2012-01-14

Mobil térinformatika - Máris értékes előadás-javaslatok érkeztek be a 3.HUNAGI Konferenciára a gyakorlati értékű hazai fejlesztésekről és szolgáltatásokrólA meghírdetés utáni első napokban beérkezett előadás-javaslatok között találhatóak:TÉRADATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK MEGOSZTÁSA MINT AZ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS ÉS MOBIL GIS FELTÉTELE Mihály Szabolcs – Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság, INSPIRE tagállami kapcsolattartó

A közlekedés és a térbeli logisztikai feladatok ellátásához szüksége van a legkülönbözőbb rangú és rendű közlekedési útvonalaknak, azok mentén elhelyezkedő infrastruktúráknak, gazdasági, energetikai, logisztikai, turisztikai, természetvédelmi, vízügyi objektumoknak, adminisztratív határoknak és cím elemeknek (s hogy többet ne is említsek) az interoperábilis adatbázisokban történő fenntartására és ezen adatok szolgáltatására. Ezeknek az adatoknak és szolgáltatásaiknak a megosztása és íly módon történő használata a közlekedésben és mibil GIS tevékenységeink során létfeltétel, amely csakis a közösségek által elfogadott és megvalósított infrastruktúrában interoperábilisan működtetve képzelhető el. Az előadás ezt a gondolatot fejti ki rendszerezett formában és megoldásaikra ad választ az Európai Közösségek INSPIRE irányelve és annak megvalósítása bemutatásával, s nem utolsó sorban a térinformációs infrastruktúra terén jelentkező nemzeti feladataink és lehetséges eredményeink számbavételével.AZ ITS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJA, AZ EU IRÁNYELVE ÉS A KÉSZÜLŐ HAZAI JOGSZABÁLYOZÁS HELYZETE Szűcs Lajos NFM Közlekedésinfrastruktúra Főosztály, az ITS Hungary Egyesület elnöke

Az Intelligens Közlekedési Rendszerek fejlődése elérte azt a fokot, amikor a technológiájában, műszaki megoldásaiban kiérlelt szolgáltatások a pilot-projekt szintről a piaci megjelenés fázisába léptek.
A felhasználók és az ITS-be beruházók érdekeinek védelmében a többek között a folyamatosság, a kölcsönös átjárhatóság, ez egyenlő hozzáférés és a minőség követelményének érvényesülése céljából felmerült a szabályozás iránti igény. A szabályozás azonban nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is kell tartalmaznia.

EGÉRÚT - A DINAMIKUS NAVIGÁCIÓ
Prajczer Tamás (GeoX Kft.) - Molnár Miklós (AntaresNav Kft.)
Az Egérút egy olyan - magyar fejlesztésű, okostelefonokon futó, ingyenes - navigációs rendszer, amely a pillanatnyi forgalmi adatokat figyelembe véve online kapcsolaton keresztül navigálja felhasználóit úti céljukhoz.

MOBIL TÉRINFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK EGYSZERŰ ÉS GYORS BEVEZETÉSE (Esri ArcGIS for Mobile)
Oláh Attila, Esri Magyarország Kft

DIGITERRA MOBIL TÉRINFORMATIKAI MEGOLDÁSOK  
Hóber Balázs Digiterra Kft.

MOBILLAL A VADONBAN, AZAZ VADONLESŐ MOBIL ALKALMAZÁS
Szerzők: Bélteky Attila, Bakó Botond, Bata Kinga, Koczka Krisztina, Sashalmi Éva, Váczi Olivér, Varga Ildikó, Vozár Ágnes
Annotáció: A Vadonleső program a társadalom minél szélesebb körének bevonását célozza a gyakorlati természetvédelmi munkába, mely az ismeretterjesztésen kívül a környezeti nevelés és a szemléletformálás hatékony eszköze is. A programhoz csatlakozó önkéntesek a gondosan kiválasztott állat és növényfajok elterjedéséről tudnak adatokat szolgáltatni Az újonnan kifejlesztett okostelefon alkalmazás segítséget jelenthez a gyorsabb és könnyebb adatfeltöltésben.

SZEMÉLYZET NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA A FÖLDTUDOMÁNYOKBAN
Mészáros János - Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Az előadás áttekinti a személyzet nélküli légi járművek (UAV-ok) alkalmazási lehetőségeit a térképészeten és más földtudományokon belül részben külföldi, részben hazai példákon keresztül, illetve bemutatja egy ilyen rendszer építésének egyik lehetséges útját nyílt forrású szoftver és hardver segítségével.

SZÉLES KÖRŰ MOBIL GIS ALKALMAZÁSOK EGY CAMPUS-ON
Oláh Attila, Esri Magyarország Kft.

Az előadás-javaslatok beküldési határideje január 24 déli 12 óra. Az előadások hossza többnyire 10' lesz, és kerekasztal megbeszélések adnak módot az elhangzottak megvitatására a hallgatóság bevonásával. 


A PSI RE-USE HAZAI ÚJRASZABÁLYOZÁSA
Dr. Kovács Tamás, Kovács A Tamás Ügyvédi Iroda
Az előadás a közérdekű adatok újrafelhasználásának legfrissebb, a térinformatikát is érintő szabályozási törekvéseit illetve szabályozását a z EU LAPSI projekt célkitűzéseivel összevetve mutatja be.


TRANSPORTATION AND TELEMATICS AFTER INSPIRE WILL EXPIRE

Jiri Hiess, President Czech Association for Geo-information 

Mobile geoinformation technologies for rising market and advanced requests of continously localised and personalised geoinformation. How to improve and develop SDIs  based on INSPIRE. Geoinformation industry as a chance and challenge in competitive economy.


KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ÉS KÖZÖSSÉGI GIS -TÖRÖKBÁLINTI ESETTANULMÁNY
Sándor Csaba - ViaMap Kft., Tóth László - Törökbálint Polgármesteri Hivatal (felkérés folyamatban)

MOBIL GIS SZABADON
dr. Siki Zoltán, BME, CME

TEREPI ADATGYŰJTÉS MOBIL ESZKÖZÖKKEL A TERMÉSZETVÉDELEMBEN.
Takács A.A. - Váczi O. - Lőrincz T. - Bata K. - Varga I. - Bakó B.ELŐADÁS-BEKÜLDÉS, REGISZTRÁCIÓ:
2. FELHÍVÁS  innen
                                                                                  UTOLSÓ HOZZÁÍRÁS: JAN 23.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése