2011-07-07

Az MFTTT Vándorgyűlése - szubjektív gondolatokkal


Alapító tagszervezetünk az MFTTT ma és holnap tartja Vándorgyűlését Budapesten. A HUNAGI Eseménynaplójában június 28-án közreadott figyelemfelhívás már tartalmazta a részletes programot.
Az első nap plenáris előadásaiból néhány államtitkári és kormányzati főtisztviselői szintű értékelés, bejelentés, javaslat és állásfoglalás:
- az e-kormányzat kiváló megvalósulása a TakarNet24 (VM),
- 2013-ban megvalósul az egyablakos ügyintézés (KIM),
- legyen a DTA50 a téradat infrastruktúra egyik alapeleme (HM). Ez máris többek között a TeIR, az országos útnyílvántartások, a CORINE és a vadászati digitális térképek alapja,
- Geoinformatikai Tárcaközi Bizottságra van szükség (VM)
Megismerhetők voltak a VM, HM és KIM törekvései és kirajzolódtak az új földmérési jogszabályi környezet körvonalai, melyben a téradat-infrastruktúra explicite is szerepel.
A második nap plenáris ülésén sajnálatosan kis számú hallgatóság kapott tájékoztatást 
- a műegyetemi építőmérnöki képzésről,
- a Nemzeti Földalap működéséről és feladatairól, amely nyilvánvalóvá teszi a szervezet MFTTT-vel való szoros együttműködését,
- a szakterület legpatinásabb nemzetközi szervezete a FIG 2007-2010 közötti fejlődéséről és ebben a hazai szakemberek (különösen Prof. Dr. Márkus Béla, Osskó András, dr. Mihály Szabolcs, Iván Gyula, Tóth Mária) aktív közreműködéséről, 
- az INSPIRE jelenlegi helyzetéről (amelyet a múlt heti edinburghi INSPIRE konferencia tükrében amúgy európai szinten erős lemaradás jellemez),
- a felhőszámításról ("közüzemi IT szolgáltatásról") és az önkéntes geoinformációs (VGI) szolgátatások adta kihívásokról.
Kár, hogy az előadások után kérdések feltételére, kiegészítő hozzászólásokra egyáltalán nem volt mód, ugyanakkor csak gratulálni lehet a szervezőknek a szakmai program minőségéért! Az előadások anyagai remélhetően elérhetőek lesznek bárki számára. 
Mint az MFTTT örökös tagja kaptam meghívást az ülésre, amiért a szervezőknek ezúton is  köszönetemet fejezem ki. További gondolataimat is ebben a minőségemben, de HUNAGI-beli ismereteim alapján fogalmazom meg.
HUNAGI az elnöksége és a MÜI egyetértése esetén bizonyára örömmel befogadná a GOCE műholdadatokkal kapcsolatos fejlesztésről szóló előadás témáját a szeptemberi WGISS-32 földmegfigyelési munkahét magyar napján, rövid angonyelvű prezentációban (az előadóval dr.Mihály Szabolcs úr, az MFTTT előző elnöke vállalta a kapcsolatfelvétel megteremtését). 
HUNAGI részéről nem volt mód elmondani, így itt említem:
- a földügy, térképészet és földmegfigyelés együttes témakörben még nem érkezett be előadás a szeptember 28-i budapesti WGISS-32 Magyar Szekcióülésre jólehet ez kíváló alkalom a hazai földhasználat/felszínborítás, vagy pld. a MePÁR eredmények bemutatására, melyet azután neves szaklap (Geocarto International)  Magyarországnak szentelt számában is meg lehet jelentetni,
- a nemzetközi szakmai kapcsolatok és a szakágazat stratégiai kérdései együttesen kezelendők és többoldalúságot kívánnak. A FIG-ben megszerzett poziciók adta lehetőséggel addig kell élni míg a kapcsolati tőke megvan, Az ISPRS-ben helyzetünk szintén erősen visszaszorulni látszik, míg az ICA-ban jogos reményünk lehet elsősorban az ELTE TTT szakembereinek köszönhetően. Teret kell engedni az EUROGI, a GSDI, a GEO és ISDE szervezetek megismertetésének, a földügy és térképészet közössége számára, mert az ezekben való részvétel kitörési pont lehet hazai szakemberek, műhelyek számára egyaránt. Ennek egyik, de természetesen nem egyedüli módja néhány  HUNAGI blog mint releváns hírforrás elérési címének feltüntetése a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban. 
HUNAGI részéről ráfordított számottevő tagdíj és önkéntesen vállalt munka eredménye akkor térül meg hatékonyan, ha a lehetőségek és az információ időben eljut az érintettekhez (erre a megoldás a blog, amely 2006 eleje óta működik, sajnos társszerkesztők nélkül). Csak néhány példa a teljesség igénye nélkül:
EUROGI: jelentkezni lehet  Subnational SDI Services európai adatbázisába való bekerülésre. A jelentkezők közül október elején ismét nemzetközi zsűri választja ki a leginkább figyelemreméltókat az INSPIRE irányelvek tükrében. A jelenkezésről a HUNAGI Napló e hétvégi bejegyzésében újabb felhívás lesz, melyet tagjaink és partnereink e-hírlevél formájában is megkapnak.
GSDI:  a magyar vezetésű Legal & Socioecon szakbizottságban nemzetközi csapatmunkában foglalkozni lehet  az  a közadatok elérhetősége és újrafelhasználása kérdéseivel és bemutathatóak a magyar példák. Ezzel összefüggésben az EU FP7 LAPSI projektje keretében Magyarországon lesz jövő márciusban az adatpolitika egyik fontos elemének, az alkalmazott  liszencmodelleknek és jó gyakorlatoknak az áttekintése és megvitatása. Mindez a hazai jogszabályalkotás terén is jól felhasználható érvanyagot vagy háttérinformációt adhat.
GEO: a politikai indíttatással, a  földmegfigyelés társadalmi hasznosságát bemutató és annak érdekében rendszerek rendszerét kiépítő nemzetközi együttműködésben az EU tagországok zöme nem közvetlenül, hanem a GMES  programon keresztül vesz részt. Ugyanakkor tudni kell, hogy a GEO műholdas karja a CEOS. Ennek információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoportja már második ízben Budapesten tartja munkahetét. Lehetséges, hogy a MÜI-n keresztül, - GMES lehetőség híánya esetén - a WGISS-ben van mód GEO feladatokban való közreműködésre pld. vízügyi alkalmazásokban. Érdemes körbenézni a WGISS honlapján. HUNAGI  a GSDI szervezeti megbízás alapján jut hozzá az információkhoz, melyet megoszthat tagjaival és partnereivel.
ISDE: az új ígéretes technológiák és megoldási módok gyökresen új szemléletet és megközelítést kívánnak. Az ISDE éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A Digitális Föld  mára helyenként a technológiai fejlődés okán meghaladott Al Gore koncepciója frissítésre szorult. Az új  "Digital Earth Vision 2020" bejelentése Mike Goodchild vezetésével folytatott egyéves előkészítés után (melyben HUNAGI is közreműködhetett) a jövő hónapban kerül nyilvánosságra az ISDE-7 szimpóziumon illetve várhatóan a Nature vagy Science hasábjain.
Mindazon szakterületek, amelyek időben felismerik, hogy élniük kell az új lehetőségek adta helyzettel, piaci előnyhöz is jutnak. A változásoknak komoly hatása várható intézményi,  üzleti, jogi, oktatási vonalon egyaránt.  HUNAGI mint civil szervezet  örömmel működik együtt alapító szakmai tagszervezetével  az MFTTT-vel a döntéselőkészítésben, fogadókészség erősítésben nemzetközi kapcsolati tőkéje felhasználásával és helyet kér külföldi mintára, a szakma érdekében a reményeink szerint felállítandó  Geoinformációs Tárcaközi Bizottságban is.
Nem véletlen, hogy az augusztusi  ISDE-7 szimpózium házigazdája a Nyugat-ausztráliai Földügyi Szakigazgatás. Ha sikerül Perthben az ISDE vezetőségi ülésén pályázatunkkal eredményesen szerepelni, Magyarország 2013 őszére nagyrendezvényt szervezhet mintegy 350 vagy még nagyobb létszámú Digitális Föld Nemzetközi Szervezet szimpóziumi résztvevő számára, amelyhez az Európi Bizottság két főigazgatóságának (DG JRC, DG Envi)  illetékes szakembere is szakmai támogatást ígért az európai eredmények bemutatásával.   Természetesen a legnagyobb lehetőség a digitális megújulás hazai programja keretében a szakterületi fejlesztések, eredmények és alkalmazások bemutathatósága lesz. (A múltheti INSPIRE konferenciának 700 résztvevője volt.)
OGC: Ismereteim szerint Magyarország egy intézménye vagy szervezete sem tagja az OGC-nek. HUNAGI közbenjárásával tavaly az OGC európai igazgatója, idén az OGC világszervezet ügyvezető igazgatója járt Budapesten. A kérdést szóbahozva a legkisebb anyagi ráfordítással egy önkormányzat lehetne az OGC tagja mondta Steven Ramage. Kézenfekvő lenne Budapest Főváros Önkormányzata, de előbb az lenne a kívánatos sorrend, hogy az illetékes kormányhivatal földhivatala visszatérjen a HUNAGI-ba... Reménytkeltő lehet a Főváros és a HUNAGI együttműködési szándékának felvetése a 2. HUNAGI konferencián fogalmazódott meg. Ezen a területen HUNAGI számos korszerű, innovatív megoldást tud Budapest illetékesei felé közvetíteni. Ezek  egyike az ausztrál Brisbane teljesen interaktív 3D virtuális modellje (Forrás: ISDE)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése