2016-12-30

2016 - időpontok és helyszínek

Ezek közül szakmai utak voltak:
Sydney (CEOS WGISS plenáris, március), Genf (GEO munkaterv műhely, május), Peking (Digital Earth Summit, július), Frascati (CEOS WGISS plenáris, szeptember), Szentpétervár (GEO XIII plenáris, november) és
Tajpej (GSDI 15 világkonferencia, december)

2016-12-25

Gondolataim az MFT peticiójának aláírásakor

Illusztráció forrása: Internet
http://www.altsuli.kelebia.hu/web2/bemutatoora_03_2012_iras
Az MFT felkérésére, Hevesi Attila újabb, nyomatékos felhívása nyomán, elküldtem az MFT titkárságának az alábbi  gondolataimat, melyek alapján még a nyár folyamán aláírtam az MFT peticióját.


Gondolataim a Magyar Földrajzi Társaság 

Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!

peticiójának aláírásakor

Az adott korosztályban és képzésben a földrajzoktatás visszaszorítása negatívan hatna ki az ország jövőbeni versenyképességére.

A példaképnek tekinthető államokban ennek a korosztálynak a képviselői 15 éven belül a gazdasági életben vezető beosztásba kerülnek, cégeket irányítanak, kormányzati döntéshozók lesznek vagy a K+F és oktatás területén jutnak jelentős szerephez.
Az ENSZ elfogadott fenntartható fejlődés politikája éppen ilyen időtávra mutat utat az országoknak, hogy együttesen hogyan változtatandó meg a fenntarthatóság érdekében a mai szociális, gazdasági berendezkedés és hogyan biztosítható a környezeti  fenntarthatóság. A fenntartható fejlődés kitűzött céljainak elérése szoros kapcsolatban áll a térinformatikával és a földrajztudománnyal.

Egy társadalom csak veszíthet azzal, ha megfosztja egy korosztályának akár egy szegmensét is attól, hogy földrajzot tanulhasson különösen akkor, amikor ehhez a feltételek adottak vagy megteremthetőek.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) volt főtitkára (1994-2015),
a Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI, USA) delegáltja a GEO/CEOS WGISS felé (2006-), 
a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) örökös tagja (2006),
a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE, Kína) örökös tagja (2016), 
a Magyar Földrajzi Társaság (MFT) tagja (2016-),
az amerikai  Nemzeti Földrajzi Társaság (NGS) tagja (1971-)

2016-12-16

Katasztrófa kockázat csökkentés: hozzájárulási lehetőség az ISPRS IJGI különszámához

IJGI: 
ISPRS International Journal of Geo-Information, an international, 
peer-reviewed Open Access journal. (www.mdpi.com/journal/ijgi)

A Prof. Dr. Wolfgang Kainz főszerkesztő által gondozott folyóirat bemutatása:
Download Journal Flyer

Felkérés hozzájárulásra a DDR különszámba!
Prof. Milan Konecny ma érkezett felhívása:

Dear Colleagues and Friends,
I would like to pay your attantion for down described Special Issue of the IJGI (ISPRS).  I am Guest Editor of it.
Please inform also your colleagues about this possibility.
More information about Special Issue:
Special Issue title: Smart Solutions for Disaster Risk Reduction: Big Data Concepts for Disaster Risk Reduction (DRR) 

Overall Motivation

2016-12-15

'Téradatok a weben' - Ed Parsons (Google) mai, jövőbetekintő előadása


Képernyőkép a soron következő EoE eseményekkel
Az előadásban az OGC és a W3C "Téradatok a weben" munkacsoportjának tajpeji múlt heti együttes ülését követően tájékoztatta az EoE (Eyes on Earth) közösségét Ed Parsons, a Google térinformatikai technológusa. Mindezt a GEO  és Agenda 2030 kontextusában. A jövő a téradatok weboldalasítása felé vezet egészen az elemi szintig, vagy akár az alá is. Minden megváltozott állapothoz új weboldal tartozna. Az előadásanyag itt tölthető le: 
Prof Tim Foresman, Ed Parsons a HUNAGI korábbi főtitkárával
a technológia-orientált  4. Digitális Föld Csúcson 2012-ben

A hozzászólók között ott voltak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság, a Világbank,  egy bangalorei szakember és Bob Chen, a Columbia Egyetem CIESIN intézetének vezetője. Kérdéseik a legjobb gyakorlatokra, a helyi szenzoros adatgyűjtés (így a citizen science) adatminőségi vonatkozásaira, továbbá a téradatok felületi alapú (rácsháló, cella és képelem) hatékony azonosításra és kezelésre tértek ki. A Derek Gliddon vezette egyórás előadás és vita befejeztével a mintegy 100 résztvevőnek köszönetet mondott a GEO Titkárság illetékes képviselője is.
A GSDI szervezet részéről magam is megfogalmaztam megerősítésre váró következtetést az előadó felé. 
Ed Parsons egyébként a legutóbbi GSDI konferencia egyik vezérelőadója volt Tajpejben, de 2012 szeptemberében a 4. Digitális Föld Csúcson Wellingtonban is meghatározó hozzájárulással szerepelt.
(4th ISDE Digital Earth Summit―Digital Earth and Technology
2 - 4 September 2012, Wellington,New Zealand

2016-12-14

Térinformatikai ipar akcióterv tervezete szakmai társadalmi megvitatásra - Ausztráliából

Mai postából. Ausztráliából érkezett. A térinformatikai ipar egyfajta átalakulásának akcióterv-tervezete a következő évtizedre:

"15 December 2016 Media Communication

2026 Spatial Industry Transformation and Growth Agenda

ACTION PLAN RELEASED FOR COMMENT
Hello
The draft of the 2026Agenda Action Plan is released for public comment.
The Action Plan presents 32 high priority initiatives and a roadmap to drive the 2026 Spatial Industry Transformation and Growth Agenda. This draft Action Plan has been created in consultation with the Australian spatial sector.
Since it started in July 2016, the 2026Agenda has engaged more than 400 individuals, through a combination of Leadership Forums across Australia and one-on-one interviews with representatives of priority sectors including agriculture, health, transport and energy. Online consultation has also occurred.
All 2026Agenda activities to date have been coordinated by a working group jointly chaired by SIBA and the CRC for Spatial Information, including representatives of ANZLIC, Australian Earth Observation Community Coordinating Group (EOCCG), Data 61 (CSIRO), Landgate, Geoscience Australia, the Queensland Department of Natural Resources and Mines, and the Department of Prime Minister and Cabinet.
This draft will be available for comment until 31 January 2016. Please provide your feedback to info@2026agenda.com
Next steps
The final Action Plan will be released in the first quarter of 2017, along with a comprehensive resources document including:
  1. Detail, rationale and ideas for implementation of the 2026Agenda framework and initiatives
  2. Detailed feedback from the national consultation including the barriers to growth, the needs and the many suggestions that have led to the development of the vision
  3. An explanation of technical details and acronyms.
Call for action
The 2026Agenda team is coordinating the implementation of initiatives which will commence in 2017. We are seeking participants willing to take a leading role in this next phase. 
If you or your organisation wants to help drive this transformation:
For more details, and to consult the supporting documentation, please visit the 2026Agenda website: www.2026agenda.com or send us an e-mail at info@2026agenda.com
Kind Regards
 
Eva Rodriguez and Phil Delaney
The 2026 Agenda Team
info@2026agenda.com
www.2026agenda.com"

Digitális rádió világvevő térképpel segített kiválasztással

http://http://radio.garden/live/reykjavik/utvarpsaga/
Ezen a linken Reykjavikból kiindulva bejárhatjuk a világ szinte minden sarkát és belehallgathatunk az élő rádióadásokba. Virtuális Césium glóbuszt tekerhetünk ami a tájékozódást, keresést segíti és a Bing űrfelvételelein nagyíthatunk. Zene, szignálok, történelem és történetek egészítik ki a tartalmat.

2016-12-08

Gonda Regina és Pacher Tibor is előadott a Budapest Science Meetup-on

Pacher Tibor meghívására részt vehettem az MTA székházában tartott ma esti Science Meetup mai programján. Az első előadó az Exeter Egyetem régészeti tanszékének munkatársa Gonda Regina egy európai tudományos projektben vesz részt, amely Amazónia középső részén az őslakósok gazdálkodását kutatja részben a helyszínen és következtetéseket vonnak le a jövőbeni fentartható fejlődés számára is. LIDAR drónos felvételezéseket ebben a régióban ők végeztek először. Kapcsolatban állnak a brazil űrkutatási szervezettel az INPE-vel is. Kérésemre a CEOS WGISS-beli brazil kapcsolatom  (Lubia Vinhas, INPE) néhány hasznosnak ítélt információt gyűjt, melyet aztán a Science Meetup szervezőinek közvetítésével továbbítok majd a magyar kutató számára. A képfeldolgozási részleg nemzetközi hírű kutató-vezetője Gilberto Camara honlapja a régióval kapcsolatos nagyszámú kutatási beszámoló, előadás elérhetőségét tartalmazza: http://www.dpi.inpe.br/gilberto.
A második előadást sajnos már nem hallgathattam meg végig, így lemaradtam a magyar Hold-járművet fejlesztő csapat  izgalmasnak ígérkező beszámolójáról is, melynek előadója Pacher Tibor volt. Amint tudomásomra jut az elhangzottak internetes elérhetősége, közreadom itt! 
Legújabb: Lubia Vinhas időközben megküldte referenciaként való felhasználásra az INPE digitális képfeldolgozási részlege fő technológusának egy október végi előadását, melyet Buenos Airesben tartott október második felében egy FAO rendezvényen a környezeti fenntarthatóság céljából végzett erdőírtás- monitorozásáról. Az authentikus előadásanyag pdf változatát megkapta időközben Gonda Regina és a KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője Körösi Csaba is háttéranyagként.

Eye on Earth webes szeminárium az OGC és a W3C téradatok a weben munkacsoportja szervezésében


EoE Webinar: Briefing and Update on OGC/W3C Spatial Data on the Web Working group

A meghívásos táv-szemináriumon az érdeklődőket a szervezők arról tájékoztatják, melyek a kérdéskört érintő legújabb hírek az e heti tajvani OGC-W3C munkacsoport találkozó tükrében. A találkozón a GSDI szervezetet többek között Roger Longhorn képviselte.
A virtuális találkozóra december 15-én, hazai idő szerint 14:30 órakor kerül sor. A meghívóból valószínűleg  mindazok kaptak, akik korábban részt vettek valamelyik Eye on Earth rendezvényen. 
Ha valakinek kérdése lenne, amelyre választ várna, örömmel közvetítek, de ha kell, összehozom a szervezőkkel. A kérdés(eke)t vagy az igényt legkésőbb hétfőig várom. Biztos ami biztos, a meghívót elküldtem Dr. Takács András Attila kollégának, aki  ha jól emlékszem, az EEA képviseletében korábban Dublinban már részt vett EoE rendezvényen.

2016-12-06

GEO Fenntartható Fejlődés Célok Kezdeményezés (GI-18) távkonferenciája

GI-18 breakout session at the GEO-XIII 
A konferenciára ma 13 és 14 óra között került sor, napirendjén az alábbi pontokkal:
  1. IAEG-SDGs and WGGI Updates (including 12-14 Dec Meeting)  (~10')
  2. Brief Overview of SDG Side Event & the GEO-XIII Plenary: Key Actions & Resolutions Revisit Milestones & Deliverables for SDG Initiative (~10')
  3. National Projects - Updates (~20')
  4. CEOS Updates  ~(5')
  5. EO Added Value Report  (~5')
  6. Recent &  Upcoming Meetings / Engagement and Outreach Activities (~5-10')
A GSDI részéről nem kerülhetett sor érdemi részvételre, mert Roger Longhorn, a szervezet főtitkára mára még a tajvani Taichungban maradt a W3C-OGC technikai találkozón, míg én hiába kapcsolódtam a távkonferenciához immár Budapestről, bár a video kapcsolat élt, a hangvonal összeköttetést nem tudtam ezúttal megteremteni. A GSDI a témakörben január folyamán közvetlenül is egyeztet a genfi GEO titkársággal.

2016-12-02

Egy órával ezelőtt megtartottam az előadásomat a GSDI konferencián. A 20 perces előadást egy 3,5 perces CEOS WGISS video egészítette ki. A szekciót  Dr. Carl Reed az OGC korábbi ügyvezető igazgatója vezette, részt vett a szekcióülésen Mark Reichard, az OGC elnöke, Kate Lance, a GSDI kommunikációs igazgatója és Martin Salzman a holland Kadaster stratégiai igazgatója is. Az előadás után megkeresett Ming-Chih Cheng PhD a tajvani National Space Organisation alá tartozó National Applied Research Laboratory kutatója azzal, hogy érdekelné őket, hogyan csatlakozhatnának a CEOS szervezethez, melynek 55 tagja van, akik 131 földmegfigyelési műholdat üzemeltetnek több mint 3 00 szenzorral. A kapcsolat létrejöttét a CEOS WGISS illetékeseivel való közvetlen összekötéssel még a mai napon megteremthetem. A kép a GSDI azóta közzétett twitter üzenete.
Source: www.gsdiassociation.org
Az előadások hamarosan innen tölthetőek le: www.gsdiassociation.org
A video innen is letölthető:
A rendezvénynek 50 kiállítója volt, a 150 előadás mellett több mint 20 műhelyt rendeztek és naponta 400 ebédcsomag fogyott.
Előadáskivonatok itt tölthetőek le: (PDF).
12 lektorált előadásanyag külön kötet formában is megjelent, pdf változata itt olvasható: