2019-07-30

Az Agenda 2030 fenntartható fejlődési célok elérésének támogatása földmegfigyeléssel - az interdiszciplináris megközelítésről az AGU ezévi konferenciáján

Forrás: https://agu.confex.com/agu/fm19/prelim.cgi/Session/82310
Dr. Argyro Kavvadának, a GEO  EO4SDG Kezdeményezés ügyvezetőjének tegnap érkezett felhívása figyelemfelhívó adaléknak tekinthető annak igazolására, hogy a földhasználat, élelmiszerbiztonság, víz és energia egymással szoros kapcsolatban vannak. (Ebben a témakörben szerveznek szekcióülést és várnak előadásokat az Amerikai Geofizikai Unió decemberi konferenciájára. Beküldés és háttérinformáció legalul.) 
Az ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési céljainak (FFC/SDGs) a földmegfigyelés és geotér-adatok támogatásával való elérése esetenként interdiszciplináris megközelítést indokol, akár már két de lehetőleg több terület szakembereinek együttműködésével. 
Az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoportja (WG4SDG) eddig több alkalommal felhívta a figyelmet az ilyen innovatív, nexus jellegű megközelítésre. Ebben a földügy központi szerepet játszhat, hiszen legutóbb a FIG Tanács - felismerve, hogy az FFC/SDGs és a földüggyel kapcsolatos célok, alcélok és indikátoraik jelentősen mértékben befolyásolják a szakterületet a következő évtizedben - a holland Paula Dijskstra vezetésével feladatcsoportot (Task Force) hozott létre a 2019-2022  időszakra! A feladatcsoport nyár elején Hanoiban már űlésezett is. Cél, hogy kiválasszák a FIG bizottságok szempontjából releváns FFC-ket, pontosítsák az igényeket, követelményeket és lehetőségeket, de szóba került egy, a témakörrel kapcsolatos oktatási anyag kimunkálásának szükségessége is. Feltétlen kívánatos, hogy a Task Force-nak aktív magyar tagja is legyen!  A vietnami FIG rendezvényről Iván Gyula MFTTT szemlecikke már megjelent a Geodézia és Kartográfia hasábjain. 
Az Agenda 2030 kihívásaira és lehetőségeire való figyelemfelhívás, a szakma mozgósítása stratégiai kérdés a szakma fenntarthatósága okán is, melyről legutóbb az MFTTT Vándorgyűlésén, Békéscsabán dr. Mihály Szabolcs, az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok munkacsoport vezetője tartott előadást: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af4b3e12f-990d-46a6-b540-658aed6a85af
A 32. Vándorgyűlésen elhangzottak alapján kibontakozást jelentene, ha egy potens intézményközi konzorcium kormányzati támogatással sikerrel fogna össze az 'indikátor monitoring és jelentéskészítés EO/GIS- támogatta eljárása' kifejlesztésében és gyakorlati megvalósításában egy vagy több egymással szoros kapcsolatban álló, célszerűen agrár-orientált célcsoport, alcél témakörében (pld. együttműködés a Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ, a Nemzeti Földügyi Központ, a LechnerTudásközpont Nonprofit Kft,  a KSH, az OMSZ és a Vízügy között a vállalkozási szféra, kutatóhelyek és civil szervezetek szükségszerű bevonásával, az AM, ITM és KKM elvárásaihoz igazodva, és felügyeletük mellett). Mindehhez a szellemi tőke adott, a keretek és feltételek megteremtése igényel megfelelő döntéselőkészítést.

Emlékeztetőül: a 17 FFC/SDG cél témakörnek összesen 169 célcsoportja van melyek teljesítésének mérésére mintegy 232 indikátort határoztak meg. 

-------------------------- AGU szekcióelőadás javaslat beküldési link és háttérinformáció a GEO EO4SDG felhívása nyomán:

"Dear Colleagues: Abstract submission deadline is July 31.

Here is more information - please share broadly with your organizations 

IN024 - Earth Observation Solutions to Address the U.N. Sustainable Development Goals: Connecting Water, Energy, Land Use, and Food Security


Three years into the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, countries, regional initiatives, and international agencies are increasingly recognizing the key role Earth observations can, and do, play in monitoring and evaluation systems to measure and achieve progress towards the U.N. Sustainable Development Goals (SDG). The need for timely, objective, repeatable, and effective resource management and integrated planning at global to national and sub-national levels is emphasized by the global development community. This session illustrates how EO experts are broadening and deepening the relevance of EO data in support of global environmental and societal policy across the water, energy, food security, and land use domains. The session showcases the latest advances in Earth science applications to support countries in meeting the SDG targets and indicators of relevance to the sustainable use of natural resources, with emphasis on use cases that address SDG interlinkages and tradeoffs.
Best wishes,

--
Dr. Argyro Kavvada
Executive Secretary, GEO EO4SDG Initiative
NASA Headquarters | Earth Science Division"


2019-07-14

47 évvel ezelőtt, ebben a hónapban indult földkörüli útjára a Landsat-1 (akkor még ERTS-1) a földi erőforrások felkutatására és monitoringjára


47 évvel ezelőtt, ebben a hónapban indult földkörüli útjára a Landsat-1 (akkor még ERTS-1) a földi erőforrások felkutatására és monitoringjára.
1972 július 23-án a Vandenbergi támaszpontról került földkörüli pályára az ERTS-1 műhold, melyet aztán Landsat 1-nek neveztek át. Az űreszköz egy módosított NIMBUS-4 meteorológiai műhold továbbfejlesztése volt. Wim van Wegen, a GIM térinformatikai szaklap tartalomfelelőse az egyik legismertebb tudományos közösségi hálózaton posztolta figyelemfelhívását Mathias Lemmens rovatcikkéről https://lnkd.in/eDqx-rp. A Landsat műholdcsalád első tagja vezette be üzemszerű, nem meteorológiai célú, polgári műholdas földmegfigyelés korszakát.
Négy évvel később készítette el az USA összefüggő területéről 569 Landsat MSS felvétel felhasználásával hamis színes fotómozaikját a General Electric a National Geographic Society és NASA közreműködésével. Erről könyvet is kiadtak, melynek dedikációjában megemlékeznek William Nordbergről, a Landsat projekt vezér egyéniségéről.
Egy évre rá - Dr. Joó István (MÉM) és dr. Almár Iván (FÖMI) jóvoltából - a FÖMI penci obszervatóriumában már létrejött egy csapat (köztük Dr.Csató Éva, Büttner György, Csornai Gábor, Gesztesi Albert) amely három évre rá főosztállyá, később FÖMI Távérzékelési Központtá avanzsált a Bosnyák téren, elindítva a műholdas távérzékelés környezetvédelmi és mezőgazdasági alkalmazásfejlesztését és operatív (üzemszerű) felhasználását.


2019-07-11

Közreadták a 11. Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium (ISDE-11) részletes előzetes programját

Forrás: http://www.digitalearth2019.eu/draft-program/
A program a rendezvény hivatalos honlapján itt érhető el:
http://www.digitalearth2019.eu/draft-program/
A szimpóziumon az MFTTT WG4SDG munkacsoport előadása a szeptember 26-i napon szerepel.

2019-07-08

UN SDG: Learn Oktatási és gyakorlóközpont megnyitása az Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési Célok elérésének elősegítésére

Madina Imaraliev  (Strategic Implementation of the 2030 Agenda Unit at Division for Satellite Analysis and Applied Research, United Nations Institute for Training and Research - UNITAR) írja az IISD körlevelében:
"Launch of UN SDG:Learn Platform during the opening of the SDGs Learning, Training and Practice Centre at the 2019 High-Level Political Forum on Sustainable Development on 9 July 2019 from 10:30 to 13:00 in Conference Room 5, UN Headquarters 
UN SDG: Learn platform is the result of a partnership of various UN entities, academia and universities and the private sector with the objective to enable learners to navigate easier through the wealth of SDG learning products and services and identify those that match best their needs. "
Az UNITAR a megnyitót a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) júliusi newyorki Magas Szintű Politikai Fóruma (HLPF)  keretében szervezte meg. Bővebb információ itt olvasható.
Az IISD körleveleire fel lehet felíratkozni:  "If you would like to join the SDG Mailing List, please click here to SUBSCRIBE".

Dr.Mihály Szabolcs az MFTTT WG4SDG vezetője előadást tartott az MFTTT 32. Vándorgyűlésén.


Az előadás címképe
"A világ és szakmánk fenntartható fejlődése"  címmel, 2019. július 5-én a 32. MFTTT Vándorgyűlésen Békéscsabán dr. Mihály Szabolcs által megtartott előadás vetített képei innen tölthetőek le.

2019-07-02

MFTTT WG4SDG munkacsoport idei figyelemfelhívó tevékenységéről a GEO EO4SDG kezdeményezés e havi webinárján

A mai GEO EO4SDG távértekezlet 28 résztvevője két szakmai ismertetést hallgatott meg Robert Ndugwa (UN Habitat), majd Steffen Fritz és Dilek Fraisl (IIASA, Laxemburg) előadásában. Ez utóbbi tárgya a 'Citizen Science és a Fenntartható Fejlődési Célok' volt.
Az előadás elérhetősége: 

Kitöltendő kérdőív


Ennek kiértékelését ismertetik a newyorki EO4SDG napon az ENSZ székház konferenciatermében.
-->A GEO on-line kérdőíves felmérése e héten még kitölthető. A beérkezett válaszok kiértékelését augusztus 5-én, a UN-GGIM közgyűlésének keretében tartott EO4SDG éves összejövetelén, New Yorkban ismertetik. Erre a programra a távolról résztvevőknek is regisztrálniuk kell.
Az értekezlet a továbbiakban az éves összejövetel célját és programját vitatta meg, majd a friss hírek megosztásánál a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerültek az MFTTT WG4SDG csapat idei tevékenységének dióhéjban való bemutatása. Az elmondottak jegyzetszerűen a videokonferencia chat-rovatában szöveges formában is összefoglalásra kerültek. Ez szerkesztett formában és stratégiai keretbe helyezve is megjelenik.
További hasznos link: geo-wiki.org

Az idei ISDE video pályázatra beérkezett pályaművek, melyeket a Bulgár Térképészeti Egyesület megjelentetett a You Tube-on is

A pályaművek itt tekinthetőek meg:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlg5CxB5J7NDhAJsRevRFleJZAfz1D6wE
A zsűri holnap fejezi be a munkáját, eredményhírdetés a firenzei 11 Nemzetközi Digitális Föld Szimpóziumon lesz.