházában
Március 26 EUROGI Tagok Napja az Európai Bizottságnál
Március 27: EUROGI Éves Közgyűlés az Európai Bizottságnál
Bővebbet hamarosan itt.

INSPIRE műhely Székesfehérváron

Hamarosan itt

2009-03-23

Későbbi időpontban kerül megrendezésre az EKMK HUNAGI Fóruma


Az önkormányzatok számára tervezett két és félórás, négy előadásból álló térinformatikai ankét nem kerül megrendezésre március 25-én. Az új időpont kiválasztása a közreműködő cégekkel (HungaroCAD/Autodesk, Tekiré/Intergraph, ESRI Magyarország és a Compet-Terra), valamint az MTA SZTAKI Elektronikus-Kormányzati Módszertani Központ illetékeseivel egyeztetve kerül megállapításra. A szervezésben közreműködik Keringer Zsolt HUNAGI elnökségi tag, aki a Megyei Jogú Városok Szövetségének informatikai vezetője is.

Március 23 a Meteorológia Világnapja

A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) termékeinek hazai széleskörű hasznosításának elősegítésére 2008. évben kiírt KvVM pályázat támogatásával elkészült az OMSZ Távérzékelési Osztálya összeállításában az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek leírása. Az EUMETSAT a felhasználói részére a következő szolgáltatásokat biztosítja:
- központi archívum http://archive.meteosat.int/umarf/
- terméknavigátor http://navigator.eumetsat.int/discovery/
- esettanulmányok http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Case_Studies/index.htm?l=en
- az üzemszerűen működő műholdak valós idejű felvételei http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Real_Time_Imagery/index.htm?l=en
- közvetlen információkérés ops@eumetsat.int
További információ:
http://www.eumetsat.int (link a címre kattintással)
http://www.esa.int
http://topex-www.jpl.nasa.gov/mission/jason-2.html
http://eumits.eumetsat.int/menu.php
Az EUMETSAT január 19-i tájékoztatójáról küldött MUI emlékeztető nagyszabású pályázati lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Érdeklődés esetén írjanak a hso@hso.hu címre vagy a gabor.remetey@gmail.com elektronikus postacímre.

HUNAGI elismerése: szék a Magyar Űrkutatási Tanácsban

Dr. Molnár Károly úr, Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter felkérésére a HUNAGI főtitkára 2009. január 1. -2011 december 31. közötti időszakban a Magyar Űrkutatási Tanács tagjaként részt vesz a testület munkájában. Mint ismeretes, az űrkutatással kapcsolatos feladatokat a KvVM helyett 2009. január 1-jétől a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal látja el. A személyre szóló megbízás egyben a HUNAGI, mint szakmai civil szervezet újabb elismerése. A Magyar Űrkutatási Iroda dr. Both Előd igazgató vezetésével a Magyar Térinformatikai Társaság jogi alapító tagja. HUNAGI tevékenysége és nemzetközi kapcsolatai sok szálon kötődnek az űrkutatáshoz mindenekelőtt az alkalmazások és az ismeretek terjesztése területén. A GEO, CEOS WGISS, Humboldt, Digital Earth, GIGAS, CASCADOSS, GMES és INSPIRE mellett az ePSI és EUMETSAT azok az űrkutatással kapcsolódó programok és projektek, amelyekben a HUNAGI tagjai vagy közössége közvetlenül vagy közvetve együttműködnek neves kutatóhelyek és műhelyek szakértőivel.

SEIS a megosztott környezeti információs rendszerek programja


Mai postánkból: az EUROGI szerdai vezetőségi ülésén a skandináv képviselő ismertetést ad a SEIS elnevezésű megosztott környezeti információs rendszerek programjáról. Előzetesként az alábbi összefoglalót küldte meg:
SEIS - Shared Environmental Information Systems
Timely, relevant and reliable information on the environment is absolutely necessary for decision-makers to respond to the environmental problems of our time. But this is not enough. Our citizens are also entitled to know about the quality of the air and water where they live or if floods, droughts and pollution are risking their property and livelihood. We must thus improve the way we collect, analyse and communicate information on our environment. (Environment Commissioner, Stavros Dimas)
According to the 6th Environment Action Programme access to environmental information on states, drivers, pressures and trends are essential for as well policy development as whether these policies are effective. Besides it is essential that this information is easily accessible for the public in order to support empowering the citizens. A huge amount of environmental information is continuously being collected by the public authorities in the EU Member States. However, due to a long range of obstacles this information is neither available in a timely manner or in a format useful for the end users – being the decision-makers or the general public.
On 1 February 2008 the European Commission adopted a Communication Towards a Shared Environmental Information System (SEIS) aiming at improving and streamlining the European systems for collecting, analysing and reporting environmental information. The expected benefits are numerous:
SEIS will simplify the reporting and accessing of environmental information through an efficient electronic system and abandon the traditional paper based reporting. SEIS will take advantage of recent advances in information and communication technology enabling real-time data to be available for decision-makers. SEIS will empower the European citizens by providing them useful information on the environment in their native language. SEIS will strongly support the development of intelligent eServices like eEnvironment and eEurope. SEIS will contribute strongly to international programmes for collecting and managing environmental information like GEOSS and Earth Watch. SEIS will benefit from the European Statistics System to perform integrated analysis in the context of the DPSIR framework. SEIS will be fully coherent with the Lisbon Strategy on growth and employment by assisting the selection of cost-effective strategies SEIS will be based on the INSPIRE Directive on spatial data infrastructure as well as the Aarhus Directive on public access to environmental information. SEIS will gradually shift from a centralised reporting system towards a more distributed system-of-systems based on access and interoperability.
WISE - the Water Information for Europe (http://water.europa.eu) and Ozone Web (http://eea.europa.eu/maps/ozone/map/) are both prototypes for the the upcoming SEIS.
EEA, PEER and AGILE organised a SEIS Workshop in Wallingford January 2009 (http://www.ceh.ac.uk/SEIS/PEER-EEA-AGILEworkshop.html)
The Czech EU Presidency organises a Conference Towards eEnvironment in Prague March 2009 on SEIS and eReporting (http://www.e-envi2009.org/).
A legislative proposal is due to be presented by the European Commission by June 2009.

2009-03-22

Új szakkönyv a téradat infrastruktúrákról


A Multi-View Framework to Asses Spatial Data Infrastructures c. könyv a Melbourne-i Egyetem kiadásában jelent meg. Szerkesztői Joep Crompvoets (Wageningeni Egyetem), Abbas Rajabifard (GSDI alelnöke, Melbourne-i Egyetem), Bastiaan van Loenen (ITC) és Tatiana Delgado Fernández (Kuba). A mű rövid ismertetése hamarosan itt.

2009-03-21

HUNAGI és a SADL K.U.Leuven kapcsolatai - eSDI-Net, INSPIRE ország-készültség és CASCADOSSA Leuveni Katolikus Egyetem könyvtára, a soron következő miniszteri szintű Bologna találkozó színhelye. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

Az elmúlt napokban Leuvenben rendezett eSDI-Net+ találkozó alkalmat teremtett a vendéglátó SADL/K.U.Leuven szakembereivel (Prof.Dr. Thérèse Steenberghen, Prof.Dr. Jos Van Orshoven és természetesen Danny Vandenbroucke) való rövid találkozásra is. Többen közülük aktív közreműködői voltak a A Multi-View Framework to Asses Spatial Data Infrastructures c. szakkönyvnek, amely nemrégen a Melbourne-i Egyetem kiadásában jelent meg Joep Crompvoets, Abbas Rajabifard, Bastiaan van Loenen és Tatiana Delgado Fernández szerkesztésében. (Egy példánya az érdeklődők számára betekintésre hozzáférhető a HUNAGI FVM 428. munkaszobájában.)
K.U.Leuven Leuveni Katolikus Egyetem. A nagyhírű egyetemet 1425-ben alapították és a maga 25,000 hallgatójával mára város a városban (www.kuleuven.be).
A SADL (Spatial Applications Division Leuven) az egyetem kutatásfejlesztési részlege. 1993-ban jött létre tanszékek közötti kutatóhely jelleggel. Szükségességét és eredményességét igazolja számos EU projektben való meghatározó szereplése és elismertsége az Európai Bizottság által. Profilja interdiszciplináris, szakértelmét a térinformatikai technológiák és alkalmazások révén hasznosítja egy sor szakterület felé: pld. erdészet, természet és táj, talaj és víz, természet- és regionális földrajz, biorendszerek, villamosmérnöki területek. Várható csatlakozása a várostervezési és területfejlesztési szakterülethez tartozó a Tér és Társadalom Kutatóközponthoz, de kapcsolódása van a "Föld Kutatóközponttal" is, melyben a Föld- és Környezettudományi Tanszékkel működik együtt.
A szervezet vezetője Prof.Dr. Jos Van Orshoven már 1994-ben az Európai Bizottság térinformatikai szakértője volt, amikor az információtechnológiai főigazgatóságán ösztöndíjas tisztviselői gyakorlatomat töltöttem. A személyes ismeretségünk erre az időszakra nyúlik vissza. A SADL küldetése, stratégiai területei a címre kattintással a szervezet honlapján találhatóak.
HUNAGI-SADL kapcsolatok többsíkúak:
-
INSPIRE országjelentések
Az Európai Bizottság pályázatán a SADL nyerte el az EU tagországok INSPIRE felkészültségéről időről-időre gyűjtött nemzeti jelentések összesítését. A projektet Danny Vandenbroucke irányítja. Kezdetben a HUNAGI önkéntesen, a FÖMI-vel együttesen szolgáltatott adatokat, majd a munkát 2008-ban KvVM felkérésére végezték el.
A SADL K.U.Leuven aktív az INSPIRE Monitoring and reporting témakörű szövegező csoport munkájában is. Ez az egyik ülését az AGILE visegrádi konferenciája idején HUNAGI részvétellel a FÖMI-ben tartotta.
-
ePSIplus

Mind a SADL K.U.Leuven (Katleen Janssen), mind a HUNAGI főtitkára meghívást kapott a közadatok újrahasznosítása témakörben rendezett, a projekt térinformatikával foglalkozó ezévi tematikus zárótalálkozójára.
- GSDI
A Globális téradat-infrastruktúra szervezetben a SADL részéről Katleen Janssen és Danny Vandenbroucke a GSDI konferenciák aktív szereplői, az informális kapcsolatokban a HUNAGI kollegiális partnerei
- CASCADOSS
Az FP6 program projektjének európai szintű koordinátora Prof.Dr. Thérèse Steenberghen asszony, a SADL /K.U.Leuven R&D ügyvezető igazgatója.
Magyar konzorciumi partnere a Podolcsák Ádám vezette Compet-Terra, a HUNAGI egyik legkorábbi magánszektor tagja. A CASCADOSS projekt idei régiótalálkozóján Szegeden, majd a Budapesten szervezett második nyílt napján számos HUNAGI tagintézmény, köztük a FÖMI, VÁTI, BCE vettek részt. A Compet-Terra meghívást kapott az EKMK-ban március 25-én az önkormányzatok részére szervezett HUNAGI Fórumra is.

2009-03-19

Ausztria a GEO 77.tagországa

"We are pleased to announce that the Government of Austria joined the Group on Earth Observations on 9 March. The total number of GEO Members is now 78 (77 governments plus the European Commission). A complete list of GEO Members and Participating Organizations can be found on the GEO Website, and new members will be announced on this list serve as they join. "
http://www.earthobservations.org>

Eredményes eSDI-Netplus konzorciumi találkozó

Az ülés részvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Téradat infrastruktúra megoldások és téradatbázis szolgáltatások eSDI-Netplus módszertan szerinti értékelése egy sor országban talált követésre 2009 első negyedévében.
Nemzeti eSDI-Net műhelyeket rendeztek és ajánlottak jelölteket az európai szintű megmérettetésre Lengyelországban, a Skandináv országokban, összevonva Nagy-Britanniában és az Ír Köztársaságban, továbbá Németországban, összevontan Portugáliában és Spanyolországban, valamint Délkelet-Európa 11 országa számára Szalonikiben. Összhangban a projekt célkitűzéseivel, Magyarországon a nyár végén tervezi a HUNAGI a fenti témakörben országos rendezvény szervezését.
Az ülés véglegesítette az európai kiértékelési szempontrendszert, a zsűri javasolt összetételét, a torinói zárótalálkozó és eredményhírdetés előzetes programját továbbá a hátralévő időszak akciótervét, amely további támogatást biztosít mind a HUNAG-nak, mind aktív tagszervezeteinek.
A projekt horizontális kapcsolataiban külön szerepet játszanak a többi eContenplus projektekkel közös rendezvények, míg maga a projekt is kész támogatni a HUNAGI GSDI és Digitális Föld kapcsolatainak hasznosítását a projekteredmények megismertetésében.


2009-03-18

eSDI-Netplus

Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Ma kezdődik a belgiumi Leuven Katolikus Egyetemén az eSDI-Net+ projekt konzorciumi találkozója. Fő témája a projekt keretében kiválasztott nemzeti tematikus SDI szolgáltatások európai szintű kiértékelési módszer-tanának véglegesítése. Az értekezlet házigazdája Danny Vandenbroucke és a K.U.Leuven SADL térinformatikai műhelye lesz. Vandenbroucke úr vezeti évek óta az EU tagországainak INSPIRE készültségét nyomon követő adatbázis karbantartását. Az eSDINet+ projekt keretében hat magyarországi szolgáltatási rendszer került be a tavaly augusztus végi HUNAGI műhelyen, ezek az INVATER(Zalaegerszeg MJV Önkormányzata-HungaroCAD), KOMVIR (Magyar Közút-GeoLevel), MÉTA )MTA ÖBKI), PIR (FÖMI), TeIR (VÁTI) és VINGIS (FÖMI). Az európai szintű megmérettetésben való részvétel feltétele a rendszerekre vonatkozó 3 naprakész háttérdokumentum (angolnyelvű ismertető ppt, egy egyoldalas szöveges annotáció és a hazai kiértékelés kitöltött űrlapja) felvitele a projekt intranet rendszerére. Ez eddig csak a VINGIS esetében történt meg, e héten a TeIR is felkerül, a hiányok pótlására még ebben a hónapban sor kell, hogy kerüljön.

2009-03-17

SZVT-HUNAGI megbeszélés

Szabó Richárd, a Szervezési- és Vezetési Tudományos Társaság Térinformatikai Szakosztálya vezetője és a HUNAGI főtitkára ma az FVM 428. HUNAGI munkaszobájában kétórás beszélgetésen tekintették át az együttműködés számos kínálkozó lehetőségét.

2009-03-16

Eddig már 400 regisztráltja van a júniusi GSDI11 konferenciának

Mai postánkból. Joao Geirinhas, az EUROGI főtitkára továbbította a GeoNovum rendező szervezet sajtóhírét:
GSDI 11: The world’s largest and socially most important Geo-Spatial & SDI Conference of 2009!

GSDI 11 World Conference
Spatial Data Infrastructure Convergence – Building SDI Bridges to address Global Challenges
June 15-19, 2009 - Rotterdam, The Netherlands

The GSDI 11 Conference released a new brochure presenting the most recent developments and updates for the unique event to be held in Rotterdam.
See the GSDI 11 Brochure of March 2009
Confirmed featured speakers at the GSDI 11 Conference include:
. José Achache Director, GEO Secretariat Geneva, Switzerland
. Santiago Borrero - Secretary General, Pan-American Institute for Geography and History
. Dorine Burmanje - Chair Executive Board (Dutch) Cadastre, Land Registry and Mapping Agency
. Jacqueline Cramer - Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Netherlands
. Jacqueline McGlade - Executive Director, European Environment Agency
. John McLaughlin - President and Vice-Chancellor, University of New Brunswick, Canada
. The Honorable Gary Nairn - Former Special Minister of State, Australia
. Robert Chen - Director, Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Colombia. Secretary General, CODATA, International Council for Science
. Janez Potocnik - European Commissioner for Science and Research (tentative commitment)
Welcome address
GSDI President for GSDI 11 in Rotterdam

Bas Kok, President of the GSDI Association, welcomes all the participants to the event:
On behalf of the GSDI Association, I invite you to attend our 11th GSDI World Conference in Rotterdam. This dynamic city is famous for its modern architecture and rapidly developing skyline, and was Europe’s cultural capital in 2001. Rotterdam is also one of the largest sea ports in the world where more than 70,000 people find their employment.
I am inviting you to participate in our conference, which hosts a strong team of partners. INSPIRE will present the major outcomes of spatial data infrastructure implementation in the 27 European Union countries. Our Dutch partners will present the outcomes of the innovative Space for Geo Information (RGI) program as well as the GIDEON program. Full attention for the acceleration of SDI Opportunities and Innovations!
The main theme of GSDI 11 is SDI convergence. By building symbolic geo-information bridges between societies, cooperation with spatial communities throughout the world is intensified. This convergence process leads to sharing of experiences and uncovering main successes in SDI societies throughout the world. Together an agenda can be produced to work on solutions for major global societal problems. This cooperation process will give us all inspiration to set up more strategic alliances for the longer term.
The large amount of excellent papers to be presented at our conference and the high level keynote speeches in our plenary sessions reflect perfectly our conference ambition. Conversion, bridge building and the creation of new dynamics for the future are the main elements for our GSDI 11 conference.
A special word of thanks go out to the members of the Local Organizing Committee, our GSDI 11 partners: JRC of the European Commission, EUROGI, the Dutch partners RGI, Geonovum (CHAIR), Kadaster and Delft University of Technology as well as our sponsors who made it possible to organize this GSDI 11 conference.
I wish you a very prosperous and fruitful conference and a pleasant stay in The Netherlands.
Bas Kok
GSDI President

A Napló ma reggeli látogatóinak földrajzi megoszlása

Ma reggel - 9 óráig - közel félszázan látogatták a HUNAGI Naplót. Földrajzi megoszlásukat mutatja a StatCounter ábrája.

INSPIRE, GEOSTAT projekt a nemzeti statisztikai hivatalok és térképészeti ügynökségek éves EUROSTAT ülése napirendjén


Mai postánkból: Faluvégi Albert (KSH) küldte a következő hírt, képeket és dokumentumot.
A Nemzeti Statisztikai Hivatalok és a Nemzeti Térképészeti Ügynökségek közös fejlesztései, új projektjei, együttműködési lehetőségei voltak a napirendjén az EUROSTAT éves rendezvényén, melyen Faluvégi Albert (KSH) és Lévai Pál (FÖMI) vettek részt . Mindketten annak a HUNAGI Munkacsoportnak tagjai, akik segítették a COWI vezette INSPIRE gazdasági hatástanulmány elkészítését.
A luxemburgi találkozó dokumentuma a fenti címre kattintással érhető el.

Magyar delegáció résztvevői:
Faluvégi Albert
gazdasági szakértő, szakközgazda,
szakmai tanácsadó - magyar regionális statisztikai koordinátor (RESCO),
Központi Statisztikai Hivatal
Mezőgazdasági és környezeti statisztikai főosztály
Környezeti és területfejlesztési statisztikai osztály
Lévai Pál
Földmérési és Távérzékelési Intézet
főtanácsadó, az INSPIRE szakcsoport vezetője

2009-03-15

Beindult a HUNAGI naplója a jövőről - http://hunagi23.blogspot.com


Térinformatika, szenzorhálók, RFIDs, GPS, GI - Válogatás a beérkező legtrendibb színes, de nagyon is komoly hírekből, melyek irányt mutatnak a jövőre...

Mátrai István grafikus tervező művészeti díja


Tegnap, a március 15-én szokásos állami- és művészeti díjak átadásának napján Mátrai István, számos földtudományi vonatkozású alkotás szerzője tervező grafikusi munkássága elismeréséül "Ferenczy Noémi-díját" vehetett át az Iparművészeti Múzeum aulájában rendezett ünnepségen.

HUNAGI szándéklevél CAGI-SAGI-HUNAGI közös pályázatban való részvételre


A Visegrádi Országok Alapjához a pályázatot ma délig adja postára cseh testvérszervezetünk elnöke Jiri Hiess, aki a szlovák és magyar szándéklevelekért személyesen utazott tegnap délután Pozsonyba és Budapestre.

Kihívások a téradatok harmonizációjában - Konferencia

Mai postánkból. Dr. Joahim Rix (Fraunhofer Institute) hívta fel a figyelmet a következő eseményre ma reggeli levelében:
CALL FOR PAPERS
Challenges in Geospatial Data Harmonisation
Pre-Conference Workshop at AGILE 2009
June 02, 2009
Hanover, Germany

Részletek a http://hunagi19.blogspot.com HUNAGI rendevénynaplóban
A rendezvény szervezői az európai térinformatikai közösség kiemelkedően aktív női szereplői Eva Klien (Fraunhofer Institute, Humboldt, GIGAS), Sisi Zlatanova (Delft UT, katasztrófavédelem, ISPRS), Christine Giger (ETH Zürich, Humboldt), Astrid Fichtinger (TU Munich)

2009-03-14

Tematikus HUNAGI Fórum az EKMK tavaszi programjában

Térinformatika és az önkormányzatok
HUNAGI Fórum 2009 MTA SZTAKI EKMK,
Elektronikus-kormányzati Módszertani Központ
2009. március 25
Budapest, Victor-Hugo u.
Az EKMK tavaszi programjának részeként a HUNAGI részérebiztosított mintegy 2,5 órában terv szerint a legjelentősebb termékszállítók (HungaroCAD/Autodesk, ESRI Magyarország, Tekiré/Intergraph) tartanak ismertetést önkormányzati feladatokat támogató költséghatékony térinformatikai megoldásokról. Emellett a nyílt forráskódú szoftverek felhasználásáról is hangzik el előadás (Compet-Terra). A célközönség az önkormányzatok szakértők közössége, a figyelemfelhívásról Keringer Zsolt úr, HUNAGI elnökségi tag, a megyei ogú városok szövetségének tisztségviselője gondoskodik, de HUNAGI is kiértesíti tagjainak és partnereinek többszáz fős közösségét.

2009-03-13

Czarán Lóránt hivatala ad otthont az ENSZ Térinformatikai Munkacsoport titkárságának Bonnban

Prof Guo Huadong (ISDE főtitkár), Czarán Lóránt (ENSZ) és Prof Bas Kok (GSDI elnök) a bukaresti GEO ülésen. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Prof. Harlan Onsrud, a GSDI szervezet ügyvezető igazgatója írta a mai nap, hogy az UNGIWG titkársága Genfből Bonnba került át, az UN OOSA-SPIDER szervezet irodájába. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos bonni ENSZ iroda élére az elmúlt év végén nevezték ki a hazánkban is jól ismert Czarán Lórántot, aki korábban az ENSZ newyorki központja kartográfiai részlegénél dolgozott ahol a Biztonsági Tanács üléseinek térképellátásán, és a konfliktusterhes régiók tematikus téradatellátásával foglalkozott. Az erdélyi szakemberrel a HUNAGI képviselője először a Kolozsvári Térinformatikai Napokon, majd a GSDI és a CEOS WGISS ülésein találkozhatott , ahol Czarán úr mindmáig az ENSZ-et képviseli.

2009-03-11

HUNAGI és az európai trend

A VIII. Nagykanizsai Térinformatikai Konferencia holnapi programjában szereplő HUNAGI előadás összefoglalója a címre kattintással hívható le.

2009-03-10

Megjelent az európai címregiszter projekt első hírlevele

Az EURADIN projekt első, 2009. februári hírlevele a címre kattintással vagy itt tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/EURADIN_News_01.pdf.
Mint ismeretes, HUNAGI augusztus végére tervezi a FÖMI és Geox Kft aktív részvételével a magyarországi EURADIN műhely megrendezését az INSPIRE ezen viszonylag mostoha adatköre helyzetének feltárását, az európai projekt eredményeinek bemutatását.

VIII. Nagykanizsai Térinformatikai Konferencia - 2009 március 12

VIII. Nagykanizsai Térinformatikai Konferencia
Halis István Városi Könyvtár
2009. 03.12.

10.00 Megnyitó
Marton István, Nagykanizsa MJV Polgármestere
10.10
A jövő körvonalai - új lehetőségek előtt a térbeli adatkezelés
Dr Szabó Szilárd, főszerkesztő, Térinformatika online
10.30
HUNAGI és az európai trend
Dr Remetey-Fülöpp Gábor, főtitkár, HUNAGI
10.50
Energiatérkép
Barkóczi Zsolt igazgató, VÁTI Kht.
11.10
Solar Boston „megújuló energiaforrások - ESRI szoftverekkel”
Híri István Utility üzletágvezető ESRI Magyarország Kft.
11.50
Geocaching verseny eredményhirdetése
12.10
Európa biomassza potenciáljának bioenergetikai szempontból
történő klasszifikálása hagyományos és távérzékelési módszerek ötvözésével

Gyuris Péter térinformatikus Geonardo Kft.
12.30
Mobil térinformatikai problémák és megoldásuk, így látjuk mi
Hóber Balázs Digiterra Rendszerház Kft.
12.50
Centiméter—GPS
Érsek Ákos GPSCOM Kft.
13.10
Zárszó Bene Csaba igazgató
Bővebb felvilágosítás: Faragó Zsolt Szakmai vezető
Nagykanizsa és Térsége TISZK, 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30
Tel: 06-20-265-3885

A HUNAGI előadás tartalmi összefoglalása: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUNAGIeutrendV2.pdf

10. Műszaki Térinformatika Konferencia előzetes előadásjegyzéke


Mai postánkból: Dr. Csemniczky László MTE elnök írta:
"Örömmel értesítjük, hogy a Műszaki Térinformatika Egyesület immár tizedik alkalommal rendezi meg konferenciáját, ez alkalommal közművek, településirányítás, távközlés, területfejlesztés és vezetékjog témakörében. Az idei rendezvénynek Balatonalmádi ad otthont 2009. május 7-8 között. Az alábbi link megnyitásával lehet információhoz jutni:
http://www.lundart.hu/gita/levelmutat.php. Az előzetes előadásjegyzék, jelentkezési lap a honlapon vannak (http://www.gita.hu/elist2009.php), ezek a php-ról is megnyithatók. A résztvevők mérnökkamarai továbbképzési pontokat szerezhetnek, amelyről a szervezők a helyszínen igazolást adnak.
A konferencia fő témakörei:
1. Műszaki térinformatikai rendszerek digitális alaptérképei
2. A digitális közműnyilvántartás szabályozása
3. Önkormányzati igények és a közműhálózatok nyilvántartása
4. Dokumentumkezelés
5. Térinformatika az ügyfélkapcsolatokban
6. Mobil alkalmazások és helymeghatározás
A rendezvény tájékoztatója itt is megtekinthető: http://www.gita.hu/gita10.pdf
Jelentkezés itt: http://www.gita.hu/j2009.html"

Március 16 a prágai INSPIREd CEE- SDIs konferencia előadás-beküldési határideje

Az EUROGI főtitkára Joao Geirinhas percekkel ezelőtt küldte figyelmeztetését arra vonatkozóan, hogy március 16. a határidő a prágai INSPIREd CEE-SDI konferencia (2009 május 12-13) előadásainak beküldésére.
A konferencia felhívása az EUROGI honlapján is megtalálható itt:
http://www.eurogi.org/SITE/UPLOAD/DOCUMENT/News_2009/INSPIREd_CEE-SDI_1st_Announcement.pdf
vagy a konferencia weboldalán:
http://www.isaf.cz/index_en.php?iMenu=112&iMenuSec=iszl110
Kérdéseivel forduljon közvetlenül testvérszervezetünk a CAGI elnökéhez: Jiří Hiess at hiess2@cagi.cz (Telefonszáma: +420825816832).
A konferencia régiónk, Közép- és Kelet-Európa téradat infrastrukturáit kívánja felvonultatni, ezért több, mit kívánatos, hogy az EU cseh elnöksége félévében Prágában rendezett konferencián Magyarország is megfelelő szinten bemutatkozzon. HUNAGI erről tagjait és partnereit ezért külön körlevélben is tájékoztatja.

2009-03-09

Információs rendszerek és infokommunikációs technológiák a mezőgazdaságban, erdészetben és vidékfejlesztésben

Nemzetközi Konferencia-sorozat Prágában a cseh EU elnökség félévében
(egyikük témája: téradat-infrastruktúrák a KKE országokban)
2009. május 12-13

Az eseményt megelőzi az ESDINETplus találkozó (május 12), valamint egy az INSPIRE transzpoziciós időszak tapasztalatainak megosztását tárgyaló találkozó (május 11).

A szervezést segíti Magyarországról mind a MAGISZ (Prof. Herdon Miklós), mind (részben az EUROGI-n keresztül) a HUNAGI. Bátorítjuk tagjainkat az aktív részvételre, a hazai fejlesztési és alkalmazási eredmények bemutatására.
Részletes információ a témakörökkel, jelentkezéssel kapcsolatban:
http://www.isaf.cz/index_en.php?iMenu=10

2009-03-05

Jelentés az ePSIplus-Net tematikus projektzáró találkozóról

Mai postánkból. Mary Gianoli (ePSIplus Network) írja a térinformatikai jellegű közadatok újrahaszosítását is tárgyaló párizsi találkozóról:
"This is a brief message to let everyone know that the final version of the ePSIplus Final Thematic Meeting Report was published earlier this week. The report can be accessed on this link:
http://www.epsiplus.net/reports/epsiplus_thematic_meeting_reports/epsiplus_final_thematic_meeting_report
Thanks to everyone who sent comments who sent comments on the draft report. All of the comments were very useful and contributed to finalising the report on the meeting. " A jelentés a címre kattintással hívható le. A HUNAGI részéről tett hozzászólás az INSPIRE hatástanulmány (xIA, 2004) analógiájára a PSI irányelv végrehajtásához is egyfajta hatástanulmány készítését javasolta megfontolásra. Említés került a KvVM-HUNAGI INSPIRE hatástanulmányról is, amely azóta el is készült. További referencia: www.ePSIplus.net (ePSIplus - Europe's One-Stop Shop on Public Sector Information (PSI) Re-use)

TakarNet24

Projekt nyitórendezvény az FVM-ben

HÁTTÉRANYAG A TAKARNET24 ELNEVEZÉSŰ EKOP 1.1.3 KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYÉHEZ
Ma minden országnak - legyen gazdaságilag fejlett vagy kevésbé fejlett – egyaránt alapvető érdeke a működőképes és a felhasználói igényeket kielégítő földügy-igazgatási jogi és intézményi rendszer, benne az ingatlan-nyilvántartás megteremtése. A biztonságos föld- és ingatlan-tulajdonjog a jól működő piacgazdaság egyik feltétele.
A közép-európai szocialista országokban egyedül Magyarországon működött folyamatosan az ingatlan-nyilvántartás, a 70-es években pedig egységessé tettük az ingatlan-nyilvántartási rendszert. A rendszerváltás idején Magyarország összes ingatlantulajdona regisztrálva volt, és az ország teljes területéről rendelkezésre állt nagyméretarányú kataszteri térkép. Ezek az adottságok rendkívül megkönnyítették az ingatlan- és földtulajdon-privatizációt, ami gyorsan és eredményesen zajlott le, ellentétben a környező rendszerváltó országokkal.
Az ingatlan-nyilvántartás a szabad piac kulcsfontosságú eleme, melyben az ingatlanok tulajdonjoga biztonságosan és szabadon átruházható. A többi európai országhoz hasonlóan az állam Magyarországon is garanciát vállal a tulajdonjog biztonságáért az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés függvényében. Az ingatlan-nyilvántartási rendszer tulajdoni lapokon, illetve kataszteri térképeken tartja nyilván az ingatlan összes szükséges jogi, adminisztratív adatait, fizikai leírását és elhelyezkedését. A tavalyi évben országosan 3,3 millió beadvány érkezett a földhivatalokhoz, tehát az intézményhálózat igen jelentős ügyirat mennyiséget kezel.
Az elmúlt másfél évtizedben fontos formai változások zajlottak le az ingatlan-nyilvántartási rendszerben. Az EU Phare segélyprogramjának társfinanszírozásával megtörtént az ország földhivatalainak számítógépesítése. Azóta a tulajdoni lapokat számítógépen kezelik, és az ügyintézés is országszerte számítógépes rendszerben történik. Kiépült a földhivatalok TAKARNET elnevezésű hálózata is, amely összekapcsolja a földügyi szakigazgatás összes hivatalos szereplőjét, online elérést biztosít a folyamatosan naprakészen tartott ingatlan-nyilvántartási adatokhoz, ma már több mint 8000 felhasználó számára. Megtörtént a földhivatalok bekapcsolása az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatba.
Időközben a Nemzeti Kataszteri Program keretében, több fázisban elkészültek a digitális ingatlan-nyilvántartási térképek Magyarország teljes területére (2005 végére a külterületek, 2007 végére a belterületek is). A kárpótlási időszak kezdetén a térképek frissítése részben manuálisan, részben számítógéppel történt, de az elmúlt pár évben ezt már teljes egészében számítógéppel végzik.
Az elmúlt tizenöt év során a földhivatali hálózat fejlesztése a TAKAROS koncepció mentén történt. Ennek továbbfejlesztése és kibővítése magasabb szinten az e-kormányzás és az e-közigazgatás keretében valósítható meg.
A földügyi szakigazgatás küldetésnyilatkozata: "Olyan hatékonyan működő és sikeres intézménnyé válni, amely garantálja a georeferált ingatlanra vonatkozó jogokat, megkönnyíti az ingatlanügyek biztonságos lebonyolítását, valamint infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít gazdasági, környezeti és társadalmi célokra." Ennek valóra váltása érdekében a földügyi szakigazgatás az elmúlt években kidolgozta a „Digitális Földhivatal” elnevezésű hosszú távú fejlesztési programot, amelynek megvalósítására esély van az elkövetkező években rendelkezésre álló hazai és uniós erőforrások megnyitásával.
A többlépcsős fejlesztés eredményképpen megvalósul a földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése, a teljesen elektronikus ügyintézésig és szolgáltatásig bezárólag. Bővülnek a földhivatalok elektronikus szolgáltatásai, javul a szolgáltatások színvonala, javul az adatok minősége, lehetőség nyílik más államigazgatási adatbázisokból adatellenőrzések végzésére, ami az ingatlan-nyilvántartás által nyújtott jogbiztonságot erősíti. Természetesen ez a megközelítés kizárólag technikai szempontú, ezzel párhuzamosan a jogi szabályozás kérdéseivel is szükséges foglalkozni.
Ennek a koncepciónak első lépésében a földhivatali adatok non-stop szolgáltatása valósul meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja kiemelt projektje keretében.
A földügyi szakigazgatás célja az ingatlanforgalom mindenki számára biztonságossá, egységessé, elérhetővé és egyszerűbbé tétele. Ennek gyakorlati realizálása érdekében a Földmérési és Távérzékelési Intézet az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya hatékony közreműködésével és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében és a Digitális Földhivatal koncepció első szakaszát megvalósító „FÖLDHIVATALI ADATOK ELEKTRONIKUS NON-STOP SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL” elnevezésű projektet (rövid elnevezése: TakarNet24) a kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) kiemelt projektjei közé választotta.
A projekt a földhivatali adatok szélesebb körű, elektronikus elérhető-ségének biztosítását tűzte ki célul, azt, hogy az adatokat az állampolgárok is elérhessék az interneten keresztül. Az adatok elérhetősége tekintetében biztosítani kívánja a 24 órás rendelkezésre állást. A tervezett fejlesztés során az ügyfelek a Kormányzati Portálon elérhető Központi Ügyfélkapun keresztül bármikor bárhonnan közhiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól, az adatokban bekövetkező változásokról. Az adatok keresését, az adatokban való eligazodást térképi megjelenítés is segíti. A projekt keretében végzett fejlesztés megteremti az első, kezdeti lépések technikai alapjait az elektronikus földhivatali ügyintézés kialakításában. A projekt a földügyi szakterületen kívánja megvalósítani a közigazgatási szolgáltatások elektronikussá és széles körben elérhetővé tételét, ezzel támogatva a kormányzati törekvéseket. A fejlesztés biztosítaná a felhasználói felületek és tartalmi adatok többnyelvűségét is az információ EU-n belüli szabad áramlásának támogatása céljából.
Technológiai szempontból közelítve: a körzeti földhivatali adatbázisok adatszolgáltató szerepét egy központilag kialakított, szinkronizált frissítésű adatbázis veszi át, de az ügyintézés továbbra is a körzeti földhivatali adatbázisokon történik. A központi adatbázis archiválási funkciót is ellát.
A fejlesztés első szakaszának megvalósítása az első lépés a magas műszaki színvonalú, korszerű országos hardverrendszer biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban. A központi adatbázis az alapja a jövendő elektronikus ügyintézésnek is. Az interoperabilitás elvét követve a közigazgatási adatok korszerű szolgáltatása megvalósítható a különféle országos adatokat tároló adatbázisok segítségével. Így a közigazgatási, ezen belül a földhivatali ügyintézés gyorsabbá és hatékonyabbá válhat; ez egy lépéssel közelebb visz a "szolgáltató állam" megvalósításához.
További részletes információ a www.foldhivatal.hu honlapon található ahová a címre kattintással is el lehet jutni.
További dokumentumok:
Rendezvényprogram:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TakarNet24koProgram.doc
Sajtóanyag:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TakarNet24s2.doc

2009-03-04

Frissített HUNAGI információs anyagok

Részletes HUNAGI tagcímjegyzék
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUNAGItagok9mar4pn.pdf
Kérjük tagszervezeteinket, hogy saját adataikat ellenőrízzék!
Eltérésről adjanak hírt a gabor.remetey@gmail.com címen.
2 oldalas HUNAGI angolnyelvű ismertető
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer9mar4a.pdf
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer9mar4b.pdf
HUNAGI Hírlevél eNewsletter 3/2009 (március 4)
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/eN3-2009.doc
EUROGI Tagok Napja Brüsszel, 2009. március 26, Előzetes program
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/AgendaEUROGIMD9mar26.pdf

EUROGI Tagok Napja Brüsszelben

MEMBERS DAY 2009
March 26, 2009 - Brussels, Belgium
European Commission / Commission Europeenne
Rue Belliard, 137 - 1040 Brussels, Belgium

"OVERVIEW
EUROGI is pleased to invite you for attending the Members Day 2009.
The 2009 Members Day is mostly dedicated to European level related topics such as INSPIRE, co funded projects and currently existent Programmes.
A strong focus is given to projects being developed after the eContentplus Programme 2006 2008, as well as to its follow up Programme ICT-PSP-GEO which will be presented in detail by the European Commission (EC).
The Members Day also features National contributions delivered by the Members of EUROGI and relevant activities within which the organisation is currently engaged.
Speaking to an audience of primarily the top representatives from National entities throughout Europe, EC bodies, Pan European organisations, leading private companies and other stakeholders, the presenters will share state-of-the-art information, challenges being faced, obstacles to overcome and opportunities for cooperation.
The Members Day is expected to stimulate the interaction between all participants, in order to create a fruitful forum for discussion.
EUROGI welcomes the active participation of all parties interested in the Geographic Information (GI) and Spatial Data infrastructures (SDI) matters being addressed at the Members Day.
The attendance is open and free of charge but the number of seats available is limited.
In order to allow a proper access control at the EC facilities EUROGI kindly requests your registration in advance.
A jelentkezés egyeztetendő a HUNAGI titkárságával. Lehetőség van ellőadás tartására meghatározott négy témakörben. Az érdeklődők jelentkezését várjuk. Az elmúlt évben a HUNAGI tagintézményei közül Bozó Pál (GRID Budapest) és Lévai Pál (FÖMI) vettek részt az EUROGI kiterjesztett Tagok Napján Göteborgban. Ajánlott forráshely: http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_310684


GIS4EU Műhely - legfrissebb információk

A részletes, legfrisebb hírek a címre kattintva érhetőek el a hunagi19.blogspot.com mai bejegyzésében, vagy a HUNAGI angol blogjában unsdihu.blogspot.com. A HUNAGI tagjai és partnerei a GIS4EU Műhely második felhívását körlevélben is megkapják a mai napon.

INSPIRE transzpozíciós konzultációs anyag és hatástanulmány

INSPIRE transzpozíciós konzultációs anyag és hatástanulmány.
Robin Waters irta levelében: "...we would like to draw the meeting's attention to the recent INSPIRE Transposition Consultation Document and Impact Study released this week by Defra (Department for the Environment, Food and Rural Affairs) that is responsible for INSPIRE in UK. These can be found at www.defra.gov.uk/corporate/consult/inspire/index.htm..."
A mai napon a dokumentumról értesítést kaptak a HUNAGI Munkacsoport tagjai és a hazai INSPIRE hatástanulmány megbízói is. A konzultációra 12 hetet adtak, határideje 2009 május 26.
A következő dokumentumok vehetők le a DEFRA (a brit Környezeti, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium) weboldaláról (melyek a címre kattintva érhetők el):
Consultation Letter
List of Consultees
Consultation Document (PDF 380 KB)
Impact Assessment (PDF 200 KB)


Egyebekben újabb, további jogszabály-tervezethez kérték az LMO/SDIC szervezetek véleményét. A KvVM-ből Mikus Dezső küldte meg az észrevételezendő dokumentumokat, melyek a HUNAGI tagok számára körlevélben, a honi térinformatikai közösség számára egy további naplóbejegyzésben lesznek közreadva. A KvVM-HUNAGI szerződés keretében felkért HUNAGI szakértő Lévai Pál úr várja a HUNAGI mint SDIC köréből az észrevételeket (Levai.Pal@fomi.hu) és összegyűjti azokat. Az összegyűjtött észrevételeket a HUNAGI viszi fel az INSPIRE jelszavas intranet hálózatába. A HUNAGI SDIC oldala a http://hunagi9.blogspot.com

EuroSDR rendezvény az INSPIRE-ról

INSPIRE Atlas of Implementation Methods
Brüsszel, 2009. április 29-30
Részletek a hunagi19.blogspot.com weboldal mai bejezésében. Az oldalra a címre kattintással is el lehet jutni.

Magyar részvétel az európai PSI Platformban

Közadatok újrahasznosítása területén az e-Content program keretében 2009. március elsején megkezdte működését a PSI Platform.
A kommunikációs feladatokban a térinformatika területéről Roger Longhorn és jelen Napló szerkesztője kapott felkérést.
Az első hozzájárulás a napokban készülő ,a nyílt forráskódú szoftverekről rendezett szegedi és budapesti műhelyekről szóló híradás lesz.
Ez kiváló alkalom lesz a CASCADOSS projekt és a lelkes és aktív hazai szereplők bemutatására. Bővebbet a hunagi19.blogspot.com március 4-i bejegyzésében. A webhely a címre kattintva is elérhető.

2009-03-03

COWI jelentkezett a HUNAGI támogató tagjai közé


A mai napon érkezett be hivatalosan a COWI Magyarország Tervező és Tanácsadó Kft. felvételkérő levele. A céget hamarosan itt mutatjuk be a HUNAGI közösségének és a HUNAGI Napló olvasóinak. Az összekötő dr. Szabó Piroska PhD lesz.

2009-03-02

HUNAGI Munkacsoport dolgozik a COWI vezetésével az INSPIRE hazai hatástanulmányán

A mai napon a COWI központjában szakértők és a HUNAGI vezetőinek részvételével ülésező Munkacsoport dr. Szabó Piroska vezetésével a tárcáktól eddig beérkezett adatokat tekintette át az INSPIRE 1-3 mellékleteiben felsorolt adatkörökre vonatkozóan. Különösen a címjegyzékek esetében volt megállapítható az, hogy számos tematikus címregiszter létezik sokféle adatgazdánál, míg a harmonizált alapok hiányoznak.

Nyílt forráskód, nyílt szabványok és újrahasznosítás - Akcióterv az Egyesült Királyságban

Kormányprogram az Egyesült Királyságban a nyílt forráskódú szoftverek, a nyílt szabványok és a termékek újrafelhasználása tárgyában

A tegnaptól induló ePSI Platform EU projekt keretében jutottam Chris Corbin jóvoltából az alábbi két linkre, amelyek a brit kormánykabinet informatikai főnöke honlapjára mutatnak. A figyelemfelhívás eredetileg Dr Suchith Anand-tól a Nottingham Egyetem Geospatial Science Központjából származik.
http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/index.asp
http://www.cio.gov.uk/documents/open_source/090224opensource.pdf
Ez utóbbi dokumentum a címre kattintással is lehívható.
Az akciótervet a február 27-i budapesti CASCADOSS rendezvényen Podolcsák Ádám (Compet-Terra) ismertette, és az a moderált vitában egyfajta modellként szolgált a hazai tennivalókra vonatkozó javaslatok megfogalmazásánál is.

A témában az ePSI Platform honlapján is megjelent a link: http://www.epsiplus.net/news/open_source_policy
Nem véletlen, hiszen a szegedi CASCADOSS műhely de a HUNAGI felmérés is kidomborította az adatok szabadabb hozzáférésének igényét.

Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül

Dr. Mihály Szabolcs FÖMI főigazgató tájékoztatása szerint elkezdődött a „Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszereügyfélkapun keresztül” (rövidítve: TakarNet24) címő EKOP 1.1.3 projekt megvalósítása. A kiemelt projekt nyitórendezvény időpontja: 2009. március 5. 10 óra, helyszíne: a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színházterme (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11). A „Digitális Földhivatal” program első üteme, a „TakarNet24” az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kiemelt projektje az Elektronikus Közigazgatás OperatívProgram (EKOP) keretében. A rendezvény előzetes programja a következő:
I. Általános tájékoztató a földhivatali szolgáltatások fejlesztéséről Levezető: Dr. Mihály Szabolcs főigazgató, FÖMI
10:00-10:10: Nyitóbeszéd, a megjelentek üdvözlése, bevezetés (Sirman Ferenc szakállamtitkár, FVM - Horváth Gábor főosztályvezető, FVM FTF)
10:10-10:20: Földhivatali szolgáltatások fejlesztése a társadalmi igények jobbkielégítése céljából (Dr. Mihály Szabolcs, FÖMI)
10:20-10:35: A projekt célkitűzéseinek, időtartamának, főbb lépéseinek és finanszírozásának áttekintő ismertetése (Zalaba Piroska, FVM FTF)
10:35-10:50: A jelenlegi TAKARNET rendszer és a megvalósítandó új rendszer összehasonlítása a felhasználók szemszögéből, a funkcionáliskülönbségek ismertetése (Weninger Zoltán, FÖMI)
10:50 -11:10: Kérdések a sajtó és a közönség részéről, válaszok a projekt résztvevőitől 11:10-11:40: Kávészünet
II. A projekt szakmai részleteinek ismertetése Levezető: Dr. Mihály Szabolcs főigazgató, FÖMI
11:40-11:55: A projekt indítása, irányítása (Dr. Gábori László projektszakértő)
11:55-12:10: A projekt mérföldkövei (Doroszlai Tamás, FÖMI)
12:10-12:25: Adatok migrációja (Bodokiné Reményi Gabriella, FÖMI)
12:25-12:35: A projekt szervezetének ismertetése (Dr. Mihály Szabolcs, FÖMI)
12:35-13:00: A projekt szereplőinek bemutatása, kérdések, szakmai párbeszéd
13:00-13:30: Állófogadás

2009-03-01

INSPIRE@EC - EUROSTAT-nyertes webalapú térinformatikai rendszer és geoportál

Az Oláh Attila tagszervezeti összekötőnk által küldött teljes sajtóanyag a címre kattintva olvasható.
A sajtóhírt a honi Központi Statisztikai Hivatal figyelmébe is ajánljuk, hiszen mutatja a térinformatikai eszköz iránti valós igényt a statisztika területén is. Az EUROSTAT és szolgáltatásainak felhasználói az INSPIRE megvalósítás egyik legfontosabb haszonélvezői.