2008-12-03

HUNAGI jelentés az eSDI-Net projekt végrehajtásáról

A tegnapi napon 10 oldalas, angol nyelvű jelentés készült a nemzetközi konzorcium projektvezetése (Fraunhofer Intézet, Németország) számára az eSDI-Netplus projekttel összefüggő magyarországi tevékenységről. A beszámoló az EUROGI irányításával végzett "SDI kiértékelések" projektcsomag feladataiban elért eredményekről adott tájékoztatást,  kitérve a résztvevőkre, a folyamatra és az alkalmazott munkamódszerre, összefoglalva a következtetéseket és utalva a további lépésekre is. A jelentés kézhezvételét Dr. Joachim Rix projektvezető ma reggel visszaigazolta.A további lépések szempontjából két döntő mozzanatot lehet kiemelni:
1. Az augusztus végi eSDI-Net+ projektműhelyen dr. Mihály Szabolcs FÖMI főigazgató - aki egyben a Magyar Szabványügyi Testület  828. térinformatikai mukacsoportja valamint az illetékes  akadémiai albizottság tisztségviselőjeként is hallgatta az előadásokat és vett részt a vitában - azt a javaslatot tette a műhely végén, hogy az EUROGI módszertana hasznosan alkalmazható lenne minden hazai téradatinfrastruktúra szolgáltatás értékelésénél az INSPIRE megvalósítás folyamatában. (Ennek technikai megoldására a HUNAGI kész javaslatot, sőt megoldást is adni) 
2. Szeptember végén aláírták a KvVM-HUNAGI közötti együttműködési szerződést. Ennek első érdemi lépéseként a HUNAGI megszervezte Bozó Pál INSPIRE Bizottsági tag (KvVM) és Lévai Pál (FÖMI INSPIRE csapatvezető) részvételét az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet göteborgi tagszervezeti ülésén és rendkívüli közgyűlésén.
A tagszervezetek ülésén azon EU projektek ismertetésére is sor került, melyekben az EUROGI közvetlenül is szerepet játszik. Ezen felül a német tagszervezet (DDGI) vezetője dr. Eva Klien, (Fraunhofer Intézet) az általa irányított GIGAS projektról is beszámolt. Az eSDI-Net+ szekcióban elhangzott magyar ismertetésbe Bozó úrral  egyeztetve bekerült, hogy a KvVM égisze alatt elkészült információs rendszerek: OKIR, EUVKI (európai víz-keretirányelv) és a természetvédelmi információs rendszerek következő lépésként szintén bekerülnek a kiértékelési folyamatba és az eddigi rendszerekkel együtt egy nyilvános eSDI-Net Műhely megrendezése is tervbe van véve (várhatóan 2009 első negyedévben). A KvVM szerződés égisze alatt a KvVM-hez tartozó érintett szervezetek HUNAGI tagsága biztosított (a 2009 naptári évet bezáróan). A KvVM szerződésben vállalt feladatokról és teljesítéséről időről időre tájékoztatást kap a HUNAGI Napló egyre szélesebb olvasói köre, a tagság és partnereink.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése