2017-10-29

Beszámoló a CEOS WGISS-44 üléséről


CEOS WGISS-44 ülés (Peking, 2017. szept. 25-28) beszámolója 

A Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) mintegy 60 űrügynökségét, kormányzati szervet és akadémiai intézményt tömörít. Ezek az intézmények és szervezetek ma 112 műhold működését biztosítják. A műholdak és földi rendszereik együttesen működnek, kiszolgálva ágazatok közötti és nemzetközi tevékenységeket egyaránt. A Bizottság elsősorban a földmegfigyelési programokat és az adatmegosztást hangolja össze.

A CEOS WGISS-44 plenáris ülésének helyszíni résztvevői
CEOS munkáját több munkacsoport segíti. Ezek egyike a WGISS (Working Group on Information Systems and Services), amely különösen azon rendszerek és szolgáltatások terén szorgalmazza javaslatokat és eszközök kidolgozásával a tagintézények együttműködését, melyek a földmegfigyelési adatok korszerű kezeléséről és hozzáférhetőségéről gondoskodnak.

A CEOS WGISS évente kétszer ülésezik. A WGISS közösségnek eddig két alkalommal volt módja részleteiben megismerkedni a hazai földmegfigyelési űralkalmazások eredményeivel. Első budapesti plenáris ülésükön 2006 tavaszán, majd 2011 őszén. Mindkétszer a szakmai program része volt egy félnapos ankét, amelyen a MŰI, minisztériumok és főhatóságok, szakintézmények képviselői vettek részt. A 2006. évi találkozón határoztak a Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI) szervezet és a CEOS WGISS vezetői arról, hogy összekötői kapcsolatot  létesítenek egymás rendszeresen informálása érdekében. Ezt a megbizatást 2006 óta töltöttem be.

A WGISS legutóbbi találkozójának házigazdája a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési és Digitális Föld Intézete (CAS RADI) volt 2017. szeptember 25-28 között.

A pekingi CEOS WGISS-44  értekezleten elhangzott GSDI összekötői beszámolónak magyar vonatkozása is volt, mivel kitért az MFTTT "Fenntartható Fejlődési Célok és a téradat infrastruktúra" kampányára (https://files.acrobat.com/a/preview/874c6430-7a58-4772-a5a4-3232c9c2bb14.). Ennek legutóbbi állomása a gárdonyi Fény-Tér-Kép Konferencia volt, ahol Prof. Dr. Mihály Szabolcs előadásában hallgathatták meg a résztvevők a figyelemfelhívó anyag földmegfigyelésekre fókuszáló változatát:
A kampány előadás-anyagai a szerzőhármas egyre gyarapodó dokumentumtárából is elérhetőek: https://rfg155.wixsite.com/erfg

A GSDI jelentés szinte mindíg tartalmazott magyarországi hívatkozásokat például a MaSat-1 idején, de az év eleji NASA GSFC által fogadott WGISS-43 találkozón is, ahol először szerezhettek tudomást az MFTTT kampányáról (ld. a CEOS WGISS honlapján (http://ceos.org/meetings/wgiss-43/ ): GSDI vagy

Egyébként a WGISS-44 ülésén a tagintézményi és összekötői beszámolók jó része a 2017. szeptember 28-i napirendben szerepelt (innen is letölthetőek):

Richard Moreno

CSIRO/GA
Robert Woodcock

Dawn Lowe

Chuang Liu

Daming Wang

Gabor Remetey

Liping Di

A WGISS három kiemelt területe az
-       A felvételezés, archíválás és feldolgozás
o   WGISS támogatást ad a teljes folyamat minden eleméhez beleértve a hosszútávú adatmegőrzés kérdéskörét is
-       A termékelőállítás és megjelenítés
o   WGISS időben felismerte, hogy a műholdas adatok értéke jelentősen növelhető, ha azokat külső, pld. magassági modellel, meteorológiai információkkal kombinálva hoznak létre értéknövelt termékeket
-       Az adatfeltalálás és –hozzáférés
o   Itt a műholdas adadot és terepi kampányok adatainak kereshetőségére és elérhetőségére vonatkozó szabványos eljárások folyamatos fejlesztéséről van szó egy világméretű, interoperábilis hálózati infrastruktúra koordinálása mellett.

A WGISS e feladatainak ellátása érdekében rendszeresen tart konzultációt
amit a technológiák gyors ütemű fejlődése és a rendszerek növekvő száma, a kapcsolatos Big Data, a felhőszolgáltatások gyakorlattá válása, a nyílt adatok/nyíltforrású eszközök és egyéb kihívások is indokolnak. A tárgyalt témakörök legilletékesebb szakértői gyakran távelőadás keretében kapcsolódnak be a tanácskozásba és vitába.
A WGISS-44 ülésen Mirko Albani (ESA ESRIN) a WGISS helyettes vezetője kijelentette, keresni fogja a lehetőséget a Magyar Űrkutatási Irodával való kapcsolatfelvételre annak érdekében, hogy az fontolja meg a WGISS tevékenységében való közreműködést. 
Andrew Mitchell (NASA) és Mirko Albani (ESA)
Egyébként Mirko Albani a CEOS plenáris ülésén (USGS, Rapid City, 2017. október 18-20) a WGISS vezetését átvette Andrew Mitchelltől (NASA GSFC), így jó esély van arra, hogy a MŰI a WGISS-beli aktivitásban hasznosítsa az ESA munkakapcsolatban szerzett tapasztalatait és ismereteit. (Mirko Albanival való megismerkedés lehetőségét már felvetettem Zboray Zoltán NFM MŰI szakmai tanácsadónak is a GEO hét eleji XIV. Plenáris ülése idején)
Tekintve, hogy a CEOS és ezen belül a WGISS a GEO műholdas karja az információs rendszerek és szolgáltatások terén, a csatlakozás fellendítheti Magyarország szerepvállalását a GEO stratégiai végrehajtási tervében kiválasztott területeken is, elsődlegesen talán a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének támogatásában.

Az NFM MŰI felé elküldött beszámolómban kapcsolatfelvételt javasoltam a CEOS WGISS új vezetőjével.

Mintegy 12 éves WGISS-beli tapasztalatom alapján, véleményem szerint Magyarország számára a csatlakozás a CEOS-hoz azért is lehet hasznos, mert a munkakapcsolat költséghatékony módon járulhat hozzá
-       - a honi földmegfigyelési információs infrastruktúra (köztük a földmegfigyelési adatközpont, a földmegfigyelési adatvagyon georedundáns archíválásának, a földmegfigyelési operatív központ és földmegfigyelési portál) kiépítéséhez, és a kapcsolódó technológiafejlesztéshez (pld. Big Data, adathozzáférési és elemzési architektúra, adatmegőrzés, felhőszolgáltatások)
-      a földmegfigyelési adatok szélesebbkörű hasznosításához (e-védelmi földmegfigyelési szolgáltatások, a környezeti monitoring, meteorológia, mezőgazdaság és más alkalmazási területek),
-       - de akár saját nano- és mikróműholdas földmegfigyelési műholdas rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez
Mindezek összeesnek a CEOS küldetési céljával, hozzájárulnak az életminőség javításához és az élet védelméhez. A CEOS további munkacsoportjai közül itt a WG Capacity Building és a WG Calibration & Validation lehet még érdekes.


Megjegyzés
Azonos témakörben további beszámoló van tervben:
- a NASA-ESA fejlesztésű World Wind webes nyíltforrású fejlesztői környezet európai alkalmazásfejlesztési pályázatáról és idei eredményéről, a hazai lehetőségekről
és a
-GEO EO4SDGS munkacsoport tevékenységéről és a hazai csatlakozás indokoltságáról

Ez utóbbit a későbbiek folyamán egy további összeállítás egészíthet ki az „ENSZ 2030 Agenda hosszútávú programja keretében, a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének együttes, térinformatikai-földmegfigyelési támogatása” témakörben Prof.dr.Mihály Szabolcs, Palya Tamás és jómagam, mint MFTTT tagok közreműködésével.

2017-10-27

Az EO4SDGS munkacsoport ülése Washingtonban

Az EO4SDGS munkacsoport ülésére ma a washingtoni GEO Week utolsó napján került sor Argyro Kavvada (NASA/BAH) elnökletével.
Az ülés a következő témakörökre összpontostott: 
-       Az 2016-2017 években legfontosabb elért eredmények, kapcsolódó tevékenységek áttekintése és mit lehetett tanulni ezekből?
-       A GEO-XIV plenáris ülés és a keddi EO4SDGS kísérő esemény (melynek az NFM MŰI részéről magyar résztvevője is volt Zboray Zoltán személyében) utólagos áttekintése
-       A Fenntartható Fejlődés Céljaival kapcsolatos erőfeszítések számára rendelkezésre álló források
-       Az EO4SDG Stratégiai megvalósítási terv (címlapkép) és az EO4SDG következő 12-18 havi munkatervének áttekintése és felülvizsgálata
-       a 2018-ban végrehajtandó legsűrgetőbb feladatok kijelölése.
A műhely-jelleggel folyó tanácskozáson elhangzottak terv szerint beépülnek majd a Szabolcs Mihály​-Palya Tamás​-RemeteyF Gábor előadás-anyagba, melynek célja az érintettek és érdekeltek  figyelemfelhívása, hogyan célszerű a térinformatika és földmegfigyelés szolgáltatásait az ENSZ 2030 Agenda keretében a fenntartható fejlődési célok elérésének szolgálatába állítani. A dokumentum linkje: https://files.acrobat.com/a/preview/286fa63d-d126-4d3c-b293-9ba2b9b3dc35
      Forrás: www.eo4sdg.org

L


2017-10-24

Földmegfigyelés az FFC elérése szolgálatában - rendezvény a GEO-XIV kísérő eseményeként, magyar részvétellel

A GEO-XIV plenáris ülésére delegált Zboray Zoltán a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a Magyar Űrkutatási Iroda (NFM-MŰI) szakmai tanácsadója egy mai levelében jelezte, hogy szándékában áll részt venni az ENSZ 2030 Agenda témakörben rendezett „Earth Observations in Service of the 2030 Agenda for Sustainable Development” oldal eseményen, melyet a GEO Titkárság és az EO4SDGS munkacsoport tagjai közösen rendeznek a Fenntartható Fejlődés Céljai (FFC) elérésében érintettek és érdekeltek számára. E szakcsoport munkájáról ezen a blogon már többször olvashattunk és arról rendre beszámoltak a dr.Mihály Szabolcs vezette MFTTT szerzői közösség kapcsolódó témakörű figyelemfelhívó előadásai is.
A 'Földmegfigyelés az FFC elérése szolgálatában' c. mai washingtoni rendezvény a legfrissebb és legátfogóbb bemutatása lesz az ezen a területen eddig elért eredményeknek. Remélhetőleg ebbe a tevékenységbe a FIR kiemelt hazai projekt kapcsán Magyarország is bekapcsolódhat. Bővebb információ a mai programról:  (https://www.earthobservations.org/geo14.php?seid=568). 

2017-10-14

Fenntartható Fejlődési Célok és a földmegfigyelési/téradat infrastruktúra

A szeptember végi pekingi CEOS WGISS-44  értekezleten elhangzott GSDI összekötői beszámoló kitért az MFTTT "Fenntartható Fejlődési Célok és a téradat infrastruktúra" kampányára is: https://files.acrobat.com/a/preview/874c6430-7a58-4772-a5a4-3232c9c2bb14.
A kampány legutóbbi állomása a gárdonyi Fény-Tér-Kép Konferencia volt, ahol Prof. Dr. Mihály Szabolcs tartott,  előadásában hallgathatták meg a résztvevők tegnap a figyelemfelhívó anyag naprakész,  a földmegfigyelésekre fokuszáló változatát: https://files.acrobat.com/a/preview/95d2eecb-4828-46cb-bbd8-b5b98f51f3c9 .
Az anyagok  a szerzőhármas egyre gyarapodó dokumentumtárából is elérhetőek: https://rfg155.wixsite.com/erfg
A Fény-Tér-Kép konferencia előadásanyagai a geoiq.hu honlapon keresztűl érhetők majd el. A program is itt olvasható:  http://geoiq.hu/2017/10/04/friss-program-tervezet-feny-ter-kep-2017/