2008-06-24

HUNAGI javaslatok a Logisztikai Egyeztető Fórum számára

A városligeti Stefánia palota a LEF ülés színhelye. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008A tegnapi Logisztikai Egyeztető Fórumon elhangzott és átadott HUNAGI javaslat szövege.     

Gazdasági növekedés és nemzeti logisztikai stratégia

Két kiemelt kérdéskör:

a) A kormányzati és az üzleti szféra párbeszédének intenzifikálása annak érdekében, hogy  a kormányzati programok jobban tükrözzék az üzleti szféra realitásait.

b) Az egyes államigazgatási szervek közötti koordináció megerősítése, annak érdekében, hogy az segítse elő a logisztikai fejlesztések összehangolását olyan területekkel, mint a külpolitikai érdekek, a területfejlesztési, vagy a környezetvédelmi szempontok.

A hozzászólás támaszkodik a Magyar Térinformatikai Társaság elnöksége, tagszervezetei, tagintézményei, továbbá partnerei (ez utóbbi körébe tartoznak a Nemzeti Tárinformatikai Platformhoz csatlakozottak is) véleményére. A HUNAGI hozzászólás vezérfonala és fő gondolati elemei a következők:

Arra a felismerésre hivatkozva,

miszerint a  gazdasági növekedés a logisztikai tevékenységek elé is új és magasabb szintű követelményeket támaszt, amelyben különösen nagy jelentőséggel bírnak az innovatív, korszerű technológiák,

a teendők véleményünk szerint a térinformatika kontextusában a következők:

1. A nemzeti infrastruktúra fejlesztés irányát és eszköztárát összefoglaló logisztikai stratégiába épüljön be a téradat-infrastruktúra fejlesztésének szükségessége is.

2. Készüljön a logisztikai stratégiához is illeszkedő, a kormány által határozatban megerősítendő nemzeti digitális téradat infrastruktúra stratégia (NTIS) szegmens a már kimunkált 8 alapkérdés kifejtésével, bemutatva az alap- és tematikus téradatok, a technológiák és szolgáltatásaik szabványos és EU jogszabályokhoz igazodó felhasználásával nyerhető hasznot

3. Készüljön prognózis a térinformatika újszerű megoldásainak alkalmazási lehetőségeiről és kihatásáról a logisztika területén, valamint általában a gazdasági növekedés és nemzetközi versenyképesség szempontjából, továbbá a foglalkoztatottság, a közigazgatás hatékonyabbá tétele és az információs társadalom  tekintetében.

4. A részterületi stratégia (NTIS) mellett haladéktalanul megoldandó a téradat-infrastruktúra területén az EU által is megkövetelt ágazatközi koordináció és intézményközti együtműködés kereteiben, valamint a közadatok újrahasznosítása és kapcsolódó adatpolitikák terén való megegyezés, a térségi, európai és globális szinttű folyamatokba való összehangolt és arányos mértékű bekapcsolódás a tudományos, védelmi, gazdasági, szociális és környezeti érdekek szem előtt tartásával.

Összefoglalva, a téradat infrastruktúra stratégia és megvalósítása legyen szerves része az infrastruktúra logisztikai fejlesztési stratégiájának illetve megvalósításának, különös figyelemmel a kapcsolódó oktatás-képzés és fogadókészség-erősítés teendőire.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése