2009-10-16

Élelmezésbiztonság a válság idején is - budapesti rendezvény a 29. Élelmezésügyi Világhét keretében

Dr. Süth Miklós FVM államtitkár, a rendezvény moderátora megnyitja a konferenciát. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete a FAO - egyébként 30 évvel ezelőtt, dr. Romány Pál magyar miniszter kezdemé-nyezésre - minden év október 16-án tartja az Élelmezésügyi Világnapot. Ez a nap egyébként a mára 192 tagországgal bíró FAO 1945.évi megalakulásának napja. A hagyományosan a Mezőgazdasági Múzeumban tartott hazai szakrendezvényhez küldött üzenetébena FAO főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a világon az éhező, alultáplált emberek száma meghaladja az egymilliárdot. A gazdasági világválság tovább súlyosbítja a helyzetet. A csendes éhezés - amely a világ népességének egyhatodát érinti - komoly kockázatot jelent a világ békéje és biztonsága szempontjából. Századunk első felében a világ népessége 9 milliárdra nő, amely egyébként igényli az új módszerek bevezetését is.
Az éhezés elleni küzdelemben a fejlett térinformatikai technológiákkal támogatott logisztikának, távérzékelésnek, téradat infrastruktúráknak alapvető szerepe van. Ez a téma állt a Téradat Infrastruktúra Világszervezet (GSDI) 2007. évi santiagoi konferenciája homlokterében is és a FAO, valamint az Élelmezési Világalap az ENSZ keretében a térinformatika szabványos eljárásainak elterjesztésére létrejött ENSZ Térinformatikai Munkacsoport (UNGIWG) két oszlopa, amelyek nem csak az alkalmazásokban, de a kezdeményezésekben és fejlesztésekben is alaposan kiveszik részüket (pl. a nyílt forráskódú szoftver eszközök használata és elterjesztése terén. A hazai térinformatika közösség számára az adja a FAO jelentőségét, hogy Budapesten székel nem csak a FAO Alregionális Hivatala, de két éve a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Központ is. Tevékenységük - többek között programok, tanfolyamok szervezésével - lehetőséget biztosít térinformatikusok számára az ENSZ nemzetközi munkakapcsolatai adta lehetőségek kiaknázására, termékeik, szolgáltatásaik e téren való felajánlására. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Gráf József megnyitó előadásában kiemelte a FAO budapesti hivatalainak rendkívül sikeres működését és utalt arra, hogy ennek nyomán az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság hivatalának agyarországra települése is mintegy 200 hazai fiatalnak biztosít magas színvonalú munkát. További előadók között szerepelt Maria Kadlecikova asszony, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatal vezetője (aki a HUNAGI-val is ápolja a kapcsolatot), Prof. Szabó Gábor MÉTE elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki hangsúlyozta az agrárfelsőoktatás és tudástranszfer jelentőségét, támogatásának szükségességét. Elmondta ezen felül, hogy ezen a területen ma hazánkban 33 ország fiataljai tanulnak.
Prof. Dr.Bánáti Diana főigazgató, az álelmiszerlánc biztonságáról tartott nagyszerű előadást és felvázolta századunk kihívásait és etikai problémáit. Prof. Csáki Csaba A világ mezőgazdasága 2050-ben: kilátások és kihívások címmel adta vissza az okt 12-13-án Rómában az élelmezésbiztonsági csúcstalálkozót előkészítő magasszintű római szakértői találkozó eredményeit. Dr. bedő Zoltán az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete igazgatója az innovációs igények felmérését az innovációs eszközeinek további használatbavételét szorgalmazta. Kitért a klímaváltozás, a növényi epidémiák és a genetikai sebezhetőség összefüggéseire és szükséges intézkedésekre.Horn Péter akadémikus lényegláttató beszédében az állattenyésztés fejődésére mutatott rá. Idézte a Cornell egyetem egy tanulmányát .... Ezt követően a Svéd Királyság budapesti nagykövet asszonya, az EU elnöklő Sédország és a svéd kormány képviseletében szólt arról, hogy ünnepelni nem lehet, hiszen az éhezők száma meghaladja az egymilliárdot , annál inkább újragondolni a szükséges és lehetséges megoldásokat amelyek figyelembe veszik a válságot, a klímaváltozást és a növekvő népességét. A múltbúl tanulni kell a jövő építése közben. Végül Prof. Dr. Romány Pál volt miniszter két gondolatot mondott el záróbeszédében. 1967-ben Magyarország FAO csatlakozását követően 400 fős szakértőivel Magyarország rákerült az agrárvilág téképére. A Budapestre települő ENSZ hivatalok nagy kitüntetés és lehetőség. Vajon értékén kezeljük ezt? Mások gondolat volt az, hogy 40 éve eljutottunk már a Holdra, de mai is elakadunk a dűlőutainkon...Ezután az Élelmezésügyi Világnap kezdeményezője újabb korszakos javaslatát ismertette, melyet a november végi római Világélelmezési Csúcstalálkozón részt vevő magyar delegáció terjeszt be majd ajánlásként.
Az előadásokat követően kitüntetések és díjak kiosztására került sor. Különös öröm volt látni a környezettudatos iskolás korú kitüntetetteket, akiknek egész életére kihat majd ez az esemény, és akik a következő évtizedekben nagy valószínűséggel aktív részesei lesznek a kihívásokra adott válaszok megfogalmazásának, a döntések meghozatalának.
A rendezvény végén a FAO budapesti hivatalai állófogadást adtak, mely alkalmas volt a rövid, de kötetlen beszélgetésekre
Maria Kadlecikova FAO képviselő asszonnyal, Csáki Csaba akadémikussal, Karch László MÉTE alelnökkel alkalom nyílt gratulálni a kitüntetett dr. Vajda László FVM EU agrár-főtárgyalónak is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése