2008-04-01

Térinformatika a logisztikában Az MLBKT-HUNAGI első közös konferenciája

Új megoldások, bevált alkalmazások olyan logisztikai feladatmegoldásokban, ahol a tér- és idő dimenzióknak kiemelt szerepük van.
MLBKT - HUNAGI rendezvény
Tér és idő a logisztikában
(Spatial and temporal dimensions in logistics)
2008. április 15. Hotel Rubin, Budapest

"Emlékeznek a logisztikával kapcsolatos 5M meghatáro-zásra? Ebből témánk szempontjából a "megfelelő időben" és "megfelelő helyen" momentu-mokat idézzük fel. A tér-informatika logisztikai alkalmazása ezekre a kérdésekre adhat választ, össze-kapcsolva a hagyo-mányosnak tekinthető adat- és információ-feldolgozást a vizuális megjelení-téssel. Konferenciánk az MLBKT tavalyi őszi kon-gresszusán szervezett tér-informatikai szekció szerves folytatása, és célja, hogy mélyebb ismereteket nyújtson ezeknek a megoldá-soknak a lehetőségeiről a logisztikában."
Déri András, az MLBKT ügyvezető elnöke
P R O G R A M
Témák és előadókAz ITS rendszerek szerepe és lehetőségei az európai trend tükrében
Dr.-habil. Lindenbach Ágnes (ITS Hungary Egyesület)
Navigációs adatok szerepe a logisztika térinformatikai támogatásánál
Mitnyan Zoltán (graphIT Kft.)
A BILK Kombiterminál logisztikai feladatainak támogatása DGPS megoldással
Bartha Csaba (Navicom Bt.) - Fábián Zoltán (BILK Kombiterminál ZRt.) -
Prajczer Tamás (GeoX Kft.)
Szállítási feladatok optimalizálása térinformatikai alapokon
Baranyi Péter (VARINEX Zrt.) - Nyúl Katalin (C.C Soft Kft.)
RFID a logisztikai folyamatokban
Schmidt Pál - Kókai Ferenc (Konzorcia Kft.)
RFID az agrárlogisztikában és a terméknyomonkövetésben
Füzesi István - Herdon Miklós (Debreceni Egyetem)
Térinformatikai alkalmazások a MOL Csoport logisztikai rendszerében
Dacher A. Zoltán - Gilly Lóránt - Kálmán László - dr. Kenessey Gábor (MOL Nyrt.)
A térinformatika alkalmazásának üzleti értéke
Horváth Miklós (MASPED)
Schwechat (Ausztria) ipari központból tudásközponttá alakítása
Paul Andor Farkas (CEIT)
A részletes program és a jelentkezési lap letölthető innen: http://www.logisztika.hu/
Jelentkezni a 267-9619-es fax számon illetve az edina.nagy@logisztika.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2008. április 4. "

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése