2016-10-20

Jubileumi, 10. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Budapesten

10. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia
Budapest, 2016. október 20-21

A címbeli konferencia idei tárgya az Iszlám és Közép-Európa - Geopolitika és migráció. A másfél napos konferencia nemzetközi jellegét domborították az Egyesült Államokból (John O'Loughlin, University of Colorado, Boulder), Oroszországból (Vladimir Streletsky) és Olaszországból (Maria Paradiso)  érkezett vezérelőadók. A szervezők A Pécsi Tudományegyetem , a Magyar Földrajzi Társaság és a PAGEO voltak. A megnyitót Prof. Pap Norbert tartotta. a plenáris ülésen az első napon Dr. Reményi Péter elnökölt. A tematikus párhuzamos szekciókban az előadások a következő témák köré csoportosultak:
Prof. John O'Loughlin

A migráció általános kérdései,
Történeti Földrajzi kutatások
Balkán és a migráció
Iszlám és a migráció
A migráció célországai
A migráció forrásterületei
Migráció és geopolitika
Az előadásanyagok várhatóan hozzáférhetőek lesznek a Magyar Földrajzi Társaság honlapján.
Térinformatikai szempontból azért is érdekes a téma, hiszen magának a migráció történelmi idők óta tartó, térben-időben zajló folyamatának megjelenítése a döntéselőkészítés számára igényli a térinformatikai technológiákat. Ugyanez vonatkozik a kiváltó okok többségének elemzésére és megjelenítésére is (globális felmelegedés, annak környezeti, a biztonságot érintő hatásai, vagy egyéb pld. demográfiai, gazdasági, társadalmi-politikai okok). Intenziv térinformatika  szükséges innovatív megoldásokkal az adatgyűjtésben (hálózatba foglalt szenzorok, a polgárok bevonása), a Big Data kezelésében és az adatelemzésben.
Miután ezeket a mondatokat megfogalmaztam, a szünetben ez volt a témánk John O'Loughlin földrajzprofesszorral, a Political Geography szakfolyóirt főszerkesztőjével, aki többek között Kenyában tevékeny a helyi villongások és a globális felmelegedés okozta környzeti hatások közötti összefüggések feltárásában. (Néhány évvel ezelőtt Boulderben részt vehettem egy GEO/CEOS WGISS értekezleten, melynek éppen a nemzeti éghajlatkutató központ UCAR/NCAR adott otthont a Colorado Egyetemen.)
A biztonsággal szorosan összefügg egy sor témakör, köztük az ivóvíz, szárazság, élelmiszerbiztonság, birtokpolitika, földhasználat de a migráció is. Az EUROGI elnökének figyelmét két hete volt alkalmam felhívni arra egy személyes beszélgetés keretében, hogy a hagyományos londoni DGI biztonsági és védelmi konferencia résztvevőit valószínűleg érdekelné az EUROGI innsbrucki 'Térinformatika és a migráció' témakörű műhelyének eredménye. Minthogy a DGI konferencián már két ízben alkalmam volt résztvenni előadóként, majd kerekasztal témavezetőként, Hennig professzort összehoztam a DGI szervezési igazgatójával (másolatban értesítve a HUNAGI főtitkárát is), hogy a részvételükről kölcsönös érdekeltség esetén kedvező egyezséget köthessenek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése