2016-03-29

giCASES felhívás kérdőív kitöltésére. Tárgy: az oktatóhelyek együttműködése a magánszférával és közigazgatással, a térinformatika és technológiái oktatása terén

"Participate in the giCASES survey on collaboration in GIS&T education!
The European giCASES project is investigating how higher education institutions are working together with private companies and public administrations in the design and delivery of GIS&T education in Europe. Therefore, giCASES would like to invite individuals and organizations from the higher education sector but also from the public and private sector to participate in a survey  on collaboration between higher education institutions and other stakeholders in the design and delivery of GIS&T education.  
This short survey is a unique opportunity for teachers, program coordinators but also GI professionals in the private or public sector to share their experiences with and views on collaboration in GIS&T education. In addition, the survey also aims to collect good practices in collaboration between higher education institutions and other stakeholders in the design and delivery of GIS&T education.
The survey can be accessed here.
giCASES is a Knowledge Alliance project under the Erasmus+ programme of the European Commission. The project aims to enable and strengthen innovation in GIS&T education and practice, and facilitate the collaborative creation, management and sharing of knowledge between different stakeholders. The giCASES project will develop and test new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching, learning and knowledge management in the area of GIS&T.
The survey is the first step in the project, and will help the project partners to better understand current ways of collaboration in GIS&T education and the needs and expectations of different stakeholders regarding this collaboration. Should you have any comments or questions regarding this survey, please feel free to contact thesurvey organizers.
Thank you in advance for your participation! We appreciate your time and valuable input.
The giCASES consortium.
"
Prof. Dr. Márkus Béla jóvoltából megvan mind a felhívás, mind a kérdőív magyar fordításban is. Az az alábbiakban olvasható.
(Aki a kérdőívet magyar nyelven tölti ki, a word állományt Márkus professzor úr e-mai címére küldje vissza).
A Felhívás:
"Kérjük, vegyen részt a giCASES felmérésben, járuljon hozzá a térinformatikai képzés fejlődéséhez!

A giCASES az EU Erasmus+ programjának új projektje. A projekt célja, hogy tegye lehetővé és erősítse az innovációt a térinformatika oktatásban és a gyakorlatban, valamint hogy segítse az együttműködést,  az ismeretanyag megosztását az érintettek között. A giCASES projekt az oktatás, tanulás, valamint tudás menedzsment innovatív és multidiszciplináris megközelítését fejleszti és teszteli a szakterületen.
Az EU giCASES projekt célul tűzte ki, hogy felméri, milyen mértékben működnek együtt a térinformatika oktatás tervezésében és kivitelezésében a különböző oktatási intézmények, a magánvállalkozások, és a közösségi adminisztrációs szervek. Ennek okán kérjük a felsőoktatási szervezetekben, valamint a köz- és magánszférában érintetteket, hogy vegyenek részt az oktatási, továbbképzési együttműködés helyzetének vizsgálatával foglalkozó felmérésben.
E rövid felmérés kiváló alkalom az egyetemeken illetve a magán-, és közszférában kollégák számára, hogy megosszák tapasztalataikat, és nézeteiket a térinformatika oktatási együttműködésről. Mindemellett a felmérés célja az is, hogy példákat gyűjtsön az oktatási intézmények és az ipari érintettek közötti együttműködésről.
A felmérés a projekt első lépése. A kérdőívet itt érheti el.
Amennyiben észrevétele, esetleg kérdése van a felméréssel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a felmérés szervezőivel.
Előre is köszönjük a részvételt! Nagyra értékeljük, hogy időt és gondot fordít ránk.
A giCASES konzorcium.

"

A Kérdőív:
"Kérjük, vegyen részt a giCASES felmérésben, járuljon hozzá a térinformatikai képzés fejlődéséhez!

A giCASES az EU Erasmus+ programjának új projektje. A projekt célja, hogy tegye lehetővé és erősítse az innovációt a térinformatikai (GI Science and Technology – GIS&T) oktatásban és a gyakorlatban, valamint hogy segítse az együttműködést, az ismeretanyag megosztását az érintettek között. A giCASES projekt az oktatás, tanulás, valamint tudás menedzsment innovatív és multidiszciplináris megközelítését fejleszti és teszteli a szakterületen.
Az EU giCASES projekt célul tűzte ki, hogy felméri, milyen mértékben működnek együtt a térinformatika oktatás tervezésében és kivitelezésében a különböző oktatási intézmények, a magánvállalkozások, és a közösségi adminisztrációs szervek. Ennek okán kérjük a felsőoktatási szervezetekben, valamint a köz- és magánszférában érintetteket, hogy vegyenek részt az oktatási, továbbképzési együttműködés helyzetének vizsgálatával foglalkozó felmérésben.
E rövid felmérés kiváló alkalom az egyetemeken illetve a magán-, és közszférában kollégák számára, hogy megosszák tapasztalataikat, és nézeteiket a térinformatika oktatási együttműködésről. Mindemellett a felmérés célja az is, hogy példákat gyűjtsön az oktatási intézmények és az ipari érintettek közötti együttműködésről.
A felmérés a projekt első lépése. Az eredeti kérdőívet itt angol nyelven érheti el.
Amennyiben észrevétele, esetleg kérdése van a felméréssel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a felmérés nemzetközi vagy hazai szervezőivel.
Előre is köszönjük a részvételt! Nagyra értékeljük, hogy időt és gondot fordít ránk.
A giCASES konzorcium.

1.1.Milyen típusú szervezetnek dolgozik? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
·       Egyetem
·       Egyéb felsőoktatási intézmény
·       Magán cég
·       Állami szervezet
·       Egyéb:………………………….

1.2. Mely országban található a szervezet?

1.3. Milyen pozíciót tölt be a szervezetnél?

1.4. Az oktatási programok, melyekben rész vesz, milyen mértékben foglalkoznak térinformatikával és térérzékelési technológiával? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
·       Nagyon alacsony: térinformatika és térérzékelési technológia nagyon alacsony szinten érintett
·       Alacsony: térinformatika és térérzékelési technológia alacsony szinten érintett
·       Közepes: térinformatika és térérzékelési technológia közepes szinten érintett
·       Magas: térinformatika és térérzékelési technológia magas szinten érintett
·       Nagyon magas: térinformatika és térérzékelési technológia nagyon magas szinten érintett
1.5. Kérjük, röviden jellemezze az oktatási programokat és képzéseket, melyet ön és cége nyújt a GIS&T területen. Kérjük, jelezze, hogy izolált képzésről (pl.: bevezetés a térinformatikába) van szó vagy térinformatikai programról (pl.: BSc). Kérjük, a program szintjét is határozza meg (BSc, MSc, PhD képzés).

2.1 Magán-, és közintézmények milyen mértékben kerülnek bevonásra az ön intézménye által a GIS&T területen végzett fejlesztésbe és oktatási programok felülvizsgálatába? (válaszát kérjük, x-szel jelölje)

Nincs bevonás
Egyszeri bevonás (ad hoc)
Hosszú távú bevonás (strukturális)
Oktatási programok anyagainak meghatározása
Oktatási programok struktúrájának meghatározása
Oktatási programok tartalmának meghatározása
Létező oktatási programok értékelése
Oktatási-, és tananyag fejlesztés
Magán-, és közintézmények által szolgáltatott oktatási-, és tananyag újrahasznosítás
                 
2.2 Magán-, és közintézmények milyen mértékben kerülnek bevonásra az ön intézménye által a GIS&T területen végzett oktatási és tanulási folyamatokba? (válaszát kérjük, x-szel jelölje)

Nincs bevonás
Egyszeri bevonás (ad hoc)
Hosszú távú bevonás (strukturális)
Oktatási tevékenység (pl.: vendég előadás)
Szakmai gyakorlat magán-, és közintézményeknél oktatási program keretein belül
Adat bekérés magán-, és közintézményektől diplomamunka vagy kutatómunka ügyében
Kirándulások, látogatások magán-, és közintézményekbenMagán-, és közintézmények szolgáltatta eredmények felhasználása
Magán-, és közintézmények szolgáltatta valós helyzetgyakorlatok megoldása
Magán-, és közintézmények részvétele tanulók értékelésében
Magán-, és közintézmények képviselőinek bevonása mentor feladatokba és oktatásba.

2.2. Kérjük, jellemezze az együttműködés különböző formáit a magán-, köz-, és egyéb intézmények oktatással kapcsolatos tevékenységekbe való bevonása terén az önök intézménye által.

3.1. Hogyan jellemezné a jelen helyzetet az oktatás valamint a magán-, és közintézmények igényei között a GIS&T területen? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
·       Nagyon gyenge
·       Gyenge
·       Elfogadható
·       Erős
·       Nagyon erős
3.2. Az önök által nyújtott oktatási programokban és képzésekben a hallgatók milyen szintű a GIS&T területen igényelt kompetenciákra és képességekre tesznek szert? (válaszát kérjük, 1-5 között értékelje, valamint x-szel jelölje)

1
2
3
4
5
Térbeli adat elemzési kompetenciák

Térbeli adat modellezési kompetenciák

Adatgyűjtési kompetenciák

Programozás és alkalmazásfejlesztési kompetenciák

Térképészet és megjelenítési kompetenciák

Jogi, gazdasági, szervezési döntéshozás a térinformatikában

Térinformatika alkalmazási kompetenciák (területi tervezés, környezetvédelem)

Csapatmunka kompetenciák

Tudományos kompetenciák

Munkahelyi kompetenciák (kreatív gondolkodás, probléma megoldás)


3.3 Hogyan értékeli az oktatási együttműködést a felsőoktatási intézmények, valamint a magán-, és közintézmények között, annak érdekében, hogy az érdekek találkozzanak a munkaerőpiac igényei valamint a GIS&T oktatás terén? (Kérjük, 1-10-ig pontozza)

3.4 Hogyan értékeli az oktatási együttműködést a felsőoktatási intézmények, valamint a magán-, és közintézmények között a különböző érintettek szemszögéből? (válaszát kérjük, x-szel jelölje)

Nagyon alacsony
Alacsony
Közepes
Magas
Nagyon magas
Felsőoktatási intézet


Oktató


Cég, Közintézmény, egyéb intézmény


Hallgató3.5 Kérjük, röviden fejtse ki véleményét az oktatási együttműködésről a felsőoktatási intézmények, valamint a magán-, és közintézmények között a GIS&T területen.

4.1. Milyen típusú oktatási együttműködést tart a leghatékonyabbnak a felsőoktatási intézmények valamint a magán-, és közintézmények között? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje, maximum 5 válasz).
·       Magán-, és közintézmények bevonása az oktatási kimenetek meghatározásába
·       Magán-, és közintézmények részvétele a hallgatók értékelésében
·       Magán-, és közintézmények bevonás az oktatói programok struktúrájának meghatározásába
·       Látogatások szervezése magán-, és közintézményekbe
·       Magán-, és közintézmények részvétele oktatási feladatokban
·       Magán-, és közintézmények bevonása oktatási programok tartalmának meghatározásába
·       Hallgatók oktatása magán-, és közintézmények által nyújtott valós tanpéldákon keresztül
·       Gyakorlatok szervezése magán-, és közintézményeknél
·       Magán-, és közintézmények bevonása létező oktatási programok értékelésébe
·       Magán-, és közintézmények tanácsai/ ajánlásai diploma-, és kutató munkák terén
·       Magán-, és közintézmények bevonása oktatási tananyagfejlesztésbe
·       Magán-, és közintézmények oktatási anyagainak újrahasznosítása
·       Magán-, és közintézmények nyújtotta szellemi vagyon felhasználása
·       Hallgatok mentorálasa magán-, és közintézmények képviselői által

4.2 Milyen lépést esetleg kezdeményezést javasol a felsőoktatási intézmények, valamint a magán-, és közintézmények közötti együttműködés elősegítésére a GIS&T területen?

5.1 Feltételezzük, hogy hozzáférése van közös munkafelületekhez munkája, oktatási tevékenysége során. A következők közül mely elemeket tartja igazán hasznosnak? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
·       Oktatási és tananyag elérés
·       Érintettekkel közösen szerkesztett oktatási-, és tananyag
·       Teljes előadások, Webinar-ok elérése
·       Létező eszközök, technológiák, alkalmazások elérése
·       Eszközök, szolgáltatások, alkalmazások szerkesztése közösen az érintettekkel
·       Adatok, szolgáltatások elérése
·       Érintettekkel való együttműködés

5.2 Véleménye szerint mire van szükség ahhoz, hogy egy hasonló felület sikeres legyen?

6.1 Az alábbiak közül mely szellemi vagyont (ismeret átadó eszközöket) használja és kezeli az ön cége? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
·       Könyvtár, nyomtatott anyagok
·       Digitális formátumú anyagok
·       Online Wiki (bárki által szerkeszthető oldalak)
·       Portálok (pl. Sharepoint)
·       Multimédiás eszközök
·       Learning Management System (pl. Moodle, Blackboard, Liferay)

6.2 Létezik-e az önök intézményében ismeret gazdálkodási terv, mely meghatározza az igények és az új ismeretek megalkotásának lépéseit? (válaszát kérjük, aláhúzással jelölje)
Igen                           Nem                          Nem tudom
7.1 Amennyiben kérdése, észrevétele van a felméréssel, esetleg a giCASES projekttel kapcsolatban, kérjük, írja le ide:

7.2 Amennyibe szeretné a későbbiekben megismerni e felmérés eredményeit valamint a giCASES tevékenységét nyomon követni, kérjük, adja meg e-mail címét.


Értékelését fontosnak tartjuk, és köszönjük!"
Források: euroSDR és Prof.Dr.Márkus Béla

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése