2008-05-08

HUNAGI Közgyűlés jövő pénteken május 16-án!

Napirenden a közhasznúsági jelentés megvitatása

Annak, aki navigálva érkezik :) 47-29-42,38N 19-02-03,55E Forrás: Google Earth, 2008

A Közgyűlés időpontja, helye és napirend-tervezete:

2008. május 16 (péntek) 9:30 óra

VÁTI tanácsterem, Budapest I. ker Gellérthegy utca 30-32

(Határozatképtelenség esetén 2008. május 16 10:00 óra)

A Közgyűlés programja és napirend-tervezete:

Szakmai előadások (INSPIRE, eSDI-Net+) a kezdésig

Mikus Dezső (KvVM): Az INSPIRE jogharmonizáció és felkészülés helyzete

Dr. Mihály Szabolcs (FÖMI): INSPIRE felkészültség a FÖMI, mint adatelőállító és szolgáltató oldaláról

Dr.Remetey-Fülöpp Gábor (HUNAGI): Európai összefogás az INSPIRE megvalósítás elősegítésére: az eSDI-Net+ projekt

1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető, hitelesítők és a szavazatszedők megválasztása.

2. Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI 2007 évi tevékenységről. (főtitkár és pénztárnok).

3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt)

4. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

5. Alapszabály változtatási javaslat ismertetése, hozzászólások, határozathozatal

6. Tisztségek betöltése. Elnökségi tagsági tisztségre vonatkozó elnökségi javaslat ismertetése, hozzászólások, határozathozatal majd a felügyelő bizottsági tagsági tisztségre vonatkozó elnökségi javaslat ismertetése, hozzászólások, szavazás)

7. Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal.

8. A 2008. év feladatai a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében (főtitkár) és a 2008. évi költségvetés (dr. Alabér László). A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal

9. Egyebek

A 9. napirendi ponthoz a max 5-5 perces bejelentések rövid leírását május 12-én 17:00 óráig várjuk elektronikus postán a hunagi@hunagi.hu címre.


Tagjegyzék  www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18T.pdf

Alapszabály www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18A.pdf

2007 évi jelentés www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18J.pdf

2008 évi munkaterv www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18M.pdf

Közhasznúsági jelentés tervezet www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18K.pdf

Pénzügyi terv www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18P.pdf

Bevételek-kiadások www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/18BK.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése