2013-04-26

Meghívó a 23. HUNAGI Közgyűlésre


Meghívó a HUNAGI 23. Közgyűlésére

                                                                
Időpont: 2013. május 8. (szerda)
du 14:30

Helyszín: Lechner Lajos Tudásközpont (volt VÁTI Dokumentációs Központ)Tárgyaló
Budapest XI, Budafoki út 59. E/3
Házigazda és levezető elnök :
Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke


Kép forrása: LLTK 

Az ülés tervezett tárgysorozata a következő:     
1.     A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása.
2.     Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2012. évi tevékenységről. (Kreischer Csilla/Barkóczi Zsolt, Remetey Gábor).
3.     Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt)
4.     Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
5.     Tagságok megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal. )
6.     Alapszabály módosítási javaslat
7.     Három megüresedő elnökségi hely betöltése (Buga László, Prof.Dr.Mezősi Gábor és Prof.dr.Csemez Attila  helyébe felkérést kapott Tóth László okl. mérnök ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke és Prof. Dr. Lóki József a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék vezetője. További jelölteket vár az Elnökség bármely tagszervezetünk és tagintézményünk részéről  május 3-ig a hunagi@hunagi.hu címen.
8.     A 2013. évi munkaterv (főtitkár) és a 2013. évi pénzügyi terv (Barkóczi Zsolt)
A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal
9.     Egyebek 

Megjegyzés: a Elnökségi felkérteknek és jelöltek részéről nem szükséges bemutatkozó anyag benne elképzeléssel és motivációval, amennyiben a szakmai tevékenységük közismert, vagy amúgy is  személyesen is jelen tudnak lenni. Szavazás akkor lesz, ha a jelöltek száma több mint az üres helyek száma. 

Tagszervezeteink és tagintézményeink képviselőinek megjelenésére okvetlenül számítunk! Határozatképtelenség esetében megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:00 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Akadályoztatás esetén szervezete részéről (írásbeli felhatalmazással) szavazatképes képviselőről gondoskodni szíveskedjék. A portai beléptetéskor alapként a HUNAGI kinyomtatott meghívójának felmutatása szolgál. A tagok által előterjesztett indítványok beérkezési határideje május 4 (hunagi@hunagi.hu címre). Hasonló módon, amennyiben az „Egyebek” napirendi pont keretében max. öt percben szóbeli beszámolót, ismertetést, bejelentést kíván tenni, ezt a szándékát lehetőség szerint legkésőbb május 4-én déli 12 óráig ugyanazon drótposta címen jelezze.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
főtitkárMeghívó és napirend (Kinyomtatva minden résztvevő hozza magával!)

Letölthető dokumentumok:
Mérleg 2012 (pénzügyi jelentés és közhasznúsági beszámoló)
Új alapszabály tervezet (színessel jelölve a javasolt változtatásokat)
Helyszíni információ: Erdei Zsófia (LLTK ügyvezetői titkárság, Tel.:  +36-1-279-2640
Mobil:   +36-30-835-8241)

2013-04-24

Prof. Dr. Ferjan Ormeling díszdoktori előadása az ELTÉ-n

Mai postánkból:  Zentai László professzor (ELTE TGT) küldte a következő figyelemfelhívást:
"Térképész díszdoktora lesz az ELTE-nek.
Információk a tanszéki honlapon:
illetve az egyetem honlapján:
A díszdoktori előadásra V. 9-én az Informatikai Kar Neumann-napja keretében kerül sor 
A program:
Meghívó a díszdoktori előadásra:
www.hunagi.hu/G/pub/Orszagos/ormeling-meghivo.pdf
A tiszteletbeli doktorok és professzorok avatására az egyetem dísztermében kerül sor V. 10-én. Mindkét rendezvény nyilvános." Kép forrása: Wikipedia.

2013-04-23

23. HUNAGI Közgyűlés

Helyszín: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (volt VÁTI Dokumentációs Központ) lágymányosi részlege Budapest XI. Budafoki út 59.
A 23. HUNAGI közgyűlés dátuma május 8.  Kezdési idő 14:30, (szavazatképtelenség esetén 15:00 órára meghírdetve). A várható időtartam 90 perc.


Meghívó és napirend (Kinyomtatva minden résztvevő hozza magával!)

Letölthető dokumentumok:
Mérleg 2012 (pénzügyi jelentés és közhasznúsági beszámoló)
Új alapszabály tervezet (színessel jelölve a javasolt változtatásokat)

Érdeklődik az iránt, milyen eredményeket ért el HUNAGI tagjai segítségével az elmúlt évben? 

Részt kíván venni az idei feladatok jóváhagyásában? 

Van javaslata, bejelentenivalója?  

Örömmel várjuk!
Helyszíni információ: Erdei Zsófia (LLTK ügyvezetői titkárság, Tel.:  +36-1-279-2640
Mobil:   +36-30-835-8241)

2013-04-22

A Föld napja elsődleges témája idén az éghajlatváltozás

A Föld napjának a Taylor&Francis kiadó olymódon adózik, hogy nyílvánosan és költségmentesen hozzáférhetővé tette szaklapjainak egyes, az éghajlatváltozással foglalkozó mintegy 20 cikkét.
Link: http://tandf.msgfocus.com/q/11wRPHdUcKyKf3zb/wv

2013-04-20

World Wind európai versenyfelhívásról az 2013.évi Inspire konferencián

A magyar egyetemisták és kisvállalkozások számára is nyitott NASA World Wind European Challenge  pályázat (melynek határidej április vége!) tárgyban a firenzei Inspire konferencia szervező bizottsága befogadta Patrick Hogan (NASA Ames Kutatóközpont) előadását. A hír hazai vonatkozása, hogy a szervezők és a négy szerzőtárs egyike a HUNAGI képviselője:
"NASA World Wind Infrastructure for Spatial Data: Technology to Deliver INSPIRE",    Patrick Hogan, Maria BrovelliGábor Remetey and Raffaele de Amicis
A beérkezett pályaművek értékelését követően, jó esélye lesz  a legjobbaknak a bemutatkozására az Inspire konferencia programjában, mivel tegnap a szervező bizottságtól megérkezett Prof.Dr.Maria Brovellihez a Milanói Műegyetem Comoi Kara dékánjához az
"Europa Challenge: NASA World Wind Apps for INSPIRE (2/2)",    Maria Brovelli, Gábor Remetey and Patrick Hogan
c. műhely befogadása is.  A World Wind Europa Challenge részvételi tudnivalói itt olvashatók:
eurochallenge.como.polimi.it

2013-04-19

Közeli találkozás az informatikáért felelős helyettes államtitkárral

A HUNAGI és HUNSPACE földmegfigyeléssben érdekelt tagszervezetei és tagintézményei a közeli jövőben találkozhatnak Vályi-Nagy helyettes államtitkár úrral.  A lehetőségről a Magyar Űrkutatási Iroda vezetője ma tájékoztatta a két partner szervezetet.  HUNAGI a lehetőségről tájékoztatta a témában érdekelt tagszervezeteit (OMSZ, FÖMI, KRF, Infoterra, GeoX, GeoAdat, Digiterra) és partnerét a GeoIQ-t. Más érdeklődő vállalkozó szervezet bejelentkezését is kész HUNAGI közvetíteni. Az érdekeltség bejelentése  a jövő hét közepéig a hunagi@hunagi.hu címen.

2013-04-18

Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. lép a VÁTI Nonprofit Kft helyébe az építésügyi, területrendezési, valamint a területfejlesztési feladatok tekintetében

Tegnapi postánkból. 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2013. április 13-tól - a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendeletre figyelemmel –  a VÁTI Nonprofit Kft által jogszabályi kijelölés alapján korábban ellátott építésügyi, területrendezési, valamint a területfejlesztési feladatok tekintetében a VÁTI Nonprofit Kft helyébe   a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. lép.
Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.

székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

képviseli: Barkóczi Zsolt ügyvezető

         cégjegyzékszám: Cg. 01-09-996479
         adószám: 24225221-2-41
         pénzforgalmi szolgáltató: Magyar Államkincstár
         fizetési számlaszám: 10032000–00332921–00000017
                   telefon: 061-279-2640, 061-279-2610
                   fax: 061-279-2641
                   e-mail: info@lltk.hu
                   web: www.lltk.hu
A további sikeres együttműködésünkben bízva kérjük, hogy adatbázisában módosítsa elérhetőségünket a fentiekre figyelemmel."

Jogszabályi háttér
A Magyar Közlöny április 5-i, 59. számában megjelent a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) kormányrendelet.
A módosítások értelmében a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint egyes, meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.
A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. július 1-től feladatokat vesz át a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala feladatköréből. Forrás: e-Építés.
Ki volt Lechner Lajos? Klikk ide!
HUNAGI-t és közösségét kettősen érinti a változás, mivel a VÁTI Nonprofit Kft helyébe HUNAGI tagként a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft lép, másrészről az új szervezet ügyvezetője egyben Társaságunk elnöke is.

2013-04-17

Teljeskörűen letölthetők a 4. HUNAGI Konferencia előadásai

A HUNAGI blogtárban való leközlés az előadók hozzájárulásával történt 
Figyelem, egyes előadások mérete meghaladhatja a 10 MB-ot is.
A konferencia B1 és B2 szekcióinak előadásai még feltöltés alatt állnak.

    4. HUNAGI Konferencia előadásai 
"Mit tehetünk térinformatikával, távérzékeléssel egy élhetőbb környezetért?"
Budapest,  2013. április 4

Az esemény egyben az EU smeSpire projekt disszeminációs rendezvénye volt
Az egyes előadások az előadók nevére kattintva tölthetők le


P-1  Kormányzati megnyitó – Session for the Government
Szekcióelnök: Barkóczi Zsolt, Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)

Államtitkár
A vidékfejlesztés lehetőségei a 2014-2020. programozási időszakban
Fekete Gábor
Helyettes államtitkár

Akadályoztatás miatt elmaradt
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság
„Jelen és jövő a kormányzati adatpolitikában“
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA) ismertetése
Koós Tamás Főosztályvezető-helyettes
Vidékfejlesztési Minisztérium INSPIRE tagállami kapcsolattartó
Az INSPIRE megvalósítás feladatai és lehetőségek a KKV-k részére 2014-2020 között

P-2  Délelőtti panelvita: "Téradatoktól élhetőbb?"
Moderátor: Barkóczi Zsolt (HUNAGI).
Résztvevők: Havas Gergely, Juhász Géza Péter. Koós Tamás, Nikl István és Takács András Attila


P-3  Európai kitekintés – European Outlook
Szekcióelnök: Remetey-Fülöpp Gábor, Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)

Catharina Bamps
Secretary-general
Betegség miatt elmaradt
European Umbrella Organisation for Geographic Information
European challenges and opportunities in light of the EUROGI ImaGIne Conference
MICUS GmbH
Turning Open Government Data into Gold
Epsilon Italia srl
smeSpire: an opportunity for geoICT SMEs
Czech Environmental Agency (CENIA)
Slovak Environmental Agency (SAZP)
CZ-SK cooperation in INSPIRE implementation via smeSpire
CEIT-ALANOVA
GIS for smart cities
Esri Europe
Sharing is everything

A-1  Emberi és Természeti Környezet – Human and Natural Environment
Szekcióelnök: Gaál Márta, Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ)

Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
Alkalmazásfejlesztések és szolgáltatások az élhető környezet érdekében
Károly Róbert Főiskola
Távérzékelési eszközökkel az árvízi biztonságértVÁTI Nonprofit Kft
Tájhasználat és tájszerkezet alakulásának hosszú távú modellezése
Szent István Egyetem
Távérzékelés az ökoszisztéma szolgáltatások és a környezetterhelés értékelésében
Szálka Tamás, Kollányi László
Flexisys Kft , Budapesti Corvinus Egyetem
Tájértékek okostelefonon
NYME EMK GEVI Földmérési és Távérzékelési Tanszék

A Fertő tó feltöltődésének vizsgálata korszerű távérzékelési technológiákkal

A-2 Közlekedés/település/vidék
Szekcióelnök: Nikl István, InterMap Kft, IVSZ Geoinformatikai Munkacsoport

Dézsi Viktor osztályvezető
Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ
Magyarországi levegőminőségi mérőhálózat
MTA ATK TAKI
Informatikai rendszer kialakítása a mezőgazdasági művelésből adódó terhelések minősítésére és a talaj környezeti állapotának nyomon követésére
Skutai Julianna, Molnár Dániel
Szent István Egyetem
A térinformatika szerepe a területalapú vidékfejlesztési intézkedések működtetésében
Levegő Munkacsoport
Korszerű forgalomszervezési megoldások a közlekedési eredetű levegő- és zajszennyezés csökkentésében

GeoX Kft
SurveyCloud - Androidos kérdező alkalmazás tabletre
HungaroCAD
Városgazda térinformatikai rendszer a lakosság tájékoztatásábanB-1 Adat/technológia/nyílt eszköz
Szekcióelnök: Mihály Szabolcs, alelnök, Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)

Földmérési és Távérzékelési Intézet
A geoshop országos kiterjesztése
Esri Magyarország Kft
Érthető térinformatikával az élhető környezetért
GS1 Magyarország
GS1 szabványokra épülő Helyadatbázis a mobil-kommunikáció szolgálatában
GeoAdat Szolgáltató Kft.
Két tartály, egy eset – Információbányászat földmegfigyelési technológiával”
VARINEX informatikai Zrt
Felhőtlen viszony: Autodesk és MapInfo stratégiai együttműködés előnyei (a felhőben is…).
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Nyílt forráskódú online térképi   szolgáltatások fejlesztése a FÖMI-ben
PD-TEAM Kft
Az intelligens tömeges adatfeltöltés új technológiái

B-2 Űrtechnológia, űralkalmazások
Szekcióelnök: Both Előd,  Magyar Űrkutatási Iroda, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

közigazgatási főtanácsadó
Vidékfejlesztési Minisztérium
Az Eye on Earth első felhasználói világkonferencia (2013. márc. 4-6. Dublin) tanulságai
Országos Meteorológiai Szolgálat
A műholdmeteorológia legújabb eredményei és hazai alkalmazásai
elnök
HUNSPACE
SENTINEL-2, az ESA GMES szolgáltató nagyfelbontású műholdja  -  magyar alkatrészekkel
BME / C3S LLC
A MASAT-1 tapasztalatai/Lessons Learned from the Masat-1 project
Infoterra
Az Astrium Geo-Information Services távérzékelési szolgáltatásai
ügyvezető igazgató
GeoIQ kft.
Mi mindent tehetnénk az élhetőbb környezetért, s mi akadályoz minket ebben?

P-4 Befejezés

Barkóczi Zsolt
HUNAGI
Zárszó

A résztvevő térinformatikai KKV-k regisztrálhattak az Európai Geo-ICT SME adatbázisba, 
amely a DG JRC számára a térinformatikai ipar egyfajta kapcsolat listájaként is szolgál