2017-10-29

Beszámoló a CEOS WGISS-44 üléséről


CEOS WGISS-44 ülés (Peking, 2017. szept. 25-28) beszámolója 

A Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) mintegy 60 űrügynökségét, kormányzati szervet és akadémiai intézményt tömörít. Ezek az intézmények és szervezetek ma 112 műhold működését biztosítják. A műholdak és földi rendszereik együttesen működnek, kiszolgálva ágazatok közötti és nemzetközi tevékenységeket egyaránt. A Bizottság elsősorban a földmegfigyelési programokat és az adatmegosztást hangolja össze.

A CEOS WGISS-44 plenáris ülésének helyszíni résztvevői
CEOS munkáját több munkacsoport segíti. Ezek egyike a WGISS (Working Group on Information Systems and Services), amely különösen azon rendszerek és szolgáltatások terén szorgalmazza javaslatokat és eszközök kidolgozásával a tagintézények együttműködését, melyek a földmegfigyelési adatok korszerű kezeléséről és hozzáférhetőségéről gondoskodnak.

A CEOS WGISS évente kétszer ülésezik. A WGISS közösségnek eddig két alkalommal volt módja részleteiben megismerkedni a hazai földmegfigyelési űralkalmazások eredményeivel. Első budapesti plenáris ülésükön 2006 tavaszán, majd 2011 őszén. Mindkétszer a szakmai program része volt egy félnapos ankét, amelyen a MŰI, minisztériumok és főhatóságok, szakintézmények képviselői vettek részt. A 2006. évi találkozón határoztak a Globális Téradat Infrastruktúra Társulás (GSDI) szervezet és a CEOS WGISS vezetői arról, hogy összekötői kapcsolatot  létesítenek egymás rendszeresen informálása érdekében. Ezt a megbizatást 2006 óta töltöttem be.

A WGISS legutóbbi találkozójának házigazdája a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési és Digitális Föld Intézete (CAS RADI) volt 2017. szeptember 25-28 között.

A pekingi CEOS WGISS-44  értekezleten elhangzott GSDI összekötői beszámolónak magyar vonatkozása is volt, mivel kitért az MFTTT "Fenntartható Fejlődési Célok és a téradat infrastruktúra" kampányára (https://files.acrobat.com/a/preview/874c6430-7a58-4772-a5a4-3232c9c2bb14.). Ennek legutóbbi állomása a gárdonyi Fény-Tér-Kép Konferencia volt, ahol Prof. Dr. Mihály Szabolcs előadásában hallgathatták meg a résztvevők a figyelemfelhívó anyag földmegfigyelésekre fókuszáló változatát:
A kampány előadás-anyagai a szerzőhármas egyre gyarapodó dokumentumtárából is elérhetőek: https://rfg155.wixsite.com/erfg

A GSDI jelentés szinte mindíg tartalmazott magyarországi hívatkozásokat például a MaSat-1 idején, de az év eleji NASA GSFC által fogadott WGISS-43 találkozón is, ahol először szerezhettek tudomást az MFTTT kampányáról (ld. a CEOS WGISS honlapján (http://ceos.org/meetings/wgiss-43/ ): GSDI vagy

Egyébként a WGISS-44 ülésén a tagintézményi és összekötői beszámolók jó része a 2017. szeptember 28-i napirendben szerepelt (innen is letölthetőek):

Richard Moreno

CSIRO/GA
Robert Woodcock

Dawn Lowe

Chuang Liu

Daming Wang

Gabor Remetey

Liping Di

A WGISS három kiemelt területe az
-       A felvételezés, archíválás és feldolgozás
o   WGISS támogatást ad a teljes folyamat minden eleméhez beleértve a hosszútávú adatmegőrzés kérdéskörét is
-       A termékelőállítás és megjelenítés
o   WGISS időben felismerte, hogy a műholdas adatok értéke jelentősen növelhető, ha azokat külső, pld. magassági modellel, meteorológiai információkkal kombinálva hoznak létre értéknövelt termékeket
-       Az adatfeltalálás és –hozzáférés
o   Itt a műholdas adadot és terepi kampányok adatainak kereshetőségére és elérhetőségére vonatkozó szabványos eljárások folyamatos fejlesztéséről van szó egy világméretű, interoperábilis hálózati infrastruktúra koordinálása mellett.

A WGISS e feladatainak ellátása érdekében rendszeresen tart konzultációt
amit a technológiák gyors ütemű fejlődése és a rendszerek növekvő száma, a kapcsolatos Big Data, a felhőszolgáltatások gyakorlattá válása, a nyílt adatok/nyíltforrású eszközök és egyéb kihívások is indokolnak. A tárgyalt témakörök legilletékesebb szakértői gyakran távelőadás keretében kapcsolódnak be a tanácskozásba és vitába.
A WGISS-44 ülésen Mirko Albani (ESA ESRIN) a WGISS helyettes vezetője kijelentette, keresni fogja a lehetőséget a Magyar Űrkutatási Irodával való kapcsolatfelvételre annak érdekében, hogy az fontolja meg a WGISS tevékenységében való közreműködést. 
Andrew Mitchell (NASA) és Mirko Albani (ESA)
Egyébként Mirko Albani a CEOS plenáris ülésén (USGS, Rapid City, 2017. október 18-20) a WGISS vezetését átvette Andrew Mitchelltől (NASA GSFC), így jó esély van arra, hogy a MŰI a WGISS-beli aktivitásban hasznosítsa az ESA munkakapcsolatban szerzett tapasztalatait és ismereteit. (Mirko Albanival való megismerkedés lehetőségét már felvetettem Zboray Zoltán NFM MŰI szakmai tanácsadónak is a GEO hét eleji XIV. Plenáris ülése idején)
Tekintve, hogy a CEOS és ezen belül a WGISS a GEO műholdas karja az információs rendszerek és szolgáltatások terén, a csatlakozás fellendítheti Magyarország szerepvállalását a GEO stratégiai végrehajtási tervében kiválasztott területeken is, elsődlegesen talán a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének támogatásában.

Az NFM MŰI felé elküldött beszámolómban kapcsolatfelvételt javasoltam a CEOS WGISS új vezetőjével.

Mintegy 12 éves WGISS-beli tapasztalatom alapján, véleményem szerint Magyarország számára a csatlakozás a CEOS-hoz azért is lehet hasznos, mert a munkakapcsolat költséghatékony módon járulhat hozzá
-       - a honi földmegfigyelési információs infrastruktúra (köztük a földmegfigyelési adatközpont, a földmegfigyelési adatvagyon georedundáns archíválásának, a földmegfigyelési operatív központ és földmegfigyelési portál) kiépítéséhez, és a kapcsolódó technológiafejlesztéshez (pld. Big Data, adathozzáférési és elemzési architektúra, adatmegőrzés, felhőszolgáltatások)
-      a földmegfigyelési adatok szélesebbkörű hasznosításához (e-védelmi földmegfigyelési szolgáltatások, a környezeti monitoring, meteorológia, mezőgazdaság és más alkalmazási területek),
-       - de akár saját nano- és mikróműholdas földmegfigyelési műholdas rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez
Mindezek összeesnek a CEOS küldetési céljával, hozzájárulnak az életminőség javításához és az élet védelméhez. A CEOS további munkacsoportjai közül itt a WG Capacity Building és a WG Calibration & Validation lehet még érdekes.


Megjegyzés
Azonos témakörben további beszámoló van tervben:
- a NASA-ESA fejlesztésű World Wind webes nyíltforrású fejlesztői környezet európai alkalmazásfejlesztési pályázatáról és idei eredményéről, a hazai lehetőségekről
és a
-GEO EO4SDGS munkacsoport tevékenységéről és a hazai csatlakozás indokoltságáról

Ez utóbbit a későbbiek folyamán egy további összeállítás egészíthet ki az „ENSZ 2030 Agenda hosszútávú programja keretében, a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének együttes, térinformatikai-földmegfigyelési támogatása” témakörben Prof.dr.Mihály Szabolcs, Palya Tamás és jómagam, mint MFTTT tagok közreműködésével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése