2018-07-20

A jövő héten: InterCarto-InterGIS és a Nemzetközi Digitális Föld Társaság Európai Tagozatának ülése

A Bonn közeli Mehlemben, a Német Szövetségi Természetvédelmi Hivatal (BfN) ad otthont a 24. InterCarto konferenciának. A rendezvény InterGIS névvel egészült ki és témaköre a Fenntartható Fejlődés (FF). Július 26-án külön interdiszciplináris szekció Spatial Information Synergy of Global Declarations, Frameworks and Programs címmel foglalkozik majd a globális programok és politikák téradatokkal való támogatásával. Lehetőség szerint ebben szekcióban a résztvevőket tájékoztatni tervezem az MFTTT Agenda 2030 téradatokkal való támogatásával kapcsolatos hazai tevékenységéről, megemlítve Zentai Prof. e témában júniusban a Bolgár Kartográfiai Társaság 7. Nemzetközi Konferenciáján Szozopolban tartott előadását, melyre a Prof. Wang Changlin által vezetett Digitális Föld szekcióban került sor.
A rendezvény szervezői a Német Kartográfiai Társaság (DGfK) valamint az ICSU Codata szervezet német csoportja. A konferencia társelnökei Horst Kremers (a német CODATA Nemzeti Bizottság elnöke, Berlin) és Vladimir S. Tikunov (az ICA Fenntartható Fejlődés Munkacsoportjának vezetője, Lomonoszov Egyetem Moszkva) lesznek.
Az esemény integráns része a július 27-én a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) Európai Tagozatának ülése, melyről szintén tudósíthatok. A tagozat korábbi vezetője az ISPRS-ből is jól ismert Manfred Ehlers osnabrücki professzor volt az ISDE vezetőségi tagja, volt. Helyét a szintén német Mattia Marconcini, a DLR kutatója vette át, aki első ízben vezeti a tagozat ülését. A kötetlen vitában várhatóan a tagozat európai érdekeltségeket szem előtt tartó munkatervéről és a jövő évi firenzei ISDE szimpózium programjához való hozzájárulásról lesz szó. A vitában felvetem majd az FF Célok elérése támogatásának programba vételét a földmegfigyelés, a téradat-infrastruktúrák, a statisztikai és gazdasági-szociális adatok, továbbá az innovatív technológiák és megoldások, köztük a citizen science lehetőségeinek bemutatásával. Mattia Marconcini fontosnak ítélte az MFTTT FFC munkacsoport tevékenységét, előadás megtartására is kapacitált, de erre egy későbbi alkalommal pld. a WGISS oberpfaffenhofeni októberi ülésén, vagy a GEO EO4SDG munkacsoport ülésén a GEO Week rendezvényen vállalkozok majd, ha erre mint GEO nemzeti levelező és az MFTTT/ISDE tagja felhatalmazást kapok. Az alábbi képernyőkép forrása a konferencia weboldala (http://intercarto24.net)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése