2011-04-04

Katasztrófát követő célzott földmegfigyelési és térinformatikai adatgyűjtés

A Harvard Egyetem interdiszciplináris földrajzi elemző központja március 11-én tett kezdeményezést egy adatportál létesítésére a japán sendai földrengés és cunami okozta károk felmérése, azok mérséklése és a további tennivaók elősegítésére. A felhívást március 12-én a HUNAGI Napló  közreadta és két releváns adatforrás kapcsolati pontjának megadásával hozzájárult a nemzetközi összefogáshoz. A kezdeményezés példátlan sikerét jellemzi az a rendkívül gazdag és sokrétű adatelérhetőség, amelyet a portál a katasztrófát követő hérom héten belül megvalósított. Bárki maga is kipróbálhatja, elég a címsorra kattintani
(http://cegrp.cga.harvard.edu/japan/?q=resources_data). A szintetikus apertúrájú radarfelvételek esetében első ízben fordult elő az adatgazdák részéről ilyen mértékű összefogás. A felhalmozott adatkincs másodlagosan az oktatás-képzés területén is roppant jelentőséggel bír, amely a HUNAGI oktatóhelyi tagintézményeink figyelmére is számot tarthat. Néhány fontos link a Harvard Egyetem adatportáljáról:
http://supersites.earthobservations.org/sendai.php
Megjegyzés: itt, a GEO fenti adatportálján athéni és spanyol szakmai műhelyek TerraSAR-X és Envisat interferogram eredményei is megtalálhatóak. 

http://labs.geofabrik.de/japan/
http://www.iq.harvard.edu/
Tehát a fenti forráshelyekről származó, Japán érintett területeire vonatkozó gyűjtött adatok egyablakos elérhetősége itt található:  http://cegrp.cga.harvard.edu/japan/?q=resources_data 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése