2007-11-30

„A közszféra információinak újrahasznosítása az üzleti szféra közreműködésével” MATISZ-GKM ePSIplus nemzeti workshop

FIGYELEM!
A Magyar Tartalomipari Szövetség a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közreműködésével
„A közszféra információinak újrahasznosítása az üzleti szféra közreműködésével” címmel ePSIplus nemzeti workshopot rendez.
A rendezvény célja a közintézmények és magán cégek képviselői együttműködésének előmozdítása
Időpont: 2007. december 13.
Helyszín: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Imaterem (1055 Budapest Szemere u. 6.)
Az ePSIplus tematikus hálózat www.epsiplus.net működését az Európai Bizottság az eContentPlus program keretén belül finanszírozza. Az ePSIplus projekt célja a Közszolgálati Információk További Felhasználásáról szóló EU Irányelv végrehajtásának támogatása.
Az Európai Parlament és Tanács a közszféra információinak felhasználására dolgozott ki irányelvet (2003/98/EK), amely előirányozza a közszféra dokumentumainak további felhasználására vonatkozó feltételek általános kereteit, a közösségi szintű minimum harmonizációt. A közszféra információi fontos alapanyagot jelentenek a digitális tartalommal bíró termékek és szolgáltatások számára és egyre fontosabb tartalomforrássá válnak a vezeték nélküli tartalomszolgáltatások fejlődésével. A széles, határokon átnyúló földrajzi lefedettség is meghatározó e tekintetben. A közszféra információi további felhasználási lehetőségeinek növekedése lehetővé fogja tenni az európai társaságok számára, hogy potenciáljukat kihasználják és hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez.
Részletes program és regisztráció: http://matisz.hu/ePSIplus.149.0.html

Az uzenet tovabbitasa a MATISZ es Barkoczi Zsolt HUNAGI elnok jovoltabol.
A MATISZ logoja technikai okokbol maradt le, elnezest kerek.
--
Remetey-Fülöpp, Gábor (dr) HUNAGI

Felkeresre Kovacs Kalman allamtitkar neveben Magyarorszag reszerol Dunkel Zoltan GEO kepviselo tett nyilatkozatot.


Kituno, tamogato hangulatban folyik a GEO Miniszteri Csucs.

2007-11-29

Megtörténtek az előkészületek a holnapi GEO CsúcsraAlapos előkészítés után délutánra elkészült a Fokvárosi Deklaráció végleges tervezete. A vitát a GEO kínai, Európai Bizottsági, délafrikai és amerikai társelnökei vezették, de a panelben helyet kapott Jose Achache, a GEO titkárság ügyvezető igazgatója is.
A kétnapos plenáris ulés megvitatta a négy szakmai bizottság (architektúra és adatok, felhasználói interfész, oktatás-képzés, tudomány és technológia) eddig végzett munkáját, melyhez a GSDI szervezet nevében informatív hozzászólást tettem. amely egyrészről a technológia és az ember kapcsolatának igényelt erősítésével kapcsolatos GSDI jogi és gazgasági munkacsoport tapasztalatok hasznosíthatóságát hoztam fel, másrészről a Karib térségben sorrakerülő GSDI-10, majd a európai Bizottsággal közösen rendezendő GSDI 11 konferenciákra hívtam fel a figyelmet, melyek mind a négy GEOSS témakör előrehaladásához hozzájárulhatnak. A plenáris ülés megválasztotta a vezetőséget és elfogadta Kína felajánlását a soron következő, 2008. novemberi GEO V megtartására. A mostani rendezvény kifogástalan megszervezéséért a köszönet a fogadó ország Tudomány és Technológiai Minisztériumát illeti.
A plenáris ülésszak második napján HUNAGI mezben egyeztetést folytattam a téradat infrastruktúra és a Nemzetközi Földév HUNAGI hozzájárulása témakörében a bécsi ENSZ világűr-szervezet képviselőjével. Kapcsolatfelvételre került sor a délafrikai mezőgazdasági növénymonitoring fejlesztőjével (Terry Newby), a szenzorháló projekt fejlesztőivel, az EUROGI INSPIRE tapasztalatok afrikai átadására irányuló AESI-Align EUROGI pályázatban partnerünk, a pretóriai székhelyű EIS-Africa szervezet vezetőjével (Sives Govender), az ESRI webportált bemutató C.J.Terborgh-al, valamint - GSDI mezben - a NASA Langley kutatóközpont CEOS rendszertechnikai igazgatójával Stephen P. Sanforddal. A kiálításon a legnagyobb érdeklődés az Európai Bizottság standját övezte.

2007-11-28

A GEO IV. Plenáris Ülésének első napja


Magyarországot az OMSZ előző elnöke, Dunkel Zoltán úr képviseli az ülésen. Hosszú, fárasztó de sikeres volt az első napi program, melynek keretében a fogadó ország kutatási és technológiai vezetője megnyitotta a a népes kiállítást is, melyen tobb mint 60 cég és intézmény szerepelt. Az Európai Bizotstág volt a legnagyobb kiállító. Volt is mit felvonultatni, a GMES, INSPIRE és még további két program kapcsán. Hamarosan jönnek a részletek is.

2007-11-27

Holnap kezdődik az UNGIWG 8. Plenáris üése Bankokban

A Plenáris ülésen az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezéssel (UNSDI) és a már megalakult nemzeti koordinációs irodákat (esetünkben az NSDI HUCO-t) érintő fontos döntéseket hoznak az ENSZ Térinformatikai Munkacsoportjának a mintegy 30 szakosított ENSZ szervezetet képviselő tagja. A nemzeti koordinátorok ugyan meghívást kaptak, de részvételük helyett a holland Jan Cees Venema egy dokumentumot állított össze a társkoordinátorok véleményét is kikérve. Ezt követően az ülésszakra az UNGIWG által kimunkált döntéselőkészítő anyagokat pénteken megkapta a HUCO is, melyet másnap véleményezésre és észrevételezésre minden UNSDI HUCO felügyelő bizottsági tagnak továbbított. A HUCO felügyelő testületi tagja közel 2í minisztériumi főhatóságot és országos szervet, mindenekelőtt az elsődleges adatszolgáltatókat tömöríti, de vannak köztük nem-kormányzati szervek (HUNGIS, MFTTT, HUNAGI - akik tagjakon kereszül a magánszférát is bevonhatják) , továbbá akadémiai intézetek és egyetemek is. A kért határidőre beérkezett vélemény nem érkezett a kért címre, így a gondosan kimunkált tervezetekhez az ENSZ UNGIWG titkárság felé a HUCO további hozzászólást már nem tesz.
Az aban fogaltak nagmértékben segíthetik a HUNAGI-t abban, hogy akár mind a három technológiai platform témakörben ahová külső partneri meghívást kapott, megfelelő mandátummal, most már UNSDI nemzeti szervezetként tervezett hozzájárulását magasabb szinten teljesíthesse. Erről is kaptak jelzést a felügyelő bizottság tagjai, akik nem nyílvánítottak ellenvéleményt.

Az MLBKT kongresszus térinformatikai szekcióinak összefoglalója

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság XV.Kongresszusán idén két szekcióban kaptak helyet azok az előadások, melyek a logisztikában alkalmazott újszerű és innovatív informatikai eszközöket és eljárásokat mutatták be fejlesztési vagy felhasználási esetekben. A HUNAGI főtitkárát érte idén az a megtiszteltetés, hogy a két szekció elnöke lehetett. Rapportőri feladatot is kapott, a Logisztikai Hiradó szaklap számára készült és publikálásra leadott anyagot tájékoztatás céljára a HUNAGI szakmai közösség érdeklődésére is számot tarthat:

" Térinformatika a logisztikában
A logisztikában alkalmazott és alkalmazható informatikai megoldások területéről két szekciónyi előadás gyűlt üssze. Az újdonságok túlnyomó része térinformatikai jellegű volt, ahol a bemutatott eszközök és eljárások a hol? (hely), mikor? (idő), mi? (tárgy) és miért? (kontextus) kérdések megválaszolására segítették elő a válaszadást.
Krázli Zoltán (GS1) az elektronikus termékkód (EPC) információs rendszer szolgáltatás szabványosítási törekvéseiről számolt be, melyek célja a lokális megoldások közötti interoperabilitás biztosítása a nyomonkövethetőség az ellátási lánc teljes hosszában. Voltaképpen a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) és a szabványos EPC segítségével a nyílt elosztási láncok minden elemében alkalmazható globális temékazonosítás válik lehetővé (egyfajta termék domain), ami a kimunkált kommunikációs szabályoknak köszönhetően a lánc egymással együttműködő rendszerei közötti interoperablitást biztosít, ami a kereskedelem területén az internet jelentőségével ér fel.
Schmidt Pál a Konzorcia Kft részéről az egyedi termékazonosítás eszközrendszere infrastruktúrájával foglalkozott kitérve az EPC attributumok szerinti keresőszolgáltatásokkal támogatott folyamat-optimalizálási, nyomonkövetési alkalmazások bemutatásán keresztül.
Sáfár József, a Regens cég partnere az azonosítási technika aktv eszköztárát is bemutatta. Kiemelte azok többlet előnyeit a tisztán passzív eszközök infrastruktúráján felül. Aktív termékazonosítók jó ütemben növekvő piac tendenciát mutatnak, forgalmuk 1,6 milliárd dollára jósolható három éven belül. Az iparági megoszlás tekintetében a gyógyászat vezet, ahol az előnyök azonnal jelentkeznek (nincs betegcsere, az értékes eszközök nyomon követhetőek stb).Az aktív cimkék helymeghatározási pontossága 3 m közeben van telephelyi lletve létesítményi környezetben. Haszonnal alkalmazzák a gyártásirányításban, raklapok mozgásának nyomonkövetésében, vagy akár tanácsadó cégek a hatékonyságfelmérésben.
Az autópályák érzékelő kapui 100%-ban képesek felismerni a szélvédős cimkéket, míg tengerentúli olajfúró társaságok alkalmazottjaik mozgását és tartózkodási helyét követik ezzel a technikával. Rotterdam kikötőjében, sőt hamarosan egy hazai repülőtéren is az autók és a szabad parkolóhelyek helyzetét ílymódon kísérik figyelemmel.
A termék- és tárgyazonosítás eszközei olyan technika a fejlesztők és alkalmazók kezében, amelyek egy sor innovatív megoldást szolgáltatnak és jelentős mértékben növelik a költséghatékonyságot, miközben növelik a biztonságot és a döntések megalapozottságát.
A következő előadásban Oláh Attila Kelet-Európa legnagyobb térinformatikai cégcsoportja, a GISDATA részéről a földrajzilag nagyobb kiterjedésű alkalmazási környezetben is felhasználható műholdas helymeghatározási és navigációs eszközök infrastruktúrájával foglalkozott. Az újtípusú helyzetkövető módszerét GPS vagy SIM kártyás támogatás mellett irányított flottamenedzsmenten keresztül mutatta be (útvonaltervezés, kitüntetet pontok kezelése, diszpécser szolgálat és riasztás, mozgástörténet és jelentések). Az infrastruktúra sajátossága, hogy illeszkedik a de-facto szabványnak tekinthető SAS rendszerhez. Szemléletes volt a horvát LURA élelmiszer elosztólánc példája, amelyben 300 jármú mozgását figyelik és koordinálják, továbbá a kereskedelmi útvonaltervező Diverton rendszer. Hazai logisztikai célú térinformatikai megoldásokat mutatott be a VARNEX Kft üzletág vezetője Baranyi Péter, aki MapInfo térinformatikai szoftverre támaszkodó útvonaltervező alkalmazásokat ismertetett. A megoldás újdonsága és haszna abban van, hogy a tudás és képesség kihelyezhető abba a helyszíni környezetbe, ahol arra a legnagyobb szükség van. Itt a komplex megoldások jellemzője, hogy abban a tervezés, logisztika, mobil kommunikáció monitoring, térbeli elemezhetőség és megjeleníthetőség, továbbá a jelentéskészítés és publikáció mind elvégezhető akár mobil, akár világhálós környezetben. Bemutatott példái között említette a Vodafon lefedettségi térkép, a tételes egészségügyi adattár térkép, valamint az elérési idő és távolságzóna térkép késítését és megjelenítését, továbbá az útvonal optimalizálást, járműkövetést címkeresést.

Az ötödik előadásban előbb Norbert Hackner bemutatta a műholdnavigáció terén az egyik világelső TeleAtlas céget, majd régióbeli tanácsadója Kákonyi Gábor a Bekes Kft vezetője tarott előadást azzal az alapgondolattal, hogy a helyi szükségletek kielégítése helyi megoldásokat igényel. Mára Magyarországn a cég térképi adatbázisa 100%-os lefedettséget ért el és alkalmas útvonaltervezésre. Mint emondta, a forgalomirányítási csatorna (TMC) szolgáltatás teljeskörű bevezetésével rövidesen megteremtődnek a valósidejű navigáció feltételei is.
A TeleAtlas stratégiájában megjelenő fő alkalmazási ágak között találhatóak az ipari eszközmonitoring, gépjármű biztosítás, távdiagnosztika, autóbérlés, személyköveés, útvonal-optimalizálás, költséghatékony üzemeltetés/kommunikáció, közlekedés- és vagyonbiztonság. Az ismertetett TeleAtlas alkalmazásokat elsősorban flottakövetésre, megrendelés nyomnkövetésre és útvonal-navigációra használták.
Előadásában a Berg Insight cégnek a végfelhasználói tapasztalatok felmérése ismertetésére is kitért. A beruházások megtérülése ezen a területen 6-18 hónap. A piac a 2006-2010 közötti időszakban duplájára nő. Ma az európai kereskedelmi járművek száma 30 millió és ennek mintegy 3%-a van flottakövetési rendszerrel felszerelve.
A két szekció tárgykörét figyelemfelhívó módon foglalta össze Déri András, a Logisztika Kft elnöke “Az informatika és a logisztika kapcsolata az Új Magyarország Fejlesztési Tervben” címmel megtartott előadása. Rávilágított, hogy a bemutatott fejlesztéseknek és alkalmazásoknak még tág tere van olyan területeken, mint az üzemi anyagmozgatás, árőszállítás, karbantartás, kockázatelemzés, 2013-ig forrásokhoz csak pályázatos rendszerben lehet hozzáférni. Felhívta a figyelmet a folyamat- és rendszertervezési szemlélet jelentőségére, és arra, hogy kellően kidolgozott üzleti terv hiányában a pályázatok nem lehetnek életképesek. Egy vállalat versenyképessége logisztikai képességétől nagyban függ. Fontos arra is tekintettel lenn, mekkora egy vállalkozás logisztikai rádiusza. A logisztikai központoknak hatórádiusszal rendelkeznek, amelyek kedveznek a regionális együttműködéseknek határon átívelő formában is.
A pályázatok szemszögéből lényeges információtechnológiai trendek között emítette azt, miszerint a kliensek egyre mobilabbaká válnak, amihez a térinformatikai alapú megoldások tudnak leginkább igazodni.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a 90-es évek elejétől elterjedt műholdas helymeghatározás és navigáció, az internet, a mobil infokommunikáció, újabban a tárgyak globális egyedi azonosító rendszerének kialakítása és a kapcsolódó cimketechnológia, végül a helyi és magasabb szintű szenzorhálózatok együttes használatával olyan eszközrendszer kerül a szakemberek, döntéshozók kezébe, melyek nélkül maguk az emberiség nagy kihívásaival szemben sem lehetne érdemben fellépni. A térinformatika ehhez a szabványok megalapozásán (OGC stb) és a jogszabályi környezeten túl a téradat infrastruktúra logisztikai feladatokban való innovatív alkalmazhatóságával járulhat hozzá a fejlődéshez. A logisztika területén mérvadó elemzők a következő 5-10 évben nagyfokú koncentrációt jövendölnek, de ez a tendencia a térinformatika területén is érvényesül. Elég a német GIS szaklap októberi hírére utalni, melyben a Navteq és az TeleAtlas Nokia, illetve TomTom általi felvásárlásáról szóló tényszerű illetve a TeleAtlas esetében előzetes hírek láttak napvilágot. Az ENSZ széles nemzetközi téradat infrastruktúra platformjának kialakításában (melyet most évig az ENSZ logisztikában nagy tapasztalattal bíró Menekültügyi Főbiztossága és az OCHA szervezet irányít) Magyarország maga is részt vesz és várható, hogy ez lehetőséget biztosít a logisztikai-térinformatikai szakemberek együttműködésének akár Európán túl is.
A XV. MLBKT Kongresszus informatikai szekciói sikeresek voltak, látogatottságuk magas volt és ami különösen jó jel, hogy a befejezéskor volt a legnépesebb a terem. Déri úr felvetése nyomán tavasszal egy, a HUNAGI közreműködésével szervezett egynapos logisztikai-térinformatikai ankét megrendezésében is előzetes megállapodás történt.''

2007-11-26

GEO hét Fokvárosban


A közeli Sea Pointban a szállásköltség fele a városinak. Képek: HUNAGI fotógyűjteményA reggeli megérkezést követően másfél órával már meg is kezdődött az impozáns kongresszosi és kiállítési központban a viszonylag szűkkörű Felhasználói interfész bizottság ülése, amely mintegy 30 résztvevővel estig tartott. A 72 tagország és az Európai bizottság tobb mint fele képviselteti magát ebben a bizottságban, melynek munkájáról jó keresztnmetszetet kaphattam, melyet a HUNAGI közösségének rövidesen továbbadhatok. Az Európai Bizottsgot egy GMES szakértő és Alessandro Annoni képviselték. A bizottságban a GSDI két tagja is részt vesz Doug Nebert az OGC szakértőjeként, Ivan R. DeLoatch, az FGDC igazgatója pedig az Architektúra munkacsoport társelnökeként. A részletekről a későbbiekben.

2007-11-24

4. GEO plenáris ülés Fokvárosban

WMO székháza Genfben, a GEO titkárság telephelye. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
GSDI/HUNAGI a GEO IV. Plenáris Értekezletén
2007 november 26-27 -én a HUNAGI képviseletében a NASA által irányított Felhasználói interfész testület ülésén (GEOSS UIC), november 28-29-én a GSDI képviseletében a GEO IV plenáris ülésén lesz jelen a vezetőség HUNAGI tagja, FGDC és ESRI vezető szakemberekkel egy delegációban. Amennyiben a november 30-i miniszteri zárókonferencia zártkörű lesz, akkor a Fokvárosi Műegyetem Geomatikai Tanszékén lesz várhatóan mód látogatást tenni. Bár Heinz Rüther professzor, az ISPRS vezetőségi tagja távol lesz, megbízottja, Dr. Julian Smit mutatja majd be az intézményt.

A GEO szervezetnek néhány napja új tagja van. Pakisztán a 72. az országok sorában (Magyarország 2005-ben lépett be 67. országként), de 73.-ként az Európai Bizottság is tagja a WMO-nál helyett kapott, genfi székhelyű világszervezetnek.

Előfordulhat, hogy ezen a hírnaplón december 3-ig szünetel a szolgáltatás, amennyiben a feltételek a helyszínen nem adottak a szakmai tudosításhoz.

GEOS 2008 Konferencia Prágában

Kilátás a prágai várra a Károly hídról. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Mai postánkból: Dr. Milan Talich írta tegnapi körlevelében Prágából:
"We have the pleasure to inform you that the international conference GEOS 2008 will take place in Prague during 27 February to 28 February 2008. The conference will be followed by the General Assembly meeting of the Council of European Geodetic Surveyors, that will take place in Prague immediately after the conference during 29 February to 1 March 2008. At the same time the International Fair of Geodesy and Cartography GEOS 2008 will be held during 28 February to 1 March. We take the honour to invite you this way to take part in the conference and fair.
The conference will be focused on the following subjects:
Wednesday, 27 February:
1) Our Profession in Europe without Barriers
2) Geoinformation and GIS, Cartography and Map Creation
3) Navigation Systems and Services Based on Location
Thursday, 28 February:
4) Basic Geodetic Control and Geodetic Work
5) Cadastre of Real Estate
6) Photogrammetry and Remote Sensing
By the same letter, we appeal to you to send minutes of your papers to the conference in accordance with the above mentioned professional fields. Your papers should reflect the feature conference motto: Our Profession in Europe without Barriers .
Abstracts of papers in company with the names of authors have to be submitted to
Jitka.Jurkova@vugtk.cz by 10 December 2007 at the latest. Enclosed please also find the presentation format requirements. The length of abstracts should be of about 10 to 40 lines. Information on submission of any paper to the conference programme will be given to you till 5 January 2008, and the full text of your paper has to be sent by 31 January 2008. Your presentation should not last longer than 25 minutes. It is also possible to send up papers for poster section.
Other information dealing with the conference will be included in the second circular, or you can find it at
www.vugtk.cz/geos. At this address you can further find information on registration for the conference that will be opened during January 2008. Should you have any further questions please do not hesitate to contact the above written e-mail address. "

2007-11-23

Egy új INTERREG pályázat születése

Az Astoria szálló műszaki ereklyének számító faliórája a Telefon-hírmondó idejéből. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Régiók közötti tervezett együttműködés INTERREG IV C témakörben

A roppant sikeres FARLAND projekt záró konferenciáján részt vevő országok és régiók intézményi képviselői találkozót tartottak az Astoria szálló Pódium termében. A hazai intézményi képviselő Flachner Zsuzsa (MTA TAKI) képviseletét - másirányú kötelezettsége miatt - Remetey-Fülöpp Gábor látta el. A kétórás egyeztetés eredményeképpen várhatóan új INTERREG IV C pályázati javaslat születik, melynek részleteiről és remélt jóváhagyásáról a honi térinformatikai közösség is értesülhet majd. A korábbi INTERREG III C projekt zárótalálkozóján 8 HUNAGI tagintézmény szakemberei vettek részt az e-Missziótól a Corvinus Egyetemig, az MTA TAKI-tól az AKII-ig.

33. Meteorológiai Tudományos Napok

Az ülés idején az MTA impozáns homlokzatán Kosáry Domokosra, az MTA elhunyt volt elnökére emlékeztet a gyászlobogó. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Az ülés harmadik napjának témája, a légkörfizika közvetlen kapcsolatban van a HUNAGI által tervezett Nemzetközi Földév hozzájáruláshoz. Az alkalmat kihasználva a megteendő lépéseket Major György akadémikus úrral volt lehetőség megbeszélni.
Bővebbet a http://hunagi8.blogspot.com/ oldalon.

2007-11-22

Példaértékű vállalkozói együttműködés (PPP) az önkormányzatok térképellátásában

Illusztrációk: a HISZI-MAP szívességéből, 2007

A HUNAGI egyik legrégibb vállalkozói szférát képviselő tagja 2000. óta a gyulai HISZI-MAP. Teret adunk bemutatkozásának, amely jól érzékelteti, hogy az önkormányzatok térképi adatigényének kielégítésében a magánszféra jelentős eredményeket volt képes már eddig is felvonultatni.
A cégismertetőt a HUNAGI kérésére maga a cégvezető Göndöcs Péter úr állította össze. Példaértékű és elismerésre méltó az a hatékony és kitartó szakmai és szervező munka, amellyel a vállalkozás az egész országra kiterjedően termékeinek előállításáról és változásvezetéséről gondoskodott, alapot adva az új igényeknek megfelelő alkalmazások számára is.
"A HISZI-MAP 1990. óta működik. Az első 8 évében feldolgozta az összes, 3.150 magyar település térképét 1:10.000-es léptékben, s ezeket az összes magyar megye (19) ún. Megyeatlaszában, megyénként 70-360 település térképével a magyar és a nemzetközi piacon megjelentette. A 90’-es években – műholdas navigáció nem lévén, - az összes közcélú szervezet, így a mentők, a tűzoltók, a rendőrség, stb. a bevetés-irányítási egységeiknek ezt, a teljes megyét településenként utcaszinten tartalmazó atlaszt használták – és ma is használják. A magánszférában az első perctől kezdve a fuvarozó cégek, biztosítási és összes egyéb üzletkötők, idegenforgalmi szervezetek és mindenki, akinek a munkájához gyors, időt és pénzt megtakarító tájékozódásra volt és van szüksége, ezt használták és használják.
Megjegyezzük, hogy a középkorú és idősebb generáció a mai napig is – idegenkedve a sokszor nem tökéletes technikáktól – sokkal szívesebben használja az elmúlt 13 évben több, mint 300,000 pld-ban megjelent, a magyar lakosság, intézmények és vállalkozások életét, munkáját segítő infrastrukturális beruházásnak tekinthető Megyeatlasz-sorozatot. Az atlaszok első kiadásának készítése idején - 1993. és 1999. között - a magyar térképész szakma 70-80 %-át lekötötte a HISZI-MAP Magyarország összes település térképét feldolgozó, és összességében mintegy 4.000 oldal terjedelmű Megyeatlasz-sorozatának kartográfiai, helyszínelési és kiadói feladata. Ebben a munkában a HISZI-MAP a magyar térképész szakmán kívül az összes magyar önkormányzattal (3.150) együttműködött, hiszen addig Magyarországon nem volt a települések 95 %-nak saját térképe, így településmarketing, idegenforgalmi és egyéb érdekei is motiválták együttműködésre az önkormányzatokat. Mivel az összes Megyeatlasz 3-4. kiadását éli jelenleg is, ezért ez az együttműködés az önkormányzatokkal a mai napig is folyamatos. Ennek köszönhetően az önkormányzatok a Megyeatlaszokban megjelent, a közreműködésükkel frissülő térképüket megvásárolják a településük honlapjára (kb. 1.500 magyar településnek van önálló honlapja, ebből kb. 1.300-nak a HISZI-MAP térképe van a honlapján, pl. Orosháza).
Az utóbbi 10 évben a települések közterein divatossá vált az utcai térképes információs táblák elhelyezése. Ezek településenként 1-15 pld-ig fordulnak elő, és feltüntetik az adott tábla helyét a térképen, a település intézményeit és idegenforgalmi látványosságait is.Ma 2007-ben Magyarországon becslésünk szerint kb. 500 településen 2.500-3.000 utcai térképes információs tábla van kitéve a HISZI-MAP térképeivel (ld. a gyulai táblát)
Nagyon sok önkormányzat rendszeresen elküldi a településén történt változásokat vagy szövegesen vagy térképeken, míg a Megyeatlaszok 3 évenkénti frissítésekor pecsétjükkel hitelesített HISZI térképfrissítést végeznek.
Összességében büszkén (és bátran) elmondhatjuk, hogy cégünk a magyar településtérképek készítési és a településeken való megjelenési formában a legnagyobb hatást fejti ki immárom 18. éve.
A HISZI-MAP Magyarországon iskolát teremtett abban is, hogy egyszerre „papírtérképes, vagyis kartografált kiadványokat előállító és értékesító cég, másrészt ezzel egyidőben teljes országot lefedő térinformatikai adatbázis építő és értékesítő tevékenységet is végez. Az 1990-es években elkészített teljes magyar térképrendszerét a cég MapInfo formátumban sarokponti házszám adatok felmérésével és hozzárendelésével a 2000. évben GPS felméréssel kiegészítve elkészítette és folyamatosan értékesíti térinformatikai adatállományát Magyarországon és külföldön. Mint ebben a műfajban is Magyarországon elsőnek elinduló cég, számos nemzetközileg is ismert cég, szervezet számára értékesítette eddig is digitális térképeit. Így pl. az RTL Klub televízió híradójában megjelenő térképek a HISZI-MAP-tól kerültek beszerzésre, de a Miniszterelnöki Hivatal, a Pepsi Cola, Coca Cola és számos dohánygyár, sörgyár, logisztikai rendszerén kívül a nagyon fejlett magyar műholdas gépjárműkövető rendszerek több mint 90 %-ban a HISZI-MAP digitális térképei szolgálnak. Így a Navsky-Nova, i-Cell, WebEye, és egyéb flotta menedzsment cégek összességében több 10.000 kamiont és gépjárművet követnek a HISZI térképeivel.
A GPS technológiák létrejöttekor a HISZI-MAP megalapította Budapesten a TOP-MAP Térinformatikai és Adatértékesítő Kft-t, amelynek célja a magyarországi gépjármű navigációs adatbázis létrehozása. Ez a cég a HISZI-MAP meglévő térinformatikai adatbázisát egészítette ki saját felmérésű, jelentős részben szintén a HISZI-MAP által megszervezett navigációs adatfelmérésekkel.A HISZI-MAP térképeiből a TOP-MAP Kft. által készített navigációs adatbázist értékesítettük a TeleAtlas, Navteq, Wayfinder és az európai piacon berobbanó NavNGo cég számára is.
A HISZI-MAP nemzetközi tevékenységéről annyit, hogy 2001-ben romániai székhelyű SunCart Kft-be „beleoltotta” a magyarországi tevékenységét. Így a román piacon a nagysikerű Megyeatlaszokat több ezer településtérkép feldolgozásával kiadta (Kolozs, Arad, Szilágy, Kovászna, Bihar megyék) és 2005-től a TOP-MAP Kft-ben HISZI-MAP által kialakított, a HISZI-MAP saját maga által Romániáról készített térképeit a SunCart-ban továbbfejlesztette romániai navigációs adatbázissá. Így ma 2007-ben elmondhatjuk, hogy a HISZI-MAP Magyarország és Románia kb. 5.000 településének térképét dolgozta fel egységesen és adta ki papírtérképes formában. Emellett Magyarország és Románia legteljesebb térinformatikai adatbázisát és műholdas navigációs térképrendszerét alakította ki, s ezeket az adatbázisokat a világ és a régióban jelenlévő összes önkormányzat számára, valamint a kicsi és legjelentősebb cégek számára a nemzetközi piac meghatározó térképészeti és térinformatikai rendszerévé alakította ki. " Összeállította: Göndöcs Péter.
További forrás: http://www.hiszi-map.hu/

A birtokrendezési konferencia második napja

Henk Moen vázlatot készít a hozzászólások alapján. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007


A szakemberek véleménycseréje volt a FARLAND konferencia második napjának előterében


A konferenciára a 4cli cég impozáns kiadványban adta ki a projektrésztvevők reprezentatív szakmai bemutató anyagait, melyhez az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztosa, Mariann Fischer Boel írt előszót.
A magyar résztvevők MTA TAKI mezben Flachner Zsuzsanna és Bíró Szabolcs voltak, az FVM FTF részéről a közreműködő Ripka János volt.
A konferencia második napja négy szekcióban tárgyalta meg a földügy kérdéseit. A HUNAGI képviselőjének a Kelet- és Déleurópai földügyi projektek szekcióját volt módja végighallgatni, amelyet Christina spanyol FARLAND partner és Henk Moon, a DLG szakembere vezettek. Ebben a szekcióban a HUNAGI képviselője hozzászólást is tett. Kiemelte a birtokrendezés egyik sajátosságát - amelyet a FARLAND stratégiai jövőképének ajánlása is rögzít - az interdiszciplinaritást és a szakterületek képviselőinek együttmunkáját. Mi is a közös a munkában résztvevők számára? Egyetlen elemet említett, az adatok, termékek és szolgáltatások körét. Az adatok rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét, megbízhatóságát és felhasználhatóságát. Az adatok túlnyomó részében a helynek és az időnek alapvető jelentősége van és ezek nélkülözhetetlenek a birtokrendezési eljárás folyamán, de a területi tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, monitoring és elemzés során is. A téradatok helyi regionális és nemzeti szinten az infrastruktúra részét képezik, melynek kiépítésére és működtetésére 2007 tavasza óta EU irányelv vonatkozik egy 7 éves ütemterv szerint. A FARLAND a projekt eredményeit tekintve kiváló példa és egy dián bemutatásra kerül majd a DG JRC-EUROGI közös PPP4SDI műhelyén tíz nap múlva, melyen a FARLAND egyes ajánlásainak is hangot ad majd a HUNAGI előadója. Az is jelzés értékű tette hozzá, hogy a mostani FARLAND konferencia magyar résztvevő intézményei közül nyolc is tagja a HUNAGI-nak.
A kérdésről az ebédszünetben mód volt beszélni Prof.Dr-Ing Joachim Thomas úrral, a FARLAND felügyelő bizottság elnökével is. A délutáni plenáris ülés a szekcióvezetők benyomásainak összegzéséve kezdődött.
Holnap a projekt jövőjéről az INTERREG IV keretei között zártkörű megbeszélés folytatódik a partner országok kormányzati képviselői részvételével. Feltétlenül említést érdemel a tartalmas kiállítás, melyen Galicia
www.turgalicia.es, www.banegal.com , http://mediorural.xunta.es, a portugál régiópartner www.agrotejo.pt, www.arbvs.pt , http://dgadr.min-agriculture.pt a litván földügyi szervezet www.nzt.lt , amely a litván téradat infrastruktúrát és a GPS hálózatukról is szólt szórólapjukon, a nagy tapasztalattal rendelkező DLG szervezet http://dlg.agro.nl , a flamand földügynökség www.vlm.be , a FAO földbirtok-politikai részlege de a Santiago di Compostella Egyetem LIDAR felmérése, a Wageningen Egyetem egyik témába vágó új kiadványának (Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe) ismertetője, az MTA TAKI DEMETER rendszert bemutató anyaga http://demetermap.vein.hu , valamint a TAKI Térinformatikai Laboratóriumának adatbázisait, szolgáltatásait szemléltető szórólap érdemelt külön figyelmet www.taki.iif.hu/gis .

Önkormányzati jegyzők és az MFTTT rendezvénye

A Duna-Palota saroképülete a megújult Zrinyi utcában. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Téradatok és az önkormányzatok

A rendezvényre a Duna Palotában, Budapesten került sor a mai napon az EKMK vezetője részvételével. Azon előadást tartott Horváth Gábor úr, az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetője is.


Közérdeklődésre számot tartó információt rövidesen az MFTTT elnöke dr. Mihály Szabolcs úr jóvoltából adjuk majd közre.

Bejegyzendő a jövő évi naptárba! Térinformatikai Fórum Salzburgban 2008. július 1-4

Mai postánkból:
Dear Hunagi Team!
We would appreciate if you could post the following announcement in the event calendar section of your website:

Geoinformatics Forum Salzburg (GI_Forum2008)
1-4 July, 2008, Salzburg University, Austria
More information:
www.gi-forum.org, Contact: office@gi-forum.org
The interdisciplinary GI_Forum Salzburg focuses on an international GIScience audience sharing an interest in translating new methods and techniques into a broad range of application domains in geoinformatics. Young researchers and established scientists will find a vibrant GI community from academia, industry, and government to explore new research directions. Full papers and extended abstracts for publication are accepted until February 1, 2008.
Thank you very much.
With best regards from Salzburg,
Petra Jenewein
GI_Forum Team
Centre for Geoinformatics – University of Salzburg/Austria
www.zgis.at
________________________________________________________
Mag. Petra Jenewein - Petra.Jenewein@sbg.ac.at
Z_GIS Centre for GeoInformatics * Salzburg UniversityHellbrunnerstrasse 34 * A-5020 Salzburg, Austriaphone +43-662-8044 5266 fax +43-662-8044 5260skype: petrajenewein
______________________________________________________

2007-11-21

FARLAND konferencia 25 ország 200 szakértője részvételével

7 ország Farland projekt szereplője nyilatkozik a kérdezőknek a konferencia kávéházi színpadán.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A földügy szerepéről fontos stratégiai javaslatokat fogalmazott meg a projekt az Európai Bizottság részére

A konferencia magyar résztvevői közül 8 intézmény tartozik a HUNAGI közösségébe.
A konferencia szakmai tartalmi előkészítésében Flachner Zsuzsa (MTA TAKI) játszott kiemelkedő szerepet a , a logisztikai szervezésben a 4CLI csapataáé (www.4cli.org) az érdem.
Photographic portfolio of the first day. Images: HUNAGI Visuals resource, 2007

A mintegy 200 résztvevő 25 országból érkezett. Több miniszter képviselte a projektben résztvevőket, sőt az érdeklődő országokat is. Az eseményt Gráf József házigazdai minőségében nyitotta meg. Az első nap délelőttjét a szakmapolitikai nyilatkozatok, előadások és a miniszteri szintű tanácskozás és a projektvezetők és résztvevők formális előadásai és kötetlen véleménynyilvánítása töltötte ki. A résztvevő országokban alkalmazott gyakorlat megismerése, a tapasztalatcsere, a nyílt szakmai légkör, az együttműködés, a közös gondolatok lefektetése, a politikai, szakmai figyelemfelhívás voltak a megkérdezettek számára a főbb tanulságok.

Bővebbet a konferencia befejeztével ugyanitt.

Alakul a HUNAGI Nemzetközi Földév hozzájárulás-tervezete


A tervezet a Nemzetközi Földév Magyar Nemzeti Bizottság egyik soron következő ülésére készül tagszervezeti képveselőnk, Pusztai Viktor (EOGEO Magyarország Alapítvány) közreműködésével.

2007-11-20

GSDI vezetőségi telekonferencia HUNAGI részvétellel


A telekonferencia az USA Geológiai Szolgálata infrastruktúráján valósul meg, a HUNAGI a hívást az FGDC-től kapja, így fizetnie nem kell a havi 60-90 perces konferenciákért.

A GSDI-10 előadó között lesznek a Holland és a Norvég Térképészeti és Kataszteri Szervezetek vezetői is.

A konferencia európai résztvevői voltak Joao Geirinhas, az EUROGI főtitkára, Bruce McCormack az EUROGI elnökhelyettese, Karen Levoleger asszony a GSDI jövőbeli elnökének titkárnője és a HUNAGI főtitkára voltak.

2007-11-19

HUNAGI tagszervezetek részvétele az EUROGI PPP4SDI Műhelyén


A római La Sapienzia Egyetemén az EUROGI elnöke Mauro Salvemini professzor lesz a házigazdája annak az Európai Bizottság Egyesített Kutató-központja Környezeti és Biztonsági Intézetével közösen rendezett EUROGI műhelynek, melynek témája a köz- és magánszféra együttműködése lesz az ekormányzat területén. A HUNAGI tagszervezetei közül a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a DigiTerra Kft, valamint az Ihlet Kht jelentkezett be előadásokkal. Bővebb információval a december 6-7-én megtartandó műhely alatt és azt követően. A rendezvény felhívása itt található:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PPP4SDIa.pdf
Az előzetes program innen hívható le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PPP4SDIp.pdf

2007-11-16

UNIGIS vizsgák a NyME Geoinformatikai Karon

17 Geoinformatikai szakmérnöki hallgató és egy OLLO szakirányú (földügyi informatikai) képzésben résztvevő tett vizsgát a Nyugat-Magyarország Egyetem székesfehérvári Geoinformatikai Karán. Közülük két hallgató Lukács Csilla és Speiser Ferenc angolul készítette szakdolgozatát és ismertette azt a Prof. Márkus Béla dékán vezette vizsgabizottsággal, melynek videokonferencia eszközök segítségével aktív külső tagja volt Strobl professzor, a Salzburgi Egyetem térinformatikus szaktekintélye is.
A szakmérnök hallgatók feldolgozott témakörei olyan fejlesztéseket és alkalmazásokat öleltek fel, mint
- a településirányítást támogató térinformációs rendszerek,
- politikai és társadalomstatisztikai geoadatbázis és megjelenítés megvalósítása nyíltforrású eszközökkel,
- kistelepülési polgármesteri hivatal térinformatikai rendszere,
- hidrogeológiai térinformatikai adatbázis és alkalmazása egy Hernád menti mintaterületen,
- földrajzinév-tár kialakítása térinformatikai környezetben
- térinformatika a munkanélküliségre vonatkozó területi összefüggéseinek bemutatására,
- illegális hulladéklerakók felderítésének hatékony eszközei,
- vízügyi célú ingatlan-nyilvántartás,
- térinformatika a régészeti feltárás dokumentálásában,
- földhasználati nyilvántartási rendszerek,
- VINGIS: szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere,
- barlangok 3D felmérésének eszközei,
- parlagfű információs rendszere,
- környezeti kockázatbecslés lehetőségei térinformatikai alapokon,
- vasútüzemi nyilvántartási és információs rendszer,
- hegyvidéki térségi vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer térinformatikai alapon,
- kistelepülés (Semjénháza) térinformációs rendszere,

Képriport: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Nem egy szakmérnök-jelölt a HUNAGI hallgatói tagozatának tagja. Több hallgató esetében munkahelyük tagja a Magyar Térinformatikai Társaság interdiszciplináris szakmai közösségének. Ahol nem ez a helyzet, ott éppen a frissen végzett szakmérnökök egyik hasznos célkitűzése lehet munkaadó intézményüket/szervezetüket a HUNAGI közösségébe bevezetni és a szakmai összekötő szerepét játszani. Arról, hogy a HUNAGI szerepén és tevékenységén keresztül mi módon tudja támogatni tagszervezeteit, egy könnyen érthető összeállítás készül, amely a közeljövőben a
www.hunagi.hu kezdőoldaláról is letölthető majd. Ez nagyban segítheti a HUNAGI-ba való csatlakozással kapcsolatos megfontolás és döntés megalapozását és megkönnyítését.

2007-11-15

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentkezett a HUNAGI-ba

Dr. Gyimesi Endre polgármester úr Barkóczi Zsolt HUNAGI elnökének írt november 8-i keltezésú levelében írja:
"Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata jól bevált -, korszerű és talán azt is mondhatjuk, hogy modell értékű önkormányzati térinformatikai rendszert alakított ki 2004. évben, a földhivatali DAT adatbázisra alapozva. A rendszer üzemeltetését, valamint a térképi adatállományok kezelést teljes mértékben saját szakemberünk látja el külső cég bevonása nélkül. Munkájához, a szakmai tapasztalatok megosztásához, a kapcsolatépítés elősegítése érdekében a HUNAGI szolgáltatásait igénybe kívánjuk venni.... A ZMJV Önkormányzata képviseletét a HUNAGI –ban Takács Ferenc informatikai szakreferens fogja ellátni...
Címünk, elérhetőségünk:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.
Telefon: (92) 502-100
Fax: (92)311-474
e.mail:
info@zalaegerszeg.hu
Kapcsolattartó elérhetőségei: Takács Ferenc (Tel: (92)502-118; mobil:(30)384-3699; e-mail:
tferi@ph.zalaegerszeg.hu "
Ezzel Szombathely után a HUNAGI második önkormányzati tagszervezete is dunántúli. Az önkormányzati térinformatikai rendszer rövid referenciaszerű bemutatására a HUNAGI főtitkárának az EUROGI PPP4SDI elnevezésű december elejei műhelyén tartott felkért előadásában lehetőség fog nyílni.

15. MLBKT Kongresszuson logisztikai és térinformatikus szakemberek szekcióülései az MLBKT kongresszusán

Oláh Attila, a GISDATA nemzetközi cégcsoport szakértője előadását tartja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Tavaszi logisztikai-térinforma-tikai ankét megrende-zésében történt megegyezés

Nagy érdeklődés mellett zajlik partnerszervezetünk, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 15. Kongresszusa Balatonalmádiban. A ma délelőtt a három párhuzamos szekciófolyam egyike az újdonságokat vonultatta fel az informatikai megoldások területéről.
A HUNAGI közösség elismerését jelenti, hogy a két ezzel a témakörrel foglalkozó szekció elnöki tisztére a HUNAGI tisztségviselőjét kérték fel. Az előadások zöme a hely/idő/tárgyazonosítás/attributumok kezelésének technikai, szervezési és alkalmazási kérdéseivel foglalkozott. A törekvés a szabványosított alrendszerek folyamatba szervezésének és a lánc elemei üzemszerű működtetésének, interoperabilitásának biztosítására irányul. A vonalkódtól az aktív és passzív rádiófrekvenciás kommunikációra képes cimkéken át a vezetéknélküli internetes kapcsolatokra épülő rendszereken keresztül a műholdas navigációig az elhangzott előadások mindegyik szintet bemutatták kiemelve előnyeiket a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A már jól ismert térinformatikai vállalkozások VARINEX, GISDATA, TeleAtlas, Bekes mellett figyelmet érdemeltek a GS1 Magyarország Kht, Konzorcia Kft, Régens Zrt szakelőadói, míg a kiállításon a méréstechnikai alkalmazásokban és intelligens cimkék terén tevékenykedő Gamma Digital Fejlesztő és Szolgáltató Kft standja. Ezek a cégek várható, hogy már a közeljövőben egyre inkább térinformatikai eszközök, szolgáltatások igénybevételével oldják meg feladataikat . A szekcióülést megelőzően és azt követően a HUNAGI főtitkárának módja volt az előadók mindegyikével megismerkedni, ezen felül Chikán Attila professzorral, Kiss Péter MLBKT elnökkel, Kőhegyi Anita főtitkár asszonnyal szót váltani. A logisztikai informatika doyenjének, Déri Andrásnak, a Logisztika Kft elnökének az informatika és a logisztika kapcsolata az Új Magyarország Fejlesztési Tervben címmel megtartott utolsó előadása kitünő zárókeretet adott a témakörről, és rávilágított, hogy a bemutatott fejlesztéseknek és alkalmazásoknak még tág tere van olyan területeken mint a karbantartás, kockázatelemzés, Felhívta a figyelmet arra is, hogy a folyamat- és rendszertervezési szemlélet, és kellően kidolgozott üzleti terv hiányában maguk a pályázatok sem lehetnek életképesek. Déri úr felvetése nyomán egy tavasszal megrendezésre kerülő, a HUNAGI közreműködésével szervezett logisztikai-térinformatikai ankét megszervezésében állapodtunk meg. A szekció munkájának lezárásakor a HUNAGI főtitkára hangsúlyozta: a 90-es évek elejétől elterjedt műholdas helymeghatározás, az internet, a mobil infokommunikáció, űjabban a tárgyak globális egyedi azonosító rendszerének kialakítása és a kapcsolódó cimketechnológia végül a helyi és magasabb szintú szenzorhálózatok együttes használatával olyan eszközrendszer kerül a szakemberek, döntéshozók kezébe, melyek nélkül maguk az emberiség nagy kihívásaival szemben sem lehetne érdemben fellépni. A térinformatika ehhez a szabványok megalapozásán (OGC stb) és a jogszabályi környezeten túl a téradat infrastruktúra logisztikai feladatokban való innovatív alkalmazhatóságával járulhat hozzá a fejlődéshez. A logisztika területén mérvadó elemzők a következő 5-10 évben nagyfokú koncentrációt jövendölnek, de ez a tendencia a térinformatika területén is érvényesül. Elég a német GIS szaklap októberi hírére utalni, melyben a Navteq és az TeleAtlas Nokia, illetve TomTom általi felvásárlásáról szóló tényszerű illetve a TeleAtlas esetében előzetes hírek láttak napvilágot.
Az ENSZ széles nemzetközi téradat infrastruktúra platformjának kialakításában a HUNAGI maga is részt vesz és várható, hogy ennek következményei lehetőséget biztosítanak a logisztikai-térinformatikai szakemberek együttműködésének egyre több területén. Az szekciók rövid ismertető összefoglalója a Logisztikai Hiradó szaklap decemberi számában fog megjelenni. A szekció látogatottsága magas volt és ami különösen jó jel, hogy a befejezéskor volt a legnépesebb a terem.

2007-11-14

IHLET Kht - HUNAGI Támogatói Szerződés aláírása

A szerződés aláírói. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Ma délben a HUNAGI FVM-beli hivatalos helyiségében került aláírásra a HUNAGI-IHLET Támogatói szerződés, melynek keretében 2007 és 2008 évekre szólóan jelentős költségforrás támogatást kap a Magyar Térinformatikai Társaság, amely az eddigieknél kiszámíthatóbban biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket.
Az IHLET Szociális, Környezeti és Gazdasági Problémák Kölcsönhatásait Kutató Központ Kht. egyetértve a HUNAGI céljaival, tevékenységével ugyanis 2007. november hó folyamán ötmillió Ft tagi támogatást nyújt a HUNAGI-nak azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a HUNAGI nemzetközi szerepvállalásainak további erősítéséhez. A szerződés szerint HUNAGI a kapott tagi támogatást a 2007. és 2008. években használja fel. Ebből fizeti ki HUNAGI az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben naptári évente esedékes tagsági díját 2007-ben és 2008-ban, míg a fennmaradó összeget a működésével kapcsolatos költségek forrásaként, vagy egyéb a HUNAGI Közgyűlése által jóváhagyott feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetéül használ fel.
Ugyanakkor HUNAGI - szolgáltatásai révén és lehetőségeinek határain belül - közvetve és közvetlenül szakmai segítséget nyújt az IHLET Kht hazai és nemzetközi szerepvállalásaihoz.

2007-11-13

HUNAGI bemutatkozó prospektusa a GEO-IV konferenciára


A GEO IV. konferenciája alkalmára készült naprakész, kétoldalas angol nyelvű HUNAGI szórólap innen tölthető le:
A oldal: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer7nov13a.pdf
B oldal: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer7nov13b.pdf
A legutóbbi hetekben több szervezet nyílvánította ki szándékát a HUNAGI-hoz való csatlakozásra, köztük a TeleAtlas, a GISDATA, GEOlevel, CData és a DatenKontor. Amennyiben november 20-ig bővülne a HUNAGI tagsága, az új tagok felvezetése is megtörténik.
Mint ismeretes, a GEO szervezet titkársága Genfben működik a WMO-nál (ENSZ Meteorológiai Világszervezeténél). A GEO-nak 71 ország a tagja (köztük hazánk) és Washington, Tokió és Brüsszel után a negyedik csúcstalálkozón a tagországok mellett mintegy negyven szakmai szervezet vesz részt, köztük az OGC és a GSDI is. Ez utóbbit képviselő delegációban kapott helyet a vezetőség HUNAGI tagja.

HUNAGI hivatalosan is megküldte csatlakozási szándékát az eSDI-Net+ projekthez


Határidő napján - tagszervezetünk, a Hiszi-Map Kft. hathatós infrastruktúrális segítségnyújtásával - Gyuláról lett leadva a HUNAGI formális csatlakozása az eSDI-Net+ európai projekthez. Ezt a formális lépést az Európai Bizottság írja elő az eContentplus program keretében sikeresen pályázó projektek konzorciumi tagjai számára. A projektben a HUNAGI külön megállapodást köt a három tavaly év végén jelentkezett hazai partnerével, a VÁTI-val, az IHLET Kht-val és a Bonaventura Kft-vel. A projekt gazdája a Fraunhofer Társaság által alapított INI-GraphicsNet Alapítvány Darmstadtban. A projekt nyitó találkozójára szeptember második felében került sor Darmstadtban, ezen a konzorciumi tagok közül sokadmagával a HUNAGI is képviseltette magát. A kiutazás költségeit a projekt utólag megtéríti.

HUNAGI előadásanyag az ISPRS kongresszusára

Dr. Jie Jiang asszony, az ISPRS IV Bizottsága Téradat infrastruktúra munkacsoportjának vezetője bíztatására a HUNAGI-mint interdiszciplináris szervezeti modell bemutatását célzó szakmai hozzájárulásunk a határidő előtt való beérkezését igazolta vissza az ISPRS kongresszus számítógépes rendszere. A kivonat elküldött szövege - melyet az MFTTT égisze alatt működő ISPRS MNB részéről másolatban Winkler Péter is megkapott - hamarosan letölthető lesz itt: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ISPRSabstractrfg.pdf
Dr. Jie Jiang a kapcsolattartó a HUNAGI-val a januári kínai NSDI delegáció magyarországi útjával kapcsolatos szervezési előkészületekben. A kínai delegáció terv szerint egy napot töltene szakmai programmal Magyarországon, a házigazda a KvVM lenne, ahol több visszaigazolt hazai előadás hangozna el, majd egy-egy rövidebb helyszíni bejárásra is sor kerülne. A programban kínai bemutatkozást is tervezünk, erre az UNSDI HUCO Felügyelő Bizottsági tagjai is meghívást kapnának.

EUROGI feladatcsoport alakult a GSDI-11 szervezésére

A DG JRC és a holland Geonovum mellett az EUROGI a harmadik szervezője a 2009. évi rotterdami Téradat Infrastruktúra Világszervezet (GSDI) 11. konferenciájának, amely harmadik alkalommal , ezúttal a 2009.évi EC GI/GIS műhellyel együttesen kerül Európában megrendezésre Mától kezdve a feladat ellátására négyfős EUROGI csapat működik együtt a holland és az Európai Bizottság szakembereivel. Az EUROGI négyfős csapatát az elnök Prof. Dr. Mauro Salvemini (Olaszország), az alelnök Bruce McCormack (Írország), a főtitkár Joao Geirinhas (Portugália) és Remetey-Fülöpp Gábor (Magyarország) alkotják. A felkérés ma érkezett, elfogadásával várhatóan erősíteni lehet az elmúlt években csatlakozott EU tagországok megjelenését a nagyjelentőségű konferencián. Az első szervezési egyeztetések december elején indulnak meg az EUROGI római rendezvényével (PPP4SDI) párhuzamosan, ezen az EUROGI-t az alelnök fogja képviselni.

INSPIRE architektúra nyílt véleményezés meghírdetése

Minapi postánkból: az inspire-info@jrc.cec.eu.int írta a HUNAGI-nak mint SDIC szervezetnek az INSPIRE műszaki architektúra áttekintő anyagának nyílvános véleményezési lehetőségéről. Kérjük tagszervezeteinket, partnereinket és olvasóinkat, hogy észrevételeiket a fenti címre szíveskedjenek megküldeni. Kérjük hívatkozzanak naplónkra melyben a lehetőségről ezt a felhívást találták:
"Subject: The INSPIRE Technical Architecture Overview document is now publicly available.
Dear SDIC/LMO contact person,
The INSPIRE Technical Architecture Overview document is now publicly available.

http://www.ec-gis.org/inspire/reports/ImplementingRules/network/INSPIRETechnicalArchitectureOverview_v1.2.pdf
This document provides an overview of the current understanding of the technical architecture of INSPIRE. It introduces the required elements within the infrastructure, their relationships and the responsible party for drafting the relevant technical specification. This is work-in-progress and it may change as a result of future progress.
This document is intended to support the discussion within and between the Drafting Teams as well as help SDICs and LMOs understand the context of the different documents created by the Drafting Teams and to be sent to SDICs and LMOs for consultation.
Best regards,
The INSPIRE team"

2007-11-12

A hét közepén kezdődik az MLBKT 15. kongresszusa

Partnerszervezetünk, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 15. kongresszusa szerdán kezdődik Balatonalmádiban a Ramada szállóban. Eddig közel négyszázan regisztráltak. Csütörtökön, november 15-én délelőtt kerül sor a térinformatikai szekcióra.
Ennek előadói a következő cégeket képviselik:
GS1 Magyarország Kht.
Konzorcia Kft
Régens Zrt.
GISDATA csoport
VARINEX Informatikai Zrt (a HUNAGI tagszervezete)
Bekes Kft
TeleAtlas
Logisztika Kft
A teljes kongresszus és a térinformatikai szekció az MLBKT honlapjáról tölthető le http://www.mlbkt.hu/ . Ugyanott lehet még jelentkezni a részvételre is.

2007-11-09

Látogatás a Hiszi-Map tagszervezetünknél Gyulán

Göndöcs Péter cégvezető termékeiken keresztül mutatta be a céget. Képek: HUNAGI fotógyüjtemény, 2007
Szöveg hamarosan! A Vállalkozás nagy gondot fordít a változás-vezetésre, termékeit rendszeresen frissíti.

2007-11-06

Önkormányzati szakmai vélemény Zalaegerszegről


Térinformatika az önkormányzati munkában

Takács Ferenc önkormányzati térinformatikus szakmai jegyzet elkészítését vállalta a közműnyilvántartás vezetéséről, hogy azt megossza a HUNAGI közösségével.
"A 2007. október 11-én megrendezett HUNAGI Fórumon tett ígéretem szerint az alábbiakban röviden kifejteném a véleményemet, Keringer Zsoltnak "Az önkormányzati térinformatikai rendszerek szolgáltatási problémái és lehetőségei" című előadásával kapcsolatban, illetve e témát érintően.
Az előadásban elhangzottakat illetően alapvetően a következő két gondolatkörre térnék ki:
- A DAT és a korábbi síkrajzon vezetett földhivatali térképi adattartalom közti különbség, illetve a DAT használhatósága az önkormányzat számára
- Az alkalmazott szoftverkörnyezet fontosságának kérdése
Elöljáróban mindenekelőtt kérem, hogy az alábbiakban leírtakat tekintsék a fórum vita keretében elmondott konstruktív szakmai hozzászólásomként, melyet saját szakmai tapasztalataim és az alkalmazott konkrét megoldások alapján fogalmaztam meg.
A DAT adatbázissal- és annak a közműnyilvántartás vezetéséhez való használhatóságával kapcsolatos véleményemet a zalaegerszegi közműnyilvántartás működtetésének konkrét, tényszerű leírásán keresztül ismertetem:
Zalaegerszegen a DAT adatbázisra alapozva 2003. óta működik közműnyilvántartás (ugyanis ekkor került sor a DAT adatbázis használati jogának megszerzésére az NKP KHT-val kötött megállapodás alapján), kiváló szoftveres megoldással (Autodesk Mapguide és Autodesk Map 3D), amely lehetővé teszi, hogy külső cég alkalmazása nélkül egymagam lássam el a térinformatikai rendszerben tárolt valamennyi adatállomány kezelését, frissítését és a központi közműnyilvántartói feladatok ellátását (meg sok egyebet is).
Ehhez a jó szoftverkörnyezeten túl hozzátartozik az is, hogy a DAT adatbázis használatbavétele lényegesen egyszerűbbé és olcsóbbá tette a közmű alaptérkép előállítását, ugyanis ezt megelőzően a földhivatali térképi tartalom változás vezetését (bedolgozását a közmű alaptérképbe) többnyire csak a síkrajzi szelvények bedigitalizálásával lehetett elvégezni, amely külső cég (pld a PGT KFT) igénybevételét tette szükségessé, akkori árakon is 4 MFt évenkénti költség mellett. Most pedig ugyanezen grafikus tartalmaknak a DAT-ból történő átvételét alkalmanként kb 5-7 órai munkával elvégzem külsős cég bevonása nélkül, a frissítésekért a földhivatalnak éves szinten a változások függvényében kifizetendő kb 600-800 ezer Ft díj ellenében.
A hagyományos közmű alaptérkép előállítás tehát egyúttal azt is jelentette, hogy a teljes közmű alaptérképi tartalmat az önkormányzatnak kellett előállítania részben másolással, részben pedig geodéziai beméréssel. Ezzel szemben a DAT használatba vétele után az effektív térképi tartalom előállítás/vezetés a közmű alaptérkép vonatkozásában kizárólag a közterületi infrastruktúra grafikus és leíró adataira korlátozódik, vagyis arra a térképi tartalomra, amit kifejezetten az önkormányzatnak kell előállítania.
Véleményem szerint igen lényeges alapelv kell hogy legyen: minden térképi tartalmat kizárólag az állítson elő, akinek az a kötelezettsége és annak tartalmáért, helyességéért teljes felelősséggel tartozzon (záradékolás). Ennek többek között az egyesített közműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás során van nagy jelentősége, ugyanis ebből kiindulva az adatszolgáltatónak a kiadott adatok hitelességét illetően azt kell garantálnia, hogy az teljes mértékben megegyezik - az egyes térképi tartalmak előállítói által - a rendelkezésére bocsátott adatokkal. Az előbbieken kívül, e feltétel teljesülése esetén határozható meg egyértelműen az is, hogy egy több adatforrásból összeállított komplex adatállományból (pld egyesített közműtérkép) történő adatszolgáltatás esetén mely adat-előállítók adatai lettek kiadva és milyen arányban, azaz adott esetben a díjbevételből kik és milyen méretékben jogosultak részt követelni.
Az előbbiekből kiindulva én a magam részéről nem tartanám célszerűnek a DAT állami alapadat tartalma mellé bárminemű ún. "önkormányzati alapadat csomagot" hozzátenni, amely kifejezetten az önkormányzati nyilvántartás szempontjából fontos adatokat tartalmazna (ez nehezen is lenne kivitelezhető, hiszen a földhivatal csak az állami alapadat tartalom vezetésére kötelezhető).
Ehelyett szakmai egyezetés keretében esetleg azt kellene megvizsgálni, hogy a DAT jelenlegi állami alapadat tartalmát milyen adatokkal lenne célszerű bővítetni - a különböző ingatlan-nyilvántartási bejegyzések kapcsán a földhivatalhoz kerülő adatok közül - , amelyek fontosak lehetnek az önkormányzat vagy más felhasználók számára (pld terepszint alatti építmények: pincék, mélygarázsok stb
Egyébként, ha az említett "önkormányzati alapadat csomag" tekintetében arról van szó, hogy azt a földhivatal állítsa elő, akkor nem is igazán értem, egyáltalán hogy merülhetett fel ilyen gondolat, hogy egy szerv egy másik szervtől várná el, hogy az a neki szükséges adatokat állítsa elő. Ez azért is igen irreális elvárás lenne, mert köztudott tény, hogy a földhivatalok a számukra kötelezően előírt nyilvántartásaik vezetéséhez-, működésükhöz szükséges fedezetet egy kis részét kapják csak meg az államtól, mind nagyobb mértékben azt várják el tőlük, hogy a díjbevételeikből tartsák fenn magukat.
A DAT adattartalmának kérdése:
A korábbi földhivatali térképi tartalmakon túlmenően a DAT pld. a következő építéshatósági és városfejlesztési/tervezési szempontból lényeges térképi és leíró adatokat tartalmazza:
Közigazgatási egységek
Közigazgatási alegységek
Termőföld művelési ágak
Termőföld minőségi osztályok
Épületek rendeltetése
Rendezetlen funkciójú épületek (engedély nélküli építkezések feltárása)
Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy vannak bizonyos térképi tartalmak, melyek a DAT-ból kikerültek a korábbi földhivatali nyilvántartáshoz képest, de ezek hiánya sem építéshatósági- sem közmű-nyilvántartási szempontból nem okoz problémát, azaz mellőzhető.
Ugyanakkor nyilván valóan vannak/lehetnek olyan térképi tartalmak is amelyek nem szerepeltek a korábbi nyilvántartásban sem és a DAT-ban sincsenek jelen, de fontos lenne a megjelenítésük, állami alapadatként való nyilvántartásuk. Ezeket szakmai egyeztetés keretében kellene meghatározni és itt visszautalnék a fentebb példaként említett terepszint alatti építmények: pincék, mélygarázsok megjelenítésére.
DAT használhatósága, előnyei pld:
A grafikus objektumok tulajdonság értékeinek közvetlen megjelenítési lehetősége
Dinamikus térkép megjelenítés, gyors keresési lehetőség
lásd.
http://terkep.zeg.hu/ujzegindex/html_uj/index.asp
(tipp: egérkerék használatával rendkívül gyors ki/be zoom lehetőség)
A DAT-ban lévő leíró adattartalmak alapján közvetlen tematikus térképi megjelenítés:

Épületek rendeltetése
Termőföld művelési ágak
Termőföld minőségi osztályok
Rendezetlen funkciójú épületek (engedély nélküli építkezések feltárása)
Az eddig említetteken túlmenően a DAT használata nem csupán a teljes közmű alaptérképi tartalom könnyebb előállítását eredményezi, hanem egyúttal lehetőséget termet a térképi tartalom és leíró adatok, valamint a különböző önkormányzati nyilvántartások egy relációs adatbázisban (pld Oracle) való értékeléséhez. A korábbi tisztán vektoros alapú térképi nyilvántartás erre közvetlenül nem alkalmas, ugyanis ezen adatállományok esetében csak kapcsolt külső adatokként lehet a különböző önkormányzati nyilvántartásokat integrálni. Természetesen továbbra is jelen vannak és jelen kell lenniük a különböző vektoros térképi állományoknak is (mert pld a közmű szakági térképek csak ebben a formában állnak rendelkezésre), de nem az elektronikus ügyintézés és városirányítási adatállományok integrált részeként, hanem annak kiegészítőjeként, esetleg kapcsolt alrendszereként.
Az előbbiek szerinti fejlesztési elképzelésem, amelyet már a jövő év elején szeretnék megvalósítani:
A jelenlegi rendszerünk továbbfejlesztésével -az NTIS és az INSPIRE irányelvekkel összhangban - olyan térinformatikai rendszer kialakítása, amely hosszú távon is teljes körű megoldási lehetőséget biztosít egy integrált térinformatikai és városirányítási rendszer működtetésére, keretet nyújtva a folyamatosan bevezetésre kerülő elektronikus ügyintézés hatékony kiszolgálására, integrálására is (alkalmazni kívánt szoftveres megoldás: Autodesk Topobase Administrator 2008 ORACLE ASFU; Autodesk Topobase Client 2008 Oracle ASFU; Autodesk Topobase Web 2008 Oracle ASFU CPU)
Megjegyzés: A fejlesztéssel egyidejűleg a DAT hasznosítás optimalizálásának, díjbevételek növelésének tervezett módja:
A mai feltételeknek, elvárásoknak megfelelően, szolgáltató önkormányzatként, meghatározott építéshatósági és városüzemelési ügyekben kiállításra kerülő dokumentumok (építési engedélyek, közterület felbontási hozzájárulások) mellé automatikusan csatolásra kerülne az eljárással érintett terület szabályozási térkép kivonata illetve az egyesített közmű térkép kivonata az említett ügyek nagy számát tekintve, alacsony szolgáltatási díj esetén is jelentős díjbevételt eredményezne. A cél az, hogy lehetőség szerint a térképek előállítási/vezetési költségei megtérüljenek.
Összegezve: A DAT adatbázis felhasználásának lehetősége mind adattartalmi, mind pedig adatkezelés/felhasználás technikai szempontból előnyösebb az önkormányzatok számára, mint a korábbi síkrajzi és vektoros földhivatali térképek.
A térinformatikai rendszer működtetéséhez használt szoftverkörnyezet (eszközrendszer) fontosságának kérdése:
Az előadásban szó szerint elhangzott a következő állítás: " ha nincs adat, nincs térinformatika" Teljes mértékben egyetértek, így igaz! Sőt ezt a gondolatot tovább vezetve megemlíthető az a köztudott tény is, hogy a legnagyobb érték a rendelkezésre álló jó minőségű, naprakész adat, melynek a kezeléshez alkalmazott bármely szoftver lényegesen kisebb értéket képvisel.
Ugyancsak e gondolathoz kapcsolódóan megfogalmazódott az is, hogy nem az a legfontosabb hogy milyen szoftverrendszert alkalmaz a térinformatikai rendszer üzemeltető.
Bizonyos mértékig ez is igaz, amennyiben ez alatt azt értjük, hogy az INSPIRE irányelvben megfogalmazottak szerint kialakított téradat struktúra kezelésére alkalmas szoftverek, illetőleg a nemzetközi viszonylatban is általánosan elterjedt térinformatikai szoftverek közti választásról van szó, vagyis arról, hogy ezek közül melyiket alkalmazzuk. Ez esetben valóban nem az a legfontosabb, hogy melyiket választjuk téradataink kezeléséhez, mert e szoftverek nagyjából hasonló funkcionalitással rendelkeznek, képesek egymás adatformátumait konverzió nélkül megjelenteni, ennélfogva az adatvesztés nélküli közvetlen adatcserét megvalósítani.
Konkrét példa: a jelenleg nálunk alkalmazott Autodesk alapú szoftver környezetbe konvertálás nélkül, közvetlenül beolvasható akár az ESRI, a Microstation, a Mapinfo stb. alapú szoftverek saját adatformátumú (shp, dgn, mif stb.) adatállománya, de ezenkívül alkalmas a geo-adatbázisban tárolt téradatok kezelésére is.
Ezt megelőzően (2003. előtt) ugyanakkor, egy olyan hazai fejlesztésű térképi adatkezelő szoftvert alkalmaztunk, amelybe pld. a fent említett adatállományokat csak úgy lehetett megjeleníteni, hogy előtte azokat a szoftver saját belső adatformátumára átkonvertáltuk. Ez pedig rendszerint lényeges adatvesztéssel járt (pld egyes jelkulcsi elemek nem- vagy teljesen másképp jelentek meg mint ahogyan az eredeti állományban voltak). Ezen túlmenően pld nem volt képes a DAT illetve relációs adatbázisban tárolt téradatok megjelenítésére sem ( ezért a\n lecserélésére került sor, illetve áttértünk a jelenlegi szoftverrendszerünk alkalmazására).

Összegezve: Amennyiben a mai igényeket elvárásokat megfelelő szinten kielégíteni képes térinformatikai szoftverekről beszélünk, akkor lehet azt mondani, hogy nem az a legfontosabb, hogy ezek közül melyiket alkalmazzuk, az viszont igen is lényeges, hogy az előbbieknek meg nem felelő szoftvert véletlenül se alkalmazzunk. Másként fogalmazva: A legfontosabb valóban az, hogy jó minőségű, pontos és naprakész adatállományaink legyenek, de az is nagyon fontos szempont, hogy ezek felhasználásához/kezeléséhez az előbbiekben említettek szerint, jól megalapozott szakmai döntés alapján válasszunk megfelelő szoftvert (kompatibilitás, funkcionalitás, költséghatékonyság), mert a legjobb minőségű adatállomány is hasznavehetetlen lehet, ha rendelkezésre álló szoftver nem képes\n megfelelően kezelni/megjeleníteni. Zalaegerszeg, 2007. október 22.
Takács Ferenc
műszaki informatikus mérnök"

ENSZ térinformatikai munkacsoport telekonferenciája

Előrelépés várható az ENSZ téradat infrastruktúra stratégia megvaló-sításában

Az UNSDI HUCO részvételével 60 perces meghívásos telekonferenciára került sor ma délután. A november végi bangkoki UNGIWG-8 találkozóra javaslati anyag készül, amely intézményesíti és helyzetbe hozza a nemzeti koordinációs irodákat. Az előkészületek során figyelembe veszik a holland, cseh, spanyol és magyar modellek tapasztalatait is. A telekonferenciát az ENSz Téradat infrastruktúra genfi koordinációs irodája vezetője Suha Ulgen és az UNGIWG társelnöke Karl (OCHA) szervezte Jelle Hielkema közreműködésével. A telekonferencián Prof. Mike Gould ESCO, Jan Cees Venema NLCO és a HUCO vezetője is véleményt nyílvánítottak. A HUCO részéről a kérdések és hozzászólások a HUCO Felügyelő Bizottság tagjaitól előzetesen megkért és beérkezett észrevétel ismeretében hangzottak el. Bővebbet hamarosan. Az ENSZ Humanitárius ügyek koordinációs irodáján de az UNSDI szempontjából is áttörést jelent az, hogy október 29-én jóváhagyták a Térinformatikai rendszerek és téradatok kezelésére vonatkozó hivatalos dokumentumot és az UNSDI Koordinációs Irodán elkészült az ENSZ téradat infrastruktúra architektúrájának vitaanyaga is. A mai telekonferencián a DG JRC technikai okokból nem tudott részt venni.

A 18 éves lap és bajnokának köszöntése

Az ünnepelt és a jelenlévők egy része. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Az olvasók nevében tartalomszolgáltatás ajándékképpen

A Térinformatika szaklap utolsó számával kapcsolatos Szerkesztőbizottsági ülés

Az első Térinformatika újság vezércikke 1989 májusából. Kép: HUNAGI Visuals resource, 2007
A kép beillesztésre vár

Dr. Szabó Szilárd főszerkesztő vezetésével ma tartotta ülését a Térinformatika szaklap szerkesztőbizottsága. 18 év után a lap utolsó száma 2007 decemberben jelenik meg.

Folytatás a Térinformatika-online szakmai portál

A lap szerkesztőségi ülésének résztvevői. Kép: HUNAGI Visuals resource, 2007 A kép beillesztésre vár

2007-11-05

A Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóján

Tudás, etika, felelősség
A Magyar Tudomány Ünnepe ünnepi megnyitójára idén a Városmajori Gimnáziumban került sor és azon mintegy 30 akadémikus, a gazdaság prominens személyiségei és az otthont adó intézmény diáksága vettek részt. A résztvevők között ott voltak a térinformatika terén is kiváló tudosók, köztük többen a Föld Bolygó Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottság tagjai közül. Szededy Tas igazgató megnyitójában említést tett a Városmajori Akadémiáról, a diákság érdeklődéséről a változó világ ökológiai helyzetét illetően és a jelenlegi rendezvényt az eddigi események csúcspontjának nevezte.
Vizy E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnöke hangsúlyozta: az iskola - az oktatás, a tudomány és a gazdaság szorosan összefügg és ez a XXI. század üzenete és kihívása is egyben. Kutatás-fejlesztés és innováció nélkül nincsen versenyképesség Magyarországon, és ezt a gondolatot mindenki számára közérthetővé kell tenni! Beszélt a Mindentudás Egyeteme sikeréről és arról, hogy ezt a legjobb gyakorlatot talán az Európai Unió is átveszi.
A napokban Budapest ad otthont a World Science Forum-nak, amelyen államfők, az UNESCO, a Római Klub elnöke és 27 miniszter vesz részt, a tudomány számára olyan, mint a davosi fórum a gazdasági élet vezetői számára. Ezen azt vitatják meg, mit ad a tudomány a világörökségnek. A tudás genetikailag nem örökíthető - ennek feladatát a tudomány és az oktatás kell ellássa, továbbadva az erkölcsöt is. A tudás, etika, felelősség hármasának jelentőségét az is igazolja, hogy az valódi probléma hazánkban nem gazdasági hanem erkölcsi.
A Városmajori Gimnázium világhírű Angelica Leánykara Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy vezényletével Kodály és Szőnyi darabokat adott elő nagy sikerrel.A XII. Kerület polgármestere Pokorni Zoltán arról beszélt, hogy a kutatás gyökere az oktatás.

A köszöntők és Patkós András akadémikus nagyívű előadását követően kitüntetések átadására került sor, majd az Angelica Leánykórus előadása után az ünnepélyes megnyitót fogadás zárta.

2007-11-04

Az NYME Geoinfo Kar új oktatási épületének átadása

Prof.Dr. Márkus Béla, a NyME Geoinformatikai Kar dékánja küldte mai levelében az új oktatási épület ünnepélyes átadásáról készült képekkel illusztrált beszámolóját hírnaplónk olvasói számára:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/FTTKw.pdf

2007-11-02

EuroSDR-FIG-EuroGeographics-AGI- IST/36 Workshop

Műhely: Termékelőállítási partnerség menedzselése
Southampton, 2007. november 7-9

Mai postánkból. Kevin mooney, az EuroSDR szervezet főtitkára írja:
"Dear Colleagues,
The final programme is now attached for next week’s Workshop on Production Partnership Management. This is a jointly sponsored workshop organised jointly by EuroSDR, EuroGeographics, the International Federation of Surveyors [FIG] and the Association for Geographic Information and IST/36 who manage ISO standards for geographic information for the United Kingdom.
The workshop website is at:
http://www.eurosdr.net/workshops/partnership_2007/index.htm
Places are still available through the website registration pages.
Best regards
Kevin Mooney
Department of Spatial Information Sciences
The Dublin Institute of Technology
Bolton Street
Dublin 1.
Ireland.
Tel.: +353-1-4023730
Fax.: +353-1-4023999
Secretary-General EuroSDR
www.eurosdr.net
Mail: secretary@eurosdr.net
Office of Secretariat:
admin@eurosdr.net "

LIFE+ Pályázati felhívás

LIFE+ pályázat 3 témakörben:
Természet és Biológiai sokféleség
Környezetpolitika és kormányzás
Infokommunikáció
Roger Longhorn neves SDI szakértő továbbította ma este Kate Lance levelét azzal, hogy a pályázati felhívás a régiónk országaiban, így Magyarországon is is érdeklődésre tarthat számot.
"...Note that this programme is focused VERY much on European actions, so ...it may be of interest to Gabor and the eastern/southern European community.
-------- Original Message --------
Subject: [SDI-Europe] LIFE+ call for proposals (deadline 30 November 2007)
Date: Thu, 1 Nov 2007 21:32:27 -0700 (PDT)
From: Kate Lance <
klance_remote@yahoo.com>
Reply-To: Kate Lance <
lancekt@aya.yale.edu>
To: SDI-Europe <
sdi-europe@lists.gsdi.org>
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
LIFE+, a new program for the Environment, will run in the 2007-2013 period. With a budget of over 2 billion euros, LIFE+ is a substantial but focused funding instrument. It provides specific support for the development and implementation of Community environmental policy and legislation. The LIFE+ draft application guidelines are now available. The programme comprises three components:
LIFE+ Nature & Biodiversity
LIFE+ Environment Policy & Governance
LIFE+ Information & Communication
At least 78 per cent of the LIFE+ funds will be for the co-financing of project action grants, of which at least 50 per cent will be for nature and biodiversity projects. The European Commission will use the
remaining sum for operational expenses.
The Commission will organise the annual call for proposals and, with the help of external experts, will select, revise and monitor the projects and be responsible for making the appropriate payments. Member States
will forward the project proposals to the Commission, may set national priorities and objectives (from 2008 onwards) and may prepare comments on proposals, in particular in relation to national annual priorities.
The first deadline for submitting proposals is 30 November 2007."

2007-11-01

EUROGI Tematikus Műhely Rómában

Az első EUROGI rendkívüli tagországok találkozó rendezvényének résztvevői Rómában a gazdag szakmai program részeként a miniszterelnökségen is látogatást tehettek. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2004
December 6-7-én a római La Sapienza Egyetemen az Európai Bizottság és az EUROGI témavá-lasztásával kerül sor arra a tematikus műhelyre, melynek szervezésében, a kelet- és középeurópai országok részvételének erősítésében a HUNAGI is tevékeny részt vállalt. A HUNAGI lehetséges hozzájárulása a 2007. évi HUNAGI Fórum alapján egyfajta hazai keresztmetszet adása lesz a témakörben. Ezt felajánlást a lisszaboni vezetőségi ülésen az EUROGI elnöke Prof. Mauro Salvemini, a műhely házigazdája érdeklődéssel fogadta. Természetesen a HUNAGI tagszervezetei és tagintézményei maguk is jelentkezhetnek hozzájárulással. Tagszervezetünk, a DigiTerra Kft korábban már kifejezte érdeklődését az aktív részvételt illetően.
A rendezvény előzetes háttéranyaga itt található:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/EUIndustryDayPPP4SDI.pdf
Tegnap érkezett az első figyelemfelhívó körlevél:
" Dear Member of EUROGI,
After a successful EMM 2007, it is now time for the upcoming PPP4SDI - EU Industry Day - Public-Private Partnerships for Spatial Data Infrastructures in the context of e-Government, scheduled for December 6 (afternoon) and 7 (full day) in Rome, Italy.
Attached you will find the announcement for the event on which we expect to benefit of your active participation, since the theme addressed is of crucial importance for the ongoing development of SDI and implementation of INSPIRE.
The event is organised in close cooperation with the EC-JRC.
More detailed information will be available soon.
Meanwhile please consider the following:
1. EUROGI supports the participation of each Full (A-member) and Extended Candidate (B-member) up to a maximum of € 400.00;
2. The presentations from the members and their active involvement are crucial for a successful event. The template distributed previously will be used with some minor changes.
3. Since the event is open to the participation of all the stakeholders, we kindly request the wide distribution of information to your members or potentially interested organisations/experts.
4. We would appreciate if you could directly contact private leading companies in your country or development partners in order to stimulate their interest for participation in the event and follow up initiatives.
5. The results of the event will be professionally reported and originate a publication expected to be available in the first quarter of 2008.
6. Further details including the Programme, Registration Form, Complete announcement and Template will be available soon.
7. EUROGI will possibly organise the first workshop of the eSDI-Netplus just before the event (December 5 in the afternoon, and 6 in the morning) to which all the members will be invited. A few pending details are still being clarified. The workshop will aim to discuss and define the methodology for the Identification and Analysis of Best Practices, which will be applied in the following national and thematic workshops where the participation of the members is foreseen.
Should any further information be required please let me know.
Let us work together towards a successful event.
Best regards,
João Geirinhas
EUROGI Secretary General
Rua Artilharia Um, 107
1099-052 LISBOA
Portugal
Telephone: +351 213-819-624
Fax: +351 213-819-668
E-mail: joao.geirinhas@eurogi.org
Web: http://www.eurogi.org/ "