2016-01-22

Smart City, Smart Mobility - konferencia Óbudán

SMART City – SMART Mobility 
Fenntartható mobilitás a városfejlesztésben 
Budapest, 2016. január 22.

Az ITS Hungary Egyesület figyelemfelhívása révén vehettem részt a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. valamint a Terra Studió Kft. szakmai rendezvényén.Molnár László moderátor köszöntőjét követően a program az alábbiak szerint alakult.
Megnyitó: dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Elnöke
A Pro Urbe Kft 25 évéről, Babós Gyula igazgató
A Terra Studió Kft. 20 évéről, Laky Ildikó cégalapító
Az Európai Unió támogatási alapkezeléséről, Kazatsay Zoltán főigazgató helyettes (Európai Bizottság, Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága)
Lechner Tudásközpont irányelvei a jövő városfejlesztésében (Kulcsár Sándor Lechner Tudásközpont, Smart City vezető)
Moderált kerekasztal beszélgetés (az összes meghívott számára biztosítva az interaktív megszólalás lehetőségét): a városfejlesztés kihívásai a mobilitás átalakulásának tükrében, rövid korreferátumok:
o   A városfejlesztés legújabb kihívásaira adható válaszok. (dr. Kukely György, Terra Studió Kft.)
o   Napjaink városfejlesztési kihívásai Csíkszereda általános rendezési tervének a tükrében. (Korodi Szabolcs, Vallum Kft. Csíkszereda, az előadást távollétében a hazai partnercég képviselője tartotta meg)
o   Városi „smart” megoldások a gyakorlatban. (Bátai Roland, General Electric)
Résztvevők: Kazatsay Zoltán, dr. Kukely György, Bátai Roland, Gresó György, Kulcsár Sándor, Lánszki Regő
A fenntartható mobilitás megoldásai a közlekedésfejlesztésben (előadó: Vitézy Dávid)
Svédországi példák a modern közlekedésfejlesztésben (Peter Eklund - Hifab Group AB, Stockholm, Svédország)
Kerekasztal beszélgetés: a közlekedésfejlesztés új kihívásai a mobilitás átalakulásának tükrében, rövid korreferátumok:
o   Új szemlélet a közlekedéstervezésben és – szervezésben (Dulicz László Pro Urbe Kft.)
o   Alágazatok integrációja a személyközlekedésben (Aba Botond)
Résztvevők: Vitézy Dávid, Kerényi László Sándor, Aba Botond, Dr. Horváth Balázs, Felsmann Balázs, Dulicz László
Zárszó, Babós Gyula, Pro Urbe Kft.
Szubjektív jegyzetek az előadásokban és a vitákban elhangzott gondolatokról:
Hasznosak a nemzetközi és hazai követendő példák,
Nem annyire szabványokra hanem irányelvek kidolgozása szükséges. Az irányelvek a hazai sajátosságokra kell, hogy épüljenek
Okos város egy alapinfrastruktúrára építendő vertikális szolgáltatások kerete, melynek evoluciós fejlődése van. Maga a smart city megközelítés is meghajtója az evoluciós fejlődésnek. Találjunk olyan eszközöket, amelyek elősegítik az emberek bevonását, hogy legyenek közvetlen részesei az evoluciónak.
Smart city emberi oldala ugyanolyan fontos mint a digitális oldala (ez utóbbiban is  nagyon sokat kell még tenni a mai statisztikák tükrében)
Paradigma váltás mind a lakosság és gazdasági szereplők, mind a városvezetők szempontjából a gondolkodás megváltoztatására van szükség. A technológia tudja indukálni a változást. A városvezetésnek a célt kell megfogalmazni. Feladata a felmérés, a stratégia és egy cselekvési terv meghatározása. Az államnak ezt a folyamatot kell elősegíteni a maga eszközeivel. A megoldás szolgáltatók szerepe a cselekvési terv megvalósításában van.
Cél az élhető, hatékony és fenntartható város, haszonélvezői a lakosság és a vállalkozások, egyéb piaci szereplők. Ezért is lényeges a kommunikáció és az oktatás-nevelés az ember és az okos város viszonylatában
Érdemes figyelni a legélhetőbb városok évenként megújított világ-rangsorára. Az élhetőség a jövőbeli fenntarthatóság záloga.
A SUMP megközelítés módszertanának megismertetése szervezett formában bevezetendő a felsőfokú oktatásba
A mobilitás és a stabil energiabiztosítás a smart city két fontos pillére
Többször szóba került a SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans. Európai platformja az európai városok versenyképes és forráshatékony közlekedési rendszereinek megvalósítási folyamatát támogatja
Amint azt megtudtuk, a vendéglátó cégek  részben a VÁTI-ban gyűjtött tapasztalatokra épülő szakmai tudásnak és elsősorban az ott dolgozó fiatalok kreativitásának köszönheti hazai és nemzetközi sikereit.

A délutáni első előadás a budapesti közlekedés prioritásairól, az elővárosi közlekedés jövőjéről szólt. Új megoldások szükségesek az utazásszervezésben, Vitézy Dávid szerint a jövő itt kopogtat: az önvezető autók szolgáltatás alapúvá válik az autózás, összemosódik a taxi és autóhasználat, teljesen új kihívások elé áll minden közlekedési mód, új várostervezési elvek szükségesek. A technológia fejlődése nagyobb változást hoz mint az elmúlt évtizedekben bármikor! 
A korszerű svéd tömegközlekedés példáit 25 éve az uppsalai közlekedési vállalat igazgatója, ma sikeres magánvállalkozó cég képviselője ismertette. Az akkori kihívások: környezeti, gazdasági, kevés munkaerő, kis kapacitás, csökkenő utaslétszám voltak. De ma is ugyanez a helyzet! Mit tettek Uppsalában? Környezeti stratégia nyomán a közlekedési eszközök korszerűsítése (hybrid elektromos és biogáz buszokkal), az útvonalak és parkolók (P+R elektromos buszok) újragondolása, új közlekedési eszközök (villamosok, APM - automatikus közlekedés-kezelés Lippay Róberttel kifejlesztve,  továbbá a vezető nélküli 3-5 fős tömegszállító - a Tatabányán épült Roboliner - eszközök)  bevezetési lehetőségének tanulmányozása, 
A hatékony tömegközlekedés titka a nagy gyakoriság, a nagy gyakoriság és a nagy gyakoriság. 
2015-ben Uppsala számára Vízió-leírás készült, mi várható 20 éven belül?  Don't ever give up! (Sir Winston Churchill)
 Mi a helyzet Svédország városaiban? Umea (elektromos busz 2012 óta, 50 km töltés nélkül), Landskrona (trolibusz) , Uppsala (vezető nélküli metro elvetése), Stockholm (metro meghosszabbítás az évi 40,000 lakosságnövekedéssel való lépéstartás érdekében), Lund (új villamosjárat) és Malmö (2 csuklós, 24 méteres hyrid elektromos-dízel szuperbusz) példáján keresztül.
Dulicz László a ProUrbe Kft ügyvezetője három sulyponti gondolatot emelt ki:  komplexitás mint tervezői szemlélet, fenntarthatóság szem előtt tartása a jelenlegi EU-s  A harmadik a tudatos tervezői gondolkodás, rövidtávú tervek legyenek beilleszthetők egy nagyobb időléptékű projektbe.
Az egész napos rendezvényt a vállalkozások 25 illetve 20 éves fennállásának tiszteletére fogadás követte. Ezen dr. Makula László közbenjárásával alkalom nyílt Dulicz Lászlóval, a Pro Urbe Kft cégvezetőjével beszélgetni, megemlítve a WWEC 2016 SmartCity témakörű pályázatát, melynek  díjátadása az előzetes elgondolás szerint az októberi perugiai Open Source Geospatial Research and Education konferencia tervezett CitySmart szekciójában lenne, de a pályázók munkái esetleg már a szeptemberi Shanghai-i Urban Transitions konferencián is a szakmai nyilvánosság elé kerülhetnek.
Aba Botond 'Nemcsak... hanem... is' előadásában kirekesztést ellenzően a közösség/lakosság, a közjó, primátusáról beszélt. 
A legfrissebb hír január 26-án érkezett Dulicz László úrtól, a ProUrbe Kft cégvezetőjétől:
"A január 22-én megtartott SMART City - SMART Mobility: Fenntartható mobilitás a városfejlesztésben konferencia előadásai honlapunkon hozzáférhetőek.   http://prourbekft.hu/hu/letoltes/"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése