2018-07-25

Az ICA Fenntartható Fejlődés munkacsoportja és az ICSU CODATA Német Nemzeti Bizottságának konferencia megnyitója

A vendéglátó BfN és a Német Kartográfiai Társaság képviselői valamint a címbeli szervezetek vezetői mellett részt vettek a Nemzetközi Kartográfiai Társulás korábbi elnökei közül Georg  Gartner és Milan Konecny professzorok is.

2018-07-20

A jövő héten: InterCarto-InterGIS és a Nemzetközi Digitális Föld Társaság Európai Tagozatának ülése

A Bonn közeli Mehlemben, a Német Szövetségi Természetvédelmi Hivatal (BfN) ad otthont a 24. InterCarto konferenciának. A rendezvény InterGIS névvel egészült ki és témaköre a Fenntartható Fejlődés (FF). Július 26-án külön interdiszciplináris szekció Spatial Information Synergy of Global Declarations, Frameworks and Programs címmel foglalkozik majd a globális programok és politikák téradatokkal való támogatásával. Lehetőség szerint ebben szekcióban a résztvevőket tájékoztatni tervezem az MFTTT Agenda 2030 téradatokkal való támogatásával kapcsolatos hazai tevékenységéről, megemlítve Zentai Prof. e témában júniusban a Bolgár Kartográfiai Társaság 7. Nemzetközi Konferenciáján Szozopolban tartott előadását, melyre a Prof. Wang Changlin által vezetett Digitális Föld szekcióban került sor.
A rendezvény szervezői a Német Kartográfiai Társaság (DGfK) valamint az ICSU Codata szervezet német csoportja. A konferencia társelnökei Horst Kremers (a német CODATA Nemzeti Bizottság elnöke, Berlin) és Vladimir S. Tikunov (az ICA Fenntartható Fejlődés Munkacsoportjának vezetője, Lomonoszov Egyetem Moszkva) lesznek.
Az esemény integráns része a július 27-én a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) Európai Tagozatának ülése, melyről szintén tudósíthatok. A tagozat korábbi vezetője az ISPRS-ből is jól ismert Manfred Ehlers osnabrücki professzor volt az ISDE vezetőségi tagja, volt. Helyét a szintén német Mattia Marconcini, a DLR kutatója vette át, aki első ízben vezeti a tagozat ülését. A kötetlen vitában várhatóan a tagozat európai érdekeltségeket szem előtt tartó munkatervéről és a jövő évi firenzei ISDE szimpózium programjához való hozzájárulásról lesz szó. A vitában felvetem majd az FF Célok elérése támogatásának programba vételét a földmegfigyelés, a téradat-infrastruktúrák, a statisztikai és gazdasági-szociális adatok, továbbá az innovatív technológiák és megoldások, köztük a citizen science lehetőségeinek bemutatásával. Mattia Marconcini fontosnak ítélte az MFTTT FFC munkacsoport tevékenységét, előadás megtartására is kapacitált, de erre egy későbbi alkalommal pld. a WGISS oberpfaffenhofeni októberi ülésén, vagy a GEO EO4SDG munkacsoport ülésén a GEO Week rendezvényen vállalkozok majd, ha erre mint GEO nemzeti levelező és az MFTTT/ISDE tagja felhatalmazást kapok. Az alábbi képernyőkép forrása a konferencia weboldala (http://intercarto24.net)

2018-07-17

Megjelent a júniusi szozopoli kartográfiai és GIS konferencia előadáskötete

Prof. Milan Konecny ResearchGate hálózatban megjelent felhívása nyomán: 
Megjelent a konferencia előadáskötete. A kiadvány bibliográfiai adatai:
"7th International Conference on Cartography and GIS Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2
 • June 2018
 • Publisher: Bulgarian Cartographic Association
 • ISBN: ISSN: 1314-0604
 • Temenoujka BandrovaTemenoujka Bandrova
 • Milan KonečnýMilan Konečný Editors"
 •                         Illusztráció: a konferencia Digitális Föld szekcióülésének bélyegképei
 •     

2018-07-13

Július 9-én megkezdődött az ENSZ magas szintű politikai fóruma a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) témakörben.

Az IISD naponta tudósít a július 18-ig tartó newyorki eseményről, melynek címe " Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies".  
Az összefoglaló beszámolók itt követhetők nyomon: http://enb.iisd.org/hlpf/2018/ 
Önkéntes nemzeti beszámolót 48 ország készített, magyar részről Palkovics László Innovációs és Technológiaügyi miniszter tájékoztatta a résztvevőket. Erről az Earth Negotiations Bulletin 33.évf. 45. száma az alábbi összefoglalót adta:
"Hungary: László Palkovics, Minister for Innovation and Technology, focused on: water management, including Hungary’s leading role in international water diplomacy and plans to host the 2019 Budapest Water Summit; a sustainable energy strategy, which includes a programme to promote the use of electric cars; a focus on sustainable cities, which includes housing, climate change, and air quality-related components; and a national strategy on SCP.

In answer to questions from Lebanon, Singapore, Poland, Malta, Children and Youth, Ethiopia, and Sierra Leone, Palkovics underlined: their assistance to other countries in the area of water management; policies aimed at tackling demographic problems, including a low fertility rate; youth participation in the SDGs; and efforts to promote inclusivity of disadvantaged people, such as Roma communities."
http://enb.iisd.org/hlpf/2018/ (HTML/PDF)
--> --> --> A földmegfigyelés az FFC témakörben július 17-én lesz ülés a GEO szervezet EO4SDGS munkacsoportja közreműködésével (erről hírt adok még), míg az ENSZ Statisztikai Részleg fennhatósága alatt működő GGIM (Global Geospatial Information Management) nemzetközi tanácsadói közösség szakértői bizottsága augusztus 1-3 között tartja ülését az ENSZ Központban. A szakértői Bizottság tematikus hálózatai közül az oktatóhelyek és kutatási intézmények hálózatát a GSDI korábbi elnöke Prof Abbas Rajabifard és a Milánói Műegyetem professzora, Maria Antonia Brovelli vezeti. Ebbe a hálózatba nagyon is indokolt lenne hazai közreműködőnek bekapcsolódni, hiszen az Agenda 2030 kihívásaival kapcsolatban a felvilágosítást az oktatási intézményekben, a fogadókészséget a döntéshozóknál egyidejűleg kell elősegíteni.
Az MFTTT  dr. Mihály Szabolcs vezette FFC munkacsoportja ebben saját szakterületét érintően elkötelezett és lehetőségei keretei között működik.

2018-07-11

Földmegfigyeléssel a Fenntartható FejlődésértA GEO-18 Kezdeményezés EO4SDGS munkacsoportjának aktivitása. Néhány, a hazai szakmai közösség érdeklődésére számot tartó július 9-i EO4SDGS hír és tájékoztatás:

Image credit: EO4SDG.org
A július 9-18 között az ENSZ newyorki központjában rendezett magas szintű politikai fórum (HLPF) számos kísérő rendezvénye homlokterében a fenntarthatóság-tudatos társadalmak kérdései álltak. Az első héten panel- és kerekasztal-vitákban tekintették át a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC, angol rövidítése SDGS) elérésében bekövetkezett előrehaladást , különösen az alábbi célokra:

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development, that will be considered each year.
(A célok magyar nyelvű hivatalos fordítása itt található: http://nefe.kormany.hu/post-2015)
A GEO EO4SDGS munkacsoportja részt vett vagy aktív szerepet játszott a következő hivatalos kísérő eseményeken

 • “There Is No Planet B: Let’s protect this one” (ezt az ENSZ környezetvédelmi szervezete és a Google közösen vezették)
 • “From up there to down here – Big space data and SDGs” (az ausztrál kormány által szervezte)
illetve műhelyeken:
 • “Financing Earth observation—building a business case to invest in Earth observation”
 • “Getting started with Earth observation—identifying priority applications of Earth observation for your country”.

A politikai fórumról a munkacsoport naponta beszámolt Twitter oldalán @EO4SDG. A kísérő eseményekről a munkacsoport weboldalán blogbejegyzések formájában tudósított az alábbi címekkel:

 • "Takeaways from ICLEI's 2018 Resilient Cities Congress" A 11-es célkitűzésnek szentelt bonni rendezvényről (2018. áprilisi 26-28) hozott ismeretek megosztása
 • "Takeaways from the 7th Meeting of the IAEG-SDGs" (ez az ENSZ által működtetett és az FFC-re létrehozott intézményközi szakértői csoport találkozójáról számolt be)
 • "Harnessing the Potential of Earth Observations for the SDGs" (Ausztrál, görög, namíbiai, svájci és vietnami szakértők mutatták be országuk képviseletében elképzelésüket és gyakorlatukat a földmegfigyelés FFC szolgálatában való alkalmazásáról, a földmegfigyelési adatok integrálási lehetőségeiről a hivatalos statisztikával és az innovatív nyíltforrású technológiákkal Ld. #HLPF2018 pic.twitter.com/UeDpDqtYGL)
A http://eo4sdg.org weboldal közread a titkárságára beküldött blogbejegyzéseket GEO közösségi tevékenységről, kezdeményezésekről vagy zászlóhajós projektekről, melyek a földmegfigyeléssel és az FFC-vel kapcsolatosak. Ilyen híranyag jelent meg legutóbb például Kolumbiáról, amely példaértékűen integrálja a földmegfigyelési, statisztikai és térinformatikai adatokat FFC monitoring célokra vagy arról a projektről, melyet a GEO, NASA, ESA, JRC közreműködésével az UN Environment kezdeményezésére olyan műholdas földmegfigyelési információk előállítását kivánják amelyek a nemzeti szinten gyűjtött egyéb adatokkal együtt alkalmasak a 6-os célterület (A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat biztosítása mindenki számára) indikátorainak monitoringjához.


Image credit: EO4SDG.org
Ugyancsak az EO4SDG weboldáláról tölthető le az első negyedévben az ENSZ Statisztikai üléssszakán közreadott CEOS Földmegfigyelés Kézikönyv, mely elkészítésében az ESA, és EO4SDG mellett a FAO, továbbá a mexikói Statisztikai és Földrajzi Intézet (INEGI), valamint az Ausztrál Statisztikai Szolgálat is részt vett. Az anyaghoz az UN-GGIM írt előszót.

A dokumentum digitális formában innen tölthető le.

Az EO4SDG eseménynaptárában többek között a következő további idei találkozók szerepelnek:

UN-GGIM 8 (júl 30-aug. 3, New York) Ezen tréninget is tartanak a mexikói INAGI részvételével a statisztikai, földmegfigyelési és NSDI integrációjával kapcsolatban. Remélhető, hogy az UN-GGIM európai regionális képviselői megosztják majd az elhangzottakat.

World Water Week (aug 26 - 31)

CEOS Plenáris ülés (okt 16-18)

UN World Data Forum 2018 (okt 22 -24, Dubaj, jelentkezési hi.: júl 31)

GEO Week 2018 (okt 29 - nov 2, Kyoto) Ezen az EO4SDG kísérőrendezvényt szervez, melyen a magyar részvétel hasznos lenne.

UN World Geospatial Congress (nov 19 -21, Deqing, China) Bővebb információ az UN WGC-vel kapcsolatban:

http://ggim.un.org/meetings/2018-1st_Congress_Deqing/

Az AGU őszi találkozójára dec 10- 14 között kerül sor Washingtonban . Két témája lesz kapcsolatos az FFC-vel:

Earth Observation Applications in Support of Global Policy Frameworks Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) "The effective use of Earth observation data and information is essential to help countries monitor, measure, and report progress on global policy frameworks, including the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, and the Paris Climate Agreement."
Addressing Societal Challenges through the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)

Mindkét AGU szekcióhoz befogadnak még előadásanyagokat. 

Megjegyzés: az EO4SDGS csapat internetes konferenciáit a mexikói GEO plenáris ülés óta követhetem nyomon. A munkacsoport üléseinek vezetője, Argyro Kavvada PhD, a BAZ munkatársa aki a NASA központjában a Földtudományi részleg SDG/FFC felelőse. A mai napon két friss magyar vonatkozású anyagot is elküldhettem számára, mindkettő az MFTTT Fenntartható Fejlődés szerzői munkacsoport munkája, egyik magyar nyelven, a másik angol nyelven készült Dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár, illetve Prof. Dr. Zentai László első szerzőségével.

https://files.acrobat.com/a/preview/78919079-5aa2-485f-994a-fd2629dac489 (Sz.Mihály et al)

https://files.acrobat.com/a/preview/259d4e68-dc88-402e-b644-bd9678fd2e70 (L.Zentai et al)

2018-07-10

Hozzájárulás a "Fenntartható Fejlődési Célok Nemzeti Jelentések Stratégiái" június 26-i Eye on Earth webinár munkájához


 Beszámoló hamarosan itt.


.....
A webinár program befejező részében a résztvevőktől véleményeket, javaslatokat kértek következő adások témaválasztásához. A felkérésre a következő visszajelzést adtam:
"Revisit some topics having timely relevance  (e.g. on SDG National Reporting Strategies) highlighting the lessons learned and best practices, reviewing the development in national/regional policies, legislation frameworks, novel technology adaptation, open data/software, and stakeholder engagements and interagency collaboration - sharing such information could be beneficial and motivating for all. In case of lack of data, arrangement for surveys should be encouraged and results should be disseminated."
"Idén megszűnik a GSDI szervezet

Az 1996-ban indult GSDI kezdeményezés, amely 2004-től bejegyzett jogogi személy lett, idén tagjai és vezetősége döntése alapján megszünik. Küldetését a téradat infrastruktúrák területén egyre inkább átvették olyan befolyásos és tőkeerős intézményi háttérrel rendelkező intétzmények és szervezetek mint a UN SD GGIM, The World Bank és az Open Geospatial Consortium. A részletekről lásd a GSDI szervezet honlapját, amely tudásbázisként továbbra is elérhetővé teszi a kapcsolatos  dokumentumokat. 
A magyar szakmai közösség 1996 óta folyamatosan, elsőkézből  értesülhetett a GSDI tevékenységéről, abban aktív szerepet is játszott, ezen mozzanatok felelevenítésére érdemes lesz egy következő alkalommal részletesen kitérni.

2018-07-08

Az MFTTT és a Fenntartható Fejlődés - cikk a Geodézia és Kartográfia legfrissebb számában

A héten megérkezett a postával a Geodézia és Kartográfia ez évi harmadik száma. Prof. emeritus Dr. Klinghammer akadémikus  "Napjaink térképszerkesztőjének dilemmája", valamint Dr. Székely Domokos "70 éves a Geodézia és Kartográfia" és Besenyő János - Fülöp Sándor szakmatörténeti cikkei mellett a szakfolyóirat a témakör jelentősége miatt bő terjedelmet szentelt a "Téradatok a fenntartható fejlődésért" tárgyú közleménynek, melyet Dr. Mihály Szabolcs, Palya Tamás és dr. Remetey-Fülöpp Gábor jegyeztek.  A Geodéza és Kartográfia az Agrárminisztérium Földügyi Főosztályának és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) lapja. 
Megjegyzés: a mára hetven éves lapba egyébként első szakcikkemet Ladányi Jenőné adjunktus és Homoródi Lajos professzor bíztatására írtam (Repülésbiztonsági berendezés hitelesítése fotogrammetriával. Geodézia és Kartográfia. 1967/4).és azt Dr. Regőczi Emil főszerkesztő jelentette meg 51 évvel ezelőtt. A mostani alkalommal Buga László főszerkesztő elvárásainak első szerzőnk, dr. Mihály Szabolcs tett eleget.

2018-07-07

Pályázati felhívás " Utilize Satellite Data for World Peace, Health, Education and a Sustainable Earth! " témakörben

" World Challenge for a Sustainable Earth! "
Tegnap érkezett hír nyomán

A címbeli idei pályázati felhívás "Utilize Satellite Data for World Peace, Health, Education and a Sustainable Earth! " kifejezetten nyíltforrású szoftverek alkalmazására hív fel. A felhívás terjesztése indokolt a releváns egyetemi tanszékeken és szakmai közösségek, így az MFTTT és HUNAGI honlapján is. 2018. augusztus 3-ig küldendők be a pályaművek. A felhívás tárgya és egyéb részletei itt érhetők el: http://worldchallenge.live/criteria.html
A tavalyi finnországi eredményhírdetésen jelen voltam, remek színvonalú volt, az a nemzeti információtechnológiai és űrkutatási fórum programjának szerves része volt, az Aalto Egyetem és a Nokia központ helyszínekkel.