2008-04-02

HUNGEO 2008 magyar földtudományi szakemberek idei világtalálkozója


Mai postánkból. Verebiné Fehér Katalin (MFTTT) jóvoltából adhatjuk közre ezen a fórumon is a magyar földtudományi szakemberek idei világtalálkozójának eseményjegyzékét. A rendezvény társrendezői és meghívott előadói között számos szervezet, intézmény a HUNAGI tagja.
„Tudós hazája széles e világ…”
(Eötvös Loránd)

HUNGEO 2008
magyar földtudományi szakemberek
IX. Világtalálkozója
2008. augusztus 20-24.
BudapestA FÖLD ÉVE - 2008
A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében
EÖTVÖS WORKSHOP

1. körlevél
2008. február
http://www.foldtan.hu, http://lazarus.elte.hu/hun/hungeo
A magyar földtudományi szakemberek újabb világtalálkozójára hívjuk Önöket, amelyre 2008. augusztus 20-24. között Budapesten kerül sor, A FÖLD ÉVE-2008 nemzetközi rendezvénysorozat szellemisége jegyében.
A találkozók célja:
1. Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és a nagyvilágban szétszórtan élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját megismerhessék és támogathassák.
2. Előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködést.
3. Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási anyagok kidolgozásában.
4. Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését.
Az eddigi világtalálkozók:
HUNGEO'96 - 1996. augusztus 15-23. Magyarország
(Budapest - Balatonalmádi - Vörösberény)
II. GEO'97 - 1997. augusztus 21-25. Erdély - Románia (Csíkszereda -
Csíksomlyó)
III. GEO'98 - 1998. március 18-21. Magyarország (Budapest)
GEO'99 - 1999. augusztus 18-23. Kelet-Szlovákia és Kárpátalja (Ukrajna)
HUNGEO 2000 - 2000. augusztus 15-19. Magyarország (Piliscsaba)
GEO 2002 - 2002. augusztus 21-25. Magyarország - Ausztria (Sopron -
Őrvidék/Burgenland - Bécs)
GEO 2004 - 2004. augusztus 28. - szeptember 2. Magyarország - Szerbia és Montenegró (Szeged - Szabadka - Újvidék -Belgrád
VIII. HUNGEO - 2006. augusztus 20-25. Magyarország - Horvátország (Pécs - Zágráb - Varasd) térségében
Rendező: Magyarhoni Földtani Társulat (mhft)
Társrendezők:
Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
FÖLD ÉVE Magyar Nemzeti Bizottság
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)
Magyar Földrajzi Társaság (MFT)
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE)
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT)
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT)
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Felkért védnökök:

Fővédnök:
Dr. Sólyom László
a Magyar Köztársaság elnöke
Védnökök:
Dr. Hudecz Ferenc
az ELTE rektora
Szabados Gábor
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
A rendezvény szervező bizottsága:

Elnök
Kocsis Károly (MFT)

Tagok:
Brezsnyánszky Károly (FÖLD ÉVE MNB)
Hegybíró Zsuzsanna (MGE)
Hevesi Attila (MFT)
Horváth Ferenc (ELTE)
Izsák Éva (MFT)
Komlóssy György (MhFT)
Konkolyné Bihari Zita (OMSZ)
Leél-Össy Szabolcs (MKBT)
Kovács-Pálffy Péter (MhFT)
Mindszenty Andrea (ELTE)
Verebiné Fehér Katalin (MFTTT)
Zimmermann Katalin (MhFT)
Határidők:
Jelentkezési lap visszaküldése: 2008. április 30.
Előadás kivonat beküldése: 2008. április 30.
Részvételi díj befizetése:
a kedvezményezett országokból érkezők a regisztrációnál,
egyéb országokból érkezők átutalással 2008. május 31-ig,
ezután, vagy a helyszínen 10 %-kal megemelt összeg,
magyarországi résztvevők a megküldött számlán feltüntetett határidőig fizetnek.
Magyar földtudományi szakemberek
IX. Világtalálkozója
A FÖLD ÉVE - 2008
A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében

A rendezvény helyszíne: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/C épülete
A rendezvény a FÖLD ÉVE nemzetközi program kiemelt témaköreihez igazodó, plenáris és szekcióülésekből, poszterbemutatóból és szakmai terepbejárásokból áll.
Szekciók: „A” A Föld, mint globális rendszer (lito-, hidro-, atmo-, bioszféra)
„B” Erőforrások, veszélyforrások
„C” Települések és életminőség
„D” A Föld és az élet - a Föld és az egészség
„E” Földtudományi oktatás, ismeretterjesztés és élethosszig tartó tanulás
„F” Az emberiség szolgálatában: alkalmazott földtudományok
Program:
Augusztus 20. (szerda)
Regisztráció: 16.00 - 21.00 óráig
Tűzijáték: 21.00 óra
Helye: ELTE TTK Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/A
(Északi tömb)
Szállás: Budapesten
Augusztus 21. (csütörtök)
Regisztráció: 9.00 órától
Helye: ELTE TTK Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/C
(Déli-tömb)
Plenáris előadóülés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/C.
Mogyoródi József terem, Déli-tömb fsz. 0.822
10.00 óra Megnyitó, üdvözlések
Plenáris ülés I.
Ebédszünet
Plenáris ülés II.
Plenáris előadások vitája
Az ELTE földtudományi gyűjteményeinek bemutatása
19.00 Fogadás
Szállás: Budapesten

A plenáris ülés felkért előadói

Bartholy Judit
ELTE TTK FFI Meteorológiai Tanszék
A globális és regionális éghajlatváltozás aktuális kérdései
Brezsnyánszky Károly
FÖLD ÉVE Magyar Nemzeti Bizottság
Mit tudnak tenni a földtudományok az emberiségért
Elek István
ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Automatikus raszter-vektor konverzió a földtudományokban és az oktatásban
Galácz András
ELTE TTK FFI Őslénytani Tanszék
Óceánok, tengerek magyar földön.
Horváth Ferenc
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
A Pannon-medence szerepe a globális geodinamikai koncepciók fejlődésében
Kerényi Attila
DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
A fenntartható fejlődés globális és regionális korlátjai
Kocsis Károly
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Földünk népességének változó etnikai, vallási arculata
Komlóssy György
Geo-Kom Geológiai Kutató Kft.
Globális iparfejlesztés és természetvédelem az alumíniumipar tükrében
Mindszenty Andrea - Bárdossy György
ELTE TTK FFI Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék
Geológus szemmel a klímaváltozást szabályozó visszacsatolási mechanizmusokról
Szarka László
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
Nemzetközi geofizikai évek (1957-58) 50. évfordulóján
Tardy János
Magyar Természettudományi Társulat
Földtudományi értékek minősítése a Föld Bolygó Évében
Augusztus 22. (péntek)
Szekcióülések, poszterbemutató
Helye: ELTE TTK Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/C
Szekcióülések - bejelentett előadásokkal
Poszter-bemutató
Vita
Szekciók munkájának összefoglaló értékelése
A HUNGEO Tudományos és Oktatási Program vezetőségi ülése
Szállás: Budapesten
2008. augusztus 23-24. (szombat- vasárnap)
Szakmai terepbejárás: A belső-kárpáti vulkáni koszorú
„A” kirándulás:
Augusztus 23. (szombat)
Budapest - Dobogókő - Esztergom -Visegrád - Szentendre - Budapest
„B” kirándulás:
Augusztus 23-24. (szombat-vasárnap)
nap: Budapest - Dobogókő - Esztergom - Párkány - Bény - Mohi - Léva
nap: Léva - Garamszentbenedek - Körmöcbánya -Selmecbánya - Ipolyság - Vác - Budapest
előadás-bejelentés és az előadás-kivonata
A rendezvény fő címében meghatározott és az egyes szekciókhoz kapcsolódó szóbeli és poszter előadást lehet bejelenteni. Az előadás, vagy poszter kivonatát a jelentkezési lappal együtt 2008. április 30-ig kell beküldeni.
A magyar nyelvű előadás, vagy poszter kivonata tartalmazza a címet és a szerző nevét. Több szerző esetén meg kell jelölni, hogy a szóbeli előadást ki fogja tartani, illetve poszter esetén meg kell adni, ki az első. Fel kell tüntetni a szerző/k munkahelyét, elérhetőségét (postai, és e-mail címét) is. A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az egy A4 oldalt, ábrát azonban tartalmazhat.
A kivonatot elektronikus úton (mindkét megadott címre) kérjük. A szöveg számítógépes nyomtatással (12 pontos karakterekkel) legyen elkészítve. A jelentkezési lapon kérjük megjelölni, hogy szóbeli-, vagy poszter-előadást jelent be, és azt melyik szekcióban kívánja előadni.
Beküldési címek:
Magyarhoni Földtani Társulat HUNGEO 2008
Budapest Pf. 61., H-1255. E-mail cím:
zimmermann@mtesz.hu, kpp@mafi.hu
A beküldött előadásokból zsűri állítja össze a programot.
Az előadások elfogadásáról, vagy a poszter-előadás bemutatási lehetőségének felajánlásáról a szerzők 2008. május 15-ig értesítést kapnak. A HUNGEO 2008 témájához nem kapcsolódó, vagy késve érkező kivonatokat, a zsűri a program összeállításánál nem veszi figyelembe.
HUNGEO Ifjúsági Díj
A HUNGEO 2008 Szervező Bizottsága a konferencián, 35 évesnél fiatalabb szakember által bemutatott legjobb posztert Ifjúsági Díjjal ismeri el. A díj összege: nettó 20.000 Ft.
A szervező bizottság címe, elérhetősége:
Magyarhoni Földtani Társulat (Hungarian Geological Society)
* H-1255 Budapest, pf. 61.
H-1027 Budapest, Fő utca 68.
Tel/fax: 36 - 1 - 2019129, - (Zimmermann Katalin)
Mobil: 36 - 20 -9625117
E-mail:
zimmermann@mtesz.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése