2008-10-18

EUROGI vezetőségi ülés második napja


La Sapienza Egyetem, CAVEA Piazza Borghese, Róma, az ülés színhelye. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

A kétnapos találkozó előkészítette a szervezet megújhodására vonatkozó dokumentum kidolgozását, melyet a göteborgi EUROGI vezetőségi értekezlet kell megvitasson november utolsó napjaiban az EUROGI kiterjesztett tagszervezeti találkozója (EMM) során. Ez utóbbi találkozón szívesen látják az EUROGI tagszervezeteinek tagjait (vagyis a HUNAGI tagintézményeit és tagszervezeteit) is.
Kézenfekvő lenne például a Nemzeti Térinformatikai Platform projekt kezdeményezés vagy hasonló jelentőségű hazai előrelépésről beszámoló tartása  elsősorban vállalkozói tagozatunk képviselői részéről. A feltételekről és a részvételi felhívásról várhatóan a jövő héten érkezik hivatalos tájékoztatás az EUROGI titkárságáról.
A megújhodás tekintetében HUNAGI álláspontját három pontban fogalmazta meg, amely tükrözte a vitaanyaghoz adott részletes írásbeli észrevételeinek lényegét:
1. Az EUROGI a nemzeti térinformatikai hálózatok európai hálózata legyen (The European Network of National GI Networks)
2. Ennek érdekében megfelelő tagsági politikát szükséges kialakítani (amely megtartja az eddigi tagokat és elősegíti a tagság növekedését) és
3. folytatni kell a megkezdett gyakorlatot, hogy az EUROGI tagság tagjai közül minél nagyobb számban kapcsolódjanak be európai projektek végrehajtásába.
Különösen a 2. pontban képviselt álláspontunkat kell következetesen képviselni, mivel a térség országaiból, sőt a 12 újabban csatlakozott EU tagországból csak Magyarország képviseli magát a közgyúlés elé terjesztendő megújulási dokumentum-javaslat göteborgi vitáján. A magyar álláspont lényege, hogy az éves tagdíjat jelentősen mérsékelni szükséges, és a tagdíjkategóriákat (alapdíj+rátét) ) egyrészről az ország GDP-jéhez , másrészről az EUROGI tagszervezet lehetőségeihez szükséges megállapítani. A GDP tekintetében a Világbank által naprakészen tartott országrangsor a mérvadó számos szervezet (pld. a GSDI) követendő gyakorlatában. A jegyzéket a HUNAGI átadta az EUROGI-nak. A jelenlegi tagdíj számos ország számára magas, az EUROGI továbbá az alapszabály is merev, mert azt sem engedi meg, hogy egy tagszervezet a pénzügyi helyzete következtében időlegesen alacsonyabb  kategóriába  kérhesse magát. Akár részleges nemfizetés esetén is kizárárja magát az európai szervezetből. HUNAGI a jelen helyzet elfogadhatatlanságát négy éve hangoztatja. 
A tagországi szervezetek INSPIRE-terén végzett munkája keretében HUNAGI képviselője beszámolt a minapi nagyjelentőségű KvVM-HUNAGI szerződéskötésről. Szoros kapcsolat alakult ki Írországban az illetékes minisztériumok miniszterei és az IRLOGI között. Az IRLOGI elnöke egyébként a Környezetvédelmi Minisztérium munkatársa. A térinformatikai szakág képviselőiből kerülnek ki az Európai INSPIRE Bizottság tagjai Portugáliában és Spanyolországban (mindketten az EUROGI vezetőségi tagjai), továbbá Finnországban. 
A nemzeti téradat infrastruktúra terén a spanyolok számítanak eminensnek, a stratégia terén a hollandok és finnek.Az EUROGI vezetőség jóváhagyta azt az ír javaslatot, hogy az IRLOGI és a HUNAGI összehangoltan készítsenek hozzájárulást az EUROGI égisze alatt a december 19-i INSPIRE Bizottsági ülésre, amelyben a nemzeti térinformatikai ernyőszervezetek pozitív szerepét, lehetőségeit és gyakorlatát szemléltetik az európai intézmények és az európai INSPIRE grémium tagjai számára. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése