2015-10-29

Ma kezdődött a DG Regio és Baden Württemberg tartomány által rendzett Duna Régió Stratégia Fóruma

Az 1200+ résztvevő között 77-en érkeztek Magyarországról. Az EU Regio biztosa által megnyitott konferencia módot ad a jelenlévők közvetlenül is kapcsolatba kerülhessenek egymással. Itt szerepel az ESA  Danube Data Cube pilot projekt kezdeményezés alkalmazási lehetőségeivel a HUNAGI képviselője is. A Duna Régió Stratégia következő soros elnökségét Szlovákia fogja betölteni. Az országokat magas szintű kormányhivatalnokok képviselik (pld a Baden-Württembergből a tartományi miniszterelnök, Romániából a külügyminiszter). Magyarországról a program szerint az egyik legaktuálisabb kérdéskört a Századvág Alapítvány elnöke fogja moderálni.
Ivo Gönner, Ulm polgármestere:
ebben a városban született Einsten és az
itt töltött első 14 hónap bizonyára hatással
volt pályájára...
Ma reggel a tegnapi JRC DRDSI műhely tükrében a Duna_Net magyar összekötőjével dr.Kovács Ferenc Antallal tovább gondoltuk  egyes lehetséges alkalmazás-orientált munkacsomagok meghatározását, amellyel az ütemterv  0.   szakaszában már számba vehetőek a környező országok releváns akadémiai, kormányzati intézményei, ipari és civil szervezetei. Az EU ICT konferenciájáról, az ulmi JRC műhelyen és a DG Regio 4. Duna Régió Stratégiáját tárgyaló Fórumon folytatott konzultációkról a HUNAGI vezetősége, az ESA, JRC IES DERD,  továbbá a GSDI, EUROGI vezetői tájékoztatást kap még a GEO XII plenáris ülése előtt. Mindez összhangban van az ESA által megindított pilot projekt előkészületek javasolt ütemtervével.
Program és élő közvetítés: www.b2match.eu/danube-forum-ulm/
Rendezvény honlapja: www.danube-forum-ulm.eu
111 millió embert érint közvetlenül a Duna Régió Stratégia. A szövetségi szociális és munkaügyi miniszter Andrea Nahles kitért napjaink égető kérdésére is, hogyan lehet megoldani a migrációval és menelkültekkel kapcsolatos feladatokat.
Corina Cretu az Európai Unió regionális politikájának biztosa a gazdaságfejlesztés és a migráció kapcsolatának fontosságára hívta fe a figyelmet. A Stratégia megvalósítása mentén az érintett 28 országban az elmúlt 12 hónapban 400 projektet indítottak. Program, az eszközök adottak, a projektek célkitűzései, a kapcsolatos közlemények brilliánsak lehetnek, de alapvető, hogy a megvalósításnak gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő hatása kell legyen. A szünet után a HUNAGI képviselője a tematikus szekciók közül a Duna régió környezetvédelme című előadás-sorozatot és vitát választotta, amely több kiemelt területen (környezeti kockázatok kezeléséről, vízminőséggel kapcsolatos és más), integrált horizontális jellegű együttműködésekről számolt be.  Mindezeket követően került sor az ICPDR és Carpathian Convention közötti együttműködés aláírására.
www.danubewaterquality.eu
www.danubeenvironmentalrisks.eu
Este Winfried Kretschmann, Baden Württemberg miniszterelnöke adott fogadást a résztvevők tiszteletére és tartott előadást a konferencia kulturális rendezvényén az Ulm Színházban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése