2019-04-30

Megkezdődött a CEOS WGISS-47 plenáris ülése

A CEOS Információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoport négynapos ülésének már az  első napján feltűnt, hogy a szaknyelvi terminológia használata mennyivel egységesebb itt, összehasonlítva a GEO múltheti műhelyének előadásaival. 
Egyelőre itt a NOAA fő adatfelelősének (CDO) előadásából emelném ki azokat az amerikai szövetségi jogszabályokat, törvényeket és elnöki rendeletet, amelyek tanulmányozása itthon is időszerű (és ezekkel az illetékesek bizonyára már foglalkoznak is):
  • Törvény a tényadatokon alapuló szakpolitikai döntéshozatalról (FEBPA= Foundations for Evidence-Based Policymaking Act) 2019. január 14.
  • Törvény a geotér adatokról (GDA= Geospatial Data Act) 2018. október 5. (Ezt már Ivan deLoatch, az FGDC igazgatója is szóbahozta Bécsben egy beszélgetésünkben)
  • Törvény a szövetségi adatstratégiáról (FDS=Federal Data Strategy) ez még folyamatban van és része a tárcaközi prioritások között szereplő 'adatcélok' kimunkálásának, továbbá
  • Elnöki rendelet a mesterséges intelligenciáról  (AI=Executive Order on Maintaining Executive Leadership in Artificial Intelligence), amely mindhárom előzővel konzisztens és ezek külön-külön és együttesen kihatással vannak a földmegfigyeléssel foglalkozó hivatalok, ügynökségek, szervezetek munkájára is. 2019. február 
Illusztrációként és hiteles forrásként forrásként legyen itt Dr. Ed Kearns (NOAA) vetített képe is.

Befejeződött a GEO Titkárság adat-technológiai műhelye Bécsben

Az  április 23-25 között tartott bécsi műhelyről az MFTTT WG4SDG részére készülő beszámolóra még várni kell, mert ezen a héten még előttem áll a CEOS WGISS-47 plenáris ülése. A bécsi műhelyen csak hozzászóltam, de a WGISS találkozón ismertető előadást is tarthatok a HSO képviseletében.
Időközben: az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok Munkacsoport (WG4SDG) és több hazai intézmény/döntéshozó számára készült beszámoló itt is betekinthető.

2019-04-19

Új trendek a geotér-információk és a földmérők témakörében - FIG kiadvány

Chryssy Potsiou korábbi FIG elnök mai megosztásából: 

"Great news: FIG publication 73 on
New Trends in Geospatial Information:
The Land Surveyors Role in the Era of Crowdsourcing and VGI
is published, you may find it here: http://www.fig.net/resour…/publications/…/pub73/Figpub73.pdf"

2019-04-18

Egy órás CEOS WGISS telekonferencia Mirko Albani (ESA) vezetésével

A mai telecon napirendjén a CEOS  stratégiai megvalósítást támogató csapatának (SIT) hó eleji, Miamiban tartott 34. üléséről szóló beszámoló, majd a Silver Springben sorra kerülő hó végi WGISS-47 ülés programjának véglegesítése volt. Ez utóbbira  HSO beszámoló jelentés készül, melyhez a mai napig a KKM ŰFF, az ITM, Lechner Tudásközpont, a KIFŰ,  COSIMA Kft, MFTTT WG4SDG és a HUNSPACE adott naprakész információt.
A HSO jelentés szóbeli összefoglalására május 2-án kerül sor. Bővebb információ a CEOS küldetéséről, felépítéséről és munkacsoportjairól: ceos.org

2019-04-17

Elsőkézből való tájékozódás a Földmegfigyelési Információs Rendszer projektjéről

A CEOS WGISS 47. plenáris ülésén ismertetendő HSO jelentés  beszámol majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felügyelete alatt, a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által menedzselt  Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) jelenlegi állapotáról is. A mai, Maár Péter projektvezetővel folytatott megbeszélésen sikerült naprakész információt szerezni a jelentés számára. A Magyar Űrkutatási Iroda (HSO) tevékenységét az NFM (ma ITM) után tavaly óta az Űrkutatást Felügyelő Főosztály látja el a Külkereskedelmi és Külügyminisztériumban.

2019-04-16

Ma lezajlott az áprilisi GEO EO4SDG telekonferencia

Dr. Argyro Kavvada vezetésével ma 100 perces telekonferenciára került sor a 'Földmegfigyeléssel a Fenntartható Fejlődési Célokért'  GEO kezdeményezés munkacsoportjában. A teleconba bekapcsolódottak huszas listáján két magyar résztvevő is szerepelt! Az első előadó
Jillian Campbell az ENSZ Környezeti részlegének  munkatársa volt. Elsősorban vízes témaköröket ragadott ki (vízminőség, vízes ökoszisztéma, felszíni vízborítás és időbeli változása). Előadásához a képanyag valamilyen okból nem volt látható, ennek ellenére világossá vált, hogy egy tudástárat hoztak létre mindenekelőtt az ENSZ Statisztikai részlege, valamint a GGIM regionális bizottságai, továbbá a Google, JRC, OECD és EUROSTAT  közreműködéssel, amely közvetve hasznos lehet a nemzeti jelentések készítői számára is, de semmiképpen nem útmutató, amire olyan nagy igény lenne.  Több alkalommal hangsúlyozta a kapacitásépítés szükségességét, hogy érthetőbb legyen a nemzeti statisztikák és a téradatok együttes kezelésének előnyei. On-line tréning modellekre lenne szükség. Ezt aláhúzta Marc Paganini (ESA) is, kiemelve, a GEO EO4SDG kellene, hogy útmutatást adjon a nemzetek számára ezen a téren. Ilyen tréningek már folynak az ENSZ Habitat  vagy föld-degradáció terén.
Emil A. Cherrington előadása a NASA-US AID és SERVIR együttműködésében folyó Nyugat-Afrika Programról számolt be, melynek célja a felszínborításra és földhasználatra vonatkozó meglévő adatok és információk  harmonizációja volt. A nigériai, szenegáli és ghanai részvétel mellett a munkában közreműködik a FAO és USGS is. A SAR felvételezés  SDG célú felhasználását tartalmazó kézikönyv elérhetőségét is megadták.
Gregory Scott program szerinti tájékoztatására - amely az InterAgencyExpertGroup SDG és a WGGI munkacsoport folyamatban lévő munkájáról számolt volna be - ezúttal nem került sor.
Az EO4SDG felmérés és azt követő események beszámolóját Mariko Harada tartotta. Lawrence A. Fried (NASA) arra hívott fel, hogy a GEO felmérésben résztvevő tagországainak számát növelni szükséges és megköszönte a JAXA, és a felmérést vezető Chu Ishida kiváló munkáját. 
A felmérés kérdései:
A felmérés eredményét, az értékelést és a következtetéseket az MFTTT WG4SDG csapattagjaival és a csatlakozó érdekeltek és érintettek bevonásával javaslom majd átbeszélni. 
Dr. Argyro Kavvada ezt követően az EO4SDG 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó munkaterve megvalósítási tervéről nyitott vitát. Mint ismeretes, a programhoz az MFTTT WG4SDG is adott hozzájárulást.
Az idei EO4SDG éves ülés időpontját a GGIM augusztus elejei newyorki találkozójához próbálják igazítani. 
A partnerek egyéb hírei napirendben az MFTTT WG4SDG munkacsoporttal kapcsolatos három hírt osztottam meg: GIS Open előadás (dr.Mihály Szabolcs, április), CEOS WGISS-47 plenáris ülésén a HSO/KKM ŰFF jelentés/ismertetés (RFG, május), és a WG4SDG munkacsoport érdeklődése a GEO EO4SDG kapacitásfejlesztési tevékenységében való részvétel iránt.2019-04-02

HSO összekötői jelentés anyagának előkészítő megbeszélései

Március 29-én a HSO tevékenységét ellátó KKM ŰFF részlegében, a mai napon a Lechner Tudásközpont Földmérési és Távérzékelési intézményében folytatódott a CEOS WGISS 47. plenáris ülésére készülő HSO jelentés összeállításának előkészítése. 
A jelentés HSO része Horvai Ferenccel együttműködve a KKM ŰFF iránymutatása alapján kerül kidolgozásra, az MFTTT WG4SDG részben, annak elmúlt félévi aktivitása felvillantását követően Hargitai Péter, a HUNSPACE elnöke az űripari klaszter egyes földmegfigyelési tagjait mutatja be, míg az ex-FÖMI kiemelt alkalmazásainak adott szempontok szerinti tömör ismertetésére Dr. Kristóf Dániel és Maucha Gergely projektvezetők közreműködésével  kerül sor. Várhatóan további nem-HUNSPACE tag ipari szereplők, valamint a FIR rövid bemutatására is mód lesz. Megjegyzem a MFTTT WG4SDG ezévi tevékenységének fontos mozzanata lesz, hogy április közepén dr. Mihály Szabolcs c. egy. tanár, a munkacsoport vezetője a székesfehérvári GIS Open konferencián előadást tart az 'EO/GI a fenntartható fejlődési célokért' témakör kapacitásfejlesztési kérdéseiről.