2011-02-01

Miért is fontos és időszerű a 2. HUNAGI Konferencia tárgyköre?

Az EU Plan4all projekt ábrája, amely az INSPIRE és a területi tervezés számára lényeges adatkörök szolgáltatási környezetét mutatja a maga összetettségében (a magyarítás GIMP szoftver felhasználásávl Rab András Attila HUNAGI titkár munkája).
Bár sem az "Digitális Menetrend Európa számára", sem a magyarországi stratégiai dokumentum a "Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014" nem tartalmaz közvetlen utalást a térinformációs infrastruktúrára vagy akár a földrajzi adatokra ez korántsem jelenti azt, hogy ezen adatok és a kapcsolódó technológiák nem lennének egyre inkább nélkülözhetetlenek hétköznapi életünk, vagy akár a fenntartható fejlődés biztosítása szempontjából.
Ennek jó példája a (digitális) területi tervezés igényeinek kiszolgálása az INSPIRE mellékletében felsorolt hét kiválasztott adatkörrel. Éppen ez áll az eredményeivel Magyarországon első alkalommal bemutatkozó EU Plan4all projekt gyújtópontjában. A projektnek nincsen magyar konzorciumi tagja ezért különösen hasznos mind az INSPIRE megvalósítással, mind a területi tervezéssel foglalkozók számára, hogy megismerjék a konferenci kapcsán a legfrissebb EU-beli eredményeket. Íme a projekt rövid összefoglalása Tóth Mária fordításában:
A Plan4all tárgya
A területi tervezésben felhasznált térbeli adatok harmonizációja az INSPIRE irányelv szerint az EU régióinak és településeinek legjobb gyakorlata, valamint jelenlegi kutatási projektjeinek eredményei alapján
A projekt futamideje:
2009. május - 2011. október
Általános leírás
A Plan4all (Terv mindenkinek") az eContentplus nevű közösségi program társfinanszírozásában megvalósuló európai projekt;
A Plan4all 24 partner: egyetemek, magánvállalatok, nemzetközi szervezetek és közszolgálati intézmények konzorciuma.
A Plan4all az INSPIRE alapelveinek megfelelően harmonizálja a területrendezési adatokat és a velük kapcsolatos metaadatokat.
A területrendezés földrajzi eszközök segítségével jeleníti meg a társadalom gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai intézkedéseinek összességét.
Ez olyan tudományterület, közigazgatási módszer és politika is egyben, melyet a tér kiegyensúlyozott regionális fejlesztését és fizikai megszervezését célzó általános stratégiához szakmaközi és átfogó megközelítésként dolgoztak ki. (Európai regionális/Területrendezési Alapszabály, 1983)
A területrendezés az egyik legfontosabb mindazon szakterületek közül, melyek társadalmunkra minden szinten óriási befolyást gyakorolnak. A fenntartható tervezés/rendezés a környezetre irányul, ahol az emberek élnek és dolgoznak, ahol társadalmi és gazdasági tevékenységüket folytatják, ahol a rendelkezésre álló erőforrásokat kiaknázzák stb.
A területrendezés jelen van és hat a kormányzás minden szintjén, mind lentről felfelé, mind fentről lefelé irányulva. Nemzeti, regionális és helyi hatóságok a területi keretek és elvek kialakítása során naponta fontos kihívásokkal kerülnek szembe. A helyzetet tovább bonyolítja a területrendezés sokfélesége és általános összetettsége.
A területrendezés holisztikus tevékenység. Minden feladatot átfogó módon kell megoldani a különféle forrásokból származó elemek/hozzájárulások felhasználásával. Nagyon lényeges, hogy ezek az elemek interoperábilisak legyenek. Így a felhasználó az IT-megoldások segítségével kutathatja, megtekintheti, letöltheti és fel is használhatja ezeket az adatokat.
A Plan4all hozzásegít ahhoz, hogy a területrendezési adatok egyszerűbben elérhetők, felhasználhatók és kiaknázhatók legyenek.
A projekt résztvevői


Plan4all Munkaterv
A Plan4all munkaterv 9 munkacsomagból áll:
WP1: Projektmenedzsment és koordináció
WP2: Helyzetelemzés
• A területrendezésért és a téradat-infrastruktúráért felelős vezető regionális és helyi hatóságok azonosítása;
• Az innovációs kihívások és a keretszerkezetek azonosítása a vonatkozó technológiai fejlesztések és irányzatok elemzése céljából;
• Az INSPIRE követelményei; valamint
• A szabványos metaadatok, adatmodellek, hálózatépítő módszerek és felhasználói igények elemzése.
End date: 31stOctober 2011
WP3: Az összes Plan4all metaadat-profil megtervezése – a metaadat-profilok meghatározása (az alább felsorolt) kiválasztott INSPIRE téradat-témákhoz az adott nemzeti területrendezési törvények és az INSPIRE-profil ötvözésével.
WP4: Plan4all adatmodell meghatározása – összpontosítás a nemzeti modellekre és azok kombinációira, majd ezek átalakítása közös modellekké.
WP5: Hálózatépítési architektúra – tartalmazza az INSPIRE hálózatépítési alapelveit az európai területrendezés céljára.
WP6: Nagyszabású tesztrendszer - célja a WP3, WP4 és WP5 keretében megtervezett modellek műszaki megvalósíthatóságának bemutatása.
WP7: Tartalomtelepítés - ennek során a Plan4all téradat-raktárak megtelnek szemantikailag gazdag, soknyelvű metaadatokkal.
WP8: Érvényesítés – elkészülnek az eredmények kiértékeléséhez szükséges minőségi keretek.
WP9 Terjesztés, csoportosítás, általános megegyezés elérése és a fenntarthatóság megtervezése – ide értendők a projekt eredményeinek támogatását és felértékelését célzó tevékenységek. A legfőbb cél pedig a széleskörű terjesztés minél több szinten.
A projetcsomagok kapcsolódásai
Magyarázat az előfordulások sorrendjében: WP 2 Helyzetelemzés, WP 4 A Plan4all adatmodell meghatározása, WP 3 A Plan4all metaadat-profilok kigondolása, WP 5 Hálózatépítési architektúra, WP 1 Projektmenedzsment és koordináció, WP 6 Nagyszabású tesztrendszer,  WP 7 Tartalomtelepítés, WP 8  Érvényesítés, WP 9 Terjesztés, csoportosítás, általános megegyezés elérése és a fenntarthatóság megtervezéseA Plan4all céljai
1. A Plan4all és az INSPIRE előmozdítása országokban, régiókban és településeken;
2. A területrendezési metaadat-profil kigondolása;
3. Adatmodell kigondolása a területrendezéssel kapcsolatos kiválasztott téradat-témákhoz;
4. A hálózatépítési architektúra kigondolása a területrendezési adatok és szolgáltatások megosztásához;
5. A metaadat-profil, az adatmodellek és a hálózatépítési architektúra kiértékelése helyi és regionális szinteken;
6. Területrendezési adatok európai portáljának létrehozása;
7. Területrendezési adatok és metaadatok telepítése helyi és regionális szinten.
A Plan4all hét kiemelt INSPIRE téradat-témája
1. Felszínborítás
2. Földhasználat
3. Közmű- és kormányzati szolgáltatások
4. Termelési és ipari létesítmények
5. Mezőgazdasági és vízművelési létesítmények
6. Területkezelési/korlátozott/szabályozott övezetek és adatszolgáltatási egységek
7. A tervezési rendszerek természeti kockázati övezetei
Kiket várnak a szervezők az eseményre?
Kormányzati szakterületi döntéshozók és felelősöket
Várostervezők, településfejlesztők, vidékfejlesztők, építészek, környezetvédelmi és természetvédelmi szakembereket, műszaki tervezők körét, földügyi szakembereket
Önkormányzati szakigazgatási vezetőket, katasztrófavédelem informatikusait
Térségi és helyi szakigazgatások munkatársait
Térbeli adatinfrastruktúra üzemeltetőket és felhasználóikat
Térbeli adatgyűjtóket és szolgáltatókat
Értéknövelt termék és megoldásszolgáltatókat
Közműszolgáltatók informatikusait
Önkormányzati érdekszervezetek informatikus és műszaki szakembereit
Adatpolitikai, közgazdasági és jogi szakértőket
A részvétel
A részvétel előzetes on-line regisztrálással történik és ingyenes!
A regisztrálás a teremkapacitás megteltével lezárul.
Kiállítás, Program, Kik a felkért közreműködők?
Erről a következő bejegyzésben olvashatnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése